Manipulačné programy cirkvi

Nechcem sa dotknúť nikoho viery, preto nasledujúci preklad nech nečíta nikto, kto si myslí, že s rímskokatolíckou cirkvou je všetko v poriadku, že kňazi sú služobníci boží a že krst je niečo, čo našim deťom nemusí uškodiť. Ak si myslíte, že neexistuje aura, že neexistuje jemnohmotné telo človeka, že neexistujú zápisy vložené do aury, že kliatba je hovadina, nečítajte nasledujúci preklad. Mohol by zvrátiť svet vašich hodnôt. ďurino, október 2015.

Vedel si, že akt krstu vloží do tvojho duševného poľa kotvu a odtlačí do tvojej duše nezrušiteľnú pečať? Inštitucionalizované náboženstvá a cirkvi rovnako ako iné systémy, ktoré pracujú pomocou manipulácií, takýmito jemnohmotnými zásahmi potlačia individuálny vývoj človeka, udržiavajú ho v strachu pred Božím trestom a vládnu nad ním.

Sedem rokov som bol mníchom a osem rokov katolíckym farárom. Kňazský úrad som opustil v roku 2008. O dva roky neskôr som vystúpil z cirkvi. Čo sa stalo? Moje detstvo poznačila katolícka výchova. V mojich devätnástich som sa rozhodol hľadať pokoj v Bohu, keďže materiálny svet ma už neuspokojoval. Chcel som sa vzdať sveta a dať sa plne na lásku Božiu. Vstúpil som do kláštora a stal som sa mníchom. Tam som sa cvičil v chudobe, zdržanlivosti, poslušnosti, pokore a asketizme. V hlbokých meditáciách som cítil toho živého Boha v sebe a zvedavo som prehĺbil vedomosti kresťanskej mystiky. Otvoril sa mi nový svet.

Keď som bol potom vysvätený za kňaza, vytiahlo ma to z môjho vnútorného mlčania von do sveta. Opustil som kláštor a staral sa o malú obec c strednom Taliansku. Tam som mal viac času, zaoberať sa sebou samým, a začal som otvárať svojho ducha. Začal som pátrať. Kládol som svojim kňazským kolegom a svojmu biskupovi kritické otázky, skúšal som provokovať, aby som lepšie pochopil názory. Z mojej detskej viery sa vyvinula dospelá viera, ktorá sa už neuspokojila so štandardnými odpoveďami. Priepasť medzi mnou a cirkvou rástla.

„Nikto nie je väčším zajatcom ako ten, kto si myslí, že je slobodný!“ (Goethe)

Zároveň som chcel pomôcť ľuďom, ktorí mi boli zverení. Nielen duševne, ale celostne. A tak som sa nechal vyučiť za učiteľa jogy a fyzioterapeuta. Jedného dňa ma biskup postavil pred nasledujúcu voľbu: buď si kňaz alebo terapeut – ale oboje naraz nie je možné. Bez akéhokoľvek zaváhania som sa rozhodol pre terapeuta. Zažil som mnohé a nič z toho neľutujem. Tieto početné vnútorné a vonkajšie procesy ma poznačili. Smel som rásť a zbierať skúsenosti. Boli to nádherné roky. Potom však prišiel čas, vydať sa novými chodníčkami.

Na začiatku boli kňazi

krizJa sám som bol kňazom a viem, o čom hovorím. Ježiš nikdy nechcel cirkev, nechcel nejakú hierarchiu a nechcel ani kňazov, ktorí sa vydávajú za sprostredkovateľa medzi človekom a Bohom. Keďže však prví mocní kresťania v tomto rozvíjajúcom sa a veľmi populárnom náboženstve videli šancu získať moc, začali učenie Ježiša manipulovať. Ľuďom povedali, že Ježiš zomrel za naše hriechy a daroval nám tak obrovský poklad spásy. Tento poklad však nie je k dispozícii pre všetkých. Sú potrebné kanály, ktoré tento poklad ľuďom sprístupnia. Týmito kanálmi sú sviatosti. Cez sviatosti sa veriacim dostáva milosť a Božia spása. Tieto kanály bolo prirodzene potrebné spravovať. A tak bol celý tento poklad spásy odovzdaný cirkvi, presnejšie povedané kňazom, na ich výlučnú správu. Iba kňazi smeli darovať sviatosti, pretože iba kňazom dal Boh moc, vedieť sviatosti účinne darovať. Taká je náuka katolíckej cirkvi, ktorá ňou ľudí hľadajúcich Boha zbavuje svojprávnosti a robí ich závislými.

Ako cirkev manipuluje pomocou sviatostí

Centrálnym príkladom je krst. Katolícka cirkev k tomu učí:

„Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: ‚A tak sa krst definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.’“ [znenie prevzaté z katechizmu]

Cirkev teda krstencovi sľubuje zmazanie dedičného hriechu a Božie milosrdenstvo. Kto by niečomu takému odolal? Aktom krstu je však odovzdanie dieťaťa zlovestnej moci, ktorá už ho len tak nevydá. Krst je v skutočnosti zmluvou, dohodou, ktorou rodičia telo, ducha a dušu dieťaťa odovzdávajú cirkvi. Stávate sa legálnym vlastníctvom cirkvi, ako vysvetlím v texte ďalej. Krst okrem toho spôsobí nasledovné:

 • Odtlačí do tvojej duše nezmazateľnú energetickú pečať. Ide o duchovné právo cirkvi vlastniť ta, bez ohľadu na to, či s tým súhlasíš alebo nie.
 • Vloží do tvojho energetického poľa udičku, takže ostaneš manipulovateľný a závislý.
 • Zatvorí tvoje tretie oko, takže stratíš intuitívny prístup k Bohu.
 • Si pokrstený v „smrť Krista“ (List Rimanom 6,3).
 • Krstom prestaneš patriť sám sebe, patríš cirkvi. Musíš sa podriadiť cirkevným autoritám, slúžiť im, poslúchať ich príkazy a vážiť si ich. Takto to káže katechizmus katolíckej cirkvi.
 • Spraví z teba otroka Boha (List Rimanom 6,22) [cirkev slovo „otrok“ prekladá ako „služobník“, pozn. prekl.].
 • Vloží do teba nasledujúce programy: ego, dedičný hriech, oddelenie od jednoty, vinu, strach, kajúcnosť, pochybnosť.

Zajatci cirkvi

Určite si kladieš otázku, odkiaľ to všetko viem. Nuž, niečo tvrdí samotná cirkev, niečo so sa naučil z vlastnej skúsenosti ako (vyslobodzujúci) terapeut. Známy kardinál z Madridu, Antonio Maria Rouco Varela, tvrdil, „… že katolícky krst nemožno nikdy zrušiť (…), že krst je sviatosť, že zanecháva nezmazateľný znak, a  osoba, ktorá ho prijala, ostane navždy katolíkom.“ Kardinál Rouco pripomína, „že krst platí ‘vždy a večne’, aj keď svoju vieru možno zaprieť. Byť katolíkom je niečo, čo nemožno zmazať – je to súčasť našej DNA“ , čiže je to v nás naprogramované.

DNA je nositeľom dedičnej informácie a slúži, ako uvádza Prof. Dr. Fritz-Albert Popp, ako univerzálny anténny systém a zdroj energie a možno ho náležite programovať. Takže cirkev aplikuje náboženskú kontrolu vedomia a ustavične očkuje ľudského ducha programami ako vina, oddelenie od jednoty, strach atď. (viac o programoch nižšie v texte). Pápež Benedikt XVI. dňa 27.6.2007 v Ríme v príhovore citoval slová svätého Cyrila Alexandrijského (380-444) o krstencovi: „Padol si do sietí cirkvi.“ Svätec ďalej povedal, „je to Ježiš, ktorý si teba, krstenca, prostredníctvom cirkevného krstu zavesí na svoju udičku…“. Tam je to úplne jednoznačne povedané.

Rituály sú vo všeobecnosti štandardizované úkony, ktoré prebiehajú vždy rovnako a odovzdávajú sa z generácie na generáciu. Ich účelom je ustavične opakovať nejakú udalosť, aby ostala pevne ukotvená v kolektívnom podvedomí. Prostredníctvom svojich rituálov je cirkev stále pevnejšia a odolnejšia voči zmenám, keďže takéto rituály pôsobia ako piliere cirkevného systému. V rituáloch sú používané isté znaky a symboly. Každý symbol predstavuje istú vibráciu a ovplyvňuje tvoje podvedomie bez toho, aby si si to uvedomil. Kríž, ktorý kňaz drží nad hlavou krstenca, je znakom smrti a energetickou silou minulosti – vďaka nemu je utrpenie ukrižovania ustavične nanovo živené a v tebe aktivované. V mojich knihách sa tomu venujem podrobnejšie.

To, že táto myšlienka nie je úplne scestná, ukazujú výsledky mojej práce: je to znovu a znovu úžasne vidieť, ako sa život ľudí, ktorí sa oslobodili od cirkevných závislostí a manipulácií, otočil k pozitívnemu!

Krst celkom určite nemá na každého rovnaké dôsledky. Ty alebo tvoji známi sú možno pokrstení a majú vnútorný, láskavý vzťah k Bohu. Možno si povieš, že všetko je dobre. To je celkom možné a dokonca „normálne“. Žiješ však v polospánku. Si ako ryba chytená na udičke, ktorá sa nebráni. Pretože akonáhle sa pokúsiš uniknúť z háčika – Som vinný, zlý človek, nezaslúžil som si byť šťastný, atď. –, začína to bolieť, vôbec netušíš, odkiaľ tieto programy prichádzajú, a vidíš príčiny iba vo vrodených štruktúrach neláskavosti.

Cirkevné programy, ktoré ťa ovládajú

Ktoré programy presne do teba cirkev vkladá? Jeden program má za úlohu ovládať ťa. Keďže tvoja duša bola krstom vyhnaná na samotný okraj tvojho Ja, nedokáže viac plniť svoje úlohy. Namiesto duše preberajú tieto úlohy programy inštalované cirkvou. Takýmto programom je ego. To má teraz, namiesto duše kontrolu nad tvojim emocionálnym, mentálnym, kauzálnym a spirituálnym telom. Ovplyvňuje, kontroluje a riadi tvoje emócie, tvoj zmýšľanie a tvoje spirituálne napojenie. Medzi ďalšie programy patria:

Program oddelenia od jednoty: Energeticky si manipulovaný programom oddelenia od jednoty, ktorý spôsobí, že sa cítiš oddelený od Boha, života a ostatných ľudí. Cítiš sa obmedzený a uzavretý a musíš sa chrániť pred útokmi zvonka.

Program dedičného hriechu: Energeticky si manipulovaný programom dedičného hriechu, ktorý tvrdí, že na tento svet prichádzaš zaťažený hriechom(-mi) a si vydaný na milosť pazúrom diabla. Obrovská vina, ktorej sa nedokážeš zbaviť, leží na tvojom srdci. Je vložená až do bunkovej pamäte.

Program viny: Energeticky si manipulovaný programom viny. Cítiš sa vinný. Inak ani nedokážeš myslieť. Si manipulovateľný cez tieto pocity viny. Rituálmi ako bitím sa v prsia so slovami: „Veľa som zhrešil … moja vina … moja vina … moja preveľká vina“, ktoré sa odriekajú počas každej katolíckej bohoslužby, sa tento program znovu aktivuje.

Program strachu: Energeticky si manipulovaný programom strachu. Takto kráčaš životom ako ochrnutý, ako s pritiahnutou ručnou brzdou.

Program kajúcnosti: Energeticky si manipulovaný programom kajúcnosti. Svojmu utrpeniu a svojej bolesti dáš zdanlivý zmysel tým, že svoj život obetuješ na upokojenie Boha. Takto však navždy ostaneš úbohou obeťou. A ďaleko od svojej sebazodpovednosti.

Program pochybnosti: Je ti odobraná istota večného dobra. Už si si nie istý, či ťa Boh má vôbec rád. Tento program presakuje aj do tvojho každodenného života a vzbudzuje v tebe mnohé pochybnosti: Robím tie správne veci? Som na správnej ceste? Robím niečo zle? Si neistý a hľadáš oporu v živote.

Tieto programy sú do teba vložené okrem iných krstom, a počas vyučovania náboženstva a na katechizme sú ustavične aktualizované. Všetky tieto programy pôsobia v tvojej aure ako implantáty alebo vírusy. A spotrebujú mnoho pamäťovej kapacity! Možno iba preto dokážeme používať iba približne desať percent nášho mozgového potenciálu…

Na svojich seminároch učím, ako tieto manipulácie rozpustiť v sebazodpovednosti. Môžeš to vyskúšať. V meditatívnej polohe vyslov tento zámer:

„Ja … (meno), s mojim  večným a božským vedomím, mám zámer odpojiť moje fyzické telo, moje éterické telo, moje astrálne telo, moje emocionálne telo, moje mentálne telo, moje kauzálne telo, moje spirituálne telo a všetky mne doposiaľ neznáme telá ako aj celú moju multidimenzionálnu bytosť od každej sviatosti krstu, ktorú som niekedy prijal(a), a rozpustiť tak na všetkých úrovniach s ňou spojené manipulácie, najmä znak kríža, pečať, záchytnú udičku, programy a v láske a vďačnosti ich transformovať v božskom zdroji. Teraz!“

Snaha ovládať svet

Cirkev je inštitúcia, ktorá sa už stáročia snaží ovládať svet. V tomto zmysle vydal pápež Bonifác VIII. v roku 1302 bulu Unam Sanctam (Jediná svätá). V nej vyhlásil, že všetky živé bytosti tejto planéty sú podriadené pápežovi:

„ďalej vyhlasujeme, hovoríme, stanovujeme a že všetky ľudské stvorenia úplne pre nevyhnutnosť spásy podliehajú Rímskemu veľkňazovi. [Preklad citácie prevzatý z https://cs.wikipedia.org/wiki/Unam_sanctam]

Takže pápež sa vyvolil za pána sveta a dodnes si tak nárokuje kontrolu nad celou planétou. V nasledujúcich storočiach nasledovali ďalšie tri pápežské dokumenty, ktoré bližšie definovali a celkovo upevnili nárok na nadvládu. V roku 1455 pápež Mikuláš V. pápežskou bulou Romanus Pontifex nariadil, že novonarodené dieťa, podľa obchodného práva, je zbavené všetkých práv vlastníctva. To znamená, že všetkým ľuďom bezprostredne po ich narodení odriekol ich právo na skutočné vlastníctvo. Podľa tejto predstavy dom alebo pôda nepatrí človeku, ale Vatikánu. Príslušný človiečik má iba právo užívania, nič viac. A za toto užívanie platí trvalý poplatok, napríklad v podobe daní.

V roku 1481 pápež Sixtus IV. prostredníctvom buly Aeterni Regis (Veční králi) vydal nariadenie, že každé dieťa, podľa námorného kánonického práva, stráca aj právo na svoje telo. Dozvuk týchto búl sa ukazuje dodnes napríklad v štátom nariadených poručníckych opatrení v oblasti lekárstva, napríklad v nanútenej medicínskej terapii ťažko chorých detí proti vôli svojich rodičov, alebo povinnosť ich očkovania [pozri nedávny smutný príklad zo Slovenska]. V roku 1537 napokon pápež Pavol III. vydal dekrét, v ktorom rímskokatolícka cirkev, podľa talmudského zákona, vzniesla svoj nárok aj na dušu dieťaťa. Pánom blaha duše sa tak stal kňaz, a ten ho vykonáva najmä aktom krstu.

Ježiš a kňazi

To všetko dalo kňazom ohromnú moc! Úplne v rozpore so slovami Ježiša, ktorý odmietal vojnu, obetovanie zvierat a iné obety a drasticky ako nikto predtým zdvihol svoj hlas proti kňazom a teológom svojho národa. Označil kňazov za hadie plemeno, slepých vodcov a pokrytcov!

Chcel každému človeku priblížiť Božiu lásku, na čo netreba žiadnych kňazov ani žiaden kult. Naopak. Teológovia vedú ľudí podľa tvrdenia Ježiša na scestie a do záhuby (Matúš 23, 13). Kto úprimne hľadá Boha, mal by ísť do „tichej izby“, povedal Ježiš počas svojej kázne na hore (Matúš 6, 5-13), kde každý môže hovoriť s Bohom, svojim nebeským otcom. Ľudia nepotrebujú farárov, pretože Boh žije v každej ľudskej bytosti, v každom zvierati, v každej rastline, v celej prírode.

Tento Boh slúži ľuďom, pomáha im, rozvinúť sa do autentických človiečikov. Je to Boh, ktorý nežiada, ale dáva, nesedí niekde „tam hore“, ale žije medzi nami. V nás.

Toto chápanie Boha je určite náročné na pochopenie. Cirkev predsa učí čistý opak. Človek má slúžiť Bohu a takisto aj jeho zástupcovi na zemi, pápežovi. Pretože on je ten, kto má podľa cirkevnej doktríny božskú moc a autoritu, on rozhoduje, čo je dobré a čo zlé a požaduje podriadenie. Biblia však hovorí: „Ale Ježiš privolajúc si povedal: Viete, že kniežatá národov panujú nad nimi, a velikí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. „Nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami velikým, bude vaším služobníkom; a ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vaším sluhom, ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Matúš 20, 25-28). Prečo cirkev nenaplnila tieto výzvy? Kedy cirkev začne slúžiť najvyššiemu blahu človeka? Nielen slovom, ale skutkami!

Veríš v malého boha?

Boh cirkvi je malý boh. Je to boh stvorený človekom. Biblia bola cielene zmanipulovaná, aby obraz Boha vyhovoval cirkevným zámerom. A tak nám bol predhodený pomstychtivý, trestajúci, žiarlivý, urazený a požadujúci boh, ktorý nemá s realitou nič spoločného. Aby sme sa napriek tomu cítili byť týmto bohom priťahovaní, tak nám tvrdia, že to všetko vraj robí iba z lásky. Skutočná láska je však bezpodmienečná.

 • Nepotrebujeme učenie, ktoré tvrdí, že sme sa narodili v hriechu a vo vine.
 • Nepotrebujeme kňazov, ktorí podkopali našu sebazodpovednosť.
 • Nepotrebujeme cirkev, ktorá nás drží v zajatí svojho manipulačného systému.

Pretože:

 • Nie si tu na zemi, aby si slúžil bohovi.
 • Nie si tu na zemi, aby si si zaslúžil nebo.
 • Nie si tu na zemi, aby si hľadal Vôľu Božiu a plnil ju.
 • Nie si tu na zemi, aby si sa cez kríž a utrpenie naučil svoje lekcie.
 • Nie si tu na zemi, aby si všetkým vyhovel.
 • Nie si tu na zemi, aby si sa stal malý, závislý a nedôstojný.
 • Nie si tu na zemi, aby si bol nešťastný.
 • Nemusíš byť slepo poslušný.

Si tu na zemi, aby si viedol milujúci, radostný, vďačný a extatický život!

Pre tie osoby, ktoré v mene nesprávne pochopeného Boha potláčajú svoj vlastný život, má Ježiš tvrdé slová: Pozor, tieto osoby sú nebezpečné, pretože zdanlivo sú to príkladní ľudia, v skutočnosti sa podobajú „hrobom, obieleným vápnom, ktoré sa síce zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a každej nečistoty.“ (Matúš 23, 27) [preklad prevzatý z Roháčkovej Biblie]. Nábožný nie je ten, kto sa ukrýva za vieru, ale ten, kto uznáva a žije svoj život v jeho hojnosti.

Prišiel čas pustiť to

Aby bolo možné ďalej sa rozvíjať, je potrebné pustiť všetko, čo potláča a obmedzuje. Sedem sviatostí katolíckej cirkvi nie sú znakmi dobra, sú to nástroje moci a závislosti. Viera, že je potrebné mať sprostredkovateľa medzi človekom a Bohom, spočíva na viere, že medzi človekom a Bohom je priepasť, ktorú nemožno prekročiť vlastnými silami. To však nezodpovedá pravde. Ježiš potvrdil našu jednotu s Bohom a pomáha nám spomenúť si, kto v skutočnosti sme. na to však nepotrebujeme Ježiša ako sprostredkovateľa. Ježiš, ako každý iný majster, iba ukazuje cestu, otvára dvere. Cestu musíme absolvovať my sami. Nevkladajme preto zodpovednosť do druhých rúk. Prevezmime zodpovednosť za seba do vlastných rúk!

Zdroj: https://www.sein.de/wie-die-kirche-durch-macht-manipuliert/

Preklad z nemčiny ďurino, október 2015

Komentár:

Viem, že existujú zápisy o každom jednotlivcovi, a krst je jedným z takýchto zápisov. Kto vie, ten takýto zápis dokáže zmerať. A tiež ho odstrániť.

Takýto zápis môže poznačiť život človeka a jeho potomkov na niekoľko generácií. Môže byť pozitívny, ale aj negatívny. Môže aj zabiť. Kto je skeptik, nech si dohľadá, ako skončil napr. Ariel Šaron.

Je azda iba jeden spolok, ktorý si vešia na stenu ulovenú zverinu. Sú to poľovníci. Nazývajú to… TROFEJ (pozri nasledujúci obrázok).

pope
Trofej?

Ste si istí, aké bytosti živíte, keď chodíte do kostola a zúčastňujete sa krvavých rituálov („toto je moja krv…“, „toto je moje telo…“)?

42 komentárov k “Manipulačné programy cirkvi”

  1. Filip, viera v Boha a cirkevný ovečkizmus sú dva rôzne svety. Mne nesplývajú. Zdá sa, že tebe áno.

   1. To je super správa!
    A kedy si to konečne začal rozlišovať?
    Potom vyvstáva otázka čo ten Boh chce? Či nás nechal bez inštrukcií,len tak ,však každý si už nejakú tú cestu nájde,alebo nám povedal ,čo je Jeho vôľa?
    Ale to by som už od teba chcel asi priveľa:)

   2. musim to napaisat rokmi od starych krestanou je zname ze v dusi cloveka po pokrste ostava horiaci kríž-ci uz verite alebo nie snad historia je slabyym dokazom ako rozne cirkvi vadli narom a dokonca niektotích zmenili na ludske bestie -skutocne na zamyslenie !

    1. Oprava-musim to napisat rokmi od starych krestanou je zname ze v dusi cloveka po pokrste ostava horiaci kríž-ci uz verite alebo nie snad historia je slabym dokazom ako rozne cirkvi vladli narodom a dokonca niektorích zmenili na ludske bestie -skutocne na zamyslenie ! clanok otvara oci aj ked pisete ze ja manipulativny -kolko kostolov .mesit ci synagog potvrdzuju otrocke zdieranie narodov –

  1. „A musíš vziať svoj kríž a nasledovať ma, inak nebudeš mojim učedníkom. Ak to neurobíš, stretneš ma na poslednom súde. A Boh bude oslávený v tvojej záhube…“

   Som sklamaný filip, že sem hádžeš takéto zvrhlosti. Neviem kto robil to video, nie je tam jediný argument… ide z toho ťažký fanatizmus… nedokázal som dopozerať… takto si predstavujem ľudí, ktorí vo svojej zaslepenosti dokážu zaživa upáliť a ešte vykrikovať, že oheň čistí, a potom vykonať právo prvej noci na niektorom z detí/dievčat/žien, ktoré pasie…

   Fuj tajbl…

   1. Porozmýšľaj ,prečo nedokážeš odpovedať na moju otázku a vlastne ani popísať to ,v čo veríš. Vieš len opľúvať to ,čomu nerozumieš.

    1. Zlodej kričí chyťte zlodeja 🙂
     Filip veď ty rovnako opľúvaš všetko čo nie je tak ako si ty myslíš. Čo si ale vytvoril ty sám?
     PS tie videa čo si tu dal – podľa mňa čistá manipulácia a programovanie.

  2. filip-prečo papez pouziva sanasky kríz na obrazku?Preco tkz papez po zvoleni sluzi cierne omse?kkto mi odpovie ?

 1. Souhlasím…., nicméně i tento článek může být manipulací :-))). Souhlasím, ale jen do jisté míry. 🙂 Člověk není Bůh! My máme DUCHOVNÍ, nikoliv Božský původ. Takže i ta vysvobozovací formule – modlitba musí být upravena, aby fungovala. Srdečně Vás zdraví Jáchym 🙂

 2. Co nelze nikdy zrušit je skutečně duchovní otisk. Ale celý ten jemnohmotný výtvor okolo toho ANO. Ten bych ani nerušil…:-), pouze bych žádal (a souhlasil) o odstaranění všech těchto „různých udiček“ a manipulací, magických církevních výtvorů….a tu trochu skutečného duchovního bych ponechal, s tím, aby skončilo jeho využívání k ovládání a k manipulaci. Vůči duchovnímu otisku se můžete osvědčit nebo také zpronevěřit, ale nezrušíte to, to je pravda. To, že nejde zrušit „ten církví vytvořený obal okolo duchovního při křtu“ pravda NENÍ! Tím „bohem“, na kterého se věřící obrací je stínový vládce planety Země = jemu dělají otroka a na tom je i postavena Bible a další spisy.Tohoto vládce, kterého církevními obřady vlastně uctívají (a všechny okolo něj) takto nabíjí energií, ale s Bohem tihle nemají nic společného. ANO !!! Takhle to zase vidím já sám…..

  Jáchym

 3. Ještě upřesním. V předchozím komentáři jsem měl na mysli, že bych určitě nerušil duchovní otisky, ale jen jemnohmotné výtvory okolo toho všeho a žil vlastní život v přirozené duchovnosti přirozeného života. Jáchym

 4. Moc děkuji za článek, který mi mnoho věcí objasnil, opravdu přímo „AHAčlánek“ ! Přečtením odblokování, které uvádíte, se všechno vyčistilo a mám pocit, že se vznáším :).Byla jsem jen pokřtěná, ale vždycky jsem měla spojení k Bohu nebo Univerzu nebo Tvůrci jakoby napřímo :-), žádnou církev k tomu nepotřebuji, a tak to má mnoho lidí v našich dvou zemích…Děkuji, článek jsem si bez dovolení zkopírovala, je moc důležitý, i za to dodatečně děkuji 🙂

  1. Inka,tento článok u teba i ďalších blúdiacich splnil svoje poslanie.
   Otvára vám cestu k bohu,ktorého si vytvoríte vo svojich predstavách,takže ste potom bohmi sami sebe.Váš boh vám potom dáva len také inštrukcie,ktoré vám vyhovujú a vy ste potom happy:)
   Každý z vás má potom inú predstavu a teda iného boha ,ktorému slúži.
   Ten pravý Boh,ktorý stvoril svet a dal nám presné inštrukcie a dokonca svojho Syna je potom ďaleko od vás a tak aj vy budete nielen tu ,ale aj po smrti tela ďaleko od neho.
   Tak si tých vašich individuálnych bôžikov užite,lebo po smrti si budú oni užívať vás vo svojom „kráľovstve“ satana.
   PS: charakteristické pre vašich i Ďurinovho boha je ,že je to boh chaosu,ktorý nepozná pravdu a jeho „múdrosťou“ je ,že pravdy niet a všetko je vec názoru a koľko názorov ,toľko právd.:)Je to bláznivý boh ,ako i tí,ktorí si ho dobrovoľne vybrali za svojho.Ale najdôležitejšie pre vás je ,že je ku všetkému tolerantný:)
   Každý si vyberie to ,čo je jeho srdcu a jeho mysli bližšie.Tak si len tieto nezmysly pestujte a zalievajte ďalšími bludmi ako kvetinky:)

   1. Filip, vkladáš mi do úst výroky a tvrdenia, ktoré nie sú moje.

    Máš problém porozumieť písanému slovu? Vyrábaš si konštrukcie, ktoré tu nikto nešíri.

    Možno celý svoj (duchovný) život robíš niečo zle. Také niečo ťa nenapadlo?

    Priblížim ti to na príklade tvojej gramatiky, píšeš nesprávne čiarky. Keď v takej jednoduchej veci ako sú pravidlá materinského jazyka robíš niečo celý život zle, pokojne sa môže stať, že v oveľa zložitejších, abstraktných pojmoch a otázkych si tiež mimo.

    Alebo ich píšeš zle úmyselne?

    Bez urážky, porozmýšľaj.

    1. Ďurino,keď ty píšeš totálne nezmysly na úrovni posledného zúfalého zblúdilca,ktorý sa z toho všetkého čo vidí nedokáže vysomáriť, ale gramaticky správne,tak je to prejavom čoho? Múdrosti a pekného vzťahu k materinskému jazyku?:)

      1. Lebo tu máš aj dobré veci o farmabiznise a niektoré ďalšie:) Bohužiaľ máš tu aj kopu nezmyslov ako Awake,tvojho Eliho Ravageho,o pekle a podobné „múdrosti“.
       Čo tu chceš mať len samých pritakávačov a pochlebovačov,či čo?

       1. To si dobre napísal že lebo tu máš aj dobré veci. Ja si myslím že takto je to na každých stránkach, že sú tam dobré veci (dobré pre mňa) a iné s ktorými už súhlasiť nebudem. Pre mňa neexistuje stránka kde by som našiel len všetko s čím súhlasím a takto je to aj v poriadku. Ak ale s niečím nesúhlasím tak dávať na to nenávistne komentáre podľa mňa nikam nevedie – to mi príde ako keby som bol nejaký magor s nevysporiadanou traumou (či už s detstva, alebo predošlého života), ktorý nenávistným slovom potrebuje dať každému najavo že toto nie je TO správne a všetci čo máte iný názor ste …

        Ja si myslím že jedíný koho dokažem zmeniť som ja sám – a teda áno môžem vyjadriť svoj nesúhlas s článkom / názorom ale všetko sa dá robiť s láskou a nie nenávisťou a nadávkami. A keď s niečím nesúhlasím tak za tým by mal nasledovať môj názor ako to vidím ja – potom to je aj konštruktívne.

        Naša Slovenčina je veľmi nádherná a slovo má veľkú silu – z môjho pohľadu je slovný útok horší ako fyzický a človek potrebuje byť podstatne viac trénovaný aby sa cez to preniesol.

        Takže aj ta moja otázka že prečo tu chodíš bola myslená skôr v kontexte že či ťa to nejako uspokojuje tu dávať tieto útočné komentáre a pod?

        Ja Ďurinovi ďakujem že táto stránka je a že aj napriek ohlásenému koncu stále funguje a niečím novým ešte prispeje 🙂

        1. No veď práve preto ,že odviedol neskutočný kus dobrej roboty z ktorej máme mnohí úžitok a zdarma je škoda,že tak blúdi v tom najpodstatnejšom.

  2. Nechala si sa oklamať, padla si do diablovej žumpy a si z toho happy. Denne stretávam takých šťastlivcov, ako si ty a je mi ich fakt ľúto.

 5. Zaujimavy clanok a este zaujimavejsie reakcie ludi..
  Povedzte mi preco v tychto preberanych clankoch nie je uvedeny autor? Poklikal som a pozrel koho nazor je tu vlastne zdielany, takze:
  Kurt Meier to je ten pan. To je prva vec, aby som vedel ze kto sa to ku mne prihovara.

  Druha vec. Vy nie ste boh. Vy ste jeho sucastou. Ste jednou z mnoha jeho realizacii. A to je trosku rozdiel.

  Potom niektore veci, ktore ten pan hovori, nie su uplne pravdou. Napr.:

  „Zatvorí tvoje tretie oko, takže stratíš intuitívny prístup k Bohu.“ – nie som pokrsteny, zatvorene tretie oko ma ovela viac suvislosti s dalsimi vecami a nie „len“ cirkvou..

  toto je tiez velmi plytke: „Vloží do teba nasledujúce programy: ego, dedičný hriech, oddelenie od jednoty,“

  EGO je predsa sucastou cloveka, tela, a jednou z veci alebo uloh v zivote, je prave naucit sa s nim pracovat, zvladnut ho a zit s nim v harmonii — sami velmi dobre poznate ludi, ktorym EGO prestreluje moc, alebo su nim az moc ovladany.. opat nema to nic s cirkvou..

  Dedicny hriech.. pokial si zoberiem ze som sa inkarnoval uz X tisic krat a ziadne krestanstvo ani ine „nabozenstva“ tu neboli opat, mina sa jeho vyklad ucinku.

  Oddelenie od jednoty.. Opat velmi kratkozraky pohlad ma chlapec Kurt Meier. K oddeleniu od jednoty doslo hlavne padom do hmoty.. nie cirkvou.. Kurt by mal viac hladat v sebe.

  Avsak co sa tyka programov opakovanych v kostoloch a chramoch, s tym suhlasim, pretoze cim castejsie ste v urcitom prostredi a dostavate odtial „jasne“ informacie opakovane, postupne ich prijimate za pravdu.. To iste sa deje v islame.. Tam je ta indoktrinacia este tvrdsia a este radikalnejsia, pricom odchod sa tam tresta roznymi sposobmi.

  Takze aby som to zhrnul, programy s ktorymi narabaju hlavne islam a krestanstvo, len utvrdzuju programy, ktore uz clovek mal, alebo ich prave pritomnostou v tychto „nabozenstach“ ziskal.

  Takze skutocnym riesenim je rozvijanie v prvom rade vnutornej sebalasky a cistenie duse ako aj vsetkych podvedomych vzorcov a energetickych blokov vo vas. Dalej praca s egom a praca so vsetkymi priputanostami, ktore si vytvarate kazdy bozi den 🙂 A pamatajte priputanost je najvacsim problemom, pretoze vytvara utrpenie…

  Ak by ste nevedeli na co vsetko mozete byt priputany tak spomeniem zopar: muz, zena, deti, peniaze, minulost, buducnost, telo, jedlo, hmotne statky, nabozenstvo, sex, atd…

  1. …pokial si zoberiem ze som sa inkarnoval uz X tisic krat … to je preboha čo ? To čucháš toluén ? Niekto vymyslel reinkarnáciu a hneď sadnú muchy na lep.

 6. Četla jsem o křtu na slovanských védách, psali tam, že křest je dost temný rituál, při kterém je člověk odříznut od energie. Tu větu jsem četla asi ve tři ráno, úplně sama v celém domě ve druhém patře. Když jsem tu větu dočetla, s třísknutím se rozletělo dokořán okno, které bylo vnitřně i vnějšně zavřeno na kliku a utěsněno na zimu. Vyklonila jsem se do tmy a bylo úplné bezvětří. Zajímávé bylo, že jsem se vůbec nelekla, ani nebála, jen jsem pojala naléhavou myšlenku, že se musím nechat vyškrtnout od katolíků, křtili mne jako děcko, ale nějak se mi to nepodařilo. Jinak, věřím bohu, ne v boha a už vůbec žádné církvi.

  1. Bol som na mnohých krstoch, žiaden temný rituál, o ktorom tu čitateľov presviedčate. Jednoducho ste sa nechali oklamať. Odrezali ste sa od cirkvi a Boh vám dal znamenie, vpustil vám do domu a duše diabla a nechali ste sa ním spútať. Sama uvidíte a pocítite, čo s vami falošná sloboda urobí. Vy ste ešte na to aj hrdá.

 7. Clanok je mimoriadne tendencny, manipulativny a plni ucel tych, ktori su za nim. Zrejme jeho autor bol ako dieta bud telesne a psychicky tyrany, alebo inak zneuzivany. Ja som zil v laskyplnom prostredi katolickej rodiny a v prostredi, kde evanielium a ucenie cirkvi nas viedlo k sluzbe inym a skutocnej radosti zo zivota. Boh tuzi po tom, aby sa clovek pre neho rozhodol slobodne a dava plnu slobodu aj tym, ktori proti nemu bojuju a zvadzaju aj inych z cesty k nemu. Poznam osobne mnohych, ktori nasli cestu do cirkvi a poznam ich osudy, ked z uplnej beznadeje, sputani demonickym ucenim nasli prave poznanie a ich svet sa obratil naruby k lepsiemu zivotu a perspektivne i k zivotu s Bohom. V clanku je tak mnoho nepravdivych tvrdeni, ze sa nimi ani nezaoberam. Je mi len luto tych, ktori sa nechavaju zviest lstivym demonickym mudrovanim a uplnymi nezmyslami o reinkarnaciach, tretim okom, … odporucam vsetkym si naladit radio Vatikan, vypocut si papeza priamo a nie takto manipulativne sprostredkovane a nebude im treba ziadne tretie oko, lebo uvidia skutocnost nezahmlenu tymito hlupostami o ktorych pisete.

  1. Pre Paľo Šramko:

   1) Vaše domnienky o detstve autora sú nesprávne a pôsobia hlúpo. Optika typu „kto píše niečo, s čím nesúhlasím, bol v detstve zrejme týraný psychicky alebo telesne“ značne skresľuje vaše vnímanie reality okolo vás.

   2) Poznám mnoho ľudí, ktorí žijú radostne, v súlade so svojim okolím, robia aj služby iným, a nepotrebujú na to rímskokatolícku cirkev, nepotrebujú počúvať rádio Vatikán. Vo vašom svete zrejme neuveriteľné, však?

   3) Článok nijakým spôsobom nepopiera existenciu Boha ako prvotnej príčiny našej existencie. Boh vie byť prítomný aj v prírode, v nás, vo zvieratách – nielen v kostole postavenom na silovom mieste pôvodných obyvateľov, v ktorom je na kríži umučená trofej.

   4) Vôbec vám nemusí byť ľúto „tych, ktori sa nechavaju zviest lstivym demonickym mudrovanim a uplnymi nezmyslami“. Každý sme zodpovedný sám za seba. A verte mi, možno vám raz príde ľúto, že ste vypli mozog, zatvorili sa všetkému novému a počúvali rádio Vatikán.

   5) „V článku je tak mnoho nepravdivých tvrdení, že sa nimi ani nezaoberám.“ Skúste dať aspoň 2-3 nepravdivé tvrdenia z tých „tak mnoho“…

    1. Vôbec nie, si úplne mimo. Nevieš čítať. Vo svojich prípevkoch som možno kritický k tým, čo na viere zarábajú. A to je niečo úplne iné.

    2. Filip, takže uznávaš existenciu iných Bohov okrem kresťanského?
     A kto je ten kresťanský Boh, je to ten Jehova?
     Ak áno, skús skúmať (ale, len v zdrojoch pre teba prijateľných) odkiaľ a za akých okolností sa tento Yahweh objavil na scéne…

 8. Absolútne nekompetentný článok. Žiadne argumenty, len prázdne samoľúbe slová a frázičky. A všetko zabalené do lží , klamstva a demagogických tvrdení. Cirkev a viera v Boha, jeho uctievanie a vzdávanie mu chvály človeka úplne oslobodzuje, kým Ty – topiac sa podávaš ruku vodníkovi. Myslíš si, že si slobodný a pritom si otrokom hriechu. Poznal som veľké množstvo ľudí, ktorí žili v otroctve hriechu, sexu, drog, alkoholu a zlodejstva. Cítili sa slobodní ako Ty, mudrovali ako Ty a keď vďaka cirkvi (RKC) našli cestu k Bohu sa z nich stali z nich slobodní, radostní a milujúci ľudia.
  Je mi Ťa lúto

 9. Ahoj všem ,zajímavý článek, zajímavé názory. Jen si nemohu pomoct,ale přijde mi to tady jako v politice,kde si většina tvrdě hájí to své..)

  Já osobně to vnímám tak, že každý má právo na své poznání a na své vnímání světa a Boha a měli bychom s úctou a respektem dovolit druhým jít jejich vlastní cestou. Kdo potřebuje chodit do kostela a cítí se tam dobře,at chodí, kdo cítí, že už to pro něj není a je s tím v souladu, at odejde.Důležité je nechat každému jeho názor a jeho život, ke kterému on v tento čas dozrál.

  Článek o křtu mě zaujal, sama jsem byla vychovávaná v křestanské rodině, kde vládnul ale trestající bůh, kterého jsme se báli. Až časem jsem si uvědomila, že to jak jsme žili nebylo o Bohu jako takovém,ale o jeho představě, kterou přijala naše rodina a ta byla hodně pokřivená.

  Znám rodiny, které opravdu přijali láskyplného Boha, chodí do kostela a pro ně podle mě bude křest požehnáním. Protože žijí v lásce a vůbec o tom nepochybují. Ten kdo přijal pomstychtivého a trestajícího boha pro něj může znamenat to, co popisuje ďurino v článku.

  U nás to byl v minulosti také ten trestající bůh než jsem pochopila, že nastavení boha v sobě mohu změnit jen já ..žijme a nechme žít ..krásný den Janina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *