Úrady potvrdzujú, že deti očkované proti osýpkam šíria osýpky

Najnovšie sa prišlo na to, že očkovaní ľudia sa nielen môžu nakaziť osýpkami, ale môžu ich aj šíriť. To je v rozpore s všeobecnou domnienkou, že podanie viacerých dávok MMR účinne chráni pred osýpkami a epidémiami.

Zásadná chyba v uvažovaní o účinnosti vakcín proti osýpkam spočíva v tom, že zaočkovanie vakcínou proti osýpkam/príušniciam/ružienke (MMR) sa považuje za rovnakú imunitu, ako je pravá imunita proti osýpkam. Zdravotnícke organizácie ako CDC [americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb] CDC skutočne často tvrdia, že podanie dvoch dávok vakcíny MMR je účinné na 97 percent. A to napriek množstvu dôkazov svedčiacich o opaku, z epidemiológie a klinickej skúsenosti.

Táto chyba v uvažovaní podnietila verejnosť, médiá a vládu k tomu, aby pôvod výskytu osýpok hádzali na neočkované osoby, ako napríklad v prípade osýpkového škandálu v americkom Disneylande v roku 2015, čo následne viedlo k spornému očkovaciemu zákonu SB277 [kalifornský zákon o povinnom očkovaní ako podmienke pre školskú dochádzku].

Problémy v súvislosti s neúčinnou vakcínou MMR však siahajú oveľa hlbšie: za prvé, sú zaťažené závažnými zdravotnými rizikami. Viac ako 25 z nich, vrátane masívne zvýšeného rizika autizmu, je indikovaných v tomto [anglickom] článku (zvýšené riziko autizmu a jeho zatĺkanie bolo medzičasom priznané istým vysokopostaveným vedcom CDC). Za druhé, infekty sú potrebné, aby sa mohol vytvoriť stabilný systém obrany proti mnohým patogénom v našom životnom prostredí. Zdanlivo osobitný sklon k infektom s mnohými infekciami ročne je tak vlastne normálny a v neskorom predškolskom alebo školskom veku sa reguluje sám od seba, keď systém obrany dozrel. Osobitnú rolu pritom hrajú takzvané detské choroby ako osýpky, príušnice, ovčie kiahne alebo ružienka. Preto sa volajú tak, ako sa volajú, pretože v minulosti boli tak rozšírené, že väčšina ľudí sa nimi nakazila už ako deti. Presne vzaté, osýpky ako aj ďalšie klasické detské choroby vytvárajú prirodzený ochranný mechanizmus, ktorý začal spôsobovať komplikácie až od plošného očkovania. Pred očkovaním bol priemerný vek postihnutých 3-7 rokov. To by bol aj ten správny vek, na dostanie osýpok, pretože osýpky v tomto veku prebiehajú spravidla bez komplikácií. Po prekonanom ochorení sa vytvorí doživotná imunita. Vďaka skorému očkovaním stále menej ľudí prekoná osýpky prirodzenou cestou. Matky preto nedokážu poskytnúť svojim dojčatám takzvanú hniezdnu ochranu a tak sa vek ochorenia osýpkami za posledných 10 rokov posunul dopredu, kedy už osýpky môžu byť veľmi nebezpečné, keďže imunitný systém ešte nie je úplne vytvorený.

V roku 2014 bola v špecializovanom magazíne Clinical Infectious Diseases zverejnená priekopnícka štúdia, ktorej autori pracujú pre Úrad pre imunizáciu [Bureau of Immunization], Oddelenie pre zdravie v New Yorku, Národné centrum pre imunizáciu a ochorenia dýchacích ciest a CDC. Prišli k záveru, že osýpkami sa infikujú tak očkované ako aj neočkované osoby a môžu nakaziť iné osoby. Tento ústredný poznatok bol štátnymi organizáciami, farmaceutickým priemyslom a médiami hlavného prúdu systematicky ignorovaný. Namiesto toho, aby seriózne informovali, systematicky šíria očkovaciu propagandu. Okrem toho je už viac ako 20 rokov úspešne zatĺkaná informácia o tom, že vakcíny proti osýpkam môžu spôsobiť zápal mozgu.

Záver: Nemožno hádzať zodpovednosť za chorobnosť a úmrtnosť infekčných ochorení na neočkovaných ľudí, keď očkovanie nielen neposkytuje imunitu, ale dokonca poskytuje preukázateľnú ochranu pre ďalšie šírenie osýpok. Rôzne príklady z praxe dosvedčujú, že vysoké miery očkovanosti nechránia pred epidémiami:

1985, Texas, USA: Podľa istého článku, ktorý bol zverejnený v roku 1987 v New England Journal of Medicine, došlo na jar v roku 1985 u mladistvých v meste Corpus Christi v štáte Texas k prepuknutiu osýpok, aj keď škola podmieňovala dochádzku do školy povinným zaočkovaním: „Z toho robíme záver, že na stredných školách sa môžu vyskytnúť osýpky, a to aj vtedy, ak je očkovaných viac ako 99 percent žiakov a viac ako 95 percent je imúnnych.“

1985, Montana, USA: Podľa istého článku uverejneného v American Journal of Epidemiology s nadpisom „Pretrvávajúci výskyt osýpok napriek vhodným prevenčným a kontrolným opatreniam“ došlo v Montane k výskytu 137 prípadov osýpok. Podľa školských podkladov bolo 98,7 percent žiakov primerane očkovaných, z čoho vedci odvodili záver: „Tento výskyt osýpok zakladá domnienku, že prenos osýpok existuje v niektorých situáciách aj napriek vhodnému uskutočňovaniu aktuálnej stratégie na elimináciu osýpok.“

1988, Colorado, USA: Podľa istého článku, ktorý bol zverejnený v roku 1991 v American Journal of Public Health, „v roku 1988 došlo k výskytu 84 prípadov osýpok na istej vysokej škole v Colorade, na ktorej viac ako 98 percent študentov malo dokumentáciu o dostatočnej imunite proti osýpkam, vďaka povinného očkovaniu zavedenému v roku 1986: „Osýpky sa môžu vyskytnúť u obyvateľov kampusov s vysokou zaočkovanosťou.

1989, Quebec, Kanada: Podľa istého článku, ktorý bol zverejnený v roku 1991 v Canadian Journal of Public Health, prepuknutie osýpok v roku 1989 „bolo do značnej miery spôsobené neúplnou plošnou zaočkovanosťou“, vedci však v rozsiahlom overovaní vyvodili dôsledok: „Neúplná zaočkovanosť v tomto prípade nie je platným vysvetlením pre vypuknutie osýpok v Quebec City.

Rio de Janeiro, Brazília, 1991-1992: Podľa istého článku zverejneného v magazíne Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical v období od marca 1991 do apríla 1992 v Rio de Janeiro 76,4 percent infikovaných dostalo očkovanie proti osýpkam pred dovŕšením prvého roku života.

1992, Kapské mesto, Juhoafrická republika: Podľa istého článku, ktorý bol zverejnený v roku 1994 v South African Medical Journal, „v auguste 1992 došlo k vypuknutiu, pričom deti boli očkované.“ Zaočkovanosť pre osýpky predstavovala 91 percent a účinnosti vakcíny predstavovala iba 79 percent. To viedlo k záveru, že možným vysvetlením vypuknutia bolo primárne a sekundárne zlyhanie očkovania.

Najnovší príklad bol zverejnený v roku 2017 na webovom portáli CDCspráve sa nadpisom „Vypuknutie osýpok v značne zaočkovanom obyvateľstve – Izrael, Júl-August 2017“: V nej je opísaný pacient nula, ktorý dostal tri dávky MMR. Nie je prekvapujúce, že CDC nechce prijať očividný dôsledok, že vakcína MMR zlyhala.

Zdroj: legitim.ch

preklad ďurino, október 2018

 

Pripomeňme si:

  • Očkovací priemysel je pre farmaceutický priemysel tak vysoko lukratívny, že ich motivuje k neuveriteľnej vynaliezavosti.
  • Väčšina štátnych lekárskych škôl je tak mizerne platená, že vo vedeckej činnosti sú odkázané na podporu súkromných organizácií (= farmaceutických barónov). To ich však zaväzuje indoktrinovať medikov pavedou očkovacieho priemyslu.
  • Štát nemá ako overiť neškodnosť vakcín napríklad náhodnými kontrolami, rovnako ani správnosť ich zloženia. V tomto sa musí plne spoľahnúť na tvrdenia ich výrobcov.
  • Výrobcovia vakcín nenesú nijakú zodpovednosť za poškodenie zdravia vakcínou. Môžu úplne beztrestne zmeniť vášmu decku mozog na kašu. V následnom šetrení, ak také vôbec bude, sa súvis s vakcínou pochopiteľne nepreukáže. Štát, vzhľadom na predchádzajúci bod, tento súvis ani nemá ako preukázať.
  • Očkovanie kombinovanými vakcínami v skorom veku je vzhľadom na doterajšie skúsenosti lotériou. Nikdy neviete, či práve vášmu decku nepremení mozog na kašu. Lepšie je tejto lotérie sa nezúčastniť, aj za cenu represií zo strany štátnych orgánov, bičovaných zástupcami farmaceutických gigantov.
  • Bolo zistených viacero prípadov, kedy neschopnosť štátu kontrolovať zloženie a presný účinok vakcín farmaceutickí baróni využili na experimenty s vašimi deckami. V očkovacích látkach boli zistené látky napríklad na úmyselnú sterilizáciu. Môžete tomu veriť, alebo nemusíte. Čas ukáže, kde je pravda.

Spravte si názor…

Jeden komentár k “Úrady potvrdzujú, že deti očkované proti osýpkam šíria osýpky”

  1. Sam som dostal pred rokom pasovy opar a slo mi o zivot. Dostal som aj nejake antibiotika famciklavier tak nejako sa menovali odvtedy mam flak na tvari . V zlozeni toho *lieku bol hlinik . A flaky na tvari su uvadzane ako neziaduce ucinky.L ekari su dealermi resp. obchodnici s ideou zdravia v rukach farmaceutickych parazitov.Pomohla mi masticka klasika octan zinocnaty. Tie tzv. antibiotika s hlinikom a dalsimi vzniknutymi problemami boli dobre akurat pre tych parazitov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *