Z brucha beštie

Mnohí ľudia jednoducho neveria tomu, že farmakoncerny, nemocnice a kliniky, predovšetkým súkromné, sú všetky orientované na zisk. Ich úlohou je vytvoriť pre svojich akcionárov zisk, čiže zarobiť.

Dlhý čas som pracoval ako ekonomický poradca, keď z politiky prišla požiadavka na zníženie nákladov zdravotníckeho systému a jeho zefektívnenie. Počas týchto porád v najvyšších kruhoch som počúval diskusie účastníkov, ktoré sa týkali jedinej témy – ako zvýšiť zisk z každého pacienta.

Treba si jednoducho uvedomiť, že keď máte do činenia s najvyššími manažérmi a šéfmi firiem, ktoré pôsobia v zdravotníctve, nerozprávajú o tom, čo je najlepšie pre pacientov, nerozprávajú ani o tom, ako pacientov vyliečiť, nehovoria ani o tom, ako zabrániť chorobám, to je z ich pohľadu úplne nepodstatné, hovoria iba o tom ako zvýšiť zisk, znížiť náklady a zlepšiť rentabilnosť.

Cieľom je dostať stále viac ľudí do systému ako pacientov, zvýšiť počet obsadených postelí, počet laboratórnych testov a skúšok, zvýšiť podávanie liekov, zvýšiť počet drahých terapií a operácií.

Ide iba o to, ak získať čo najviac peňazí na jedného pacienta. Nikdy nejde o blaho pacientov ale len a len o blaho pre koncerny a ich akcionárov.

Teraz si mnohí z vás povedia, nie, to predsa nemôže byť pravda, veď predsa musia myslieť na blaho a zdravie ľudí, veď medzi nimi sú predsa aj slušní ľudia. Áno, na väčšinu lekárov a ošetrujúcich pracovníkov sa to vzťahuje, no sú to iba zamestnanci firiem. Nesmú rozhodovať, musia jednoducho fungovať. Áno, dokonca aj o výskumných pracovníkoch vo farmakoncernoch by sa dalo povedať, že hľadajú riešenia v záujme pacientov. Lenže, výskumní pracovníci nesmú pracovať na riešení, na konci ktorého nie je výrobok, ktorý možno patentovať. Na konci z toho vždy musí vzniknúť nejaký syntetický chemický liek, na predaj ktorého bude mať výhradné právo farmakoncern.

Pre toto „riešenie treba potom ešte objaviť problém”. Takže dodatočne sa odhalia symptómy a nové obrazy choroby, ktoré predtým nikdy neexistovali. Lekárov na to upozornia na prepychových a drahých seminároch a títo, hneď ako sa vrátia zo seminára do ambulancie, objavia prvý prípad medzi svojimi pacientmi a začnú predpisovať nový preparát. Takto sa pre farmabranžu opäť rozšíri trh a zvýši obrat.

Lekári a ošetrovatelia musia plniť príkazy manažmentu nemocnice a dodržiavať postupy, ktoré nie sú na to, aby vyliečili pacientov, ale aby na každom z nich zarobili čo to len dá. Takže sa neaplikujú rozumné a staré osvedčené metódy a nerozmýšľa sa nad tým, ako čo najjednoduchšie a najneškodnejšie pacientom opäť vrátiť zdravie, ale ako ich možno liečiť čo najdrahšie, špeciálnymi prístrojmi, komplikovanými laboratórnymi testami a záplavou medikamentov, ktoré potláčajú symptómy, ale nikdy ich nevyliečiť natrvalo. Vyliečený pacient nie je dobrý pre biznis, iba chronický pacient je dobrý pre biznis.

Skúste si predstaviť, že zdravotnícky priemysel by skutočne uzdravil všetkých ľudí, veď by skrachoval a stal sa zbytočným. K tomu nesmie dôjsť, práve naopak, motorom je rast, vyšší podiel na trhu a obrat, otvoriť nové trhy, preto ten tlak po stále nových indikáciách a syndrómoch, na zvyšovanie chorôb a chorých, nikto sa nesmie uzdraviť a ak si človek myslí, že je skutočne zdravý, už to je syndróm, ktorý treba liečiť, pretože také niečo predsa neexistuje a ľuďom vtedy treba chorobu vsugerovať.

Zdravotnícke úrady podporujú túto metódu tým, že napríklad zakážu všetky alternatívne terapie a dovolia iba podávanie farmaproduktov. V podstate tvrdia, že choroby smú byť liečené iba výrobkami farmapriemyslu, všetko ostatné je zatracované ako šarlatánstvo a neserióznosť. Ak niekto pôjde za lekárom kvôli zápche, ten mu celkom určite nepovie, použi starý domáci liek, najedz sa sliviek alebo napi sa slivkovej šťavy, môžeš si to kúpiť v najbližšom supermarkete, ale predpíše mu chemický preparát ako Lefax Activolax alebo Bisacodyl. Tento tlak tu je, všetci na tom zarobia, takto ten systém funguje.

Úrady pre dohľad nad zdravotníctvom dokonca čoskoro nariadia, že lekári nebudú smieť liečiť pacientov inak ako schválenými liekmi a terapeutickými metódami, a ak to nedodržia, zoberú im licenciu.

Pacienti, ktorí sa nebudú chcieť podrobiť takejto liečbe, budú k tomu donútení, proti svojej vôli. Také niečo sa už stalo, v Amerike, kde rodičia 16 ročného dieťaťa s rakovinou potom čo chemoterapia neviedla k úspechu a chceli alternatívnu liečbu, boli rozhodnutím súdu na žiadosť poručníckeho úradu donútení k pokračovaniu vražednej chemoterapie. Čo viedlo k tomu, že dieťa po ďalšej terapii (!) zomrelo.

To isté bude čoskoro platiť aj pre očkovanie. Prijímajú sa zákony, napríklad vo Švajčiarsku, kde budú deti povinne očkované proti osýpkam bez ohľadu na to, či s tým deti či ich rodičia súhlasia. Vôbec sa neberie ohľad na to, aké vedľajšie účinky a škody tieto vakcíny spôsobujú. Ak to rodičia nedovolia, hrozia im vysoké tresty. To isté platí v niektorých štátoch v USA, ako napríklad v Texase, kde sú všetky dievčatá povinne očkované proti rakovine krčka maternice. So zvyčajným zdôvodnením, ste príliš hlúpi na to, aby ste sa rozhodli sami za seba, my to predsa vieme lepšie, ak bude treba, tak vás k tomu donútime, v záujme spoločnosti.

To je samozrejme úplne absurdné a je to ideológia, ktorú používali už nacisti. „Tvoje telo nepatrí tebe” tvrdili “patrí národu a ty nemáš právo o ňom rozhodovať”. My ti povieme, čo je pre teba dobré. Rovnako ako vtedy aj dnes sa používa argument, že to slúži iba všeobecnému blahu a zdraviu národa. Žiaľ, mnohí úradníci tento argument preberajú a považujú to dokonca za správne – individuálne právo na rozhodovanie o svojom tele je však na rebríčku hodnôt oveľa vyššie.

Zaujímavé je, že keď ide o potrat, tam sa akceptuje rozhodovanie ženy, tam toto poručníctvo už neplatí. Vtedy už úrady netvrdia, že my rozhodujeme o tom, čo spravíš so svojim telom. Je tiež jasné prečo, pre zdravotnícky priemysel je to predsa ďalší kšeft. V roku 2008 bolo v Nemecku uskutočnených 114 500 umelých prerušení tehotenstva. A gigantický biznis s antikoncepciou patrí tiež k tomu, pretože v Nemecku každý deň sedem miliónov žien užíva antikoncepciu.

Povinné akcie v oblasti očkovania nie sú nariaďované v záujme všeobecného zdravia, v záujme udržania zdravia ľudí, ide o zisky farmakoncernov, ktoré svojimi lobistami kontrolujú celé zdravotníctvo a manipulujú ho vo svoj prospech.

Najnovšie šírená úplne prehnaná panika z prasacej chrípky slúži iba akcionárom farmakoncernov. Na základe tejto paniky napríklad iba Veľká Británia objednala 50 miliónov dávok Tamiflu, ktoré teraz vyhodia na skládku. A v iných krajinách sa robia podobné objednávky. Zaplatí to daňový poplatník. Kurzy akcií výrobcov narástli o 25 percent a viac. V rámci tejto umelej paniky, ktorá je šírená za pomoci médií, ide len o kšeft a  nič iné. Politici, zdravotnícke úrady a médiá sú plne pod kontrolou farmaloby. Sú „sponzorovaní“ veľkorysými čiastkami a pracujú v jej záujme.

Dokonca nemožno vylúčiť, že súčasné epidémie sú cielene spôsobované. Adrian Gibbs, 75, ktorý sa významne podieľal na vývoji Tamiflu pre Roche, tvrdí, že vírus H1N1 mohol byť výsledkom experimentu alebo uniknúť z výroby vakcín. Desiatky miliárd v dôsledku šírenia paniky z chrípky tečú do vreciek farmakoncernov, tam je to pokušenie, trochu pomôcť, obrovské.

A kto si myslí, že tieto vakcíny sú na niečo dobré, zabraňujú vzniku infekcií, ten verí na rozprávky. Imunitný systém očkovaných sa vakcínou môže oslabiť a vedľajšie účinky môžu byť katastrofálne. V roku 1976, pri poslednej očkovacej akcii proti prasacej chrípke v Amerike, stihli zaočkovať 40 miliónov Američanov, až potom toto šialenstvo pre početné vedľajšie účinky zastavili.

Tento perverzný systém zdravotníctva financujeme stále vyššími zdravotnými odvodmi. Práve nedávno bolo oznámené ďalšie 20-percentné zvýšenie zdravotných odvodov na ďalší rok vo Švajčiarsku. Neexistuje pre to žiadne rozumné vysvetlenie, okrem chamtivosti všetkých zúčastnených, alebo nebodaj sestričkám a ostatnému ošetrovateľskému personálu zdvihnú plat o 20 percent? Celkom určite nie, naopak, na personále sa bude šetriť za rovnakú mzdu budú musieť pracovať viac. Kto si tu príde na obrovský balík? Sú to všemocný farmapriemysel a všetci tí výrobcovia medicínskych prístrojov a výrobkov. A ťahajú nám peniaze z vrecka so súhlasom štátu. Nemocenské poistenie je stále nedostupnejšie, kto si to dokáže ešte platiť? Kedy toto každoročné zvyšovanie nákladov a táto cenová špirála konečne skončia?

Kto si myslí, že politici a zdravotnícke úrady konajú v záujme obyvateľstva, je skutočne naivný a dôverčivý. Ich tvrdenia, konanie a zákony, ktoré prijímajú, sú namierené proti obyvateľstvu.

Pozrime sa napríklad na poslanca švajčiarskej FDP (počtom poslancov súčasná najväčšia politická strana Švajčiarska, pozn. prekl.), Felixa Gutzwillera. Je poprepájaný so všetkými oblasťami zdravotníctva ako žiaden iný politik. Gutzwiller sedí v správnej rade spoločností Axa Winterthur Versicherung, Mediclinic Switzerland AG, Osiris Therapeutics Inc. in Baltimore USA. Sedí aj v rade nadácie Sanitas Krankenkasse a v školskej rade Swiss School of Public Health (SSPH+). A má ďalšie mandáty farmaceutickej branže. Všade je vo vedení. Čo si myslíte, koho záujmy asi Gutzwiller zastupuje, záujmy ľudí, ktorí ho v dobrej viere zvolili, alebo záujmy firiem, ktoré mu vyplácajú mastne honoráre? Prečo firmy platia tohto politika? Pretože pracuje v parlamente pre národ, alebo pretože v ňom majú lobistu v prospech svojich cieľov?

Zo 46 poslancov švajčiarskych kantónov 29 z nich je v tom najširšom význame previazaných s nemocenskými poisťovňami, farmapriemyslom, lekármi, nemocnicami a oblasťou ošetrovateľských služieb. V 200 člennej Národnej rade je to 51 členov. Čo už možno pri takomto zložení očakávať? Cenovo prijateľnú a rozumnú zdravotnú politiku v prospech obyvateľstva? Smiešne.

Táto politika vlád, obyvateľstvo podrobovať terapii v záujme farmakoncernov proti ich vôli, je však svetovým fenoménom, koniec koncov, vďaka globalizácii chápadlá tejto farmachobotnice siahajú všade, dokonca až do Pentagonu. Pozrime sa teraz na to, čo všetko musia pohltať americkí vojaci, skôr než sú poslaní do lúpežných vojen, všetky možné vakcíny proti biologickým bojovým látkam, malárii, tetanu, … a keď idú do boja, tak aj antidepresíva ako Klonopin, drogy proti strachu ako Zoloft, rôzne prípravky proti bolesti aby dokázali vydržať to trápenie a aby v noci nemali nočné mory ešte aj tabletky na spanie ako Ambien, všetko spolu im napumpujú to dela. Oni sa doliečujú ešte aj veľkým množstvom alkoholu, čo robí tento jedovatý koktail ešte nebezpečnejším.

Státisíce vojakov takto denne berú tieto prípravky. Čo je samozrejme kšeft pre bigfarmu, v ktorej má akcie väčšina amerických politikov.

V americkom časopise „Mens Health” vyšiel článok s nadpisom „Vojna fičí na drogách” (Krieg auf Drogen), kde sa v úvode uvádza: „Americké vojsko má v súčasnosti najviac medikamentmi napumpované bojové jednotky v celej histórii vedenia vojen”. To znamená, naši vojaci bojujú nielen proti našim nepriateľom, bojujú aj proti svojim liekom.

Táto kombinácia drog je tak výkonná a telo a vedomie z nej tak zblbne, že napríklad Americký úrad pre dohľad nad letectvom FAA zakázal pilotom z povolania užívať ich, pretože znemožňuje a zneisťuje ich prácu v kokpite. Ale vojenský personál, ktorý riadi vrtuľníky, lietadlá, tanky a iné vozidla počas vojny, musí tento drogový koktail užívať. Niet sa čo diviť, že sa chovajú ako bezcitné monštrá, ktoré masovo vraždia civilistov, spôsobujú nehody alebo sa strieľajú navzájom.

K tomu sa pridáva aj skutočnosť, že keď sa na priepustku vrátia domov alebo skončia službu a všetky tie predpísané drogy prestanú dostávať, dostanú odvykacie príznaky, začnú byť agresívni, alebo depresívni, zabíjajú členov svojej rodiny alebo seba. To najmenej, čo sa im môže stať je, že úplne zblbnú a nie sú schopní viesť normálny život, dostávajú sa na šikmú plochu a stávajú sa asociálnymi. Sú to mentálne poškodenia, ktorí si donesú domov prakticky všetci vojnoví veteráni, len preto, že americká vláda núti svojich vojakov brať drogy meniace ich osobnosť, na objednávku farmaceutického priemyslu.

Vojny nie sú super kšeft iba pre politikov, ktorí vlastnia akcie zbrojárskych firiem, k tomu sa pridáva ešte zisk z farmakoncernov, podiely ktorých vlastnia. Nie je zaujímavé, že ani jeden člen amerického senátu a kongresu, nemá syna či dcéru na zásahu v Iraku alebo Afganistane? Áno, vyvolať vojnu – to môžu, tieto fajnové dámy a títo fajnoví páni a napakovať si tak vrecká na účet daňových poplatníkov, ale ísť osobne so zbraňou v ruke do boja, pocítiť dôsledky svojej politiky na vlastnom tele, nie ďakujem, nech si tam ide a nechá sa tam zabiť spodina… A poslušní idioti to tak aj spravia s presvedčením, že svojou patriotickou službou poslúžili vlasti. Práve tí, ktorí sú štátom najviac utláčaní, ochudobňovaní a vykorisťovaní, sú tými, ktorí sa najochotnejšie pre tento štát obetujú a „bránia” ho. No neskutočné!

Kedy sa ľudia konečne zobudia a zistia, akú špinavú hru sa tu s nimi hrajú? Že vo všetkom ide len o kšeft? Že zdravotnícky priemysel tu nie je na to, aby ľudí uzdravil, práve naopak, aby boli chorí, závislí a stali sa z nich chronickí pacienti, až ich vycicajú do poslednej kvapky? Je to aj logické, koncerny a všetky ostatné súkromné spoločnosti majú iba jeden cieľ, vytvoriť zisk, to je ich jediným cieľom. Majú to tak vo svojich stanovách. Je úplnou ilúziou veriť, že sa pritom snažia o blaho obyvateľstva. To si predsa odporuje. Spravia to maximálne nakrátko, ak sú k tomu donútení, ako propagandistickú šou. A pretože politici, dozorné úrady a médiá sú nimi masívne ovplyvňovaní, sú podrobovaní ich nátlaku a poberajú ich finančnú podporu, nemožno z tejto strany očakávať nič v prospech ľudstva.

Ostáva iba jedno, musíme sa proti tomu brániť, aby sa na nás pozerali ako na chronických pacientov, ktorých možno permanentne dojiť. Musíme von z tejto „fabriky na zdravie”, ktorá nás iba robí chorými a chce nás takých udržať. Sú možnosti ako ostať stále zdravý, so správnou výživou, pohybom a rozumným spôsobom života. Kto sa informuje, objaví mnoho rád, ako jednoducho a spoľahlivo zabrániť mnohým takzvaným ľudovým chorobám alebo ako sa dostať do poriadku, ako zo svojho tela najskôr vyplaviť jedy a potom ho udržiavať fit a zdravé a tak môže bojkotovať tento neľudský systém. Ako to robili generácie pred nami, keď tieto chemické bomby ešte neexistovali? Veď aj oni to predsa dokázali.

Musíme podporovať lekárov, ktorí sa tiež nechcú stať otrokom farmakoncernov, ktorí nejdú hneď s kanónom na vrabce pri prvej boľačke a pritom narobia viac škody ako dobrého, ktorí majú skutočný záujem na trvalom zdraví svojich blížnych.

Možno by bolo treba zmeniť paradigmu a celý systém otočiť, lekári by vtedy dostávali peniaze iba vtedy, ak by ich pacienti vyzdraveli, a nie vtedy, keď sú chorí, to by tiež otočilo ich motiváciu a zo systému zdravotníctva by sa tak stalo skutočne to, čo sa pod týmto pojmom myslí.

Zdroj: Článok z fóra We Are The Change

Preklad ďurino 9. novembra 2010

21 komentárov k “Z brucha beštie”

 1. Ľudia sa sami nezobudia,veď ich všemožne udržiavajú iluzornom svete , kde je všetko ok.Musel by im niekto takéto informácie dávať pravidelne,ako alternatívu k demagodii mainstreamu a rovnakou formou. Slobodná tv je utopia a objektívne tlačené periodikum neexistuje.Internet je len pre tých , ktorí si info hľadajú a elity už pracujú na forme cenzúry , tak je len otázkou času , dokedy bude táto posledná možnosť k dispozícii. .Ľudí už naučili , že info dostávajú , nie že pravdivé treba hľadať a filtrovať.Kým nebudú ľudia pravdivé info DOSTAVAŤ , nič sa nezmení.

 2. ale ako davat tie informacie beznym ludom, ktory su v myslienke , ze sa nic nedeje okolo neho a je vsetko v poriadku?

  1. jozo, nič nasilu, kto je na tieto informácie pripravený, ten si ich nájde.
   Kto na ne nie je pripravený, tomu vôbec nič nepovedia, aj keď ich dostane na zlatej tácke…

 3. suhlasim, ale musia aspon zo zaciatku nejako pocut o tomto, alebo nieco pod. nemam este ani len deti nic, mam velmi pocetnu rodinu ktorej ked nieco poviem o tomto systeme, tak mi povedie nech nezacinam takuto temu, lebo o tom nic neviem. tak si pokladam otazku ktora je urcite na mieste.: to vsetci su takyto zabrzdeny a nechcu nic pocut? tak to potom vobec nerozoberam a len som ticho a smejem sa na nich. jediny s kym sa o takychto veciach mozem porozpravat je kamarat ktory mi aj otvoril oci v tomto smere a za to som mu velmi rad. a tiez ze som nasiel tuto stranku a mozem popisat s niekym.

 4. Práve preto, že takéto informácie oslovia len pripravených , tak sa nič podstatné nezmení.Stále to bude len malé percento populácie , ktoré nebude mať ani v budúcnosti možnosť osloviť ostatných masovo.
  Niektorí si zamieňajú rastúcu nespokojnosť s prebúdzaním ,ale to je klam.Väčšina sa nikdy nebude zaoberať príčinami a bude naďalej povrchná a preto ovládateľná.

  1. V tomto som optimista. Zmení sa to. Keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde. A je toho plný internet, že ľudia prestali dôverovať mienkotvorným klamárom, dobrým tetám vierkám a fickom, eštébáckym hajzlíkom, gaunerom made in USA a podobným hyenám. Už triedia, čomu uveria, čo si vôbec prečítajú a vypočujú. Najlepším príkladom sú padajúce náklady mienkotvorných médií. Za predplatné sľúbia už aj modré z neba. Svedčia o tom ich zúfalé reklamy…

   Som presvedčený, že efekt stej opice sa skôr či neskôr naplní. 🙂 a ľudia si uvedomia, že sú to v podstate marketingové správy, ktoré si dokonca KUPUJÚ za vlastné peniaze.

 5. V tomto sa nezhodneme.Ako povedal Nick Rockefeler v americkom senáte -„internet je najväčšou hrozbou demokracie“. Na odstránení tejto hrozby sa už pracuje aj u nás,tak je lepšie byť realistom.Totalitná mašinéria ešte len začína.Zatiaľ musia používať staré metody(Stwora,prop.sk).
  Navyše ,denne vidím ako ľudia nekriticky prijímajú demagogiu a bez spracovania používajú ako svoje názory.Neveria ničomu,čo nepovie Ďurianová o 19h.Ak to bolo v telke,tak je to pravda.Rovnako pred tromi rokmi ,ako dnes.Nie je dôvod myslieť si,že o rok o dva bude niečo inak.

  1. Hm, to s tou Ď. si ma rozosmial, pekne si to napísal. Ale filip, vieš čo? Každý nech si verí čomu chce. Ak si myslia, že musia denne vedieť kto s kým, kto koho okradol, zabil, sprznil, znásilnil, čo kto povedal na holokaust, čo povedala banášová – no nech si tie sračky pozerajú, nech to prežívajú. Denne si púšťajú tie kreatúry do obývacej izby, robia to dobrovoľne a mesačne platia za to nemalé peniaze aby sledovali židmi starostlivo zostavený PROGRAM (!).

   Je to ich slobodná vôľa. A ty s tým nič neurobíš. Môžeš potichu ukazovať dvere, červenú pilulku, ale vybrať si musia oni…

   1. ..hm, to je sice pekne povedane ale napr. moja mama a spo. tak, ti musia byt predsa ,,informovani,,..tak to vnima hlavne starsia generacia, darmo jej vysvetlujem, ze tie ,,spravy,, si niekto ucelne vymyslel a dal do medii za istym ucelom..
    ..no a zakon pritazlivosti mojej mame nemôzem uz ani spomenut, lebo je to vraj blbost a pomaly som v spolku s certom!:(
    Urcite to chce cas, veeeela casu a vysledok sa hadam dostavi..

    1. Ľudia asi riešia veci až majú problém. Inak majú všetko hlboko v päte. Takže treba ukázať že majú problém. Skús vychádzať z toho čomu veria. Nemôžeš nadávať na autority ktoré sú ich svetom. Radšej hovor o nejakých faktoch z ich okolia, a možno si zložia obraz dokopy sami. Trpezlivo vysvetľuj každý detail. Napríklad že ceny rastú či je pri moci ľavica alebo pravica. Alebo že Stalin zabil viac ľudí ako Hitler. Z množstva faktov im vznikne nový svet pravdy.

 6. Tieto mediálne manipulácie ma veľmi zaujímajú.Ľudia nemôžu ovplyvniť čo im budú ukazovať v telke.Naďalej to bude v réžii Ronalda Laudera and company.
  Najväčší účinok majú „neformálne rozhovory s odborníkmi“, v rôznych dámskych magazínoch,teleránach,reflexoch a mienkotvorných časopisoch.Nevidia,že odborníci sú vždy z toho istého košiara, a vychádzajú z toho,že keby boli aj nejaké iné názory, tak by im to predsa povedali!.Neustále im opakujú,že je sloboda,tak by to niekto niekde napísal ,keby to tak nebolo!Je to účinnejšie ,ako platená reklama.Ľudia potom argumentujú tým ,čo im utkvelo z týchto starostlivo pripravených debát.

  Tento systém manipulácie je na nich príliš dokonalý.Dve desaťročia už pracujú na tom,aby dosiahli dnešný stav:Pravda je to,čo je v médiách. Návratu už pre väčšinu už niet,tak si o tom aspoň pokecajme ,zakiaľ môžeme.
  Aj keď bude stále horšie a stále viac ľudí bude robiť len za jedlo,nepovedie to k uvedomeniu , ale budú bojovať medzi sebou.

 7. Chcem upozorniť na ďalšiu skupinu medicínskych podvodníkov, a to takzvaných ľudových alebo alternatívnych liečiteľov. Bylinky, vitamíny alebo minerály v súčasnosti nevyliečia žiadne choroby. Iba ich dočasne potlačia, dokonca môžu spôsobiť zhoršenie choroby v budúcnosti. Skutočnou liečbou je dnes detoxikácia, najčastejšie chelácia. Alternatívni liečitelia šíria iba ďalšie klamstvá, ktoré sťažujú ľuďom nájsť pravdu.

 8. V tomto s tebou bytostne nesúhlasím. Alternatívni liečitelia sú na 99 percent ľudia, ktorí chcú úprimne pomôcť. Takých je aj väčšina lekárov, ale v prípade školskej medicíny pôsobí proti ľuďom systém orientovaný na zisk, nie na vyliečenie.

  Za chrbtom alternatívnych liečiteľov nie je mašinéria orientovaná na zisk. Iste, nájdu sa možno podvodníci, alebo ľudia, ktorým ich terapia akosi nefunguje, ale bylinky, vitamíny a minerály nehádž to škatuľky nefungujúcej terapie.

  Radšej skús porozmýšľať nad tým, kto a s akým cieľom šíri tieto bludy, a snaží sa odstaviť alternatívnych liečiteľov a prírodné liečivá, prípadne nad tým, prečo sú bylinky menej účinné.

  Až ti tvoje dieťa vylieči alternatívny homeopat alebo iný celostný liečiteľ, ktorý mu napríklad rozchodí opačne sa otáčajúcu čakru… potom si možno uvedomíš, čo šíriš.

  Liečiť možno všeličím, nielen bylinkami, minerálmi a vitamínmi, ktoré zatracuješ, ale aj napríklad svetlom, kontaktom so zvieratami, zvukom, farbami, pobytom v prírode, to sú všetko faktory, ktoré dokážu za istých okolností spustiť proces uzdravenia. Pretože vždy sa lieči telo samotné. Liečiteľ, doktor iba spúšťa proces uzdravenia. O tom svedči množstvo vyliečení. A ak by to boli podvodníci, ako tvrdíš, ľudia by k nim nechodili, nevyhľadávali by ich.

  A predsa za nimi chodia, vyhľadávajú ich pomoc a pochvaľujú si ju. A hlavne, terapia celostných liečiteľov nezhromažďuje v tele syntetické a iné svinstvá, ako to robí väčšina liekov modernej medicíny.

  Detoxikácia je samozrejme dôležitá. Ale nie je všetkým.

 9. Bruchomluvec -Na túto skupinu nie je potrebné upozorňovať,lebo to robia korporátne médiá a dokonale.Strašia cielene ,aby všetky ovečky zostali v košiari školskej medicíny.Veľmi je im „naklonená“ aj legislatíva.

  ďurino

  Nápomocný nám môže byť aj pohľad do historie.V knihe Jak léčil páter Ferda môžeme vidieť ohromný účinok dnes takmer zabudnutých obkladov.Naše telo je úžasne priepustné a bola by škoda túto vlastnosť nevyužiť a nevrátiť sa k tejto metode.Rovnako jedinečný bol aj spôsob stanovovania diagnozy ,týmto skromným človekom.Je na každom,ktorú možnosť si vyberie,len cesta k lekárovi je najjednoduchšia a hlavne nevyžaduje premýšľanie.

  1. Ľudia nie sú chorí ale otrávení. Netreba ich liečiť, ale detoxikovať. Povedz mi ktorý alternatívny liečiteľ ľudí detoxikuje? Povedz ktorý liečiteľ robí ľuďom testy na jedy? To je len samý vitamín, minerál a surová strava. Bol som u pár liečiteľov, a z nezmyslov ktoré mi rozprávali mi zastával rozum. Nevidím rozdiel medzi doktorom a liečiteľom ktorý zarába na ľuďoch. Obaja sú hyeny.

 10. Človek už nemôže ľutovať „nevinných nič netušiacich“ ľudí, nikto nie je dnes nevinný, pretože svojou lenivosťou myslieť a správne hodnotiť, dopustil stav aký je. Bežný „dobrý“ človek je typicjký boľševik, chce byť vedený a ovládaný bez vlastnej chrbtice a zodpovednosti za seba. Preto sa zmieruje aj s utrpením a zvíjaniu od bolesti si bude ešte lichotiť, že trpí pre pravdu. Hlupákovi netrkne, že je v područí zla.
  Prevažná časť ľudstva nechce bojovať ani nič riešiť pre seba, vždy bude hľadať len vinníkov a krátkodobé úľavy, pre ktoré sú pripravení kedykoľvek zradiť čokoľvek. Blíži sa však čas, keď sa im už ani takýchto úľav nedostane. Oni sa však už vzdali dávno, jednoducho nechcú, škoda im pomáhať. Pomáhať sa má len takým, ktorí život ctia, ktorí ho milujú.

  1. Varovaní bolo dosť.Tu je jedno spred dvetisíc rokov: „Dávajte si pozor,aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom,opilstvom a starosťami o tento život,aby vás onen deň neprekvapil“…
   Tento čas je tu!
   Pre toto všetko nemajú čas ani potrebu uvažovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *