Rabín Eli Ravage o kresťanstve II

V roku 1928 uverejnil newyorský mesačník “The Century Magazine” dve state rabína s menom Marcus Eli Ravage, v ktorých otvorene rozpráva o svetovom židovskom sprisahaní. Dve zriedkavo úprimné, dnes však politicky nekorektné state vyšli v januárovom a februárovom čísle tohto magazínu.

Iba dva roky po zverejnení oboch statí tento tradičný magazín zanikol, resp. bol pohltený magazínom “The Forum”, ktorý založil v roku 1885 akýsi Izák. Uverejnenie takýchto statí zrejme nebolo jeho vydavateľovi po srsti a tak privrel magazínu kohútik s peniazmi.

Ponúkam preklad druhej state.

Spravte si názor…

Apoštol nežidov

Prvý, ktorý objavil možnosť viesť vojnu propagandou

„Vy kresťania sa znepokojujete a sťažujete na vplyv židov na vašu kultúru. Tvrdíte, že sme medzinárodní ľudia, súdržná menšina vo vašom strede s tradíciami, záujmami, ambíciami a cieľmi, ktoré sú odlišné od vašich. Vyhlasujete tiež, že tento stav predstavuje nebezpečenstvo pre váš normálny vývoj, mätie vaše pohnútky, zavádza váš osud. Ja v tom vôbec nevidím žiadne nebezpečenstvo. Váš svet bol vždy ovládaný menšinami, a preto si myslím, že vôbec nezáleží na tom, aký je vzdialený pôvod tejto vládnucej kliky a jej viera. Na druhej strane, ten vplyv celkom určite existuje a je oveľa väčší a zákernejší, ako by ste si mysleli.

To je to, čo nás na tej vašej hre na boj proti židom zabáva, ale aj rozčuľuje. Znie to tak nafúknuto. Splašene pobehujete a nariekate, že žid má svoje prsty všade. To nám naháňa strach. Sme si plne vedomí toho, ako sme vám ublížili tým, že sme vám vnútili našu cudziu vieru a tradíciu.

Plní strachu si uvedomujeme, že raz si v plnom rozsahu uvedomíte, že vaše náboženstvo, školstvo, morálka, spoločenský, administratívny a právny systém sme od základu vytvorili my. Potom však začnete neurčito hovoriť o židovských finančníkoch a filmových magnátoch, a náš strach sa razom premieňa na úškrn. Ten nežid, na ktorého sa pozeráme, si nikdy neuvedomí skutočnú temnotu našich zločinov.

Pre nás je to stále hádankou. Buď netušíte, alebo ste hlúpi alebo nemáte odvahu obviniť nás z našich prečinov, ktoré sú očividné, a ktoré by inteligentný sudca a porota mohli pokojne, bez netrpezlivosti preskúmať. Načo si rozprávať o nepresvedčivých maličkostiach, keď nás tak ľahko môžete obviniť z ťažkých a dokázateľných prečinov? Načo na nás hádzať očividný a neobratný falzifikát ako sú Protokoly sionských mudrcov, keď nás môžete konfrontovať so zjavením Sv. Jána? Načo strácať slová o Marxovi a Trotzkom, keď máte Ježiša Nazaretského a Pavla z Tarsu, ktorými nás môžete uviesť do rozpakov?

Tvrdíte, že sme rozvracači, buriči a podnecovatelia revolúcií. Je to pravda, a ja sa skláňam pred vašim objavom! Stačilo by iba trochu úsilia a žonglovania s faktami a dalo by sa dokázať, že sme boli príčinou všetkých hlavných revolúcií vašich dejín. Je nad všetky pochybnosti, že sme mali prsty v luteránskej vzbure, a je to jednoducho fakt, že sme boli hybnou silou občiansko-demokratických revolúcií predminulého storočia tak vo Francúzsku, ako aj v Amerike. Keby sme ňou neboli, nepoznali by sme svoje vlastné záujmy. Mierite však na nás vyčítavo prstom a obviňujete nás z týchto odporných a preukázaných zločinov? Vôbec nie! Je neuveriteľné, že ste nám prišili nedávnu svetovú vojnu a ruskú revolúciu, ktoré spôsobili najväčšiu ujmu židom samotným, ale tento dôsledok by dokázal predvídať každý školák.

*

Všetky tieto komploty a revolúcie nie sú však ničím v porovnaní s veľkým sprisahaním, ktoré sme zosnovali na začiatku tejto éry a ktoré bolo predurčené na to, aby z viery židovskej sekty vytvorilo náboženstvo západného sveta. Reformácia nebola navrhnutá čisto v zlom úmysle. Umožnila nám vysporiadať sa so starým nepriateľom a vrátila našej biblii jej čestné miesto v kresťanstve. Republikánske revolúcie 18. storočia nás oslobodili od našich dlhotrvajúcich politických a spoločenských obmedzení. Priniesli nám prospech, vám však nijako neuškodili. Naopak, priniesli vám prospech a rast. Im vďačíte za svoje vyniknutie vo svete. Ale prevrat, ktorý kresťanstvo do Európy prinieslo, bol – čo možno prinajmenšom ľahko dokázať – naplánovaný a uskutočnený židmi ako akt pomsty proti veľkému nežidovskému štátu. A keď už hovoríte o židovských sprisahaniach, za nič na svete nedokážem pochopiť, prečo nespomeniete aj zničenie Ríma a starovekej kultúry, sústredenej pod jeho zástavami, v rukách židovského kresťanstva.

Je to neuveriteľné, ale zdá sa, že vy kresťania neviete, odkiaľ vaše náboženstvo prišlo, ani ako a prečo. Vaši historici, až na jednu veľkú výnimkou, vám o tom nehovoria. Dokumenty v tomto prípade, ktoré sú časťou vašej biblie, spievate ale nečítate. Spravili sme svoju prácu pridobre. Veríte našej propagande až príliš bezvýhradne. Príchod kresťanstva nie je pre vás normálnou historickou udalosťou, vyrastajúcou z udalostí danej doby; je naplnením božského židovského proroctva – s vašimi vhodnými vylepšeniami. Vy to vidíte tak, že nezničilo veľkú nežidovskú kultúru a veľkú nežidovskú ríšu, s ktorou bolo židovstvo vo vojne; neuvrhlo ľudstvo na tisícročie do barbarstva a temnoty; prišlo, aby nežidovskému svetu prinieslo spásu!

Predsa však, ak vôbec, tu bolo veľké podvratné hnutie, ktoré sa zrodilo v Palestíne, propagované židovskými agitátormi, financované židovskými peniazmi, šírené medzi ľudí pamfletmi a letákmi, a to v čase, kedy židovstvo a Rím stáli proti sebe v boji na život a na smrť, ktorý skončil pádom veľkej nežidovskej ríše. Nevidíte však ani len to, aj keď inteligentné dieťa, nepopletené teologickou mágiou, by vám už po náhlivom prečítaní jednoduchého záznamu dokázalo povedať, o čo tu ide. A potom tárate o židovských sprisahaniach a uvádzate ako príklad svetovú vojnu a ruskú revolúciu! Divíte sa potom, že my židia sme brali váš antisemitizmus na ľahkú váhu, pokým ste nesiahli k násiliu?

Spomeňte si, nebol to nikto menší ako Gibbon, kto sa už dávno snažil vás osvietiť. Je to už takmer jeden a pol storočia, odkedy kniha „Úpadok a zánik Rímskej ríše“ vypustila mačku z vreca. Gibbon, ktorý nebol iba duchovným fušujúcim do dejín, sa nepokúšal vysvetľovať koniec veľkej éry vymýšľaním hlúpych nezmyslov o zhýralosti a skazenosti Ríma, o rozklade morálky a viery v ríši, ktorá sa v tej dobe nachádzala na vrchole svojej najslávnejšej tvorivej epochy. Ako to dokázal? Žil v augustínskej ére v Londýne, ktorý – napriek dvom tisícom rokov od príchodu kresťanskej spásy –bol rovnako dobrou podobizňou augu¬stínskeho Ríma vo svojej rafinovanej obscénnosti, ktorej boli zmätení ostrovania schopní. Nie, Gibbon bol Árijec uvedomujúci si svoju rasu a obdivovateľ kultúry pohanského západu, a zároveň historik, ktorému to pálilo a ktorý mal oči. Preto nemal problém ukázať prstom na chorobu, ktorá rozložila a spustošila vznešenú stavbu antickej kultúry. Kresťanstvo – zákon, ktorý vzišiel zo Sionu, a slovo božie, ktoré vzišlo z Jeruzalema – ponížil na hlavnú príčinu úpadku a rozpadu a Ríma a všetkého, čo predstavoval.

Tak ďaleko je to dobre. Gibbon však nešiel dostatočne do hĺbky. Ako vidíte, narodil sa a zomrel sto rokov pred vynálezom vedeckého antisemitizmu. Úplne stratil zo zreteľa prvok uvažovania. Videl cudziu, z východu prichádzajúcu vieru, ktorá zaplavovala pekné zeme na západe. Nikdy mu však nedošlo, že celý plán spásy mal dosiahnuť práve tento ničivý koniec. Napriek tomu, že fakty sú úplne zrejmé.

Dovoľte mi stručne vyrozprávať príbeh, neskrášlený zázrakom, proroctvom či mágiou.

V záujme lepšej perspektívy sa musím vrátiť späť. Samotný dej možno rozdeliť na štyri časti, s vyvrcholením v časti tretej. Prvá opona sa dvíha približne v roku 65 p. n. l. Aktérmi drámy sú až na malé výnimky Judea a Rím. Judea je drobné kráľovstvo na východnej strane Stredozemného mora. Viac ako 500 rokov bola takmer iba geografickým výrazom. Znovu a znovu bola dobývaná, pustošená, a jej obyvateľstvo mocní susedia odvádzali do vyhnanstva a otroctva. Formálne nezávislá, teraz však nestabilná ako vždy a na pokraji občianskej vojny. Ríša západu, so svojim jadrom v mestskej republike Rím, je na najlepšej ceste stať sa pánom sveta. Je považovaná za vojenskú veľmoc svojej doby, dedičku Grécka a centrum civilizácie.

Až doposiaľ mali obe krajiny iba málo vzájomných kontaktov, ak vôbec. Potom však bol Rím vyzvaný, bez toho aby o to prosil, aby sa ujal záležitostí v Judei. Medzi dvoma bratmi vznikol spor o následníctvo bezvýznamného trónu a rímsky generál Pompeius, ktorý sa práve nachádzal v Damasku, kde sa zaoberal významnejšími záležitosťami, bol vyzvaný, aby rozsúdil rozhádané strany.

S jednoduchou priamočiarosťou republikánskeho vojaka poslal Pompeius jedného z bratov do vyhnanstva, jeho rivala menoval najvyšším kňazom a úplne odstránil kráľovský úrad. Bez toho, aby si to uvedomil, spravil Pompeius z Judei rímsku dŕžavu. Židia sa proti tomu prirodzene ohradili; aby ich opäť uzmieril a zmiernil miestnu predpojatosť, Rím obnovil kráľovský úrad. No na trón Rím dosadil kráľa podľa vlastného výberu. Bol to syn vyberača daní, patril k idumejskej rase a volal sa Herodes. Židia však neboli spokojní a naďalej vyvolávali nepokoje. Rím to považoval z ich strany za veľmi nevďačné.

To všetko je iba úvod, ktorý má pomôcť pochopiť to, čo sa udialo neskôr. Nespokojnosť židov prerástla do straty dôvery a otvorenej vzbury, keď nežidovskí páni začali v Jeruzaleme zavádzať výdobytky západnej kultúry výdobytky západnej kultúry. Modly, atletické hry, grécka dráma a vystúpenia gladiátorov neboli židom pochuti. Zbožný to všetko považoval za útok na nozdry Jehovu, aj keď zodpovední úradníci trpezlivo vysvetľovali, že sú určené iba na zábavu a povznesenie nežidovskej posádky. Judejci sa s osobitnou tvrdošijnosťou postavili príchodu prísneho rímskeho vyberača daní. Najmä však chceli mať opäť kráľa svojej vlastnej rasy a svojej vlastnej kráľovskej línie.

Medzi masami nabrala vzbura formu oživenia starej viery v mesiáša. Bohom vyvoleného spasiteľa, ktorý mal vykúpiť ľud spod cudzieho jarma a pozdvihnúť Judejcov nad ostatné národy. Uchádzačov o misiu nebolo málo. V Galilei istý Judáš viedol dosť pôsobivú vzburu, ktorá si získala širokú podporu ľudu. Ján, zvaný Krstiteľ, pôsobil v oblasti Jordánu. Nasledoval ho ďalší muž zo severu krajiny, Ježiš Nazaretský. Všetci traja dokázali majstrovsky vyjadrovať politické štvanie neškodnými teologickými frázami. Všetci traja používali rovnaké heslo pre vzburu – Čas je na dosah. A všetkých troch rýchlo zadržali a popravili, oboch Galilejčanov ukrižovaním.

Ježiš Nazaretský bol – nehľadiac na svoje osobné kvality – rovnako ako jeho predchodcovia politický burič, ktorý sa usiloval oslobodiť svoju krajinu od cudzích utláčateľov. Existuje dokonca významný dôkaz o tom, že sa pohrával s myšlienkou stať sa kráľom nezávislej Judei. Tvrdil, prípadne jeho životopisci to neskôr tvrdili zaňho, že pochádza zo starej kráľovskej línie Dávida. Jeho pôvod po otcovej strane je však akýsi zamotaný. Tí istí pisári, ktorí sledovali pôvod manžela jeho matky až po kráľa žalmistu, opísali Ježiša aj ako syna Jehovu, a pripustili, že Jozef nebol jeho otec.

Zdá sa však, že Ježiš si už dlho uvedomoval bezvýchodiskovosť svojej politickej misie a otočil svoje rečnícke nadanie a svoju veľkú popularitu más úplne iným smerom. Začal kázať primitívnu formu populizmu, socia¬lizmu a pacifizmu. Zmena v jeho programe mu priniesla nepriateľstvo zámožných a najbohatších vrstiev, kňazov a patriotov obecne, a zredukovala okruh jeho prívržencov na chudobných, pracujúce masy a otrokov.

Po jeho smrti sa títo jednoduchí nasledovníci spojili do komunistického bratstva. Kázeň, ktorú ich nebohý vodca kedysi predniesol nad svahom, zhrnula pre nich podstatu jeho učenia a začali ňou riadiť svoj život. Bola to filozofia, ktorá sa mala zapáčiť najmä prostému ľudu. Tým, ktorí tu na zemi trpeli, sľubovala odmenu po smrti. Z núdze slabých urobila cnosť. Ľudia bez nádeje na lepšiu budúcnosť boli nabádaní, aby sa nestarali o nasledujúci deň. Ľudia, ktorí bezmocne čelili ponižovaniu a krivdám boli učení, aby neodporovali zlu. Ľudia odsúdení na celoživotnú drinu a chudobu boli uisťovaní o dôstojnosti práce a chudobe. Skromný, opovrhovaný, vydedený a utlačovaný sa po smrti mal stať vyvoleným a obľúbencom Boha. Sveták, ambiciózny, bohatý a mocný mal mať vstup do neba zakázaný.

*

Výsledkom Ježišovej misie bola teda nová sekta v Judei. Nebola ani prvá, ani posledná. Judea bola, rovnako ako moderná Ame¬rika, úrodnou pôdou pre zvláštne formy viery. Ebioniti – bedári, ako sa sami nazývali – nepovažovali svoju vieru za nové náboženstvo. Židmi sa narodili a židmi ostali. Učenie ich majstra malo skôr charakter sociálnej filozofie, etiky chovania, spôsobu života. Moderným kresťanom, ktorí sú neúnavní v kladení otázky, prečo židia neprijali Ježiša a jeho učenie, môžem odpovedať iba to, že dlhý čas boli jeho veriacimi práve židia a nikto iný. Byť prekvapený, že celý židovský národ sa nestal ebionitmi, je asi rovnako inteligentné ako očakávať, že sa všetci Američania pripoja k unitárom, baptistom alebo kresťanským scientistom.

V normálnych časoch by sa tomuto otrhanému bratstvu nevenovala žiadna pozornosť. Z väčšej časti otroci a robotníci, ktorých pokoru mohlo chovanie lepších vrstiev ešte viac zvyšovať. No v krajine uprostred boja s cudzím protivníkom nabrala nesvetská filozofia nebezpečný aspekt. Bolo to vyznanie sklamania, rezignácie a porážky. Hrozilo, že v čase vojny podkope morálku obrancov vlasti. To požehnanie mierotvorcov, to nastavenie druhého líca, to neodporovanie, to miluj svojho nepriateľa vyzeralo ako zámerný pokus ochromiť vôľu ľudu v čase krízy a zaistiť tak víťazstvo nepriateľovi.

Preto nie je prekvapujúce, že židovské úrady začali ebionitov prenasledovať. Ich zhromaždenia boli napádané a rozháňané, ich vodcovia boli uvrhnutí do väzení, ich učenie bolo postavené mimo zákon. Chvíľu to vyzeralo tak, že sekta bola rýchlo zničená. Vtedy sa neočakávane zdvihla opona pre tretie dejstvo a udalosti nabrali úplne iný smer.

*

Azda tým najurputnejším nepriateľom sektárov bol istý Šavol, zhotoviteľ stanov. Pôvodom z Tarsu, teda človek do istej miery vzdelaný v gréckej kultúre, opovrhoval novými učeniami pre ich nesvetský charakter a odtrhnutosť od života. Ako patriotický žid sa desil ich účinku na vlastenectvo. Scestovaný muž, zbehlý v niekoľkých jazykoch, sa ideálne hodil na úlohu navštíviť rozptýlené židovské komunity a zmariť socialistické pacifistické náuky. Jeruzalemskí vodcovia ho menovali vodcom prenasledovateľov ebionitov.

Na svojej ceste do Damasku, aby zatkol istú skupinu sektárov, dostal náhle nový nápad. Podľa kvetnatej frázy z knihy Skutky Apoštolov mal víziu. V skutočnosti ich mal dve. Ako prvé pochopil, aké beznádejné boli šance malej Judei na víťazstvo v ozbrojenom konflikte proti najväčšej vojenskej sile vtedajšieho sveta. Za druhé, čo bolo dôležitejšie, ho napadlo, že tú vieru tulákov, ktorú doteraz potláčal, by mohol pretaviť na neprekonateľnú zbraň proti strašnému nepriateľovi. Pacifiz¬mus, neodporovanie, rezignovanie a láska boli nebezpečným učením doma. No rozšírené medzi nepriateľské légie by mohlo podkopať ich disciplínu a zaistiť tak víťazstvo Jeruzalema. Jedným slovom, Šavol bol zrejme prvým človekom, ktorý objavil možnosť viesť vojnu propagandou.

Pokračoval do Damasku a tam, na veľké počudovanie svojich priateľov a tých, ktorých prišiel potláčať, oznámil svoje prestúpenie na vieru a požiadal o prijatie do bratstva. Po svojom príchode do Jeruzalema predniesol svoju novú stratégiu vyľakanej rade starších Sionu. Po veľkej debate a analýzach bola prijatá. Väčší odpor kládli vodcovia ebionitov v hlavnom meste. Nedôverovali jeho motívom a obávali sa, že jeho návrh zbaviť vieru jej starých židovských predpisov a praktík, aby sa stala prijateľnou pre nežidov, by spoločenstvo naplnil cudzími polovičnými a oslabilo jeho moc. No napokon získal na svoju stranu aj ich. A tak sa Šavol, najneľútostnejší prenasledovateľ prívržencov Ježiša, stal Pavlom, apoštolom nežidov. A tak sa, náhodou, začalo v pohanských krajinách západu šíriť úplne nové orientálne náboženstvo.

Nanešťastie pre Pavlov plán nová stratégia fungovala až pridobre. Jeho prepracovaná a pomerne príťažlivá teológia plodila konvertitov rýchlejšie, ako sa odvážil dúfať, či dokonca ako by si prial. Je potrebné si uvedomiť, že jeho plán bol vtedy čisto obranný. Dovtedy vôbec nepomýšľal na evanjelizáciu sveta; iba dúfal, že takto podkope odhodlanosť nepriateľov. Ak by sa mu to podarilo a rímske posádky by odišli z Palestíny, bol pripravený vyhlásiť prímerie. Otroci a ľudia utláčaní Ríšou, nešťastní odvedenci a hladujúci proletariát samotného hlavného mesta, však v upravenej Pavlovej verzii vyznania nachádzali toľko útechy, koľko jej pred nimi nachádzali chudobní židia v pôvodnom učení ich ukrižovaného majstra. Výsledok tohto neočakávaného úspechu mal otvoriť nepriateľom oči aby poznali, čo sa deje. Od veliteľov armád v Palestíne začali do Ríma prúdiť znepokojivé správy o neposlušnosti medzi jednotkami. Namiesto toho, aby cisárski predstavitelia počkali, nová taktika iba posilnila ich odhodlanie. Rím sa vrhol na Jeruzalem ohňom a mečom a po krutom obliehaní, ktoré trvalo štyri roky, zničil hniezdo agitácie (70 n. l.). Prinajmenšom sa domnieval, že ho zničil.

Historici vtedajšej doby nás v súvislosti so zámermi Ríma nenechávajú na pochybách. Hovoria nám, že Nero poslal Vespasiana a jeho syna Tita s definitívnymi a jednoznačnými rozkazmi vyhubiť Palestínu i kresťanstvo. Pre Rimanov neznamenalo kresťanstvo nič iné ako militantný judaizmus, pritom táto interpretácia sa nezdá byť ďaleko od skutočnosti. Pokiaľ ide o Nerove želanie, tak prinajmenšom polovica sa mu splnila. Palestína bola tak dôkladne zničená, že dodnes z nej ostala politická troska. Kresťanstvo však nebolo tak ľahko zničené.

Pavlov program sa v skutočnosti plne rozvinul až po páde Jeruzalema. Ako som povedal, do tej doby zamýšľal touto taktikou dobyvateľov iba zastrašiť, tak ako Mojžiš potrápil faraónov. Postupoval obozretne a váhavo, aby nevydráždil mocného nepriateľa. Chcel mávať svojou novou zbraňou nepriateľovi pred nosom a dať mu pocítiť jej ostrie, ale zdráhal sa použiť ju plnou silou. Teraz však, keď sa stalo to najhoršie a Judea už nemala čo stratiť, odhodil zábrany a priniesol vojnu do zeme nepriateľa. Jeho cieľom nebolo nič menšie ako ponížiť Rím, rovnako ako on ponížil Jeruzalem, vymazať ho z mapy, rovnako ako on vymazal Jeruzalem.

*

Ak vás Pavlove spisy nedokázali presvedčiť o tejto interpretácii jeho aktivít, dovoľujem si upriamiť vašu pozornosť na jeho úprimnejšieho spoločníka Jána. Zatiaľ čo Pavol, ktorý pôsobí v tieni cisárskeho paláca a polovicu svojho času sedel v rímskych väzeniach, bol nútený používať podobenstvá a zastreté narážky, Ján, ktorý sa obracal na nespokojných Aziatov, si mohol dovoliť luxus otvorenej reči. V každom prípade, jeho pamflet „Zjavenia“ je v skutočnosti zjavením toho, o čo v tejto podivuhodnej záležitosti ide.

Rím, pomyslene nazývaný Babylon, je podrobne zachytený jazykom plamennej nenávisti ako matka šľapiek a ohavností sveta, ako žena opitá krvou svätých (kresťanov a židov) ako utlačovateľ „ľudí, zástupov, národov a jazykov“, a – aby nevznikli žiadne pochybnosti o jeho identite – ako „to veľké mesto, ktoré vládne kráľom tejto zeme“. Anjel víťazoslávne kričí: „Veľký Babylon padol, padol!“ Potom nasleduje orgiastický opis skazy. Obchod, priemysel a moreplavba ustali. Umenie, hudba a „hlas ženícha a nevesty“ utíchli. Temnota a prázdnota pokrývajú dejisko ako závoj. Opatrní kresťanskí dobyvatelia sa až po uzdy svojich koní brodili v krvi. „Radujte sa nad ním, ty nebo a vy svätí apoštoli a proroci; pretože Boh sa na ňom za vás pomstil!“

A aký je koniec a zmysel tohto chaosu a spustošenia? Ján nie je veľmi zdržanlivý a povie nám ho. Uzatvára svoje nábožné proroctvo víziou nádhery nového – t. z. obnoveného – Jeruzalema: nie, prosím pekne, nejakej alegorickej fantázie, ale doslovného Jeruzalema, hlavného mesta veľkého, znovuzjednoteného kráľovstva „dvanástich kmeňov detí Izraela“.

Môže niekto požadovať niečo jasnejšieho?

Samozrejme, žiadna kultúra by nedokázala vzdorovať takémuto druhu útoku natrvalo. Okolo roku 200 úsilie Pavla, Jána a ich nasledovníkov dosiahli taký pokrok vo všetkých vrstvách rímskej spoločnosti, že kresťanstvo sa stalo dominujúcim kultom v celej ríši. Medzitým, ako Pavol múdro predvídal, sa rímska morálka a disciplína úplne zrútili, takže stále viac a viac cisárskych légií, ktoré boli kedysi postrachom celého sveta a chrbticou západnej kultúry, sa rozpadlo a podľahlo barbarským útočníkom. V roku 326 sa cisár Konštantín podrobil konverzii na kresťanstvo a vyhlásil ho za štátne náboženstvo v nádeji, že tak zvládne zákernú chorobu. Bolo však neskoro. Po ňom sa cisár Julián ešte raz pokúsil uchýliť k útlaku. Odpor ani ústupky však nepriniesli úžitok. Rímsky štátny aparát bol naskrze prežratý propagandou z Palestíny. Pavol dosiahol svoje víťazstvo.

Takýmto spôsobom by som, ak by som bol antisemita a hľadal vierohodný príklad ničivej židovskej konšpirácie – vysvetlil prienik zmenenej, židovskej viery do západného sveta.

Preklad ďurino, jún 2014

 

23 komentárov k “Rabín Eli Ravage o kresťanstve II”

 1. Takýchto bludov ako tento článok teraz produkujú filmové siospoločnosti kvantá.Na prima zoom je z čoho vyberať.
  Len si dajte poradiť od žida -satanistu:)

  „Načo na nás hádzať očividný a neobratný falzifikát ako sú Protokoly sionských mudrcov“

  Kto za nich tento „falzifikát“ uviedol do praxe a do bodky realizoval? To je otázka pre hlupákov,ktorých dokážu takýmito bludami balamutiť ešte aj po rokoch.
  Ich otec je diabol,preto nemôžu inak,ako klamať.
  Kto má trochu rozumu,tak už zaregistroval,že títo bojujú len proti jednému náboženstvu – Kristovmu.
  Nikto z nich a ich prisluhovačov nechce toleranciu od moslimov,budhistov,hinduistov,jehovistov atď.
  Tieto náboženstvá nepotrebujú ani vylepšovať žiadnymi ekumenizmami,ani prekrucovať ich historické pozadie,dokonca islam importovali do Europy a bránia ho ako „mierové náboženstvo“.
  Prečo?
  Lebo za týmito náboženstvami sú démoni.Preto títo satanisti neútočia,neprekrúcajú a nebojujú proti nim,ale len proti tomu jednému -Kristovmu.Je to dvetisícročný boj satana proti Bohu a je vo finále.
  Na tejto stránke je popísaný celý http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/ a stačí si prečítať ako dlho im trvalo kým infiltrovali RKC (pod „Dialektický sled papežú za posledních sto let“) a kým sa im podarilo presadiť HKT a ekumenizmus ,ale povrchným a zaslepeným hlupákom stačia takéto články.Dnes je povrchnosť in.

  1. Myslel som si, že budeš prvý vrieskať, Filip. Nesklamal si. Na druhej strane, vôbec ma tvoj vreskot neteší.

   Článok má takmer sto rokov, je autentický. Nový je možno môj slovenský preklad.

   Nech sa ti zdá akokoľvek kacírsky, mne dáva odpoveď na mnoho paradoxov, ktoré sprevádzajú kresťanské cirkvi, vrátane rasizmu o akomsi vyvolenom národe…

   1. Nikto nespochybňuje autentickosť článku.Keď je autentický ale neznamená,že bludy v ňom sú pravdou.
    To ty ale nemôžeš posúdiť,lebo podľa teba pravdy niet,len množstvo názorov a pohľadov 🙂
    Ak nedokážeš posúdiť ani to,či sú Protokoly podvrh,alebo nie,tak si na tom naozaj biedne.

    1. Nijako som sa k Protokolom nevyjadril.

     Je úžasné čo všetko vieš o nás druhých.

     Vieš niečo aj o sebe samotnom?

     1. Veď práve!
      Keď nepoznáte pravdu a hľadáte len potvrdenia svojich mylných predstáv,potom musíte k mnohým faktom zaujať pozíciu mrtveho chrobáka.
      To už si predviedol pod tvojou úvahou o pekle.
      Pripomína mi to jehovistov a iných svojvoľných vykladačov..Aj oni sa k tým častiam Biblie,ktoré sú v rozpore s chorými predstavami ich guruov stavajú tak,ako keby ich nevideli.
      Ak tvorca takéhoto webu s kopu dobrými vecami napíše pod drístami talmudistu a kabalistu ,že mu mnohé osvetlili,tak je to s tou gojimskou podradenosťou pravda.

     2. Zdravím vás pánové.

      On ti to Ďurino říká Filip správně i když se mi zdá že oba nereagujete na přímé narážky toho druhého, ale tak trochu cílíte těsně mimo.

      Podívej, já nemám Bibli prostudovánu, věřím v Boha a s občasnými pochybnostmi i v Ježíše, nejsem ani nikdy nebudu členem žádné světské církevní organizace a zrovna tak nejsem ani se nehodlám stát pacifistou.

      Myslím si že pán napsal téměř pravdu (každý dobrý klam obsahuje většinu pravdy). Klidně se přiznám že často pochybuji i o zakladatelích křesťanstva (světské církevní organizace), ale a tím jsem si jist Bible není napsaná tak jak by být měla a mohla. Zda jde o záměr nebo ne nevím ale myslím že Bible obsahuje mnohá zkreslení (například zde zmíněný pacifismus který mi k Ježíši, po prostudování více zdrojů nesedí). Ať již k těmto zkreslením došlo jakkoli, například Ježíše i nějak vyzvihnout, neprospělo to celku (alespoň v mém pojetí).
      Ale je to vlastně jedno. I pokud mělo jít ze strany židů o podvrh, myslím že naplnili Boží záměr a rozšířili učení o stvoření a božím záměru s lidmi.
      Odtud moje občasné pochybnosti o Ježíši. Kupodivu jsem v něj uvěřil až po prostudování gnostických spisů. V některých jsem ale také našel záměrně vložené lži (snad překladateli) a tak jsem něco zavrhl úplně, něco zčásti. V každém případě mne docela dost upoutalo vyobrazení Ježíšova dětství, a ač by to světští křesťané nejraději ze světa zrušili (i v bybli je sem tam zlomek těchto úryvků použit) pro podkopávání víry, u mne to víru v Ježíše naopak utvrdilo.

      Co se týká zjevení Jana, tak zrovna o tom si myslím že ho psal pomatený šílenec a podle mne není k pochopení věci vůbec podstatné, já ho například vůbec nepitvám a vůbec se jím nezabývám.

      Opravdu podstatné je podle mne to co se ti snaží Filip říci. Jak za římany, tak za židy stál satan (Lucifer) a již tehdy pracoval (a zdaleka ne poprvé, pracoval již před potopou světa) na učeních, o nichž věděl že najdou své posluchače, která odvedou většinu lidí od Boha.

      Ty to možná nepochopíš, ale mezi Izraelity i opravdovými Křesťany (ať již následovníky Krista – Kristovci, nebo prostě veřícími v Boha), pravděpodobně i jinými lidmi/rasami/národnostmi, je prostě určité množství lidí kteří mají od Boha určité dary a také jim byl seslán duch svatý (duch vyjevující pravdu). Není potřeba vůbec číst Bibli, dokonce ani být gramotný, pokud Bohu patříš on si tě najde.

      Zrovna tak dost těchto lidí potvrzuje skutečnost že když požádají Ježíše o vyhnání démonů tak jim opravdu pomůže a to v jejich spolupráci s duchem svatým. Takže asi jen tolik k Ježíši a zmatkům kolem Boha.

      Lidé studují odjakživa nejrůznější mystéria a samé kokotiny. To vše je jak jsem již psal od satana. V minulosti prý lidi opravdu démoni učili jisté pravdy o zákonitostech světa které lidi znát neměli (byla to ale zřejmě hrozná doba), dnes si myslím že vše nadpřirozené je přímo dílem démonů a veškerá poučení jak postupovat jsou zasvěcovacími rutály, kterými umožňují démonům s nimi manipulovat.
      Obecně by snad mělo platit že pokud člověk něco oprvdu chce a potřebuje a bude o to usilovně žádat mocnosti bude mu nakonec vyhověno. Problém je že všichni víme jak doadl Bohův příkaz andělům že mají pomáhat Adamovi a Evě. Pomohli mu jak to bylo pro něj nejlepší, přestože ho tím měli v božích očích uvrhnout v nemilost, Bůh to věděl a přesto nezasáhl protože to vyhovovalo jeho plánu s lidmi.

      Nevím přesně kdo do Česka přinesl kult Marie (či v které tramtárii vzešel), v každém případě dnes je pro křesťany (organizované ve světských organicích) daleko větší hrozba než judaismus, promořenost vírou v Marii (a prý navíc pannu). Psal jsem o tom již u první části této rabínovy zpovědi.
      Je prostě blbost stavět mezi sebe a Boha jakoukoli pochybnou postavu. Většina dnešní Izraelité se stále ještě bojí postavit mezi sebe a Boha i Ježíše.
      Jestli někdy opravdu dojde k čemusi jako hlásanému varování před druhým příchodem Ježíšem Krista, vzpomeňte že jsem říkal že za tím (stejně jako za fátimským zjevením) stojí ďábel (satan, Lucifer). Myslím že půjde o součást takzvaného finálního svodu, ale je třeba si uvědomit že jen to že tomu již dnes věnujete pozornost vás odvádí od poznání sebe sama a Boha. Zaříkávání předepsaných motliteb a nákup nesvatých-předmětů vás může otevírat působení démonů.
      Myslím že se zde trochu i využívá toho že není popsáno období konce a instrukce pro boží lid. Ale to právě není třeba, protože vše v pravou chvíli oznámí těm pravým duch svatý.
      Máš li pochybnost v toho kdo tě vede a tvrdí že činí to co mu určil duch svatý? Věř a požádej Boha o stejného rádce v oblasti Pravdy a neboj se nečinit nic proti své mysli a citům dokud takový dar neobdržíš a nebudeš si jistý že pochází od jediného nestvořeného Boha (neměl by ti opět našeptávat nic závadného).

      To že vám tady já (a myslím že i Filip) říkám takové věci, není způsobeno snahou vás obrátit. To je další blbost kterou se někteří křesťané, spolu s ukrutnou všeobjímající láskou, snaží šířit, čímž většinou pomáhají satanovi odvádět člověka od Boha. Myslím že v Bibli bude nezkreslené to, že Ježíše jeho učedníci vůbec nepochopili.
      Cílem Ježíše a jeho následovníků je seznámit lidi s božím záměrem, aby se sami a svobodně mohli rozhodnout za chtějí nebo nechtějí Boha následovat a dokud jsou zde na Zemi respektovat a chovat se přiměřeně k jeho dílu.
      Paradoxem je, že až nastane vláda antikrista bude to tu (z globálního hlediska) vypadat nějakou dobu jako mezi neubližujícími si lidmi. K tomu právě dojde díky satanovu sjednocení různých náboženství (na čemž pracuje i Vatikán), napřed je ale třeba aby lidé dotáhli do konce technologii která má umožnit propojení Pekla a námi obývané Země.
      V zásadě se dá snad i věřit tomu, že stvoření nebude ukončeno dříve, než všichni lidé budou znát boží záměr a nerozhodnou se pro jednu ze dvou zvolených variant. Jako perličku bych snad dodal, že prý mají vzrůstající incidenci snahy modlit se k Bohu aby Zemi zachoval, a snad s ní i Lucifera (zřejmě napraveného) a jeho démony.

      Tímto stručným příběhem našeho světa (pár nejasností a zmatů časem překonáte a doplníte) si dovolím zakončit svůj příspěvek. Není to Bible, ale buďte si jistí že vás tímto nutím si Boha přijmout nebo zavrhnout http://odkrytepravdy.cz/pribeh-vsech-pribehu-skutecny-pribeh-naseho-sveta/

      Pro ty z vás kteří již Boha zavrhli, nebo si přejí udělat představu o tom co vše se již satanu podařilo ohledně zmatení lidské mysli, navštivte zde odkazovaný a doporučovaný web Suenne. Pamatujte že dobrá lež obsahuje téměř z cela pravdu, i když myslím že v případě tohoto webu je vše až příliš jasné že snad autor nemůže být jen pomýlený.

  1. milan- na nete je aj kopu videí,ktoré začínajú Danielovým proroctvom o štyroch kráľovstvách.Väčšina ich ale úmyselne nesprávne vykladá a dáva ich hlboko do minulosti,hoci sú proroctvom o posledných dňoch.
   Rovnako manipulátori z RKC lživo vykladajú kap.17 Zj.sv.J,ktorá je práve o nich.
   Na doplnenie tvojho linku:
   Jediné video,ktoré správne hovorí,že štvrté,posledné kráľovstvo z Danielovho proroctva je anglo-americké impérium ,ktoré bude odlišné od všetkých predošlých a zničí celú zem,je toto:
   https://www.youtube.com/watch?v=uxiZAAwNN60
   A.K.Emmerichová vo svojich videniach uvádza: „Ešte som videla,že 50,alebo 60 rokov pred rokom 2000 bude satan ešte raz vypustený na zem,aby zvádzal ľudí“.
   Aké obrátky to nabralo za tých posledných 50 rokov vidíme všade- gender,LGBTI,juvenálka,vojny,lož je vydávaná za pravdu a naopak.Keby za tým nebol satan,tak vládcovia by mohli predsa nerušene vládnuť aj bez toho,aby presadzovali tieto zvrátenosti.Dokonca pohodlnejšie! Ak by išlo len o vládnutie a peniaze nemuseli by k tomu zavádzať všetku túto satanizáciu.
   Staré náboženstvá inšpirované démonmi tiež hovoria o tomto návrate a nazývajú ho rôznymi menami (Fénix,hadoboh atď)
   Všetci tí,čo spoliehajú na svoj rozum a neveria Písmu majú jedno spoločné: Ich predstavy sú rozdielne a nenájdeš ani dvoch,ktorí by došli k rovnakému poznaniu.Nevedia sa z toho všetkého vysomáriť,hoci sa im všetko deje na očiach a majú to napísané.Práve ten,kto ich vedie, ich drží v blude a nedovolí im uvidieť pravdu,lebo je otec lži.Oni sami to ani netušia.Mohli by to poznať aj podľa toho,že zlý im každú nelogickú a absurdnú teoriu ukáže v ich mysli ako prijateľnejšiu a pripustia všetky možné varianty,okrem tej jednej správnej.
   Tento talmudista Eli Ravage to dobre vedel a aj dnes sa nájde zopár dezorientovaných,ktorým je toto kabalistické vodenie za nos bližšie,ako pravda.
   Dokonca aj niektorým bojovníkom proti sionizmu a ich manipuláciám sú prijateľnejšie,lebo im vštepil nenávisť voči Kristovi.
   Ale o týchto je napísané:
   „Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem“

 2. filip suhlas : Podľa Biblie žijeme v posledných časoch .. V jej posledných sekundách.. Ježiš povedal že pred Jeho druhým príchodom na túto zem a vytrhnutím veriacich /ev Jána 14:1-4 /,bude podobne ako za čias Noeho /potopa/ a ako za čias Lóta .. /Sodoma a Gomora/ 2.list Petra 3:3/ Aj za čias Noeho a Lóta narastala vo svete bezbožnosť , násilie a nemravnosť.. Tak ako vtedy, keď bola zem zničená potopou a ohňom, bude po tretí krát súdená a zničená .Príde vytrhnutie veriacich , vláda Antikrista, Armagedón, Tisícročné Kráľovstvo , Posledný Súd..a Nové Nebo a Nová Zem

  1. Tohle je nepravda, lež, rouhání před Bohem.

   Promiň příteli, ale je možné že žiješ v bludu. Proto si dovolím pár poznámek.
   Jinak je ale vidět že jsi ještě nebyl sveden k jiným bohům, následovníkům Ježíše, nebeským bratrům,… tedy bys mohl snadno prohlédnout že tě někdo oklamal.

   Tisícileté království je zavádějící nesmysl vytvořený kdoví kým a kdoví za jakým svodem. Určitě minimálně proto aby došlo ke zmatení časů, i když v dnešních dnech by se možná dalo polemizovat i o tom zda satan již nebyl vypuštěn a nezačíná se ujímat své vlády (myslím že k tomu ale stále nedošlo i když vlády se myslím již ujímá docela znatelně).

   V současnosti, od ukřižování kdy byl satan definitivně spoután, bylo na zemi ustanoveno království Kristovo. Zároveň je ale třeba poznamenat že jeho pán (Ježíš Kristus) není přítomen ale připravuje pro lid který se připojí k Bohu království nebeské. To nicméně neznamená že se o toto království nikdo nestará. Proto je v Bibli tolik přirovnání narážejících na pána nepřítomném na svém panství.

   Mluvit o novém nebi, nebo nové Zemi je také špatně. Bůh jednak jasně řekl že času (a tedy současného stvoření) již nebude potřeba. Andělé kteří se od Boha odvrátili i Země a čas a lidé kteří se k Bohu nepřipojí pravděpodobně prostě nebudou existovat. S jistotou ale nelze říci nic, protože to jsou věci které Bůh teprve vyjeví. Teorie o restartech pocházejí od lidí svedených satanem pomocí jiných vytvořených náboženství, často jen nepatrně odlišných od toho co říká pravé evangelium. Myslím že to vymýšlejí lidé kteří vytvářejí alternativní výklady bible či rovnou náboženství a kteří potřebují aby bylo vše dokonalé a srozumitelné tělesným rozumem.

 3. Nobody.
  Nechaj si svoje rozumy pre seba. V RKC je 400 tisic fararov a vedia uplne hovno , su namotani idioti. Uz i blbec musi tusit , ze sa skutocne nieco deje !!!
  A to co ty tu splietas je uplna hovadina , tak nerozdavaj rozum a nechaj si to pre seba!!!

  1. Věř si čemu chceš. Já ti ale říkám že vytržení (záchrana křesťanů před koncem, možná i před příchodem antikrista) je další blud který šíří světské církevní organizace. Je tedy celkem záhadno že je tu tak napadáš, mimochodem já k nim nepatřím.

   Když vidím jak bezdůvodně divoce reaguješ, musím ještě naprosto polopaticky (k té tvé tisícileté říši) doplnit, že to není něco co by mělo nastat tehdy až Ježíš podruhé příjde na Zem mezi lidi. To je další často šířený blud.

   Je pravda že jsem prve mluvil k tobě, ale buď si jistý že nemáš žádné právo mne umlčovat. Ber to tak že tohle třeba píši pro ostatní abys je svými nesmysly neutvrzoval ve věcech které nejsou pravda. Vzhledem k tobě jsem někdo kdo má jiný názor, již nemluví k tobě, a dává odlišný výklad toho co tu tvrdíš. Ovšem pouze možná, ty totiž nemluvíš dost jasně, srozumitelně, jednoznačně a pokud se někdo tvým názorem řídí měl tě již dávno žádat upřesnění. Proto jsem také reagoval, nebudeš zde lidi zavádět!

   1. Nobody- Tak,ako jehovisti keby sami študovali Bibliu (nie tu jeho:) by nikdy neprišli k Russelovým výkladom,tak ani ty by si nikdy neprišiel k tým svojim,ktoré tu prezentuješ,keby si nenatrafil na vykladačov,ktorým si uveril a ktorých výklady si prijal za svoje.
    To je údel tých,čo spoliehajú na presvedčenosť iných.

    1. Nevěř tomu, že jen říkám co jsem kde slyšel. Také je pravda že spousta věcí není jasná…

     Byl bych ale hlupák kdybych nepoužil slova která dobře vystihují podstatu, navíc jen proto abych zůstal, řekněme, „originální“.

     Až mi Bůh či duch svatý poradí jakými slovy mám na podezřele divokou reakci (nic proti tomu já měl při obrácení vztek několik měsíců) odpovědět tak je použiji. Mlčet však není vhodné, dnešní doba si nedovoluje hovořit v náznacích a narážkách ať se přesně vidí kdo ke komu patří.

     ***
     Podle množství videí která tu odkazuješ? Myslíš že s Bohem opravdu hovoříš dostatečně? Máš na to ještě čas?

     Věř mi, že to tě nenapadám. Jen mne to zaujalo.
     Já například televizi ani rádio nemám a vidím tak jeden film za čtvrt roku. U běžné práce lze přemýšlet o ledas čem, i u čtení, ale u sledování televize či poslouchání mluveného slova mi to prostě nejde.

     Pro rychlost učení jsou multimédia jistě vhodná, to nepopírám. Seš si ale jistý že zrovna tvůj úsudek není také někým ovlivněn?

     Co takhle místo vzájemného osočování a napadání zde rozebrat nějaké zásadní téma a říci proč si co myslíme? Tvrdíš že pravda je PRAVDA, a já s tím souhlasím. Pokukaž na to co říkám špatně. Není vůbec důležité po kom co opakuješ, ale pokud věříš že znáš pravdu neměl bys lidi nechat svést a žít v bludu (to bys přinejmenším jako Křesťan – Kristovec měl chápat).

     Takže asi takto:

     Tímto tě stvořiteli celého nám známého světa a otče lidí, jediný a nestvořený Bože, který jsi k nám sestoupil v lidském těle Ježíše Krista a spáchal jsi vůči sobě největší možný hřích tím že jsi se nechal zabít a zároveň tak ze sebe učin zástupnou oběť jejím přijmutím mohou ze sebe lidé sejmout dědičný smrtelný hřích, umožni nám najít pravdu, tak aby všichni pochopili podstatu a smysl, kterým má být aby duše pro tebe zrozené tě našli a připojily se k tobě (sdílely s tebou společenství) tehdy až stvoření (které dnes známe) nebude potřebné.

     Ještě si dovolím připojit přání abys démonům, lidem ovladádaným démony a lze li to (Bůh dokáže vše, ale nemá smysl ho žádat o věc která jde proti smyslu jeho díla, například aby spasil lidi kteří v něj nevěří nebo ho odmítli) tak i jen lidem pod vlivem mocností zabránil šířit zde další nepravdy či dokonce záměrné lži. Nejlépe tak ať jsou lidé toto čtoucí nuceni pravdu uvidět a prostě ji přijmout či zavrhnout, ale aby nezůstali žít v bludu o kterém si myslí že je pravda.

     Těm kdo v tebe uvěřili, přijali tvůj záměr s lidmi, a o znalost pravdy opravdu stáli sešli prosím dar ducha svatého aby je znalost pravdy již nikdy nemusela opustit, pokud budou tedy tomuto tvému hlasu naslouchat.

     Za sebe i ostatní děkuje tvůj syn.

     1. Vidím,že si tento bludný výklad aj prijal za svoj Nobody.Už len keby si si pozrel videá o zážitkoch z klinickej smrti,ktoré som ti tu dal, tak si mohol prísť na to,aký nezmyselný je výklad tých,ktorým si to zožral.
      Tieto videá sú zo súčasnosti,ale máme veľa takýchto svedectiev od svätcov minulých čias,ktorí videli duše zomrelých,či už v pekle,očistci,alebo v nebeskej sláve.Toto nepasuje do tvojho konceptu a preto musíš takéto fakty jednoducho ignorovať tak,ako jehovisti,alebo spolok tupcov (skeptikov) Sizyfos.To máte spoločné,lebo vám nejde o pravdu,lebo len zaslepene hľadáte potvrdenie svojich bludov.Preto ti tu už ani nejdem dávať žiaden odkaz na knihy s podobnými svedectvami a ďalej s tebou diskutovať.
      Bolo by to zbytočné.

      1. Zajímavé že jsi se opět nevyjádřil k věci, ale opět jen neurčitě hovoříš nějaké nesmysly kterými se mne snažíš napadnout. Dostal jsi možnost opravit a uvést na pravou míru to co jsem uvedl a řící nám jak je to správně a co odpovídá PRAVDĚ (té jediné pravdě o které jsi ještě nedávno, ale zřejmě jen na oko, nepochyboval).

       Co se tvých knih týká, nikdo tě o doporučení knihy nežádal.

       Co se týká videí, tak jsi pravděpodobně záměrně přehlédl že hovořím obecně. Vůbec nevím jaká videa jsi pod tímto či jiným článkem odkazoval protože prostě nechci zrovna žádná shlédnout.

       Přestože hovořím k Filipovi, píši to pro ostatní. Je jisté že mnoho věcí co říkám není zcela v souladu s pravdou, prochází to vývojem, podobně tak po stránce stylistické – interpretační. Jak ale můžete vidět narozdíl od Filipa hovořím jasně, věcně a srozumitelně a to stejné jsem žádal od něj. Nebojte se nikomu klást otázky a ověřit si zda v něčem zásadním nepodporuje vícero klamů, což může být samo o sobě známka držení se nepravdy.
       To že někdo mluví neurčitě, často dokonce ani to že podlehl klamu, ještě samo osobě neznamená že by vás Bůh zavrhl. Jen jsete připraveni pro nějaký další klam, a jak bylo Bohem určeno nakonec budou od Boha Stvořitele, svého otce, svedeni téměř všichni lidé, a kdyby Bůh ten čas nezkrátil tak úplně všichni.

       A tobě Filipe, ale zejména ostatním chci připomenout jednu důležitou věc. Bůh nemá povinnost seslat vám ducha svatého okamžitě, nebo dokonce na váš povel, a třeba chce jen vidět jak si poradíte bez tohoto rádce a zvěstovatele pravdy… Přesto i bez něj člověk (nebo alespoň já) dokáže rozpoznat Bohu milé a nemilé věci a zejména své skutky. Takže ze sebe nenchte dělat hlupáky a zabedněnce, protože jste něco nečetli, neviděli, nenastudovali,… řiďte se svým srdcem a pocity a proste Boha o dar rozpoznání pravdy.
       Stejně tak je důležité abyste se nenechali zahltit, když už ne spoustou nesmyslů a konspiracemi, tak také ne spoustou studijních věcí které nelžou. Není vůbec důležité kolik knih přečteš, pokud chcete a dokážete chodit s Bohem bude to to nejlepší co můžete pro svůj rozvoj udělat.

 4. Iba ten, kto sa sám pohybuje, môže duchovne napredovať; ten kto k tomu používa cudzie pomôcky vo forme hotových názorov, ide svojou cestou iba ako o barlách a vlastné zdravé údy pri tom necháva zakrpatieť.

  Cesta k Najvyššiemu je otvorená pred každým človekom. Učenosť nie je bránou k nej. Veď ani Ježíš Kristus nevolil svojich učeníkov medzi učenými farizejmi alebo zákonníkmi, ale medzi jednoduchými a prostými ľuďmi.

  Spútavate sa všetkým, čomu sa snažíte naučiť od druhých; zostávate tak cudzincom sám sebe, stojac vedľa naučeného, ktoré vo vás nemôže nikdy ožiť.

 5. Když už jsem zde napadl některé šířené věci…

  Zdá se že pravda je mnohem krutější než většina myslí, myšlenku brzy dořeknu.
  V minulosti jsem pochyboval o Bibli, nyní bych to vyjádřil tak, že i pokud do ní nějaká zkreslení pronikla lze ji (snad i bez intuice či boží pomoci) pochopit, ale je potřeba ji projít naráz a chápat jako celek zaobírající se jak historií tak vysvětlením věcí normálně nepochopitelných a takových o kterých lidé necítí potřebu přemýšlet. Jednoznačně se ale význam textů Bible snaží překroutit kde kdo a z kde jakého důvodu (hovořím o prosté neznalosti i živené mocnostmi po přímé útoky démonů).

  Nyní se mi dostala do ruky druhá kniha paní jménem Rebecca Brown (její knihy jsou volně přístupné a šiřitelné). A myslím že to podstatné vystihla docela přesně. Zmínila v nich i značnou část problémů na které jsem narazil hned v prvních minutách čtení písma (jak říkám mám dar najít to podstatné, a u toho poznám i to že jsem našel pravdu) a v zásadě dospěla ke stejnému názoru jako já, kterému jsem se zdráhal uvěřit a byl jednou z mnoha věcí proč jsem se (jak jsem zmínil) celé měsíce rozčiloval (cítil jsem se podveden a zrazen; dnes to vnímám jinak, stále ne konečně ale rozebírat to nebudu). Prostě zmínila dobře pochopitelnými slovo malou nepodstatnou věc, kterou vám i v těch evengelích která vám kde kdo odříká a považujete za správná je zamlčeno. Bohužel toto zcela evidentně záměrné opomenutí (nechápu jak k němu může v tak masivním měřítku docházet) znamená že téměř naprostá většina křesťanů nebude pravděpodobně nikdy spasena a je úplně jedno jaké jsou jejich skutky na tomto světě.

  Musím to tu prostě nějak zmínit, alespoň na to upozornit, protože bych měl vůči Vám i svému Otci značný dluh a hřích. Je to totiž naprosto zásadní věc týkající se celého evangelia. Nemohu říci v pár větách celé evangelium v jeho komplexnosti, tak jak ho dnes chápu, protože bysem zdánlivě propojil několik příběhových liní vedoucích ze stejných důvodů ke stejným cílům, přesto byste mohli získat dojem že hovořím z cesty. Vyberu si tedy jen některé, stěžejní aspekty, tak aby to vše dávalo smysl. Uvidíte že o tom budete dále přemýšlet a možná vám to nepůjde, ale přesto věřím že vy i já můžeme obdržet od otce komplexnější vizi (prostřednictvím ducha svatého) která nám pomůže blíže pochopit. Kdy jindy bysme se měli konečně osvobodit od babrání se v čistě pozemských/tělesných věcech a začít růst v duchu, když ne na konci věků?

  I pokud jste měli to štěstí a slyšeli zdánlivě nezkreslené evangelium, pravděpodobně vám nebylo nikdy předloženo, že spásy a ochrany od Ježíše Krista — syna božího který vás vykoupil tím, že svého ducha postavil satanu do cesty když měl schlamstnout vše, uspěl a ochránil nás a je nyní pánem celého světa včetně všech lidí (záměrně do toho nemotám smrt na kříži i když s tím velmi souvisí, přinejmenším tak že satan když nemohl zvítězit na úrovni ducha tak proti Kristu otočil obyčejnou lidskou zlobu, ale vězte že i dnešní obyčejní křesťané nejsou Ježíšem chráněni proti duchům zlých lidí, protože ti lidé se stále mohou obrátit a jsou to prostě lidé, Otcův výtvor) — se vám velmi pravděpodobně dostane pouze tehdy, pokud se mu zcela odevzdáte, tedy ztratíte nárok na svůj vlastní život. V podstatě to zahrnuje ono často říkané slovíčko „můj pán“, které všichny bez problémů vyslovují (já s tím měl dost dlouho problémy a nevyslovoval jsem ho a Kristu to i zdůvodňoval) aniž by nad ním vůbec přemýšleli.

  Vy prostě slíbíte svoji poslušnost vašemu pánu, který vás navíc vykoupil a prostě jste před Bohem jeho, a musíte poslouchat. Na oplátku vás pán ochrání a dostojí Otcovu (pří)slibu který byl lidem dán.

  Vše to má ale celou řadu rozměrů a linií po kterých se mohou myšlenky ubírat a všechny nakonec (i ve výseku lidského tělesného rozumu) vedou stejným směrem. Podívejte se například na to co si myslíme o Zemi a vesmíru, vše je podřízeno zákonům které si neumíme ani představit, boží autoritě. Tedy i lidé můsí pochopit že se musí podřídit určité autoritě, a i od Krista určitou autoritu obdrží ještě dokud chodí po Zemi v těle. Navíc u lidí má jít o to aby se vymanili ze svých malých myšlenek a přiblížili se myšlenkám vyším a podobnějším těm které má náš Otec. Musíme li nakonec tělesně zemřít abychom mohli v duchu růst a může nás tímto procesem provést jen náš Stvořitel… musí to tak být. Konec konců už tu jeden příklad vzepření se autoritě Stvořitele máme, Lucifera a padlé anděly.

  A pokud momentálně nejste schopni tomu věnovat myšlenku, protože vás to děsí? Myslím, že právě pro tento případ byla do Bible vložena nejedna chlácholivá a docela Zemsky přízemní fráze se zásadním sdělením a hloubkou. Mě například chaos a strach vždy pomůže překonat myšlenka (v Bibli na mnoha místech a mnoha způsoby sdělovaná) na to že Bůh přece zná naše potřeby a je to své děti milující Hospodin, nebo Ježíšovo vyjádření že on je dobrým pastýřem, že za své ovce život položí, ale nicméně i kdybyste za něj zemřeli a nenesli přitom svůj kříž tak vás nezná.

 6. Právě čtu Aristeův dopis (Aristeas Filokratovi), což je vlastně napolofiktivní vysvětlení a obhajoba toho jak a proč byl přeložen starý zákon do lidové řečtiny a vznikla takzvaná Septuaginta.

  To se stalo za vlády Ptolemaia II Filadelfose (285-247 před Kristem, jeho otec sebou Židy přivlekl a dal je svým vojákům aby jim sloužili otrockou službu). Zmíněný překlad byl vyhotoven poté co byly z otrocké služby vykoupeni na svobodu (dekretem z roku 262-261 před Kristem) a já se domnívám že pokud by knějakému spřísahání proti nežidům mělo dojít, muselo by to být již hned na počátku kdy se vůbec civilizace s Bohem Izraelitů (všemohoucím, jediným a nestvořeným Bohem, stvořitelem všeho a dohližitelem nade vším) setkala.

  To si ale nemyslím že se stalo. Naopak to vypadá že Bůh byl přítomen, snaha být spravedlivý a osvobobodit uvězněné byla nepřehlédnutelná (bylo vykoupeno asi 120 000 lidí a vojáci dostali plné výkupné i za „bezcené“ novorozené děti). Současně šlo o doplnění Alexandrijské knihovny o význačné spisy (zákony Židů) a nelze přehlédnout ani to, že sami Řekové v živém Bohu židů spatřovali toho stejného Boha co sami uctívali akorát ho jinak nazývali (jako Zéna a Dia – jde o slovní hříčku kterou nechci rozebírat).
  Podle Filóna Alexandrijského (25 před Kristem – 40 po Kristu), který toto vyprávění rozšířil, se na ostrově Faru konaly každý rok slavnosti na památku dokončení překladu.

  Myslím že od okamžiku překladu mělo mnohem více lidí než jen těch co ovládalo psanou či mluvenou aramejštinu tu stejnou podstatnou informaci k tomu aby rozpoznali znamení a mesiáše a bylo by složité (ale podle mne i zbytečné) jim podstrkovat podobné fikce.
  I kdyby se však tehdy cokoli špatného stalo, věřím že Bůh opět zasáhl a vše je jak má být a boží dílo zdárně pokračuje směrem kterým sám Bůh požaduje.

  P.S.
  Když zmiňuji tento pseudepigraf, nedá mi to abych se letmo nedotkl jiného který tu bývá také občas probírán – knihu Henochovu (informaci podávám obecnou a v předstihu, protože knihu stále pročítám). Pokud se opravdu někdo snažil působit v neprospěch Boha a jeho dětí mohli to být démoni kteří se údajně přímo vtělili do lidí – chodí s námi po Zemi nepoznáni, jsou mocní a škodí. Tohle může být údajně důvod proč je kniha Henochova (zasvěcený, ten který chodil s Bohem) tak málo známá a její vyprávění nebylo ve větší míře začleněno do Bible (věřící o ní zpravidla neví nic a i na v Bibli zmiňované jméno Henoch reagují sporadicky), myslím že lidé to nemají vědět (protože démoni si to nepřejí).

  P.P.S.
  Ale klidně se zeptejte nějakého chytráka co prošel proškolením z katechismu. Římsko-katolíci když prý mají na Bibli jako jediní zásluhu si ji také mohou dovolit vysvětlovat (jak jsem nakoupil tak posílám dál). Proto pravděpodobně hlásají jednu lež (slova která jsou v rozporu s Biblí, nebo nemají sebemenší podporu v Bibli) za druhou. Zařadil bych je do stejné škatulky jako zde zmíněného rabína.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *