Smaragdová doska XIV

Zákon príčiny a následku

Načúvaj, ó človeče, múdrosť hlboko ukrytú,
od čias Zotrvávajúcich svetu stratenú,
človekom tejto éry stratenú a zabudnutú.

Vedz, že táto Zem je brána,
strážená silami človeku nepoznanými.
A Temní páni strážia vstup,
ktorý vedie do krajiny Zrodených na nebi.
Vedz, cesta do územia Arulu
je strážená bránami, ktoré otvorí iba Zrodený vo svetle.

Tu na Zemi, som strážcom kľúčov
k bránam Svätej zeme.
Silami za mnou prikázal som,
prenechať kľúče svetu ľudí.

Skôr než odídem, poviem vám tajomstvá,
ako sa oslobodiť spod jarma temnoty,
ako odhodiť putá tela, ktoré vás viažu,
a ako vystúpiť z temnoty do svetla.

Vedzte, duša musí byť očistená od svojej temnoty,
skôr než smie vstúpiť do brány Svetla.
Preto vytváram medzi vami Mystériá,
aby sa Tajomstvá vždy dali objaviť.

Áno, aj keď ľudstvo môže prepadnúť temnote,
Svetlo vždy bude svietiť ako maják.
V temnote ukrytú, zahalenú do symbolov,
vždy možno nájsť cestu k bráne.
Ľudstvo budúcnosti odmietne mystéria,
no hľadajúci vždy cestu nájde.

Prikazujem vám strážiť moje tajomstvá,
a dať ich iba tým, ktorých odskúšate,
aby sa čisté nepošpinilo,
aby sa moc pravdy presadila.

Čujte teraz odhalenie mystéria,
načúvajte symbolom mystéria, ktoré vám dávam.
Spravte z nich náboženstvo, iba tak sa jeho
podstata zachová.

Sú dve sféry medzi
týmto životom a Veľkým,
ktoré duše musia prekročiť
pri opúšťaní Zeme.
Duat, domov síl ilúzie,
Sekhet Hetspet, Dom bohov.
Osiris, symbol strážcu brány,
ktorý vracia duše nehodných.

Za nimi leží sféra síl zrodených v nebi,
Arulu, krajina, kam odišli Veľkí.
Tam, keď dokončím svoju prácu medzi ľuďmi,
stretnem sa s Veľkými v mojom pradávnom domove.

Sedem bytov je v dome Mocného;
Tri strážia bránu každého domu pred temnotou;
pätnásť ciest vedie do Duatu.
Dvanásť je domov Pánov ilúzie,
čelia štyrom cestám, každá z nich je iná.

Štyridsaťdva mocných síl je,
ktoré súdia mŕtvych, čo hľadajú bránu.
Štyria sú synovia Hóra,
dvaja sú strážcovia Východu a Západu Izis,
matky, ktorá sa zasadzuje za svoje deti,
Kráľovná mesiaca, ktorá zrkadlí Slnko.

Ba je esencia, živá večne,
Ka je Tieň, ktorý človek pozná ako život.
Ba nepríde, kým Ka je inkarnovaný.
To sú mystériá na zachovanie po veky vekov.

Sú kľúčmi života a smrti.
Čuj teraz tajomstvo všetkých tajomstiev:
Spoznaj kruh bez začiatku a konca,
tvar Toho, ktorý je Jeden a vo všetkom.
Stíš sa a načúvaj, choď von a aplikuj to,
a pôjdeš cestou, ktorou idem ja.

Tajomstvo v Tajomstve,
no pre Zrodeného vo svetle je jasné,
Tajomstvo všetkého, ktoré teraz prezradím.
Tajomstvo prezradím zasvätenému,
dvere však zatvorené budú pre nečestného.

Trojka je to mystérium od Veľkého.
Počúvaj, a zažne sa v tebe Svetlo.

V prapôvodnom bývajú tri jednoty.
Nič nemôže existovať okrem nich.
Je to rovnováha, zdroj tvorby:
jeden Boh, jedna Pravda, jedno miesto slobody.

Traja vzišli z trojky rovnováhy:
všetok život, všetko dobré, všetka moc.
Tri sú kvality Boha v jeho dome Svetla:

Nekonečná moc, nekonečná múdrosť, nekonečná láska.

Tri sú sily dané Majstrom:
Transmutácia zla, pomoc dobru, schopnosť rozlišovať.

Tri sú veci, ktorým sa nevyhne žiaden Boh:
Manifestácia moci, múdrosti a lásky.

Tri sú sily, ktoré tvoria všetky veci:
Božská láska, majúca úplné poznanie,
Božská múdrosť, poznajúca všetky možné prostriedky,
Božská moc, naplnená zjednotenou vôľou
Božskej lásky a Božskej múdrosti.

Tri sú kruhy (stavy) existencie:
kruh Svetla, kde býva nič len Boh,
a iba Boh ho môže prekročiť;
kruh chaosu, kde všetky veci
prirodzene vstávajú z mŕtvych;
kruh uvedomenia, kde
všetky veci pramenia zo života.

Všetky oživené veci majú tri stavy existencie:
chaos alebo smrť, slobodu v ľudskosti a blaženosť nebies.

Tri nevyhnutnosti riadia všetky veci:
počiatok vo Veľkej hĺbke, kruh chaosu, hojnosť v nebesách.

Tri sú cesty Duše:
človek, sloboda, svetlo.

Tri sú prekážky:
nedostatok snahy získať poznanie;
nenapojenie na Boha; napojenie na zlo.
V človeku, sú tieto tri zjavné.
Traja sú králi vnútornej sily.
Tri sú komory mystérií,
v tele človeka nájdené a predsa nenájdené.

Počúvaj teraz o tom, ktorý je oslobodený,
oslobodený do Svetla z otroctva života.
Vediac, že zdroj všetkých svetov sa otvorí.
Áno, dokonca brány Arulu nebudú zatvorené.
No uvedom si, ó človeče, ktorý chceš vystúpiť na nebesá.
Ak nie si hoden,
lepšie by bolo pre teba, spadnúť do ohňa.
Vedz, že nebeskí prechádzajú čistým plameňom.
Pri každej obrátke nebies
kúpu sa vo fontánach Svetla.

Čuj, ó človeče, toto tajomstvo:
Dávno pred časom, kedy si sa zrodil z človeka,
býval som v Starobylej Atlantíde.
Tam v Chráme
pil som Múdrosť
ktorá ako fontána Svetla
tryskala zo Zotrvávajúceho.

Odovzdávam vám kľúč k výstupu do
Prítomnosti svetla vo Veľkom svete.
Stál som pred Svätým
tróniacim v Kvete Ohňa.
Zahalený bol bleskami temnoty,
inak by moju Dušu rozdrvila Krása.

Zo spodku jeho trónu v tvare diamantu,
z podnožky štyri rieky plameňa tiekli,
tiekli cez kanály oblakov do sveta ľudí.
Plná nebeských duchov bola sieň.
Zázrak nad všetky zázraky bol Hviezdny palác.

Nad nebesami, ako dúha z ohňaslnečného svetla,
boli sformovaní duchovia.
Spievali o sláve Svätého.
Potom zo stredu ohňa hlas zaznel:
„Pozri tú krásu Prvej príčiny.“
Uzrel som to Svetlo, vysoko nad všetkou temnotou,
zrkadlilo sa v mojom vlastnom bytí.
Dosiahol som, ako tam bol, Boha všetkých bohov,
Spirituálne slnko, Vládcu slnečných sfér.

„Existuje ktosi, ten Prvý,
kto nemá začiatok,
kto nemá koniec;
kto stvoril všetky veci,
kto všetkému vládne,
kto je dobrý,
kto je spravodlivý,
kto osvecuje,
kto udržiava«
.

Potom sa z trónu rozlialo silné žiarenie,
svojou silou obalilo a podvihlo moju dušu.
Rýchlo som sa prechádzal priestormi Nebies.
Ukázané mi bolo tajomstvo všetkých tajomstiev,
Tajomné srdce vesmíru.

Bol som odnesený do krajiny Arulu,
stál som pred Pánmi v ich domoch.

Pootvorili bránu, takže som smel
zazrieť prapôvodný chaos.

Striasla sa moja duša víziou hrôzy,
odstúpila od oceánu temnoty.
Vtedy som spoznal potrebu brán,
pochopil zmysel Pánov Arulu.

Iba oni vďaka svojej nekonečnej rovnováhe
dokázali sa postaviť prenikajúcemu chaosu.
Iba oni dokázali chrániť dielo Božie.

Potom som prešiel okolo kruhu ôsmych.
Videl všetky duše, ktoré porazili temnotu.
Videl nádheru Svetla tam, kde bývajú.

Túžil som zaujať miesto v ich kruhu,
no túžil aj po ceste, ktorú som si zvolil,
keď som v Sieňach Amenti stál
a prácu, ktoré som chcel vykonať, vyberal.

Zo Siení Arulu som dole šiel
do zemskej sféry, kde telo moje ležalo.
Zdvihol som sa zo zeme, kde som odpočíval.
Stál som pred Zotrvávajúcim.

Sľúbil som nevyužiť svoje veľké právo,
kým moja práca na Zemi bude dokončená,
kým Vek temna pominie.

Čuj, ó človeče, slová, ktoré ti poviem.
Nájdeš v nich esenciu života.
Skôr než sa vrátim do Siení Amenti,
dozvieš sa tajomstvá všetkých tajomstiev,
i ako vystúpiť do Svetla smieš.

Chráň a stráž ich,
ukry ich do symbolov,
aby sa z nich obyčajní smiali a odmietli ich.
V každej krajine vytvor mystériá.
Sťaž hľadajúcim začiatok cesty.

Slabí a nerozhodní budú tak odmietnutí.
Tajomstvá tak budú ukryté a chránené,
zachované až do času, kedy sa koleso otočí.

Cez temné časy čakajúc a pozorujúc,
môj Duch spočinie v hlboko ukrytej krajine.
Ak niekto zdolá všetky vonkajšie skúšky,
zavolaj ma pomocou kľúča, ktorý držíš.
Vtedy ja, Iniciátor, odpoviem,
prídem zo Siení bohov v Amenti.
Prijmem zasvätenca a poviem mu slová moci.

Počúvaj a zapamätaj si slová varovné:
Nepriveď nikoho, komu múdrosť chýba,
kto má srdce nečisté, či rozhodnutie neisté.
Inak vezmem tvoju moc
vyvolať ma z miesta môjho spánku.

Choď vpred a poraz prvok temnoty.
Pozdvihni v povahe tvoju esenciu Svetla.

Teraz choď von a zavolaj svojich bratov,
aby som ďalej mohol šíriť múdrosť,
nech vám ukáže cestu,
až moja súčasnosť pominie.
Vstúp do mojej komory pod mojim chrámom.
Nejedz nič, až kým prejdú tri dni.

Tam ti dám esenciu múdrosti
aby si mocou svietil medzi ľuďmi.
Tam ti dám tajomstvá, aby aj ty
mohol si vystúpiť na
nebesia;
aby si bol boh-človek v pravde
ako i v esencii.
Teraz choď a nechaj ma samotného, zatiaľ čo zavolám tých, ktorých poznáš, ktorých však doteraz nepoznáš.

Zdroj
www.crystalinks.com (anglicky), www.lichtnetz.at (nemecky).
Z anglického a nemeckého zdroja preložil ďurino.

10 komentárov k “Smaragdová doska XIV”

  1. Filip: opravil som ti odkaz, ten tvoj ukazoval na neexistujúcu stránku.

   Odporúčam do tvojej pozornosti:
   http://prekladyodlesa.sk/rabin-eli-ravage-o-krestanstve-i
   http://prekladyodlesa.sk/rabin-eli-ravage-o-krestanstve-ii

   K tvojmu predposlednému odkazu, určeného mne: Nemýľ si Božie slovo s osobne podanými a zle preloženými svedectvami zapisovateľov, ktoré potom nejaký pápež účelovo pozbieral a vyhlásil: „Toto je to pravé orechové, toto bude Slovo Božie, toto budeme ovečkám šíriť!“

   Na základe tvojej logiky možno za Slovo Božie vyhlásiť akýkoľvek spis, pôvod ktorého je stratený v toku tisíročí, aj za prispenia kresťanstva (lúpežné výpravy, povraždené vedmy a vedmáci, spálené „zakázané“ knihy).

   Je to vec pohľadu…

   1. Keby bol „tvoj pohľad správny“,tak by to znamenalo,že všemohúci a spravodlivý Boh,skrze ktorého povstalo všetko sa nedokázal postarať o to,aby sa jeho príkazy,zákazy,odporúčania,požehnania,prekliatia dostali k ľuďom nezmanipulované.
    Bol by to od neho úder pod pás.
    Buď to urobil schválne a potom nemôže byť spravodlivý 🙁
    Alebo to nebolo v Jeho moci a potom nie je všemohúci 🙁
    Tretia možnosť je,že Boh je všemohúci,aj spravodlivý a to len červíček ďurino odmieta Jeho Slovo,lebo odporuje tým bludom,z ktorých si si vytvoril ten „svoj pohľad “ a teda si bohom sám sebe.
    Ako výdatne ti k tomu dopomohol satan svojou mocou si opäť dokázal odkazom na jeho talmudistického sluhu.

    Písmo hovorí:
    „Tých čo odporujú Božiemu Slovu máme napomínať mierne,lebo snáď sa nad nimi Boh zmiluje a vyslobodí ich zo zajatia zlého“.
    Práve preto Ježiš hovorí- „prišiel som vyslobodiť zajatých“ Ako? No tým,že uveríš Jeho slovám sa môžeš vyslobodiť a nijako inak! To musí byť ten prvý krok- spoľahnúť sa nie na svoje doterajšie poznanie,ale na Jeho Slovo!
    Musel by si vo svojej bohorovnosti pripustiť možnosť,že je to všetko naozaj tak,ako nám Ježiš hovorí v Písme a že je to naozaj také prísne a kategorické a tá cesta naozaj taká úzka a len tomu zatiaľ nerozumieš.
    Prečo je to také prísne?
    To by sme sa museli vrátiť na začiatok-lebo človek, Jeho výtvor prvé čo urobil po svojom stvorení,tak porušil zákaz a tým stratil možnosť byť v raji,bez porušiteľnosti večne.Neposlúchnutím Božieho zákazu sa telo sa stalo porušiteľným a smrteľným.Večný život opäť v Božej prítomnosti a navždy prinavrátil Kristus svojou obeťou tým,ktorí sú ochotní podriadiť sa Jeho požiadavkám bez výhrad.Len tí budú môcť vstúpiť do Jeho Kráľovstva.Práve preto,ako za to bolo zaplatené je to také prísne a preto,že nebo je sväté miesto,preto sa tam nedostane nič nečisté.
    Boh neušetril ani anjelov,keď zhrešili.
    Dnes väčšina takzvaných kresťanov ale prijala televízne evanjelium,v ktorom idú všetci do neba.Jeden do hokejového,druhý do speváckeho,tretí do hereckého.Všetci idú do neba,bez ohľadu na podmienky,ktoré stanovil Boh!
    Keby ťa zlý nedržal v blude ďurino,tak práve zjavenia o ktorých rozprávajú svedkovia ako Boštík,Tatiana Belous ,Zambráno,Cormek,Berglasov atď. by ti pomohli prezrieť,ale o zjaveniach Písmo hovorí : „Neuveria,ani keby niekto vstal z mrtvych a prišiel ich varovať „!
    To u teba platí doslova.
    Stále ťa mýli aj to,ako Písmo ľudia využili a využívajú na svoje ciele (lúpežné výpravy…)

    Keby bolo Sväté Písmo poprekrúcané, ako si myslíš,nepovedal by to Boh týmto,ktorých poslal naspäť svedčiť? 🙁
    Neuviedol by to na pravú mieru?
    Sú len dve možnosti ďurino- buď sa mýliš ty,alebo Boh 🙂
    Ja,narozdiel od teba viem, ktorá je správna 🙂

    Ešte malá nápoveda- kresťan nie je ten ,kto si z Písma povyberá čo mu pasuje a zapadá do jeho pohľadu a tak si vytvorí svoje evanjelium,ale ten ,kto prijme to napísané a podriadi mu svoj život a nechá sa ním viesť.
    Takých „kresťanov“ ,ktorí spravili túto chybu vidíš dnes všade na weboch a ich spoločným znakom je ,že „evanjelium“ každého je iné a nenájdeš ani dvoch,ktorí by sa zhodli vo všetkom.
    Kristova cirkev je spoločenstvo tých,ktorí prijali Kristovo učenie tak,ako je napísané a tí hlásajú Jeho evanjelium a nie svoje,upravené vlastným rozumom.

    1. Tretia možnosť, že tvoj pohľad na vec je subjektívny, neplatiaci všeobecne, skrátka tvoj, Ťa prirodzene nenapadla.

     V podstate si odsúdený bojovať s akýmkoľvek historickým spisom, ktorý je mimo pohľadu bibliotvornej, ovečky pasúcej komunity (zamysli sa prosím nad významom slovného spojenia pásť ovce a ich odvodenými tvarmi pastier, resp. pasák. A odporúčam zamyslieť sa aj nad tým, prečo pre cirkev existuje niečo ako zakázané knihy. Nemyslím tým knihy s vyobrazením nahého ženského tela.).

     Nič ma „nemýli“. Jednoducho mám svoj pohľad na vec, rovnako ako ty ten svoj.

     A je zbytočné zasierať diskusiu katolíckymi kecami tam, kde je to úplne mimo témy článku. Na diskusie tohto typu sú oveľa vhodnejšie iné – kresťanské – platformy, kde radi privítajú názory na to, ktorá viera o židovi je tá pravá…

     Osobitný, podľa môjho názoru realite nie veľmi vzdialený pohľad na túto problematiku má Život Briana :-).

     1. Nevím jak u Filipa, ale u mne je to přesně naopak. Víra mne v určitém ohledu osvobodila. Necítím už potřebu hloubat nad „naukami“ dřívějším způsobem, vše do sebe tak nějak začalo zapadat a dávat smysl.

      Myslím že ještě i dnes lidé naráží na fragmenty starých učení satana (řekněme cosi jako o některých jevech v našem světě), zcela jistě záměrně prezentované a vykládané nějakým pro sata výhodným způsobem. Věci které měli být člověku neznámy. Dnes člověk spíše bojuje s tím nezabývat se tím, protože může opět snadno sejít z cesty a lidský rozum na to stejně nestačí.

      To video o okultizmu jsem neviděl. Ale myslím, že Filip hovoří k tématu, protože správně považuje tyto desky za jakýsi fragment učení které jsem právě zmínil, či něco společného s uctíváním nějakého předpotopního boha (s malým „b“, protože nejde o jediného a nestvořeného boha, boha všemohoucího, našeho Otce), nebo nachystaný (či alespoň dnes vhodně použitý) satanův svod. Možná všechny tři možnosti a klidně ještě milion navíc. V každém případě to je něco od satana a boduje již jen tím že se tím lidé svým chabým tělesným rozumem zabývají a nemají čas na to podstatné.
      Zde pár nesouvisejích článků, které vám mohou umožnit pochopit tu lest a past do níž se lidský tvor, i kvůli svému rozumu, sám nechá polapit:

      http://odkrytepravdy.cz/boj-proti-potratum/
      http://odkrytepravdy.cz/taktiky-satana-na-oklamani-sveta/

      Jinak to Filip popsal, podle mne nekřesťana (tedy člověka který není součástí žádné světské, církevní organizace) správně, proto opět vše s malými písmeny, tak jak by to měl každý Křesťan chápat.
      Myslím že je opravdu důležité v tom dnešním zmatku alespoň náznakem (například proto abychom neupadli do další satanovo nauky a nenechali si zbytečně jitřit pýchu na své vědomosti) pochopit co se stalo. Takhle to popisuje například Rebbeca Brown: Prvotní lidé Adam a Eva využívali jak svoje těla tak svého ducha (duchovní tělo) a díky tomu že užívali i svého ducha prostě byli schopni mít s Bohem společenství. Když spáchali prvotní hřích, který se stal dědičným a postihl i jejich potomky, došlo k rozpojení duše a ducha, duch řekněme zemřel či odumřel a tělo se stalo smrtelným.
      Když nalezneš Boha (podle dnešních instrukcí příjmeš Ježíše Krista za Pána a Spasitele – tedy přijmeš jeho oběť za tebe a na oplátku se mu vydáš) skrze Ducha Svatého se tvůj duch znovunovu zrodí a ty budeš schopen mít s Bohem opět společenství.

      Satan našel způsob, v podobě speciálních démonů, jak Boží spojení mezi duší a duchem nahradit. Proto nestačí jen uvěřit v Pravdu o Spasiteli, ale vzdát se (časem, první krok je vždy pochopit a požádat Ježíše o pomoc a ochranu) i všeho co pochází od satana, porušuje Bohem stanovené (opět viz vědomosti co neměli lidé mít a mnohdy je ve skutečnosti ani nikdy neměli i když praktikovali věci a děli se divy, například protože právě démoni…) a Boha tedy uráží.

      P.S.
      Původně jsem chtěl psát něco úplně jiného, ale myslím že myšlenka se mi nestočila úplně špatným směrem. V dnešních časech je myslím třeba opravdu jít na věc trochu nevzletně a řekněme „technicky“. Podle mne se Ďurino čas chýlí a pokud budeš mít to štěstí, že nějaký Křesťan bude navštěvovat tvůj blog, nebude se moci vyhnout podobným komentářům jaké Filipovi vytýkáš (Mimo téma! Zasíráš diskusi! Proč ten vztek?). Užívej si to, dokud se ještě nemusíme úplně skrývat, obávám se že to může příjít rychleji než se naděješ.

      P.P.S.
      Možná nemám ten správný cit na křesťanské plky. Většina křesťanských knih je něco otřesného (podle mne srdce pro Boha spíše znepřístupňují, neevokují jedinou hodnotnou myšlenku, případně svádí k nesmyslným a povrchním úvahám) a třeba když jsem viděl tu nesmyslnou pitvu rozboru vysvětlení Heribana ke Genesis (právě na webu Bazila Velkého), tak je mi jasné proč může někdo být vůči křesťanům zatvrzelý i jen tělesným rozumem. Zároveň v tom vidím úplně ty stejné prvky (které jsem se snažil vysvětlit, přičemž jsem i odkázal na ten článek o potratech) kterými satan lidi nechá polapit do vlastní pasti a zaměstná je zbytečnostmi. Rozbory jsou potřebné, ale jen odsud pocud.

 1. „Proč ten vztek“ Nobody ?

  Prečo mu vadí len toto?
  Prečo mu nevadia drísty o rozprávaní so zvieratmi,infantilné fantazírovanie typu Šuvadová awake a ďalšie bláznivosti,ktorými má zasratý inak dobrý web?
  Lebo Zlému vadí len toto a tých čo samu podarilo zviesť a držať v blude ženie a popichuje len proti tomuto.
  Môžeš tu písať hlúposti od výmyslu sveta o mimozemšťanoch,ako nás zachránia vesmírne energie a pomocníci,že sa doma rozprávaš s kanárikom a ten predpovedá osud sveta,skrátka hocičo bude tolerovať a hľadať v tom nejaké poučenie okrem toho jedného.
  Už vieš prečo?

  1. Myslím že když si přečteš ten druhý mnou odkazovaný článek O taktikách satana na oklamání světa…

   http://odkrytepravdy.cz/taktiky-satana-na-oklamani-sveta/

   P.S.
   Nechtěl jsem ho příliš vnucovat. Ale když ho teď znovu čtu, je škoda že jsem vůbec něco psal a nedal na něj odkaz rovnou.

   Je třeba si ale uvědomit, že nějakým způsobem (spíše vícero) jsme oklamáni prakticky všichni! Je třeba se to naučit rozpoznat a bojovat s tím.
   Zpočátku mi třeba vadilo že ztratilo smysl se dívat na určité filmy (navíc při mém nesledování televize), staly se z nich naprosté bláboly. Později si člověk začal uvědomovat jak zbytečnému a závadnému jitření všemožné fantazie (prakticky neomezené) byl po celý život vystaven, že mu to začíná vadit i v tak zásadních věcech jako je udržet nit myšlenky a nesklouznout do vlastních fantazií…

  2. Tak jsem čekal zda tu otázku na důvod ke zlosti zodpoví i Ďurino, kterému byla směrována…

   Jinak co se týká Henocha měli bychom se spíše poučit z lidské historie, než se snažit pochopit něco co mohl klidně nějaký démon (například právě Semjaza) podstrčit.

   https://climax.signaly.cz/1302/nephilim-annunaki-a-strazci
   http://www.makrosvet.sk/index.php/2013-07-19-13-58-45/archiv-znamenia-doby/139-zakazana-archeologia

   http://extranea.ifanda.cz/filosofie/hermetismus/hermes-trismegistos-jeho-zasveceni/dil-druhy

   P.S.
   Vybíral jsem v rychlosti. První dva články kvůli fotkám (snad tam nebude nic zavádějícího). Druhé povídání o Henochovi stojí za přečtení, kdo měl ten čas a štěstí a šel hlouběji (a má to smysl?).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *