Štúdia s ničivými dôsledkami pre očkovanie zatiaľ mimo pozornosti

Už dlho existujú správy o epidemiologických štúdiách, ktoré potvrdzujú podozrenie, že pacienti po očkovaní sa cítia často dlhodobo horšie, ako ostatní, ktorí sa očkovať nedali.

Takéto epidemiologické štúdie (štatistické zisťovanie) ukazujú, že zdravotný stav očkovaných detí – aj keď počas očkovania neutrpeli žiadne vážne škody – je často horší ako v prípade neočkovaných detí.

Príčiny toho boli objavené až v roku 2009 počas kontrolovaných štúdií na zvieratách uskutočnených na univerzite v japonskom meste Kobe.

Koncom roku 2009 informoval o tejto štúdii voľne prístupný časopis PLOS ONE. Experti ju posúdili a napriek tomu vyvolala na verejnosti iba málo pozornosti. Až nedávno na ňu upozornila homeopatka a autorka Heidi Stevenson na svojom blogu Gaia Health.

Zhrnutie japonskej štúdie

Správa o štúdii Univerzity Kobe prichádza k nasledujúcemu záveru:

»Systémová autoimunita sa javí byť nevyhnutným následkom nadmernej stimulácie imunitného systému hostiteľa opakovanou imunizáciou antigénmi, keď sa prekročí kritickosť samoorganizácie systému.«

Táto štúdia financovaná z nezávislých zdrojov mala pôvodne skúmať, ako z autoimunity vznikajú autoimunitné ochorenia. Vôbec nemala v úmysle, dokazovať bezpečnosť alebo riziká očkovaní.

Vedci injektovali špeciálne chovaným myšiam, ktoré neboli náchylné na autoimunitné ochorenia, roztoky s antigénmi. Antigény majú za následok tvorbu protilátok, na ochranu tela pred vniknutými patogénmi. Tieto protilátky sa však môžu otočiť proti svojmu hostiteľovi, ak si ich vytvoril, následkom sú autoimunitné ochorenia.

Počas očkovania sa vstrekne vypestovaný antigén z oslabených alebo usmrtených vírusov, aby podnietili imunitný systém k tvorbe protilátok proti tomuto antigénu, s cieľom vytvoriť proti nemu imunitu.

Nezriedka dochádza u očkovanca k útoku cytokínov (prehnaná reakcia imunitného systému). Častejšie, ako je všeobecne známe, viedli nežiaduce následky očkovania k trvalým postihnutiam, autistickým poruchám alebo dokonca k úmrtiam.

Vedci v Kobe opakovane injektovali špeciálne chovaným myšiam antigény, podobne ako sú dojčatám a malým deťom vstrekované vakcíny, aby zistili, ako sa imunitný systém dokáže obrátiť proti sebe samému a ako dokáže vyvolať autoimunitné ochorenia.

Stimulovali imunitný systém myší, aby zistili, kedy bude preťažený. Vstrekovaným antigénom bol Staphylococcus Enterotoxin B (SEB).

Správa o štúdii neuvádza žiadne toxické adjuvanty alebo konzervačné látky ako ortuť, hliník alebo formaldehyd, ktoré sú používané vo vakcínach. Antigény boli vstrekované bez zvyčajných toxických prídavných látok.

Po prvých siedmych injekciách sa myši zakaždým zotavili, ich imunitný systém ostal neporušený. No po ôsmej injekcii nastali problémy s kľúčovými imunitnými bunkami.

Pod mikroskopom boli objavené poškodené bunky, ktoré signalizovali príznaky začínajúcej autoimunity. Ich imunitný systém začal po opakovaných očkovaniach tvoriť protilátky aj na autoimunitné reakcie.

Aký záver z toho môžeme odvodiť?

Podľa tejto štúdie treba pochovať predstavu, že použitím »zelenších« vakcín, z ktorých by boli odstránené normálne toxické prísady alebo tieto by vôbec neboli pridané, by očkovacie plány zahŕňajúce skoro 40 očkovaní na jedno dieťa do veku 18 mesiacov boli znesiteľnejšie.

Pokusy na zvieratách v Kobe ukázali, ako boli opakovanými očkovaniami čistých antigénov vyvolané autoimunitné reakcie, pričom medzi jednotlivými injekciami ostal dostatok času na úplné zotavenie.

Autoimunitné ochorenia sú v poslednom období vyskytujú častejšie – tak počtom pacientov ako aj počtom rôznych chorôb –, pretože očkovacie plány pre deti boli rozsiahlejšie a pre naivných príjemcov bolo k pripravených viac vakcín. Ešte aj infekčné choroby, ktorým sa vraj očkovaním dá zabrániť, sa u očkovaných vyskytovali častejšie, ako sa verejne pripúšťa.

Názor, že »zelenšími« vakcínami dokážeme vytvoriť imunitu, je horší ako nesprávny, ohrozuje zdravie.

Pri písaní tohto článku boli použité aj tieto zdroje:

Článok Heidi Stevenson: Gaia-Health

Správa o japonskej štúdii: Plosone.org

Vysvetlenie o antigénoch: Wikipedia

Očkovací plán pre deti odporúčaný v USA: aappublications.org

Zdroj

Preklad z nemčiny ďurino, január 2013

2 komentáre k “Štúdia s ničivými dôsledkami pre očkovanie zatiaľ mimo pozornosti”

  1. Zaujímavý postreh, logicky vyplývajúci z tejto štúdie, zverejnený v reakcii na správu o tejto štúdii na slobodavockovani.sk:

    …podľa tejto štúdie absolútne každý časom dostane autoimunitnú chorobu, ak bude znovu a znovu očkovaný…

    …nie je otázkou, kto je a kto nie je náchylný k autoimunite, ale otázkou je len koľko akých vakcín treba na vyvolanie autoimunity u daného človeka…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *