Systém hospodárstva riadený klanom Rothschildov bol vytvorený na to, aby z obyvateľov sveta vysával životnú miazgu

Maria Lourdes

Možno si niekto z vás myslí, že nám ujde tým, že si kúpi kus pôdy a v záhrade pestuje úrodu. Dovoľte nám pripomenúť vám, že ešte aj vtedy nám stále platíte základný úrok. Môžete si ho nazvať trebárs ako základnú daň, ale stále prúdi k nám. Bez ohľadu na to, čo chcete podniknúť, potrebujete na to peniaze. Ak nám základný úrok nebudete odvádzať, vezmeme si vašu pôdu a predáme ju niekomu, kto nám ho platí. Myslíte si, že také niečo nemôžeme? Základným úrokom platíme indoktrináciu vašich detí vo verejných, nami prevádzkovaných školách. Našim želaním je, aby sa dobre vycvičili v našom systéme zmýšľania. Vaše deti sa naučia to, čo chceme, aby sa naučili, a čo vy zaplatíte o. i. vašim základným úrokom. Tieto fondy sú používané aj na ďalšie naše projekty. Naši služobníci sú za svoju prácu koniec koncov dobre platení. Zdroj: Úryvok z Listu svetového tyrana – článok od (nebohého) Lupa Cattiva.

To, čo verejnosť vníma ako peniaze, Rothschildovia vidia ako energiu, ktorou peniaze prirodzene sú. Kto má peniaze, je „voľný” (slovo znamená tiež tekutý, pozn. prekl.), a skutočne tu „tečie” niečo ako elektrický prúd. Rothschildovia používajú peniaze takým istým spôsobom – ako elektrický prúd, ktorý vysielajú a ktorý sa k nim vracia s oveľa vyšším napätím – resp. „obohatený o úroky”.

Hra spočívala a spočíva v tom, podniky a vlády uvrhnúť do ohromných dlhov a potom ich prevziať. Americkému hospodárstvu vládnu Rothschildovia od samého začiatku, prostredníctvom svojho aristokratického agenta v prvej vláde George Washingtona, ministra financií Alexandra Hamiltona (na obrázku vľavo na 10-dolárovej bankovke).

Bol to práve on, kto založil prvú centrálnu banku krajiny, Bank of the United States, ktorú otvorili v roku 1791 a ktorú v roku 1811 opäť zatvorili, keď jej kongres odmietol akúkoľvek ďalšiu podporu.

Ďalšia verzia prišla a opäť zmizla, skôr než Rothschildovia v roku 1913 prostredníctvom svojich prisluhovačov, rodín Schiffov a Warburgov, dali založiť súkromnú „americkú” centrálnu banku Federal Reserve. Väčšina ľudí (nie však čitatelia blogu Lupa Cattiva) si ešte stále myslí, že Federal Reserve patrí americkej vláde. V skutočnosti je to kartel súkromných bánk, ovládaný Rothschildmi. Tí milujú centrálne banky, pretože ak sa niečo centralizuje, tak sa posilní moc niekoľkých málo jedincov nad masami. Z toho dôvodu sa pokúšajú, zničiť rozmanitosť v akejkoľvek forme a nahradiť ju uniformnosťou.

Schiffovia a Rothschildovia boli ako jedna rodina a počas života zakladateľa dynastie Mayera Amschela vo Frankfurte bývali dokonca v jednom dome. Jakob Schiff viedol Rothschildmi riadený bankový obchod Kuhn, Loeb & Co. v USA, zatiaľ čo Warburgovia sa neskôr stali bankármi Hitlera.

Banka Kuhn, Loeb & Co. bola hlavným financovateľom Ruskej revolúcie a jej oficiálnych podnecovateľov, sumero-chazarov Lenina a Trotzkého (ktorého skutočné meno bolo Bronstein). Rothschildmi vydumaná „revolúcia” presadila politickú líniu ďalšieho sumero-chazara a aktéra Rothschildov, ktorý sa volal Karol Marx a zosadila ruského cára, ktorý túto hru Rothschildov nechcel hrať.

29. marca 1919 londýnske noviny (vlastnené Rothschildmi) The Times napísali:

„Jedným z kurióznych znakov Ruskej revolúcie je vysoký percentuálny podiel neruských elementov medzi jej vodcami. Z 20 alebo 30 komisárov, prípadne vodcov, ktorí tvoria centrálny mechanizmus boľševistického hnutia, bolo nie menej ako 75 percent židov.”

Alebo vyjadrené inak: Agenti a pešiaci Rothschildov, ktorí boli „konaní“ pod označením „sionisti”. Spisovateľ Alexander Solženicyn, kritik režimu, v druhej časti svojho diela Súostrovie Gulag píše, že systém sovietskych koncentračných táborov, ktorý pripravil o života mnoho miliónov ľudí, vymysleli a spravovali sionisti. Menuje Arona Solza, Jakowa Rappoporta, Lasara Kogana, Matweja Bermana, Genricha Jagodu a Naftalija Frenkela – všetko sionisti.

Banka Kuhn, Loeb & Co. – inými slovami Rothschildovia – bola zdrojom peňazí finančných a priemyselných impérií Rockefellerov, Harrimanov, J.P. Morganov a Carnegiov, a mnohých ďalších. Oni všetci sú iba iným menom Rothschildov. Jacob Schiff z Kuhn, Loeb & Co. ešte krátko pred svojou smrťou v roku 1920 nariadil vytvorenie Council on Foreign Relations (Rada pre zahraničné vzťahy, ktorá slúžila ako americká odnož britského Okrúhleho stola Rothschildov), a už o rok neskôr rothschildovskí agenti Bernard Baruch a plukovník Edward Mandell House založili CFR. Baruch a House riadili kroky prezidenta Woodrowa Wilsona, keď tento zaplietol USA do prvej svetovej vojny, v ktorej britskí Rothschildovia požičiavali peniaze Britom, francúzski Rothschildovia Francúzom a nemeckí Rothschildovia Nemcom.

A teraz hádajte, kto financoval Američanov.

Schiff založil aj Národné združenie na podporu farebných (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP) ako súčasť stratégie Rothschilda, navzájom rozoštvávať rôzne rasy a spoločenské vrstvy, aby potom rozdeľoval a panoval. Vo svojej knihe „A History of the Jews in America” [História židov v Amerike] židovský historik Howard Sachar píše: „V roku 1914 sa emeritovaný profesor Joel Springarn z Univerzity Columbia stal predsedom NAACP a do predstavenstva menoval židovských vodcov ako Jacoba Schiffa, Jacoba Billikopfa und rabína Stephena Wiseho.”

V predstavenstve sedeli aj Julius Rosenthal, Lillian Wald a rabín Emil G. Hirsch, a až v roku 1920 NAACP dokázala zvoliť si prvého čierneho prezidenta, Jamesa Weldona Johnsona. Rothschildovia však aj naďalej organizáciu manipulovali, tvorili a kontrolovali, údajne v prospech farebného obyvateľstva a iných menšín, o ktoré však v skutočnosti ani trochu nedbali. Takzvaní „vodcovia hnutia za občianske práva”, napríklad Jesse Jackson a Al Sharpton, patria tiež k početným bábkam Rothschildov v tejto oblasti, rovnako ako opäť zvolený Barack Hussein Obama.

Dynastiu Rothschildov ovládajú satanistickí čierni mágovia rodiny, ktorí dobre vedia, podľa akých princípov funguje realita a ako manipulovať energiu a ľudské vnímanie (zdroj: Ich bin nicht David Icke [Nie som David Icke] str. 126).

Vedia, že peniaze rovnako ako všetko iné sú iba energia a finančný systém vybudovali tak, aby z tohto poznania dokázali vyťažiť kapitál. Ľudia síce hovoria o „toku peňazí”, v skutočnosti je to „tok energie”, a Rothschildovia vytvorili energetický konštrukt, ktorý prúd energie peňazí nasmeroval k nim.

Tento konštrukt nazývame „systém hospodárstva” alebo tiež „hospodárstvo” a zdanlivo pozostáva z bánk, finančných domov, búrz a iných foriem obchodného styku; no všetky tieto inštitúcie nie sú nič iné ako akupunktúrne body na ‘meridiánoch peňazí’ a zabezpečujú, aby sa bohatstvo tohto sveta dostalo do rúk „dynastie incestu”.

Bohatstvo Rothschildov preto dosahuje nie milióny alebo miliardy, ale bilióny a viac. Vládnu nad väčším objemom peňazí ako všetky vlády tohto sveta dohromady, a to tak, že riadia energetický konštrukt, ktorý nazývame finančný systém.

Pre Rothschildov je to tak, ako keby pozorovali miliardy riek a kanálov, ktoré ustavične privádzajú vodu do jazera, ktoré je z hodiny na hodinu väčšie a hlbšie. Stačí nahradiť slovo „voda” slovom „peniaze” a slovo „peniaze” zasa slovom „energia” – životná sila.

Peniaze sú prostriedok na výmenu energie. Rothschildovia vytvorili peniaze a uvádzajú ich do obehu v spoločnosti, v ktorej putujú od jednej osoby k druhej a každá z týchto osôb nevedome poznačí energetické pole peňazí svojim vlastným energetickým poľom. Tým, že Rothschildovia kradnú naše peniaze, kradnú našu životnú silu. Overil som si to na vlastnej koži. Ak osoba A odovzdá osobe B energiu v podobe práce, osoba B to môže oplatiť buď takisto prácou alebo výmenou energie prostredníctvom peňazí. Ak sa táto výmena neudeje spravodlivo alebo vyvážene, potom niekto dáva viac energie, ako dostáva. Systém hospodárstva je špeciálne nastavený na to, aby práve toto vo výmene energie medzi masou a vyvolenou elitou povýšil na každodennú normu.

V prvom rade väčšina ľudí dostáva najnižšiu možnú mzdu, ktorou si zamestnávateľ ešte dokáže zabezpečiť služby osoby, ktoré potrebuje. Väčšina ľudí nedostáva ani len približne primeranú odmenu za energiu, ktorú denne vkladajú, a presne tak je to naplánované. To je však iba začiatok. Ba základnom príjme – na prijatej energii za poskytnutú energiu – parazituje dlhý, dlhý zoznam energetických upírov, na čele s upírmi s názvom „dane” a „úroky”. Výška daní je medzičasom vďaka dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty, dani z dedičstva, dani z motorových vozidiel atď. neskutočne vysoká a ustavične prichádzajú nové dane.

Daň z pridanej hodnoty nie je nič iné ako pokuta za to, že použijete svoje vlastné peniaze, zatiaľ čo daň z dedičstva nie je nič iné ako zdanenie už raz zdanených peňazí. Ak by ste spočítali všetky dane, ktoré máte ročne odviesť, a odpočítali si ich od vlastnej mzdy, boli by ste zdesení z toho, koľko z energie, ktorú dostávate za vami vynaloženú energiu, tečie späť do systému v podobe zdanenia. V konečnom dôsledku všetky tieto peniaze/energia prúdia do „jazera” Rothschildov, a tu spočíva príčina toho, že dane síce ustavične rastú, kvalita služieb, ktoré majú byť týmito peniazmi vlastne zabezpečené, však ustavične klesá.

Ak k tomu pripočítame ešte aj úroky, ktoré treba platiť bankám za „požičanie” neexistujúcich peňazí pod označením „úver“, potom je zrejmé, že ľudstvo energeticky a systematicky ustavične krváca.

A ešte jedna vec – sloboda rozhodovanie a možnosti voľby. Ako často je ľuďom prostredníctvom mantry „To si nemôžem dovoliť ” alebo „Na to nemám dosť peňazí ” zabránené, aby urobili to čo chcú, alebo aby išli tam, kam chcú? Naše peniaze sú časťou nášho energetického poľa, časťou „nás samotných”, pretože „vzťah vlastnenia” zabezpečí na vibračnej úrovni spojenie medzi našim energetickým poľom a energetickým poľom našich peňazí. Vydávať a prijímať peniaze a nie je nič iné ako „pritekanie” resp. „odtekanie” energie. Nuž, teraz už vidíte, že široká masa je manipulovaná v tom zmysle, aby vydávala oveľa viac energie, ako dostáva. Potom ako sa voľakedy konala výmena vo forme mzdy alebo zisku, teraz sa veľká časť prijímaných peňazí opäť stráca vo forme daní, úrokov a umelo do výšky vyhnaných nákladov za služby.

Ako už bolo uvedené – na pripomenutie: To, čo verejnosť vníma ako peniaze, Rothschildovia vidia ako energiu, ktorou peniaze prirodzene sú. Kto má peniaze, je „voľný”, a skutočne tu „tečie” niečo ako elektrický prúd. Rothschildovia používajú peniaze takým istým spôsobom – ako elektrický prúd, ktorý vysielajú a ktorý sa k nim vracia s oveľa vyšším napätím – resp. „obohatený o úroky”.

Zdroj. Preklad z nemčiny ďurino, november 2012

6 komentárov k “Systém hospodárstva riadený klanom Rothschildov bol vytvorený na to, aby z obyvateľov sveta vysával životnú miazgu”

  1. Rotchildovci ovládajú celý svet a bývali v jednom dome. To je ale blbosť… To stačilo pri nich zaparkovať kamión s výbušninami a odpáliť. A svet by bol slobodný. … Alebo je to zložitejšie. 🙂

    1. „…a počas života zakladateľa dynastie Mayera Amschela vo Frankfurte bývali dokonca v jednom dome.“

  2. nanestastie to vsetko je pravda a preto treba o tom hovorit medzi ludmi aby sa im otvorili oci. Pozicky z bank su nelegalne, lebo banka tvrdi ze ti poziciava peniaze, miesto nich ti da do ruk iba papier v sume neexistujucich penazi a nie peniaze, za co sa podpises na celozivotne galeje. 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *