Peklo z pohľadu prekladateľa

Logika rímskokatolíckej cirkvi (a mnohých ďalších cirkví) je jednoduchá. Kto bol v živote dobrý (z pohľadu cirkvi), ten pôjde po smrti do neba. A kto bol v pozemskom živote zlý, ten ide do pekla. A medzi tým je tzv. očistec, kam ide ten, kto bol aj trochu zlý, aj trochu dobrý. Aspoň takto mi to bolo kedysi vtĺkané do hlavy istým farárom na hodine katechizmu.

Čo však peklo je?

Podľa doteraz šírenej predstavy je to temné miesto, pravdepodobne pod zemou, možno jaskyňa, kde horí „večný oheň“, je tam množstvo železných kotlov, v ktorých čerti s rohmi a kopýtkom nad ohniskami smažia hriešnikov… Opisov je mnoho, ale večný oheň, temno, kotle, opekanie v plameňoch, bolesť, kvílenie, hrôza a i. sa v nich spravidla opakujú. Keď k tomu pridáme filmový priemysel ako nástroj propagandy, peklo je režisérmi vykresľované skoro identicky.

Ako však cirkev prišla k tejto predstave? Opiera sa o texty, ktoré považuje za tak významné, že ich nazýva písmo sväté. Inými slovami, o Bibliu. Je to viacero (starostlivo vytriedených) textov od rôznych autorov, dnes nazývané ako Stará zmluva a Nová zmluva. Pôvodné opisy boli vyhotovené v hebrejčine a starogréčtine, z nich sa robili preklady a preklady prekladov.

V biblii však niet ani zmienky o pekle na spôsob cirkvi!

Slovom peklo sa prekladali (a dodnes prekladajú) grécke slová Hádés a Geenna (príp. Geennan, Gehenna), a tiež hebrejské šéol. Zatiaľ čo šéol a Hádés znamenajú podsvetie, kam podľa vtedajšej viery išli duše všetkých (teda dobrých aj zlých), mohli znamenať aj hrob, no záhadné slovo Geenna (Gehenna) nie je nič iné ako názov miesta. Ide o údolie južne od Jeruzalema, v súčasnosti sa nazýva „Wadi er-Rababi“. Gehenna je grécky zápis hebrejského Gehinnom a znamená „Údolie Hinnom (Ge-Hinnom)“. Toto údolie je zakreslené na historických mapách Jeruzalema.

Tu je aj fotografia údolia Gehenna, ktorým nás dodnes strašia farári.

Toto miesto má bezpochyby desivú minulosť. V dobe, ktorú opisuje Stará zmluva, tu obetúvali ľudské obete bohu Molochovi, predovšetkým deti (!). Obetúvali ich na takzvanom „tofete“ (ohnisko, resp, miesto, kde je oheň), v jaskyni, ktorú tam vytvorili špeciálne na tento účel. V tejto barbarskej praxi pokračovali Izraeliti pod vládou Šalamúna v 10. storočí pred r. nula a kráľa Menasseha v 7. storočí pred r. nula až do čias babylonského exilu (6. storočie pred r. nula). Neskôr sa Gehenna stala centrálnym smetiskom, aby sa zabránilo opätovnému zavedeniu týchto barbarských zvykov. Spaľovali sa tu smeti, zdochliny zvierat. Bolo to miesto večného smradu, dymu, ohňa. V časoch Ježiša tu spaľovali aj mŕtvoly zločincov.

Práve predstava horiacich ľudských mŕtvol inšpirovala židovských a neskôr aj kresťanských teológov k vypracovaniu koncepcie „pekelného, večného ohňa“. Prečo? Predsa na šírenie strachu. Kto sa bojí, toho možno ľahšie ovládať. Na základe strachu z pekla cirkev neskôr vyvinula aj geniálny podfuk s predávaním tzv. odpustkov (dnes sa takému niečomu hovorí originálny podnikateľský plán).

Takže, až vás nejaký dobre živený a dobre oblečený človiečik so zlatom na rukách a okolo seba bude namotávať na pokoru a odriekanie a bude argumentovať okrem iného aj ohňom pekelným (teda skládkou akéhosi barbarského kmeňa na opačnom konci sveta), pokojne mu povedzte, že existuje iba jediné peklo: To, ktoré si vytvoríme vo svojej hlave.

ďurino, apríl 2013

Dodatok 4.5.2013

Ľudská obrazotvornosť je nekonečná. Predstava pekla bola mnohorazy opísaná v knihách, kostolných kázňach, vo filmoch, obrazoch. Sochársky je peklo prezentované málokedy. Existuje však súsošie (alebo ako to nazvať), ktoré je podľa mňa prinajmenšom tak desivé, ako subjektívna predstava pekla.

Autorom súsošia je Pericle Fazzini. Nachádza sa vo Vatikáne, jeho názov je Vzkriesenie.

51 komentárov k “Peklo z pohľadu prekladateľa”

  1. „V biblii však niet ani zmienky o pekle na spôsob cirkvi“!

   Samozrejme som to myslel ako vtip,že to „majster písal vlastnou rukou“, lebo tento článok je na úrovni piataka základnej školy,ktorého učili o Darwinovi a počul od zástancov ekumenizmu,že Boh je len láska.
   Tu máš ďurino pár citátov z Písma,kde sa spomína peklo:

   https://www.youtube.com/watch?v=1SZvQsBUoYc#t=15

   Že to ďalej neobhajuješ nejakými nezmyslami,ale tvoje urazené ego (kedysi sa to označovalo ako pýcha)sa vrhlo na pridávanie nepodstatných hviezdičiek,ktoré si ty sám pridávaš za každým príspevkom je dobrá správa.
   Mýliť sa je ľudské,ale len hlupák v omyle zotrváva.Takže keď rozumieš toľkým veciam ktorými sa mocní snažia zničiť všetko stvorenie, neostaň v poznaní toho najdôležitejšieho na jednom mieste.
   Kto iný by mal poznať celú pravdu,ak nie ľudia ako ty,respektíve vy,čo už roky bojujete svojími webmi proti zlu a dávate ľuďom informácie,ktoré sa k nim inak nemôžu dostať.

   1. „…sa vrhlo na pridávanie nepodstatných hviezdičiek,ktoré si ty sám pridávaš za každým príspevkom…“

    Filip, trepeš somariny! Obviňuješ druhých z niečoho, čo sám robíš.

     1. Píšeš o mne nepravdy, a keď na to poukážem, tak „zas ťa zaujalo to nepodstatné“.

      Keď je môj príspevok „na úrovni piataka základnej školy“, prečo mu venuješ toľko pozornosti a komentárov? Prečo sa znižuješ a začínaš klamať o ľuďoch, o ktorých nič nevieš? Keď majú iný názor ako ty, tak sú na úrovni piataka základnej školy a prihadzujú si hviezdičky, ako si to donedávna so svojimi komentármi robil ty?

      Diskusia s tebou začína byť skutočne zabitý čas. Maj sa pekne…

 1. Ach Ďurino, Ďurino, čo to zase vypisuješ. Tebe tá cirkev musela veľmi ublížiť, alebo máš sám so sebou niečo nevyriešené. A čo tým, vlastne, chceš dosiahnuť? Začítaj sa radšej do životopisu Pátra Pia, alebo si pozri prácu Saleziánov.
  Neviem, ako chceš skončiť svoj život – bez zaopatrenia kňazom, či pochovania bez vysvätenia jamy a preukázania úcty k telu. Keď chodím na pohreby bez kňaza, je to hrozné, tá beznádej, reči, reči o ničom.
  Využi lepšie svoj čas Šavol.
  Eva

  1. Nerozumiem, peklo je niekde inde? Ktorý údaj z textu je chybný?

   Eva, toto je blog, v ktorom píšem môj pohľad na svet a moje preklady pohľadov na svet iných ľudí. Toto nie sú katolícke noviny. Každý človek je iný a každý máme právo na svoj názor. Rovnako ja, ako aj ty.

   Čo ti bráni založiť si svoj vlastný blog a písať o páterovi piovi?

   Neviem kto a čo je Šavol, z akého vzdialeného jazyka toto meno pochádza a akú vlastnosť symbolizuje…

   Tento rok však pravdepodobne pribudne ešte článok o matke Tereze. Ver mi, nechcela by si byť v jej opatere…

   Pokojný a pekný večer

  2. Keď v starovekej otrokárskej spoločnosti dochádzalo k problémom s efektivitou práce otrokov, lebo tí nechceli poriadne robiť – búrili sa,vyrábali zmätky, utekali, tak vtedajšie védické a žrecké otrokárske klany o dušu rozmýšľali ako urobiť otroctvo menej viditeľné a aby otroci chceli sami dobrovoľne pracovať.

   Musíme tomu pracujúcemu dobytku dať nejakú vznešenú ídeu a stimuly povedali si vtedajší sociálni mágovia. A stimuly musia byť pozitívne i negatívne.
   A tak vymysleli vlastných bohov a príslušné náboženstvá podľa kultúrnych zvykov v danom regióne.

   A tak nám na matičke vznikli rozmanité viery v bohov, ktorých niet…
   Najprepracovanejší projekt urobili egyptskí hierofanti, ktorí vytvorili projekt Biblia a po 42 rokoch putovania Sinajskou púšťou vygumovali genetickú pamäť malému semitskému kočovnému kmeňu, ktorý bol v starovekom Egypte v roli tzv. chrámových otrokov. Ten semitský kmeň boli predchodcovia dnešných židov. Mose (Mojžiš) bol jeden z vysoko zasvätených žrecov kultu Amon-Ra (odtiaľ je aj energetické nabíjanie riadiacej egregorovej matrice RKC pri končení modlitby – Amen). A tak vznikol „bohom vybraný“ národ a judaizmus.
   Judaizmus a jeho nositelia nesú v biblickom globalizačnom projekte úlohu strihačov dobytka a dozorcov.
   Pracujúci dobytkok druhej triedy ošetrili kresťanstvom a neskôr pre južnejšie regióny islámom.

   Stimuly pre otrokov prvej a druhej triedy vyriešili globálni sociopati tiež veľmi elegantne:

   Judaizmus vidí naplnenie pozemskej púte v materiálnych hodnotách na Zemi a výklady Tóry a Talmudu sú v tomto duchu.
   Kresťanstvo a islám vidia zmysel života v duchovnej sfére, ale až po smrti. V tzv. nebi (ne-bo = ne-boh = miesto, kde neprebýva Boh, t.j. egregore, ktorý si vytvárajú príslušní veriaci danej sekty modlitbami , alebo keď chcete, tak náboženstva).
   Aby otroci moc nevyskakovali, tak ich bolo treba všetkých strašiť negatívnymi stimulami – peklom, satanom, šajtanom, večným zatratením atď….

   Skryté otroctvo v priebehu posledných tisícročí len menilo formy, ale podstata ovládania ľudského stáda zostala rovnaká – pyramidálna:

   1. S veľmi úzkym okruhom skutočných Globálnych Predátorov, ktorí sa skryli za „vševidiace oko“ nad pyramídou moci a vedomostí o ľudskom stáde (tento symbol je na 1 USD bankovke a v kostoloch RKC je len oko v trojuholníku).
   2. Elitou, ktorá sa najprv riešila v aristokratických generáciach dedične, neskôr, keď rody degenerovali a nestačili držať krok s dobou, tak sa vytvorili cirkevné rády (Templári, Maltézskí rytieri, Jezuiti…) a neskôr slobodomurárske lóže.
   Dnes sa k určitej elite môže dopracovať ktokoľvek, kto má dostatočné vedomosti, managerské schopnosti,vôľu a dostatočne pokrivenú morálku a svetonázor.
   Určité najvyššie stupne vo viditeľnej pyramíde moci však zostávajú len pre vyvolených v následí generácii – napr. globálne klany , rabíni, dynastické rody.
   Globálne riadenie cez masonov a náboženské sekty je pomaly opúšťané, a preto je aj uvoľňovaných toľko „tajných“ informácii o slobošoch, Vatikáne apod.

   Takže žijeme naďalej v otrokárskej pyramíde, len otroctvo je také „kultúrnejšie“ a globálna mafia ovláda stále rovnaké metodiky výpalného – úrok a náboženstvá na ovládanie stáda pasených ovcí…

   Samozrejme Boh Jediný a Tvorca nášho sveta existuje, ako aj duša človeka, ktorá patrí Bohu.
   Náboženstvá sú len zvrátenými imitáciami Boha, kde drvivá väčšina ľudí (aj v náboženských hierarchiách) nevie o čo v podstate ide, hoci človek dostal od Boha rozum a slobodnú vôľu, aby sa mohol stať jeho námestníkom na Zemi. Podľa toho, ako sa mu to darí pokračuje šťastný alebo nešťastný život jeho rodiny (rodu) v prírode (pri-rode).

   Myslím si, že v dnešnej dobe strašenie peklom alebo satanom je už hóóódne veľký prežitok… 😀
   Základ zmeny spoločnosti je v zbavení sa takýchto fantómových strachov.

   1. Vo svojej “ sub pravde“ si nespomenul,či nás Boh nechal len napospas rôznym názorom a domnienkam,alebo nám dal presné inštrukcie.Elegantne si vynechal aj Krista.Nie je Syn Boží?Nezasahuje Boh do diania a všetko plynie bez neho?

   2. Článok a táto diskusia je dobrým príkladom toho,kam dovedie človeka vlastná „múdrosť“.Ako vidíme je to vždy slepá ulička,kde väčšina otázok zostáva bez odpovedí.Každý sa snaží prezentovať tú svoju hypotézu,ktorú si osvojil a považuje za správnu,ale ako vidno stačí pár otázok a je po múdrosti.
    Tak pred tým, než začnete hru so slovíčkami buďte chlapi a odpovedzte na jednoduché otázky,ktorým sa musíte pri prezentovaní vašich slávnych hypotéz tak dôsledne vyhýbať:
    Dal,alebo nedal nám Boh inštrukcie,aby sme vedeli rozlišovať,čo sa mu páči a čo nie?
    Nezasahuje do diania a je len pasívny pozorovateľ?
    Je Kristus jeho jediný syn a skrze neho sme dostali návod na účasť vo večnosti,alebo nie?
    Ak nie,kto teda je Ježiš Kristus?

    1. Spresnil by som to asi tak, že je za tým hlavne povrchnosť. V prvom rade by to chcelo nejakú analýzu toho, čo hovoria o pekle staro a novo-zákonné texty.
     http://katolikrevue.ath.cx/_download/PROGLAS_zruseny_web/pk_Pismo.htm

     Potom by to chcelo rozbor nejakých starozákonných apokryfov a tradície. Napr.:
     http://www.protivanek.cz/knihy/henoch.html

     No a potom napríklad už ten spomínaný Platón, nejakú komparáciu s iným kultúrnym systémom a nejaké tie oficiálne cirkevné dokumenty, keď už je reč o logike cirkvi.

     1. Citujem napr. z http://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/1101989234

      …Čo je ‚ohnivá gehenna‘, o ktorej hovoril Ježiš?

      Zmienka o gehenne sa v Kresťanských gréckych Písmach objavuje 12-krát. Päťkrát je priamo spojená s ohňom. Prekladatelia grécky výraz gehennan tou pyros prekladali ako „ohnivé peklo“ (RP, EP), „ohnivá jama“ (AT), „ohne gehenny“ (NAB).

      Historické pozadie: Údolie Hinnom (Gehenna) bolo za jeruzalemskými hradbami. Istý čas to bolo miesto modlárskeho uctievania, ktoré zahŕňalo obetovanie detí. V piatom storočí sa Gehenna používala na spaľovanie nečistôt z Jeruzalema. Do údolia hádzali telá mŕtvych zvierat, aby boli strávené ohňom, do ktorého na podporu horenia pridávali síru. Do Gehenny hádzali tiež telá popravených zločincov, ktorých nepovažovali za hodných pochovania v pamätnej hrobke. Teda v Matúšovi 5:29, 30 Ježiš hovoril o uvrhnutí „celého tela“ do gehenny. Ak telo spadlo do ohňa, ktorý stále horel, bolo strávené, ale ak dopadlo na okraj hlbokej rokliny, rozkladajúce sa telo bolo zamorené stále prítomnými červami alebo larvami. (Mar. 9:47, 48) Živých ľudí do Gehenny nehádzali, takže to nebolo miesto trápenia pri vedomí…

     2. Px-
      Kristus (Lazár a boháč) a apoštoli to vysvetlili dokonale.Vidíš ako tie staré spisi komplikujú poznanie pravdy,preto lebo ľudia nevedia rozlíšiť ani medzi tým,čo je myslené obrazne a čo je skutočné.Miesto útrap označovali mnohými prirovnaniami aj učeníci.Viď ďurinov najnovší príspevok o Gehenne.

      Inak ďurino otázky zas obišiel.Tak sa boja tohto mena?

 2. Ešte som zabudla porekadlo :
  Pýcha peklom dýcha…
  A niečo na povzbudenie :
  (Žalm 23)
  Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
  pasie ma na zelených pašienkach.
  Vodí ma k tichým vodám,
  dušu mi osviežuje.
  Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.
  I keby som mal ísť tmavou dolinou,
  nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
  Tvoj prút a tvoja palica,
  tie sú mi útechou.
  Prestieraš mi stôl
  pred očami mojich protivníkov.
  Leješ mi olej na hlavu
  a kalich mi napĺňaš až po okraj.
  Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
  po všetky dni môjho života.
  A budem bývať v dome Pánovom
  mnoho a mnoho dní.

  1. Takže k samotnému článku, jeho obsahu nič… žiaden argument. Skôr nesúhlas s tým, že niekto môže mať iný názor na svet ako ty.

   „A predsa sa točí“ Výrok Giordana Bruna priamo na hranici, upáleného 17. februára roku 1600 v Ríme za svoje názory! Predstav si Eva, nie za to, že zneužíval deti, nechal na nich za peniaze testovať nové lieky, ani žiadne deti nedohadzoval (na sex) bohatým svojej doby. Dokonca ani nikoho neobetoval, aby mu šiel lepšie jeho astrologický biznis. Zhorel za svoje názory!

   Našťastie, dnes už sa za názor neupaľuje…

  2. Nechápem dosť dobre význam tohto prastarého žalmu, ktorý si mi sem skopírovala.

   Čo prosím znamená napríklad: „…a kalich mi napĺňaš až po okraj.“

   Aký kalich, aký okraj, čím ho napĺňa, majú aj deti kalich?

 3. Ďurino, moja hlboká úcta k tvojej práci. Toto mi dáva ohromnú energiu, argumenty ktoré sa nedajú prekrútiť.
  A chcem sa opýtať Evičky podľa ktorého prikázania sa teraz klaňajú relikvii dona Bosca?- Nebudeš mať iného boha?

 4. ďurino-
  Keď si povedal A,potom by bolo dobre povedať aj B.
  Z tvojich slov cítiť,že si si absolútne istý neexistenciou pekla.Ak si si tým taký istý a je to len výmysel,potom budeš vedieť ako to všetko je naozaj a mal by si dať aj to.
  Teda niet ani Boha?Alebo ten áno? Ako všetko vzniklo?Samo? Za akým účelom?Čo bude po smrti?Nič?Alebo je Boh,ale je milostivý a všetko odpustí?Je potom jedno čo robíme?
  Skús dať nejakú ucelenú predstavu.

  1. Filip, spochybnením cirkevnej predstavy pekla a poukázaním na chyby v preklade som nevyslovil nič z toho, čo mi podsúvaš (keď A, tak B atď.) Nie. Ja len tvrdím, že slovo peklo nemalo byť prekladané, a všetko to, čo k nemu cirkev nabalila, je vysoko subjektívne. Rovnako ako môj názor.

   Čo sa týka všetkého okolo nás, príroda, Zem, ľudia, vesmír… za všetkou touto tvorbou vidno neuveriteľnú, obrovskú inteligenciu. Darwin je samozrejme úplne mimo.

   Všetky tvoje otázky prekračujú hranice môjho súkromia…

   Mimochodom, v Biblii je viac chybných prekladov, vie to RKC, a vedia to aj lingvisti. Pojem pekla je iba jeden z viacerých príkladov nepochopenia (alebo zámerného skreslenia), ktorý som zvolil.

   1. Nemal som úmysel ti niečo podsúvať,ale napísal si svoj názor o ktorom si presvedčený a mne z toho logicky povstaly tieto otázky.Preto som myslel,že si ochotný na túto tému diskutovať,ale rešpektujem ak nechceš.
    Tvoj názor na zážitky ľudí,ktoré som tu pridal by ma ale zaujímal,pretože len potvrdzujú Kristovo podobenstvo o Lazárovi a boháčovi.

 5. tolko polopravd a lzi na tak malom mieste

  predavani odpustkov nikdy v rkc nebolo, bud si sprosty klamar alebo povrchny historik

  spoplatnovalo sa dorucenie dekretu velkym previnilcom – verejne znamym svojim precinom- ktory mali zakazane zucastnovat sa na cirkevnych podujatiach, tento dekret ich potom opravnoval k ucasti

  Giordano Bruno – precitaj si sam, vrah a udavac, dnes by ho popravili bez vahania (napr v USA) http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8717-nova-fakta-o-giordanu-brunovi-byl-to-vrah-a-udavac.aspx

  1. Fíha, to samozrejme neguje celý článok…

   Max, myslím že nie som ani sprostý klamár, ani povrchný historik. Odporúčam prečítať napríklad kapitolu 30 Dejín kresťanstva, autor Pavel Hanes, s názvom História predaja odpustkov. Hádam ma autor neudá za porušenie autorských práv, ak na tomto mieste uvediem krátky úryvok z jeho diela (str. 216):

   „…Na konci 13. st., keď sláva križiackych výprav pominula, pápežstvo pocítilo stratu príjmov. Kúria a BONIFÁC VIII. (1294-1303) vymysleli tzv.jubilejné odpustky, čo znamenalo, že každých sto rokov všetci kresťania mali putovať do Ríma a nechať dary na hrobe sv.Petra. Prvá púť sa mala konať r.1300. Bol to velký úspech. Nenásytnosť pápežov bola povzbudená a interval týchto jubilejných odpustkov sa postupne skracoval zo 100 na 50, potom na 33 a nakoniec na 25 rokov…“

   Systém odpustkov funguje dodnes: Choď napríklad na stránku Tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska… Neviem či sú aj dnes povinné milodary alebo nie, ale ide o princíp, ktorý som naznačil v článku: strach z pekla.

   Giordano Bruno:
   „…Bol súdený za svoje protikresťanské a rúhačské myšlienky, pravdepodobne aj mučený a potom, čo tvrdohlavo odmietal odvolať svoje názory bol odsúdený k trestu smrti upálením.“

   USA.
   V tomto ti dávam za pravdu. USA vraždia celé národy pre trocha ropy, genocída je pre nich rozcvička na zahriatie a zabiť nejakého Bruna bez obvinenia, bez súdu, to je tam dnes na dennom poriadku…

   Pekný deň 🙂

   1. baptistickych autorov necitam, zaujatost voci RKC

    kolkokrat za zivot mohol clovek v stredoveku vykonat jubilejnu put? pri 100 rokoch 1 zo 4 generacii

    giordano bruno – „Protikatolická propaganda tvrdí, že byl upálen proto, poněvadž hájil Koperníkovu teorii o Slunci jako středu vesmíru. Bruno ji skutečně zastával, avšak nebyl souzen za to, že ji bránil, ale za to, že se jí dovolával v souvislosti s panteistickými bludy, které hlásal. Je nutno odmítnout samozřejmě fakt, že byl souzen a popraven hlavně za své přesvědčení, byť zvrácené, nelze však říci, že před soud nepatřil a žádný trest nezasluhoval. Fakta, zveřejněná Bossym, svědčí jasně o opaku. Jestliže tedy protikatolická propaganda, ať už liberální nebo komunistická, vynáší Bruna jako údajného „mučedníka“ inkvizice a oběť „církevního tmářství“, a dokonce mu staví pomníky, tak je třeba bez jakéhokoliv přehánění namítnout, že se zastává a uctívá kriminálního zločince, vraha a konfidenta, jenž má na svědomí vraždu svého řeholního představeného a životy desítek anglických katolických kněží a laiků, které za Alžbětina krvavého pronásledování udal“

    ..USA som zobral ako priklad, kde maju este trest smrti, nie ako vzor demokracie

 6. Som tiež dlhoročný certifikovaný prekladateľ so súdnou aprobáciou a to nielen z nemčiny.

  To ma však neoprávňuje páchať tak nevkusné metodologické diskrepancie, akých sa autor účelovo dopúšťa na poli rádoby osvojenej laickej teológie.

  1. @Kam: Autor nie je rádoby laický teológ 🙂 Pravdupovediac, teológiu moc nemusí… Poukázal na technickú chybu a vyslovil k nej svoj názor. Nič viac.

   Autor blahoželá k súdnej aprobácii a to nielen z nemčiny!

 7. Tento blog mám celkom rád no dosť dobre nerozumiem skutočnému motívu zverejnenia tohto vyznania. Čo to chcelo byť? Je to dosť jednostranne zjednodušené a navyše „povrchne“ zjednodušené. Otázka „pekla“, resp. miesta pobytu nespravodlivých po ich smrti, sa tiahne v náboženských systémoch i filozofiách naprieč všetkými kultúrami. Pri analýze treba vychádzať hlavne z faktu, že peklo je vždy úzko späté s pojmami ako ľudská duša, nesmrteľnosť s spravodlivosť. Tiež by to chcelo nejakú analýzu, čoho symbolom je oheň atď. Vzhľadom na evidentnú averziu voči kresťanstvu, obzvlášť katolicizmu odporúčam niekedy si prečítať „pohana“ Platóna, jeho Ústavu (Štát). Obzvlášť poslednú, desiatu knihu od 607 Bc. Je tam zakomponovaný i známy mýtus o Erovi.
  Jednoducho: Ak naplnenie spravodlivosti prekračuje náš pozemský pobyt, potom je peklo nevyhnutnosťou. A ak ľudský život predstavuje unikátny nevratný dej, nemôže byť peklo iné ako večné.

  Pekný deň!

  1. @Px, vďaka za názor. Môj článok nie je žiadne vyznanie. Poukazujem na reálnu chybu prekladu. Tá je objektívna. Nikomu nevnucujem svoj názor.

   Čo sa týka spomínanej averzie:
   Nemám problém s ovcou, je súčasťou prírody, má svoje opodstatnenie.
   Nemám problém s vlkom, je súčasťou prírody, má svoje opodstatnenie.
   Mám problém s vlkom preoblečeným za ovcu. Nie je súčasťou prírody, je to umelý konštrukt. Predstiera niečo, čo nie je pravda.

   Pekný deň aj Tebe

 8. Myslím, že najľahšou cestou do pekla je pochybovať o pekle. Nie ani tak o tom cirkevnom, ktoré tam posiela každého kto má iný názor, než je oficiálne predkladaný, ale o pekle, ktoré sa zľahčuje a ignoruje fakt, že ho živia ľudia z dôvodu podporovania lži, sebectva a nelásky, ktoré ho vytvorili. Peklo vytvorili ľudia, nikto iný a ono ich potom k sebe aj priťahuje. Tu i tam … Celkom výstižne sa k jeho obrazu priblížil napríklad Róbert Bezák v jednej relácii Š. Hríba, keď povedal, že láskou je tu i tam obklopený každý. Pre toho, kto lásku žil je blaženosťou i tam, kto však konal proti nej pre toho bude objatie strašné. Čo k tomu dodať?

  1. MIL-Od teba by som nečakal,že skočíš na najväčšiu lož NEW AGE,že Boh bude všetko tolerovať a to,že sa ti zapáčilo blúznenie trojskeho koňa slobodomurárov-debilného Bezáka,ktorý vyhlásil,že peklo je v nebi a hriech tiež neexistuje je jasným dôkazom toho,ako si mimo.
   Tu je celá tá rošáda heretikov:
   http://www.youtube.com/watch?v=2cH7YdsWPUI
   Je hrozné to počúvať,nieto sa s tým ešte stotožniť!Vieš vôbec čo je NEW AGE a o čo im ide?
   http://www.youtube.com/watch?v=byzLVeLwUPU

   http://www.vendee.cz/texty/zedn_podv.html

   1. @Filip: Prečo si myslíš, že ktokoľvek okolo teba bude reagovať ako ty? Prečo od MIL-a niečo vôbec očakávaš? Každý máme predsa svoj pohľad na svet. Ak ti nevonia, nechaj tak.

    Je ľahké nazvať niekoho heretikom, slobodomurárom, debilom, prívržencom new age… Uvedom si však, že z pohľadu iných ľudí máš možno rovnaké nálepky ty, je to všetko vec pohľadu!

    1. ďurino- „všetko je vec pohľadu“
     Potom môžu byť všetky správne.Alebo len niektoré?
     To,že je veľa pohľadov neznamená,že je aj veľa právd.Pravda je len jedna a pretože ju nepoznáte, hľadáte všetky možné cestičky ako to len môže byť.Chodíte okolo a pre oči ju nevidíte. Taká je ľudská prirodzenosť-ak je realita príliš krutá,snaží sa ju obíjsť.
     Nečudoval by som sa,keby sme nežili v dobe, kedy sa už všetko predpovedané vyplnilo.Sme vo finále.

     S vami to je ako dohadovať sa s niekým o tom,či sú protokoly sionských mudrcov pravé.To by bolo prijateľné pred sto rokmi,nie teraz,keď je všetko z nich realitou a predsa to nevedia posúdiť.
     Ľudia to nevedia posúdiť podľa toho,že to vidia.Chceli by nejakého očitého,dôveryhodného svedka,ktorý bol pri tom a súčastne by dnes ešte žil a aby ho dávali v telke a aj tak by si neboli istí.

     1. Filip, si prakticky jediný, kto si prihadzuje hlasy. Vidieť to pekne podľa IP adries. Nestačí, keď si dáš hlas iba raz? To považujem za ešte tolerovateľné, robia to tak mnohí.

      Hlasy pod jednotlivými príspevkami pod týmto článkom nie sú objektívne. Sú vo veľkej miere tvoje.

      Takto nasilu?

      Nezhadzuj sa!

   2. Toľká zúrivosť, až sa musím usmiať. Je to inak známa vec, že pravdivé a otvorené výroky silno zasiahnu hlúposť, takže nič nové. A čo ja mám s nejakým NEW-AGE? Píšem k veci a bez ohľadu na sympatie a nesympatie diskutujúcich. Okrem toho je to práve nenávisť, ktorá živí peklo a filip ho len podporil, dokonca ho tak zaslepila, že ani nevie čo píše – opak toho, čo som vyjadril. Avšak každý súdi sám seba!

    1. Čo ty máš s nejakým NEW AGE? No zapáčilo sa ti ich bludné vysvetlenie spravodlivosti v Bezákovom podaní.Nemusíš mať s nimi nič,stačí,keď sa ti páči ich učenie.To si nevieš dať do súvislostí?
     O akých pravdách hovoríš?To,že peklo vytvorili ľudia?To je ten „pravdivý výrok“? To je hlúposť na kvadrát,nie pravda!

  2. MIL, prvej vete rozumiem, druhá veta, ako explikácia prvej, je nezmyselná. Tretia veta sa dostáva do kolízie s prvou. „Tu i tam…“ – nerozumiem. A pokiaľ ide o Bezáka, nie je to nič iné len lacný sentiment, bez reálneho denotátu. Ale, nech sa páči…

 9. Ako sa nám to tu pekne vyjasnilo. Celkom ľahko pozorovať ako silno dokážu dogmy držať ľudí v šachu, ešte že sa neupaľuje, lebo už by sa pálili ohne. Ale pri veľkej závažnosti je to aj celkom humorné, poukazuje to na vnútro, ktoré sa tým preukazuje bez príkras. Takže už len pre tých, ktorí vidieť chcú: Peklo nebolo žiadne zariadenie stvorené pre ľudí, peklo vzniklo ako následok toho, že sa človek postavil proti Božej vôli a začal škodiť a podporovať Luciferov princíp. Vytvorili ho ľudia sami so svojou zlou vôľou ktorí mu prilievali a stále prilievajú sily. Tým ich tiež peklo k sebe priťahuje so všetkými seberovnými, vysielajúcimi do sveta zlo. Nerozhoduje kto je v akej cirkvi, kto sa koľko modlí alebo sa pokladá za veriaceho, či zbožného. Jediné, čo peklo podporuje a čo priťahuje ku nemu je vnútro človeka, z ktorého vychádza lož a nízkosť! Kto je úprimný a skutočne ešte miluje dobro, pochopí, že niečo tak ohavné ale aj strašné nemohlo vzniknúť od Stvoriteľa. Podlosť a zákernosť dokážu vytvárať iba ľudia, a je naozaj tragické, že premnohí tí, ktorí sa pokladajú za veriacich a pyšných na svoju príslušnosť sa dobrovoľne stali nástrojmi zla a sú na to ešte aj hrdí. Neznášanlivosť voči iným názorom a ľuďom, ktorí nechcú byť ovcami, naďalej šíriacimi lož, je len jedna zo znamení hlbokého pádu človeka. Ľudia sa majú možnosť učiť rozlišovať a tým sa aj nízkosti zbaviť. Ak chcú, samozrejme, nikto ich nútiť nebude …

  1. Takže, poďme si to pekne vyjasniť:

   1. Z tvojho textu vyplýva, že peklo je reálne existujúca entita, vytvorená ľuďmi a pretrvávajúca skrze ľudí. OK. Pýtam sa: Kde a akým spôsobom existuje táto entita?

   2. „Luciferov princíp“ je terminus technicus pre zlú vôľu, pre zlú vôľu ľudí, nasledovanie konania reálnej bytosti Lucifera alebo nejaký abstraktný protikladný princíp „Božej vôle“?

   3. Zlá vôľa ľudí… Vôľa môže byť dobrá alebo zlá len v tom zmysle, že ľudská bytosť volí, chce to, čo je „objektívne dobro“, alebo „objektívne zlo“. Je to hodnotenie intencionality vôle. Otázka znie: Kto alebo čo je arbitrom objektívneho dobra a zla? „Zlo“ ako zlo samotné však nechce nikto. Koho by to priťahovalo? Problém je v tom, že človek z tých a tých dôvodov volí „subjektívne dobro“, vyplývajúce z parciálneho poznania. Napríklad ak sa rozhodne niekto skočiť pod vlak, lebo je bez práce, nemá z čoho žiť, je ponížený…volí smrť, ktorú vidí ako východisko a oslobodenie zo zla, v ktorom sa nachádza. Objektívne však vnímame túto udalosť ako čosi zlé, dobrom to určite nenazveme.

   4. Ak peklo vytvorili ľudia svojou „zlou vôľou“, t. j. intencionalitou vôle na „zlo“ tak sa pýtam: Aké to bolo „zlo“, kde sa nachádzalo a odkiaľ pochádza?

   5. „Nerozhoduje kto je v akej cirkvi, kto sa koľko modlí alebo sa pokladá za veriaceho, či zbožného. Jediné, čo peklo podporuje a čo priťahuje ku nemu je vnútro človeka, z ktorého vychádza lož a nízkosť!“ Odkiaľ to vieš?

   6. Označiť všetkých, ktorí subjektívne neinterpretujú náboženské texty za dogmatikov je ten najabsurdnejší typ dogmatizmu.

  2. MIL- Ušlo ti podstatné.Ja tu nehovorím o učení cirkvi a dogmách.Hovorím o Kristovom učení a to je podstatný rozdiel,ktorý akokeby ste nedokázali pochopiť.
   Človek svojou vôľou nedokáže zmeniť ani jediný vlas na hlave a už vôbec nie vytvoriť také hrozné miesto,akým je peklo.
   To sa musel Lucifer potešiť,keď mu “ ľudia vytvorili peklo“,lebo dovtedy sa nemal kam podieť.:):):)

   1. @Filip: „…Človek svojou vôľou nedokáže zmeniť ani jediný vlas na hlave…“

    To nemyslíš vážne! Pozri napríklad kúsok z prednášky Gregga Bradena. Traja borci sa mysľou sústredili na odstránenie nádoru z tela pacientky. Odstránili ho v priebehu sekúnd, pôsobením myšlienok!

    http://www.youtube.com/watch?v=B-J7cnUV28Q

    Tu je to cenzurované, ale preložené do češtiny: http://youtu.be/_c2np7bjNEI

    A to je len jeden príklad z mnohých… Každý z nás je jedinečný. Každý má jedinečné vlastnosti. Telepatia, zmena reality, napojenie sa na centrálne morfoenergetické pole, astrálne cestovanie, všetky tieto talenty máme v sebe. Len sú latentné, nerozvíjame ich, prebíjame ich mŕtvymi poznatkami, letopočtami, chujovinami, holokaustom a hlavne nás ustavične ktosi presviedča, že tieto vlastnosti neexistujú… Cirkev tvrdí, že sme zaťažení akýmsi dedičným hriechom, bla bla. Cirkev tvrdí: Trp, natrč druhé líce, keď ťa bijú, buď pokorný a dobrý, nebráň sa…

    Ja tvrdím: Sme nádherné ľudské bytosti (dokonca aj ženy, voči ktorým je katolícka cirkev tak neskutočne nenávistná :-)). Len si nesmieme dať odstrihnúť krídla…

    Pokojný večer

    1. Dá sa takto vytvoriť aj peklo?
     O sile vôle a myšlienok viem a najviac o tom je v knihe,ktorú som tu už spomínal-Nové základy experimentálnej psychologie.Tam by si sa dozvedel ešte viac,okrem iného aj o hypnoze, telekinéze,telepatii,reinkarnácii a podobne.Napriek tomu farbu svojich vlasov vôľou nezmeníš a mnoho vecí nedokážeš.Nebudeme sa predsa chytať za slovíčka a dohadovať o niekoho bludnej predstave,že ľudia nejakým spôsobom dokážu vytvoriť peklo.

 10. hovoris mi z duse! praca prekladatela vobec nie je prechadzkou ruzovou zahradou, ako si niektori ludia, ktori poznaju google translator myslia 🙂 ja robim svoje preklady pre www.********.sk/sluzby/preklady.php a chvalabohu, ze nemusim byt stale v strehu tak ako niektori kolegovia prekladajuci spravy!

 11. Prezidentom kresťanského štátu Slovensko, je židovský lichvár Andrej Kiska. to pre to, že slovenskí kňazi spievajú Chvály na židovského boha pred Slovanmi. a potom každý Slovák dlhuje do židovskej centrálnej banky tomu bohu cca 8000 EUR na jednotlivca v tzv. štátnom dlhu…. a to aj vrátane novorodeniatok, ktoré ešte ani nežili život.

   1. ale tu nestačí len povedať : „toto sú trójske kone židovského nacizmu….“ TREBA SA ZRIECŤ ŽIDOVSKÉHO BOHA V EURÓPSKOM MERADLE. a začať vyznávať Slovanské hodnoty, ktoré sú nám dané geneticky. celkom ma prekvapuje, že kňažská hierarchia stále nevystúpila proti lichvárovi Andrejovi Kiskovi pre odstúpenie z pozície prezidenta. a rovnako ma udivuje, že slovenskí kňazi, chalani z našich miest a dedín, tak hlboko klesli, aby sa predali židovstvu… ešte aj palestínsky politik Ježiš, ktorý sa nebojácne pokúsil prepísať Ústavu, vtedy tzv. Zákon, Zmluvu a to zákonodárnym nástrojom, vtedy druhom cirkvi, mal viac odvahy..

    1. Na to, aby to pochopili, nestačí, že si to niekde prečítajú. Musia vidieť súvislosti, ako to všetko do seba zapadá. Musia vedieť, čo si majú všímať. Musia vidieť v reálnom živote okolo seba kolieska tejto mašinérie. Potom ju prekuknú. A odpoja sa… aj z ovečkizmu.

     Na začiatku je informácia…

 12. slovenskí kňazi by mali byť priekopníkmi v Zjednotení Slovanov, veď práve kňazi sú z neznámych príčin autoritami, ktorých ľud poslúcha… (nám ale známych príčin, nakoľko kedysi bolo vzdelanie privilégiom len určitej skupiny ľudí, a ostatným bolo do vienka dané židovské náboženstvo..) – a verím tomu, že keby sa podarilo vyhnať židovského boha z Európy, keby slovenskí kňazi začali rozprávať viac o Slovanstve ako o židovstve.. aj germáni by radi konvertovali na Slovanstvo… veď jediné, čo nemectvo držalo pokope bolo učenie nadčasového filozofa Adolfa Hitlera. ešte aj Rakúske Habsbursko bolo slovanské… preto s ním nemohol Hitler v „germanizácií počítať. Ved sa len pozrime na úvod Písma, v Listoch Rímanom, citujem: “ 1. Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium, 2. ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach a skrze svojich prorokov 3. o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu 4. a podľa Ducha svätosti od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn, o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. 5. Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad, aby na slávu jeho mena poslušne uverili všetky národy; 6. k nim patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom… „koniec citátu. Nevidím tam nič Slovanské, nič Slovenské, vidím len „aby na slávu jeho mena POSLUŠNE uverili všetky národy“.

 13. Z tohto článku srší absolútna teologická a historická negramotnosť autora. Nič v zlom 🙂 chápem, že po 40 ročnej ateizácii Slovenska mnoho pokrstených (často krát tajne) a ich detí žije v takejto negramotnosti. A ten protestantsko-komunistický mýtus o predávaní odpustkoch ma vždy neskutočne pobaví 😀

  1. Nuž, Peter, keď už sa tak „neskutočne“ bavíš, bav sa viac: Pavol Hannes: Dejiny kresťanstva, 3. vydanie, kapitola 30, od str. 16

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *