Rabín Eli Ravage o kresťanstve I

V roku 1928 uverejnil newyorský mesačník „The Century Magazine“ dve state rabína s menom Marcus Eli Ravage, v ktorých otvorene rozpráva o svetovom židovskom sprisahaní. Dve zriedkavo úprimné, dnes však politicky nekorektné state vyšli v januárovom a februárovom čísle tohto magazínu.

Iba dva roky po zverejnení oboch statí tento tradičný magazín zanikol, resp. bol pohltený magazínom „The Forum“, ktorý založil v roku 1885 akýsi Izák. Uverejnenie takýchto statí zrejme nebolo jeho vydavateľovi po srsti a tak privrel magazínu kohútik s peniazmi.

Ponúkam preklad prvej state.

Táto stať vysvetľuje mnohé z nedobrého diania v súvislosti so Slovanmi. Spravte si názor…

Skutočný rozmer židovskej viny

napísal Eli Ravage

„Samozrejme, že nás neznášate. Nemá zmysel tvrdiť, že to tak nie je. Takže nestrácajme zapieraním a alibi. Vy viete, že nás neznášate, ja to viem tiež, takže si rozumieme. Bezpochyby sú niektorí vaši najlepší priatelia židia, tak je to. Už som to raz či dva razy niekde počul. Viem aj to, že nemyslíte osobne mňa – keď nás hádžete do jedného vreca – lebo ja som dosť odlišný a takmer tak dobrý ako jeden z vás. Táto malá výnimka ma však vôbec nezaväzuje k vďačnosti; ale na tom teraz nezáleží. Je to ten agresívny, karieristický, priebojný a materialistický druh, ktorý nemáte radi – presnejšie povedané tí, ktorí vám tak pripomínajú vašich vlastných bratov. My si však vynikajúce rozumieme. Nemám vám to za zlé.

Pre pána kráľa, ja nikomu nezazlievam, ak niekoho neznáša. Na tomto protižidovskom biznise, na ktorý sa hráte, ma však zaujal váš úplný nedostatok odhodlania. Vyjadrujete sa tak nepriamo a okľukou; vyrábate tak fantastické a priehľadné ospravedlnenia. Zdá sa, že priam trpíte nesmelosťou a keby ten váš cirkus nebol taký smiešny, bol by skutočne iritujúci.

Nie že by ste boli amatérmi: rýpete sa v tom už viac ako pätnásť storočí. Keď vás však človek pozoruje a počúva vaše detské výhovorky, ľahko môže získať dojem, že ste doteraz nezistili, o čo tu ide. Neznášate nás, no nedokážete priamo povedať prečo! Každý deň vymýšľate novú výhovorku – „dôvod“, ako to nazývate. Celé stáročia vymýšľate jednu výhovorku za druhou a každý ďalší nápad je ešte smiešnejší než ten posledný, každá nová výhovorka popiera a ruší tú predchádzajúcu.

Nie je to tak dávno, čo som počúval, že iba ryžujeme a myslíme cez svoju peňaženku. Najnovšie sa všade šušká, že žiaden umelecký smer či profesia nie sú pred židovskou inváziou v bezpečí.

Podľa vás sme súdržní, uzavretí a neasimilovateľní, lebo s vami nechceme uzatvárať manželstvá, a súčasne sme karieristi a podnikavci, a hrozbou pre vašu rasovú integritu.

Náš životný štandard je tak nízky, že tvoríme vaše chudobné štvrte a otrocké fabriky, a tak vysoký, že vás vytláčame z vašich najlepších vilových štvrtí.

Vyhýbame sa našej vlasteneckej povinnosti počas vojny, pretože vo svojej povahe a tradícii sme pacifisti, no zároveň sme arcistrojcovia svetových vojen a máme z nich najväčší úžitok (pozri neskoršie čísla Dearborn Indepen¬dent a Protokoly sionských mudrcov).

Sme zakladatelia a hlavní prívrženci kapitalizmu v jednej osobe, a zároveň hlavní strojcovia vzbúr proti nemu.

História dozaista nepozná nikoho tak všestranného, ako nás!

Ach, takmer som zabudol uviesť hlavný dôvod. Sme tvrdohlavý národ, ktorý nikdy neprijal kresťanstvo, a sme národ zločincov, ktorý ukrižoval jeho zakladateľa.

Tvrdím však, že klamete samých seba. Buď vám chýba sebapoznanie alebo odvaha čeliť skutočnostiam a priznať pravdu. Neznášate žida nie preto, lebo ukrižoval Ježiša, ako by si niektorí z vás možno mysleli, ale preto že ho zrodil. Váš skutočný svár s nami nespočíva v tom, že sme kresťanstvo odmietli, ale že sme vám ho vnútili!

Vaše vratké, protirečivé obvinenia proti nám nie je žiadnou škvrnou na ohavnosti nášho historicky doloženého zločinu. Viníte nás z rozpútania revolúcie v Moskve. Predpokladajme, že máte pravdu. No a? V porovnaní sa tým, čo dokázal Pavol, žid z Tarsu (apoštol Pavol, pozn. prekl.) v Ríme, je ruský prevrat iba pouličnou bitkou.

Rozčuľujete sa z neprístojného vplyvu židov na vaše divadlá a kiná. Výborne; vaša sťažnosť je iste opodstatnená. Čo to však znamená v porovnaní s našim ohromujúcim vplyvom na vaše kostoly, školy, zákony, vlády, či dokonca na vaše každodenné myšlienky?

Istý neohrabaný Rus popísal niekoľko desiatok strán a zverejnil ich v knihe s názvom „Protokoly sionských mudrcov“, ktorá ukazuje naše sprisahanie s cieľom rozpútať poslednú svetovú vojnu. Tej knihe veríte. Dobre! Z pohľadu argumentácie sedí každé jedno slovo. Je pravá a autentická. No čo je to v porovnaní s našou nespornou historickou konšpiráciou, ktorú sme uskutočnili a ktorú sme nikdy nepopreli, pretože ste nikdy nemali odvahu obviniť nás z nej, a o ktorej existujú úplné záznamy, ktoré si môže každý prečítať?

*

Ak svoje reči o židovskom sprisahaní myslíte vážne, nemal by som vašu pozornosť upriamiť na istú záležitosť, o ktorej sa oplatí hovoriť? Načo plytvať slovami o údajnej kontrole vašej verejnej mienky židovskými finančníkmi, vlastníkmi novín a filmovými magnátmi, keď by ste nás rovnako mohli obviniť z dokázanej kontroly celej vašej civilizácie židovským evanjeliami?

Nezačali ste si ani len uvedomovať skutočnú hĺbku našej viny. My sme votrelci. My sme narušitelia. My sme rozvracači. Vzali sme vám váš prirodzený svet, vaše ideály, váš osud a úplne ho zničili. Stáli sme pri zrode nielen poslednej veľkej vojny, ale takmer všetkých vašich vojen, nielen ruskej revolúcie, ale takmer každej inej dôležitej revolúcie vo vašej histórii. Do vášho osobného aj verejného života sme priniesli nezhody, zmätok a frustráciu. Robíme to stále. Nik nedokáže povedať, ako dlho to ešte budeme robiť.

Obzrite sa späť a pozrite, čo všetko sa udialo. Pred devätnástimi storočiami ste boli nevinná, bezstarostná, pohanská rasa. Uctievali ste desiatky bohov a bohýň, duchov vzduchu, plynúcich riek a šírych lesov. Boli ste bez hanby hrdí na krásu svojich nahých tiel. Ryli ste podoby svojich bohov a dráždivého ľudského tela. Nachádzali ste potešenie v bojoch na poliach, v arénach a na bojiskách. Vojna a otroctvo boli pevnou súčasťou vášho systému. Preháňali ste sa po stráňach a údoliach šírej prírody, rozmýšľali ste nad zázrakmi a záhadami života a položili základy prírodnej vedy a filozofie. Vaša kultúra bola vznešená, zmyselná, nepoznačená výčitkami o sociálnom cítení či inými sentimentálnymi pochybnosťami o ľudskej rovnosti. Ktovie, aký veľký a skvelý osud ste mohli mať, ak by sme vás nechali na pokoji.

My sme vás však na pokoji nenechali. Chopili sme sa vás, zrúcali sme krásnu a veľkorysú štruktúru, ktorú ste vybudovali a úplne zmenili smerovanie vašich dejín. Podrobili sme si vás tak, ako si žiadne vaše impérium nikdy nepodrobilo Afriku alebo Áziu. A to všetko sme dokázali bez zbraní, guliek, krvi alebo zmätku, bez akéhokoľvek násilia. Dokázali sme to len vďaka neprekonateľnej sile nášho ducha, pomocou nápadov a propagandy.

Spravili sme z vás povoľných a nevedomých poslov našej misie celému svetu, barbarským rasám sveta, nespočetným budúcim generáciám. Bez akéhokoľvek pochopenia toho, čo sme vám spravili, stali ste sa zástupcami tradícií našej rasy, šíriac naše evanjelium do neobjavených končín zeme.

Naše kmeňové zvyky sa stali jadrom vašich morálnych hodnôt. Naše kmeňové zákony postavili základy všetkých vašich vznešených ústav a právnych systémov. Naše legendy a ľudové príbehy sú posvätnou tradíciou, ktorú odovzdávate svojim deťom. Naši básnici naplnili vaše spevníky a modlitebné knihy. Naše národné dejiny sú neodmysliteľnou súčasťou učenia vašich kňazov, farárov a učiteľov. Naši králi, štátnici, proroci a bojovníci sú vašimi hrdinami. Naša prastará, malá krajina je vašou Svätou zemou. Naša národná literatúra je vašou Svätou bibliou. Myšlienky a učenie našich ľudí sú neoddeliteľne votkané do vášho vlastného jazyka a tradície, takže nikto z vás sa nemôže považovať za vzdelaného, ak nepozná dôverne naše dedičstvo našej rasy.

Židovskí remeselníci a židovskí rybári sa stali vašimi učiteľmi a svätými, ich podoba bola zvečnená na nespočetných sochách a na ich pamiatku boli postavené nespočetné katedrály. Židovská panna je váš ideál materstva a ženstva. Židovský rebel – prorok je centrálnou postavou vášho náboženského uctievania. Strhli sme vaše idoly, vytlačili dedičstvo vašej rasy a nahradili sme ho našim bohom a našimi tradíciami. Žiadne víťazstvo v dejinách sa ani zďaleka nemôže porovnávať s týmto našim čistým víťazstvom nad vami.

Ako sme to urobili? Takmer náhodou. Pred takmer 2 000 rokmi vo vzdialenej Palestíne, naše náboženstvo upadlo do rozkladu a materializmu. Pánom našich chrámov sa stali peňazomenci. Zvrhlí, samoľúbi kňazi vyciciavali náš ľud a tučneli. Vtedy sa objavil istý mladý patriot – idealista a chodil po krajine a volal po obrode viery. Nemal v úmysle založiť novú cirkev. Rovnako ako všetci proroci pre ním, aj on chcel vyčistiť a oživiť starú vieru. Útočil na kňazov a vyhnal peňazomencov z chrámu. Tým sa dostal do sporu s vládnucim systémom a jeho predstaviteľmi. Zástupcovia Ríma, ktorí okupovali krajinu, sa obávali, že jeho revolučná agitácia má za cieľ vyhnať ich z krajiny, zatkli ho, súdili a odsúdili na smrť ukrižovaním, čo bol v tej dobe zvyčajný spôsob popravy.

Nasledovníci Ježiša z Nazaretu, väčšinou otroci a chudobní robotníci, sa vo svojej strate a sklamaní odvrátili od sveta a sformovali do bratstva umiernených pacifistov, šírili spomienky na svojho ukrižovaného vodcu a žili spoločne komunisticky. Boli iba ďalšou sektou v Judei, bez moci a vplyvu, ani prvou, ani poslednou.

Nová viera však získala vedúce postavenie až po zničení Jeruzalema Rimanmi. Vtedy istý vlastenecký žid menom Pavol, resp. Šavol, prišiel na nápad oslabiť moc Ríma zničením morálky jeho vojakov doktrínou lásky a neodporovania, hlásanou malou sektou židovských kresťanov. Pre nežidov sa stal apoštolom, on, ktorý bol dovtedy jedným z najaktívnejších prenasledovateľov tejto skupiny. A Pavol vykonal svoju prácu tak dobre, že po uplynutí štyroch storočí táto veľká ríša, ktorá si podrobila Palestínu a polovicu sveta, ostala v troskách. A zákon, ktorý vzišiel zo Sionu sa stal oficiálnym náboženstvom Ríma.

To bol začiatok našej nadvlády vo vašom svete. Bol to však iba začiatok. Odvtedy je vaša história iba o málo viac ako boj o nadvládu medzi vašim vlastným, pôvodným pohanským a našim židovským duchom. Polovica vašich vojen, veľkých i malých, sú náboženské vojny, vedené kvôli výkladu tej či onej záležitosti v našom učení. Čoskoro ste sa však pokúsili oslobodiť zo svojej primitívnej náboženskej jednoduchosti a začali praktikovať pohanské rímske učenie, keď prišiel Luther, vyzbrojený našim evanjeliom, aby vás zhodil a vrátil na trón naše dedičstvo. Vezmite si tri hlavné revolúcie modernej doby – francúzsku, americkú a ruskú. Sú azda niečím iným než triumfom židovskej predstavy spoločenskej, politickej a ekonomickej spravodlivosti?

*

A koniec je stále ešte ďaleko. Ešte stále vás ovládneme. Aj v tomto čase sú vaše cirkvi trhané na kusy občianskou vojnou medzi fundamentalistami a modernistami, čiže medzi tými, ktorí na našich náukách a tradíciách doslova lipnú a tými, ktorí sa nás pomalými krokmi snažia vypudiť.

V Daytone, v štáte Tennessee, komunita verná biblii zakázala šíriť vašu múdrosť, pretože je v rozpore s našim pôvodným židovským chápaním o pôvode života. A pán Bryan, vodca protižidovského Kukluxklanu v Demokratickom národnom konvente, vedie svoj životný boj v našom najvlastnejšom záujme bez toho, aby si ten rozpor vôbec všimol. Znovu a znovu vyšplechlo puritánske dedičstvo Judei v podobe vĺn kultúrnej cenzúry, zákonov o svätení nedele a národných zákonov o prohibícii. A zatiaľ čo sa dejú tieto veci, tárate o židovskom vplyve vo filmoch!

Je preto niečo divné na tom, že nás neznášate? Nasadili sme okovy vášmu pokroku. Vnútili sme vám cudziu knihu a cudziu vieru, ktorú nemôžete prehltnúť alebo stráviť, a ktorá je v rozpore s vašim prirodzeným duchom, ktorá vám ustavične spôsobuje starosti a ktorú nemôžete ani odmietnuť, ani úplne prijať.

Celkovo ste samozrejme nikdy neprijali naše kresťanské učenie. Vo svojich srdciach ste stále pohania. Stále milujete vojnu, vyryté obrazy a svár. Stále ste hrdí na oslavu nahého ľudského tela. Vaše sociálne svedomie je navzdory všetkej demokracii a celej vašej spoločenskej revolúcii stále žalostne nedokonalé. Jednoducho sme rozštiepili vašu dušu, zmiatli vaše pohnútky a ochromili vaše túžby. Uprostred boja vás nútime pokľaknúť pred tým, ktorý vám prikázal nastaviť druhé líce, ktorý povedal „neodporuj zlu“ a „blahoslavení, ktorí sú zmierliví“. Vašu túžbu po zisku náhle prerušuje spomienka na hodiny strávené v nedeľnej škole, že nemáte myslieť na zajtrajší deň. Vo svojich bojoch za mzdu, kde by ste bez výčitiek svedomia dokázali udrieť aj, si náhle spomeniete, že „požehnaní sú chudobní“ a „ľudia sú bratia v otcovstve Pána“. A keď už sa chystáte prepadnúť pokušeniu, židovský výcvik vám položí odstrašujúcu ruku na rameno a odtrhne od pier pretekajúci pohár. Vy, kresťania, ste nikdy neboli obrátení na kresťanov. V tomto sme zlyhali. Navždy sme vám však skazili chuť pohanstva.

Tak prečo by ste nás nemali neznášať? Ak by sme boli na vašom mieste, zrejme by sme vás neznášali oveľa viac, ako vy nás. No nemali by sme sa zdráhali, povedať vám prečo. Ani by sme sa nemali odvolávať na výhovorky a priehľadné zámienky. V prípade miliónov úzkostlivo úctyhodných židovských obchodníkov by sme nemali urážať vašu inteligenciu a našu úprimnosť táraním, že komunizmus je židovská filozofia. A v prípade miliónov ťažko pracujúcich, chudobných židovských pouličných predavačov a nádenníkov by sme sa nemali zosmiešňovať rozprávaním o medzinárodnom kapitalizme ako o židovskom monopole. Nie, mali by sme ísť priamo k podstate. Mali by sme sa zamyslieť nad týmto neprehľadným, neefektívnym zmätkom, ktorý nazývame civilizácia, mali by sme sa bližšie pozrieť na túto polokresťanskú a polopohanskú zmes a – ak by sme boli na vašom mieste – mali by sme otvorene povedať: „Za tento zmätok vďačíme vám, vašim prorokom a vašej biblii.

Preklad ďurino,  jún 2014

14 komentárov k “Rabín Eli Ravage o kresťanstve I”

 1. Nic z uvedeného ovšem není jejich vlastní zásluha, navíc vše chápou značně zkresleně, ale nelze jednoduše říci že nemají pravdu. Bůh si prostě vybral a hýčkal (spíše zkoušel) národ Izraelský, jakožto rasu nepoznamenanou svazky s démony.

  Proto se na ni také satan tolik zaměřil, pročež nepoznali, nepřijali a zabili božího syna (boha v těle ženy). No on se vlastně vlastně nechal zabít sám (aby měl Bůh větší hřích než mají lidé), takže tohle jim bude odpuštěno.

  V každém případě, i přes ty kecy co šíří (že jsou z pokolení … a Bůh zlomku z nich přislíbil…) si myslím že jich většina Bohu nenáleží, podobně jako mezi ostatními lidmy (národy nemá cenu zmiňovat).

  Jak má někdo vypovědět lidem boží záměr a historii božího lidu a nezmínit historii a kulturu národa izraelského. Nesmíte také zapomenout na jeho stáří, vždyť všichni dnešní lidé pocházejí z Noeho a jeho rodiny. Je to prostě přirozené.
  Jinak má pán pochopitelně pravdu, štve nás to, ale to je také součástíšatanova svodu a dlouhodobého plánu. Dívejte se jak rádi dnes lidé své staré Bohy (vytvořené také satanem) znovu objevují?! Ještě více nás v minulosti, kdy jsme ještě méně prozřeli, mělo ale štvát to, že nás k žádnému Bohu nepřivádí. Pokud na to někdo poukazoval, byl umlčen zdivočelou většinou.

 2. Pardon, Boha v těle z ženy.

  Normálně bych to neopravoval a doufal že to pochopíte. Ale vzhledem k různým svatým Mariím které se snaží stavět mezi vás a Ježíše.

  Podle mne je obecně blbost žádat o něco „svaté“ (lidé kteři žili tak příkladným životem podle božích pravidel, že lidé předpokládají že si je Bůh vezme po posledním soudu k sobě).
  Oni pro nás ještě nejsou vzkříšeni a nejsou v království nebeském. Takže se za ně klidně mohou vydávat démoni (nemohou pouze za Ježíše). Žádat Marii o spasení to je přímo hřích a rouhání se před Bohem, nicméně Bible na podobný problém upozorňuje příběhy které se udály ještě za života Marie.

  Opravdu po vás Bůh chce abyste si pořizovali svěcené předměty (ve spojitosti s marí nejčastěji růženec) a odříkávali doslova předepsané motlitby? Po mne nic takového nechce, ani mne k tomu nevyzívá.
  Z tohoto hlediska si myslím že musí být menším hříchem neuznání božího syna a obracení se na Boha přímo. Hlavně víte s kým ten rozhovor vedete. Mluvit k Bohu a hovořit přitom s Marií (navíc předepsanými frázemi) nedává smysl ani z hlediska tělesného rozumu.

     1. Čo ja viem, židovský mesiášismuz mi nikdy nešiel nejako dobre, obzvlášť nie po poľsky, z translátora vyliezol iba fanatizmus.

      Azda tá najlepšia odpoveď na tieto ukrižované kristovské/antikristovské mesiášoviny je veľmi príjemný film PK, (život briana je tiež kultová záležitosť, ale asi ti to nič nehovorí) ak si ho pozrieš, budú tam pasáže, v ktorých si určite spomenieš na tvrdenia žida eliho.

      Možno nedošlo niečo tebe :-). To prosím nemyslím nijako posmešne alebo ako urážku, viem že každý potrebuje svoj čas. Pekný večer.

      1. Toto je židovský mesianizmus a vyžerieme si ho všetci až do konca ,nech už veríme čomukoľvek:

       „ Za pomoci viery v Boha by mohol byť ľud vedený svojimi duchovnými pastiermi a mohol by v kľude a skromnosti prosperovať podľa pravidiel ,ktoré zriadil Boh. Preto sme vytvorili slobodomurárstvo ,aby gojimské hovädá netušili jeho ciele. Nalákali sme ich do našich početných loži ,aby sami odvrátili pozornosť od svojich súvercov . Viditeľné slobodomurárstvo je len rúškom k zakrytiu našich cieľov ,ale vlastný pracovný program tejto moci a jej pravé ústredné sídlo zostane navždy utajené. Všetky lože budú sústredené pod jediné vedenie známe len nám .Väčšina ľudí , ktorí vstupujú do tajných spoločností sú dobrodruhovia ,šplhúni a ľudia v celku bez ceny . Gojimovia nerozumejú ničomu ,ani bezprostredným výsledkom. Budú vstupovať do loží buď zo zvedavosti ,alebo z očakávania hmotného prospechu. Túžia po vzrušení ,ktoré im spôsobujú rečnícke úspechy a budeme im preto tlieskať do omrzenia.
       Slobodomurárov likvidujeme tak ,že nás nikto mimo lože nepodozrieva . Ani samé obete sa nedozvedia o svojom odsúdení. Umierajú zdanlivo prirodzenou smrťou ,keď je to potrebné. Pretože to bratia z lože vedia ,netrúfajú si proti tomu vystúpiť. Tak sme u nich vykorenili túžbu aj po najmenšom odpore. Musíme vymazať z rozumu gojimov vieru v Boha a nahradiť ju formulkami a úvahami o hmotných potrebách. Keď sme sa stali neobmedzenými pánmi tlače ,môžeme zmeniť pojmy o cti ,cnosti ,charaktere a posvätnosti rodiny ,ktorá bola doteraz nedotknuteľnou a ktorej zasadíme prvú ranu k jej úplnému zničeniu. Najväčší význam by malo ,keby bola sviatosť manželstva nahradená jednoduchým ,civilným obradom.
       Naši filozofi budú hovoriť o nedostatkoch iných náboženstiev ,ale nikto nebude môcť hovoriť o pravom zmysle nášho náboženstva. My budeme svetu predpisovať koho má ctiť ,komu má dôverovať a koho má zavrhovať.
       Spôsobili sme nešváry náboženské a rasové ,ktoré udržujeme medzi gojimami už po 20 storočí.
       Spomente si na úspech ,aký nám priniesli náuky Dárwinova ,Marxova a Nietcheho. Demoralizujúci vplyv týchto náuk už vidíte. Nevedomý ľud slepo verí nami upravenej vede ,tlačenému slovu a ním hlásaným bludom. (ešte nebola televízia) Ak by na nás nejaký gojimský časopis zaútočil ,zakážeme ho hneď po druhom útoku a zdôvodníme to tým ,že poburuje verejnú mienku. Pripomeňme si francúzku revolúciu ,ktorá bola našim dielom. Od tej doby vodíme davy od sklamania ku sklamaniu ,aby nakoniec uvítali s jásotom despotu zo židovskej krve ,ktorého chystáme svetu. Dnes vám už môžem povedať ,že sa blížime k cieľu. Ešte nám zostáva prejsť krátku cestu a kruh symbolického hada ,symbol to nášho národa sa uzavrie a budú ním všetky štáty zovreté ,ako v okovách. A keď nadíde chvíľa nášho svetového kráľovstva ,davy zmetú každého ,kto by nám stál v ceste.
       Našim úmyslom je ,aby sa všetky národy účastnili kladenia základov tejto budovy ,preto z ich radov musíme získať silných nadháňačov. Je potrebné uštvať celý svet hádkami ,nepriateľstvom, zápasmi, nenávisťou ,hladom a očkovaním chorôb ,takže gojimom zostane len túžba po našej vláde. Keď dosiahneme prevratu ,povieme – všetko bolo zlé ,všetci ste trpeli. My odstránime príčiny vášho utrpenia ,to jest národnosti ,hranice a národné meny. Až bude po prevratoch ,ktoré vzbudíme vo všetkých štátoch súčasne ,všetky vlády budú zosadené ,čo bude asi tak za sto rokov ,potom budeme v osobe nášho panovníka uznávanými pánmi sveta.
       Až budeme my pánmi sveta ,potom nestrpíme žiadne iné náboženstvo okrem nášho . Kráľ izraelský sa potom stane pravým pápežom sveta a pravým patriarchom medzinárodnej cirkve. Pokrok slúži tak, ako každá falošná myšlienka len k zakrytiu pravdy. Verejnú mienku gojimov sme už ovládli natoľko ,že sa skoro všetci pozerajú na svetové udalosti okuliarmi ,ktoré sme im nasadili. Aby sme ovládali verejnú mienku je potrebné uvádzať ju v úžas rozširovaním protichodných názorov ,až v nich gojimovia úplne zablúdia.

        1. Spasiteľ ,ktorého Boh sľúbil svetu a ktorého príchod predpovedali židovský proroci. Celý Starý zákon o ňom hovorí.
         Všetko máš vysvetlené v tej inf.vojne ,čo je tu link a všetko to už môžeš vidieť okolo seba.
         Možno len potrebuješ ,aby sa toho splnilo ešte viac ,aby si pochopil všetko.
         Tak sleduj ďurino ,lebo to tempo naberá obrátky 🙂

 3. Idiote, vy nejste nic. Nejste národ ani národnost. Troufnu si říci, že nejste ani lidé. Jste na Sinaji zdeformovaná horda psychopatů, vychována dle požadavku a pravidel daných G.P.. Byl z Vás vytvořen odpad planety, schopný bez zrnka svědomí lhát, krást a vraždit. Za tímto si skálopevně stojím.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *