Nové druhy pesticídov nás pomaly trávia

Ak sa pozrieme na spôsob práce agrárneho priemyslu, používanie pesticídov, hnojív a chemikálií, pestovanie geneticky modifikovaného osiva a rastlín, a súčasnú priemyselnú výrobu potravín, človeku neostáva nič iné, ako nahlas zrevať: „Čo ste sa všetci zbláznili? Chcete nás všetkých pozabíjať?“ O dôvod viac, aby si človek dobre overil, čo je a zvážil, či si nebude pestovať potraviny radšej sám.

Voľakedy sa pesticídy aplikovali povrchovo a ak sa človek chcel tomu svinstvu vyhnúť, stačilo zeleninu poumývať. V súčasnosti sa pesticídy stávajú súčasťou rastlín, ich dôkladné umytie už nepomôže. Pretože moderné prostriedky na ochranu rastlín, takzvané neonikotinoidy, sa cez korene, stonku a listy dostávajú priamo do zeleniny, stávajú sa súčasťou kolobehu rastliny a ostávajú v nej. A my ten jed prijímame, síce iba v malých dávkach – zato však pravidelne. Prakticky vo všetkých poľnohospodárstvom pestovaných plodinách môžu byť tieto insekticídy.

Informácia, ktorú vie zrejme iba málo konzumentov: agrochemické firmy ošetrujú neonikotinoidmi už osivo a namáčajú semená do príslušného jedu. Rastlina počas rastu prijíma tieto látky. Sú to stabilné, chemické zlúčeniny, ktoré možno iba ťažko odbúrať. Priemysel dodáva takéto osivo najmä na pestovanie repky, slnečníc a kukurice. Čo má však pôsobiť proti „zlému“ hmyzu, hubí aj hmyz užitočný, a to včely.

Aké dôsledky majú neonikotinoidy na zdravie ľudí, vôbec nie je preskúmané. Kritici tvrdia, že toto svinstvo napokon dopadne ako DDT. Aj o tomto insekticíde priemysel a úrady tvrdili, že pre človeka je údajne neškodný, a až dodatočne zistili jeho nebezpečnosť a látku zakázali. Medzičasom však DDT stihlo poškodiť mnoho ľudí, najmä dojčatá.

Poďme však ďalej. Podľa správy agentúry Associated Press (AP) o používaní chemikálií v poľnohospodárstve v Argentíne, pesticídy ktoré predáva spoločnosti Monsanto, údajne spôsobujú značné zdravotné problémy, od poškodených ľudských plodov až po veľký počet prípadov rakoviny v Argentíne. AP ukázala jednoznačné spojenie medzi používaním pesticídov predávaných Monsantom a chorobami vidieckeho obyvateľstva. Údajne nesprávnym používaním chemikálií v blízkosti obytných oblastí.

AP odhalila množstvo prípadov, kedy jedovaté pesticídy kontaminovali pitnú vodu a cez ňu sa jedovatá látka dostala do ľudského organizmu. V argentínskej provincii Santa Fe, kde sa produkuje väčšina cereálií, je používanie pesticídov vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od obytných oblastí zakázané. Ako však AP odhalila, jedovaté látky sa aplikujú na rastliny a pôdu aj oveľa bližšie k domom. Štúdie ukazujú, že miera výskytu rakoviny je v tejto provincii dva až štyri razy vyššia, ako inde v krajine. V susednej provincii Chaco sa od zavedenia „biotechnológie“ do poľnohospodárskeho priemyslu pred 10 rokmi výskyt prípadov poškodenia plodu zvýšil štvornásobne.

Argentína bola jednou z prvých krajín, ktorá zaviedla biotechnológiu Monsanto a začala používať túto neprirodzenú techniku v poľnohospodárstve na zvýšenie úrody a výnosu. Produkty tohto nadnárodného koncernu premenili Argentínu na tretieho najväčšieho producenta sóje na svete. Medzičasom je celá úroda sóje geneticky zmanipulovaná, rovnako ako der väčšina kukurice a bavlna. Geneticky modifikované rastliny však potrebujú „vhodné“ pesticídy Monsanto, čo spoločnosti garantuje zisky. AP zistila, že argentínski farmári aplikujú 4,5 kilogramu pesticídov na hektár, dvojnásobok množstva používaného v USA, kde sa ich beztak aplikuje už priveľa.

Ľudia si musia uvedomiť, že agrochemické koncerny ako Syngenta a Monsanto zaujíma iba rastúci zisk a určite nie naše zdravie. Ich svätuškársky motív šírený útvarmi pre styk s verejnosťou, zvýšiť produkciu potravín pre hladujúci svet, čo je vraj možné iba geneticky modifikovanými rastlinami a použitím chemikálií a pesticídov, je jedno veľké pokrytectvo.

V skutočnosti chcú tieto kriminálne organizácie získať totálny monopol na našu potravu a farmárov vohnať do úplnej závislosti od svojich produktov. Ak niekto pestuje semená, z ktorých vyrastú rastliny, bez možnosti rozmnožovania, osivo, z úrody ktorého farmári nezískajú nové osivo na ďalšiu sezónu a musia ho každý rok kupovať u koncernov, ten má v hlave jediný motív, a to maximalizáciu ziskov, bez ohľadu na to, ako poškodí ľudí a prírodu.

Tieto koncerny by v podstate mali byť zakázané, rovnako ako veľké banky, ktoré tiež pracujú úplne perverzne. Sú to nepriatelia ľudstva. Riešenie je preto iba jedno, úplný bojkot ich produktov a služieb. Môžeme ich zasiahnuť iba tam, kde ich to najviac zabolí… v ich peňaženke. Bez nás ako zákazníkov nemôžu existovať. Musíme podporovať tých, ktorí nám ponúkajú zdravú alternatívu, biofarmárov a potravinárske združenia. Alebo si treba, ak sú na to možnosti, dopestovať vlastné potraviny.
Zdroj

Preklad z nemčiny ďurino, október 2013

Poznámka: Európska únia chce pozastaviť tri z najčastejšie používaných pesticídov z triedy neonikotinoidov, nie preto, lebo poškodzuje ľudí a deti, ale preto, lebo likvidujú včely. Slovenská vláda bola proti. Požaduje vraj dôkazy o tom, že neonikotinoidy skutočne hubia včely. Pritom včely a čmeliaky na Slovensku už takmer nie sú, včelári by vedeli povedať svoje. O zdravotnej nezávadnosti neonikotinoidov na ľudí (aplikujte min. 500 metrov od ľudských obydlí) slovenská vláda zrejme nemá žiadne pochybnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *