Pravda o katastrofe černobyľského reaktora

(Werner Altnickel, Susanne Kreth)

V poslednom mesiaci je to už 20 rokov od uplynutia katastrofy reaktora v Černobyle, „Lichtsprache“ (Svetelná reč) preto uviedla reportáž o skutočnom pozadí katastrofy. S týmto cieľom som nadviazala kontakt s bývalým aktivistom Greenpeace Wernerom Altnickelom, ktorý však podrobnejšie informácie redakcii poskytol až po vyjdení aprílového čísla. O ne sa chcem teraz podeliť s čitateľmi. Tu je jeho správa.

V roku 1987 som začal s prácou v Greenpeace, a mojimi ťažiskami sú atóm, alternatívna energia a klíma. Od toho času staviam fotovoltaické zariadenia a v roku 1997 som dostal Nemecku solárnu cenu od Euro-Solar. Naďabil som na článok z roku 2003 s Prof. Lengfelderom z Inštitútu pre výskum žiarenia Otta Huga „Piknik  s Geigerovými počítačmi“, a pán Pflugbeil mi potvrdil svoje pozorovania.

Černobyľské reaktory boli použité pre sovietsky program hviezdnych vojen. V záverečnej fáze výstavby malo vzniknúť spolu 16 atómových elektrární na prevádzku gigantického, 150 metrov vysokého poľa mikrovlnných antén s priemerom 35 kilometrov, porovnateľného s americkým zariadením HAARP v Gakone, v štáte Alaska. Podľa filmu staníc NDR/ARTE z roku 1998 černobyľský reaktor vyletel do vzduchu až po 20-sekundovom zemetrasení potom, čo boli pozorované neobyčajné modravé svetelné úkazy. Skutočné príčiny nešťastia boli vyhlásené za tajné a súvislosť s lúčovou zbraňou sa v žiadnom prípade nemala dostať na verejnosť. Obrázky zo sústav antén boli cenzurované.

Sovieti už v 60-tych rokoch ožarovali americké veľvyslanectvo v Moskve vlnami na manipuláciu mysle. Podľa skalárneho vedca podplukovníka Toma Beardena boli v rokoch 1985 a 1986 sovietskymi skalárnymi zbraňami zničené americké lietadlá a ponorka. Podľa denníka „India Daily“ v súčasnosti majú mnohé štáty takéto skalárne zbrane na ovplyvňovanie životného prostredia a ľudí.

Vojny vedené ovplyvňovaním počasia prebiehajú už dlho, aj keď sa z dôvodu politickej korektnosti o tom skoro vôbec neinformuje. Tak na západe, ako aj na východe vlády nechcú svoje obyvateľstvo „znepokojiť“ poznatkami o týchto zbraniach, preto sa o tom mlčí.

Ruskí prezidenti o experimentoch vedeli. Chruščov v roku 1960 vyhlásil, že tieto nové zbrane dokážu zničiť všetok život na Zemi. A Brežnev v roku 1975 v rozhovoroch SALT skúšal docieliť zákaz týchto zbraní.

Už v deň dvojstého výročia amerického dňa nezávislosti v roku 1976 sa sovieti so svojim skalárnym interferometrickým vysielačom (tzv. ďateľ) začali v USA elektronicky angažovať. Cieľom bolo vyvolať obrovské zemetrasenie v oblasti Los Angeles tak, že ruská skalárna zbraň mierila na túto oblasť. V apríli 1986 nakoniec malá tajná americká akčná skupina zasiahla do tohto pokračujúceho vyvolávania zemetrasenia. Pomocou špeciálneho elektronického zariadenia táto skupina zničila vzdialený ruský skalárny vysielač. U skalárneho vysielača, nachádzajúceho sa v blízkosti černobyľských reaktorov, pritom došlo k obrovskému elektromagnetickému výboju. Tento indukoval explóziu atómového reaktora.

Skutočná príčina Černobyľskej katastrofy
(úryvok z filmu NDR/ARTE z roku 1998)

V júli 1986, dva mesiace po strašnej katastrofe v Černobyle, KGB vydáva zoznam s prísne tajnými pokynmi. Celkom na začiatku zoznamu stálo: Skutočnú príčinu nešťastia sa nikto nesmie dozvedieť.

Jeden muž sa však predsa chcel dopátrať pravdy: atómový fyzik Konstantin Pavlovič Čečerov. Neustále liezol do ruiny reaktora, dokonca až pod sarkofág, ktorý obklopuje zničený reaktor č. 4. Pritom nachádzal nezvyčajné stopy nešťastia, ktoré nezodpovedali oficiálnej verzii, ktorá bola v tom čase šírená na verejnosti.

V roku 1990 Čečerov nadviazal kontakt s ruským geofyzikom Michaelom Čatajevom. Tento vlastnil tajné seizmogramy, dôkazy skutočnej príčiny nešťastia. Čečerov a Čatajev si dohodli stretnutie.

Čečerov: „Pracoval som vtedy v Černobyle a dovolenku som trávil v Moskve. Chceli sme sa stretnúť v inštitúte, ale k tomu nedošlo, iba sme spolu telefonovali. Telefonicky mi potom všetko potvrdil, seizmogramy, ktoré skutočne existujú, a že je presvedčený, že v hre bolo zemetrasenie. A že má strach hovoriť.“

Čečerov sa Čatajevom nikdy nestretol. V roku 1995 Čatajev bez stopy zmizol. Dôkazový materiál sa však medzičasom objavil v Moskve, v Inštitúte pre geofyziku. Odvtedy uznávaní ruskí vedci bijú na poplach.

Vladimír Strachov z Inštitútu pre geofyziku: „Bolo by treba zmobilizovať vedeckú verejnosť mnohých krajín – predovšetkým v Európe. Ak sa také niečo stane niekde ešte raz, bude to strašné.“

Nešťastie z Černobyľu dňa 26.4.1986 bolo zatiaľ najhoršou katastrofou v atómovej elektrárni. Černobyľ sa stal symbolom neuveriteľnej hrôzy. Svet odvtedy žije v neustálom strachu pred ďalším supernešťastím. Koniec koncov, v súčasnosti máme skoro 500 atómových elektrární po celom svete. Úrady vtedy začali s evakuáciou obyvateľstva z najviac postihnutých oblastí až 36 hodín po nešťastí. Počas prvých dní po nešťastí boli všetky informácie zadržiavané. Sovietski experti si najskôr chceli spraviť obraz o závažnosti nešťastia. Veľké časti Európy boli zasiahnuté masívnym rádioaktívnym spadom. Tak vysoké hodnoty ešte nikdy neboli namerané. Viac ako 20 krajín muselo zakázať konzumáciu zaťažených potravín. Dokonca Laponsko za polárnym kruhom bolo ťažko zamorené. Extrémne vysoká rádioaktivita prekvapila vedcov na celom svete. Stotisíce sobov bolo potrebné zabiť, ich mäso muselo byť zničené.

Sovietsky štát chcel svetu ukázať, že má situáciu pod kontrolou, a tak ihneď po nehode začali zúfalé záchranné práce. Akcie, aké dejiny ľudstva dovtedy nepoznali, pretože proti vražednému žiareniu boli záchranári prakticky bezbranní. K záchranným čatám sa čoskoro pridala aj skupina vedcov. Jedným z nich bol atómový fyzik Konstantin Pavlovič Čečerov. Vedec sa na záchranárske práce prihlásil dobrovoľne, z vedeckého záujmu. Čečerov mal skúmať teplotné žiarenie. Žiadne však nezistil, ruina reaktora mala iba 24 °C, a to počas horúceho letného dňa s teplotou 35° v tieni. „Lietali sme aj v noci a merali. Budova vtedy vychladla na 14 až 15 °C, iba otvorené jadro reaktora si zachovalo svojich 24 °C.“

Čečerov a jeho kolegovia dokonca vstúpili do ruiny, aby priamo namieste hľadali zdroje tepla. Ale ani tam nič nenašli. Vedci sa však nevzdávali, chceli zistiť, ako sa katastrofa udiala. Čečerov a jeho ľudia sa nakoniec osmelili a vydali sa do srdca zničeného reaktora. „Vliezli sme do reaktorovej šachty a po štyroch sme liezli do bývalého velína nad reaktorom. Boli sme dokonca aj v priestoroch pod reaktorom. Nasnímali sme fotografie a videá, zobrali stovky vzoriek a vykonali tisícky meraní. Až potom sme pomaly začali tušiť, čo sa s blokom 4 skutočne stalo. A náhle nám bolo jasné: „Oficiálne vysvetlenia z roka 1986 vôbec nezodpovedali tomu, čo sme tam videli.“

Nešťastie v Černobyle bolo tvrdou skúškou novej politiky Glasnosť. Generálny tajomník Gorbačov vystúpil na verejnosť s osobným vysvetlením ku katastrofe. Zároveň však – v júni 1986 – KGB odovzdala vysokým politikom a úradníkom tajný zoznam s jednoznačnými pokynmi, ktorých sa každý z nich mal držať. Bod 1 zoznamu: Všetky informácie, ktoré odhaľujú skutočné príčiny katastrofy, sú prísne tajné.

Koncom augusta 1986 sa sovietska delegácia zúčastnila na konferencii vo Viedni. Pod vedením Valerija Legassova bola plénu pozostávajúcemu z medzinárodných expertov a svetovej verejnosti prezentovaná oficiálna verzia nehody v Černobyle. Podľa tohto oficiálneho vysvetlenia nočnú nehodu reaktora zapríčinilo ľudské zlyhanie. V dôsledku nezodpovedného pokusu, ktorý mal objasniť, čo treba robiť v prípade náhleho zastavenia turbíny. Keď obsluha siahla k núdzovému vypínač, bolo už neskoro. O 1 hodine 23 minúte a 59 sekunde strechu reaktorovej haly odhodila obrovská explózia. Žeravé grafitové trosky padali na hraničiace budovy a mrak rádioaktívnych častíc vystúpil na nočnej oblohe do výšky niekoľkých kilometrov. Pracovníci nočnej zmeny boli predvedení ako zločinci a odsúdení na dlhé tresty odňatia slobody: Sovietske úrady im dávali plnú vinu na katastrofe. Medzinárodná tlač nemala žiaden prístup. Novinári nemali šancu vykonávať vlastné rešerše. A svetové tlač tak vydala úradne vyhlásenú verziu nehody reaktora.

Prasknutý reaktor bol nakoniec zahalený do masívneho betónového plášťa z betónu – pre istotu. No Čečerov a jeho ľudia našli v tomto takzvanom sarkofágu rozostúpené štrbiny. Ani stopy po hermetickom zapečatení ruiny. Zjavne bolo zastavaného aj menej betónu, ako sa oficiálne uvádzalo. Aliancia, ktorá sa Černobyľom zaoberala, prišla napokon k záveru, že existujúci sarkofág je nestabilný a že zemetrasenie alebo iné prírodné katastrofy by ho ľahko mohli zničiť, že aj susediaci blok B je nestabilný a že treba ihneď začať so stavbou nového stabilného betónového plášťa.

Prečo sa začalo uvažovať o zemetrasení? Pretože atómová elektráreň bola postavená práve na mieste, kde sa stretávajú dva obrovské zlomy. Stavebné predpisy, ktoré zakazujú stavbu takýchto rizikových zariadení na zlomoch, vtedy ešte neexistovali. Čečerov: „Stavbári jednoducho nevedeli, akú vzdialenosť od zón so zvýšeným nebezpečenstvom zemetrasenia mali pri stavbe elektrárne dodržať.“

Černobyľ však zďaleka nie je jediná AE, ktorá sa podobá tikajúcej bombe, pretože bola geologicky nesprávne umiestnená. Vtedy boli všetky reaktory v krajine rozmiestňované na základe vojenských a strategických aspektov. To platí aj pre litovskú Ignalinu, najväčšiu atómovú elektráreň na svete. O geologické pomery sa tam nikto nezaujímal. Reaktor Ignaliny zodpovedá černobyľskému typu. Medzinárodní experti považujú túto konštrukciu za mimoriadne nestabilnú. Okrem toho chýba dostatočný reaktorový obal. V prípade nehody by rádioaktívne oblaky mohli nerušene uniknúť a dostať sa do celej Európy. A Ignalina stojí tiež na geologickom zlome, čo vyplýva zo správy z roku 1989. Mohlo teda v Černobyle ísť o takéto zemetrasenie? Čo na to hovoria správy očitých svedkov?

Čečerov: „Väčšina si spomína na temné dunenie. Tým to všetko začalo, hluk s nízkou frekvenciou. Podlaha sa triasla, steny sa hýbali, omietka opadávala zo stropu. Všetci si na to spomínajú. Zem akoby sa im otvárala pod nohami. Niektorí sa dokonca vyjadrili, že im to pripomínalo zemetrasenie.“ Podľa správy istého očitého svedka z 20 zamestnancov AE, ktoré mali tú noc službu, všetci vraj hovorili to isté: „Predtým než katastrofa začala, triasla sa zem.“ Týmto svedectvám však nikdy nebola venovaná pozornosť. „Počul som hrmenie, zo stropu spadla doska, stĺpy sa chveli, podlaha sa triasla, svetlo zhaslo a naskočilo núdzové osvetlenie. Po 30 – 40 sekundách sme nad nami počuli prenikavý hluk smerom od vpustu. V hale B spadla strecha. Najskôr spadla jedna doska, potom popadali jedna doska za druhou, vzápätí zhaslo svetlo. Keď svetlo opäť nabehlo, bolo rozhodnuté, že reaktor vypneme.“ Očitý svedok: „Cez dieru v streche som videl svetielkovanie, žiaden požiar, steny vo velíne sa začali triasť, aj strop a podlaha. Po niekoľkých sekundách druhá explózia, trocha slabšia ako prvá. Zvláštne svetlo, farebné svetielkovanie, ktoré išlo hore až do výšky 100 metrov.“

Správy očitých svedkov a Čečerovove výsledky tomu nasvedčujú: Vysvetlenie, ktoré zverejnili sovietske úrady v roku 1986, bolo nesprávne. Mali sme si myslieť, že po takej explózii plášť a kruhová ochranná nádoba jadra reaktora sú zničené. Na veľké prekvapenie však obe vykazovali iba malé poškodenie. Očakávalo sa, že explózia v reaktorovej šachte všetko roztrhne, nič však roztrhnuté nebolo. Mnohé nosníky na stabilizáciu grafitového poklopu sa namiesto toho jednoducho roztavili a zhoreli. A keď ste si tie roztavené časti pozreli zblízka, bolo jasné, že tu došlo k čudnému pôsobeniu tepla – ako keby tie rúry prepálil acetylénový horák.

Geofyzik Čatajev, ktorý rozhodujúce dokumenty údajne vlastnil, počul o zbierke správ očitých svedkov z tej nešťastnej noci a chcel o nehode Černobyľu napísať článok a tiež uviesť skutočnosť, že svoju úlohu mohlo zohrať aj miestne zemetrasenie. Článok však nikdy nevyšiel. Čatajev vytušil, že jeho život je ohrozený. V roku 1995 sa bez akejkoľvek výstrahy stratil.

Neskôr bolo jasné, že Čatajevove dokumenty boli záznamy tajných odpočúvacích staníc. Tie sa nakoniec predsa len dostali do rúk kritických vedcov. Boli to seizmologické záznamy z meracej stanice Norinsk, ktoré dokazujú, že v okamihu explózie reaktora bolo zemetrasenie. Seizmografické záznamy dokazujú, že prvé otrasy nastali krátko pred explóziou, a že krátko nato bolo zaznamenaných niekoľko ďalších otrasov. Tieto záznamy dokazujú, že nešťastie bolo podmienené zemetrasením a že oblasť je seizmicky aktívna. Zem sa triasla už asi 20 sekúnd pred explóziou reaktora, zistilo sa. Po otrase uplynulo 22 alebo 23 sekúnd, až potom reaktor vyletel do vzduchu. Seizmologická stanica zaznamenala zemetrasenie sily 2,5 na Richterovej stupnici. Z výpočtov vyplýva, že epicentrum sa muselo nachádzať hneď vedľa elektrárne. Pod blokom elektrárne alebo bezprostredne vedľa prebiehal zlom v zemskej kôre. Vtedy má aj slabé zemetrasenie účinok otrasu sily 7-8. Sovietske úrady však všetky tieto záznamy ignorovali. Teóriu zemetrasenia jednoducho odmietli. Podľa nich bola atómová elektráreň Černobyľu postavená v oblasti, ktorá je podľa všeobecných poznatkov geologicky stabilná.

Vedci moskovského geofyzikálneho inštitútu priebeh nehody zrekonštruovali ešte raz. Zo seizmografických údajov, z protokolov elektrárne a zo správ očitých svedkov. Zisťujú celkom nový obraz katastrofy:

Je polnoc. Asi jeden a pol hodiny pred nehodou počujú rybári temné dunenie. O 1.21 hod. vedúci výpočtového strediska počas obchôdzky v centrálnej hale spozoroval modravé svetielkovanie. O 1hodine, 23 minúte a 35 sekunde začína zemetrasenie. Veľký hrmot a blok 4 sa otrasie. O päť sekúnd neskôr (1.23.40) príslušný pracovník spozoroval zemetrasenie a stláča núdzový vypínač. Vibrácie rastú. Prvý silný otras, zvislé svorníky poletujú sem a tam, Stropné dosky padajú na zem – opäť svetielkovanie. V strojovni praskajú okná – silný otras zeme a reaktor exploduje. O 17 minút neskôr pracovník vo velíne zaznamenal ďalšiu explóziu. Je po zemetrasení.

Čečerov: „Charakter škôd v horných priestoroch nás nútil k zamysleniu. Tam museli zúriť nejaké tlakové vlny. Tam hore sa vyskytlo množstvo nezrovnalosti, ktorých príčiny sme si sprvoti nevedeli vysvetliť.“ Mohutná explózia v reaktore by určite všetko zničila. Tu však niektoré miestnosti ostali neporušené, a to bolo predsa len veľmi zvláštne. Ešte jedna vec bola zvláštna: Všetci si mysleli, že vo vnútri reaktora, blízo jadra, je intenzita žiarenia obrovská. No z ľudí, ktorí chodili v zničenom reaktore, nikto nezomrel a ani len vážne neochorel. Rádioaktívny materiál z reaktora si zrejme nenašiel cestu do budovy.

Nakoniec bola ustanovená spoločná ukrajinsko-ruská komisia. Vo svojej správe z marca 1996 dochádza k výsledku, že v noci černobyľskej katastrofy skutočne došlo k miestnemu zemetraseniu, asi 20 sekúnd pred nehodou. Správa bola zverejnená, nič sa však nestalo.
V zozname KGB sa v bode 10 uvádza: Informácie o jadre reaktora, ktoré by mohli prezradiť, že do prostredia unikli nebezpečné množstvá rádioaktivity, musia byť udržané v tajnosti.
V bývalom Sovietskom zväze pokyny KGB mohli byť účinné. Hodnoty namerané na celom svete však hovoria jasnou rečou. Podľa nich reaktor vymrštil do atmosféry oveľa viac rádioaktívneho materiálu, ako úrady uvádzajú. Oficiálne unikli iba 4 % náplne reaktora – asi 96 % sa ich nachádza v ruinách. V skutočnosti je to zrejme naopak. Skoro všetko vyletelo von a reaktor je skoro prázdny!

Nikto sa o pravdu nezaujíma. A nikdy sa nedozvieme, či Valerij Legasov poznal pravdu, keď svetovej tlači podával oficiálne vysvetlenie Černobyľu. V roku 1988, skoro presne dva roky po katastrofe potom, čo na základe jeho oficiálnej verzie neprávom obvinili zo zločinu pracovníkov elektrárne, spáchal samovraždu.

Na to, že spomínané zemetrasenie nebolo prirodzeným zemetrasením, ale bolo to umelé zemetrasenie vyvolané skalárnou zbraňou, Wernera Altnickela upozornil článok „Piknik  s Geigerovými počítačmi“ od Martina Ebnera z roku 2003. V tomto článku bol uverejnený rozhovor s Prof. Lengfelderom z Inštitútu pre výskum žiarenia Otta Huga, ktorý túto informáciu prezradil.

A takto sa vyskladal celý obraz, ktorý sa opiera o dokumentáciu WDR/ARTE: Spojené štáty americké sa dozvedeli o skalárnom zariadení. V apríli 1986 sa malá americká tajná akčná skupina zamiešala do procesu, v rámci ktorého sa sovieti pokúšali vyvolať v USA v oblasti Los Angeles obrovské zemetrasenie. Nakoniec – vtedy vládla studená vojna – táto americká skupina zničila ruské skalárne vysielače, ktoré sa nachádzali neďaleko atómovej elektrárne. Pritom na tejto sústave skalárnych antén došlo k obrovskému elektromagnetickému výboju, ktorý zapríčinil atómovú katastrofu.

Pretože jedna vec ostáva stále nevysvetlená: Odkiaľ pochádzalo to modravé svetielkovanie, tie viacfarebné svetelné úkazy, ktoré bolo vidno krátko pred katastrofou?

Dňa 28.7.1976 nastalo veľké zemetrasenie v čínskom Tang-šane. Zomreli státisíce ľudí. Skôr než nastali prvé otrasy, v noci o 3:42 hod sa obloha rozžiarila. Rôznofarebné svetlá bolo vidno na vzdialenosť až 300 kilometrov. Listy mnohých stromov ako aj pestovaný šalát boli následne jednostranne spálené. Takéto prejavy sa vyskytujú pri použití skalárnych a HAARP technológií – nie pri obyčajnom zemetrasení.

Pôvodný článok vyšiel v Lichtsprache č. 41, v máji 2006. Zdroj. Preklad durino, apríl 2010.

Dodatok prekladateľa

V tomto článku mi ani tak nejde o zistenie presného priebehu katastrofy černobyľského reaktora v apríli 1986. Možno je havária Černobyľa skutočne dôsledok zlyhania ľudského faktora, ako sa uvádza v oficiálnej správe, možno nie. Skôr mi ide o ilustráciu skutočnosti, že zbrane na báze ovplyvňovania počasia napr. ožarovaním ionosféry vlnami extrémne nízkej frekvencie alebo naopak, mikrovlnami, s obrovskými výkonmi sa už dávno používajú. Sú to zbrane ktoré majú mnohé výhody. Dokážu vyvolať dlhodobé sucho, nečakané záplavy, ale žiaľ i ničivé zemetrasenie či tsunami. Ale asi najlukratívnejšia výhoda je tá, že neprezrádzajú identitu útočníka. Nikto tak nemôže útočníka obviniť z útoku.

Na zdokonalenie ich funkčnosti, účinnosti a smerovania účinku je výhodné, rozprašovať do ovzdušia vodivé čiastočky, aby vznikla vodivá vrstva. Na ich rozprašovanie sa používajú lietadlá, či už civilné alebo vojenské – na oblohe stopy ich práce pozorujeme v tzv. chemtrails. Kto chce, dokáže nájsť množstvo patentov udelených v súvislosti so zariadeniami na ovplyvňovanie počasia, ale i v súvislosti s rozprašovacími systémami leteckých motorov. Prídavné substancie vraj nie sú vypúšťané z prídavných nádrží, sú obsiahnuté už priamo v leteckom kerozíne, pod zámienkou zlepšenia jeho vlastností (účinnosť, tečenie pri nízkych teplotách…).

Otázka teda nestojí či vôbec, ale čím všetkým sme práškovaní. Prečo, to už tušíme. Amíci nerobia nič, čo by pre nich nebolo bytostne výhodné. Ich postoj k prírodným zdrojom je známy. Pre ropu a iné strategické zdroje nemajú problém vydrancovať cudziu krajinu, ekonomicky či vojensky. Najnovšie sa o tom zrejme presvedčí Irán. A zbraň globálneho dosahu, ktorá neprezradí identitu útočníka? Mňam. Životné prostredie? Cha, ak treba, v pohode zamoria (cudzie) územie aj tvrdým žiarením. Takže uvažovať o tom, že chemtrails vypúšťajú v záujme nás všetkých – aby tak spomalili údajné globálne otepľovanie, a to dokonca na vlastné náklady – je naivné a úsmevné.

Nechvália sa vypúšťaním chemtrails, asi vedia prečo. Ak to robia potajomky (a pritom pred očami nás všetkých), môžeme vychádzať z toho, že by sme určite nesúhlasili s ďalším jedovatým kokteilom, “ zaručene“ neškodným pre ľudí a prostredie. Soli bária, hliník, nanočastice, čiastkové informácie o zložení vzoriek týchto svinstiev možno nájsť na niektorých stránkach o chemtrails. Nechcem rýpať do našich vládnych organizácií, ale asi by bolo dobré vedieť postoj našich bdelých orgánov (napr. ministerstva životného prostredia) k tomu, že nad hlavami nám cudzie (či vlastné?) lietadlá vypúšťajú bordel. A ak nevedia, o čo ide, v tomto krátkom videu uvidia, ako chemtrails vyzerajú a čo robí s oblakmi práškovanie a gigawatty energie, vrátane spomínaných viacfarebných úkazov na oblohe.

Určite ste si všimli, že naše nebo už nebýva modré. Nielen vo vzdialenej Amerike ale aj  nás – v Bratislave, na Slovensku, v Európe. Naše deti nebudú poznať modrú oblohu, ani my si ju pomaly nepamätáme. Vnímame to ako niečo úplne samozrejmé, že obloha je biela. Ale nie je to samozrejmé! Pôvodne bola modrá.

Ak o chemtrails veľa toho neviete, pozrite si film Aersosol crimes (aerosólové zločiny). Žiaľ, je iba v angličtine prípadne v nemčine. Je to však výborný film na úvod do celej problematiky.

Názorný film v angličtine nájdete aj na tejto adrese (vďaka bruchomluvec).

Pozrite sa občas na oblohu. Je biela, mliečna. Modrá už nie je. A viete prečo.

Aktualizácia 13. 3.2011:

Pre infarktové stavy niektorých čitateľov pripájam spomínanú reláciu Der wahre Grund von Tschernobyl? odvysielanú nemeckou televíziou NDR v roku 1998. Ako čitatelia naložia s týmto videom a svojim infarktom, je mi v celku ukradnuté 🙂

A tu  je rozhovor so samotným Wernerom Altnickelom…

http://www.youtube.com/watch?v=_BvWHx83zaQ

Okrajovo sa účasťou amíkov na katastrofe v Černobyle venujú aj článku na tejto adrese: http://vedy.sk/sk/hladanie_pravdy.php#haarp

34 komentárov k “Pravda o katastrofe černobyľského reaktora”

 1. ani ma to neprekvapuje… ti amici maju prsty naozaj vsade… len skoda, ze nepadlo radsej lietadlo s Obamom a jeho celou elitou! bolo by menej skody..

  1. Myslím, že Obama a tzv. elita sú poslední, čo o tom rozhodujú. Rozhodujú o tom jastrabi z úzadia…

 2. myslela som to tak, ze by mi to bolo menej luto. myslim tym na pritomnost, nie minulost. tu Obama nemoze ovplyvnit, ale ktovie co maju teraz na planoch a Obama je urcite o vsetkom dobre informovany od jastrabov z uzadia…

 3. Ach jo.
  Každý, kdo se o historii černobylské havárie alespoň trochu zajímá (a má nějaké základní znalosti fyziky) ví, že ten článek je slátanina. Modré světélkování před havárií je pravděpodobně výmysl – pokud se nepletu, nikdo jiný se o něm nezmiňuje. Ale ano, v noci to po explozi mohlo svítit jako vánoční stromeček.
  Seismické otřesy byly naměřeny až ve chvíli, kdy bylo stisknuto tlačítko havarijního odstavení – které velmi zjednodušeně řečeno způsobilo další zvýšení výkonu a explozi reaktoru. Článek obsahuje perly jako „„Lietali sme aj v noci a merali. Budova vtedy vychladla na 14 až 15 °C, iba otvorené jadro reaktora si zachovalo svojich 24 °C.““ 24 stupňů!? Netušil jsem, že se grafit rozpálí do ruda při 24 stupních. http://www.youtube.com/watch?v=y7cjj0xYkW8

  Jádro bylo málo poškozené? To, že vojáci museli sbírat kousky vysoce aktivního grafitu ze střech okolních budov se vám zdá málo poškozené? To, že došlo k takovému úniku radioaktivity se vám zdá málo poškozené?

  „Mohutná explózia v reaktore by určite všetko zničila. Tu však niektoré miestnosti ostali neporušené, a to bolo predsa len veľmi zvláštne.“
  Viz libovolná fotogalerie.

  „No z ľudí, ktorí chodili v zničenom reaktore, nikto nezomrel a ani len vážne neochorel.“
  Co prosím? Lež.

  „Vysvětlení“ v závěru článku je taky perla…
  „Pritom na tejto sústave skalárnych antén došlo k obrovskému elektromagnetickému výboju, ktorý zapríčinil atómovú katastrofu.““
  Elektromagnetický výboj? To neexistuje 🙂 Skalární anténa? Co je zase tohle?

  1. Zdravím Mrkva,
   Zjavne som Vás prekladom tohto článku rozrušil, či až pobúril, o čom svedčí to vaše „ach jo“. Vaše ego muselo dostať riadnu nakladačku. Niektoré vety zrejme ťali do živého, zrejme tie označujete za perly… Tak poďme na ne:

   Seizmické otrasy
   Viaceré zdroje potvrdili, že v Černobyle bolo krátko pred haváriou skutočne zemetrasenie. A začalo presne 20 sekúnd pred katastrofou. Potvrdzuje to okrem iného aj rusko-ukrajinská komisia v závere svojho prešetrovania priebehu černobyľskej katastrofy v marci 1996. Opiera sa o seizmogramy a presné meranie času. Mimochodom, zhoduje sa to aj s výpoveďou asi 20 zamestnancov černobyľskej JE, ktorí všetci jednohlasne tvrdili: zem sa začala triasť pred výbuchom.
   Vy to však viete lepšie, takže celá komisia, seizmogramy a výpovede sú podvrh, veď ste to videli v televízii.

   Nuž, pozrite si tento dokument nemeckej televízie, tam uvidíte okrem iného aj spomínané seizmogramy: http://www.mefeedia.com/watch/30784171

   24 stupňov
   Čečerov bol 2 mesiace po havárii preradený do Černobyľu, aby vykonával teplotné merania. Používal americké meracie prístroje, merali na diaľku z helikoptéry, cez deň i v noci. A namerali to, nad čím sa vy tak poburujete. V reaktore bola stála teplota cca 24 °C. Tvrdí to človek, ktorý tam bol, ja nemám dôvod mu neveriť. Pre vás je to nepredstaviteľné, ale to je zapríčinené skôr vašim spôsobom uvažovania typu: Nevidel som, neexistuje. 24 °C? No way!
   Video na ktoré odkazujete, ukazuje trosky krátko po havárii, nikto netvrdí, že plameň, ktorý tam vidno, má 24 °. Čítajte pozornejšie.

   Z ľudí, ktorí chodili v zničenom reaktore, nikto nezomrel a ani len vážne neochorel
   Takže človek, ktorý sa vám v spomínanom dokumente prihovára, bol pri jadre reaktora (ale nie v okamihu katastrofy, ako si asi myslíte), bol v priestoroch nad ním, i v priestoroch pod ním. Ak si ho vypočujete, zistíte, že je tam (okrem 24 °C :)) ďaleko menšia rádioaktivita, ako sa očakávalo. Vliezol tam s viacerými ľuďmi cez štrbiny v betónovom sarkofágu, ktorý sa rozpadá, a čo je dôležitejšie, vyšli von, na počudovanie nezomreli, ani len neochoreli na chorobu z ožiarenia.
   Váš nepodložený fundovaný názor: Co prosím? Lež. Nuž ak si niečo neviete predstaviť, to ešte nemusí byť klamstvo.
   Viete čo ma zarazilo? keď Čečerov opisuje ako to vyzerá pod sarkofágom, uvádza, že hore pod kopulou poletujú vtáci. Žeby mali pod krídlom dozimeter?

   Skalární anténa? Co je zase tohle?
   Nuž, asi vám škrípe označenie, ale myslí sa tým toto: http://de.video.yahoo.com/watch/3459151/9636926 (asi v dvoch tretinách tohto krátkeho videa to uvidíte v zastavenom zábere).

   Modré svetielkovanie
   O modrom svetielkovaníste sa v škole neučili. Preto z vášho pohľadu je to „pravdepodobne výmysel“. Veď to nikto iný neuvádza.
   Čo by to nikto neuvádzal! Opisujú to očití svedkovia. Ale nevidel ste to v telke, v novinách to nebolo… jejda, slátanina.

   Odporúčam, nájdite sa na nete videá, náhodou natočené pred zemetrasením. Viem že existuje jedno video spred zemetrasenia v Číne, a nedávno aj v Kanade. V Číne uvádzajú nezvyčajné, opalizujúce svetelné úkazy. No a v Kanade svedkovia opisujú aj podobný hukot, ako rybári asi hodinu a pol pred černobyľskou katastrofou. Linky si nájdite sám.

   Ach jo…

    1. To „konečne“ signalizuje, že si u mňa častým hosťom. Ďakujem a prídi opäť 🙂

     To „konečne neškodný“ signalizuje, že tento blog má svoj zmysel, ďakujem za pochvalu 🙂

     A je milé, že si svojmu príspevku hneď dal svoj hlas 🙂

 4. Taktéž zdravím. Stále trvám na tom, že článek je snůška nesmyslů 🙂
  O zemětřesení mluví Wikipedie: „Slabá seismická událost, podobná zemětřesení o magnitudě 2,5, byla v čase 1:23:39 v oblasti Černobylu skutečně zaznamenána“. Jen pro informaci – zemětřesení o ML=2.5 je „většinou nepocítitelné“. Takové otřesy nemají jak tu elektrárnu poškodit. O jiném zemětřesení jsem ani po hodině googlování nic nenašel.
  Ohledně té teploty: Podle tohoto zdroje: http://www10.antenna.nl/wise/340/3396.html jsou místa v sarkofágu, kde teplota přesahuje 200st. Ale ano, nevylučuje to, že tam budou místa, kde bude teplota nižší.
  Tak samozřejmě, že se dá do sarkofágu jít – a dokonce tam i kratší dobu zůstat aniž by se vám cokoliv stalo. Ono na to rozvalené jádro reaktoru bylo shozeno několik tisíc tun písku, olova a bóru aby se únik co nejvíce omezil. A to, že tam dnes hnízdí ptáci není nic překvapivého – za tu dobu došlo k částečnému rozpadu radioaktivních látek, navíc před stavbou sarkofágu bylo nutné okolí elektrárny uklidit, aby tam mohli pracovat dělníci.
  Vím, jak vypadá ta vaše „skalární anténa“, ale docela by mne zajímalo, co to podle vás vlastně je 🙂
  Modré světélkování oficiální vyšetřovací zprávy ani žádné jiné mě známé zdroje neuvádí – proto si to dovoluji nazvat pravděpodobným výmyslem. To, že se před zemětřesením mohou objevit světelné _atmosferické_ jevy navíc vůbec nenasvědčuje tomu, že by mělo jít o uměle vyvolené zemětřesení – existuje několik teorií přirozeně vysvětlujících jejich původ.

  1. Nechcem spochybňovať Wikipediu. Ale to či tam niečo je alebo nie je neznamená, že to niečo existuje či neexistuje. Iste, o niečom to hovorí. Je to výslednica vôle adminov (ľudí), ktorí podľa toho čo tam chcú a nechcú mať, usmerňujú otrockú prácu prispievateľov. A že niektoré (hlavne politické) skutočnosti sú na w. nepresné, neúplné, skreslené či nesprávne, to sú fakty (nechcite po mne rešerše 🙂

   K vašemu „nenasvědčuje tomu, že by mělo jít o uměle vyvolené zemětřesení“ iba toľko: Veď o tom to celé je! Čo myslíte, prečo je táto vojenská technológia tak atraktívna? Skúste trikrát hádať. Čo by asi čínania spravili amíkom, keby zistili kto im podkúril? O to predsa ide, že to vyzerá ako „atmosférické javy“. A som presvedčený, že čoskoro „objavia a vysvetlia“ prirodzenú podstatu týchto „atmosférických“ vizuálnych a zvukových úkazov pred zemetrasením. Tipujem Ameriku alebo Izrael.

   K oficiálnym správam len toľko. Som skeptik. Aj o Kennedym vyšla oficiálna správa. A ako sa vám páči oficiálna správa z 9/11?

   Skutočne nemám silu ani chuť vás presviedčať. Prebíjali by sme sa argumentmi, ktoré ani Vy ani ja nemôžeme dokázať.

   Odporúčam Vám, dobre sa na tomto článku o Černobyle zasmejte, pobúchajte sa po pleci, ako ste mi to natrel, a povedzte to aj svojim priateľom. A príďte zas. Pekný deň 🙂

   1. Nezlobte se, ale Wikipedia mi přijde důvěryhodnější než většina „konspiračních“ serverů, včetně vašeho blogu. I když o její absolutní důvěryhodnosti si nedělám iluze, použil jsem ji hlavně z toho důvodu, že se jedná o snadno vyhledatelný zdroj.
    K tomu „nenasvědčuje tomu, že by mělo jít o uměle vyvolené zemětřesení“: Ano, jedna možnost je, že to zemětřesení bylo způsobené uměle a průvodní jevy vypadají jako přirozené – druhá, že se jedná o přirozené zemětřesení a přirozené jevy. K čemu se přikloníte nechám na vás – ale v neviditelného růžového jednorožce, který je náhodou neviditelný také asi nevěříte, co?

    Ohledně 9/11 – abych řekl pravdu, byly časy, kdy jsem docela věřil konspiračním teoriím. Ale ty konspirační teorie mají dvě velké nevýhody – nenašel se žádný člověk, který by v tom byl namočený ale rozhodl se mluvit (což při množství lidí, které do toho museli být namočení zní neuvěřitelně). A za druhé, za předpokladu, že by nějaká z konspiračních teorií byla pravdivá, proč by tak mocná organizace, která ty útoky osnovala nechala takovou konspirační teorii šířit?

    Také nemám chuť se tu nesmyslně hádat – chtěl jsem jen ukázat situaci z jiného úhlu. Ono skutečně se hodí mít informace i z jiných zdrojů.

   2. „Od toho času staviam fotovoltaické zariadenia“

    Tak gratulujem, len jedna info z praxe o fotovoltaike.. Fotovoltaicky clanok za svoj zivot nevyrobi tolko energie, kolko bolo potrebnych na jeho vyrobu. Parada!!!

 5. k panovi Mrkve,
  ku cti mu sluzi, ze diskutuje kultivovane, to sa mi dost paci a nebyva to obycajne zvykom…
  Zaujala ma zmienka o 9/11, konkretne veta :
  „A za druhé, za předpokladu, že by nějaká z konspiračních teorií byla pravdivá, proč by tak mocná organizace, která ty útoky osnovala nechala takovou konspirační teorii šířit?“

  Netrvam na tom, ze budem mat pravdu, ale moj nazor na tuto vetu je ten, ze ak pripustime, ze zalezitost 9/11 bola planovana(comu ja osobne verim), tak je celkom dobre mozne aj to, ze „pod svieckou je najvacsia tma“… teda, ze osnovatelia celeho „kolotoca“ zrejme zhodnotili, ze nemaju ziadnu sancu zakazat v casoch internetu sirenie akychkolvek informacii … jedinou sancou je podsuvat protiargumenty a ludia co sa vyznaju v teme, si mozu vytvorit svoj nazor,.. V kazdom pripade z argumentov „za“ a „proti“ je podla mna zamerne vytvarany chaos…

  Druha vec je samozrejme dobra poznamka na temu, preco nikto neprehovoril, ak bol do toho zapojeny… iste to boli desiatky a desiatky ludi…. To je zrejme podobna predstava, ako keby mal „prehovorit“ prislusnik hocijakej tajnej sluzby o hociktorej spinavej akcii, na ktorej sa podielal… mam pocit, ze dodnes podobnych „svedectiev“ existuje zalostne malo, oproti poctu „operacii“ za ktore sa tito ludia mozu pravom hanbit.
  Takze ako argument je to tiez celkom slabe… S odpustenim, ale ziadat aby „niekto prehovoril“ mi pripada trochu alibisticke – v duchu hesla „uverim ked uvidim“ – tvrdim, ze sa tym nic nezmeni – ten, kto chce, veri, ten kto nechce, nebude verit ani ked „prehovori“ hocijaky Mikimaus..

 6. Hm autor ak si to aj mysli nech užíva lieky a nech neznevažuje životy ľudí čo ten reaktor stabilizovali Teplota udržateľného štiepenia je 300 C Prečo by to zasypávali keď tam už nič neje a nič nemôže produkovať žiarenie prečo pri hasení vodou boli výbuchy že by sa voda menila na vodík a kyslík pri 25C. Ak by bolo zemetrasenie mohlo určite prispieť ak aj to že rektor bežal na nízkom výkone už pred testom dlhu dobu .Ale bohužiaľ najväčší problém bol šéf smeny mal už jeden zničený reaktor za sebou na ponorke

 7. A píše sa že sa nedozvieme ako to bolo. Tak to opravím to že sa natiahne „hangár“ nad reaktor asi každý vie a začne sa pomaličky rozoberať a triediť materiál podla kontaminácie takže sa presne zisti aký materiál tam ostal a koľko Jediný čo tam mal rozum bol Legasov a určite by nenariadil niečo čo nebolo treba chudák nemá pokoj ani po smrti

 8. Páči sa mi táto debata : atómový fyzik Konstantin Pavlovič Čečerov uznávaný odborník kontra Čecháčik Mrkva čo všetko vie a používa Google a Wiki ( neuveriteľné !) ….Čečerov skutočne fundovaný odborník ktorý v JE Černobyl pracoval, vyslovuje svoj naozaj fundovaný názor podložený skutočnýmí meraniami, odbornými znalostami a ,,lezeniami,, po reaktore konzultujúc svoje poznatky s ďalšími skutočnými odborníkmi ( aj s geofyzikom Čatajevom ) je pre Mrkvu málo lebo on vie ako to bolo a ON TO VIE! ( používa Google…chore )Mrkva je odborník a Čečerov to mal konzultovať minimálne s ním. Absolútne a nekonečne arogantým spôsobom ignoruje vyhlásenia ohľadom novoobjavených skutočnosťí od skutočných odborníkov ( hladaj v texte Mrkvar ) na cely problém okolo výbuchu. Mrkva vyhladaj odbornú pomoc. A to dosť rýchlo… ďurino ideš !

 9. STORM: vďaka!

  Pripájam komentár jedného z čitateľov iného zaujímavého servera, ktorý samozrejme nemožno overiť, ale ktorý možno doplní mozaiku:

  Citujem: „Jeden moj znamy ,ked bol v USA, tak tam stretol chlapika, ktory mu tvrdil, ze pozna osobne ludi, ktori dostali info pred vybuchom cernobilu a preto stihli odtial odist prec do Ameriky.“

 10. Zdravim, vsetkych, kto to precita.
  Dal som si namahu a precital som vsetky komentare. Po precitani mi zas sa to vybavilo. Ta hroza, ktoru som prezil. Je mi hrozne luto ludi, ktore nevedia, co pisu. Nikto neprezil, kto v tom case pracoval pri reaktori. Pri Cernobyli postavili mesto Slavutic, pre cernobylcov, ktori prezili. Bolo ich hodne, ale teraz po rokoch cintorin ma cez 54tisic hrobov.Vy sa tu hrajkate so slovickami a len tak si pisete o ludoch, ktori vosli do reaktora a prezili. Neruhajte sa prosim vas, pretoze vsetci su po smrti.Som len synom jedneho s nich, zijuci na Slovensku a preto viem, co pisem. Nahodou som natrafil na tuto stranku a zasol, ako to ludia vedia zneuzit.
  Pravdu nevie nikto, ale zemetrasenie alebo ziadne otrasy neboli, bol som v tu noc hore, len dva vybuchy jeden silnejsi, druhy slabsi.Vybehli sme na strechu 12 poschodoveho domu a videli, co sa deje. Horelo tam, plamene bolo vidiet cez dym, bolo to asi desat minut po vybuchu. Potom sme sadli do auta a v momente odisli s mesta. S mojich pribuznych prezil som len ja a moj brat, co bol mimo Pripiati, tak sa volalo to mesto, kde zili ludi, co pracovali na atomke. Nechcem nikomu nic vycitat, chcem zeby ludia neverili nicomu, co tu pishu, pokial to neprezili a nemaju ziadne info, len cez internet. Nevedomost je najhorsi kamarat.
  PS: ludia, ktori spravuju tento svet aj tak maju svoje plany, ktore musia plnit a my nic nezmozeme, pokial nezmenime nase myslenie.

 11. nech to už bolo tak či tak, mám silný dojem, že autor tohoto blogu sa úprimne snaží hľadať pravdu.
  ak by som bol z partie tých čo sa o nich nesmie hovoriť a ťahám špagátiky, tak si dám sakramentskú námahu možno na to dám zostaviť profi tím aby vyrobili niečo, čo sa dá na prvý pohľad ľahko uveriť a potom, sa to dá potopiť,
  profíci rokmi overení:
  COINTELPRO
  hľadajte, nájdete.
  ak by mi vadil tento blog a mal by som financie, budem sa ho snažiť diskreditovať tak, že autorovi podhodím niečo, čomu by sa mohlo dať uveriť.
  a potom ľahko dehonestujem celú jeho prácu.
  možno najviac vadí farmafirmám, a tam sa peniážky na nejaké vygenerovanie akéhokoľvek audio videomateriálu vždy nájdu. potom stačí fantázia…
  netvrdím že toto je práve ten prípad….
  dajte si pozor, nepriateľ naslouchá 😉
  nie nadarmo keď nájdem zaujímavé video o alternatívnych metódach liečby o ktorých už dnes viem že fungujú !!!
  tak mi youtube hneď ponúka „ufologicko, vesmirnoludove zaležitosti“ aby dehonestoval hodnutu tých informácií.
  9/11 jednoznačne potvrdil všetky dohady, tak jasná globálna manipulácia tu snad ešte nebola.
  Autorovi Bolgu prajem, pevné zdravie, nervy, veľa energie a elánu! (možno niekedy silnejší filter, lebo… skôr či neskôr udice budú nahodené 😉 )

 12. S U R A Rusia a ďalšie klimatické zbrane ktoré súdruh z Kremľa používa na zastrašenie sveta – generátory umelého zemetrasenia a podobne

 13. Měl bys si dávat bacha. U amerických blogerů prý stačí pomlouvat Obamu a je to chápáno jako vstupenka do blázince a na převýchovu.

  Vůbec bych se nedivil kdyby alespoň 20% amíků souhlasilo že na pomlouvače jejich země může být uvaleno vězení ve formě nově postavených lágrů.

  P.S.
  Vím že překládáš z němčiny, ale na žádnou změnu spojenou s Yellowstone jsi nenarazil? Klidně i v angličtině.

  Letos se prý divně chovají zvířata, respektive migrují jinak než jindy. A tohle není konspirace, to říkají lidé kteří tam žijí, ale nikde se o tom prý nemluví.

  Dále se nemluví o tom, že USA masivně vyzbrojuje celou státní správu a nakoupila prý i desetitisíce polních nemocnic. Co se týká zbraní nejde prý o nic zanedbatelného a munice do ručních zbraní je ve velkém počtu tříštivá, prostě velmi devastující a způsobující co njvětší škody.
  Toto klidně ale může mít spojitost s hrozbou kongresu a změnou ústavy, nebo i se stále častějšími ozbrojenými oddíli kteří se postavili vládní moci na odpor. Prostě lidé nejsou v klidu a někteří chtějí zásadní změny a vedení státu se možná s nimi chystá do války. Někdo říká, že jde jen o to zabavit vojáky kteří se vracejí s Avghanistanu a pávě jim tyto zbraně předávají a cvičí je (cíl výcviku je prý extrémně utajovaný).

 14. To Ocity svedok a Mrkva –
  Pánové, přečetl jsem článek i následující diskusi a jsem zděšen z míry vaší ignorance, či neschopnosti pochopit psaný text. Ani v článku, ani odpovědích autora blogu není zmínka o časovém inbtervalu 26.4. až cca 20.6.1996, do nějž vy začleňujete své opodstatněné výhrady. Těžko se můžete utkat v názorovém poli, když v poli časovém se míjíte (jeden o koze a druhý o voze). Jen pro informaci – prostudujte si video postované „filip“ 11.3.13: http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/tchernobyl_video_nuage.aspx. Mrak částic o různmé intenzitě vyzařování několkrát objel Evropu. Počátek 25.4. v cca 23.45hod. Mrak jonizujích částic vyrůstá nad Černobylem, zvyšuje energetický potenciál a začíná postupovat na SZ. Následně od 6.5. byla emise jonizujících částic v Černobylu skokově ukončena a poté se nad Evropou váleli jen kontaminované mraky bez dalšího energetického zdroje. Černobyl od 6.5. nebyl měřitelným zdrojem!! Nejsem ani fyzik, ani do podrobna neznám oficiáloní zprávu o havárii a její likvidaci, takže se mně zbytečně ptáte na důvod tohoto skokového zastavení emise jonizujících částic. Jen to dle mého soudu může znamenat:
  a) že 6.5. v ranních hodinách již nebyllo z reaktoru co emitovat, neboť veškerý v něm obsažený materiál byl již z jeho útrob vyvržen do atmosféry a okolí – viz příspěvek Mrkvy z 5.6.10 (potvrzení pozorování prof. Čečerova)
  b) že 6.5. bylo ukončeno „hašení“ reaktoru a množství vsypaného moderačního materálu bylo natolik veliké, že zamezilo další štěpné reakci.
  Co je správně nechám na vašem laskavém posouzení.

 15. Uz som citala kadeco, oficialnej sprave o dvojickach neverim, ale tomuto neverim tiez. Zemetrasenie, ktore znici len jeden reaktor a zvysne reaktory s budovou a okolite dediny, ci mesto Pripjat ostanu uplne neposkodene? Dost od veci nie? O svetielkovani sa vyjadrovat nebudem, kedze tato problematika mi nie je znama. Kazdopadne mi staci tvrdenie o zemestraseni, ktore mi hovori, ze tejto teorii proste neverim.

  1. Svetlana: nikoho nepresviedčam. Správa je však potvrdená zo strany Američana Toma Beardena, špecialistu na skalárne zbrane, ktorý odobril útok skupiny ľudí z „malej spriatelenej krajiny“ na skalárny vysielač (Ďateľ) ktorý sa nachádza iba niekoľko kilometrov od JE Černobyľ.

   Bearden prezrádza niektoré technické detaily útoku na anténny komplex vo svojej knihe (pozri aj http://www.cheniere.org/books/aids/kyshtym%20etc.htm)

   Relevantné strany knihy 129-134 boli kedysi k dispozícii online v angličtine, možnú sú ešte niekde k dispozícii, ja som dnes našiel už iba nemecký preklad príslušných stránok na http://www.chemtrail.de/?p=117 jeho knihy, ktorá vyšla pod názvom Fer de Lance, ISBN: 0−9725146−1−9.

   Myslím si, že skupina ľudí z „malej spriatelenej krajiny“ neútočila na JE, útočila na anténny komplex.

   Na stránkach T. Beardena sa získaš prehľad o možnostiach skalárnych zbraní a tiež históriu niektorých udalostí, ku ktorým došlo v časoch tzv. Studenej vojny medzi USA a vtedajším Sovietskym zväzom. Je to zaujímavé čítanie…

  2. Spomeňte si na Fukušimu… Čím bola poškodená? Zemetrasením. Čo o tom vieme? Len to, čo nám láskavo povedia… A opäť k podstate článku. Článok nemá za účel rozoberať príčinu výbuchu, ale poukazovať na existenciu frekvenčných zbraní!!! To, že tu polemizuje o veciach, ktoré sa pre mnohých zdajú absurdné, nám teraz môže byť ukradnuté. Modré svetielka krátko pred zemetrasením sú napr. tu:
   https://www.youtube.com/watch?v=7BwIadY5FI8

   Boli natočené krátko pred zemetrasením v Číne. Podobné svetielka boli zaznamenané v Iráne, Japonsku, atď. , proste všade, kde sa „z ničoho nič“ zem začala triasť. Je úplne jedno, či uveríte teóriám o svetielkach, ale napr. skúste si trošičku popozerať teórie o rezonancii. Prečo vojaci majú zakázané pochodovať po mostoch? Pretože ak „trafia“ rezonančnú frekvenciu mosta, tak ho môžu tak rozkolísať, až sa zrúti, ako sa zrútil jeden most v USA, keď ho „roztancoval“ vietor:

   Tacoma bridge collapse:
   https://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs

 16. Ach bože 😀

  Plný súhlas s pánom Mrkva. Už keď som hore čítal že Autor sa pridal ku Greenpeace tak som prevracal oči a presne podobný obsah článku som aj čakal.

  Teplota 24 celzia? Ok, podla toho „renomé“ vedca by som teda mal roztopiť betón pomocou zapaľovača, alebo, čo je horšie, už nemal hasiť vajgle o zem, lebo proste roztopím chodník / cestu.
  Grafit:

  Ekonomický význam

  Významnými vlastnosťami grafitu je jeho žiaruvzdornosť, tepelná a elektrická vodivosť, odolnosť voči kyselinám a nízky koeficient trenia. Využíva sa preto na výrobu nehorľavých a izolačných materiálov. Veľkosť kryštálov (kryštalinita) má vplyv na bilančný obsah uhlíka v ložiskách a tiež aj na cenu koncentrátu[1]. Najvyššiu cenu má makrokryštalický grafit, ktorý má však zároveň aj najnižší obsah uhlíka. Najväčšími producentmi sú Čína, Rusko, KĽDR a Kórejská republika, India a Mexiko. Veľká časť grafitu sa získava synteticky.

  Akýkoľvek dokument (či už televízny alebo formou článku) informuje o ROZTOPENOM grafite ktorý bol pôsobením výbuchu rozmetaný po okolí. Videozáznamy o grafite rozmetanom po streche Černobyľu sú voľne dostupné na Youtube (jedná sa autentické zábery tzv. likvidačných jednotiek a hasičov).
  Článok tak chcene pohŕda z dôkazmi o „prepekaní“ sa reaktoru do podložia kedy hrozila termonukleárna katastrofa, pohŕda aj tým, že sa pod reaktorom kopalo do pieskového podložia aby sa práve tejto reakcii zabránilo, a čuduj sa svete, lial sa tam následne betón, ten samí betón ktorý sa pri výbuchu reaktoru čiastočne odparil. 🙂

  Pseudovedec vošiel do časti reaktoru alebo pod reaktor = Absurdistán maximálneho zrna. Spomínané likvidačné čaty boli exponované len 30 až 45 sekúnd na turnus a umierali. Ak by pánko vedec vošiel do opisovaných priestorov, zomrel by maximálne do hodiny, a to, rozpadom organizmu.
  A je toho omnoho viac čo by sa sem dalo napísať.

  Čiže suma sumárum = článok je zavádzajúci, a klame. Autor nechce poznať / nepozná aké sily pôsobia v reaktore.

 17. Frekvenčné zbrane určite existujú už dlhšiu dobu, avšak ich skutočné využitie pravdepodobne, resp. aspoň z mojich doposiaľ zistených informácií, nie je navzájom sa „anonymne“ pobiť štát proti štátu, ako skôr pripraviť si zázemie na manipuláciu myslenia ľudí… Však o tom predsa v Ďaťľovi išlo nie? Nuž HAARP a pod. sú hračky na veľa vecí. Iba raz čapil a mnoho ich zabil… Nie som žiaden odborník, ani nemám PhD. v mikrovlnách 🙂 O to tu teraz vôbec nejde. Ja by som chcel podchytiť tú vetu článku, kde autor píše:
  „V tomto článku mi ani tak nejde o zistenie presného priebehu katastrofy černobyľského reaktora v apríli 1986. Možno je havária Černobyľa skutočne dôsledok zlyhania ľudského faktora, ako sa uvádza v oficiálnej správe, možno nie. Skôr mi ide o ilustráciu skutočnosti, že zbrane na báze ovplyvňovania počasia napr. ožarovaním ionosféry vlnami extrémne nízkej frekvencie alebo naopak, mikrovlnami, s obrovskými výkonmi sa už dávno používajú. Sú to zbrane ktoré majú mnohé výhody. Dokážu vyvolať dlhodobé sucho, nečakané záplavy, ale žiaľ i ničivé zemetrasenie či tsunami. Ale asi najlukratívnejšia výhoda je tá, že neprezrádzajú identitu útočníka. Nikto tak nemôže útočníka obviniť z útoku.“
  Na tomto by sme mali stavať naše diskusie 🙂 Nemá význam sa teraz dohadovať o tom, aká bola teplota v reaktore, koľko ľudí zahynulo, koľko ochorelo, ako ďaleko to rozmetalo, atď. To predsa nebolo cieľom článku, ani nemá byť prečo. Nikto z nás tam nebol a teda asi toho o tom veľa nevieme 🙂
  Späť k tým frekvenčným zbraniam. Mozog pracuje na určitej frekvencii a ak dokážeme naň útočiť rovnakou frekvenciou, tak ho vlastne „hackneme“. Opäť, nejdem sa tu s nikým dohadovať o nesmrteľnosti chrústa, či o tom, kto má aké tituly a z čoho. S autorom napr. nesúhlasím s tým, že obete nevedia, kto im to urobil. Podľa mňa to veľmi dobre vedia, lenže nič nezmôžu. Alebo má Čína začať jadrový útok na USA? Všetci tam hore v pozadí za záclonou spolupracujú a kujú pykle proti nám – obyčajným ľuďom a preto ich nepoteší nič viac, ako keď sa hádame a žerieme medzi sebou. Nuž jeden z ľudí, ktorý ponúkal takéto zbrane, ktorými na diaľku dokáže zničiť čokoľvek, bol napr. Tesla a HAARP je údajne založený na jeho technológiách. Tieto zariadenia sa stavajú po celom svete a spolu s „inteligentnými“ zariadeniami majú slúžiť na vytvorenie „sub-reality“, alebo akéhosi nového „matrixu“, do ktorého nás uväznia. Čo presne to má znamenať, si radšej ani nechcem predstaviť. Prečo sa tak často posledne hovorí o tzv. „internete vecí“? Všetky zariadenia budú spolu komunikovať… Super…! Až na jednu maličkosť, každá vec sa dá využiť, aj zneužiť a myslieť si, že vlády a korporácie vytvárajú tieto veci pre dobro ľudí, je naivné. Chystá sa 5G internet. Už to nebudú veľké vysielače, ktoré majú „hluché“ miesta. Už to budú malé lokálne vysielače, všade vôkol nás… Prečo, či načo vlastne? Aby sme mali lepší signál? Alebo skôr preto, aby sme boli stále „na dostrel“? Inteligentné televízory nás už špehujú, nahrávajú, sme ako v live vysielaní. Mobily nás odpočúvajú, chytré merače nás tajne zameriavajú, atď. Skutočne len náhoda?
  Čo sa týka toho šírenia informácií po internete, ak si všimnete posledné roky správanie sa USA, tak zistíte, že tú slobodu už vo veľkom obmedzujú. Apropo, ako je vlastne možné, že tí tzv. „nepriatelia“ – USA a Čína na mnohých veciach spolupracujú, rovnako, ako spolupracoval ZSSR s USA? Teórií je mnoho, ale ľudia sú bohužiaľ stále naučení slepo tráviť to, čo im povedia v správach, prípadne čo sa naučili v škole a absolútne ignorovať čokoľvek, čo proti tomu protirečí… 🙁

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *