Nemecký policajt nasadený vo vojnovej zóne vypovedá

„Hlavných vojnových zločincov netreba postaviť k stene, ale pred nové štátnoprávne súdy“

Náš dánsky kamarát a spolupracovník Florián Flemming navštívil nemecké vojnou postihnuté územia s cieľom spraviť si osobný obraz o prebiehajúcej vyhladzovacej vojne proti bielej rase Európy. Túto ukrutnú vojnu potrebujú židovské mocenské centrá na svoju plánovanú „etnickú transformáciu“. Prostredníctvom priateľov sa Florián stretol v Bavorsku s mladou ženou, ktorej brat je vo vojnovom nasadení na bavorskej hranici s Rakúskom. Svoju službu vníma ako nedobrovoľné pašeráctvo v prospech Merkelovej a Seehofera [šéf CSU a ministerský predseda Bavorska, pozn. prekl.].

Ide o pracovníka polície stredne vysokej funkcie, v tomto článku nazvaného ako Robert Wilmers [1], ktorý musí prevádzať cez hranicu invázne vojská [2] na príkaz zradcov a vrahov národa. Robert Wilmers bol ochotný portálu NJ [National Journal na adrese www.globalfire.tv/nj/ pozn. prekl.] poskytnúť rozhovor, trval však na tom, že rozhovor s ním bude natočený audiotechnickými prostriedkami a uložený na troch bezpečných miestach mimo SRN a u ďalších dvoch kamarátov v Berlíne. Nie je si istý, či prežije túto vojnu, v prípade svojej smrti však chce dať zverejniť zvukové nahrávky pod svojim skutočným menom. Dočasne sme mu museli čestným slovom zaručiť anonymitu, čo je pre nás rovnako samozrejmé ako záväzné.

„Vysoký prílev ľudí z iných častí sveta povedie k nestabilite našej krajiny. Občiansky stred sa radikalizuje, pretože väčšina z neho si toto prisťahovalectvo nepraje a je mu nanucované politickou elitou.“ (bývalý štátny tajomník rezortu vnútra August Hanning)

NJ: Slúžite na vojnovej hranici s Rakúskom. Ako sa pri tom cítite?

Wilmers: Nuž, môj kolega Bencken zo spolkovej polície už redakcii magazínu SPIEGEL [3] otvorene povedal, ako nás Seehofer zneužíva na „pomáhačov pašerákom“. Už ide iba o to, prepašovať ich [do Nemecka] čo najviac. Medzičasom viac ako polovica utečencov nie je registrovaná. Cítim sa mizerne.

Starosta Spielfeldu (Rakúsko), Reinhold Höflechner, pre rakúsku televíziu ORF povedal: „Obyvateľstvo je mimoriadne znepokojené v súvislosti s tisícami utečencov na cestách a vysokým nasadením polície a armády. Žijeme vo výnimočnom stave, občania majú strach pred touto obrovskou masou cudzincov".
Starosta Spielfeldu (Rakúsko), Reinhold Höflechner, pre rakúsku televíziu ORF povedal: „Obyvateľstvo je mimoriadne znepokojené v súvislosti s tisícami utečencov na cestách a vysokým nasadením polície a armády. Žijeme vo výnimočnom stave, občania majú strach pred touto obrovskou masou cudzincov“ (welt.de, 24.10.2015) .

NJ: Čo znamenajú tieto invázie pre nemecké obyvateľstvo?

Wilmers: Nenapraviteľnú škodu, ktorú Nemci utrpeli, už nemožno prehliadnuť. Naši nadriadení nás ústne varujú, aby sme sa k votrelcom veľmi nepribližovali, pretože tí zavliekli do našej krajiny epidémie, ktoré už teraz nezvládame. Sme infikovaní chorobami, proti ktorým nemáme obranu a na ktoré neexistuje sérum. Ešte aj normálne vakcíny nám došli, a v centrách ako Mníchov zomierajú Nemci, ktorí nemôžu byť ošetrení pre zaplavenie núdzových medicínskych zariadení migrantmi [4]. Vo vážnych prípadoch majú migranti prednosť pred Nemcami.

NJ: My z NJ sa často informovali o fakte, že zo strany židovských mocenských centier a bývalej vojenskej aliancie existuje plán na vyhladenie Nemcov pomocou záplavy cudzincov. Sú tieto skutočnosti známe aj policajným silám?

Wilmers: Áno, portál NJ svojou osvetou veľmi prispel k tomu, že toto pozadie je medzičasom známe aj v kruhoch bezpečnostných zložiek. Pracovníci z útvaru sledovania, ktorí sledujú informácie zverejňované na internete a niekedy pre ne musia aj stíhať, tiež nie sú úplne padnutí na hlavu. Naopak, 90 percent ich je proti systému Merkelovej a Seehofera. A čo sa títo pracovníci vďaka vašej angažovanosti na internete dozvedia, sa prirodzene rozšíri aj medzi ostatných pracovníkov. Vieme veľmi dobre, že vojenským cieľom číslo jeden nepriateľov Nemecka je: „Odstrániť národnú exkluzívnosť Nemcov prisídlením cudzích národov, najmä mužov“ [5]. Vieme veľmi dobre, že harvardský think tank točí o najväčšom „experimente na obyvateľoch v histórii ľudstva“ [6], vieme aj to, že svetová židovská loby vo Švédsku zriadila ústav na riadenie európskej politiky s cieľom vyhladiť bielu rasu Európy jej splynutím s migrantmi pod vedením židov [7].

NJ: Pre nás je prirodzene potešiteľné, že tieto poznatky medzičasom prenikli do kruhov bezpečnostných zložiek SRN. Ako sa to premietne do oddanosti polície voči politike SRN?

Wilmers: Žijeme v pomeroch, ktoré sú psychicky na hranici únosnosti. 70 percent policajtov vie, že súčasná politika SRN je zameraná na migračnú likvidáciu Nemcov. Zatiaľ sa však stále nikto neodváži povstať. Skutočná oddanosť však už neexistuje. Merkelovú, Gabriela [šéfa nemeckej SPD] a Seehofera doslova nenávidia.

Hodnoverné dôvody na útek

„Aby som bola úprimná, nemyslím si, že pre Nemecko je to šanca, že prichádza toľko utečencov. Je ich skrátka priveľa.“ (pani Ranem, 19, Sýria)

„Merkelová vyhlásila: Príďte všetci sem, máme pre vás a vaše deti ubytovanie, peniaze a školy.“ (Nada, 31, učiteľka, Sýria)

„Myslel som si, že tu je každý deň diskotéka. Myslel som si, že ľudia sú tu stále opití.“ (Ramin, Kurd z Hasaky, Sýria)

(zdroj SPIEGEL, č. 43/17.10.2015, str. 60)

NJ: Prečo Seehofera, hovorí predsa ľuďom z duše keď hovorí o „vracaní“ prúdov utečencov?

Wilmers: Obyvateľstvo je možno ešte dostatočne osprostené, aby verilo jeho klamstvám. My z polície sme ho však už dávno prekukli. Je to klamár a rozvracač, vykonáva príkazy slobodomurárov vysokých stupňov. Chce obyvateľstvo iba učičíkať, aby boli ticho, až kým sa nebude dať už nič zachrániť. To dokáže zistiť každý kto chce aj sám. Odkedy Seehofer vyhlásil hraničné kontroly, ešte nikoho nevrátili naspäť. Naopak, na jeho príkaz musíme fungovať takpovediac ako prevádzači namiesto toho, aby sme tie masy zahnali späť. A tí v CSU, ktorí sú proti masám, ako napríklad Söder, tých odstaví.

NJ: Seehofer argumentuje, že vraj nemôže nič robiť proti rozhodnutiu Merkelovej, otvoriť brány vojnovej invázii.

Wilmers: To je iba ďalšia z jeho mnohých lží. Prirodzene, ako premiér slobodného štátu Bavorsko by mohol konať autonómne. Mohol by podľa „práva a zákona“ na bavorskú zodpovednosť zavrieť hranice. Mohol by dokonca vydať rozkaz strieľať. Schováva sa však za kancelárku transformácie, aktívne napomáha Merkelovej v genocíde Nemcov.

NJ: Mohli by ste ako policajt vysvetliť našim čitateľom právny pojem „genocída“?.

Wilmers: V trestnom práve SRN, paragraf 220a, je genocída v odseku 3 (v nadväznosti na medzinárodné právo) definovaná takto: Kto skupinu, teda v tomto prípade Nemcov, uvedie do takých životných podmienok, ktoré sú spôsobilé na to, aby úplne alebo z časti privodili ich fyzické zničenie, dopúšťa sa genocídy [porovnaj podmienky v Gaze, pozn. prekl.]. Merkelová, Seehofer, Gabriel a všetky systémové politické strany túto skutkovú podstatu v súčasnosti viac ako napĺňajú. S konečnou platnosťou sú vinní podľa paragrafu 220a. Mimochodom, spolková vláda už v roku 1996 označila za genocídu prisídlenie Číňanov do Tibetu, ktoré malo pritom oveľa menší rozsah v porovnaní s dnešnými inváznymi masami u nás [8]. A u nás má 1000-násobne horšie zločiny zaplavenia Nemecka cudzincami predstavovať obohatenie? Mimochodom, židovský politik Strany zelených, Daniel Cohn-Bendit, povedal, že multikultúra je „príšerná, tvrdá, značne nesociálna“, a „nesolidárna“ a z domácich obyvateľov robí „ľudí porazených modernizáciou pri súčasnej strate svojich hodnôt“. [9]

NJ: Vnímate Merkelovú ako hlavnú vinníčku za tento vojnový zločin proti Nemcom?

Wilmers: Áno, pretože je hlavným príjemcom príkazov zo zámoria a teda hlavný vykonávateľ plánovanej likvidácie Nemcov. Je to, akoby šialená matka v novinách vyzvala všetkých pedofilov, vrahov detí a zlodejov, aby prišli do jej domu, zneužili jej vlastné deti, aj ich zavraždili a zobrali si celý dom [porovnaj vyhlásenia napr. poslankyne NR SR Magdy Vášáryovej, alebo europoslankyne Moniky Flašíkovej-Beňovej, pozn. prekl.]. A potom, ako votrelci zneužili deti, jej zhýralý manžel nesiahne po zbrani a nepozabíja zločincov, ale spolu so svojou šialenou ženou zavesí ďalšie inzeráty s upozornením, že všetky dvere sú otvorené, aby prilákali ešte viac votrelcov. Približne takto treba vidieť súčasnú situáciu. A Seehofer je takpovediac tým „manželom“ v tejto zločineckej dráme.

NJ: Vďaka svojej službe na hranici poznáte aj rakúske pomery. Ako to vyzerá tam?

Wilmers: V zásade nie lepšie, ako u nás. Rakúšania to tiež schytajú, rovnako ako my.

„Pokapeme“ Volanie bavorskej polície o pomoc (Welt.de – 25.10.2015)

NJ: Tam má však FPÖ [rakúska Strany slobody, pozn. prekl.] silnejší potenciál voličov, nevidíte v tom istú nádej?

Wilmers: Ale áno. Potenciál voličov vzbudzuje vo mne nádej. Hovorí mi, že v Rakúsku ľudia ešte celkom dobre dokážu myslieť. Nie je známe, v akom veľkom rozsahu sa počas posledných volieb podvádzalo v neprospech FPÖ. Ale skutočnosť, že sa podvádzalo, možno sotva poprieť, ak si vezmeme za základ prieskumy až do obdobia krátko pred voľbami. Z pravdepodobne sfalšovaného výsledku volieb však nie som smutný, pretože pán Strache [líder FPÖ, pozn. prekl.] je sotva lepší, ako pán Seehofer. Je to človek systému a dôverčivých chudákov zradí rovnako ako Seehofer zrádza Bavorsko. Môžem iba dúfať, že Strache bude nahradený „pravým“ človiečikom národa, pretože s ním na čele FPÖ Rakúsko nemôže nájsť spásu. Je treba si to predstaviť: tento človek počas volebného boja vo Viedni v televízii vyhlásil, že ako viedenský starosta – rovnako ako všetci ostatní migrační politici – bude musieť ubytovať utečencov, pretože to vraj od neho požaduje vláda [10]. Samozrejme že by to urobiť nemusel. Ak by odmietol, vláde by ostala už iba možnosť zakročiť proti primátorovi hlavného mesta vojensky, čo nie je mysliteľné. A ak by sa vláda predsa len odvážila zakročiť, prišlo by k ľudovému povstaniu, čo by Stracheho tým skôr potvrdilo. Ale k skutočným činom v prospech vlastného národa ľuďom ako Strache jednoducho chýba odvaha.

NJ: Ako reagovali v policajných kruhoch na to, keď Merkelová po svojom stretnutí s tureckým prezidentom Erdoganom vyhlásila, že Turecko by majetných utečencov, ktorí medzičasom prišli do SRN, prijalo späť?

Wilmers: Ak by nám nešlo o život, bolo by toto hlúpe klamstvo na smiech.

obr2
Požadujú luxusné ubytovanie. Ak sa tak nestane, svoje útulky jednoducho podpália.

NJ: Prečo klamstvo, do akej miery Merkelová týmto tvrdením klamala?

Wilmers: Za prvé bolo povedané, že údajne dokázala kúpiť Erdogana čiastkou 3,5 miliardy eur, aby ten držal tábory pre utečencov uzavreté, aby sa odtiaľ nikto nemohol vybrať do SRN. Ako protislužba však majú smieť prísť k nám a môcť u nás zostať všetci Turci, čiže približne k 20 miliónom Turkov má byť do SRN pozvaných ešte ďalších 30 miliónov. Merkelová dohodou s Erdoganom svoju genocídu ešte viac rozšírila. A mimochodom, Merkelová ešte stále trvá na tom, že azylový zákon vraj každému človeku na svete, ktorý sa označí za utečenca, dáva právo usídliť sa SRN bez toho, aby musel niekedy pracovať. Podľa Merkelovej definície utečenca polovica obyvateľstva planéty pozostáva z utečencov. A zvyšní prejdú ako „prenasledovaní“. Toto šialenstvo, pozvať celý svet a potom požadovať od tretích krajín, aby pozvaných zadržali, môže splodiť iba chorá myseľ.

NJ: Na čom sa teda Merkelová skutočne dohodla s Erdoganom ak nie na tom, čo bolo povedané v televízii, že utečenci ktorí prišli do SRN z Turecka, budú vrátení späť do Turecka?

Wilmers: Merkelová dohodla s tureckým prezidentom presný opak, a to, že SRN prijme ešte viac ľudí z tureckých utečeneckých táborov, ako doposiaľ. V televízii vám to síce nepovedia, zato v niektorých novinách, ako napríklad vo FAZ [Frankfurter Allgemeine Zeitung, veľký nemecký denník, pozn. prekl.], to však priznávajú [11].

NJ: … a to všetko v súhrne spĺňa podľa vášho názoru trestný čin genocídy resp. trestný čin spolupáchateľstva na genocíde podľa paragrafu 220?

Wilmers: Merkelovej konanie jednoznačne napĺňa trestno-právnu definíciu genocídy. K tomu pristupuje skutočnosť, že v rokoch politickej velekriminality v súvislosti s azylovým oprávnením a poskytovaním azylu nikto nebol vrátený naspäť. Politické konanie Merkelovej a jej bandy sú genocídou už len preto, lebo za prvé, ani jeden z takzvaných utečencov vtedy rovnako ako dnes nie je oprávnený, získať u nás štatút utečenca a preto nemá ani to najmenšie právo ostať tu. Rovnako málo boli takzvaní azylanti oprávnení, získať u nás azyl už predtým. Pretože ústava SRN, aj keď nám bola uložená víťaznými mocnosťami, nás výslovne chráni pred migračnou genocídou a podľa nej je teda Merkelová a jej banda z politických strán systému vinná. V azylovom paragrafe v ústave, Článok 16a, sa zrozumiteľne hovorí, že nárok na azyl nemá ten, kto do SRN príde z niektorej krajiny EÚ, alebo pochádza z krajiny, ktorá prijala konvenciu OSN o utečencoch. V Článku 1 sa síce doslovne uvádza: „Politicky prenasledovaní majú právo azylu“. Článok 2 však toto právo obmedzuje v takom zmysle, že ani jeden utečenec z inváznych davov toto právo v skutočnosti nemá, pretože sa v ňom doslova uvádza: „Na odsek 1 sa nemožno odvolávať, kto pricestuje z niektorého členského štátu Európskeho spoločenstva alebo z inej tretej krajiny, v ktorej je zabezpečené aplikovanie Dohovoru o právnom postavení utečencov a Konvencie na ochranu ľudských práv a základných slobôd“. Toto dramatické porušenie ústavy je vysoko kriminálne a v skutočne právnom štáte by ihneď muselo viesť k zosadeniu a obžalobe vlády, pretože sa tým aktívne dopúšťa trestnoprávne takto definovanej genocídy na Nemcoch. Ako policajt, ktorý odprisahal, že bude pracovať pre blaho Nemcov, sa cítim byť vinný v súvislosti s mojou bezmocnosťou voči tomuto zločinu.

NJ: Zdá sa, že Merkelovej a jej systému ich zločiny proti Nemcom prechádzajú tým, že vo vazalskej televízii ustavične varujú pred takzvaným nebezpečenstvom neonacizmu.

Wilmers: To je žiaľ pravda. Mediálnou hypnózou sú ľuďom do mozgov takpovediac implantované hovadiny, takže hypnotizovaná masa reaguje už iba reflexne. Keď vzduchom lietajú heslá ako „nacisti“, alebo „pravicoví extrémisti“, ale aj „Adolf Hitler“ resp. „naše dejiny“, spustí sa reflex hypnózy a vedomé myslenie sa vypne. Nie sú potrebné už žiadne dôkazy a argumenty, heslá spúšťajú očakávané konanie. A aby to takto fungovalo donekonečna, klamstvá v televízii sú ustavične opakované, aj keď boli tisíce razy vyvrátené. Vezmime si také štvanie proti sýrskemu prezidentovi Baššár al-Assadovi. V televízii sa pravidelne uvádza: „Vrah, ktorý proti vlastnému národu použil jedovatý plyn“. Oficiálnymi miestami, medzi inými bývalou hlavnou žalobkyňou v Den Haagu, Carlou del Ponte, bolo prirodzene dostatočne pranierované, že vrahovia platení a sformovaní zo strany USA, SRN, Saudskej Arábie a Izraela, nazývaní rebeli, granáty s jedovatým plynom vystrelili sami [12]. V SRN sa koná podľa princípu večného opakovania klamstva. Orgány ústavnej ochrany pri demonštráciách vysielajú najatých zločincov, aby páchali násilné činy, ktoré potom hodia na takzvaných „neonacistov“. Dvaja moji kolegovia z Hamburgu tieto zločiny už zverejnili. myslím, že portál NJ o tom informoval tiež. Rovnako ako takzvané NSU [Nacionalistické podzemie] bolo vytvorené a prevádzkované systémom, aby štvalo proti ľuďom zmýšľajúcim v prospech Nemecka, aj všetky násilnícke skupiny boli vytvorené systémom [13].

NJ: Áno, informovali sme o tom. Žiaľ, naďalej funguje lživý systém, aj keď už nie tak spoľahlivo, ako kedysi. V tomto zmysle sa však situácia mení.

Wilmers: Určite áno. Najviac to cítiť počas demonštrácií, alebo keď sa ľudia vo vojnovej zóne vyslovujú proti invázii. Je vidno, že ľudia v rámci verbálneho odporu prezentujú stále viac informácií z úzadia. Okrem toho, v čase núdze sú ľudia oveľa ľahšie ochotní, zmeniť svoj názor. A tento proces sa v súčasnosti uskutočňuje. Frázam politikov systému ľudia veria stále menej. Posledne na mňa jedna pani z Passau zakričala: „Všetkých nás zabíjate, Hitler nás chcel zachrániť. Čo ste to za Nemcov?“ Pani, to bolo očividné, nebola politickou aktivistkou, no očividne prišla do styku s osvetou. A na základe týchto príšerných vojnových udalostí možno zlosť Nemcov pochopiť. Každý deň tam prichádzajú celé roje mladých afganských mužov, ktorí údajne utekajú pred Talibanom v Afganistane. Jeden mi povedal: „Žiaľ, musíme utekať, pretože nemeckí vojaci nebojujú za nás dosť dobre“. Ten takzvaný mladý utečenec sa neodvážil bojovať sám, rozhodol sa nasledovať volanie Merkelovej a radšej sa na večné časy dať živiť v bezpečnej SRN. Aká perspektíva pre týchto mladých mužov, nemusieť nikdy viac pracovať, dostať všetko zaplatené, či už lekársku starostlivosť alebo neskôr dôchodok, zatiaľ čo Merkelová necháva zomierať mladých nemeckých vojakov v Afganistane za týchto parazitov. Namiesto aby bojovali za svoju slobodu, radšej sa u nás dajú do konca svojho života živiť na úkor života mladých nemeckých vojakov. Rovnako je to aj s mladými Sýrčanmi alebo Afričanmi. Ak si vezmeme za základ Merkelovej kriminálny princíp prijímania, mladí Nemci musia zomierať všade v zahraničí, zatiaľ čo odtiaľ prichádzajúci mladí muži sa smú v SRN bezplatne vyblázniť v každej životnej situácii.

„Tu v Nemecku sme v úplne bezprávnom stave“

„To nie je demokratické, že v parlamente dodnes nebola ani jediná debata o septembrovom rozhodnutí kancelárky prijímať utečencov, ktorí sa dostali do Maďarska a z ktorého potom vyplynul obrovský počet prijatých utečencov. Sme tu v úplne bezprávnom stave“.
„To nie je demokratické, že v parlamente dodnes nebola ani jediná debata o septembrovom rozhodnutí kancelárky prijímať utečencov, ktorí sa dostali do Maďarska a z ktorého potom vyplynul obrovský počet prijatých utečencov. Sme tu v úplne bezprávnom stave“ (Peter Gauweiler počas relácie Guenther Jauch 25.10.2015)

NJ: Merkelová nedávno argumentovala v tom zmysle, že musíme prijať celý svet, keďže uzavreté hranice v našom svete podľa nej už nemôžu existovať

Wilmers: V právnom štáte by ju za to ihneď zatkli. Bezočivosť tejto klamárky spočíva v tom, že vysloví tieto slová a potom predstiera, že jej kamoš vrah Kurdov Erdogan bude za nás chrániť vonkajšie hranice. Vysvetlenie, ako to má fungovať, keď z jej pohľadu nemecké hranice už chrániť nemožno, prirodzene neposkytla. Najzločineckejšia veta kancelárky v televízii padla počas jej vystúpenia v relácii „Anne Will“. Povedala: „Nevieme to ovplyvniť, koľko ich do Nemecka príde“. Tieto slová som si dobre zapamätal. Týmito slovami predseda vlády bez servítky vyhlási, že nemá kontrolu nad svojim zvrchovaným územím a že sa o získanie tejto kontroly ani vôbec neusiluje. Okrem svojho spolupáchateľstva na genocíde Nemcov sa týmito slovami jednoznačne dopustila velezrady a vlastizrady a porušila ešte aj svoju prísahu, „…odvrátiť škodu od nemeckého národa“.

NJ: Merkelová by sa v štátoprávnom trestnom procese nedokázala vyhovoriť, že nevedela, aké následky jej „humánna politika“ bude mať, napokon už skôr vyhlásila, že nikdy nesmie nastať nekontrolovateľný prílev davov ľudí.

Wilmers: Presne tak. Je nielen plne trestne zodpovedná, ale je si aj vedomá svojej viny, pretože na straníckej zjazde CDU v roku 2003 [14] upozornila na nebezpečenstvo paralelných spoločností a požadovala obmedzenie prípadne riadenie takzvaného prisťahovalectva, zatiaľ čo dnes cielene otvorila stavidlá pre celý svet bez akéhokoľvek obmedzenia a kontroly. Ešte aj z ďalekých afrických regiónov sa milióny vydali na cestu do SRN, pretože zachytili výzvu Merkelovej, aby konečne prišli. Z Afriky prichádzajú milióny ľudí, ktorí predtým vôbec nemali úmysel sem prísť. No Merkelovej ustavičné opakovanie, že prijmeme všetkých a do konca života ich budeme živiť, si približne 500 miliónov Afričanov – skôr to bude dokonca miliarda Afričanov – vysvetlilo nielen ako pozvanie, ale ako jednoznačnú výzvu, aby konečne prišli. To už nepopierajú dokonca ani médiá systému [15].

NJ: V súvislosti s rastúcim hnevom obyvateľstva to vyzerá, ako keby Merkelová teraz horúčkovite skúšala udržať svoj zastierací manéver pri živote ďalšími falošnými sľubmi. Všetci politici systému zrazu vyhlasujú, že teraz už, na rozdiel od doteraz, budú utečencov rýchlo odsúvať.

Wilmers: Práve tento zastierací manéver nás má teraz zaslepiť a učičíkať, aby sme sa nečinne prizerali nám určenému osudu násilnej záhuby. Merkelová a jej prisluhovači tým naviac dokázali aj to, že doteraz, v rozpore s právom a zákonom, neodsúvali. Takže ďalšia skutková podstata trestného činu. Tie prísľuby odsunutia sú však číry nezmysel. Kam majú byť invázne masy odsunuté? Nikto ich predsa neodvezie lietadlom späť do Afganistanu alebo Sýrie, ani neodsunie späť do Maďarska. Takzvaných vojnových utečencov Merkelová už beztak z odsunu vyňala [16], takže 95 percent ostane u nás. A v Afrike nezoberú masy utečencov len tak späť, pretože potrebujú ich, aby prinášali devízy, keďže eurá od nemeckých daňových poplatníkov budú posielať domov. Ten takzvaný odsun „neoprávnených“ utečencov je len bezočivý a primitívny zastierací manéver, nič iné. Naviac, ten práve všade propagovaný návrh, aby sa zriadili takzvané tranzitné zóny, do ktorých by poslali pozbieraných utečencov, Merkelová opäť oklieštila, pretože invázne masy síce majú byť najskôr pozbierané na hranici, no podľa vôle Merkelovej by napriek tomu mali u nás navždy ostať. Nikto nemá byť poslaný späť [17]. Všetko je jeden priehľadný zastierací manéver, na definitívne spečatenie nám prisúdeného zániku inváziami migrantov. Aj keby tie takzvané odsuny boli myslené vážne a iba tých v súčasnosti približne 190 000 „neuznaných“ by mali odvážať štyrmi lietadlami Transall [taktické prepravné lietadlo, pozn. prekl.], tak pri dennej kapacite 400 osôb by to trvalo takmer jeden a pol roka. V tom nie sú započítané výpadky letov a opravy. A zvyšok viac ako 30 miliónov cudzincov podľa vôle Merkelovej beztak ostane v našej krajine. K tomu prichádzajú denne ďalšie tisíce ekonomických migrantov, podľa Merkelovej všetko vojnoví utečenci a nesmú byť odsunutí.

NJ: Čo by sa teda muselo stať na našu záchranu, keď už invázne masy [18] nemožno odsunúť?

Wilmers: Je ťažké, tomu takpovediac po samovražde bažiacemu prevychovanému nemeckému bláznovi zrozumiteľne podať pravdu. Je však pravdou, že ak chceme žiť, ak majú žiť naše deti, vo všeobecne rozšírenom zmysle nemôžeme „pomáhať“, ba viac, nesmieme pomáhať. Ekonomických migrantov musíme núdzovo ubytovať v stanoch dovtedy, až budú sami ochotní opäť odcestovať. V prvom rade musíme strážiť tábory ťažko ozbrojenými bezpečnostnými silami. Nikto nesmie tábory opustiť, kto sa to protiprávne pokúsi, toho možno zastreliť. Keď navodíme tieto medzinárodne platné táborové pomery a najmä ich prestaneme obšťastňovať hotovosťou, doživotným dôchodkom a medicínskou starostlivosťou na úrovni hotela Hilton, odcestujú dobrovoľne. A aby nedošlo k tomu, že ani len nebudeme môcť vybudovať dostatok stanových táborov, všetkých prichádzajúcich treba odmietnuť už na hranici. Kto sa násilím, teda ako nepriateľ, pokúsi hranicu protiprávne prekročiť, na toho bude po predchádzajúcej výstrahe strieľané. Strieľať dovolené, alebo pomrieme. To musíme mať ustavične na pamäti, napokon, nachádzame sa vo vojne, na to nesmieme zabúdať.

NJ: Slniečkárom bude slovo vojna v súvislosti s takzvaným utrpením utečencov sotva po srsti. Už aj to, že takzvaná utečenecká mizéria má byť odvrátená vojenskými prostriedkami, vyvolá u týchto ľudí záchvaty vreskotu.

Wilmers: To je pravda, títo ľudia sú chorí, obetujú, prinajmenšom vo svojom bezhraničnom pokrytectve a hlúposti, aj svoje vlastné deti, ak nejaké majú. Inak by však za invázne masy radi obetovali deti svojich susedov. Maďarský premiér Viktor Orbán však na kongrese Európskych konzervatívnych strán v Madride dňa 22. októbra 2015 v súvislosti s takzvanými utečencami uviedol vojenský termín „vpád inváznej armády“. Okrem toho, Maďarsko, Česko, Slovinsko a dokonca Poľsko už proti inváziám utečencov nasadili na svojich hraniciach vojsko. Aj český prezident Zeman požaduje zásah vojska proti invázii. Ide teda jednoznačne o vojnu, preto musíme konať podľa medzinárodného vojnového poriadku. Iba vtedy dokážeme otočiť smer postupu týchto obrovských inváznych armád, iba vtedy ich dokážeme opäť zahnať, iba vtedy dokážeme prežiť, najmä však naše deti. Inak nie.

NJ: Politici systému, žiaľ medzičasom aj národne orientované politické strany vajatajú o „hornej hranici“ inváznych más. Ako keby tá nebola dosiahnutá už pred 30 rokmi. Musí sa táto zavádzajúca rétorika podľa vášho názoru zmeniť?

Wilmers: Samozrejme, tieto ničivé, vražedné formulácie treba zmeniť. V našej krajine žije viac ako 40 miliónov cudzincov. Medzi nimi viac ako 30 miliónov moslimov a cudzorodých etník. Ak k tomu pribudne čo i len jeden jediný neautentický Európan, potom je tento jedinec pre nás Nemcov smrtiacim prvkom. O hornej hranici možno hovoriť iba v súvislosti s kvótou vracania pre týchto 30 miliónov, inak nie. Až bude týchto 30 miliónov mimo krajinu, až potom možno hovoriť o tom, že táto potom dosiahnutá horná hranica nesmie byť prekročená. A na vrátenie cudzorodých máme podľa rezolúcie OSN 677 svetové právo. Ak NPD [Národnodemokratická strana Nemecka, pozn. prekl.] hovorí o „hornej hranici“, alebo tára o tom, že naša existencia je „ohrozená“, potom je to pod tlakom zákazu. No každý v NPD si môže byť istý, že bez ohľadu na to, ako znejú vynútené frázy, je snaha docieliť to správne. Každý v NPD vie, že nebezpečenstvo nie iba „hrozí“, ale že sme v jeho smrtiacom zovretí. Na rozdiel od AfD [Alternatíva pre Nemecko, pozn. prekl.]. Höcke je zrejme vzácnou výnimkou vo vedení AfD. Ak vypúšťa zo seba systémové frázy, potom to robí takticky, pretože je to pravý Nemec. Naproti tomu Petryová nie je o nič lepšia ako Lucke. Politicky korektný Orwellovský speak už 50 rokov tvrdí že „hrozí“, len preto, aby hlupákovi na ulici vsugeroval, že „nebezpečenstvo predsa iba hrozí, nie je reálne“. Ako som povedal, prázdne frázy, pretože ako národ nás už do značnej miery zabili. Musia vyhrať praví Nemci, inak naše deti pomrú. Komu je to ako formálnemu Nemcovi príliš radikálne, nech sa vyberie do Afriky a Arábie.

NJ: Nepotopí Merkelová v ošiali svojho zločineckého bludu aj EÚ, keď tak dôležité východné krajiny vystúpia z radu a USraelom vytvorené a riadené invázie označia tým, čím skutočne sú, a to invázne armády, a začnú proti nim bojovať?

Wilmers: Áno, s tým treba počítať, že vo svojom horúčkovitom ničivom ošiali zničí aj EÚ vytvorenú USraelom. Utrpenie, ktoré na nás uvalila židovská loby za pomoci Merkelovej, bude znamenať aj jej vlastný zánik, zánik EÚ. Všetko má ako vždy dve stránky. Členské štáty EÚ ako Slovensko už teraz nahlas pomýšľajú na vystúpenie z Európskej únie pre invázne armády, ktoré vtrhli do Európy. Nie pre nič za nič vyhlásil vtedajší český prezident, Václav Klaus: „Merkelová a Gauck zničia európsku civilizáciu“. To hovorí mnoho.

NJ: Nekoná Merkelová presne v zhode s cieľom, o ktorý usiluje židovská loby, zničiť bielu rasu Európy zariadeniami ako inštitút PAIDEIA, aby vytvorila negroidný kontinent?

Wilmers: Áno, možno to tak povedať. Merkelová napokon pri príležitosti 60 výročia Saarskeho plebiscitu 23. októbra 2015 opäť prezentovala transformáciu obyvateľstva v Európe ako globálnu výzvu.

Generálporučík Spolkovej armády, Hans-Werner Fritz, odmietol rozkaz ministerky obrany Ursuly von der Layenovej nasadiť nemecké vojsko proti očakávaným ľudovým povstaniam v SRN. Pod zámienkou nasadiť Spolkovú armádu na odsunutie utečencov Merkelová a von der Layenová skúšali využiť Spolkovú armáda na krvavé potlačenie očakávaných ľudových povstaní. Merkelová a prisluhovači cítia, že v celej krajine to vrie a ľahko môžu vzbĺknuť ľudové povstania. Generálporučík Fritz, veliteľ velenia zásahu Spolkovej armády však už dopredu odmietol tento príkaz, ktorý by rozpútal občiansku vojnu. Povedal: „V minulosti sme úlohy polície a Spolkovej armády vždy striktne rozlišovali. A veľmi sa zasadzujem za to, aby to tak ostalo aj v budúcnosti. Vylučujem, že Spolková armáda bude pre utečeneckú krízu v budúcnosti vo väčšej miere nasadená v Nemecku.“ To sadlo. A potom ešte generál povedal: „Afganistanská mládež nech zostane doma“. Tým súčasne pohrozil Merkelovej, že nemeckí vojaci nebudú viac krvácať za tých darebných zbabelcov z Afganistanu, ďaleko od vlasti, len preto že títo zbabelí afganskí paraziti odmietajú vojenskú službu a radšej sa tu nechajú živiť.
Generálporučík Spolkovej armády, Hans-Werner Fritz, odmietol rozkaz ministerky obrany Ursuly von der Layenovej nasadiť nemecké vojsko proti očakávaným ľudovým povstaniam v SRN. Pod zámienkou nasadiť Spolkovú armádu na odsunutie utečencov Merkelová a von der Layenová skúšali využiť Spolkovú armáda na krvavé potlačenie očakávaných ľudových povstaní. Merkelová a prisluhovači cítia, že v celej krajine to vrie a ľahko môžu vzbĺknuť ľudové povstania. Generálporučík Fritz, veliteľ velenia zásahu Spolkovej armády však už dopredu odmietol tento príkaz, ktorý by rozpútal občiansku vojnu. Povedal: „V minulosti sme úlohy polície a Spolkovej armády vždy striktne rozlišovali. A veľmi sa zasadzujem za to, aby to tak ostalo aj v budúcnosti. Vylučujem, že Spolková armáda bude pre utečeneckú krízu v budúcnosti vo väčšej miere nasadená v Nemecku.“ To sadlo. A potom ešte generál povedal: „Afganistanská mládež nech zostane doma“. Tým súčasne pohrozil Merkelovej, že nemeckí vojaci nebudú viac krvácať za tých darebných zbabelcov z Afganistanu, ďaleko od vlasti, len preto že títo zbabelí afganskí paraziti odmietajú vojenskú službu a radšej sa tu nechajú živiť.

NJ: Dôjde k pádu Merkelovej, možno prostredníctvom odvážneho zásahu polície?

Wilmers: Z polície zrejme prevrat vychádzať nebude, to by musela začiatok spraviť Spolková armáda, čo je pri tejto generalite, v súčasnosti sa azda s výnimkou generálporučíka Hans-Werner Fritza, sotva predstaviteľné. Vysokí politici systému však vnesú do diskusie pád Merkelovej [19], čo prispeje k urýchleniu tohto procesu. Ja však vidím prichádzať pád tohto systému už len preto, lebo polícia nedokáže viac udržať poriadok, v dôsledku vojnových pomerov. Tie panujú už teraz a bude to už len horšie [20]. V tomto zmysle nebude možné potlačiť odpor v obyvateľstve, čo sa už teraz odzrkadľuje v počte horiacich ubytovní. Obyvateľstvo si samo zorganizuje svoju ochranu, ozbrojenú, pretože polícia túto úlohu nedokáže viac plniť. Polícia však v dôsledku svojho oslabenia totálnym vojenským nasadením nebude môcť zaručiť ani ochranu politikov. Okrem toho, náklady na vojnu sú obrovské a úplne zadlžená, stále menej výkonná SRN tieto náklady tak či tak už nedokáže viac platiť. Príde mnohými bezpečnostnými silami vytúžený „tresk“, bude musieť prísť, ak chceme ako Nemci prežiť. A bojím sa, že potom aj zo strany bezpečnostných síl dôjde k „noci dlhých nožov“. Súdiac podľa zlosti väčšiny policajtov, počítam dokonca s požiadavkou vytvorenia stanných súdov pre hlavných vinníkov z politických strán systému a štvavých médií. ja sám som proti tomu, urobím všetko preto, aby som po prevrate dostal všetkých hlavných zločincov pred nové štátnoprávne súdy. Potrebujeme štátnoprávne rozsudky, aby sme týchto zločincov zvečnili aj v dejepisných knihách ako zločincov, ako odstrašujúci príklad. Praví, čestní chlapi s najušľachtilejším národným zmýšľaním potom prevezmú velenie. Muži z NPD, niektorí z AfD a mnohí zo „spáčov“ v Spolkovej armáde a polícii.

NJ: Merkelovej napodobňovatelia odsudzujú podpaľačské útoky na neobývané domovy pre azylantov ako „zbabelé činy zločineckých prvkov“. Ako to vidí tá časť polície, ktorá rozpoznala Merkelovej zločiny?

Wilmers: Samozrejme, násilnosti sú v právnom štáte vždy považované za zločin. Musíme však vidieť aj to, že sa tu v SRN nachádzame už vo výnimočnom stave, kedy sa politika prehrešila voči ústave a porušila najdôležitejšie zákony v neprospech jej zverených Nemcov, čiže sama konala mimoriadne zločinným spôsobom.
Merkelovej úloha bola, spolu s rakúskym slobodomurárskym kancelárom obísť zákony a zmluvy EÚ v súvislosti s pokračovaním cesty takzvaných utečencov a zároveň propagáciou v televízii, takzvanými selfies s utečencami, výslovne vyzývať k nedovolenému vstupu do SRN. Brutálne závažný zločin, ktorý môže mať za následok iba ten najvyšší trest.
To však nie je všetko, jej vlastná vláda kapitulovala pred inváznymi masami, vykašľala sa na ochranu hraníc a bezpečnosť svojich občanov obetovala v prospech cudzej inváznej armáde. Občanom tak prislúcha právo na sebaobranu. Neschvaľujem podpaľačské útoky, rozumiem však zúfalstvu, ktorí je za tým, keď si ľudia myslia, že v rámci sebaobrany už nemôžu konať inak. Keď v Kolíne došlo k atentátu na kandidátku na starostu, Henriette Rekerovú, noviny syčali: „Zbabelý útok z nenávisti voči cudzincom“. Nuž, to je trochu zvláštne, pretože atentátnik Frank S. nenapadol cudzincov, ale z jeho pohľadu za inváziu zodpovednú nemeckú páchateľku. Skutočnosť, že polícia nedokázala ochrániť pani Rekerovú, je spôsobená jednak tým, že k dispozícii už nie je dostatok personálu, ten je nasadený na frontovom území, a jednak išlo zrejme o akt ochrany ústavy, ako uvádzajú správy v novinách. Atentátnik, takéto závery si možno spraviť z týchto správ, musí byť činný pre tajnú službu, pretože jeho spis na pracovnom úrade je držaný pod zámkom [21]. Prečo? Týmto činom mal byť očividne opäť raz v jadre potlačený odpor proti inváznym armádam tak, že Nemci obávajúci sa o svoj život mali byť očiernení ako „zbabelí vrahovia“. Novinkou je, že služby už dávajú zabíjať treťotriednych politikov, aby psychoklamstvami chránili svoj obraz hodný opovrhnutia. Voľakedy bývali politici ušetrení, tajné služby zapaľovali iba domovy azylantov alebo BKA [Spolkový kriminálny úrad, pozn. prekl.] zorganizoval bombový atentát na Oktoberfest respektíve takzvaný Úrad na ochranu ústavy zorganizoval sériu vrážd cudzincov (NSU-Mordserie). Práve séria vrážd cudzincov však zreteľne vyniesla na svetlo, že páchateľmi neboli zavraždení Böhnhardt a Mundlos, ale že to boli zamestnanci systému. My u polície to vieme veľmi dobre.

„Nemôže byť, že ten, kto chce zmeniť štátny poriadok Spolkovej republiky Nemecko, sa trestá pre prípravu aktu velezrady, zatiaľ čo ten, kto chce zlikvidovať nemecký národ v Spolkovej republike Nemecko a nahradiť ho multikultúrnou spoločnosťou a na nemeckej pôde etablovať mnohonárodný štát, vyviazne bez trestu. Tú jednu vec možno napraviť, tú druhú nie a preto je oveľa podlejšia a trestuhodnejšia. Túto právnu situáciu nebude môcť dlhodobo ignorovať ani generálny spolkový prokurátor.“ (Dr. Otto Uhlitz (SPD))
„Nemôže byť, že ten, kto chce zmeniť štátny poriadok Spolkovej republiky Nemecko, sa trestá pre prípravu aktu velezrady, zatiaľ čo ten, kto chce zlikvidovať nemecký národ v Spolkovej republike Nemecko a nahradiť ho multikultúrnou spoločnosťou a na nemeckej pôde etablovať mnohonárodný štát, vyviazne bez trestu. Tú jednu vec možno napraviť, tú druhú nie a preto je oveľa podlejšia a trestuhodnejšia. Túto právnu situáciu nebude môcť dlhodobo ignorovať ani generálny spolkový prokurátor.“ (Dr. Otto Uhlitz (SPD))

NJ: Keď sa situácia úplne vymkne z koľají, čo sa stane so zradcami v národnom tábore? So zradcami ako Andreas Molau [bývalý predseda nemeckej pravicovej NPD, pozn. prekl.] a obávanými, známymi špicľami pracujúcimi pre Úrad na ochranu ústavy? Je totiž možné obávať sa, že patrioti sa pomstia za všetko to utrpenie spôsobené zradou. Prinajmenšom takto to predvčerom odznelo na okraji istej demonštrácie v blízkosti Drážďan. Ochráni polícia zradcov?

Wilmers: Táto otázka nám neprislúcha. Už teraz nie sme v stave poskytnúť obyčajným občanom účinnú policajnú ochranu. Ak sa potom situácia vďaka vojenským podmienkam ešte viac vyostrí, z čoho môžeme vychádzať, tým skôr si už nebudeme môcť vyberať, koho ochránime a koho nie. Máte však pravdu, v dôsledku stále horších pomerov by som nechcel byť v koži nejakého známeho zradcu. Mimochodom, možno sa obávať aj toho, že pre nízky stav personálu nedokážeme dostatočne ochrániť ani mnohých pomáhačov utečencom, až sa hrádze prelomia. Viem iba to, že niektoré organizácie si vedú knihu, kto „pomohol“ a kto písal štvavé články proti Nemcom. V minulosti sme počas domových prehliadok nachádzali takéto podklady.

NJ: Predpokladám, že pod zámkom sú držané aj zločiny takzvaných utečencov.

Wilmers: Prirodzene, prakticky sa nesmie informovať o tom, aké zločiny invázni migranti páchajú. Policajné správy sú zverejňované neúplné, alebo sú páchatelia takpovediac „anonymizovaní“ resp. príde oficiálny príkaz, zločiny migrantov nezverejňovať [22]. Hovorili sme však o prípadoch podpaľačstva. Je síce možné, že nemeckí občania už nevidia iné východisko a vnímajú to ako sebaobranu, keď podpália niektorý útulok. No väčšinu požiarov založia samotní obyvatelia útulkov, pretože si tak chcú vynútiť premiestnenie do luxusných hotelov. Pripomeňme si požiar domova pre utečencov v obávanom Tröglitze. Aj v tomto prípade štvali médiá ako v krvavom ošiali. Vraj to bol zločin ľudí nenávidiacich cudzincov. Potom dokonca došlo k zatknutiu nejakého mladíka, ktorého média špinili, že vraj „patrí k pravicovej scéne“. Toto štvanie celé dni plnilo titulné strany novín a hlavné televízne spravodajské relácie. Zatknutého však museli opäť pustiť [23], mal nezlomné alibi. Boli to zrejme obyvatelia, ktorí svoj domov podpálili, rovnako ako v prípade požiaru obytných kontajnerov v Cottbuse, ako aj na toľkých ďalších miestach v SRN. Ale o prepustení nevinného viac menej vôbec neinformovali, možno jednoriadkovou správou možno v jedných novinách. Klamstvo má byť udržané, s cieľom psychicky zničiť Nemcov, ktorí sa cítia byť ohrození. Súčasne sa však domovy utečencov menia na úderné zločinecké centrá a zóny s rozmachom terorizmu, čo nepopiera dokonca už ani oficiálna politika [24]. Okrem toho, nemáme žiadnu vedomosť o tom, koľko tisícov takzvaných utečencov opustilo svoje domovy a bez akejkoľvek kontroly páchajú zlo v krajine. A my policajti nemôžme účinne ochrániť už ani Nemcov [25].

NJ: Pán Wilmers, srdečná vďaka za tento otvorený rozhovor. Dúfam, že všetci zažijeme obrat k lepšiemu, aby autentickí Európania dostali šancu prežiť.

 

1) Meno bolo prirodzene zmenené.
2) Premiér Maďarska Orbán hovorí o „vpáde inváznej armády“. (Welt.de, 23.10.2015)
3) SPIEGEL 40/2015. Bencken je maskovacie meno, ktoré mu pridelil SPIEGEL: „To, čo tu robíme, je cirkus pre obyvateľstvo. vyzerá to, ako by sme hranice zavreli, v princípe však robím presný opak: istým spôsobom som prevádzač.“
4) „Istý penzionovaný český lekár, ktorý (pre nedostatok personálu v dôsledku invázie) opäť začal pracovať v jednej mníchovskej nemocnici ako anestéziológ, nám porozprával o svojich zážitkoch. Vo svojom e-maile okrem iného uvádza: Migranti, ktorý navštívia nemocnicu, musia byť od posledného víkendu sprevádzaní policajtami s policajnými psami. Mnohí z migrantov majú AIDS, syfilis, tuberkulózu, mnohé tropické choroby, o ktorých tu v Európe nemáme predstavu, ako ich liečiť. Keď v lekárni predložia recept, je im povedané, že za liek musia zaplatiť. To vedie k neuveriteľným výbuchom zlosti, najmä vtedy, keď ide o lieky pre deti. Jednoducho nechajú deti v lekárni so slovami: ‘Tak ich tu ošetrite sami!’ Medzičasom musí polícia strážiť nielen lekárske ordinácie a nemocnice, ale aj veľké lekárne. V jednej známej detskej nemocnici na Rýne napadli migranti personál nožmi potom, ako im predložili 8-mesačné dieťa na hranici života a smrti, ktoré už tri mesiace vláčili krížom cez pol Európy. Dieťa po dvoch dňoch zomrelo, aj keď dostalo špičkovú starostlivosť v jednej z najlepších detských kliník v Nemecku. Lekára museli operovať a dve sestry skončili na jednotke intenzívnej starostlivosti. Nikto nebol potrestaný! Miestna tlač má zakázané písať o týchto prípadoch.“ (liveleak.com, 11.10.2015)
5) Wendell Willkie, osobitný poverenec židovského prezidenta USA Franklina D. Roosevelta, o svojich rokovaniach s gruzínskym židom Josefom Stalinom, vysvetľuje zásady koordinovaného postupu židovskej finančnej aristokracie a židovského marxizmu proti nemeckému národu: „Vojnovým cieľom č. 1 musí byť odstránenie rasovej exkluzívnosti (abolition of racial exclusivness).“ – W. L. Willkie: One World“, Simon & Schuster, New York, 1943; odkaz vo FAZ zo 14.02.92.
6) „V Západnej Európe prebieha experiment, ktorý je v histórii migrácie jedinečný: krajiny, ktoré sa definovali ako monoteistické, monokultúrne a mononáboženské národy, musia zmeniť svoju identitu. Nevieme, či to bude fungovať, vieme iba to, že to fungovať musí.“ Toľko židovský profesor Harvardu Yascha Mounk v DER SPIEGEL č. 40/2015, str. 126
7) „Európa sa doteraz nenaučila byť multikultúrna, a myslím si, že sa budeme podieľať na tejto mimoriadne bolestivej transformácii ktorá sa musí uskutočniť! Európa nebude viac pozostávať z monolitických spoločenstiev, ako to bolo v predchádzajúcich storočiach. Musíme pre Európu uskutočniť obrovskú transformáciu! Európania budú postavení do multikultúrneho režimu a my židia budeme pritom hrať vedúcu rolu. Ale bez tejto vedúcej role židov a bez tejto transformácie Európa neprežije.“ (takto sa Barbara Lerner Spectre vyjadrila na kameru pre izraelskú televíznu stanicu IBA-News 23. decembra 2010. Je to doslovné znenie. Rabín Spectre a jeho žena Barbara Spectre vedú vo Švédsku židovský inštitút PAIDEIA na transformáciu bielej rasy Európy na pomiešanú negroidnú rasu).
8) Tlačovina Spolkového snemu 13/4445 z 23.04.1996
9) Cohn-Bendit v skutočnosti vyhlásil: „Multikultúrna spoločnosť je tvrdá, rýchla, strašná a málo solidárna, charakterizujú ju značné sociálne nerovnováhy a pozná víťazov migrácie rovnako ako skupiny porazené modernizáciou; má tendenciu rozkladať na množstvo skupín a spoločenstiev a odbúrať ich súdržnosť a bagatelizovať ich hodnoty.“ (DIE ZEIT, 22.11.1991)
10) Strache: „Aj ja by som musel poskytnúť ubytovacie priestory.“ (vienna.at, 22. September 2015)
11) „Nemecko a EÚ chcú smerovať, riadiť prúdy utečencov … Turecko sa chce odľahčiť a nechce byť tou krajinou, na plecia ktorej EÚ zloží svoj problém s utečencami. … Naplnenie dohody o vracaní [utečencov] s EÚ je v súčasnosti fraškou.“ (FAZ, 19.10.2015, str. 1)
12) Carla Del Ponteová, kedysi hlavná žalobkyňa v Den Haagu a dnes člen vyšetrovacej komisie OSN pre Sýriu vyhlásila: „V rámci našich prieskumov v súvislosti s vojnovými zločinmi v Sýrii sa zozbierali očité svedectvá poukazujúce na to, že chemické zbrane boli použité rebelmi. Nemáme nič, čo by nasvedčovalo tomu, že také zbrane použila sýrska armáda resp. sýrska vláda.“ (bbc.co.uk/news/06.05.2013)
13) Násilie vo futbale: Zakladateľom Hogesa [Chuligáni proti salafistom, pozn. prekl.] bol konfident. (spiegel.de, 13.10.2015)
14) Merkelová vo svojej reči na straníckom sneme CDU dňa 1./2. decembra 2003 v Lipsku: „Niektorí naši protivníci si nedokážu odpustiť, presunúť nás v diskusii o prisťahovalcoch do kúta pravicového extrémizmu len preto, že sme v súvislosti s prisťahovalectvom upozornili na nebezpečenstvo paralelných spoločností. To, milí priatelia, je vrchol klamstva, a takéto pokrytectvo sa pred zrakom ľudí zosype ako domček z karát. Preto budeme požadovať aj naďalej regulované riadenie a obmedzenie prisťahovalectva.“
15) „Utečenecká politika: Merkelovej volanie „Príďte“ doletelo až do Západnej Afriky. Nemecká ústretová kultúra pôsobí v Mali dokonca aj na tých, ktorí doteraz vôbec nechceli vycestovať.“ (Welt.de, 14.10.2015)
16) „Čo mieni Merkelová: Turecko má zo svojho územia prijímať späť utečencov, ktorí ilegálne prišli do EÚ. … Toto spätné preberanie však neplatí pre skutočných utečencov vyžadujúcich ochranu podľa ustanovení Ženevskej konvencie.“ (Spiegel.de, 18.10.2015)
17) Merkelová vysvetľovala v rámci zasadania kabinetu: „To si tu vážne niekto myslí, že môžeme odmietnuť utečencov na hranici? … Ak Nemecko odmietne utečencov, Rakúsko a ostatné krajiny EU spravia ihneď to isté. Takto sa utečenci budú hromadiť v balkánskych krajinách ako Srbsko. To nejde.“ (Welt.de, 14.10.2015)
18) „Maďarský premiér Viktor Orbán hovorí o vpáde inváznej armády“. (Welt.de, 23.10.2015)
19) Vicepredseda FDP Wolfgang Kubicki povedal: „Ak sa bude nálada obyvateľstva naďalej zhoršovať, Angelu Merkelovú zvrhnú.“ (Welt.de, 16.10.2015)
20) „’Hrozí kolaps systému’. Odborársky predák nemeckých policajtov Rainer Wendt varuje v azylovej kríze pred úplným preťažením. Varuje: Úlohy ako dopravné kontroly budú zanedbávané, rozpadnú sa prvé rodiny.“ (Welt.de, 23.10.2015)
21) „Zaujímavé: Spis Franka S. na pracovnom úrade je podľa našich informácií utajený a uzamknutý. Aj keď sa už na pracovnom úrade nikdy neukázal a neuchádzal o nejaké miesto, celé roky poberá [finančnú pomoc] Hartz IV. … Je vraj oslobodený od povinnosti hlásenia a ostatných povinností, jeho spis je uzamknutý.“ (express.de, 21.10.2015)
22) „Utajuje polícia výbušné trestné činy? V severnom Nemecku stále viac počuť výčitky, že tok informácií na tému kriminalita migrantov je manipulovaný. Pred týždňom došlo v Thüringene k škandálu, pretože polícia údajne dostala pokyn nezverejňovať incidenty v utečeneckých útulkoch.“ (Welt.de, 24.10.2015)
23) „Mladý muž zatknutý v prípade Tröglitz bol po týždni prepustený z vyšetrovacej väzby. Miestne príslušný súd v Halle zrušil zatykač, povedala hovorkyňa prokuratúry Halle. Dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu už nebolo udržateľné. A: Medzitým v núdzovom útulku v Hamburgu počas noci na nedeľu úplne vyhorelo malé sídlo pozostávajúce zo 14 obytných kontajnerov. Podľa policajných údajov možno nepriateľský útok na cudzincov definitívne vylúčiť.“ (FAZ, 19.10.2015, S. 4)
24) „Minister vnútra De Maizière chce správu o situácii kriminality utečencov.“ (Welt.de, 21.10.2015)
25) „Dolné Sasko: Z núdzových prístreškov zmizlo približne 700 utečencov“. (Welt.de, 18.10.2015)

Zdroj: http://globalfire.tv/nj/15de/politik/22nja_feuer_frei.htm

Preklad z nemčiny ďurino, november 2015

Komentár:

Tá nenávistná židovka, ktorá chce zmultikultúrniť Európu a vytvoriť tak z Európanov hnedú, negroidnú kašu pod vedením žida, dosť inteligentnú na to, aby pracovala a dosť sprostú na to, aby sa svojmu otroctvu nepostavila, skutočne existuje (pozri video).

Ale brániť sa je podľa našich sionistických médií oné… antisemitizmus.

3 komentáre k “Nemecký policajt nasadený vo vojnovej zóne vypovedá”

  1. Hlboko nesúhlasím s vyjadrením, že Nemecký policajt musí na príkaz Merkelovej napĺňať jej príkazy jednoznačne vychádzajúce z jej vlastizrady. A toto by sme si konečne mali všetci uvedomiť:
    Nemusí!!! Môže sa postaviť na odpor spolu so svojimi kolegami. Môže ísť miesto toho do ulíc a vysvetľovať ostatným, čo sa na nich chystá a prečo odmieta plniť príkazy. Môžu sa na tom dohodnúť viacerí, pretože on iste nie je sám, kto takto zmýšľa. Jednoducho, ak je voľba medzi zničením národa (a teda aj vlastnej rodiny) versus odpor s rizikom (podotýkam že odčasného) uväznenia, tak je otázka, nad čím vlastne Nemeckí policajti premýšľajú. Veď oni majú zbrane v ruke a môžu sa postaviť na odpor. A práve tak Nemecká armáda môže prísť nakoniec brániť pozície vzbúrených policajtov.
    Ľudia majú moc, ak ju budú ochotní uplatňovať. Je to ich krajina a ak ju niekto ohrozuje, majú právo postaviť sa na odpor.

  2. Niekto ma strasne vela casu, ked pise taketo vedecko fantasticke romany plne dobrodruzstva a zaniku arijskej rasy. Nur weiter so meine Herren. Ich mach gleich in die Hose !

    1. Móricko.Otvor oči a možno si všimneš ,ze sa to už deje.Podľa teba to sú vedecko fantastické romány??Migrácia má za úlohu presne to ,aby sa do pôvodných európskych krajín dostalo väčší počet migrantov.V konečnom dôsledku sa ocitneš vo vlastnej krajine ako menšina dovolím si tvrdiť s menšími ľudskými pravami ako migrantov. Dal tebe štát niekedy niečo zadarmo???Migranti máju všetko zadarmo….už preto sa dá tvrdiť, že ich práva sú a budú a sú nadradené od pôvodného obyvateľstva…to vidí aj prebudený škôlkar…Móricko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *