Smaragdová doska XV

Tajomstvo všetkých tajomstiev

Zhromaždi teraz moje deti,
aby sa dozvedeli Tajomstvo všetkých tajomstiev,
ktoré vám dá silu, rozvinúť boha-človeka,
ktorý vám ukáže cestu k večnému životu.

Nezahalené mystériá vám poviem zrozumiteľne.
Neodovzdám vám temné zariekadlá.
Napnite uši teraz, deti moje.

Načúvajte a držte sa slov, ktoré poviem.
Najskôr budem hovoriť o putách temnoty,
ktoré reťazami viažu vás na zemeguľu.

Tma a svetlo majú obe rovnakú povahu,
odlišné sú iba zdanlivo,
pretože obe prišli zo zdroja všetkého.
Tma je neporiadok.
Svetlo je poriadok.
Svetlo svetla je premenená tma.
To, deti moje, má byť účel vášho bytia tu:
Meniť tmu na svetlo.

Počúvajte teraz o tajomstve povahy,
vzťahy života k Zemi, na ktorej prebýva.
Vedzte, že podľa povahy ste trojjediní;
fyzickí, astrálni a mentálni v jednom.

Tri kvality má každá z týchto pováh;
spolu deväť, ako hore, tak i dole.

Vo fyzickom sú tieto kanály,
krv, ktorá sa pohybuje špirálovite,
pôsobiac na srdce, aby udržala jeho tlkot.
Magnetizmus, ktorý sa pohybuje po nervových dráhach,
a nesie energie do všetkých buniek a tkanív.
Akáša, ktoré kanálmi tečie,
jemnohmotná a predsa fyzická, dopĺňa kanály.

Každá z týchto troch je v súhre s ostatnými,
každá ovplyvňuje život tela.
Formujú základný skelet,
cez ktoré preteká jemnohmotný éter.
Zvládnuť ich, to je Tajomstvo života v tele.
Adept sa ich môže zriecť iba svojou vôľou,
keď dosiahol cieľ svojho života.

Tri sú povahy Astrálu,
prostredníka medzi tým hore a a tým dole;
nepatrí do Fyzického, ani do Duchovného,
no môže ísť tak hore, ako i dole.

Tri kvality má povaha Rozumu,
ten nesie v sebe Vôľu Veľkého.
Sprostredkovateľ príčiny a následku v tvojom živote.
Takto je tvarovaná trojjediná bytosť,
vedená zhora silou štyroch.

Nad trojjedinou povahou človeka a mimo nej
sa rozprestiera ríša Spirituálneho Ja.

Je štvrtá za kvalitami
a žiari na každej úrovni existencie,
no trinásť v jednom,
mystické číslo.
Na kvalitách človeka sú založení Bratia:
každý z nich má riadiť rozvinutie svojho Ja,
každý má byť kanálom Veľkého.

Na Zemi, človek je v otroctve,
priestorom a časom viazaný na úroveň Zeme.
Okolo každej planéty, vibračná vlna,
viaže ho na jeho rovinu rozvinutia.
Avšak vo Vnútri človeka je Kľúč oslobodenia,
vo vnútri človeka možno nájsť slobodu.

Ak si svoje Ja odpútal od tela,
vystúp k vonkajším hraniciam tvojej úrovne Zeme.
Vyslov slovo: Dor-E-Lil-La.

Vtedy tvoje Svetlo bude istú dobu pozdvihnuté,
slobodne smieš prejsť brány priestoru.
Počas polovice doby slnka (šesť hodín),
slobodne smieš prekročiť brány úrovne Zeme,
vidieť a poznať tých, ktorí sú mimo teba.

Áno, k najvyšším svetom smieš cestovať.
Uvidíš možné výšky svojho rozvinutia,
spoznáš všetky zemské budúcnosti duše.

Zviazaný si vo svojom tele,
silou sa však môžeš oslobodiť.
Toto je Tajomstvo, ako sloboda
nahradí tvoje otroctvo.

Utíš svojho ducha.
Utíš svoje telo:
Uvedomuj si iba slobodu tela.
Koncentruj sa na cieľ tvojej túžby.
Mysli neustále na to, že chceš byť slobodný,
Mysli na toto slovo: La-Um-I-L-Gan
znovu a znovu ho nechaj zvučať vo svojej mysli.
Nechaj sa tým zvukom unášať na miesto svojej túžby.
Oslobodený od jarma tela svojou vôľou.

Čuj, zatiaľ čo ti dám najväčšie zo všetkých tajomstiev:
ako môžeš vstúpiť do Siení Amenti,
vstúpiť do miesta nesmrteľných, ako som urobil ja,
a stáť pred Pánmi na ich miestach.

Pokojne ulož svoje telo,
upokoj myseľ, nech žiadna myšlienka ťa neruší.
Čistý musí byť tvoj duch a tvoje úmysly,
inak úspech nečakaj.

Predstav si Amenti, ako som opísal v mojich doskách.
Celým svojim srdcom zatúž byť tam.
Stoj pred Pánmi vo svojom vnútornom zraku.

Vyslov teraz (v mysli) slová moci, ktoré ti dávam:
Mekut-El-Shab-El Hale-Zur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El.

Uvoľni svojho ducha a telo,
vtedy bude tvoja duša určite zavolaná.

Teraz dám kľúč k Shamballe,
miestu, kde moji Bratia v temnote žijú:
Temnota – no naplnená Svetlom Slnka
Temnota Zeme, ale Svetlo ducha
ťa povedú, keď môj deň skončí.

Opusti svoje telo ako som ťa to naučil.
Choď k bránam hlbokého, ukrytého miesta.
Postav sa pred brány a ich strážcov.
A nasledujúcimi slovami požiadaj o vstup:

»Ja som svetlo. Žiadna temnota vo mne nie je.
Som voľný od osídiel noci.
Otvor cestu Dvanástich a Jedného,
nech smiem vstúpiť do ríše múdrosti.«

Ak odmietnu, a to určite urobia,
prikáž im otvoriť týmito mocnými slovami:
»Ja som svetlo. Žiadne prekážky pre mňa neexistujú.
Prikazujem vám otvoriť, pri Tajomstve všetkých tajomstiev
Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom.«

Potom, ak sú tvoje slová Pravdou najvyššou,
brány ti budú otvorené.

Teraz vás opustím, deti moje.
Dole, no predsa hore, vydám sa do Siení.
Vybojujte si cestu ku mne, deti moje.
A stanete sa mojim skutočnými bratmi.

Takto končím moje spisy.
Kľúčom nech sa stanú tým, ktorí prídu neskôr.
No iba pre tých, ktorí hľadajú moju múdrosť,
len pre tých som Kľúčom i Cestou.

Zdroj
www.crystalinks.com (anglicky), www.lichtnetz.at (nemecky).
Z anglického a nemeckého zdroja preložil ďurino.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *