Rozprávka o mamke, ktorá chcela vedieť, ako to naozaj je

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna mamka, ktorá nadovšetko ľúbila svoje dieťa. Preto s ním išla k pediatrovi, aby dieťa absolvovalo predpísané vyšetrenie. Pretože ako dobrá mamka nechcela niečo zanedbať a najmä nechcela svoje dieťa vystaviť zbytočnému riziku.

K tomuto detskému lekárovi išla prvý raz, pretože jej dovtedajší rodinný lekár, ktorý sa staral o jej rodinu viac ako dve generácie, nedávno odišiel do zaslúženého dôchodku. Lekár bol veľmi milý a dieťa starostlivo vyšetril. Potom s úsmevom povedal: „Gratulujem! Váš malý je zdravý ako repa, priam prekypuje zdravím!” Potom ešte raz nazrel do svojich podkladov, náhle poklepal na jedno miesto a povedal: „Hm, takmer by sme zabudli na očkovací preukaz.” – „Ale ja žiaden nemám ”, odpovedala mamka.

Lekár sa zarazil a povedal: „Čože, to snáď nie, skutočne nemáte očkovací preukaz? Azda je to dieťa neočkované?“ – „Nie je očkované“, povedala mamka, „náš starý rodinný lekár nás od toho odradil a preto moje dieťa nie je očkované, rovnako ako ja.“ – „Aha“, povedal doktor. „Potom váš starý lekár zrejme už nemal všetkých päť pohromade. Tento nedostatok však našťastie môžeme rýchlo napraviť.“ Povedal a už mal v jednej ruke striekačku a v druhej ruke fľaštičku.

„Ale pán doktor, veď ste to práve povedal, moje dieťa prekypuje zdravím. Azda bude na základe očkovania ešte zdravšie, ako je už teraz, bez očkovania?“

Nato doktor vysypal: „Očkovanie patrí medzi najdôležitejšie a najúčinnejšie preventívne opatrenia, ktoré sú v medicíne k dispozícii. Najlepším dôkazom toho je úplná eradikácia smrteľných nákazlivých chorôb ako kiahne alebo detská obrna. Moderné vakcíny sú dobre znášanlivé, a ich nežiaduce vedľajšie účinky sú pozorované iba v zriedkavých prípadoch.” Krátko sa nadýchol a pokračoval: „Chceme predsa, aby dieťa aj naďalej ostalo zdravé tým, že očkovaním sa zabráni, aby sa nakazilo nebezpečnou, nákazlivou chorobou. Azda nechcete byť nezodpovednou mamičkou a vystaviť svoje dieťa takým rizikám – alebo áno?”

„To je ale zvláštne”, povedala mamka pokojne, „celý život som nebola očkovaná a až na niekoľko výnimiek som nikdy nebola chorá. A náš starý lekár vždy mojej matke hovoril, že horúčka je dobrá.” Pediater bol zdesený: „Takto vás váš lekár vedome dostal do nebezpečenstva života – mohli ste zomrieť – a mali ste zrejme neuveriteľné šťastie, že – takáto neočkovaná – stojíte teraz predo mnou zdravá a dokonca aj vaše dieťa je zdravé!”

„Hm“, povedala mamka. „Takže očkované deti sú zdravšie ako deti neočkované?“ – „Prirodzene,“ povedal doktor. „To vie predsa každý.” – „Nuž áno,“ povedala mamka, „počula som o tom. Ale či je to pravda, to neviem. Odkiaľ to viete vy?“

Pediatrove oči sa trocha rozšírili, potom sa vztýčil v celej svojej výške. Držiac striekačku v jednej a fľaštičku v druhej ruke povedal: „Nuž, na to aby som to vedel, som koniec koncov študoval mnoho semestrov.“ – „Takže mi viete uviesť vedecké štúdie, v ktorých bol navzájom porovnávaný zdravotný stav očkovaných detí a neočkovaných detí?” Dobrý detský lekár sa zamračil. Potom pozrel na hodinky. Potom sa najskôr zhlboka nadýchol – zatiaľ čo rozmýšľal. Takúto otázku mu za celú jeho prax ešte nikto nepoložil, už vôbec nie nejaká jednoduchá mamička bez akéhokoľvek akademického vzdelania.

„Určite také štúdie existujú ”, nakoniec povedal. – „Ktoré napríklad?“ Koledovala si o to. Ruka so striekačkou sa trocha zatriasla. „Milá mamička,” povedal, mávajúc pritom fľaštičkou, „žiaľ nemám toľko času, prehrabávať sa v mojich starých prednáškach. Mali by ste mi to jednoducho veriť, pretože, koniec koncov, som pediater s mnohoročnými skúsenosťami.“ – „Dobre, kde by som teda mohla získať tieto informácie? Azda od profesora, u ktorého ste študovali?“

„Vy ste ale tvrdohlavá ”, zamrmlal: „Nie, môj vtedajší profesor pred troma rokmi zomrel.“ – „Ale váš bývalý profesor určite nie je jediný, kto pozná štúdie, ktoré dokazujú, že očkované deti sú zdravšie, ako neočkované?“ – „Nie, prirodzenie nie. Každopádne by vám v tejto veci v každom prípade mal vedieť pomôcť regionálny Úrad verejného zdravotníctva, pretože ten vedie dozor nad zdravotníctvom v našom okrese.“ – „Dobre, tak sa obrátim na regionálny Úrad verejného zdravotníctva. Veľmi pekne ďakujem za vašu informáciu.”

Ako to povedala, vzala svoje dieťa a obrátila sa smerom k dverám. Potom sa však ešte raz obrátila – lekárovi sa takmer zastavilo srdce – a povedala: „Ach áno, skôr než na to zabudnem: Mohli by ste mi dať príbalové letáky k vakcínam, ktoré ste chceli naočkovať môjmu malému?” – „Milá pani”, opakoval pediater škrípuc zubami: „Keby som mal iba takých pacientov ako vás, pokojne by som svoju ordináciu mohol zavrieť, pretože zdravotná poisťovňa mi zaplatí za poradenstvo o očkovaní iba vtedy, ak po poradenstve dôjde k samotnému očkovaniu.”

„Mimochodom: Ak svoje dieťa nedáte zaočkovať, ani sa ku mne nemusíte obťažovať, pretože pre tak nezodpovedné správanie nemám najmenšie porozumenie. Mali by ste sa za to hanbiť, ako ohrozujete život a zdravie svojho dieťaťa.” Mamka prvý raz vyzerala trochu zarazene – čo doktorovi v úzkych spravilo dobre. Potom sa pozrela na svoje dieťa, ktoré prekypovalo zdravím, a opäť pozrelo pediatrovi do očí: „Dobre, ak mi neviete dať tie príbalové letáky teraz, tak si ich skrátka vyzdvihnem zajtra ráno. Zavolám vám predtým.” S týmito slovami dala svojmu zdravím prekypujúcemu neočkovanému chlapcovi pusu na čelo a opustila ordináciu.

O niekoľko dní neskôr v rámci hodín pre verejnosť regionálneho Úradu pre verejné zdravie skutočne sedela oproti milej staršej lekárke. „Čo môžem pre vás urobiť?”, sa táto opýtala. „Môj pediater odporúča, aby som svojho malého dala očkovať a ja by som rada vedela, či existujú vedecké štúdie, ktoré dokazujú, že očkované deti sú celý život zdravšie, ako deti neočkované.”

Úradná lekárka sa ešte stále priateľsky usmievala a povedala:

„Očkovanie patrí medzi najdôležitejšie a najúčinnejšie preventívne opatrenia, ktoré sú v medicíne k dispozícii. Dôkazom toho je napríklad skoro úplná eradikácia nákazlivých chorôb ako kiahne alebo detská obrna. Moderné vakcíny sú dobre znášanlivé, a ich nežiaduce vedľajšie účinky sú pozorované iba v zriedkavých prípadoch.” – „Dobre, ďakujem za informáciu, ale na to som sa vás nepýtala.” – „Nerozumiem, ktorá otázka ostala nezodpovedaná?” opýtala sa mierne podráždená lekárka. „V ktorých vedeckých publikáciách je preukázané, že očkované deti sú skutočne zdravšie ako neočkované.”

„Takéto publikácie určite existujú. Húfom. Tým si môžete byť istá. Neexistuje preto žiaden dôvod, aby ste svoje dieťa vystavila riziku nebezpečných a potenciálne smrteľných infekčných chorôb.” – „Viete mi niektoré z nich uviesť?” – „Čo prosím? Infekčnú chorobu?” – „Nie, jednu z tých početných publikácií.” – „Ach, tých existuje tak veľa, že v nich nemám prehľad.” – „Mne stačí na začiatok iba jedna!” – „Hm, žiaľ nemám toľko času, aby som sa kvôli takýmto špeciálnym otázkam prehrýzala rozsiahlou medicínskou odbornou literatúrou, to určite pochopíte.” – „Dobre, to ste počas svojho štúdia nehovorili o výsledkoch takýchto výskumov?” – „Ale áno, pravdaže, ale tie podklady už nemám. To bolo predsa už dávno.” povedala úradná lekárka, zatiaľ čo si zdĺhavo naprávala svoje okuliare. – „Koho by som sa teda mohla opýtať?” – „Nuž, najlepšie celoštátneho Úradu verejného zdravotníctva. Ten by mal mať túto informáciu, pretože celoštátny Úrad verejného zdravotníctva je príslušný pre celú krajinu”.

Neoblomná mamka sa zdvorilo poďakovala, skutočne sa obrátila na krajský Úrad verejného zdravotníctva a dostala tam najskôr nasledujúcu odpoveď: „Očkovanie patrí medzi najdôležitejšie a najúčinnejšie preventívne opatrenia, ktoré sú v medicíne k dispozícii. Dôkazom toho je napríklad skoro úplná eradikácia nákazlivých chorôb ako kiahne alebo detská obrna. Moderné vakcíny sú dobre znášanlivé, a ich nežiaduce vedľajšie účinky sú pozorované iba v zriedkavých prípadoch.”

Po ďalších márnych dopytoch mamku, ktorá chcela vedieť, ako to naozaj je, nakoniec odkázali na Inštitút Roberta Kocha, ktorý, ako jej povedali, je vraj najvyšším zdravotníckym úradom pre infekčné choroby. A informácia najvyššieho zdravotníckeho úradu bola takáto: „Očkovanie patrí medzi najdôležitejšie a najúčinnejšie preventívne opatrenia, ktoré sú v medicíne k dispozícii. Dôkazom toho je napríklad skoro úplná eradikácia nákazlivých chorôb ako kiahne alebo detská obrna. Moderné vakcíny sú dobre znášanlivé, a ich nežiaduce vedľajšie účinky sú pozorované iba v zriedkavých prípadoch.”

Na základe ďalšieho naliehania jej povedali: „Dôkazy úžitku vakcín nájdete v rozsiahlej medicínskej odbornej literatúre.” A keď statočná mamka požadovala, aby jej uviedli aspoň JEDNU takúto publikáciu, dostala odpoveď: „Žiaľ, nemáme kapacity na to, aby sme pre vás vykonávali rozsiahle rešerše medicínskej literatúry.” A takto tam ostala stáť, mamka, ktorá chcela vedieť, ako to naozaj je – rovnako múdra, ako na začiatku.

… A ak nezomrela, doteraz sa spytuje úradov na dôkazy toho, že očkované deti sú zdravšie ako neočkované…

Autor: Hans U. P. Tolzin

Preklad z nemčiny ďurino,  máj 2013

Komentár:

Žiadna nezávislá štúdia nedokazuje, že očkované deti sú zdravšie, ako deti neočkované.

Existuje však štúdia, ktorá dokazuje, že neočkované deti sú zdravšie, ako deti očkované.

A rovnako existuje štúdia, ktorá dokazuje, že za obdobie od roku 1990 do roku 2010 zomrelo v USA 145 800 detí priamo na následky očkovania.

Povinné očkovanie je genocída našich detí.

28 komentárov k “Rozprávka o mamke, ktorá chcela vedieť, ako to naozaj je”

  1. Cesta do tzv. pekla je vydláždená dobrými úmyslami 🙂 a čo decká zabité alebo paralyzované povinným očkovaním?

   Je ale problém vysvetliť to niekomu, kto slepo počúva propagandu tých, čo na očkovaní rozprávkovo bohatnú.

   1. a tie deti su kde.
    propaganda. ved naozaj nemame decku obrnu.
    ockovania tu niesu na zlepsenie zdravia dietata.
    ockovania su tu na konkretne ochorenia.
    detska obrna sarlach atd.
    tak o com tato trepe.

    a ked jedina studia podporujuca tuto paranoju bola zmanipulovana tak z coho preboha cerpate tolkyu nevolu sa ockovat.

    kde su tie jej studie

    pche ovce hlupe

    1. @Lolo: nemáme detskú obrnu, zato máme milióny detí s autoimunitnými ochoreniami. A sem-tam nejaké dieťa na tie mňam vakcíny zomrie. Iba v USA zomrelo za posledných 20 rokov 145 tisíc detí priamo na následky očkovaia. To je (k dnešnému dňu) približne 20 detí denne!

     Stojí to za to, aby decká nedostali osýpky, ktoré hravo prekonajú? Pche…

    2. To Vy ste ovca! A neželám Vám aby ste stretli tie deti a ich rodičov. Očkovanie nieje podložené modernými štúdiami a nechráni proti chorobám, to je dokázaný fakt. Ale to by ste si musel o tom niečo aj prečítať…

    3. Ty si sa zrejme bez predsudkov a nadšene dal očkovať proti zdravému rozumu. P.S.Ty ovca nie si.My síce tiež nie,ale pre nás by bola česť byť ovcami,lebo na rozdiel od ľudí tvojho razenia sú to múdre zvieratá,na čo už konečne prišla aj osvietená menšina vedcov so zdravým rozumom.Ty nie si ovca,ty si blbý človek. P.P.S.Opýtaj sa psychopata Gates-a of Hell,prečo on sám svojich mladých diablov očkovať NEDAL,filantrop jeden,otec krkavčí! Potom sa vráť na tieto stránky podeliť sa s nami s jeho múúúúúdrou nosatou odpoveďou. PCHE!

  2. Korelácia výsledkov nedokazuje kauzalitu. Inak povedané, miesto toho že „pred očkovaním“ tam mohlo byť kľudne napísané „pre zavedením čistej vody a čistením splaškov“. Lebo vedecký výzkum sa zakladá na dôkazoch a štatistikách. A pri takom vedeckom výzkume musíš vylúčiť všetky vedľajšie faktory, ktoré môžu štatistiku vylúčiť. Robí sa to tak že pozoruješ jedincov v rovnakom prostredí a jediný rozdiel medzi nimi je v tom že jedni sú očkovaní a druhí nie. Preto jediný relevantný dôkaz je porovnanie očkovaných a neočkovaných detí žijúcich v rovnakom prostredí. Na to ti stačí porovnanie zdravotných kariet takýchto detí. A nie takéto pseudotvrdenia. Pochopili? Všetko ostatné sú len keci a kidy.

  3. Asi nemate vdaka ockovaniu, smrtelne chore dieta, ked taku blbost tvrdite. Ale sa dajte zaockovat, lebo vakciny trvaju len par rokov, jaj aby som nezabudla, vy ste este asi na take „choroby“ nebola ockovana. Este zijete? Rychlo, sa dajte zaockovat nie ze sa infikujete od infikovanych. Ale ked umierate na rakovinu, alebo zlihavaju vam organy, majte na pamati, ze ste neumreli na „smrtelnu“chorobu.
   do toho dajte sa cim skor naockovat 4 davky hexi, 3 davky prevenar, 2 davky mmr. ale pred tym si napiste zavet.

 1. Na Slovensku by sa malo zrusit povinne ockovanie, a nechat rozhodnutie o prijimani neockovanych deti na skolky a skoly. Ak sa rozhodnu prijimat deti, ktore sa nezaockovali, prosim. Ale pri prvom zachyte infekcnych chorob, ktorych sa to tyka, by som pozadoval karantenne opatrenie a preplatenie nakladov nan. Potom uvidime ako budu rodicia rozmyslat o zodpovednosti k vlastnym detom.

  1. evis, ako si trufate tvrdit, ze pripadne ochorenie do skolky zavlieklo dieta neockovane? kde beriete istotu, ze ockovane deti sa nemozu nakazit a nemozu byt prenasacmi? a co personal a ucitelia, ktorym uz davno vyprchali protilatky proti ochoreniam, na ktore boli v detstve ockovane (a navyse, boli ockovani proti mensiemu poctu ochoreni ako dnesne deti)? ako je mozne, ze neziadate, aby sa aj oni, teda personal, v zaujme vasich deti nechali zaockovat, ked tejto ocovacej propagande tak velmi verite? cele je to len teoria, ktora sa v praxi nepotvrdila. aj posledne ostrovceky nakazy cierneho kasla boli medzi zaockovanymi jedincami. ok, podla vasho navrhu treba neockovanym dat preplatit naklady za liecenie a karantenne opatrenia? dobre, nech je teda zdravotnictvo hradene, ako uz aj je. ale nech to plati pre vsetkych a nech kazdy nesie zodpovednost rovnakou mierou. nech si vsetci ti, ktori si svojou nevedomostou a hlupostou poskodzuju zdravie (ako napr. fajciari, alkoholici a ti, ktori sa vedome prezieraju v mekacoch atd.) hradia liecbu svojich – tzv. civilizacnych ochoreni a nech stat mojmu dietatu uhradi dozivotnu liecbu a mastne odskodne za to, ze nasledkom POVINNEHO ockovania ziskalo dozivotne a neliecitelne tazke poskodenie zdravia. a pre vasu informaciu, nie je to len moje osobne presvedcenie, mame to aj v zdravotnej dokumentacii. odporucam vam, aby ste si tuto problematiku lepsie nastudovali a na zaklade objektivnych faktov (nie na zaklade propagandy firiem a na zaklade ockovacej TEORiE, na ktorej sa prizivuje vacsina epidemiologov…). je absolutne nevhodne zlucovat zodpovednost k detom s nutnostou deti ockovat.

   1. Zabka,navyše za socializmu boli očkovacie látky bez vražedných aditív,dnes už namiešaných podľa receptu pekelného psychopata Gatesa a jeho rohatých kumpánov.

  2. Veď keď sú deti očkované, prečo by sa mali nakaziť??? Byť imúnny voči chorobám a nenakaziť sa – nieje to princíp očkovania???

 2. na slovensku by sa malo zrusit osetrovanie ludi, ktori piju alkohol, fajcia cigarety, jedia biele pecivo, jedia sladke kolace, kazdy den idu autom do prace, ktori nesportuju a negativne zmyslaju. Ti vsetci by nemali mat zdravotnu starostlivost pretoze si to sposobuju sami. Koniec koncov mali by si nie predplacat na zdravotne poistenie ale len plne hradit. Tak by to bolo najlepsie vsak evis?

  1. Fuha, s tou zlou zivotospravou suhlasim, ale co s tym ma cesta autom do prace kazdy den? Ako sa mam dostavit do prace, kt. je vzdialena od mojho bydliska 23 km, a autobusove spojenie je tam velmi zle? Zial, som odkazana na auto- kazdy den!

 3. keby nebolo ockovania tak by sme tu zdochynali na choroby ktore vdaka ockovaniu takmer vymizli!! kebyze kazdy rozmysla ako vy internetom premudrele matky tak tie choroby su rozsirene stale!!!

  1. No,tak ted zase pro změnu zdechame na jiné choroby.Když to bude pokračovat pořád podle Vašeho, tak za 50 az 100 let budou lidi ockovani cca proti 20.až 30.chorobám hned od narození! Aby náhodou něco nechytli.
   Jak bylo řečeno výše…očkování není o zlepšování zdraví! Je tady proti konkrétním nemocem!Pardon,ale já budu raději zdrava,než NE NEMOCNA!
   Jste Vy a Vaše děti zdravi?Nebo nemáte tetan,neštovice apod.?

  2. No očkovanie máme, ale choroby nevymizli, len si vyberajú v skryte oddychový čas a čakajú až umelo vyhnatá imunita ludí opet klesne. Nech žijú hlupáci a pandemie!!!!

 4. Premudrelá a dľa textu arogantná Lejla:

  Prečo výrobca nemá povinnosť zverejniť úplné zloženie vakcín…?!?!?!
  Prečo FarmaNacizmus upláca pozitívne štúdie o bezpečnosti vakcín?!?! (dokázané: -výpoveďou Johna Virapena, ktorého svojim pozitívnym vekcinonázorom veľmi ťažko dokážete vyargumentoovať; -súdom v USA…)
  Prečo používa výrobca vo vakcínach toxické a smrteľné zložky – nervové jedy, rakovinové bunky, bunky umelo potratených detí, zvierat, …?!?!
  Prečo veľký Microsoft Bill vo videu, ktoré mám, verejne prehlasuje, že (necitujem-vlastnými slovami) NAJEFEKTÍVNEJŠIA CESTA K REDUKCII OBYVATEĽSTVA TEJTO ZEME POD JEDNU MILIARDU JE VAKCINÁCIOU (JE TO JEDEN Z PLÁNOVANÝCH KROKOV BILDERBERGU K ABSOLÚTNEJ SVETOVLÁDE ANARCHOKAPITALIZMU; ak ti to niečo hovoorí…
  Prečo je jednotlivec náchylný si dávať neustále vymývať vlastný názor a pohľad na tento Svet nejakou ideólogiou (nábožennstvo, politická ideológia, ideológia celebrít/kartelov/koncernov/pseudovedcov/úradníkov, …atď.?!??!?!?!?!?!?!?!?!)

  Prečo si zaslepená a nevidíš, že je to len a len krutý biznis!!! „Mnou nazývaný TRETIA SVETOVÁ BIOLOGICKÁ VOJNA PROTI ĽUDSTVU“

  Dôkaz o účinnosti očkovania jestvuje????
  Dôkazy o neúčinnosti, ba smrteľnosti vakcinačnej genocídy existujú všade…

  A prečo tu nemáme niektoré choroby???
  Nuž zmena životného štýlu najmä v bývaní, hygiéne, stravovaní…

  Ozaj nevidíš, že VakcinoGenocídorom ide o to, aby sme vďaka chronickým chorobám, spôsobeným očkovaním, boli ich stálymi zákazníkmi…???!!!

  1. Swedy,samozrejme máš 100% pravdu,a to vďaka tomu,že si si ponechal zdravý rozum a nie poslušne ho odovzdal ako títo chronickí kreténi,prípadne tu zaručene prítomní najatí platení trollovia.Ale vedz,že je zbytočné hádzať perly sviniam(aj keď si myslím,že je to urážka svíň).Títo ľudia-nesvine(lebo sviňa,-toť múdre zviera)rozum nemajú,lebo ho mať NEchcú!

 5. Rada by som keby letaky s nepriaznivymi priznamkmi boli vsade rovnake a boli by sme , keby lekari boli ochotni verit nepriaznivym priznakom a informovat urad verejneho zdravotnitctva, popripade ich este aj hladat sami aby sme to nemuseli robit mi rodicia, hned by tie statistiky vyzerali inac.
  A ja osobne poznam dva pripady kedy dieta malo dost silnu reakciu na ockovanie a lekar nebol ochotni to zapisat a este nutil aj rodica na podanie dalsej davky lebo je to povinne a vyhrazal sa uradom verejneho zdravotnitctva, jedna z tych matiek mala potvrdenie od ineho lekara ze to bola alergicka reakcie na ockovanie a dalsie davky sa nemaju podavat.
  Ked mate alergicku reakciu na atb, alebo akykolvek iny liek lekar to zapise velkymi pismenami dopredu na kartu a nikto si ho uz netrufne predpisat.
  Preco ma moja dcera od povinneho ockovania bolesti kolien, u ktorych nevedia zistit pricinu v slovenskom letaku nie je o tom nic ale v anglickom sa taky priznak vyskytuje.
  Za rok sa mam rozhodnut co mam urobit s druhou dcerou a nie je nepoznam lekara ktory by nebol zblbnuty a bral do uvahy aj rizika a normalne sa so mnou o tom porozpraval

 6. Pripojim aj ja svoj nazor do tehto „burlivej diskusie“… su medzi nami aj lekari, ktori nemaju deti ockovane, osobne sa s jednym takym poznam… zodpovedni rodicia studuju najnovsie poznatky z oblasti vakcinacie a vzdelavaju sa s ich rastucimi detmi cely zivot… nechajte nam priestor, nechajte nam moznost povedat NIE.. tak ako aj my vam neberieme Vasu iluziu o tom ake je to ockovanie uzasne… Ani moja dcera nie je ockovana, a ani ja nemam revakcinaciu voci tetanu… obe sme zdrave a spokojne, osobne som sa vdaka alternativnej medicine vyliecila s celozivotnej astmy… uz pocas studia som si zacala rozsirovat obzor a zistila som ze moznosti je vela, len ich musi clovek hladat sam… jednoduche veci ako vit. C http://rizikaockovania.sk/dok/Vitamin_C-liecba.pdf , MMS http://www.youtube.com/watch?v=AO6IBZleEU4 , surova – ziva strava, homeopatia atd… na tom farmaceuticky priemysel nezbohatne, takze to nestoji za reklamu… informujte sa… zdravy ludia su dokazom ze sa to da aj inak…

 7. Vynikajúci článok. Tak tak, pravá veda si hypotézy potvrdzuje dôkazmi a nie vierou. Očividne ide o ďalšie „vierovyznanie“. Akého vierovyznania si? Katolik? Evanjelik? Muslim? Žid? Nie, ja som Alopatik …

  Ľudská rasa sa rozdelila dočasne na dve hlavné tábory:
  1. Veriaci
  2. Tí, čo chcú vedieť

  Ako v cirkvách označovali tých, čo chceli vedieť? Kacír, bosorka, bosorák, šarlatán, diablov sluha, a podobne.

  Vyzerá to tak, že viera je istý program v hlave, istý vírus. Vírus, ktorý sa do hlavy dostal v útlom detstve, keď každý naokolo boli zavírený.

  Je však aj možné, že sa tento vírus dostal do hlavy pri vybratí si modelu alebo prístupu k učeniu sa.
  Aké hlavné prístupy sú k učeniu?
  1. Biflenie sa celého učiva naspamäť (viera, že to čo sa biflíš je pravda). Ide ti len o to, aby si dostal dobrú známku za schopnosť opakovať.
  2. Snaženie sa o pochopenie učiva (overovanie si hypotéz). Veľa malých krokov kým sa ti celé puzzle poskladá. Si frustvovaní z rýchleho tempa, pretože sa to pochopiť za tak krátky čas nedá ako je čas vyhradený na preberané učivo.
  Škola je žial pre opakovačov vyhovujúca inštitúcia, ale nie pre tých, ktorý sa chcú skutočne učiť.

  Chcem tu len ukázať analógiu. Analógia je zrkadlo, ktoré nám odzrkadluje podobné vzory v živote. Zo skúmania analógie sa dá dosť veľa naučiť.
  Teda pre tých, ktorý chcú vedieť, chápať a nie len sa bifliť naspamäť.
  Učitelia by túto analógiu mali poznať a mali by aspoň varovať tích študentov, čo sa biflia naspamäť, že to môže mať svoje následky aj v iných životných situáciách.

  Teraz už asi chápeme, prečo sa istým politickým stranám tak dobre darí a sú zvolený aj viacnásobne. Na základe čoho? Voliči sú nadšení ich výsledkami, alebo im veria, že oni to predsa len dokážu?
  Čas ukáže, či tie nekonečné cykli v našich hlavách sa nám podarí rozpoznať a odvíriť sa od nich. „Verím, že áno :-)“

 8. nemame tu tie choroby ako obrna a kiahne, ale nie vdaka ockovaniu.. zmenila sa hygiena ludi, socialne navyky, strava, ubytovanie atd atd.. jednoducho choroby odisli vdaka vyspelosti, nie vdaka ockovaniu, ako sa nam snazia nahovorit. a kde je mor? sranda, voci nemu sa neockuje a predsa tu nie je? ked sa prislo s uzasnym vakcinacnym napadom v minulosti, fungoval na to, aby zistili, kto prezije a je silny jedinec a moze makat. kto ma dobru imunitu, zvladne ockovanie v pohode, ale takisto zvladne byt odolny voci kazdej chorobe. tolko chemie je vsade okolo nas, vo vode, vzduchu, v jedle a este ju supnut dietatu priamo do tela? no ja neviem.. vraj je moje dieta dva tri roky (vo veku 2,5) popredu.. neockovane, nikdy nemalo atb ani iny liek a cuduj sa svete prekypuje zdravim. chripku zvlada s jednym dnom teploty a o dva dni beha uplne v pohode.. my ostatni sme tyzden a viac mimo, nasledne sa nam to po nevylezani vrati.. a takto funguje v mojom okoli asi 10neockovanych deti.. za to tie ockovane maju od atopickeho ekzemu (podla slov mamicky, nastastie iba ten po ockovani), az po autizmus, ci neschopnost chodit v troch rokoch.. kazdy nech sa rozhodne sam podla svojho svedomia a vedomia. v rakusku neockuje skoro 20% populacie, neockuju hlavne ludia, ktori vystudovali biochemiu alebo farmaciu.. ako je to mozne? jednoducho, ide o peniaze. alebo si snad naozaj myslite, ze nam chce niekto dobre?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *