Štúdia OSN o rakovine spôsobenej katastrofou vo Fukušime: pokus o zatĺkanie na celej čiare

Dnes sme sa v novinách dočítali o tom, že podľa názoru Výboru OSN pre následky rádioaktívneho žiarenia (UNSCEAR) sa riziko rakoviny pre obyvateľstvo v Japonsku nezvýšilo. Záverečnú správu predstavili experti UNSCEAR včera (26.3.2014) v Ženeve. Zákonite sa natíska otázka, čo to boli za experti? Ide o pokus zamiesť následky fukušimskej tragédie pod koberec? Odkiaľ čerpajú títo takzvaní experti svoje údaje?

Už rok informuje portál netzfrauen.org o následkoch katastrofy vo Fukušime. Záverečná správa nám pripomína vtip o človeku, ktorý skočil desaťpodlažnej budovy ako tak padá okolo jednotlivých okien, zakaždým si povie:: „Zatiaľ je to dobre!”

Desať dôvodov, prečo si myslíme, že v prípade štúdie OSN o rakovine môže ísť o pokus o zatĺkanie.

Údajne boli použité hodnoty ožiarenia z rôznych skupín obyvateľstva, vrátane detí, ako aj vedecké skúsenosti o dopadoch žiarenia na zdravie. Pýtame sa, odkiaľ mali experti tieto údaje, priamo od prevádzkovateľa JE Fukušima, spoločnosti TEPCO?

V nasledujúcom texte sme zhrnuli naše výskumy a môžete si sami spraviť obraz o tom, aký spoľahlivý je odhad výboru OSN. Určite rovnako spoľahlivý, ako sú spoľahlivé samotné jadrové elektrárne.

1. Už dlho vládne na verejnosti nedôvera voči informáciám o tom, čo sa deje v Japonsku. Denník Tokyo Shimbun v januári potvrdil, že existuje dohoda o utajení, uzatvorená medzi Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (IAEA), univerzitou klinikou a prefektúrou Fukušima [dohoda ustanovuje, že stačí aby si jedna strana neželala zverejnenie niektorej informácia a ostatné strany to musia akceptovať]. Hlavným zdrojom informácií o zverejnených údajoch týkajúcich sa rádioaktívneho zamorenia bola Univerzitná klinika a ona tiež rozhodovala o tom, kto na základe stupňa ožiarenia dostane akú liečbu. Verejná nedôvera voči Univerzitnej klinike a prefektúre rástla s ich úsilím bagatelizovať problémy a zadržiavať informácie. A to sa dostalo na svetlo vďaka úsiliu denníka Tokyo Shimbun. V tejto dohode o utajení je stanovené, že informácie, ktoré by u obyvateľstva mohli spôsobiť paniku, treba utajiť rovnako ako čísla o počtoch prípadov ochorenia štítnej žľazy u detí a o iných zdravotných údajoch.

Predstavili sme vám najdôležitejšie projekty spolupráce medzi IAEA a prefektúrou Fukušima: v nich je reč o dvoch dohodách [obe medzičasom zo stránky ministerstva zahraničných vecí zmizli]:

a) dohoda medzi IAEA a prefektúrou Fukušima o meraní hodnôt žiarenia na súši a vo vode v okolí JE, manažmente vody v zásobníkoch, dekontaminačných prácach a rádioaktívnych odpadoch a

b) dohoda medzi IAEA a Univerzitnou klinikou v oblasti ľudského zdravia.

V týchto dohodách je stanovené aj to, že bude možné utajiť informácie o detailoch katastrofy vo Fukušime, nameraných hodnotách žiarenia, ochoreniach na rakovinu štítnej žľazy alebo iných chorobách, ak by vo verejnosti mohli vzniknúť ešte väčšie obavy.

2. Presne pred troma rokmi sa v japonskej prefektúre Fukušima odohrala najhoršia jadrová katastrofa po Černobyle. Lekári prefektúry Fukušima po troch rokoch informujú, že skúmané deti a mládež do 18 rokov, ktoré v čase udalosti žili v regiónoch v okolí reaktorov, vykazujú významne zvýšené miery ochorenia na rakovinu štítnej žľazy. Pritom je známe, že zaťaženie rádioaktívnym žiarením môže spôsobiť rakovinu štítnej žľazy. Po atómovej katastrofe v Černobyle (1986) bolo do roku 1999 zdokumentovaných 1 300 prípadov rakoviny štítnej žľazy u detí a mladistvých. V porovnateľnom časovom období pred udalosťou to bolo iba 140 ochorení, informuje Peter Jacob, špecialista na analýzu rizika Ústavu radiačnej ochrany výskumného strediska GSF v Neuherbergu pri Mníchove v článku v Süddeutschen Zeitung. Upozorňuje tiež na to, že riziko rakoviny štítnej žľazy u detí rastie už pri zaťažení 0,05 sieverta (odkaz).

3. V rámci merania žiarenia od zničenia reaktorov v JE Fukušima Daiichi sa meria iba rádioaktívne cézium. Zároveň sa však po celom Japonsku rozšírili veľké množstvá stroncia 90 a trícia. Stroncium a trícium vyžaruje žiarenie beta, ktoré sa ťažko meria, je však veľmi nebezpečné: stroncium môže spôsobiť leukémiu a trícium môž poškodiť genetický kód (odkaz).

4. Štúdia, ktorú si objednala verejná rozhlasová stanica NHK, dospela k výsledku, že dovolená úroveň žiarenia 1 milisievert za rok je ešte stále prekračovaná v 33 zo 43 okresov v prefektúre Fukušima. A Takumi Nemoto, minister pre rekonštrukciu [presnejšie minister pre rekonštrukciu a poverený koordináciou politík obnovy po jadrovej havárii vo Fukušime] priznáva: „Vo Fukušime existujú oblasti, do ktorých sa ľudia ešte dlho nebudú môcť vrátiť.”

Aktivista IPPNW (Hnutie lekárov za odvrátenie jadrovej vojny) Dr. Alex Rosen upozornil na to, že v dôsledku Fukušimy vznikne v Japonsku približne 10 000 až 20 000 nových ochorení na rakovinu – možno aj viac (odkaz).

5. 51 členov posádky americkej lietadlovej lode USS Ronald Reagan medzičasom utrpelo všetky možné druhy rakoviny, ktoré súvisia so žiarením z Fukušimy, keď v marci 2011 pomáhali pri evakuácii po ťažkom zemetrasení a cunami (odkaz).

Rádioaktívnym žiarením spôsobené choroby sa rozvíjajú pomaly a zákerne. Zriedkavo sa poukazuje na možný súvis medzi ustavične rastúcim počtom prípadov rakoviny a rovnako na celom svete rastúcim zaťažením rádioaktívnym žiarením. Pravdepodobne bude iba zriedkavo možné jednoznačne dokázať, že rádioaktívne žiarenie spôsobuje rakovinu. Ak má však viac ako tretina detí cysty a hrčky na štítnej žľaze, ako sa teraz zistilo vo Fukušime, bolo by absurdné, neuznať za príčinu žiarenie vychádzajúce z poškodených reaktorov (odkaz).

Súhrnnú správu možno nájsť na serveri ENE-News. Opiera sa o dokumenty, ktoré zverejnila prefektúra Fukušima a ktoré preložil portál Fukushima Voice. U 38 114 vyšetrených detí bolo v 13 646 prípadoch, čo predstavuje 35,8 %, zistené cysty alebo hrčky na štítnej žľaze. Správy sa odvolávajú na fiškálny rok 2011, ktorý sa skončil v marci 2012.

6. „To najhoršie na katastrofe v Černobyle bolo to, že nikto neinformoval obyvateľov pravdivo. Fakty boli zastierané, informácie zadržiavané. V Japonsku teraz sledujeme to isté. Pri takejto katastrofe pritom pomáha jediné: transparentnosť“, tvrdí istý ruský vedec. Hneď počas prvých dní po nehode v Černobyle tam z knižníc zmizli všetky knihy o rádioaktívnom žiarení, o Hirošime a Nagasaki, dokonca o röntgenológii. Na príkaz zhora, samozrejme. Aby nevznikla panika. Na verejnosti dokonca koloval nasledujúci vtip: Ak by sa Černobyľ stal u Papuáncov, celý svet by sa zhrozil– s výnimkou Papuáncov (z knihy Svetlany Alexijevičovej Černobyľ: kronika budúcnosti, v českom preklade Modlitba za Černobyl).

V médiách je prezentovaný obraz, že to najhoršie je za nami. V skutočnosti hrozí obrovské nebezpečenstvo, ktoré môže takmer stonásobne prekonať rozsah atómovej katastrofy v Černobyle (odkaz). Iba v chladiacom bazéne reaktora č. 4 zostatkové teplo v súčasnosti predstavuje 580 kW. Chladiace bazény sa nachádzajú v 30 m výške na horných podlažiach budov reaktorov, ktoré boli ťažko poškodené zemetrasením 11. marca 2011, následnou cunami a viacerými výbuchmi (odkaz). [Naviac, ustavičným polievaním netesného bazéna v zúfalej snahe záchranárov ochladiť články na prijateľnú úroveň sa podmyli základy budovy reaktora č. 4 a celá budova sa začala nakláňať]

7. Cirkus v utajovaní pokračuje! TEPCO a japonská vláda klamú svet, až sa hory zelenajú, a situácia vo Fukušime je horšia, ako si vôbec možno predstaviť. Prečo sú záchranné práce tak ťažké? Kontaminácia pritom už prenikla do potravinového reťazca! Amerika a Kanada jednoducho zvýšili bezpečnostné limity pre potraviny! Stojany, v ktorých sú uložené vyhorené palivové prúty, sa počas zemetrasenia [presnejšie povedané pri záhadnom výbuchu] pozohýbali – okrem toho sa zrútila strecha, ktorej trosky pravdepodobne tiež poškodili stojany. Vedci upozorňujú na extrémne vysoké nebezpečenstvo: v súčasnosti najväčšie ohrozenie celého ľudstva(!) vychádza z palivových prútov v chladiacom bazéne vo Fukušime. Expert na jadrovú energiu Arnie Gundersen, jadrový fyzik, bývalý manažér firmy, ktorá palivové prúty vyrobila, sa nedávno vyjadril k problému sa palivovými článkami, ktorý považuje za najzávažnejší: „Myslím si, že sa pokúsia bagatelizovať komplikovanosť záchranných prác. Predstavte si stojan, v ktorom sú uložené vyhorené palivové články [ktoré sú horúce, musia byť celý čas pod vodou, ktorá ich chladí a v prípade obnaženia sa roztavia], ako balíček cigariet, z ktorého možno za normálnych okolností cigaretu vytiahnuť úplne ľahko; ak je však balíček pokrčený, resp. stojan skrivený, cigaretu alebo palivový článok už nemožno vytiahnuť bez problémov. Pri vyťahovaní sa cigareta resp. palivový prút môže roztrhnúť, a z roztrhnutého palivového prútu [dutá tyč zo zirkóniovej zliatiny, obsahujúca pelety z rádioaktívneho materiálu] sa môžu uvoľniť rádioaktívne cézium a ďalšie plyny ako xenón a kryptón a uniknúť  tak do ovzdušia.” (odkaz).

8. Vďaka supergau [gau = najhoršia uvažovaná nehoda, ktorú projektované bezpečnostné systémy elektrárne musia zvládnuť, supergau = nehoda, ktorú už technické systémy elektrárne nedokážu zvládnuť] v Černobyle pred 25 rokmi má 600 miliónov ľudí v Európe poškodené zdravie! Vychádza to zo spoločnej štúdie nemeckej Spoločnosti na ochranu pred žiarením a IPPNW Nemecko, ktorá bola zverejnená v predvečer 25. výročia katastrofy reaktora v Černobyle. Táto aktuálna štúdia vykresľuje desivý obraz. Výsledky signalizujú, že aj vzhľadom na radiačnú katastrofu v Japonsku sa možno obávať najhoršieho. Hnutie IPPNW zdôraznilo, že výsledky štúdie by nemali ostať bez dôsledkov, pretože aj vo vzťahu ku černobyľskej katastrofe stále vládne potreba odtajenia. IPPNW a Spoločnosť na ochranu pred žiarením opreto požadujú: „Všetky informácie o atómovej nehode v Černobyle a jej následky musia byť ihneď zverejnené“. Mnohé informácie sú dodnes pod zámkom, nielen v Nemecku, ale na celom svete (odkaz).

9. Ukázali sme vám video, ktoré pred niekoľkými mesiacmi natočila spoločnosť TEPCO. Ukazuje úplnú deštrukciu strechy budovy reaktora č. 3 [dodnes sa nájdu novinári, ktorí tvrdia, že to spôsobil výbuch vodíka, ktorý však na to zďaleka nemá potrebnú silu]. Video ukazuje aj to, ako sa robot ovládaný na diaľku pokúša vybrať trosky z chladiaceho bazéna v budove reaktora č. 3. Diaľkovo ovládané roboty sú potrebné preto, lebo silné rádioaktívne žiarenie v budove reaktora by človeka zabilo v priebehu hodiny. Meranie vrtu na obchvat spodnej vody dňa 26.12.2013 ukázalo najvyššiu hodnotu trícia od januára 2013, a to 1 000 000 Bq/m³ trícia, ako informuje server Fukushima-Diary. Dňa 26.12.2013 merania ukázali, že všetky ß nuklidy (vr. stroncia 90) na brehu pri reaktore č. 2 vykazujú nové rekordne vysoké hodnoty žiarenia. Tri dni predtým bolo nameraných 24 000 Bq/m³, a 26. decembra meranie preukázalo 2 300 000 Bq/m³. Spoločnosť TEPCO uviedla ako možnú príčinu pohyb spodnej vody, novú netesnosť však nespomenula (odkaz).

10. Už 28. septembra 2013 sme informovali, že 180 vedcov na príkaz OSN zisťovalo, či katastrofa reaktorov vo Fukušime poškodí zdravie Japoncov. Odvolali poplach. Podľa odhadov Organizácie spojených národov (OSN) nemá radiačná katastrofa vo Fukušime žiadne priame zdravotné dopady na obyvateľstvo v Japonsku. UNSCEAR (vedecký výbor OSN pre skúmanie účinkov ionizujúceho žiarenia) dospel v komplexnej štúdii k záveru, že z dôvodu katastrofy nezomrel alebo neochorel na rakovinu väčší počet obyvateľov, ako zvyčajne. Je to spôsobené najmä rýchlou evakuáciou regiónu japonskými úradmi, tvrdí predseda vedeckého výboru Unscear, Wolfgang Weiss. Správu o Fukušime vypracovalo 180 vedcov z 27 krajín. Záverečná správa bude na jeseň predložená OSN v New Yorku. Už v vtedy sme kritizovali odhady štúdie a predložili dôkazy o kamuflovaní (odkaz).

Čomu veriť?

Výbor pri OSN predložil svoju záverečnú správu: Riziko rakoviny sa po udalostiach vo Fukušime nezvýšilo – záverečnú správu si môžete prečítať tu. Sme toho názoru, že sa pokúša zamaskovať realitu na celej čiare. Najmä v súvislosti s tým, že podľa Komisie EÚ sa v celej Európe majú vybudovať nové jadrové elektrárne s celkovým výkonom 104 gigawattov – to by zodpovedalo 69 novým jadrovým reaktorom. Podľa nej by napríklad v Poľsku už v nasledujúcom desaťročí malo ísť na sieť šesť nových JE, ďalšie štyri v Českej republike (odkaz).Nechceme nikomu nič podsúvať, iba si kladieme otázku, čo má táto aktuálna štúdia asi tak docieliť!

IPPNW aktuálne vo svojom stanovisku kritizuje skutočnosť, že členovia UNSCEAR sa vo svojej správe v podstate opierajú o informácie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEO), prevádzkujúcej spoločnosti TEPCO a japonských úradov pre atómovú energiu. Neutrálne nezávislé ústavy a výskumné zariadenia sú ignorované. Napríklad výpočty dávok zasiahnutého obyvateľstva pochádzajú zo vzoriek potravín odobratých IAEO, čo je organizácia založená s cieľom „podporovať využívanie atómovej energie na celom svete“. Nepohodlné výsledky náhodných vzoriek potravín odobratých nezávislými organizáciami sú ignorované. Na odhad celkovej emisie rádioaktivity boli použité štúdie japonského úradu pre jadrovú energiu, namiesto podstatne vyšších dávok vypočítaných nezávislými inštitúciami. Údaje o dávke žiarenia pracovníkov elektrárne boli z najväčšej časti prevzaté priamo od sporného prevádzkovateľa TEPCO. Die Vielzahl an Berichten über Manipulationen a Ungereimtheiten dieser Messwerte übersehen die Autoren wohlwollend.

U 47 % vyšetrovaných detí v prefektúre Fukušima boli zistené hrčky a cysty. U 33 deťoch lekári už teraz zistili rakovinu štítnej žľazy a museli im štítnu žľazu operatívne odstrániť, 42 ďalších detí s akútnym podozrením na rakovinu takáto operácia ešte len čaká. Tieto čísla zodpovedajú miere výskytu 13,0 na 100 000 detí. Pred katastrofou vo Fukušime bola ročná miera výskytu nových ochorení v Japonsku iba 0,35 na 100 000 detí. Počet prípadov rakoviny štítnej žľazy vo Fukušime je tak znepokojivo vysoký. Stanovisko Dr. Alexa Rosena si možno pozrieť na videu na http://youtu.be/MJOP0vJmeWA.

Kedy sa dozvieme celú pravdu? Bolo by potrebné čo najskôr zverejniť dôveryhodné fakty. Je potrebné vedecky objektívne stanovenie radiačného rizika. Obete však nemôžu čakať dlho.

V súvislosti s takouto situáciou v japonských jadrových elektrárňach nikoho neprekvapuje, keď sa na západnom pobreží Ameriky zisťujú príčiny masového úhynu morských hviezdic. A nielen to: 29. októbra sme informovali o 28 signáloch, ktoré pozbieral Michael Snyder, prevádzkovateľ portálu „The Truth” a ktoré signalizujú, že už celé západné pobrežie Ameriky je zaťažené rádioaktívnym spadom z Fukušimy (odkaz).

Fukušima – najnebezpečnejší okamih v dejinách ľudstva

Podľa istého simulačného modelu mali prvé vlny rádioaktívne zamorenej vody zasiahnuť okraj Havajských ostrovov na jeseň roku 2013 a o dva až tri roky neskôr severoamerické pobrežie. Na rozdiel od trosiek plávajúcich na hladine, ktoré poháňa aj vietor, sa rádioaktívna voda presúva iba prúdením pod hladinou oceánu. Jej ďalšie s tým súvisiace zriedenie sa však výrazne spomalí, pretože oceánske prúdy vo východnej časti Tichého oceánu sú oveľa slabšie, ako v oblasti Kurošio [severozápadná časť Tichého oceánu]. Hodnoty žiarenia v severnej časti Tichého oceánu budú preto ešte celé roky výrazne vyššie ako pred katastrofou.

Veľmi zaujímavé by bol, ak by Claus Böning (oceánológ a klimatológ) a jeho skupina z výskumného strediska GEOMAR mohli uskutočniť priame porovnávacie merania. „Mohli by sme priamo zistiť, či sú správne aj údaje o absolútnej hodnote koncentrácií“, uvádza Prof. Böning. Takéto údaje však vedci z nemeckého Kielu v súčasnosti nemaj k dispozícii. Odkiaľ potom majú tí takzvaní experti údaje potrebné na svoje odhady? Otázka je namieste, veď predsa existujú kooperačné projekty medzi IAEA a prefektúrou Fukušima.

Ak by došlo k nekontrolovateľnej štiepnej reakcii, na tisícročia by to ohrozilo celé ľudstvo.

Začínate už chápať, prečo si toľko ľudí robí starosti nad tým, čo sa odohráva vo Fukušime?

Zdroj

Preklad a poznámky v hranatých zátvorkách ďurino, apríl 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *