Vakcíny, ktoré zablokujú ducha

Prečo mnohí ľudia nechcú chápať spirituálne obsahy ani každodenné „očividno“? Nie je to azda preto, že ich duch má problémy preniknúť k telu? Existujú látky, ktorú pôsobia až do úrovne DNA a svetelnej výmeny človeka. Niektoré z nich blokujú naše napojenie na duchovný svet. Medzi ne patria aj rôzne látky, ktoré sú súčasťami vakcín.

Ostať otvorený pre vnuknutia z univerza: vakcíny môžu zhoršiť „napojenie“ na univerzálneho ducha

Ostať otvorený pre vnuknutia z univerza: vakcíny môžu zhoršiť „napojenie“ na univerzálneho ducha

Tieto zložky vakcín, ktoré sú rozoberané ďalej v článku, môžu mať priamy vplyv na zdravý duševný vývoj a spirituálne otvorenie očkovaného jedinca až na úrovni neutrín (svetelná výmena v DNA). V súvislosti s procesmi látkovej výmeny možno pochopiť aj to, čo sa odohráva v organizme z jemnohmotného pohľadu. S týmto poznaním už nie je udivujúce, že preočkovaní ľudia majú často veľké problémy otvoriť sa faktom alebo názorom mimo svojich úzkych, často vnútených schém myslenia. Existujú príčiny zodpovedné za túto „slepotu“.

Vývoju vedomia a duchovnému otvoreniu človeka bránia v súčasnosti mnohé okolnosti. Je tu jednak kondicionovanie (prispôsobovanie) schém myslenia a viery – ktorých základ je položený v škole a ktoré sú ďalej spevňované akademickým vzdelaním a určitými náboženstvami. Potom je tu hektika a povrchnosť, ktorá ľuďom dovolí obrátiť sa „hore“ až v prípade veľkého utrpenia. Niekedy príčiny spočívajú v minulosti samotného človeka: kto sa počas mnohých predchádzajúcich životov zaujímal iba o hmotu, tomu medzičasom doslova chýbajú antény pre spirituálny svet.

Existuje však aj jeden ďalší činiteľ: priamy, škodlivý vplyv na fyzické „body napojenia“ na duchovný, jemnohmotný svet, ktorý majú mnohé zložky vakcíny.

Takto je človek odrezaný od nezmerateľnej pokladnice vedomostí, ku ktorým by mohol pristupovať, a to už v skorom dojčenskom veku. Čiže v čase, v ktorom sa ešte neuzavrela ochranná mozgovo-krvná bariéra. To zvrátené na tom je, že takto „zabránený“ dospelý človek si to vôbec nemôže uvedomiť. Vôbec nie je schopný zistiť to a následne uskutočniť zodpovedajúce kroky. Príroda sa, prirodzene, postarala o možnosti, ktoré umožňujú takéto zábrany odstrániť. Na to je však potrebné, aby človek namáhal svoju vôľu s cieľom rozpustiť tieto blokády a opäť „sprevádzkovať“ káblik vedúci do duchovného sveta – povedzme aj k anjelom, k duchovne vyspelým majstrom alebo k vlastnému božskému Ja. Takémuto úsiliu vôle však predchádza poznanie blokády – a práve to je ťažké, pretože ide o oblasť typu „neviem, že neviem“.

No základy na spojenie s duchovným svetom sú stále ešte prítomné. Štátom podporované „programovanie“ ho však podstatne sťažuje. A to z dobrého dôvodu, veď podľa Gándhího slobodne mysliaceho človeka možno ovládať ťažšie ako desaťtisíc učičíkaných a zmanipulovaných konformistov.

Kde v tele sa odohrávajú tieto kontakty s informáciami z duchovného sveta? A akým spôsobom vôbec smú vstúpiť s nami do kontaktu?

Vstupný filter

Vo všeobecnosti je človek vybavený slobodou rozhodovania. V podstate môže robiť a dopustiť čo chce, musí však (a moderných človek na to až príliš ľahko zabúda) vždy niesť dôsledky svojho konania – nech je to v tomto či budúcom živote. Táto sloboda rozhodovania stopercentne rešpektuje duchovný svet. Choroby, nehody alebo iné údery osudu spravidla nie sú iba jednoducho smolou alebo hlúpou náhodou, ale dôsledkami príčin, ktoré sme kedysi my sami položili. Často sú to výzvy na nápravu, ktoré sú však v drvivej časti nesprávne chápané.

„Informácia zoslaná úderom osudu“ je však spravidla už iba úderom kladiva na človeka, potom ako nereagoval na iné výzvy duchovného sveta. Väčší zmysel by malo používať ostatné nástroje, ktoré sme dostali na svoju životnú cestu: intuíciu, zmysel pre niečo, rozvahu, ale aj city a zdravý ľudský rozum. Čo potom človek urobí s tým, čo mu ten jemný, tichý vnútorný hlások v ňom v okamihu stíšenia našepká, s tým, čo mu napovie jeho intuícia, je opäť ponechané jeho slobodnej vôli. Duchovný svet – vyššie Ja človeka, jeho strážny alebo iný anjel – tak či onak posiela informácie receptorom, ktorých sú v ľudskom organizme biliardy.

Aby tieto „vstupy zhora“ neprúdili nekontrolovane do človeka, existuje niečo ako „filtračná alebo kontrolná stanica“, ktorú poznajú tak medicína ako aj bežné náboženstvá ako „bránu vedomia“: medzimozgový hrboľ (thalamus). Ten filtruje nielen nespočetné informácie prúdiace z tela do mozgu, z ktorých si zvedomíme iba nepatrne malú časť; medzimozgový hrboľ je aj miestom, cez ktoré sa, v závislosti od naprogramovania filtra, filtrujú informácie z jemnohmotného sveta, ktoré tečú alebo mohli by tiecť do vedomia človeka. Nech už formou duchovných vnuknutí, myšlienok alebo vízií, alebo formou posolstva niektorému vnútornému orgánu, ktorý je práve v stave skorého ochorenia.

Tieto procesy môžu byť pre mnohých čitateľov nové a možno na prvý raz nie celkom stráviteľné, pretože tok informácií sa zredukoval na „hmotnú“ úroveň. V dôsledku slobodného a nerušeného získavania skúseností ľudstva však duchovný svet smie priamo zasiahnuť iba v prípade mimoriadnej núdze – niektorí to potom označujú za „zásahy anjela strážneho“; inak to má zakázané. Ustavične však ponúka svoje poznanie, riešenia problémov, vedomosti a mnohé iné. No keďže sa to celé musí diať tak, aby ľudia ponuku neprijímali nechtiac, prenos posolstiev sa deje na ‚hmotnej‘ báze, podobnej známemu princípu vysielača a prijímača: program možno prijímať iba vtedy, keď sa príjemca naladil na príslušnú frekvenciu. Tento prenos sa uskutočňuje prostredníctvom svetla.

DNA ako prijímacia anténa

Na základe diela Prof. Fritz Alberta Poppa sa vie, že bunky, presnejšie povedané DNA (deoxyribonukleová kyselina), navzájom komunikujú prostredníctvom svetla – fotónov. Deje sa to podstatne rýchlejšie ako prostredníctvom nervových dráh čo dokonca hormónov. Už Hermes Trismegistos (Hermés Trikrát veľký/mocný) poznal zákon „ako v malom, tak vo veľkom“. Preto je na dlani myšlienka, že aj duchovný svet komunikuje s človekom pomocou svetla ako modulačného základu a DNA je prijímačom. Fyzika spravila v poznaní toho, čím svetlo v skutočnosti je, veľké pokroky, je však stále iba na začiatku. Medzičasom sa vie, že nielen fotóny sú svetlom, ale aj neutrína sú považované za svetlo a v súlade s tým môžu byť modulované informáciami. Popp zistil aj to, že DNA je veľký zásobník svetla. Naviac, táto dvojitá špirála má tvar tyčovej a kruhovej antény (pozri prácu Dr. Dietera Broersa). To poukazuje na to, že DNA bola navrhnutá na príjem elektrických a magnetických vĺn. Svetlo pozostáva z elektromagnetických vĺn, má teda ideálny tvar na príjem prostredníctvom DNA. V tom, akú funkciu má DNA – najmä sekvencie génov – veda zďaleka nemá jasno. Aj keď sa pred viac ako 50 rokmi tvrdilo, že genetický kód človeka bude čoskoro rozlúštený, v súčasnosti sa toho vie v podstate menej ako predtým. Pretože čím hlbšie sa prenikne do problematiky DNA a génov, tým zložitejšie to celé je. V súčasnosti sa napríklad predpokladá, že aj „nadbytočné“ štruktúry DNA, ešte donedávna považované za odpadovú (junk) DNA, majú takisto funkcie, ktoré však zatiaľ nebolo možné rozpoznať.

A presne tu je ukrytý kľúč k porozumeniu „napojenia“ na duchovný svet. Ako už bolo uvedené skôr, v DNA sa nachádza uložené svetlo vo forme fotónov. Biofotón je teda svetlo. Tento fotón je však príliš pomalý na to, aby mohol byť považovaný za nositeľa informácií z duchovného sveta. Tu vstupujú do hry neutrína. Tie sú niekoľkonásobne rýchlejšie ako fotóny a svojim elektrickým nábojom sú neutrálne. Neutrálnosť zodpovedá duchovnému svetu. V ňom totiž neexistuje dualita, ako ju poznáme tu na planéte. Neutrína preto predstavujú ideálny základ komunikácie medzi dušou inkarnovanou v ľudskom tele a duchovným svetom. V súčte to znamená, že „vstupy“ z duchovného sveta sa uskutočňujú pomocou svetla. Ako prijímač slúžia štruktúry DNA, tu zásobník svetla s fotónmi. Ak sú vysielač a prijímač navzájom naladené, uskutoční sa výmena informácií. Pomocou štruktúr „odpadovej“ DNA, ležiacich úhorom, človek dokáže byť jasnozrivý, jasnosluchý, atď. – môže teda nadobudnúť schopnosti, ktoré môžu (ale nemusia) ísť ruka v ruke so zvýšeným vedomím. Tieto schopnosti, medzi ktoré patrí aj intuícia, však možno rozvinúť iba vtedy, ak človek nemá „poruchu príjmu“.

Zvyšná časť článku, v ktorej autor opisuje, ako vakcíny môžu narušiť príjmové schopnosti bunky, ako hliník, ortuť a formaldehyd sabotujú prirodzené a základné duchovno-telesné procesy fosforu, síry…, ako možno tieto svinstvá z tela opäť vylúčiť, je obsiahnutá v tlačenej, mne neprístupnej podobe časopisu.

Preklad z nemčiny ďurino, apríl 2015

Zdroj

Súvisiace informácie na tomto blogu:

Svetelné lúče vychádzajúce z DNK?

Jemnohmotné telo ako základ vedomia

Dôkazy zmien v našej DNA

AWAKE – sprievodca prebudením

6 komentárov k “Vakcíny, ktoré zablokujú ducha”

 1. Keďže sme na Slovensku prakticky všetci niekoľkonásobne očkovaní a tým pádom zamorení škodlivými látkami,ktoré sa nachádzajú vo vakcínach,tak sa priam natíska otázka,ako eliminovať tieto škodliviny z organizmu.Poznáte niekto účinnú metódu?

  1. Ľudské telo sa vie uzdraviť vďaka regenerácii samo a teda v podstate stačí prestať už telu dodávať toxíny a naopak dávať mu všetky látky (vitamíny, proteíny, enzýmy a minerály) ktoré potrebuje a zariadi si to samo. Takže podľa mna prvým krokom je všetko toto si uvedomiť a začať meniť svoje stravovacie návyky – to ale z vlastnej skúsenosti nejde hneď, lebo stále viac a viac zisťujem že aké závislosti na jednotlivých druhoch potravy som si sám za 30 rokov vypestoval a je to silne o disciplíne a mať na zreteli svoj cieľ.

 2. Přehrát film Očkovaný národ (Vaccine Nation)

  ZEMĚ: USA
  ROK: 2008
  DÉLKA: 91 minut
  REŽIE: Gary Null
  JAZYK: angličtina
  TITULKY: slovenské
  Pro většinu lidí se zdá očkování sebe i svých dětí jako dobrý nápad. Vakcíny jsou bezpečné, účinné a mají nás chránit proti nebezpečným infekčním chorobám – Je to však opravdu tak? Co asi nevíte, vakcíny vás mohou poškodit nebo zabít! Podívejte se na pravdu o nebezpečí vakcín a jejich přímý vztah k autoimunitním onemocněním, infekcím, alergiím a masivnímu zvýšení vývojových poruch učení a poruch chování u dětí, jako je například autismus.

  Přehrát film Očkovaný národ (Vaccine Nation)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *