Najnovšie stanovisko katolíckej cirkvi k povinnému očkovaniu

monkeySubkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska sa na svojom zasadnutí dňa 26. 10. 2013 opätovne zaoberala etickými otázkami spojenými so zachovaním systému povinného očkovania na Slovensku. Dôvodom boli početné otázky veriacich rodičov a iných osôb nesúcich zodpovednosť za starostlivosť o deti a za ich výchovu, ktorým niektoré osoby alebo mimovládne organizácie pôsobiace v slovenskom verejnom a internetovom priestore predkladajú rozličné pomýlené či deformované „informácie“ týkajúce sa povinného očkovania detí a povinného preočkovania mládeže a dospelých. Pritom sa nezriedka odvolávajú aj na výroky Učiteľského úradu Katolíckej cirkvi, pápežov či Pápežskej akadémie za život, pričom však tieto vyjadrenia svojvoľne prekrucujú alebo nesprávne vysvetľujú. Subkomisia pre bioetiku sa preto cítila povinná zaujať toto stručné stanovisko aspoň k tým etickým aspektom povinného očkovania, ktoré majú v súčasnosti najzávažnejší praktický dosah na oblasť zdravotnej starostlivosti, a tým na život a zdravie detí, mládeže i celej spoločnosti.

1. Subkomisia chce zdôrazniť, že vhodnosť konkrétnych druhov povinného očkovania, očkovacích látok, povinného očkovacieho kalendára, posúdenia medicínskeho a verejno-zdravotníckeho prínosu daného očkovania vo vzťahu k jeho možným rizikám a nežiaducim účinkom vo všeobecnosti, ako aj vo vzťahu ku konkrétnemu dieťaťu, je výsostne odbornou, medicínskou a epidemiologickou záležitosťou. V tejto súvislosti Subkomisia chce povzbudiť i náležite oceniť zodpovednú prácu a kvalifikovaný prístup lekárov, osobitne pediatrov, lekárov pre dorast a ďalších odborníkov, ktorí zabezpečujú potrebné odborné a rozhodovacie činnosti pri zabezpečení prípravy a kontinuálnej realizácie povinného očkovacieho programu, a to  v potrebnej spolupráci a pod dohľadom príslušných vedeckých, odborných a regulačných štátnych inštitúcií. Výsledky tohto programu, dosiahnuté na Slovensku v priebehu uplynulých desaťročí, osobitne v období po druhej svetovej vojne až po naše časy, sú právom považované za jeden z najväčších úspechov našej medicíny a organizácie zdravotnej starostlivosti, a to aj v medzinárodnom meradle a porovnaní.

2. Nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci povinného očkovania, bezdôvodne či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať. Ohrozoval by tým neprípustným spôsobom zdravie, ba i život nevinných, osobitne detí a zdravotne postihnutých alebo oslabených osôb. Subkomisia zároveň vyzýva a žiada lekárov a ďalších odborníkov zúčastnených na príprave a realizácii povinného očkovacieho programu na Slovensku, aby naďalej k tejto svojej práci pristupovali s najvyššou mierou zodpovednosti, odbornej kvalifikovanosti, ako aj s potrebným rešpektovaním etických noriem a mravného rozlišovania.

3. Vo vzťahu k riadne schválenému povinnému očkovaciemu programu majú rodičia voči svojim deťom závažnú morálnu povinnosť im účasť na tomto programe zabezpečiť, a to s ohľadom na ochranu ich zdravia a života. Zároveň tým prispievajú aj k spoločnému dobru celej spoločnosti, na ktorom však majú sami rodičia, ako aj ich deti priamy podiel. Okrem toho poskytujú ochranu aj tým deťom a iným osobám, ktoré nemohli byť z medicínskych alebo časových dôvodov zaočkované. Táto povinnosť je vzhľadom na medicínske a epidemiologické dôvody natoľko závažná, že zo strany zodpovedných štátnych inštitúcií oprávňuje – v záujme dosiahnutia spoločného dobra a s potrebným rešpektovaním dôstojnosti a skutočného dobra každého jednotlivca – vyžadovať plnenie tejto povinnosti aj všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, vrátane primeraných sankcií, aby sa dosiahlo ich naplnenie. Pochopiteľne, s ohľadom na predpokladanú dobrú vôľu a dobrý úmysel rodičov a iných zodpovedných osôb, ktoré tieto osoby majú mať voči deťom a zvereným osobám, štátne inštitúcie majú uprednostniť, pokiaľ je to možné, skôr prístup vhodnej a zodpovednej osvety, informovanosti a vzdelávania. V tomto smere Subkomisia chce vyzdvihnúť zodpovednosť, povinnosť a nezastupiteľnú úlohu škôl, médií masovej komunikácie a tiež osôb, ktoré sú schopné pozitívne ovplyvniť názory a postoje v spoločnosti.

4. Napokon, Subkomisia sa chce vyjadriť k rôznym nepravdivým tvrdeniam, akoby sa v očkovacích látkach nachádzali súčasti potratených ľudských zárodkov alebo plodov, prípadne akoby sa očkovacie látky z nich alebo s ich použitím vyrábali. V skutočnosti sa pri príprave niektorých očkovacích látok (napríklad na rozmnoženie vírusov, ktoré sa po zneškodnení stávajú súčasťou danej očkovacej látky) používajú bunkové alebo tkanivové kultúry, pri ktorých príprave sa na začiatku, pred mnohými rokmi, použili tkanivá z umelo potrateného ľudského plodu. To je, pochopiteľne, samo osebe, smutnou skutočnosťou, s ktorou z morálneho hľadiska nikdy nemožno súhlasiť, ani ju schvaľovať. Na druhej strane, pokiaľ nie je k dispozícii očkovacia látka, ktorá by bola pripravená s použitím bunkovej alebo tkanivovej kultúry pripravenej eticky vhodným spôsobom, rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní – vzhľadom na závažné dôvody ochrany života a zdravia svojho dieťaťa – dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou. Zároveň rodičia majú povinnosť pôsobiť v rámci svojich možností na to, aby sa pri príprave, výrobe, ako aj pri objednávaní očkovacích látok uprednostnili tie, ktoré boli vyrobené eticky vhodným spôsobom. K tomuto úsiliu chce Subkomisia naliehavo vyzvať a povzbudiť aj zodpovedné slovenské štátne orgány a inštitúcie. Rovnako sa Subkomisia s naliehavou žiadosťou obracia aj na samotných výrobcov a distribútorov očkovacích látok, ktorí vzhľadom na svoje možnosti a postavenie majú v tomto smere primárnu morálnu zodpovednosť.

Štrbské Pleso 26. októbra 2013

Zdroj: Konferencia biskupov Slovenska

Komentár: Nuž, žiaden z tých dedkov zrejme nemá deti a to vysvetľuje, prečo sú voči nim tak neľudskí. Vo svetle všeobecne známych a už dokázaných faktov a štúdií je to rozkošný tmársky dokument, facka do tváre každému rodičovi dieťaťa zabitého alebo zmrzačeného biznisom s názvom očkovanie. Ako napísal Filip: „…vždy treba stáť na tej správnej strane.“

Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

ďurino, november 2013

45 komentárov k “Najnovšie stanovisko katolíckej cirkvi k povinnému očkovaniu”

  1. Milý môj, byť katolíkom a byť kresťanom je zásadný rozdiel, nepozužívaj slovo kresťan, ak máš dačo proti katolíckej cirkvi. To mám aj ja, a pritom som hlboko veriaca kresťanka, no ich cirkev , ani žiadnu inú k tomu nepotrebujem . Oni katolíci sa neviemprečo tvária, že majú patent na Boha, a len a len cez nich možno v Boha veriť a kresťansky žiť, čo je jasná somarina,lebo práve oni, ich cirkvení hodnostári, majú často k slušnému životu daleko. Táto inštancia už dávno prežila, a okrem toho je už tak strašne zdiskreditovaná, že by si to už mali uvedomiť a opustiť scénu, čo sa im samozrejme, nechce. Kresťania nepotrebujú cirkev, a ak ju katolíci potrebujú, nech si ju majú, ale nech sa nám ostatným normálnym ľudom nepletie do života a nech ich štát z našich daní nepodporuje, ja na nich odmietam platiť. Ja a ani mnohí iní, je to väčšina, ich neptrebujeme, a ani to, aby mi kto hovoril čo mám alebo nemám robiť, ako treba žiť, a ešte k tomu katolícka cirkev, Sú nekonečne drzí. My máme svoj etický a morálny kódex v srdci aj lásku k Bohu a ten , to mi ver, nemá s očkovaním nič spoločné.

  2. Je to Bergogliov postoj-„kto som ja,aby som súdil homosexuálov“-KBS-„kto sme my,aby sme sa starali o to,čo do vás pichajú“
   Takto sa vykrútia zo všetkého,čo na nás uvalia zapredaní vládcovia ,vrátane očipovania.
   Farizejstvo nahrubšieho zrna,ale týmto vyjadrením sa stavajú spoluzodpovednými za všetkých poškodených a usmrtených očkovaním.Už nemajú žiadny strach pred Bohom.

   …“kto škodí,nech škodí ďalej“

 1. Som rodič a z viacerých zdrojov, počujem o vedľajších účinkoch očkovania. Niektorým známym po zaočkovaní dostali deti cukrovku. Mimo toho pred pár dňami vyšlo na povrch, že očkovanie spôsobuje autizmus, či astmu. Taliansky vedec zase upozornil na fakt, že očkovanie môže spôsobovať hormonálne zmeny a čiže vznik homosexuality.
  Preto ako rodič jednoznačne si uvedomujem možné riziká očkovania a osobne som proti povinnému očkovaniu. Každopádne z farmaceutického priemyslu sa stala firma na zarábanie- obyčajný biznis.
  A páni biskupy by sa mali zamyslieť, čo podporujú. Však pán Boh predsa vytvoril človeka. Dal mu všetko potrebné čo k životu potrebuje. Vytvoril tak prepracovanú vec akou je človek, ktorému sa formuje vlastná obrannyschopnosť, ktorá sa bohužiaľ očkovaním ničí.
  Na záver len toľko: to čo sa stáva z cirkvy nemožno porovnávať s kresťanstvom!

 2. Som mama 4,5 ročného chlapčeka, ktorého očkovanie poškodilo, nevie rozprávať, len teraz nám začal chodiť, má motoriku veľmi oslabenú a všetko mu veľmi dlho trvá kým sa niečo naučí.Inak po mentálnej stránke je ChvalaBohu v poriadku. Máme druhé dieťatko a nedali sme ho a ani sa nechystame dať zaočkovať.

  1. je smutne Maria, co sa ti stalo, ale nam tiez…v roku2007 sa mi narodili vnucatka dvojicky dievca a chlapec. ked mali asi 15 mesiacov boli ockovani na MMR. chlapcek dostal vysoku hjorucku a nasledne akesi febrilne zachvaty, okamzite ho brala sanitka do nemocnice. bol tam s matkou asi 4 dni. a tak deti rastli, a casom sme pobadali na chlapcekovi zmeny, zacal byt introvert, hral sa len sam a s kamienkami, ci snurkami, abo s papierkami, pricom musel mat stale dva. prestal rozpravat, zacal mat akesi stavy hnevu, ked nebolo po jeho ba az akesi epilepticke zachvaty. takze to zhrniem, dlhsim vysetrevanim lekarov sa zistilo, ze moj vnucik narodeni ako normalne zdrave dieta je autista. doteraz nepovie iba len jedno slovo a to je baba, a nosi plienky. 11,10 mal 8 rokov. uz neplacem, a nepytam sa, ze preco, ale ak si kladiem otazku, tak len ako dalej. ziaden boh mi na to neda odpoved. vsetko je len vnas v ludoch o chamtivosti a nadvlade, o chceni ovladat clovek cloveka, o zlobe a zavisti, ale radsej pestujme v sebe lasku, mier, vdacnost a aj istu pokoru. skratka svetu chyba ,,ludskost,, tuzim po takom svete, nielen pre seba svoje deti a vnukov ale pre nas vsetkych co zijeme na tejto krasnej planete {kym si to tu vsetko uplne sami neznicime svojim nespravnym zlym konanim} prajem ti Maria vela zdravia a vsetkym ludom sveta taktiez 🙂

 3. V tom liste chýba už len vyjadrenie, že vo Vatikáne našli bibliu, ktorá má povinné očkovanie ako 11-te prikázanie. To by bola čerešnička na torte pri takomto pasívnom vyjadrení. Žiadny pokus o pátranie po pravde, pravdepodobne finančné chápadlá farmaceutického priemyslu zašli až za dvere „akoze“ bohoslužobníkov, alebo je to absolútny nezáujem o to, čo sa deje v iných odvetviach ľudskej spoločnosti. Odzrkadluje, prečo organizovaná cirkev zliháva. Bill Hicks to velmi správne vystihol: „Príčinou toho, že naše institúcie a tradičné cirkvy sa rozpadajú je, že už nie sú naďalej relevantné“. Je na nás vytvoriť novú filozofiu, vytvorenú áno, na princípoch učenia lásky, ale tak isto človek musí zostať slobodným ľudským tvorom, tak ako bol stvorený bohom. Všetko diktované a kázané niekým iným (ako aj očkovanie v tejto krajine) pre jednotlivca nasilu (hoci aj s dobrým úmyslom) nemá s božstvom nič spoločné. Boh nám dal slobodnú vôlu, ale človek človeku prikazuje, čo má robiť. Hoci očkovanie a celá alopatická medicína založená na syntetických a tak patentovateľných zlúčeninách je max 200 rokov staré. Ľudstvo tu existovalo už státisíce rokov predtým ako sa Rockefeller rozhodol, že svoje petrochemické závody rozšíri o farmaceutické, ktoré s prírodou nemajú nič spoločné, pretože všetko je syntetická chémia (ľudský výmysel a nie božský, alebo prírodný). Každý človek so zdravým rozumom, ktorý rozmýšla a sleduje svet okolo seba a nie je mu diktované ako má rozmýšlať (keďže sme so stvorením dostali aj rozum, ktorý by sme mali používať), si je vedomý, že alopatické farmaceutické závody so zdravím nemajú nič spoločné. Na slovensku sa urobila chyba, keď sa farmaceutická droga nazvala „liečivom“, pretože liečivom nie je a nikdy ani nebude. V anglických štátoch by ste dokonca mohli byť odsúdený za to, keby ste na príbalový leták napísali, že toto je „liečivo“. Po anglicky sa to správne nazýva „drug“, čo znamená „droga“, čo je výstižné označenie. Pretože syntetické drogy len ovplyvnia alebo blokujú symptómy, s liečením nemajú nič spoločné. Preto sa toto odvetvie po slovensky ešte aj nazýva „symptomatická liečba“. A opäť je tu nesprávne použité slovo „liečba“. Správne by to malo byť nazvané „veda ktorá sa zaoberá potláčaním symptómov ľudského teľa“. Doktori väčšinou povedia na niektoré choroby, že sú nevyliečiteľné. Správne by však mali dokončiť vetu „nevyliečiteľné syntetickou symptomatickou vedou, ktorá sa zaoberá len potláčaním symptómov, čo medicína v skutočnosti je. Nezaoberali sme sa však výskumom prírodných byliniek, čo nám sem zasial stvoriteľ, pretože tie sa nedajú patentovať, a tak sa na tom nedá nejako zaujímavo zarobiť“.

  1. Robo kasli na to…. tym tmarom to aj tak nevysvetlis…
   doktor sa spyta… boli ta hrdlo? dam ti paralen, prestane boliet… ale nespyta sa preco ta boli hrdlo… mozno blby priklad ale moj…

 4. katolicki biskupi by mali ist do prdele a nevychadzat odtial… zas robia to co im niekto do ich zatmenych gebul nahucal… a mali by ix nasledovat pravoslavni aj mohamedanski ritolizaci kadejakych mullahov…. asi tak

 5. No, nepochopitelné ale neprekvapili…Mne to pripadá akoby tým chceli povzbudiť: „očtuje ešte viac!“ …žeby zaplatena reklama od farmaceutov? Hm..

 6. cirkev by si mala v prvom rade upratat u seba a nestarat sa podporu lekarov a farmaceutickych spolocnosti! Kvoli takymto veciam nechodim do kostola, ale pomodlim sa len k bohu pri krizi hocikde vonku. Hodnostari cirkvi a hlavne katolickej mi pripominaju system politickej strany, len v inom odtieni!

  1. Dobrý postreh. Cirkev (aspoň tá naša, RKC) JE politická strana. Plní si dve základné úlohy:
   1. postrkovať názory ľudí správnym potrebným smerom a
   2. vytiahnuť z ľudí zopár grošov, niekedy aj väčšie množstvo naraz. Kumulovať majetok. Dobročinnosť za svoje nech si robia ľudia… na to tu cirkev nie je.

   A skôr než sa do mňa ľudia obujú, nech si zistia obrovské majetky cirkvi a v čom spočíva jej „dobročinnosť“.

 7. Vážení, ak ešte veríte, že sme boli stvorení na boží obraz, nemali by ste urážať Stvoriteľa, že nás stvoril tak nedokonalých a potrebujeme nejaké očkovanie!

  1. Ján Kňažek – Očkovanie potrebujú jedine nevzdelaní lenivci, lebo je im lepšie uveriť, že ich očkovanie zachráni, ako keby si niečo mali o tom naštudovať. Preto, mal by si si niečo naštudovať aj ty, hlavne historiu očkovania a to desiatky rokov pred spustenim očkovania, kde by si videl, že choroby davno pred tým, ako začalo očkovanie poklesli. A bolo to hlavne zmenou hygieny, kanalizáciou, spristupnením vody—atd

 8. Doporučuji si přečíst knihy od MUDr Ludmily Elekové- Očkování jeho účinky,následky a jejich léčba,jsou to 2knihy

 9. Každý jeden človek si môže doštudovať, čo vôbec to očkovanie spôsobuje! Je to na každom rodičovi či má natoľko rád svoje dieťa aby sa o to zaújímal a neprijal informáciu od „Doktora a Štátnych inštitúcií“ ako ovca ale naozaj venoval tomu viacej času.

  Stačí si len vypítať od lekára „Príbalový leták-nežiadúcich účinkov“ danej vakcíny a prečítať ho predním 🙂

 10. 🙂 očkovanie je treba nechať na rodičov, ale tých treba trochu vzdelávať, lebo ak niekto verí smaragdovým doskám a zázračnej fľaši lagoena, či rôznym drístom o krištáľoch tak neviem, či sa dokáže postarať o zdravie svojich detí. Väčšia blbosť je už len homeopatia

 11. ďurino – však píšem, že očkovanie treba nechať na rodičov, ale zároveň varujem pred drístami o krištáľoch a podobnými somarinami

  1. pišta – ako súvisia kryštály a ich pôsobenie s vyhlásením konferencie biskupov Slovenska o očkovaní? ako súvisia s poškodenými rodičmi?

   To že iné informácie z tejto stránky nepríjímaš, to je tvoja osobná vec. Z môjho pohľadu mnohé z toho, čo považuješ za drísty, drísty nie sú. A naopak, mnohé z toho, čo nepovažuješ za drísty, s najväčšou pravdepobnosťou drísty sú…

   Nikoho nenútim. Poskytujem alternatívne informácie. Nikto nemá absolútnu pravdu…

   1. ok beriem 🙂 len mi príde téma očkovania (nie som za povinné očkovanie) na tejto stránke, ako dobrý reklamný ťah, kde nie je cieľom ochrániť ľudí, ale ponúknuť im svoj produkt resp. získať verných zákazníkov

    1. vzhľadom na množstvo prekladov a ďalšej práce na titulkovaní si myslím, že si vedľa. Najskôr vznikla stránka, dlho fičala bez reklamy. a stránku treba každý rok zaplatiť, zo svojho… prajem ti pekný deň 🙂

 12. katolicka cirkev, resp. jej klerum, je v krize. sledujem to uz par rokov a naozaj v tomto roku sa to definitivne potvrdzuje, pocnuc kauzu bezak, pokracujuc stanoviskom ku povinnemu ockovaniu deti. toto stanovisko je tak plne pokrytectva a vykrucania sa, dokonca klamstiev, ze prekonava kauzu bezak, ktora doteraz nie je zahojenou ranou u mnohych slusnych katolikov, knazov, laikov, reholnikov. ak moja manzelka i ja mame autoimunitne ochorenia, kde su rizika ockovania vyssie, mame sa slepo riadit diktaturou ockovacej lobby alebo ockovanie odmietnut? urobili sme to druhe. uz len cakam, kedy kbs zverejni novu info z biblie, ze Boh cloveka stvoril nedokonale, ze bez ockovania clovek nemoze zit, musi byt povinne ockovany, najlepsie uz v prvom roku zivota aspon styri vakciny. a zavedie to ako sieste cirkevne prikazanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *