Planéta bez budúcnosti?

14. júna 2012 zomrela Dr. Rosalie Bertellová, okrem iného autorka knihy PLANET EARTH: The latest weapon of war (voľne preložené Zem ako spôsob vedenia vojny). Táto kniha podrobne opisuje zbrane najnovšej generácie: HAARP, skalárne zbrane, manipulácia počasia a rozprašovanie toxických látok do atmosféry po celom svete. Dr. Rosalie Bertellová bola jedným z mála odborníkov, ktorí sa nebáli používať slovo chemtrails na označenie toho, čím chemtrails skutočne sú.

Nedávno bol uverejnený posledný rozhovor s Dr. Rosalie Bertellovou, z roku 2010 v nemeckom Bonne.

Redaktor: Vnímate tieto experimenty s ovplyvňovaním počasia zatiaľ ako niečo teoretické alebo náhodné? Zima bola napríklad veľmi studená a bohatá na sneh. Je to dôsledok toho oblaku [tvorby umelej oblačnosti] alebo už dlhšie aplikovanej stratégie? Počul som o experimentoch s prudkými dažďami a záplavami v Anglicku, a existujú aj niektoré iné podozrenia a indície, že s tým súvisia niektoré veľké hurikány alebo zmeny/anomálie počasia. Viete nám uviesť aj ďalšie príklady?

Bertellová: Áno, pozeráme sa na 1960-te roky s týmito experimentmi a vieme o jednotlivých udalostiach, v rámci ktorých boli uskutočnené pokusy s ovplyvnením počasia na určitý účel. Nie každý hurikán bol umelo vyvolaný, niektoré však áno, a je veľmi ťažké, rozlišovať ich. Najznámejšou umelo vyvolanou prírodnou katastrofou bolo zemetrasenie v Číne, pri ktorom zomreli tisíce ľudí. Neviem to teraz presne datovať, ale bolo to v 1980-tych rokoch. Bola to veľmi ničivá udalosť, a nad touto oblasťou sa predtým vyskytla plazma [svetelný úkaz, spôsobený umelým ohrevom ionosféry].

Inou udalosťou, ktorá bola pravdepodobne spôsobená úmyselne, bolo zemetrasenie v San Franciscu. Merania uskutočnené pred ním signalizovali, že sa niečo udeje. Spôsobilo ho zariadenie Woodpecker [v preklade ďateľ] – aspoň tak sme ho nazývali, tak ho nazývali v USA. To je nástroj, ktorý používajú; ten ruský sa volá Woodpecker, ten americký HAARP. HAARP je skratkou spojenia High Active Auroral Research Project, teda niečo ako vysokofrekvenčný aktívny polárny výskumný program.

Sú to programy, ktoré vychádzajú z viacerých navzájom synchronizovaných veží, z projekčných veží [veží, ktoré „vyžarujú niečo do vzduchu“]. A keď máte na niektorom mieste dostatok týchto veží, môžete nasmerovať na zem [smerom hore a odrazom od ionosféry opäť dole] pulzujúcu energiu a priviesť ju tak k rozkmitaniu a umelo tak vyvolať zemetrasenie. Ruské zariadenie sa preto volá ďateľ, pretože Američania zachytili jeho zvuk, ktorý je periodicky pulzovaný. A tento zvuk pripomína zvuk datľa, HAARP však robí presne to isté.

Takéto zariadenie existuje aj v nórskom Tromsø, tri sa nachádzajú v Rusku, a USA má podľa mojich vedomostí tiež tri, jedno v Colorade a dve na Aljaške. Jedno sa nachádza tiež na Portoriku.

Domnievam sa, že jedno také zariadenie existuje aj v Antarktíde, pretože tieto nástroje dokážu navzájom zladiť a vytvoriť tak úkazy ako cielene odklonené dýzové prúdenia [dýzové prúdenia sú meandrujúce, pomerne úzke vzduchové prúdy, v ktorých prúdi vzduch vysokou rýchlosťou a ktoré sa v spodnej atmosfére otáčajú okolo planéty a určujú počasie]. Nad dýzovým prúdením [na severnej polguli severne od neho] je ľuďom zima, pod ním [južne od neho] teplo. V každom prípade však odklonením dýzového prúdenia možno zmeniť počasie.

[Okrem dýzového prúdenia] existuje aj päť veľkých prúdov v atmosfére na severnej a päť na južnej hemisfére. Sú to prúdy vodnej pary. Prepravujú vodu z trópov do oblastí strednej zemepisnej šírky.

Sledovali sme jeden prúd vodnej pary nad Atlantickým oceánom, práve pred východným pobrežím USA. Experimentovali s ním a presúvali ho nad pevninu, a potom prišli tie strašné záplavy na Mississippi. Zaplavilo celý stred krajiny. To sú veci, ktoré dokážu spôsobiť. Dokážu vyvolať sucho tým, že zmenia priebeh prúdu vodnej pary, a dokážu vyvolať záplavu tým, že spravia to isté ale opačným smerom.

Redaktor: Opakovane narážame na teórie, že HAARP vraj dokáže vyvolať zemetrasenie, alebo že HAARP, ako som tiež počul, vraj pomocou elektromagnetických polí dokáže zmeniť ľudské vedomie. K tomu sa ešte vrátim. Zdá sa, že v Nemecku to spadá do rubriky konšpiračných teórií. Teórií o tom, že jedna moc pácha strašné zločiny, aby tak dostala planétu pod svoju kontrolu. Znie to tak trochu ako rozprávka, pretože človek nikdy nevie, či na tom niečo je. Aké sú dôkazy o tom, že existujú napríklad vojenské experimenty, ktoré dokážu spôsobiť zemetrasenie?

Bertellová: Nuž, aby ste vyvolali zemetrasenie, musíte použiť roztavené jadro planéty. Musíte doňho vysielať pulzované elektromagnetické vlny, ktorými v ňom vyvoláte turbulencie. Takúto turbulenciu možno zmerať. Skutočne, máme správy o turbulenciách magnetického jadra Zeme, po ktorých nasledovali zemetrasenia. Nie je to mýtus. Myslím si, že keď sa podrobne pozrieme na prístroje…

Išla som do Gakony na Aljaške a pozrela som si zariadenie HAARP. V tom čase, keď som tam bola, okolo roku 2000, tam mali postavených 48 prenosových veží v rastri 6 krát 8 veží, ktoré boli dokonale synchronizované. teraz tam majú 150 veží, a v konečnej fáze tam chcú mať až 700 veží. Aj keď vyšlú dokonale synchronizovanú energiu iba zo 48 anténnych veží, v ionosfére sa to prejaví tak, že v mieste dopadu energie sa ionosféra podvihne. Podvihnutie ionosféry možno skutočne merať. Takto dokážu vytvoriť v ionosfére šošovky [ktoré vzniknú ohrevom ionosféry a pôsobia ako zrkadlové reflektory] a tie použiť na cielené nasmerovanie energie [odraz pod príslušným uhlom späť na zem]. Myslím si, že účel toho všetkého je ten, že vojsko, nech sa nachádza kdekoľvek na svete, má tak k dispozícii potrebnú energiu bez toho, aby muselo prevážať so sebou veľké zásobníky energie, napr. naftu. Vtedy nepotrebujú na zásobovanie elektrickou energiou všetky tie cisterny s naftou.

Ďalšou vecou, ktorú dokážu spraviť, pretože väčšina peňazí, ktoré dostávajú, nepochádza z rozpočtu schváleného kongresom, je hĺbková tomografia zeme. Hĺbková tomografia zeme znamená, že synchronizovaná elektromagnetická vlna narazí na ionosféru, a spätný [pomocou šošovky v ionosfére nasmerovaný] odrazený lúč s nízkofrekvenčnou [LF] alebo extrémne nízkofrekvenčnou energiou [ELF] priamo prechádza planétou. Vytvoria tak mapu vnútra celej planéty. Môžu tak zistiť ložiská ropy a zemného plynu, bunkre ukryté v zemi, všetky možné veci v zemi. Je to akoby počítačová tomografia zeme.

A tieto lúče prechádzajú aj cez ľudí. Používajú nízkofrekvenčnú elektromagnetickú energiu. Ľudské telo reaguje na frekvencie v rozsahu 1 až 10 hertzov, čiže na veľmi nízke frekvencie [rovnaké, aké má planéta]. Áno, tieto lúče prenikajú cez telo a to má dôsledky. Nerobia to však stále.

HAARP smie operovať iba štyri razy za rok, s výnimkou núdzových prípadov. Dokážu pomocou neho spraviť mnoho vecí. Keď vidíte, čo všetko sa kolo nás na svete deje, a zároveň sledujete, či je HAARP práve zapnutý, sú možnosti, ako tieto udalosti vysledovať. Nemôžete si však byť celkom istý. Ak však niečo vyzerá ako normálna udalosť, pričom sa to vyskytne úplne mimo svojho ročného obdobia a má to nezvyčajne ničivé účinky, potom je podozrenie namieste.

Redaktor: Tvrdíte teda, že HAARP má povedzme tri funkcie: možno ním generovať pulzované frekvencie, ktoré pošlú do vnútra Zeme, aby zemské jadro uviedli do turbulencie; možno ním prenášať energiu z jedného miesta do iného; a možno ho použiť na zmenu magnetických polí v určitých oblastiach na svete. Aký by mohli mať dôvod na zmenu magnetických polí v rôznych kútoch sveta? A čo sa stane, keď sa magnetické pole umelo zmení?

Bertellová: Vojsko v tejto súvislosti hovorí o zónovej energii, ktorú možno porovnať s energiou bômb. Je s ňou porovnateľná. Takto dokážu zapáliť celé územie. V nejakej zóne vytvoríte sucho, pošlete do neho množstvo ultrafialových vĺn a vytvoríte tak požiar. Existuje veľmi veľa vecí, ktoré môžu urobiť. Používajú HAARP aj na to, aby komunikovali s ponorkami, keď sa tieto práve nachádzajú pod vodou. Je tam niekoľko funkcií, a sú aj iné veci, ktoré vojsko robilo, o ktorých vôbec nič nevieme.

Vojsko napríklad svojvoľne rozhodlo, že „vyradí“ atmosférické poruchy, ktoré niekedy rušia rádiovú komunikáciu.

A tak vyniesli do ionosféry viac ako bilión medených ihiel v domnienke, že tým dokážu vyradiť poruchy. To sa však nestalo – a narobili tým obrovské škody. A všetky tieto ihly nechali tam hore a je jasné, že skončia na zemi – medené ihly, ktoré vyniesli do ionosféry. Skúšajú takéto veci a my nevieme, aký to bude mať dopad na vzájomné pôsobenie ochranných vrstiev Zeme.

Rozhodli sa, že budú používať bárium ako prostriedok na stopovanie a pomocou rakiet vyniesli do hornej atmosféry bárium a lítium, aby skúmali účinok a sledovali, kam sa bude presúvať. Vo všetkých vrstvách atmosféry vykonali všetky mysliteľné zmeny, aby sledovali príslušnú dynamiku, a zasiahli tak do základného planetárneho poriadku [prirodzenej rovnováhy]. To mnohými spôsobmi ovplyvnilo počasie a klímu, a spôsobilo to, čo dnes nazývame zmenou klímy, z ktorej viníme CO2.

Redaktor: Tvrdíte teda, že tieto vojenské experimenty nespôsobujú iba zmeny počasia, ale sú zodpovedné aj za zmenu klímy?

Bertellová: Celkom určite. Netvrdím, že znečistenie našej planéty oxidom uhličitým je dobré. Čo však tvrdím je to, že emisiu CO2 by bolo možné zastaviť, a napriek tomu by sme tu nemali počasie/klímu, aké poznáme z minulosti. Príčinou toho sú závažné škodlivé zásahy do planetárneho systému. A to nemôžu donekonečna zakrývať tým, že za vinníka označujú CO2.

Redaktor: Povedali by ste aj to, že väčšina epidémií, ktoré sú spájané so zmenami životného prostredia, má tiež do činenia s vojenskými experimentmi? Hovorím o epidémiách posledných rokov ako AIDS, niektoré druhy horúčky, chorobách/choroboplodných zárodkoch, ktoré našli v opiciach, kačiciach, iných vtákoch, ovciach a kravách. Súvisia tieto z vášho pohľadu ako epidémiológ tiež s vojenskými experimentmi?

Bertellová: To, s čím máme teraz do činenia v medicíne, je kvantová chémia, kvantová mechanika. Moderná medicína považuje za svoj základ atóm. Celá naša liečba je nasmerovaná na chémiu, rozličné chemické základné látky, tabletky… Inými slovami, medicínsky výskum je toho názoru, že atóm sa nemení. V atómoch však existujú kvarky, a v kvarkoch zasa isté pohyby. Ide pritom o veľmi aktívny elektrický systém, nie chemický. Je to elektrický systém vo vnútri atómu. Ak teraz zmeníme štruktúru atómu alebo jeho vnútornú dynamiku, [nie je jasné, ako konkrétne, či napr. rádioaktivitou alebo elektromagnetickými vlnami/elektrosmogom], tento atóm vysiela zmenené posolstvo. Normálna medicína tak naráža na atóm, ktorý sa stal nenormálnym, Medicína a atóm nekomunikujú. To sú všetky tie infekčné choroby, ktoré už nereagujú na naše lieky. Zasiahli sme teda do komunikačného systému medzi chorými atómami a bežnými liekmi a zmenili sme ho.

Žijeme v inej dobe, v dobe, v ktorej sa musíme zapodievať elektromagnetickou medicínou, aby sme atómy uviedli späť do normálneho stavu, do svojej rovnováhy, aby boli opäť prístupné pre imunitný systém tela a normálne lieky. To je komplikovaná záležitosť. A v prípade AIDS je to opäť o čosi odlišnejšie, pretože zasiahnutý je samotný imunitný systém, reaguje abnormálne a už nedokáže zdolať infekcie. Do istej miery je to opačný efekt. Bude potrebné preto viac aplikovať elektromagnetickú medicínu a medicínu v mikrovlnnej oblasti, bude však potrebné postupovať veľmi zodpovedne. Lekári budú musieť veľmi dobre vedieť, čo robia, pretože v opačnom prípade narobia ešte viac škody. Tieto veci sú potenciálne aj škodlivé.

Redaktor: Rád by som sa vrátil k inej otázke. Existujú indície o tom, že tieto zariadenia typu HAARP dokážu vplývať aj na ľudské vedomie tým, že zmenia elektromagnetické polia? Existujú chýry o Bagdade, keď ho zabrala americká armáda a iracké vojsko prakticky nekládlo odpor. A ťažko veriť tomu, že k očakávanému odporu prakticky ani nedošlo a ulice boli prázdne. Obyvatelia Bagdadu tvrdili, že v tých dňoch vládla v meste absurdne pôsobiaca atmosféra. A bolo počuť chýr, že by to mohlo súvisieť s HAARP-om. Je tento chýr opodstatnený? Zisťovali ste niekedy, do akej miery môže HAARP vplývať na našu schopnosť myslieť, konať a vnímať?

Bertellová: K tomu môžem povedať iba svoj profesionálny názor. Pochybujem, že to bol HAARP, čo však viem povedať s určitosťou je to, že tam vytvorili elektronické bojové pole, ktoré malo mnoho rôznych zdrojov. Toľko zdrojov, že ich nedokázali zamerať. Preto možno povedať, že to bolo elektronické bojisko, a bolo tam veľmi veľa faktorov, ktoré zasiahli do normálnej elektriny ľudského tela a normálnych reakcií ľudí. Myslím si však, že zdroje poľa boli miestne, nemyslím si, že ho spôsobil HAARP.

Redaktor: Podľa toho, ako to opisujete, sú síce atómové bomby strašné zbrane, sú však pomerne primitívnou, obrovskou vojenskou hračkou v porovnaní s tým, čo vojsko práve vyvíja. Nová zbraň bude zrejme neviditeľná, nepočuteľná a bez zápachu. Bude to zbraň, o ktorej nevieme, že existuje a nevieme ani to, kedy je používaná.

Bertellová: Áno. Myslím si, že vojsko z praktických dôvodov upustilo od atómových zbraní. myslím si, že nie sú viac použiteľné, držia sa ich však pre svoj potenciál zastrašenia, aby sa nimi zaoberalo mnoho ľudí, aby písali knihy o tom, prečo ich máme zničiť. To zamestnáva pozornosť ľudí, takže si nevšímajú iné veci, ktoré vojsko v súčasnosti robí. To však nie je nezvyčajné. Pozrite sa napríklad na 1. svetovú vojnu, keď použili plyn. Plyn predtým počas vojny nikdy nepoužili. Počas vojny vo Vietname použili pesticídy, herbicídy a prostriedky na odlistenie lesov. Keď sa pozriete na technológie použité vo vojne zistíte, že technológia sa každou ďalšou vojnou mení. Technológia, zbrane sa menia každou ďalšou vojnou. Mali by sme sa pokúsiť zistiť, ktoré nové zbrane budú použité v ďalšej vojne. Podľa môjho názoru sa musíme pripraviť na vojny vedené klimatickými zbraňami. A myslím si, že budú strašné. Napísala som petíciu a zavesila som ju [pri príležitosti stretnutia 30 rokov Alternatívnej Nobelovej ceny] a dúfam, že ľudia ju podpíšu. Vojny vedené klimatickými zbraňami treba odsúdiť ako zločin proti ľudskosti a proti planéte: umelo vytvorené prírodné katastrofy ako hurikány, monzúnové dažde, cunami, zemetrasenia, zosuvy pôdy, výbuch vulkánov, by mali byť vyhlásené za zločiny proti ľudskosti a proti planéte.

Redaktor: Spadá všetko to, čo ste mi povedali, pod pojem geoinžiniering?

Bertellová: Nuž, je to veľmi zaujímavé: bol to práve [Edward] Teller, otec vodíkovej bomby, ktorý navrhol geoinžiniering. Robia to beztak už 60 rokov a vychádzajú s tým teraz na verejnosť a ponúkajú nám tieto „veľkolepé“ techniky na boj proti zmenám klímy. Veď to je choré. Celé to otočili. Pasujú sa za hrdinov. Nemali by sme im však dovoliť, aby siahali na našu planétu. Žiadna manipulácia Zeme! To, čo navrhujú, nevyrieši žiaden z našich problémov. Všetko, čo skúšali, dopadlo zle. Skúšali rozšíriť v mori určitý druh planktónu, to však nefungovalo. Chcú oblaky zafarbiť nabielo. Solárnu energiu, ktorá je prístupná všetkým, chcú zruinovať tým, že do vzruchu rozprášia všetky možné kovy, aby sa slnečné svetlo odrážalo späť do vesmíru. To je veľmi zlé, keď si uvedomíme, že solárna energia dosiahla napríklad v Južnej Afrike prielom, na ktorý sú ľudia veľmi hrdí, pretože tento druh energie je lacný a efektívny. Takže to vôbec nie je rozumné. A keď si uvedomíme, že tieto opatrenia proti planéte navrhuje práve vojsko, boli by sme blázni, ak by sme ich počúvali.

Redaktor: Čo je pravdy na chýroch o veľkom cunami, ktoré spustošilo juhovýchodnú Áziu, že bolo spôsobené turbulenciami vo vnútri Zeme?

Bertellová: Táto udalosť je veľmi podozrivá. Pred pobrežím Indonézie sa vtedy nachádzala americká loď. Na dne mora hľadala vhodné miesta na ťažbu ropy. Skúmali pod vodou. Nuž, či pritom niečo spôsobili, to neviem povedať, boli však tam. Pracovali tam. A boli tam aj ďalšie veci, ktoré boli podozrivé. Netuším však, kto to mohol spraviť a prečo, či to bola nehoda, či spravili niečo iné a cunami bolo vedľajším efektom. Bolo to veľmi podozrivé a nezvyčajné.

Redaktor: Aké sú strategické dôsledky takýchto zbraní? Keď používajú takéto zbrane, potom ani nepotrebujú premiestniť svoju armádu mimo vlastného územia. Aký je podľa vášho názoru cieľ, ktorý tým sledujú? Aká je etika tohto spôsobu vedenia vojny, ak taká vôbec existuje? Aký je pohľad na svet, ktorý je za tým, ktorý ignoruje existenciu prirodzenej rovnováhy?

Bertellová: Musí to byť čistá dominancia! Dostať všetko, čo chcú a a čo si myslia, že potrebujú! A to bez ohľadu na všetkých ostatných! Nejde predsa o to získať nové územie. Je to čistá dominancia, čistá chamtivosť. Nevidím tam žiaden rozum!

Redaktor: Takže ste toho názoru, že musíme nájsť spôsob, ako znížiť dôsledky CO2 tým, že zároveň znížime vplyv vojenských experimentov?

Bertellová: Nuž, podľa môjho názoru by sa vojsko dalo obísť tak, že by sa im skrátil rozpočet. Vieme veľmi dobre, že každá krajina vydáva na svoje ozbrojené sily veľa peňazí a aký vysoký je podiel na medzinárodnom obchode so zbraňami. Ak by sa tieto prostriedky dali zmraziť na úroveň roku 2010 a potom by sa to, čo krajina vydáva na vojsko, zredukovalo o ďalších 20 % a nakúpili by sa prostriedky OSN, ktoré by sa smeli využiť iba na vzdelanie alebo sociálne práce, zdravie, iba civilné projekty, a potom by v ďalších rokoch nasledovali ďalšie škrty vždy o 20 %. Takto by sa dosiahli dva ciele: zredukovali by sa výdavky na vojsko a rozpočet na vývoj zbraní, a zvýšili by sa príspevky do OSN, ktoré by sa nesmeli vynaložiť na vojenské účely. Tým by sa dali zastaviť aj mnohé rozpočtové spory o prostriedkoch OSN a zároveň by sa zmenšili armády jednotlivých krajín. Regrúti by sa dali využiť na akcie na záchranu životného prostredia pod dozorom OSN alebo inej organizácie. Tí by už neboli vojakmi. Bolo by možné ich však nasadiť kdekoľvek na svete, v núdzových prípadoch. To by sa dalo urobiť. A na základe kontrol by sme presne vedeli, koľko prostriedkov sa vynakladá na armádu. Rozpočty jednotlivých krajín sú viac či menej verejné. Takže dalo by sa to spraviť, treba sa však pre to vedome rozhodnúť a potom to aj spraviť.

Redaktor: Hádam posledná otázka: ste mníška. Povedali by ste, že konáte z duchovného alebo náboženského dôvodu, a že – ako by som to vyjadril – na svete existuje neetický impulz, že musíme zmeniť našu perspektívu, aby sme to celé a celok videli ako niečo posvätné?

Bertellová: Ja si myslím, že Zem je dar. Tvorba je dar. Je to niečo pekné a táto planéta bola stvorená, aby sme na nej žili. Nevidím zmysle v jej ničení, zohavení alebo hromadení niečoho z nej. Je tu viac ako dosť pre všetkých, ak sa podelíme. A môžeme dobre žiť bez všetkých tých vecí, ktoré vlastníme. Nemusíme však späť do jaskýň! Sme inteligentné bytosti a myslím si, že si dokážeme osvojiť nové vedomie, ktoré nám pomôže žiť inak. Dúfam, že nás tieto zbrane poriadne vystrašia a my tak prídeme k záveru, aká chorá a nezmyselná je vojna. A dúfam, že sa naučíme žiť spolu. Láska je rozmanitosť, maj priateľov na Zemi, miluj vzduch, vodu, zdieľaj všetko a vychutnávaj život na tejto planéte.

Zdroj

Poznámka:

K cunami pri Indonézii: vojenská lietadlová loď s obrovskou dennou réžiou a ustavične sprevádzaná sprievodnými loďami, ktoré zabezpečujú jej ochranu, vraj hľadá pri Indonézii miesto vhodné na ťažbu ropy 🙂

Mimochodom, aj počas tragických udalosti vo Fukušime v roku 2011 s rovnakým scenárom – bežné zemetrasenie a následné cunami a ešte niečo naviac – bola v blízkosti americká lietadlová loď Ronald Regan. Tiež hľadala miesta vhodné na ťažbu ropy?

Súvisiaci článok na tomto blogu:

Ako našu planétu pomaly menia na trosku

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (8 votes cast)
Planéta bez budúcnosti?, 4.5 out of 5 based on 8 ratings

4 komentáre k “Planéta bez budúcnosti?”


 1. Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/auria_multihost/prekladyodlesa.sk/public_html/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/blg/frontend.php on line 705

  Táto planéta je naozaj bez budúcnosti. Už by to malo ľuďom začať dochádzať.
  https://www.youtube.com/watch?v=-uB0hPyg9jM

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 4.7/5 (3 votes cast)

 2. Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/auria_multihost/prekladyodlesa.sk/public_html/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/blg/frontend.php on line 705

  – HAARP nevysiela ultrafialové ani mentálne lúče
  – na ohrev Zemského jadra nemá USA ani marťania dostatok energie
  – CO2 nie je znečistenie a Zem nezamrzne až po rovník

  Viem, pre hlúpeho každý hlúpy, už to nemusíš opakovať.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

  1. Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/auria_multihost/prekladyodlesa.sk/public_html/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/blg/frontend.php on line 705

   @fun-thomas:
   – Rosalie neuvádza, že sa tam UV-vlny pošlú HAARP-om.
   – Rosalie netvrdí, že HAARP-om „ohrieva“ či dokonca „taví“ zemské jadro.
   – „znečistenie“ oxidom uhličitým: súhlasím, je to nešťastná formulácia. CO2 nie je znečistenie, je to súčasť nášho ekosystému. To, že ho začína byť viac, môže súvisieť aj s tým, že počet ľudí (konzumentov kyslíka a producentov CO2) narastá a množstvo zelene (konzumentov CO2 a producentov kyslíka) klesá úmerne s odlesňovaním planéty.

   Je super, že si si článok pozorne prečítal a nekomentuješ iba na základe nadpisu.

   Prajem pekný deň a otvorenú myseľ.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 3. Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/auria_multihost/prekladyodlesa.sk/public_html/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/blg/frontend.php on line 705

  http://cs.gloria.tv/?media=596554

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *