Nebyť ovcou alebo von z matrixu

Článok je prekladom časti voľne šíriteľnej internetovej knihy DIE ROTE PILLE – SCHNELLKURS NEUE WELTORDNUNG (Červená tabletka – Rýchlokurz nového svetového poriadku). O jednu kapitolu z tejto knihy by som sa rád podelil: Uvádza niekoľko základných rád o tom, čo môžeme urobiť pre seba, ako sa nedať pohltiť týmto svinstvom okolo nás, skrátka ako nebyť alebo ako prestať byť ovcou bez vlastného názoru. Preto si dovoľujem v tomto príspevku na pokračovanie uverejniť celý preklad spomínanej kapitoly tak, ako budem stíhať…

„Je lepšie, zapáliť jedno maličké svetlo, ako preklínať temnotu.“ (Konfucius)

Kto sa prelúskal knihou až po túto časť, zaslúži si celkom určite prestávku. Neprikrášlený pohľad na realitu je hrozivý a môže dokonca aj deprimovať. O to dôležitejšie je, po dôkladnom „vzdelaní sa“ o skutočných historických súvislostiach a súčasnej situácii vo svete, dokázať sa nanovo motivovať a stať sa skutočným optimistom. Mentálne vstupovať do týchto negatívnych aspektov situácie, rozmýšľať o negatívnych scenároch a preklínať elitu znamená podvedome ďalej rozvíjať strach a niesť v sebe práve tieto procesy.

NWO na konci žalostne zlyhá. Je odsúdený k zlyhaniu, pretože malá banda manipulátorov v skutočnosti predstavuje iba nepatrný zlomok ľudstva, a ak vychádzame z počtu približne 10 000 manipulátorov a 7 miliárd ľudí, ich pomer  voči zobúdzajúcemu sa ľudstvu predstavuje 1:700 000. čiže nie sme 99 % súčasného (elitou zinscenovaného) hnutia „Occupy“, ale v podstate 100 %. Okrem toho, okultný, ľudským životom opovrhujúci systém neznesie svetlo verejnosti, napriek všetkým prípravám. Elita sa nachádza v sociopatickom šialenstve a trpí maniackou predstavou, že peniaze a moc im dávajú právo na istú božskú funkciu alebo misu na Zemi. Sú to však tiež iba ľudia; možno disponujú technikami na predĺženie života, ktoré masám ostávajú odopreté, a žijú duševne a telesne zdravšie a dlhšie, pretože poznajú riziká vychádzajúce z dezinformácie a z choroby a nemusia pracovať; ale aj tak sú to iba ľudia a ako takí sú smrteľní.

Existujú relatívne jednoduché mechanizmy, pomocou ktorých možno týchto iluminovaných psychopatov zbrzdiť, ak potiahne široké obyvateľstvo:

1. Preprogramovanie

2. Súdržnosť

3. Svojbytnosť v konzume

4. Ochrana zdravia

5. Nekonformnosť

6. Únik z dlhov

7. Koniec arcana imperii

8. Politický reštart

9. Zásadný spirituálny postoj

1. Preprogramovanie

Pri pohľade späť som pochopil, že môj vlastný rast bol de facto cielené preprogramovanie môjho podvedomia. V aktívnom procese som môjmu podvedomiu vedome „dodával“ novú pravdu a túto dôsledne stabilizoval novými „kotvami“. Staré „poznatky“ som vyhádzal a nahradil novými údajmi. Tento proces sa mohol naplno rozvinúť až vtedy, keď som sa v októbri 2010 systematicky zriekol manipulačného vplyvu masmédií. Od toho okamihu si sám volím zdroj svojich informácií (správy, historické súvislosti). Systémovo (do tej miery, ako je to len možné) som sa odpojil od televízie a novín, reklám a správ.

Každý asi pozná „dovolenkový efekt“, duchovné a fyzické uvoľnenie počas dovolenky a po nej. Tento efekt nie je spôsobený iba tým, že ste sa zdržiavali na inom mieste, ale má predovšetkým psychický komponent, pretože človek si vytvorí odstup od mediálneho diania a preruší prúd ustavičných, negatívnych správ. Čím menej externých vplyvov, čím menej myšlienok iných ľudí, tým menej predpripravených informácií alebo názorov – predovšetkým negatívnych – zasiahne vlastné vedomie, tým viac miesta získate na pozitívne myšlienky, na vlastné fantázie, kreatívnosť a sústredenie sa na dobro. Dostupná (mediálna) technika je ako otrávený cukrík: v pestrom obale, sladký, vždy a všade lacno k získaniu a pripravený na konzum, no škodlivý a mnohými spôsobmi chorobný. Je to skutočné dobrodenie, odpojiť sa od tohto rušivého plameňa. Negatívne správy a zastrašovanie z médií sú psychický balast a predstavujú katalyzátor, ktorý spustí ničivú reakciu manifestácie globálneho ničenia. Ak hodíte tento balast cez palubu, vytvoríte si trvalú dovolenku a získate priestor na to, aby ste sa sústredili na pozitívne veci. To nemá nič spoločné s nezodpovednosťou. Naopak, umožní vám to myšlienkové triedenie, ktoré práve umožní prevziať viac zodpovednosti. Návrat k mediálnemu roseniu začnete časom vnímať ako čisté zaťaženie, najmä však negatívny, fyzický účinok televízie možno po istej prestávke vnímať vyslovene ako taký. Ustavične sme bombardovaní negatívnymi správami, čo má v prvom rade docieliť ústup jednotlivca, ktorý je šťastný, že sa tatko štát o všetko stará a za druhé, cez vedomie más skutočne negatívne zaťažuje svet. Ide o zastavenie prívodu cudzích, vopred pripravených názorov a obsahov na strane jednej, a o zabránenie vzniku negatívnych pocitov a škodlivých vplyvov. Vojna, teror, politické debaty, strach, popmusic, televízne seriály, katastrofické filmy, 3D-TV, šport: to všetko slúži na odvrátenie pozornosti más, ktoré skrátka nemajú zasahovať do diania.

Prvým krokom je však vedomé prijatie reality, umožnené napríklad aj štúdiom informácií v tejto knihe. Pritom dokážu pomôcť alternatívne správy. Profesionálne pripravené, alternatívne správy nájdete napríklad na adresách:

nemecké:

www.propagandafront.de, www.infokrieg.tv, www.politaia.org, www.kopp-online.com

anglické:

www.infowars.com, www.prisonplanet.com, www.endthelie.com, www.thehivedaily.com, www.drudgereport.com, www.rense.com, www.globalresearch.ca

(Dobrý začiatok sú nasledujúce slovenské a české servery. Predovšetkým však sledujte aj zdroje správ, ktoré tieto servery uvádzajú. Vytvoríte si tak veľmi rýchlo slušnú databázu alternatívnych zdrojov informácií, ktoré sú niekedy v priamom rozpore s tým, čím sme programovaní:

www.czechfreepress.cz, afinabul.blog.cz, www.zvedavec.org, www.nadhlad.com, www.tvina.sk, www.inespravy.sk…

ospravedlňujem sa všetkým ostatným, ktoré tu neuvádzam, je ich veľa, každý prispieva svojim dielom. Pozn. prekl.)

V centre pozornosti by však malo byť odpojenie aj od týchto médií v strednodobom horizonte, pretože síce predkladajú globálnu korupciu a mizériu čestným spôsobom, čo pomáha prebudeniu, neumožňuje to však dosiahnuť pozitívny postoj k životu a projekciu pozitívnych myšlienok.

Tiež zrejme nebude dlho trvať, a internet bude cenzurovaný alebo vypnutý.

2. Súdržnosť

„Divide et impera!“ (rozdeľuj a panuj!) je v istom individuálnom spoločenskom, ale aj v globálnom zmysle základný problém ľudstva. Akékoľvek (zdanlivé) rozdeľovanie na rasy, etnické skupiny, náboženstvá, skupiny podľa používania jazyka alebo podľa politických názorov, môže byť a systémom aj je využívané na to, aby nás rozdelil a ovládol. V médiách sa tento princíp pravidelne používa.

Akonáhle viacero ľudí sformuluje rovnaký cieľ, pre toto zoskupenie alebo názor sa vymyslí nový priečinok (členenie). Napríklad ľudia, ktorí sa zasadzujú za objasnenie udalostí 9/11, sú v USA takzvaní „truthers“, a za niekoľko rokov možno aj ich označia za „teroristov“. Dôsledky takéhoto členenia na diskusie spočívajú v tom, že automaticky vzniknú protipóly, ktoré stoja v ceste otvorenej diskusii. Namiesto toho vznikajú zákopové vojny, ľudia sú rozdelení a možno ich naďalej ovládať. To je aj základný princíp systému politických strán, ktorý štátu zaručuje nehybnosť a upevnenie jeho moci.

Jedným z hlavných cieľov NWO je rozbitie a ultimatívne zničenie rodinných štruktúr. Rodiny sú z rôznych dôvodov mimoriadne dôležité pre spoločnosť, okrem iného preto, lebo súžitie viacerých generácií prináša dôležité výhody: za prvé, odovzdávanie skúseností a vedomostí, za druhé rozdelenie práce pri výchove detí, domácich prácach a zabezpečení do budúcnosti, za tretie vytvorenie „jadra“ v živote, ktoré môže poslúžiť ako emocionálna a spirituálna skala vo vlnobití života. Platí, že rodinu ako ústrednú zo všetkých spoločenských inštitúcií treba zo všetkých síl brániť, resp. treba ju reaktivovať. Štát je príšerná náhrada rodiny, ako približuje román „Brave New World“ (ďurino: Koniec civilizácie od Aldousa Huxleyho). Človek je cicavec a v prípade človeka mimoriadne dlho bezbranné malé deti potrebujú rodinnú štruktúru, aby mohli emocionálne dozrieť a vstúpiť do spoločnosti psychicky zdravý.

Mimo rodiny si môžeme navzájom pomáhať aj ako susedia, voziť sa do práce viacerí jedným autom, byť nezávislejší a súdržní.

Akékoľvek vymedzenie voči cudzím, predovšetkým etnickým menšinám, akýkoľvek druh rasizmu, akýkoľvek druh antisemitizmu (aj keď to slovo je nezmyselné), dokonca každé vymedzenie medzi „ty“ a „ja“, je živnou pôdou NWO. Mayovia vravia: „inlakeš“, čo znamená niečo ako: „Ty si iné Ja a Ja som iné Ty“. Musíme sa zbaviť z tej (iluzórnej) karantény ega a pochopiť sa ako živočíšny druh – každý je individuálny a jedinečný, no všetci sme v jednom člne, je jedno či policajt alebo demonštrant, či miliardár alebo žobrák.

3. Svojbytnosť v konzume

Cez opísaný Bernaysov PR systém a reklamný priemysel vznikli trhy, ktoré vytvárajú umelý dopyt ponukou neužitočných vecí. Sú to predajné trhy, ktoré konzumentov navádzajú a manipulujú a vytvárajú nekonečný počet neužitočných, dočasných, zbytočných a škodlivých výrobkov, ktoré obdarúvajú miliardovými ziskami globálne ťažiská priemyslu (a jeho manažment), v popredí ktorého nie je človek a životné prostredie.

Sme to my, samotní konzumenti, ktorí ultimatívne ničia životné prostredie a ktorí jeho ničenie dokonca urýchľujú. Spúšťačom toho je bezmyšlienkový a nekritický konzum informácií a produktov. Je treba akceptovať, že nie iní, „zlí“ ľudia sú zodpovední za korupciu a ničenie životného prostredia, sme to my sami, každý z nás, kto potlačením svojej osobnej zodpovednosti a jej prenášaním na iných tieto veci umožňuje. Ak sa odpojíme od masových médií, ktoré na nás prenášajú väčšinu reklamných posolstiev, automaticky sa stratí dopyt po určitých produktoch.

V druhom, aktívnom kroku, my konzumenti musíme rozohrať svoju svojbytnosť a nasmerovať priemysel iným smerom. Skutočnú voľbu našej doby nerobíme vedľa volebnej urny, ale v supermarkete. Svojbytnosť konzumentov je dostatočne účinná, aby zmenila kompletný sortiment všetkých trhov, pretože ak značne poklesne dopyt po niektorom produkte, skôr či neskôr zanikne jeho ponuka. Medzi dôležité oblasti, v ktorých možno začať, patria napríklad benzín a ropné výrobky. Minimalizáciou jázd vlastným autom a vytváraním skupín spoločne cestujúcich, používaním bicykla počas pekného počasia a využívaním verejných dopravných prostriedkov možno ropný priemysel oslabiť. Štát zároveň dostane od spotrebiteľov jasnú správu, pretože poklesnú aj jeho daňové príjmy (dane sú hlavnou zložkou ceny benzínu). Ten istý princíp funguje aj v prípade mäsa zvierat z masového chovu, výrobkov z tropických drevín, geneticky modifikovaných výrobkov, výrobkov obsahujúcich aspartam, výrobkov bezohľadných firiem, nesezónnej zeleniny, televízie, klamstiev médií, atď. Výsledkom by mohol byť odklon od neužitočných činností k tým užitočným. Napríklad zvrat vymierania niektorých profesií, napríklad návrat pravých pekární s čerstvým, individuálnym tovarom, namiesto pekárenských reťazcov s masovo vyrábanými hotovými výrobkami s nízkym obsahom živín.

Byť ako konzument svojbytným znamená do značnej miery aj kategoricky odmietať niektoré výrobky a stať sa viac nezávislým. Ak by od roka 2012 malo prísť k sociálnemu alebo hospodárskemu chaosu NWO, je najmä tento bod mimoriadne dôležitý. Hlavným trendom je „freeskilling“, t. z. opätovné objavenie stratených schopností, ako napríklad výroba mydla, pečenie chleba, pestovanie úžitkových rastlín vo vlastnej záhrade, atď. To celé sa môže stať zdrojom veľkej zábavy pre celú rodinu. Kto si myslí, že na to nie je dostatok času, by si mal uvedomiť, koľko času strávi čítaním novín, pozeraním televízie a nakupovaním. Vo väčšine prípadov (odhliadnuc od práce na zmeny, alebo pod.) sa zistí, že času je vlastne dosť, otázkou je iba, na čo ho využijeme.

4. Ochrana zdravia

1. stupeň: Vyhýbať sa škodlivinám, predovšetkým v oblasti potravín (najmä pre dojčatá malé deti)

2. stupeň: Príjem skutočných živín

3. stupeň: Telesný pohyb

Najdôležitejším bodom je v prvom rade vyhýbať sa škodlivinám. V oblasti zdravia už zďaleka nie je tak dôležité, robiť určité veci, v súčasnosti je oveľa dôležitejšie, niektoré veci nerobiť. Túžba po upravovaných výrobkoch pominie sama od seba a nezriedka sa zmení na odpor, napríklad voči sladkostiam, priemyselným potravinám, sladeným nápojom alebo tučným jedlám. Nemusí ísť pritom principiálne nutne o nulové riešenia. Najlepším radcom je naše vlastné svedomie. Každý z nás ho máme „zabudované“ a je to ten najlepší radca, akého možno mať. Kto chce dlho žiť (a to bez neurodegeneratívnych chorôb), mal by svoju výživu skontrolovať predovšetkým na obsah skrytých škodlivín a ak je to potrebné, postupne prejsť na inú. Výživa má mnoho dočinenia s vlastným (seba) vedomím. Jednoduché základné pravidlo znie: Treba jesť čo najmenej upravovaných výrobkov, a zároveň toľko prírodných výrobkov, ako je to len možné. Chvíľu to trvá, kým sa chuťové nervy pretvoria, dôsledkom toho vám však upravené jedlo nebude toľko chutiť a zistíte, že prírodná strava chutí lepšie. Takto sa automaticky vyhnete mnohým škodlivinám a uniknete takzvanému „pomalému zabíjaniu“.

Okrem toho vám pomôže, ak sa budete čo najviac zdržiavať v prírode a ak sa budete čo najviac vyhýbať umelým prostrediam. To môže byť záhrada, park v blízkosti, neďaleký les, alebo podobné prostredie, jednoducho to, čo je vo vašom blízkom okolí. Môžete sa formou meditácie sústrediť na to, aby ste prírodu vnímali vedome intenzívnejšie a precítili ju tak, ako ste to dokázali kedysi ako dieťa. Bežať naboso po mokrej jesennej lúke, vyrezávať drevenú hračku synčekovi, prejsť sa po lese, navštíviť saunu, nakŕmiť koňa na poli – to sú všetko jednoduché, bezplatné (alebo lacné) spôsoby, ako nájsť harmóniu. Môže popracovať v záhrade, niečo zasadiť a sledovať, ako to rastie, jazdiť na bicykli, prechádzať sa v daždi, existujú tisíce možností. Povedie vás intuícia, stačí ju iba poslúchnuť. Následkom toho sa budete viac vnímať ako súčasť prírody a oslobodíte svoje myšlienky (predovšetkým myšlienky súvisiace so správami z masových médií).

Byť si vedomý sám seba – to je aktívne vnímanie  seba samého, svojich myšlienok a svojho konania. Znamená to skrotiť ľavú hemisféru, „pozorovať“  svoje vlastné myšlienky a myšlienkovo trénovať, spočívať v Tu a Teraz, pretože minulosť a budúcnosť sú ilúzie. Výsledkom takého tréningu je, že človek stále viac vníma sám seba a dokáže sa viac tešiť z celkom jednoduchých vecí všedného dňa, dokáže robiť veci lepšie a dôkladnejšie a celkovo je šťastnejší. Väčšina ľudí často je a konzumuje ako v tranze, zatiaľ čo súčasne robí niečo iné (napr. číta noviny alebo pozerá televízor). Vystupňovaním tejto činnosti je meditácia, v ktorej nerobíte nič a napríklad sa sústredíte na svoj vlastný dych (technika jogy), resp. v ešte vyššej forme sa nesústredíte na nič, v najvyššej forme je však reflexiou pozitívnych scenárov a želaní. Netreba to všetko dokázať už prvý deň, pre začiatok úplne postačuje, nasmerovať svoju pozornosť na Tu a Teraz pokúsiť sa tento stav udržať si. Pocit hladu je dobrý spôsob, získať viac vedomia, pretože vtedy človek vníma sám seba silnejšie. Hlad je pocit, ktorý mnohí už vôbec nepoznajú. Hladom sa môžeme dopracovať k skutočnému uvedomeniu seba samého. Hodnota nášho najbližšieho jedla bude mnohonásobne vyššia, ak máme predtým skutočný hlad, a bude vyššia, ak si jedlo pripravíme sami, a a bude ešte vyššia, ak si suroviny sami dopestujeme, a ešte vyššia, ak sa o takéto jedlo podelíme s inými.

5. Nekonformnosť

Zúrivé protesty, najmä násilie na demonštráciách (ktoré dokáže veľmi jednoducho vyvolať aj samotný štát pomocou „agentov provokatérov“) a výtržnosti nahrávajú systému NWO plne do karát, pretože oprávňujú prísnejšie pravidlá alebo zákony a tvrdší postup bezpečnostných zložiek. Naviac, konfrontácia s uniformovanými nemá zmysel, pretože aj oni majú rodinu, môžu stratiť dôchodok a sú na konci vydaní na milosť a nemilosť milosrdnému názoru posmeškárov.

Systém možno oveľa efektívnejšie zmeniť nekonformnosťou, systémom „už nebudem viac hrať túto hru“, prípadne bojkotovaním spoločenských zlyhaní, alebo takto aspoň zúžiť jeho priestor.

„Šialenstvo možno definovať aj ako robiť stále to isté a očakávať iné výsledky.“

Albert Einstein

Tento citát je mimoriadne priliehavý v súvislosti s našim aktuálnym, demokratickým volebným systémom: znovu a znovu chodíme k volebnej urne a vhadzujeme svoj lístok, aj keď presne vieme, že sa tým nič nezmení. Z pohľadu súčasného systému je však volebný proces existenčne dôležitý, pretože vláda potrebuje byť legitimovaná svojimi občanmi: tí musia myšlienkovo a morálne niesť konštrukt vlády. Vlády západných krajín v súčasnosti korupciou, zradou občanov, ktorých zastupujú, účasťou na tajných stretnutiach, podporou masového vraždenia v krajinách ako Irak, Afganistan alebo Líbya, strácajú svoju dôveryhodnosť a legitímnosť. To môže občanov doviesť k tomu, aby dovtedy, pokým sa politický systém nezmení sám od seba, politické voľby jednoducho odopreli. Ovládnuté masmédiá nám pritom podsúvajú názory, že vraj z neúčasti na voľbách by ťažili okrajové hnutia extrémistov. Príčinou tejto sugescie je skutočnosť, že skorumpovaný štát by v prípade naďalej klesajúcej volebnej účasti stále viac strácal svoju legitímnosť. Vláda svojich občanov nemôže do volieb donútiť, môže ich iba mediálne zmanipulovať, napríklad pomocou štatisticky nesprávnych vyhlásení.

Nekonformnosť možno prejaviť aj odmietnutím konzumu, odmietnutím očkovania, odmietnutím propagandy (televízia a noviny) a odmietnutím vojenskej služby. Nekonformnosť znamená odhlásiť odoberané denníky, znížiť sledovanosť televíznych novín. Najdôležitejšou časťou nekonformnosti je však práve duchovná: prestať byť myšlienkovo konformný so systémom znamená priamy únik z kontroly myšlienok. Kto chce ísť o krok ďalej, môže byť aktívny mnohými spôsobmi, napríklad účasťou na aktivitách Inštitútu pre životné prostredie v Mníchove, ktorý ustavične zbiera podpisy proti atómovým programom, biopalivám alebo geneticky modifikovaným potravinám. Existuje mnoho veľmi dobrých prístupov na báze pyramídy obyvateľstva, ako sú napríklad družstvá, združenia, nadácie, angažujúce sa podniky alebo miestne projekty. Každý jeden môže vo svojom vlastnom prostredí vysvetľovať, prípadne novinári môžu písať viac kriticky (pokým tak neprídu o miesto), učitelia sa môžu odchýliť od učebného plánu, majitelia reštaurácií môžu nakupovať alternatívne, škôlky môžu do svojej činnosti viacej zapájať rodičov, atď. Nekonformnosť znamená tiež, stať sa nezávislejším; nezávislejším od ropy, od obchodných reťazcov a predovšetkým od peňažného a dlhového systému. Znamená ultimatívne prevziať zodpovednosť za vlastné myšlienky a pocity a snažiť sa, robiť „to správne“. Musíme prestať myslieť iba ekonomicky a o sociálnom postavení a svoje srdce viazať na mŕtvu hmotu (autá, peniaze, šperky, značky, módu, televízory, atď.) a namiesto toho robiť to, čo prichádza zo srdca.

6. Únik z dlhov

„Hlavou hydry“ globálneho zotročenia je bez akýchkoľvek pochybností frakčný, súkromný peňažný systém židovského impéria Rothschildovcov. Nemalo by nikoho prekvapiť ak zistí, že pomaly 50 % všetkého majetku na celom svete môže patriť dvom alebo trom rodinám (napr. Windsorovcov alebo Rothschildovcov). Ako by sa dal tento svojvoľný ničivý proces medzinárodného peňažného a hospodárskeho systému zadržať? Zrejme iba dôsledným odvrátením sa od medzinárodného finančného systému, „vypovedaním členstva“ v Európskej únii, Medzinárodnom menovom fonde, Svetovej banke, Európskej centrálnej banke a BIS, najlepšie hneď aj v NATO. Umelo a zbytočne vygenerované dlhy by reformovaný štát mohol vyrovnať novou, vlastnou menou. Lincolnove „greenbacks“ (papierové peniaze vydané vládou SŠA počas občianskej vojny, pozn. prekl.) pôsobivo dokázali, že stabilná mena potrebuje iba dve veci: Za prvé dôveru občanov a za druhé akceptanciu meny zo strany štátu ako platobného prostriedku na vyrovnanie daňového dlhu. K tomu solídnu, verejnú, no od politiky oddelenú, peňažnú politiku menovej stability, podľa vzoru Deutsche Bundesbank, v kombinácii s transparentnosťou v prospech politiky a občanov.

Otázka spôsobilosti takzvaných „Fiat“ mien (ničím nekryté meny) bola historicky zodpovedaná: Áno, taká mena môže fungovať. Problémom nie je krytie, ale ovládanie súkromných centrálnych bánk súkromnými záujmami, v kombinácii so zbytočnými dlžobami a vznikajúcim úrokovým zaťažením. Napadnúť zavedený systém by zaručene nebolo úplne bez nebezpečenstva, ako ukázali atentáty na prezidentov Jacksona, Lincolna a Kennedyho, iná cesta však pravdepodobne neexistuje. Peňažný systém je vo svojej súčasnej forme pre spoločnosť trójskym koňom, my všetci pracujeme pre súkromných bankárov ako otroci. Treba toho koňa vytlačiť späť pred hradby, alebo – ešte lepšie – obísť ho.

Zničiť existujúci systém bánk je totiž projekt, na ktorom práve pracuje samotná elita, túto prácu jej netreba ešte viac uľahčovať. Ide skôr o to, uniknúť z jarma peňažného systému a vymyslieť nový, fungujúci systém. Dôležitým krokom toho je mentálne sa pripraviť na to, že peňažný systém v svojej súčasnej podobe v budúcnosti nemôže existovať. Aj plánovaný následnícky model nového svetového poriadku, jednotnej globálnej meny, ktorý má neskôr pomocou implantovaných podkožných RFID čipov umožniť ekonomickú kontrolu más, nemôže byť cieľom. Krok smerom k „preprogramovaniu“ je ujasniť si, že momentálne obrovské dlhy USA a EÚ sú iba ilúziou: dlhy v skutočnosti neexistujú, sú to iba čísla v počítači. Ďalšie myšlienky musia aktívne vychádzať z nás, pretože nestačí iba proti systému protestovať, potrebujeme aj alternatívu za neho.

7. Koniec arcana imperii

Eva Horn predložila v roku 2007 literárne vynikajúcu štúdiu („Der geheime Krieg“, Fischer, 2007) o štruktúrach štátneho tajného učenia (lat. „arcana imperii“), ktoré posúdením z fiktívnej perspektívy literatúry a filmu umožňuje náhľad do fungovania politického tajomstva, bez nutnosti jeho odhalenia. Rozlišuje o. i. v kapitole II odlišné pojmy „Arcanum“, „Secretum“ a „Mysterium“, ako prirodzené, evolučné fenomény konania štátov, tajných spoločností a cirkví. V 18. storočí (občianske, v lóžach založené) tajné učenie nahradilo cirkevné mystériá a politiku štátnych tajomstiev, pričom medzičasom sa z týchto troch (pôvodne zmysluplných) koncepcií stal pre súčasnú spoločnosť nebezpečný koktail. Zo zásad múdrosti moci a z osvetovej vôle 18. storočia sa v 20. storočí stal „umelo trvalý výnimočný stav“ teroru. Kniha však žiaľ prichádza k dvom nedostatočným záverom: za prvé, že konšpirácia okolo 9/11 je iba konšpiráciou a za druhé, že Arcana Imperii bude najlepšie ponechať neodhalené. Dva body, ktorým táto kniha (Červená tabletka) dôrazne oponuje.

Skutočnosť, že akcia 9/11 využila falšované televízne zábery, ukazuje, že jej autori chceli získať „skalopevný dôkaz“, ktorý nedovoľuje žiadne iné vysvetlenie, iba ak by ste chceli poprieť, že ľudia majú na hlave dve oči a tieto dokážu používať na pozeranie. Nie sú ti komplexné, vedecké analýzy, ktoré exponujú akciu 9/11, ale jednoduché detaily, ktoré možno vidieť vlastnými očami. Štátne tajomstvo je tu a v súčasnosti sa stalo smrtiacou hrozbou pre občanov – pre vlastný, dane platiaci národ; úplne absurdná situácia. Preto prišiel čas, odhaliť všetky tajomstvá: tajomstvá tajných služieb, vlád, lóží, tajomstvá veľkých koncernov, veľkých mediálnych domov, ECB, veľkých bankových domov a množstvo ďalších tajomstiev. Je treba zakázať politikom zúčastňovať sa na utajených stretnutiach.

Musí existovať mechanizmus na bezchybné zdokumentovanie príjmov politikov (tomu chcel zabrániť napr. Friedrich Merz pred ústavným súdom).

Explózia poznania cez internet prebieha v súčasnosti s tak dych vyrážajúcou rýchlosťou, že v dohľadnom čase už budú sotva existovať skutočné tajomstvá. Fenomén našej doby sa tak stáva duplicitou pravdy: žijeme v čase, v ktorom der môžu na jednu tému existovať súbežne viaceré pravdy: „skutočná“ pravda, osobná pravda a „oficiálna“ pravda. Etablované médiá nám to podsúvajú tak, ako keby milióny ľudí nerobili nič iné, iba sedeli na internete a vymýšľali si konšpirácie. Opak je však pravdou: milióny ľudí má konečne možnosť, oslobodiť sa od štátnej propagandy, otvorene si vymieňať informácie a niekoľkými kliknutiami v zlomku sekúnd rešeršovať komplexné záležitosti; politicky sa prebúdzajú, čo je pre establishment prirodzene skôr nepohodlné. Prednedávnom nás Brzenzinski (nechtiac) upozornil na to, že dnes je jednoduchšie, nás všetkých pozabíjať, ako nás ovládať. Kniha od Evy Horn je napísaná literárne brilantne, bez debaty, „duplicitou“ však aplikuje klasickú metódu psychologického vedenia vojny: dve protikladné, navzájom si odporujúce informácie (štátne tajomstvo viedlo k umelo trvalému výnimočnému stavu, napriek tomu by sme ho však mali nechať neodhalené) uvádzajú čitateľa do myšlienkového stavu dezinformácie.

Proces nachádzania pravdy má vlastnú kozmickú dynamiku a lož má krátke nohy, ako sa hovorí. Pokým však na základe kultúry utajovania nemôže vzniknúť konsenzus o jedinej pravde, je dôležité, na verejnosti (v internete) rozdúchavať diskusiu, ktorá sama exponuje štruktúru tajomstva a silnejšie ju posúva do povedomia.

8. Politický reštart

Ak šialenstvo a planetárna samovražda majú byť zastavené, nemožno sa vyhnúť diskusii o vylepšenom politickom systéme. Nový, lepší systém však nemožno implementovať, kým starý stojí v ceste a nedovoľuje to. Na skutočnú zmenu treba vytvoriť účinné mechanizmy, ktoré vládnym štruktúram znemožnia, aby nami skrytými silami manipulovali finančne, sexuálne alebo ideologicky. To je zrejme hlavný problém, ktorý treba vyriešiť, inak sa história bude zákonite opakovať.

Starožitným výbehovým modelom je systém politických strán. Vedie iba k nekonštruktívnym, čisto politickým, egom a kariérou motivovaným, zdĺhavým, nezmyselným a neplodným debatám. Ani americký systém dvoch politických strán, ani taliansky systém dvadsiatich politických strán a ani nemecký systém piatich či šiestich politických strán nedokáže uskutočniť únosné koncepcie a reformy a spoločnosť udržateľne zmeniť k lepšiemu. Systém politických strán je starožitnou manifestáciou zásady Rozdeľuj a panuj Heglovej dialektiky. Je potrebné pochopiť, že demokracia je v podstate vláda väčšiny 51 % nad menšinou 49 % (alebo menej); to znamená, 49 % je podľa okolností neslobodných, pretože 51 % im môže niečo predpisovať. Tretí, fundamentálny problém systému politických strán spočíva v tom, že politické strany vôbec nie sú viazané svojimi volebnými sľubmi.

Vylepšený, politický systém by mohol obsahovať napríklad nasledujúce prvky:

 • Strany budú povinné, uskutočniť svoj volebný program.
 • Rotujúci, náhodne vybraní poslanci budú v záujme záruky uskutočnenia programu ustanovovaní do vládnych výborov, o ktorých budú podávať nezávislé správy a svedectvá.
 • Vláde alebo jednotlivým poslancom bude môcť národ kedykoľvek odňať dôveru.
 • Vládni zástupcovia slúžia národu a nie naopak, preto si to musia pravidelne pripomínať a potvrdiť prísahou. Národ nie je sluhom vlády.
 • V prípade dôležitých rozhodnutí bude potrebné sa priamo opýtať národa (referendum).

Stranícky program, ktorý by dokázal priniesť skutočné reformy, by obsahoval napríklad tieto body:

 • Zníženie štátneho a úradníckeho aparátu, minimalizácia práce vlády na sociálne oblasti a (minimálnu, voči občanom priaznivú) administráciu.
 • Okamžitý výstup z eura a prípadne aj z EÚ (zatiaľ existuje doložka o vystúpení, je však otázne dokedy).
 • Posilnenie ochrany údajov a zaistenie internetu pre nemecké územie miestami nezávislými od vlády.
 • Rozdelenie Hartz IV (štvrtý zákon na podporu moderných služieb na pracovnom trhu, regulujúci rôzne dávky, pozn. prekl.) na jeho pôvodné zložky: príspevok v nezamestnanosti a sociálnu pomoc. V solidárnej spoločnosti by sa cielene malo pomáhať slabým, nie tým, ktorí nechcú pracovať. Súčasný systém Hartz IV je voči obyvateľstvu nesociálny a motivuje k pasivite (a v kombinácii s daňovým systémom k čiernej práci).
 • Podpora rodinných štruktúr, posilnenie práv detí a žien.
 • Aktívna podpora a vyžadovanie integrácie kultúrnych skupín do spoločnosti.
 • Návrat ku kresťanským, morálnym hodnotám, ktoré predstavujú kritický základ našej viac ako 1 000 rokov budovanej kultúry. To so sebou prináša aj okamžité vystúpenie z NATO, ktoré vedie protiprávne útočné vojny.
 • Okamžitá daňová reforma, jednotná daň na všetky príjmy, všetky ostatné dane sú zbytočné a spôsobujú iba administratívu, neprehľadnosť a jednostranné výhody pre elitu.
 • Zákaz pre občanov Nemecka (a najmä pre jeho poslancov), byť členom tajných spoločností alebo zúčastniť sa utajovaných stretnutí (napr. skupina Bilderberg, Slobodomurári, atď.)
 • Rozčlenenie skoncentrovaných médií pomocou zákonoch o monopoloch.
 • Výstup z Codex Alimentarius a zavedenie vlastných, medzinárodných smerníc.
 • Vymoženie mierovej zmluvy pre Nemeckú ríšu od Spojencov, zatvorenie amerických vojenských základní a zastavenie činnosti CIA na nemeckom území.

9. Zásadný spirituálny postoj

V prvom rade treba pri všetkých spirituálnych záležitostiach jasne rozlišovať pojmy „viera“, „náboženstvo“ a „cirkev“.

„Viera“ je niečo osobné a pokojne by sa mohlo stať, že na svete bude toľko rôznych vier, koľko je na svete ľudí, a proti tomu ani nemožno nič namietať!

„Náboženstvo“ možno v širokom význame chápať ako „filozofický systém“, pričom tu nejde o systém individuálny, ale o systém, na ktorom sa zhodnú viacerí ľudia.

„Cirkev“ možno chápať ako spôsob, akým sa náboženstvo organizuje a na svete štrukturalizuje. Cirkev je okamih, v ktorom sa abstraktná viera stáva konkrétnym domom, odevom a rituálmi.

V tejto knihe v žiadnom prípade nechceme spochybniť niektorú „vieru“, zato však aspekty troch veľkých, monoteistických náboženstiev a najmä cirkví.

Viera je najsilnejšou silou človeka a vo všetkých časoch bola základom moci panujúcej triedy. V súčasnosti je kresťanská viera, ktorá tisícročia charakterizovala Európu, nahradzovaná vierou v techniku a peniaze. Ak človek v niečo pevne verí, je skoro nemožné ho od jeho viery odviesť (okrem mechanizmov fungovania stáda).

Žiaden aspekt ľudského života v dejinách nepriniesol svetu viac ničenia, smrti a utrpenia, ako náboženstvo a cirkvi, spolitizované výhonky kolektívnej viery. Celé to vyznieva o to grotesknejšie keď si uvedomíme, že tri veľké náboženstvá (židovstvo, kresťanstvo a islam), sa zakladajú na jednej a tej istej knihe, Tóre, „Starom testamente“. Javí sa to ako v Lessingovom podobenstve, ako keby z jedného prsteňa vzišli tri „pravdy“, pričom všetky tri vznášajú dogmatický, čiže nenapadnuteľný nárok na absolútnu pravdu. Tvrdia, že iba tá ich interpretácia Božieho slova je tá správna. Paradoxne však toto „božské posolstvo“ spôsobilo v histórii mnoho vojen a utrpenia. Z pohľadu tohto aspektu sa pre ľudstvo zdá byť nebezpečným, ak veľké náboženstvá založia cirkvi a tieto začnú ovládať svetové dianie. Proti vzácnym a pozitívnym myšlienkam a hodnotám na báze náboženstva stojí množstvo svetských štruktúr, ktorým pri presadzovaní svojho nároku na absolútno v histórii nebol žiaden prostriedok cudzí.

V našom súčasnom, v rastúcej miere materiálnom pohľade na svet, sme spirituálnu hodnotu kníh, podobenstiev a slov beztak stratili so zreteľa. V časoch, kedy boli zostavené „najväčšie dejiny všetkých čias“, mali slová iný význam. Naviac, pri preklade originálneho textu z aramejčiny a starohebrejčiny boli spravené (vedome i nevedome) chyby. Skutočne nebude nikdy možné, napísať „väčšie“ dejiny, pretože Starý testament je zbierkou a kombináciou myšlienok, textov, príbehov, podobenstiev a viery, ktoré boli od vzniku ľudstva verbálne a písomne predávané ďalej. Sú tam spracované astrologické prvky a staré mýty, prvky starších náboženstiev, vlastností pôvodných bohov a mnoho ďalších. Pritom je táto zbierka textov založená na historicky a chronologicky viac menej korektnom jadre. Kto hľadá v biblii hlbšiu pravdu, musí sa zaoberať zvitkami z Nag Hammadi, vplyvom gnostického svetonázoru na katolícku cirkev, duálnym obrazom sveta zoroastrizmus/mithraizmus, mysterióznymi náboženstvami Babylonu a ranými kultmi plodnosti, Mesiaca a Slnka.

„Kto očakáva, že národ môže byť nevedomý a zároveň slobodný, očakáva niečo nemožné.“

Thomas Jefferson

To, že spirituálne témy sú v súčasnosti rovnako aktuálne ako pred 5 000 rokmi, mali ukázať už kapitoly o humanizme, luciferianizme a satanizme. V súčasnosti sa (geo-) politický alebo ideologický boj odohráva iba povrchne. Motor, ktorý poháňa samozvanú elitu, je spirituálna životná úloha. Každý jednotlivec môže v rámci svojej vlastnej, osobnej viery vstúpiť myšlienkovo do dialógu s Bohom a cítiť sa s ním spojený. Pokorný, no kritický spôsob myslenia a konania umožňuje rovnováhu medzi náboženskou, pasívnou nečinnosťou a účinným uskutočňovaním morálky, statočnosti a skutočných hodnôt. NWO je založený na princípe strachu, a najsilnejším prostriedkom proti nemu je neobmedzená láska. Ako povedal Gándhí, dokázať odpustiť je vlastnosťou silného. Nesmie ísť o to, vytvárať pocit nenávisti alebo pomsty.

Eckhart Tolle našiel peknú definíciu lásky: Láska je poznanie, že neexistuje žiadne rozdelenie, všetko je spojené. Platí to tak medzi dvoma ľuďmi, ako aj pre ľudstvo ako celok. Všetky rozdelenia medzi nami sú ilúzie, mali by sme sa viac koncentrovať na to, čo máme spoločné.

„Kto zo seba robí červa, nesmie sa diviť, ak ho niekto zašliapne.“

Immanuel Kant

Zároveň ani nesmieme zo seba robiť červov. V tomto ohľade by sme si mohli vziať príklad od zvierat, ako to zobrazil Sepp Holzer. Piskor zásadne pred nepriateľom uteká až dovtedy, kým nie je zahnaný do kúta, potom však skočí rovno na útočníka a bráni svoj život. Pri pohľade späť by to obete holokaustu určite tiež urobili radšej takto, ako umrieť od hladu v táboroch na nútené práce. No do posledného okamihu si mnohí mysleli, že zlo nie je reálne a hrôza pominie. Zlo je však absolútne reálne, a v posledných 250 rokoch sa globálne zorganizovalo. Prišiel čas, konečne sa tomu postaviť niečím dobrým. Na to však treba zlo ako také poznať, hádam tomu pomôže aj táto kniha. Zlo nepribehne monštruózne ako zlobor, ako nám to Hollywood rád podsúva. Naopak, zlo sa často zaodeje snehobieleho rúcha a votrie sa cez zadné dvierka. Staré spisy ukrývajú aj mnohé pravdy a nič nebolo v Starom testamente zdôrazňované častejšie ako to, že zlo dokáže zmiasť, a presne to zažívame v súčasnosti. Starý testament hovorí o. i., že antikrist (ten, kto si bude nárokovať miesto Ježiša) bude v posledných dňoch taký presvedčivý, že mu na to skočia aj „vyvolení“. V biblii existuje množstvo odkazov na problémy našej doby, zjavenia 13 a 14 napríklad hovoria o globálnom systéme kontroly a o ekonomicky a vojensky vynucovanom zbožňovaní falošného Boha.

Ján tiež predpovedal systém globálnej kontroly, Matúš 24 varuje pred dovtedy nevídaným klamom a Timotej 1 a 2 varuje pred tým, že ľudia sa na konci budú sústreďovať už iba na vlastné pôžitky. Je to iba náhoda alebo náhodná paralela s dávnymi časmi?

Kto je ateista alebo nezaujíma žiaden spirituálny postoj, v blízkej budúcnosti sa bude musieť rozhodnúť: buď vynucovaný (a pekne ozdobený) luciferianizmus NWO/OSN, alebo individuálny, morálny postoj. Ten sa nemusí nutne zakladať na Starom testamente alebo troch monoteistických náboženstvách, a väčšina ľudí v Európe (najmä mladá generácia) vidí kresťanstvo v súčasnosti tak či tak ako starožitný systém viery, a podlieha riziku, že spolu s vodou bude z vaničky vyliate aj dieťa. Spirituálny postoj možno vyjadriť aj iným spôsobom, resp. môže nájsť iný základ. Možno ho vyjadriť napríklad symbolicky vegetariánstvom. Ella Wheeler Wilcox opisuje tri druhy vegetariánov: prví nejedia mäso, pretože je pridrahé alebo nedostupné. Druhí z egoistických motívov, napríklad pre vlastné zdravie. Skutoční, spirituálni vegetariáni však mäso nejedia z milosrdenstva a z empatie voči všetkému živému. Osobné uspokojenie jazýčka neopodstatňuje utrpenie a zabíjanie života.

Je z tohto pohľadu spoločenský vývoj na planéte azda lineárne zviazaný so stupňom vývoja uvedomovania si slobody jej obyvateľov, ako to sformuloval Kant? Či už islam, židovstvo alebo kresťanstvo alebo iný, morálny hodnotový systém: nadchádzajúce roky budú pre ľudí bez vlastného základu viery pravdepodobne veľmi ťažké. Takzvané filozofie „New Age“ pritom tiež nebudú spoločenským riešením, pretože tieto sa sústreďujú na jednotlivca ako „individuálneho Boha“ a nezriedka sprostredkúvajú posolstvo „Nerob si starosti, ži!“. čo však namiesto toho potrebujeme, je spirituálna (morálna, nie etická) súdržnosť, ktorá spojí ľudstvo. Musíme však mentálne prekonať ilúziu rozlišovania „Ty“ a „Ja“ a spoločne vybudovať nové vedomie. Cez množinu všetkých pocitov a nádejí si dokážeme sami premietnuť manifestáciu svojej budúcnosti, a skok do novej éry tento evolučný proces v nasledujúcich rokoch urýchli.

„Nový svetový poriadok“ sa živí strachom a negatívnymi pocitmi, prišiel čas na bezpodmienečnú lásku, aj pre tých, ktorí na nás útočia. Prišiel čas vystúpiť z role obete a postaviť sa NWO vlastnou, pozitívnou víziou.

preklad z nemčiny ďurino, február-marec 2012

8 komentárov k “Nebyť ovcou alebo von z matrixu”

 1. Napsané je to celkem dobře a já s tím souhlasím, i když nelze z takového textu poznat hloubku. Prošel jsem něčím podobným a v každém případě dnes jsem zdravý a neonemocním ani když chodím v zimě bosý.

  Je tu ale ještě jeden aspekt, který jsem sám objevil teprve nedávno a je přitom naprosto zásadní.
  Já jsem byl v minulosti oklamán a je možné že se to stalo i vám. Byl jsem oklamán ohledně zmatení kolem existence Boha, stvořitele světa a lidí.

  Vždy jsem nechápal čemu ti křesťané (lidé hlásící se k římsko-katolické církvi, ale i jiným církvím) věří a jak je to může uspokojovat. Přímo jsem se těm jejich nesmyslům vnitřně bránil. Občas jsem uvažoval o různých jiných božstvech popisovaných v knihách. Naštěstí jsem na knihy nikdy nebyl, podobně jako na TV. Vše co mne potkalo vzešlo tak nějak zevnitř mne, ale je pravda že jsem vždy chtěl a žádal (nežádal jsem nikoho konkrétního) abych měl schopnost rozpoznat to podstatné.
  Úplně na konec jsem našel Boha. Stačil jeden divný web, který mne neskutečně rozčiloval, ale prostě jsem byl nucen o tom co jsem četl neustále přemýšlet a číst i další články se kterými jsem nesouhlasil.
  Nemohu říci že je to čtení pro každého a že ve všem mají pravdu, ale na druhou stranu to s čím nesouhlasím se opravdu písemně špatně popisuje a kdybych byl na jejich místě poskytnout o dané věci nějakou informaci poskytl bych asi velmi podobnou jako oni.

  Šlo o web Preatorian a pro začátek doporučuji tento článek, který shrnuje příběh našeho světa http://odkrytepravdy.cz/pribeh-vsech-pribehu-skutecny-pribeh-naseho-sveta/

  ***
  Proč tento příspěvek píši. Protože i když to zní možná nesmyslně, opravdu je za spoustou starších i nových „nauk“ ďábel (Lucifer) a jeho démoni (ostatní padlí andělé). Člověk dnes nedokáže již snadno rozlišit co je ďáblův klam a zda ta informace má hodnotu sama o sobě, nebo vše co se zdá fungovat funguje jen prostřednictvím démonů.

  Obzvláště pokud posloucháte nějaký vnitřní hlas, měli byste prověřit komu patří. Pokud by to byl duch svatý, nechte si potvrdit evangelium a že Ježíš Kristus je Pán, spasitel lidí, ten ke komu se Bůh přihlásil a ten kdo byl vzkříšen, a že stan byl spoután po dobu trvání jeho království na zemi jehož čas právě trvá, že teprve v období konce bude satan uvolněn aby mohl provést svůj finální klam a svést od Boha zbytek lidí, že teprve poté Ježíš Kristus který nyní jako jediný vzkříšený pobývá v království nebeském které připravuje pro lidi kteří se rozhodnou boha následovat (jediný důvod stvoření) sestoupí zpět na zemi a každý se bude muset před Bohem zodpovídat ze svých činů a svět (vesmír, svět, čas, ďábel, lidé kteří se k Bohu nepřipojí) přestane existovat.

  Pokud toto nepotvrdí musí jít o hlas nějakého démona. Ale člověk nemusí být ani posedlý, lze ho docela dobře ovládat i přes mocnosti (zejména pýchu), a stačí když bude od pravdy odveden aby ji nemohl poznat.

  Vím že to vše zní divně a možná i pomateně. Ale věřte mi že pro koho je ta pravda určena tak při čtení uvedeného příběhu příběhů ji pozná. U Bible toto není jisté, protože do mnoha Biblí již satanovo zkreslení proniklo a navíc je vnímání lidí celé generace ovlivňováno takovým směrem, že porozumět Bibli může být nelehké a nejednoznačné.

  1. Mýliš sa v pár veciach.
   Biblia je Slovo Božie napísané tak,ako bolo zjavené a Boh ho za dve tisícročia nikomu nedovolil zmeniť.
   Chceš dôkaz?
   Tak sa pozri na dnešných masonikov- heretikov v RKC.
   Tí by veľmi radi zmenili to,čo je napísané a nemôžu.Už dávno by to poprevracali.Boh to nedovolil ani im,ani heretikom minulých čias.Preto sa musia uchyľovať k spochybňovaniu Biblie a mylným výkladom.
   Ako?
   Po stáročia cirkev učila,že sv.Písmo je Slovo Božie.
   Dnes?
   Dnes učí tak v kňažských seminároch,ako deti na náboženstve,že „len obsahuje aj Slovo Božie“ a na to,aby si vedel čo v písme je pravda a čo „rozprávky“, by si musel študovať teologiu.Samozrejme tú ich HKT – historicko kritickú ,ktorú vytvorili masonici v RKC po 2 vat. koncile.
   Uvedom si,že Boh by nás nemohol súdiť,ak by dovolil zlému zmeniť pravidlá.
   Zo spochybnenia Písma potom už pramení aj tvoj druhý omyl,že Ježiš je sám vo svojom kráľovstve a čaká a pripravuje miesto pre ľudí.
   Písmo jasne hovorí: „blažení sú už odteraz tí,čo zomierajú v Pánovi“. Podobenstvo Lazár a boháč hovorí,že po fyzickej smrti sa dostal jeden do pekla a druhý do neba,nie po súde atď. Prečítaj si A.K Emmerichovú -Umučenie Krista“ a pochopíš.
   Ďalší tvoj omyl je,že po súde zlí prestanú existovať.Písmo hovorí,že po súde budú zvrhnutí do ohnivého jazera a dym ich múk bude naveky stúpať.Budú naveky mučení.Ale aj tento tvoj omyl pramení z toho,že neprijímaš Bibliu ako neomylné Slovo Božie. Všetci čo ju neprijímajú postupujú rovnako ako ty tak,že tieto veci ignorujú,ako by neboli napísané a nahradia ich radšej svojimi predstavami,alebo tým,čo kde pochytili.
   Tak,ako v minulosti bolo mnohým svätým ukázané pre svedectvo živým peklo aj nebo,tak aj dnes si Boh vyvolil mnohých,aby svedčili o týchto miestach.
   Tu máš zopár svedectiev:

   https://www.youtube.com/watch?v=R-FzhkVgEsU
   https://www.youtube.com/watch?v=A8OCZy3mdMU
   https://www.youtube.com/watch?v=br6OX1Wn-Kk
   https://www.youtube.com/watch?v=maAwm7zity0

   Pokročil si,tak hľadaj ďalej a ver evanjieliu.

   1. Mám doma dvě Bible (domnívám se že obě nezasažené záměrným zmatkem) a nestačil by se člověk divit jak ty stejné pasáže dávají rozdílnou možnost výkladu (ale nejde o nic zásadního, ta jedna je prostě méně srozumitelná protože nejde o dobrý překlad co se týká přihlédnutí ke slovům se shuštěným významem). Lze si to představit jako rozdíli ve výpovědích v různých evangeliích (těch co jsou součástí dnešní Bible). Někdy jde o nepatrné věci někdy o docela zásadní. Já sám na Bibli příliš nespoléhám, přinejmenším dokud zřetelně neuslyším hlas ducha svatého který mne tou knihou provede. Ale myslím že Bůh je opravdu všudypřítomný a není potřeba zahrabat se do studia Bible, kde by mělo být sice popsané vše co člověk potřebuje vědět proto aby mohl Boha následovat, ale například učení Ježíšovo v Bibli z nějakých záhadných důvodů schází a tomu podle toho co si myslím přikládal význam největší (a podle toho co Bible praví byl sbými učedníky nepochopen). Pro někoho může být tedy Bible jen počáteční informací.

    Já například nesouhlasím s mnoha zásadními (zásadními ve smyslu historie člověka, ne ve smyslu následování Boha dnešními lidmi) drobnostmi které mezi různými lidmi hlásicími se skrze různé weby ke Kristovectví (tedy žádná světská církevní organizace) běžně a automaticky kolují, protože jsem získal po přečtení nějaké pasáže Bible nějaký názor (jiná pasáž Bible ho často nepotvrdí). Jenže podle mne mezi nimi není dost jedinců obdařených duchem svatým, často o tom mluví ale osobní zkušenost má málokdo. Ale nicméně i ono uvádějí příklady Bibli (knihana tvrdící že je Biblí) záměrně modifikovaných tak aby člověk nebyl schopen pochopit.

    Jinak došlo také ke změn vnímání člověka pojmů které jsou obsažené v Bibli. To je jistým způsobem to na co upozorňuji když říkám že mám dvě Bible a jedné je těžké porozumět.

    O Bibli nevím vše, i když od dob školy jsem zjistil ledasco nového, ale Bible se měnila určitě a stále se mění. K dohledu nad Biblí dochází například díky expertům Spojených Biblických společností.

    Ale jak tvrdí proroci i písmo svaté vezme za své. Vždyť se podívejte co dnes v církevních organizacích považují za ducha svatého, mnohdy jde jednoznačně o posednutí démonem. Je mi jasné že i v církevních organizacích je spousta lidí kteří mají opravdu čistou víru, ale přesto musí být nějak šáleni protože stále neprozřeli.

    Například papež Pavel (poslední, snad II, nevím jistě – neuznávám žádné podobné světské „autority“) tvrdil že věří fátimskému zjevení Marie. Já například na Boha narazil tehdy, když jsem se zajímal o souvislosti mezi fátimským zjevením a na Internetu proklamovaným druhým příchodem Ježíše které hlásá jakási Nebeská Marie. Oboje jsem identifikoval jako klam který rozhodně nemůže být od Boha a následně jsem teprve pochopil. (Potřebujete důkaz z Bible? Je jich několik, já mám rád ten od Proroka Simeona uvedeném v Lukáši, kdy hovoří k Marii: „I tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“)

    Proto si myslím, že Bible nemusí být až tak důležitá. Koneckonců na mnoha místech (nejvíce je to asi zřetelné opět v Lukáši) lidé byli duchem svatým obdarováváni již před příchodem Ježíše Krista, a kdo ví komu konkrétně (možná jen jeho dvanácti učedníkům) byl vzkaz o letnicích určen. V každém případě žádat o ducha svatého lze i dnes a podle mne není člověk pohým tělesným rozumem schopen mnoha věcem opravdu porozumět a to ani těm uvedeným v Bibli.

    Spousta velmi zajímavých věcí je například obsažena i v evangelích která nejsou součástí oficiální Bible. Ale je velmi těžké rozhodnout zda také nejde o podvrhy či svod. Některá jsem sám rozklíčoval jako závadná (nikdy nejsou závadná jako celek) a přestal se jimi zabývat. Ale musím sám sobě přiznat že fyzický mne svět mne stále silně přitahuje a rád bych znal ono učení o podstatě světa a života které údjaně Ježíš Kristus vyučoval své učedníky během čtyřiceti dní po vzkříšení.
    Přestože nevnímám dar ducha svatého, jsem přesvědčen že již několikrát bylo vyhověno mé žádosti a protože o dar ducha který mi pomůže poznat pravdu (jinou než jak jsem uváděl: poznat to podstatné) jsem také žádal tak snad se dočkám, protože rozum na to prostě nestačí.

     1. Uvidím jak se k tomu dostanu (momentálně louskám spoustu jiných příběhů), určitě to ale budu chtít prolistovat ještě před koupením, takže pokud to nebude k dostání v klasickém knihkupectví…

      Když už jsem se ale tak otevřel.

      1) Jaký máš názor asi na to čemu se říká čakry a cosi jako meditaci?
      Záměrně to píši takhle divně protože o čakrách jsem ještě nic nenastudoval (dokonce jsem od toho ortodoxními křesťany odrazován) a přesto mám jisté zkušenosti které jsem po dlouhé době identifikoval že musí jít o to čemu se říká čakry. S meditací jsem na tom asi podobně, podle toho co jsem se dozvěděl nesplňuji moc definice meditace (trochu blížší podobnost jsem našel někde u Gnostiků), nejčastěji se prostě pozoruji (třeba se zaměřím jen na nějaký orgán, což je někdy docela težké), nebo se snažím se pojmout své fyzické tělo jako celek, nebo si uvědomit ten zbytek.

      2) Nepotkal jsi nějakou ucelenější informaci o lidském magnetismu?
      Nějak to souvisí s těmi čakrami a dokonce i s vírou (původn jsem myslel že jen s vírou že ten magnetismus funguje). Protože oblast na hrudi mám oproti čelu a spánkům velmi slabou, ale když jsem v rozjímání o Bohu nebo nefyzickém těle tak se tato oblast stane o poznání silnější v přidržování předmětů (zejména kovových). Ale jistě takhle nefunguje celá hruď, ale jen některé oblasti.

   2. „Biblia je Slovo Božie napísané tak,ako bolo zjavené a Boh ho za dve tisícročia nikomu nedovolil zmeniť.“

    Len chcem reagovať na túto tvoju vetu keďže podľa mňa je to celé úplne inde.

    Biblia do svojej súčasnej podoby bola ústálená niekedy v 9. storočí nášho letopočtu. Jej samotné kompletizovanie a to čo v nej bude sa začalo až po r. 313 t.j. keď kresťanstvo bolo v Ríme oficiálne uznané za hlavné náboženstvo a keďže k tomu došlo, podľa mňa kvôli záchrane upadajúcej Rímskej ríše, tak aj celé to bolo robené účelovo za udržaním moci. Teda aj na písanie biblie (ktorá svoj názov nesie až od nejakého 5 storočia) je môj názor taký že bolo robené účelovo. Aj dnes sú v jednotlivých jazykových biliách úplne rozpoly – čo si pamätám tak na to upozorňovali napr. medzi anglickou (americkou) a ukrajinskou verziou kde prekladovo nesedeli celé pasáže. Nehovoriac o samotných kresťanských znakoch na ktoré sú naviazané celé pasáže (symbol kríža napr. ktorý sa stal hlavným kresťanským symbolom až v 4-5 storočí prevzatím rovnoramenného kríža z tzv. pohanských (Slovansko, Germánkych) kultúr – dovtedy bolo hlavným symbolom kresťanstva ryba). Na základe toho s tebou nesúhlasím že biblia je dve tisícročia nemenná – nový zákon je už podľa mňa presne taký akým ho chceli mať a a starý zákon aj keď sa už možno tak nemenil tak sa prikláňam k názorom že to je najviac krvavá a na násilie navádzajúca kniha (v podstate je celá o tom ako vyvolený národ môže v mene boha robiť s inými národmi čo sa im zachce), ktorá je ešte aj oficiálne uznananá (myslím nezákazaná – hoci už vo viacerých krajinách o to snahy boli – posledne evidujem práve Ukrajinu) napriek tomu že iné podstate menej násilné knihy zakázané sú.

 2. Viděl jsem že na odkaz někdo klik…

  Chci případného čtenáře ujistit, že i kdyby byl posedlý (což může a nemusí vědět), tak podle zkušeností jiných posedlých lidí démoni ve vás nedokáží číst vaše myšlenky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *