Prispejte

Prekladať (a hlavne titulkovať) dvoj- či trojhodinové prednášky je prácne a zdĺhavé. Je robené na úkor voľného času. Ak si myslíte, že moje preklady nejakým spôsobom pomohli vám či vašim blízkym, prispejte mi akoukoľvek čiastkou na účet:

Číslo účtu: 2618021961/1100

Prispejete na udržiavanie tohto “blogu” a na tvorbu ďalších zaujímavých prekladov. A námetov je skutočne neúrekom. Ďakujem.