Zákony farmapriemyslu

shutterstock_120090463„Ak si tieto zákony prečítate a zamyslíte sa nad nimi, potom každý zdravotnícky systém, v centre ktorého sú farmaceutiká, budete vnímať celkom novým pohľadom« – týmito slovami uviedol Dr. Matthias Rath, bývalý spolupracovník dvojnásobného nositeľa Nobelovej ceny Dr. Linusa Paulinga a vedúci medzinárodného výskumného a vývojového ústavu, svoje »Gesetze der Pharmaindustrie« (Zákony farmaceutického priemyslu).

Úvahy Dr. Ratha sú dôležité nielen pre chorých, ale aj na pochopenie toho, aké informácie ako spotrebiteľ dostávate, a akým spôsobom sa to deje.

Zákony farmapriemyslu

1. Farmapriemysel je investičný priemysel, ktorého jedinou motiváciou sú zisky akcionárov. Zlepšenie zdravia ľudstva nie je súčasťou motivácie tohto odvetvia.

2. Farmaceutický investičný priemysel bol umelo vytvorený a viac ako storočie strategicky vyvíjaný tými istými investičnými skupinami, ktoré ovládajú petrochemický a chemický priemysel na celom svete.

3. Ohromné zisky farmapriemyslu sa zakladajú na patentovateľnosti nových liekov. Sú to najmä tieto patenty, ktoré výrobcom liekov umožňujú, stanoviť ľubovoľne vysokú cenu za svoje výrobky.

4. Trhom pre farmaceutický priemysel je ľudské telo – ale iba vtedy, keď je choré. Z toho dôvodu je zachovanie a šírenie chorôb neoddeliteľným predpokladom rastu farmaceutického priemyslu.

5. Dôležitou stratégiou na dosiahnutie tohto cieľa je vývoj liekov, ktoré príznaky choroby iba prekryjú, pričom chorobu v skutočnosti neliečia. Tento postup vysvetľuje aj to, prečo väčšina liekov vydávaných iba na recept, ktoré sú v súčasnosti predávané, nemajú preukázateľnú účinnosť a majú zacielené iba na potlačenie symptómov.

6. Na ďalšie rozšírenie farmaceutického trhu farmaceutické firmy ustavične hľadajú nové aplikácie (indikácie) na použitie liekov, ktoré už sú v predaji. 50 miliónov zdravých obyvateľov USA napríklad užíva prostriedok na zmiernenie bolesti Aspirín od spoločnosti Bayer v nádeji, že zabráni srdcovému infarktu.

7. Ďalšia dôležitá stratégia na rozširovanie farmaceutických trhov spočíva v tom, vytvoriť nové choroby a lieky na ne. Väčšina liekov vydávaných na recept, ktoré dnes užívajú milióny pacientov, prekryje symptómy na iba krátky čas, spôsobí však celý rad nových chorôb v dôsledku známych nežiaducich účinkov, ktoré nastanú v prípade dlhodobého užívania. Napríklad o všetkých prostriedkoch na zníženie cholesterolu, ktoré sú v súčasnosti na trhu, sa vie, že zvyšujú riziko rakoviny – ale až po niekoľkých rokoch užívania.

8. Známe smrtiace nežiaduce účinky liekov vydávaných na recept sú štvrtou najčastejšou príčinou smrti v priemyselnom svete, prekonanou iba počtom obetí srdcových infarktov, rakoviny a mozgovej porážky (Journal of the American Medical Association, 15. apríl 1998). Táto skutočnosť vôbec neprekvapuje, pretože patenty na lieky sú v prvom rade prideľované na nové syntetické molekuly. Telo musí všetky syntetické molekuly detoxikovať a vylúčiť zo seba; systém, ktorý často zlyhá a vyústi do skutočnej epidémie ťažkých a smrtiacich nežiaducich účinkov.

9. Zatiaľ čo podpora a šírenie chorôb ustavične zväčšuje trh farmaceutického investičného priemyslu, prevencia a liečba skutočných príčin znižujú dlhodobú ziskovosť. Preto sa im toto odvetvie vyhýba, a dokonca ich potláčajú.

10. Najviac však zaváži skutočnosť, že vyhubenie chorôb je principiálne v rozpore so záujmami farmaceutického investičného priemyslu, je pre tieto záujmy kontraproduktívne. Vyhubenie chorôb ako potenciálnych trhov na odbyt liekov zničí miliardy dolárov investícií a spôsobí nakoniec zánik celého odvetvia.

11. Vitamíny a iné účinné terapie na dosiahnutie prirodzeného zdravia, ktoré optimalizujú bunkový metabolizmus, sú hrozbou pre »biznis farmapriemyslu s chorobami«, pretože sú namierené proti príčine v súčasnosti najviac rozšírených chorôb na bunkovej úrovni – a tieto prírodné substancie nemožno patentovať.

12. Počas celého, viac ako storočného jestvovania farmaceutického priemyslu boli vitamíny a iné životne dôležité živiny s určitými funkciami v bunkovom metabolizme najväčšou konkurenciou a najväčším ohrozením dlhodobého úspechu farmaceutického investičného biznisu.

13. Vitamíny a iné účinné terapie na dosiahnutie prirodzeného zdravia, ktoré skutočne chránia pred chorobami, nie sú zlučiteľné s povahou »biznis farmapriemyslu s chorobami«.

14. Na ochranu strategického vývoja svojho investičného biznisu pred ohrozením účinnými, prirodzenými a nepatentovateľnými terapiami, využíva farmaceutický priemysel – už celé storočie – tie najbezohľadnejšie metódy. Tu sú uvedenie niektoré príklady:

(1) Zatajovanie informácií o zdraví, ktoré dokážu zachrániť životy miliónov ľudí. Je to jednoducho neakceptovateľné, že v súčasnosti tak málo ľudí vie, že ľudské telo si nedokáže vytvárať vitamín C a lyzín, dve molekuly dôležité pre stabilitu spojiva a prevenciu chorôb.

(2) Diskreditácia prirodzených spôsobov liečby. Tento spôsob likvidácie povesti sa najčastejšie uskutočňuje celosvetovými PR kampaňami, organizovanými farmaceutickým kartelom. Rozširujú klamstvá o údajných nežiaducich účinkoch prirodzených substancií – molekúl, ktoré príroda používa už tisícročia.

(3) Zákaz šírenia informácií o terapiách na dosiahnutie prirodzeného zdravia. S týmto cieľom dosadil farmaceutický priemysel svojich lobistov do najdôležitejších politických funkcií v kľúčových trhoch a v popredných krajinách vyvážajúcich liečivá.

15. Biznis farmapriemyslu s chorobami je najväčší podvod v histórii ľudstva. Produkt »zdravie«, prisľubovaný farmaceutickými spoločnosťami, však miliónom pacientov nie je dodaný. Naopak, »produkty«, ktoré sú vo väčšine prípadov dodané, spôsobia namiesto toho nové choroby a často aj smrť.

16. Prežitie farmaceutického priemyslu závisí od potlačenia účinných terapií na dosiahnutie prirodzeného zdravia – všetkými prostriedkami. Milióny ľudí sa napriek kombinovanej hospodárskej, politickej a mediálnej opozícii najväčšieho investičného priemyslu na svete rozhodli pre alternatívnu liečbu prirodzenými a nepatentovateľnými terapiami.

Zdroj

Preklad z nemčiny ďurino, január 2014

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *