Podvod menom Ebola II

Viac ako iba podozrivé: Pentagon vyvíja „vakcínu proti ebole“ spoločne s Monsantom

Panika šírená v súvislosti s ebolou – cielene rozdúchavaná kriminálne nezodpovednou Dr. Margaret Chanovou, v časoch takzvanej prasacej chrípky smutne známou riaditeľkou Svetovej zdravotníckej organizácie WHO v Ženeve, a kriminálne nezodpovednými zástupcami štátneho CDC, teda Strediska na kontrolu a prevenciu chorôb v USA – je zo dňa na deň absurdnejšia a škodlivejšia.

ebola

Nestačí, že WHO ako „príznaky eboly“ uvádza symptómy normálnej chrípky alebo dokonca ťažkého prechladnutia. Nestačí ani to, že jediný uznávaný „spoľahlivý laboratórny test“ pre ebolu, PCR test (angl. Polymerase chain reaction, teda polymerázová reťazová reakcia, test vyvinutý na úplne iný účel), jeho autor, nositeľ Nobelovej ceny Dr. Kary Mullis, vyhlásil za úplne bezcenný na dokázanie vírusov eboly v organizme. V jednom rozhovore Mullis vyhlásil: „Kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia je rozpor sám o sebe.“ PCR slúži na kvalitatívny dôkaz látok, svojim princípom je však na odhadnutie množstiev nevhodný. Test môže objaviť genetické sekvencie vírusov, nie však vírusy samotné.

Teraz zisťujeme, že bola založená nová spoločnosť, pravé verejno-súkromné partnerstvo (PPP), aké by potešilo Margaret Thatcherovú. Najväčší vlastník patentov na geneticky modifikované (GM) osivá, prípadne osivá ako také, spoločnosť Monsanto Corporation zo St. Louis vo federálnom štáte Missouri, vstúpil do spoločného podniku… s nikým iným ako Pentagonom. 4. augusta priniesla americká televízna stanica Fox News priniesla znepokojivú správu:

„Experimentálny medikament, nasadený na liečbu dvoch amerických pomocníkov, ktorí sa infikovali vírusom ebola, dovtedy nebol testovaný na ľuďoch; prvý raz bol spomenutý začiatkom tohto roka ako súčasť prebiehajúceho výskumného projektu spolufinancovaného vládou a armádou USA… Ministerstvo obrany sa už dlhší čas podieľa na výskume infekčných chorôb, medzi nimi aj eboly.“

Ministerstvo obrany USA, Monsanto a Tekmira

Ďalší starostlivý výskum vyniesol na svetlo nasledujúci, fascinujúci a mimoriadne podozrivý fakt o prebiehajúcom projekte výskumu eboly amerického ministerstva obrany.

Ministerstvo sa očividne spolčilo so spoločnosťou Monsanto a ďalšími, a investovalo do výrobcu vakcíny proti ebole. Spoločnosť nesie názov Tekmira Pharmaceuticals Corporation, jej akcie sú registrované v NASDAQ pod kódovým označením TKMR. Samotná Tekmira sa vyhlasuje za jedného z pionierov vývoja liekov na báze kódovania RNA označovaných aj ako RNAi lieky.

Od začiatku šírenia hrôzy pred ebolou jej akcie vyskočili do závratnej výšky, podobne ako svojho času vystrelili do výšin akcie Donalda Rumsfelda na spoločnosti Gilead Sciences, ktorá vyvinula Tamiflu, keď ako minister obrany v rámci šírenia paniky pred vtáčou chrípkou objednal pre svojich vojakov úplne zbytočný liek Tamiflu za miliardu dolárov.

Tekmira na svojej vlastnej internetovej stránke zdôrazňuje:

„TKM-Ebola, liek typu RNAi proti vírusu ebola, je vyvíjaný v rámci kontraktu v objeme 140 miliónov amerických dolárov s Medical Coutermeasure Systems BioDefense Therapeutics (MCS-BDTX) amerického ministerstva obrany.“ Už v roku 2010, uvádzajú ďalej, „Tekmira podpísala s ministerstvom obrany kontrakt v objeme 140 miliónov amerických dolárov na vývoj lieku RNAi na liečenie vírusu ebola, pri ktorom bola využitá naša LNP technológia. V roku 2013 bola spolupráca rozšírená na signifikantné pokroky v technológii receptúry LNP, medzi nimi aj novú, účinnú LNP receptúru so schopnosťou lyofilizovať (odstrániť vodu/vlhkosť zo zmrazených produktov) LNP receptúry, a LNP receptúru, ktorú možno podávať intravenózne.“

Na tej istej internetovej stránke sa ďalej uvádza:

„V roku 2014 podpísala Tekmira s Monsantom opčnú zmluvu, podľa ktorej spoločnosť Monsanto získala licenciu na využívanie firemného odvodového systému…“

Teraz bolo spoločnosti Tekmira dovolené (kým?), svoj experimentálny liek TKM-Ebola testovať na ľudských probandoch. Kde? Tekmira nás informuje:

„Tekmira vstúpila do medzinárodného konzorcia pod vedením WHO, aby poskytla štúdiový liek na báze RNAi na zrýchlené klinické štúdie v Západnej Afrike. Členmi konzorcia sú zástupcovia International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC) na britskej univerzite Oxford, amerického CDC, organizácie Lekári bez hraníc – (Médecins Sans Frontières, MSF), Fondation Mérieux a ďalších inštitúcií a organizácií.“

Komu bude v rámci už vládnucej vyvolanej hystérie z eboly chýbať niekoľko stovák Západoafričanov, ktorí zomreli na komplikácie – nie na ebolu, ale na pokusy amerického Pentagonu s experimentálnym liekom TKM-Ebola.

Všetky kľúčové figúrky tohto zločinu sú zastúpené v konzorciu, v ktorom spolu s Tekmirou uskutočňujú pokusy na ľuďoch v Afrike – WHO, CDC a ostatní.

Boli azda ebola a celé to strašenie zo strany WHO a CDC pred ebolou navrhnuté sponzormi, aby uviedli svet do takej paniky, že si ľudia radi nechajú podať netestované alebo nedostatočne testované lieky alebo injekcie „proti ebole“ typu TKM-Ebola, ktoré slúžia v skutočnosti na eliminovanie významnej časti obyvateľstva západnej Afriky – a nielen tam?

Ebola a eugenika?

V tejto súvislosti je zaujímavá skutočnosť, že šéfom americkej organizácie Lekári bez hraníc až do svojej smrti pri zvláštnom leteckom nešťastí v roku 2010 nebol nikto iný ako Richard Rockefeller, syn Davida Rockefellera. A v predstavenstve spoločnosti Monsanto sedel ešte donedávna ďalší, medzičasom zosnulý Rockefeller.

Rodina Rockefellerovcov patrí už viac ako sto rokov, od založenia svojej Rockefellerovej nadácie, medzi najochotnejších podporovateľov eugeniky, vrátane nacistického výskumu eugeniky na Kaiser Wilhelm Institut v Berlíne a Mníchove koncom 1930-tych rokov (pre tých, čo to nepochopili: táto židovská rodina nechce, aby sme sa my ostatní rozmnožovali, pozn. prekl.).

Existujú niektoré veľmi bohaté a mocné rodiny, ktoré sa považujú za bohov vládnucich nám smrteľníkom. V tomto svetle ide rodina Rockefellerovcov skutočne príkladom. Vo svojej knihe The Molecular Vision of Life, ktorá vyšla v roku 1993, Dr. Lily E. Kay – ktorá je považovaná za jedného z „najvýznamnejších historikov biológie svojej generácie“ – tvrdí, že „nová biológia“ vychádzala do značnej miery z Rockefellerovej nadácie a z ňou podporovaného programu na California Institute of Technology (Caltech), a to vďaka konsenzu medzi istou vedeckou a istou podnikateľskou elitou, ktorých ciele boli zamerané na eugeniku a nevyhnutnosť vytvorenia mechanizmu sociálnej kontroly a „ľudského inžinieringu“.

Pojem „molekulárna biológia“ použil v roku 1938 Warren Weaver, riaditeľ prírodovedeckého oddelenia Rockefellerovej nadácie. Peniaze na vývoj redukcionistickej disciplíny molekulárnej biológie poskytla finančne dobre vybavená rodina Rockefellerovcov. Mnohí zo zúčastnených vedcov neboli podporovateľmi eugeniky, iba vedci, ktorí potrebovali peniaze na výskum. Kay zdôrazňuje, že mnohí z nich, dokonca aj v radoch elity, mali záujem robiť „čistú vedu“, aj keď im boli ciele Rockefellerovej nadácie dobre známe. Kay píše:

„Výsledkom bolo, že ›nová biológia‹ nebol žiaden otvorený výskum ›hádanky života‹, ale skôr cielený výskum na zodpovedanie špecifických otázok vedený spôsobom, ktorý bol podriadený cieľom eugeniky a sociálnej kontroly.“

Všetky dostupné dôkazy signalizujú, že aktuálna hystéria z eboly zo strany WHO a CDC je súčasťou práve takéhoto eugenického plánu, ktorý podnietil Rockefellerovu nadáciu prostredníctvom Monsanta na vytvorenie GM osív, aby kontaminovali potravinový reťazec ľudí i zvierat.

Už spojenie Tekmiry a Pentagonu v súvislosti s ebolou je dostatočne znepokojivé. Je však potrebné zdôrazniť aj to, že americké Strediska na kontrolu a prevenciu chorôb CDC získalo v roku 2010 patent na istý mimoriadny kmeň vírusu ebola, známy ako „EboBun“. Patent je evidovaný pod číslom CA2741523A1. CDC môže dokonca vyberať licenčné poplatky. Hm…

Prečo si najdôležitejšia zdravotnícka organizácia v USA necháva patentovať kmene vírusov ebola? Patentovanie vírusu? Ako je takáto nehoráznosť vôbec možná? Kanadský patentový právnik David Schwartz k tomu uvádza:

„Nemožno patentovať chorobu ako takú, akou je napríklad rakovina alebo chrípka. Ak však hovoríme o forme života ako baktéria alebo vírus, ktorý bol človekom pozmenený, vtedy je odpoveď áno.“

Vitajte vo WHO a v CDC, na americkom ministerstve obrany a v tom, čo sa stále výraznejšie ukazuje byť ich Zónou šera (Twilight Zone) – aby sme citovali vedecko-fantastický televízny seriál Roda Sterlinga 1960-tych rokov.

Zdroj

Komentár:

Napriek tomu, že tento preklad je samostatný článok z úplne iného zdroja, uvádzam ho ako priame pokračovanie môjho predchádzajúceho prekladu Podvod menom Ebola (predtým nevhodne označeného Podvod s menom ebola). Išlo o správu istého obyvateľa Ghany, ktorej kľúčovou výpoveďou bolo tvrdenie, že ide o ochorenie šírené umelo (konkrétne očkovaním).

Vďaka zdieľaniu mala správa veľký počet prístupov, znieslo sa na mňa množstvo negatívnych reakcií, ibaže bez akýchkoľvek argumentov. Obsah správy v mnohých vyvolal otras, takže prvou reakciou mnohých bola potreba zabiť, umlčať, znemožniť, zosmiešniť autora správy! Presne ako to uviedol psychológ, Dr. Robert Betz vo svojej prednáške Ži svoj život.

Už v čase prekladu prvej správy som mal (nielen ja) správy o prepojení eboly a Pentagonu, poukazoval na to Michael Leitner vo svojom videu. Sú to správy verejne dostupné pre každého.

Aktuálna správa zo servera kopp-verlag.de plne potvrdzuje kľúčovú výpoveď prekladu Podvod menom Ebola. Kto chce, ten si dohľadá napr. aj správu libérijského Daily Observerfebruára augusta 2014, ktorá hovorí okrem iného aj o pohybe osôb oblečených ako „nurses“, teda zdravotné sestričky:

The Observer had previously been informed that people dressed as nurses were going into communities with ‘Ebola Vaccines’. Once injected, it reportedly produces Ebola-like symptoms and sends victims into a coma. Shortly thereafter, victims expire. Communities are now reportedly chasing vaccine peddlers out of their communities. After 10 children reportedly died from the ‘vaccine’ in Bensonville, the peddlers were reportedly chased out of the community upon their next visit.

Na rozdiel od niektorých komentátorov, ktorí už pravidelne navštevujú môj blog, si nemyslím, že ľudia sú ovce. Jednoducho, nie sú pravdivo informovaní, sú tak zahltení hovadinami, že prestali rozmýšľať nad informáciami, iba ich „konzumujú“.

Také niečo, že by ľuďom niekto chcel vedome ublížiť, alebo robil na nich pokusy, jednoducho neprijímajú a náležite vreštia.

Vreští napr. aj Anna, očividne „biely plášť“. Mnohí farmaceutickým priemyslom odchovaní doktori krátko po získaní aprobácie nadobudnú dojem, že sú bohmi. Ich aroganciu krásne dokazuje výrok „ste iba laik“. Nuž milá Anna, sme „iba laici“, ale to neznamená, že sme sprostí. Rozmýšľame, namiesto deformovaného myslenia a tupej konzumácie očkovacích a iných nezmyslov. To, že autor správy ani prekladateľ nie sú doktorom medicíny ešte nedokazuje, že správa je nepravdivá úplne alebo čiastočne. A keby aj? Médiá chrlia na nás množstvo nepravdivých alebo polopravdivých manipulačných správ denne.

Aj prvý aj druhý článok série Podvod menom ebola berte ako námet na rozmýšľanie a čítanie medzi riadkami. Skutočnosti tu uvedené, sa nedajú priamo dokázať, v opačnom prípade by to bolo na zvolanie tribunálu. Na druhej strane, bolo vyvinuté obrovské úsilie, aby sa dokázať nedali a vyzerali ako sled prirodzených udalostí.

A tým, ktorí neveria, že WHO ako predĺžená ruka oligarchie je schopná každého svinstva a nestačí im nedávny prasací podvod, uvádzam v skratke iný príklad (podrobnejšie napr. tu):

Začiatkom 1990-tych rokov prebehla v Nikarague, Mexiku a na Filipínach rozsiahla očkovacia kampaň proti tetanu. Neskôr sa zistilo, že vakcína obsahuje látku spôsobujúcu neplodnosť žien. Vývoj vakcíny podporila, ako inak, Rockefellerova nadácia, v rámci programu „reprodukčné zdravie“. Neskôr WHO pripustila, že vakcína skutočne obsahovala látku spôsobujúcu neplodnosť. Možno si poviete, že chyby neurobí iba ten, kto nič nerobí, a že to bola chyba v dobrom úmysle.

Posúďte sami: Na tetanus je podľa samotných ortodoxných lekárov potrebné jednorazové očkovanie, t. z. netreba „preočkovať“. V Nikarague, Mexiku a na Filipínach očkovali proti tetanu iba ženy vo veku od 15 do 45 rokov (teda v tzv. fertilnom veku). A všetky ženy boli proti „tetanu“ v priebehu niekoľkých mesiacov ešte 2-razy preočkované. Náhoda?

Spravte si názor.

Preklad z nemčiny a komentár ďurino, október 2014

29 komentárov k “Podvod menom Ebola II”

 1. No, přesně něco takového jsem si představoval, když jsem pod předchozím článkem o ebole tvrdil, že už tu byly lepší články pod kterými jste se měli ozývat.

  Tady není co dodat. Snad jen že za tím vším je satan, což bohužel není jasné každému. Nikdy se nevzdal touhy využít dar daný člověku Bohem, dar rodit novéhoho tvora obdařeného jak tělem tak duchem i duší.

  Kvůli tomu využívá i genetické manipulace, které vyučil i lidi.
  Co se tvorby smrtících bakteríí, virů, rna-virů, a kdo ví čeho týká, neměl by to pro něj být problém. Jenže, satan nemůže lidi sám a jak ho napadne zabíjet (a také nemá extra důvod – potřebuje lidi odpadlé od Boha, trápení a naše služba je vedlejší efekt), přesvědčit jiné lidi by mohl. Ale myslím že to má pro satana smysl jen tehdy když lidé budou ve fázi odpadnutí od Boha, a i tak kdo ví zda by to nepadlo na jeho hlavu. Pravidla stanovená Bohem pro Satana, pokud vím, nejsou lidem známa.

  Co by pro něj ale mělo smysl zcela jistě, je další oslabení těla člověka, tak aby z toho chřadl člověk jako celek. Ne že by se o to nesnažil způsoby popsanými v článku a ne že by jsme to my, jako současníci, neviděli dnes na každém kroku – ale ta rychlost je pravděpodobně nedostatečná. Možná kvůli termínu jeho propuštění? Nevím!
  Ale toho čeho jsou lidé schopni a co jsou ochotni na sobě strpět se děsím. Nechci spolu s takovými, byť zbavenými tělesna a snad tedy i tělesného rozumu a cítění, být po boku Pána ani Otce. Vzpamatujte se, ještě je čas! Za Stvoření a to jak s ním naložíme neseme zodpovědnost právě my lidé, a i my jsme součástí stvoření – svým způsobem výsostná bytost, kvůli které celé stvoření bylo učiněno!

  1. Nenechte se ale mnou pomýlit například v tom, že satan nemá zájem na tom aby se přestali rodit další lidé. Každý nový člověk, další Boží dítě, které se může rozhodnout připojit ke svému Otci Stvořiteli.

  2. Nobody resp. inak: dlho som nechápal tvoje komentáre, bol si podľa mňa skoro vždy mimo témy, teraz mi začínajú dávať zmysel. Bolo to spôsobené zrejme tým, že používaš odlišné pojmy, odlišný jazyk…

 2. Ved pastieri rokefelovci ktorý nam dovolia hrat sa s ich papierikmi musia nejak zabezpečiť to aby jedneho dna bola čistá rasa. Mne je uz vela rokov zle jak su ludia tupy alebo apaticky. Najhorsie je to ze som sa uz narodil do tohto skurveneho bankoveho systemu a rodokmenovemu hyckaniu sa. Ale s tym ja ako singularita nic nespravim. Zaradit sa mi nechce. Ale som nuteny inak umriem. A svet je tak krasny a zabavny. Najlepsia zabava je fakt ze ked sa snazite takemu realne zaslepenemu cloveku co nema ani zdanie ze je zootroceny od prveho nadychu „civilizovanou“ spolocnostou tak to nechape a povazuje ma za nejakeho konspiratora. Nasa sloboda je uz tisice rokov len smiesne slovo. Rad by som vedel ako fungovali stare civilizacie kde neboli ziadne typy platitdiel. Zeby vsetci pracovali pre dobro celku? Zabudli sme ze nik nieje sam a vsetci sme len jedno. Kvanta veci sa v poslednom storoci vynasli ale koľko s ich je realne potrebna k zivotu. Sam neviem ci ludstvo smeruje spravne a ak je jedina cesta genocida rad sa jej zucasnim. Mne nebude vadit ked umriem. Ak prezije niekto tak vzdelany a rozumny s takou dobre postavenou planetou a moznostou posunut homo sapiens sapiens na dalsi level. Nech sa paci. Radsej 100 múdrych jak miliardy hlupakov a takych co nevedia co je na nich pachane denno denne. A co vsemozne znecistuju planetu kacaju stromy a pokladaju cesty nicia celkovo globalne eko strukturu a naboj nasej planety. V podstate som tymto nic nechcel odkazat len sa nudim. AK TO NIEKTO DOCITAL DO KONCA GRATULUJEM MOZNO SA ZAMYSLEL. MIER s vami

 3. Nemusel som citat ziadne konspiracne weby, aby som si dal vsetkych 5P dokopy. Tak po poriadku:
  – ebola, ako sa pise, sa nesiri vzduchom, iba kontaktom
  – inkubacna doba sa uvadza 4-21 dni
  – pocas inkubacnej doby sa nositel moze volne pohybovat po krajine aj po svete
  – podla zverejnenej statistiky umiera 60% nakazenych ludi, hoci na tuto chorobu v minulosti umieralo vyse 90% nakazenych
  – pocet chorych rastie geometrickym radom
  – z pohladu globalnej ekonomiky nie je vyhubenie polovice obyvatelstva v kratkom case prinosom pre ziadnu mocnost, ba naopak by to prospelo len k dalsej (a hlbsej) ekonomckej krize

  A teraz, co robia mocni sveta na zastavenie sirenia:
  – neschvaleny zakaz letov z centralnej Afriky do USA
  – neschvaleny povinny monitoring cestujucich prichadzajucich z Afriky do EU, len odporucany
  – na SK mame jednu podtlakovu komoru na umiestnenie choreho (jedneho, dvoch???)

  A teraz sa normalny clovek so sedliackym rozumom spyta: co sa vlastne robi pre zabranenie sirenia? A odpovie si sam: nic!
  A preco?
  Tu su moznosti:
  1. choroba sa nesiri tak rychlo, ako sa uvadza, a sirenie sa moze samo zastavit
  2. na chorobu su uz prichystane (alebo v kratkej buducnosti budu) lieky na masivnu distribuciu
  A teraz si odpovedzte sami. Netreba nikoho presviedcat, treba preskumat fakty a vytvorit si vlastny nazor.

  Spomente si na film Outbreak (Smrtiaci virus) s Dustinom Hoffmanom, kde je nacrtnuty scenar, ako postupovat, ak by virus ohrozoval populaciu.

  Z pohladu ekonoma:
  – zredukujeme obyvatelstvo a nebude mat kto kupovat nase produkty?
  – zredukujeme obyvatelov s minimalnou kupyschopnostou a ovladneme jeho teritorium?
  – zarobime na strachu ludi?

  A ciste teoreticky co sa stane, ak umrie (minimalne)60% ludi:
  – ostanu volne pracovne miesta, ale nebude pre koho vyrabat
  – ostanu volne domy a byty
  – pravdepodobne zostane velmi malo ludi v produktivnom veku ale viac deti
  – prestanu fungovat urady, banky, obchody
  – dedicke konania a prevody majetkov budu pre mnozstvo trvat nekonecne dlho
  – zacne sa rabovanie „mrtvych“ domov a bytov
  – asocialne zivly zacnu ovladat krajiny
  Myslite si, ze po tomto niekto „z mocnych sveta“ tuzi?

  P.S. Uz v stredoveku, ked priplavala lod z cudziny, umiestnili vsetkych cestujucich do karanteny na niekolko dni. Mali viac rozumu?

  1. Musíte se na to dívat trochu selským rozumem. Mezi roky 1976-2013 na ebolu (všechny známé podtypy) onemocnělo 8033 lidí a z toho (každý typ je jinak nebezpečný, a je třeba brát i v úvahu tělesný stav lidí v dané zemi v daném čase) 48% zemřelo, tedy 3865 lidí. Prostě nemoc jako každá jiná, dokonce možná i méně stojící za pozornost než většina jiných.

   Například tohle o ebole píší v jednom článku z 9.8.2014 na Protiproudu – Ebolu lze léčit: Čínský lék je k dispozici i u nás. Jsou zdrojem nemoci netopýři, nebo experiment k omezení populace? Skutečná „horečka“ má jiné parametry (http://protiproud.parlamentnilisty.cz/svoboda/zdravi/telo/1163-ebolu-lze-lecit-cinsky-lek-je-k-dispozici-i-u-nas-jsou-zdrojem-netopyri-nebo-experiment-k-omezeni-populace-skutecna-smrtici-horecka-ma-jine-parametry.htm)

   Nemoc z laboratoře?

   Ebola se totiž šíří převážně nakaženým materiálem v nemocnicích. Nikoli jako „běžné“ krvácivé horečky – vzduchem, vodou. V „epicentru“ současné epidemie (a v oblasti, kde se ebola šíří) existuje nemocnice, kde je virus již roky „zkoumán“ – za laskavého finančního přispění takových velikánů Nového světového řádu, jako je George Soros a Bill Gates: jak píše terapeut a novinář Ishtar Dingir na serveru The Therapy Book: „Státní nemocnice Kenema v Sierra Leone, která leží v epicentru šíření momentálního ebolového ‚zemětřesení‘, má zajímavé nájemníky: americkou laboratoř pro výzkum biologických zbraní se stupněm biologické ochrany číslo dvě. Laboratoř je napojena na Nadaci Billa a Melindy Gatesových a Sorosovu nadaci. A předmětem zkoumání amerických vědců v laboratoři daleko od Spojených států jsou již po desítky let právě virové horečky typu eboly.

   Místní občané si jsou prostě jisti, že právě laboratoř v Kenemě je skutečným původcem současné epidemie. Na Bloombergu se dočteme, jak lidé na nemocnici a policejní stanici po vypuknutí eboly házeli kameny. Tvrdí, že lékaři ebolu používají jako záminku k odběru orgánů a vraždění lidí.

   Šílené sestry a biologické zbraně

   „Celou věc začala údajná ‚fáma‘, rozšířená sestrou z nemocnice. Laboratoř okamžitě prohlásila, že sestra je duševně nemocná. Klasický způsob diskreditace ‚whistleblowerů‘. Jak to, že v přísně střežené laboratoři s nebezpečným materiálem nechali pracovat šílenou ženu? Nejspíš byla dokonale zdravá a prostě jen příliš odvážná: řekla všem, co se děje.“

   Kolem nejnovější epidemie eboly se to pozoruhodnými událostmi jen hemží. Další zajímavou „náhodičkou“ je, že do eboly investovala firma Monsanto. Přesněji řečeno, právě zaplatila zhruba 1,5 milionu dolarů společnosti Tekmira „po splnění určitých milníků“. Tekmira má s americkým Ministerstvem obrany (!) podle vlastních webových stránek kontrakt na zkoumání eboly a vývoj léku (pomocí nano-lipidů) za sto čtyřicet milionů dolarů.

   Jak dále píše Dingir, ebola jako biologická zbraň by mohla být použita nejen v kontextu válečném – kde by její použití samozřejmě vymazalo poslední vzpomínku na Ženevské konvence – ale i ke slavnému „snižování světové populace“, k němuž se jako k „humanistickému bombardování“ přihlásil Bill Gates.

   1. Tak pardon ty čísla nakažených a mrtvých neodpovídají, mělo jít o počet od roku 2013-snad do května 2014. Originální čísla se mi nepovedlo dohledat, ale podle mne šlo o nesmysl (proto jsem také nebyl schopen pochopit), konečně posuďte sami dle čísel z české wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Ebola#Statistiky

    P.S.
    Wikipedii moc nevěřím, ale schválně počkejme co nám tam podstrčí za pár týdn.

    1. Je to celé divné. Ještě na začátku září uváděla uvedená Wikipedie, že počet nakažených v období 2013-2014, v celé západní Africe je 3685 lidí, úmrtnost 50% (tedy 1841 lidí).
     A současně ten zdroj hovbořící o 8033 nakažených mezi roky 2013-2014, zdroj popisující současnou epidemii v západní Africe (http://cs.wikipedia.org/wiki/Epidemie_eboly_v_z%C3%A1padn%C3%AD_Africe_2014) informuje:

     – 20. září zabila skupina vesničanů z Guineje 8 expertů, kteří do Guineje přijeli bojovat s nemocí. Mezi nimi byli i 3 novináři. Všech 8 těl bylo nalezeno v latríně, z toho 3 měla podříznutá hrdla. 6 útočníků bylo zatčeno. V Guineji se též v tento den počet případů dostal na 1 000.
     – 11. října zahájila americká letiště skenovaní tělesné teploty cestujících z Guinei, Sierra Leone a Libérie, zatímco počet obětí epidemie viru Ebola v západní Africe vystoupal na 4 000.

     Přitom poslední údaj o dosavadním celkovém počtu považovali za méně důležitý než sdělení (odhad na základě kdoví čeho, ale možná vědí co bude):
     Odhad Světové zdravotnické organizace uvádí, že se ebolou do ledna 2015 může nakazit až 1,4 milionu lidí.

     Myslím že ty čísla se budou nadále měnit, podle toho jaký bude tlak na vyvolání histerie.

     1. Tak jim ta čísla celkem sedí. Oni totiž, narozdíl ode mne, za oběť počítají jen ty mrtvé.

      To byla jen informace k uváděným číslům. Můj postoj a nedůvěra se nemění. V zásadě mne ta čísla nezajímají, jen mi přišlo zajímavé se podívat na to co se nám sem tam snaží někdo sdělit aniž by šlo o nic neříkající poplašné zprávy.

      V každém případě je i ten nárůst v roce 2013-2014 zvláštní. Já vím jde o epidemii, ale když vezmete tu incidenci do roku 2013, tak se muselo něco změnit. Nemohli zůstat stejné podmínky i stejný virus. Napadá mne mnohá souvislost, ale když uvážíte že ani tyfu, který zamořil zdroje pitné vody, se nedařilo samovolně šířit jak si leckteří přáli…

      Tímto končím. Jsou to (za mne a ode mne) vše jen zbytečné spekulace, které nestojí ani za psí štěknutí.
      V tom co dělat a jak se eventuelně připravit mám jasno, celý život. Očkování, jakékoli mezi to nepatří, tomu se je naopak třeba vyhnout protože je to obecně otázka a života-zdraví-smrti. Obzvláště pokud se nám tu šíří, nebo je šířeno, cokoli. Takže pánové ozbrojit se, vyhodit televizi a užívat si příjemný zbytek roku je krok číslo jedna. Co kdyby ta nepravost opravdu měla přijít na zimu, třeba už letos, ať máme dostatek sil a vydržíme do jara.

      P.S.
      Celé mi to bylo trochu proti srsti, ale když už jsem se nechal s těmi čísly napálit, cítil jsem potřebu to dotáhnout k jakémusi konci. Opravdu je ale blbost se o to starat. Spíše je třeba probrat co nejvíce lidí, natolik aby se byly schopni vzájemně podpořit proti případné státní zvůli.

 4. „Myslite si, ze po tomto niekto “z mocnych sveta” tuzi?“

  Maxo a tu je kameň úrazu,lebo sa snažíš pochopiť logikou normálneho človeka správanie psychopatov združených v satanových spolkoch od Skull and Bones,cez satanické slobodomurárske lože,až po Bohemian Growe.
  Slúžia zlu a ich pán ich vedie k zničeniu celého Božieho diela- zeme,aj ľudstva.
  „a vie,že má málo času“

 5. A nie je to tak, že na vznik ich „Nového svetového poriadku“ najskôr potrebujú chaos? Všetko nové vzniká z chaosu.
  Potom nastúpia „oni“ a „zachránia“ svet.

  1. duri- „čo chce žid ovládnuť,to najskôr zničí“ (Irák,Líbya,Ukrajina…)

   Píšu to aj v Protokoloch,že masonici-ich sluhovia,aj s celou tou predajnou bandou politikov budú zničení.Tým vytvoria v ovciach dôveru v Nový svetový poriadok,ktorý ale zavedú tí istí bábkovodiči predošlých marionet.
   To,čo my nazývame NWO, Biblia označuje ako panstvo antikrista.

   http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/11370-jak-bude-vypadat-prichod-antikrista-a-apokalypsa-i-mnozi-knezi-budou-slouzit-satanovi.aspx

   Akú moc má zlý nad tými,ktorí sú ochotní za pár drobných hlásať lži,môžeme vidieť na súčasnom vojnovom ťažení propagandy proti Rusku.Vrcholoví politici to robia za z nášho pohľadu veľké peniaze,ale čo tí úbožiaci v televíznych štúdiách,ktorým povedali ,že sú „celebrity“ a aby nimi mohli ostať,musia šíriť vojnovú propagandu,aj keď oni sami budú tiež obeťami jadrového konfliktu,za ktorý tak fanaticky bojujú.Veď to robia za menej ako 2000eur mesačne! Väčšou odmenou je im asi tá „sláva“.
   Rovnako aj títo internetoví trollovia.Ich tiež neušetrí ani vojna,ani biologické zbrane zo siolabákov a pozri čo stvárajú,ako posadnutí!
   Keby boli oni postavení mimo a tieto veci by ich neohrozili a vojna,či choroby by zasiahli len to apatické stádo, tak by sa to dalo vysvetliť tým,že sú jednoducho sociopati- https://www.youtube.com/watch?v=tFIiicNWGIk
   Ale pracujú aj na vlastnom zničení! To je tá zvodná sila bludu,ktorú na nich Boh dopustil.

 6. Ľudkovia, nie je vám divné, že tento rok nás farmaceutický priemysel netlačí do očkovania proti chrípke? Je október, a každoročná masáž tento rok akosi neprichádza… Že by sa sústredili na PR v prospech eboly?

  Prinajmenšom z toho vidno koordináciu v úzadí…

  1. Ďurino,

   Tamiflu (oseltamivir) nie je vakcína, ale antivirotikum, svojho druhu blokátor, ktorý bráni aj množeniu vírusu, ale aj normálnemu fungovaniu buniek (a preto je nebezpečný).

   Každopádne s vakcínou a očkovaním nemá Tamiflu prakticky vôbec nič spoločné.

 7. Ešte k tomu sterilizujúcemu očkovaniu proti tetanu:

  Najmenej tromi dávkami sa očkuje štandardne (hoci i dve dávky by mali stačiť na rozumnú hladinu protilátok), takže očkovanie tých filipínskych žien tromi dávkami nijak nevybočovalo z normy. Inak by vzbudilo oveľa väčšiu pozornosť.

  Tento Tvoj argument teda mal chybnú logiku, pretože keby týpci z WHO chceli niečo urobiť potajme (čo – dajme tomu – chceli), tak budú robiť všetko tak, ako keby nič nekalé nemali za lubom, a nie očkovať 3x namiesto 1x, aby tým vzbudzovali úplne zbytočné podozrenie. To predsa nedáva zmysel.

  Inak je ale celkom dobre možné, že ebolu v Afrike šíria očkovaním, lebo ten nepomer – ani nie 2000 prípadov za dokopy 37 rokov (od objavenia v r. 1976 do r. 2013) proti vyše 9000 prípadom za pár mesiacov tohto roka – to fakt bije do očí. Je celkom zjavné, že šíreniu eboly muselo niečo/niekto nejak výdatne napomôcť, keď sa zrazu šíri niekoľko-sto-krát rýchlejšie než do minulého roka (vrátane).

  Čo sa PCR testu týka, z pozitívneho výsledku testu nie je jasné, či ten vírus je v organizme, z ktorého bola odobratá vzorka, ešte funkčný (schopný šírenia nabúravaním sa do buniek a množením sa skrz delenie buniek) alebo nie, ale dokazuje, že v danom organizme je prítomná vírusová DNA/RNA, čo znamená, že ak už nie je nakazený, tak prinajmenšom nedávno nakazený bol. A to je celkom postačujúce zistenie ako výsledok testu, aj keď z toho nevieme, či sa s chorobou už vysporiadal, alebo nie. Avšak keby sme takého človeka izolovali na povedzme 42 dní, malo by to s 98% pravdepodobnosťou vylúčiť možnosť šírenia eboly.

  Inak držím palce v sqelej práci a nenechaj sa odradiť ani Annou, ani iným „bielym plášťom“.

  1. Ještě pár let zpět bývalo běžné (dnes snad již nikde), že když vám uplynulo deset let od posledního očkování proti tetanu, tak do vás doktor nacpal (s určitým odstupem) také tři dávky.

   Někteří si ani nevšímali svých následujích zdravotních komplikací. jenže téměř nikdy nešlo o lidi v produktivním věku, celý život jakž takž dobře živené, kterým celý život všichni tvrdili že se stářím přicházejí nemoci a celkový úpadek těla.

   1. Podľa aktuálneho stavu poznania by malo stačiť raz za 20-25 rokov:
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15969459

    Treba však jedným dychom dodať, že akonáhle si nájde tetanospasmín cestu do nervovej sústavy inak než cez krvný obeh, akékoľvek protilátky (či už vytvorené očkovaním alebo priamo vpichnuté v proti-tetanovom sére) sú Ti úplne nanič. V takom prípade Ťa môže zachrániť už len vnútrožilová injekcia vitamínu C (niekoľko gramov denne počas cca mesiaca).

    1. Mám představu, céčko beru po „lopatách“ a něco o tetanovém toxinu bylo myslím i v knížce Petra Tuhárského.

     Jen jsem chtěl poukázat na to, že tři dávky nejsou opravdu podezřelé. Přestože už po jedné můžete mít problémy s nervy, jak zmiňuješ, ale většina lidí to časem rozchodí. Jde například o křeče v šíji, ovládání lícních svalů.

     Jinak jsi tu pěkně popsal to stejné k čemu jsem dnes dočel. Hovořím o tom téměř někalikatisícovém nárustu výskytu eboly, z ničeho nic, bez zjevného důvodu. Na Internetu je více informací které se ztotožňují s tvým podezřením, někdo tvrdí že ti lidé vůbec neumřeli na ebolu. Kdo chce ať hledá a myslí si co chce, já bych směroval energii jinam – na to co proklamuje již název tvého webu: svobodu, dokud to jde a lidi nešílí a trochu myslí.

     1. To nie sú len pohlavne nákazlivé choroby ale aj LSD, cielená sterilita a zmena genofondu formou vakcín, pokusy s LSD na nič netušiacich ľuďoch… Americké vlády majú krvavé paprče a ich inžinierstvom vytvorené choroby nie sú ničím novým…

      Ľudia si nevedia predstaviť, že by niekto „normálny“ mohol také niečo robiť, preto reagujú odmietavo, pre nich sú to „konšpiračné teórie“. No a potom sú tu takí, ktorí presne vedia, čo sú tie svinstvá zač, a autorov takýchto článkov cielene nálepkujú pojmom „konšpiračný teoretici“.

      Vedia prečo…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *