Fajčenie chráni pred rakovinou pľúc

fukushima-nuklear

Každý rok vydávajú tisíce lekárov a iných členov „protifajčiarskej inkvizície“ miliardy dolárov na to, aby udržali to, čo je bezpochyby najzavádzajúcejším, no úspešným spoločenským podvodom histórie. S podporou väčšiny západných vlád títo orwellovskí lobisti prenasledujú fajčiarov s fanatickou horlivosťou, ktorá s odstupom zatienila smiešny debakel americkej prohibície, ktorá začala v roku 1919 a trvala až do roku 1933.

V súčasnosti sa s oprávneným údivom pozeráme späť na americkú prohibíciu. Je to skutočne pravda, že jeden celý národ strpel, aby mu malá skupina fanatikov bijúcich na poplach zakázala pivo či pálenku? Áno, žiaľ, je to pravda, napriek úplnému nedostatku dôkazov o tom, že alkohol ľuďom, pokiaľ ho nepijú skutočne v astronomických množstvách, škodí.

Žiaľ, bezpečnosť konzumu alkoholu pre človiečikov bijúcich na poplach vôbec nebola zaujímavá; ich jediným, skutočným cieľom bola kontrola nad ostatnými. Američania očividne „zhrešili“, keď si dopriali zopár alkoholických nápojov, puritáni však v mene Boha zasiahli, aby sa všetci cítili opäť mizerne.

Aj keď medzi alkoholom a tabakom nie je priama súvislosť, história americkej prohibície je dôležitá, pretože umožňuje pochopiť, ako je to možné, že hŕstka horlivcov dokázala ovládať správanie a život miliónov ľudí. V súčasnosti sa deje presne to isté s fajčiarmi, aj keď tentoraz na objednávku vládnych horlivcov a ignorantských lekárov a nie náboženských fanatikov  bijúcich na poplach.

Niektoré vlády vedia, že ich bývalé konanie je v priamej príčinnej súvislosti s väčšinou prípadov rakoviny pľúc a rakoviny kože na celom svete, vyvíjajú preto veľké úsilie, aby odvrátili pozornosť od svojej zodpovednosti a žalovateľnosti, aby pozornosť verejnosti presmerovali na neškodné biologické tabaky. Ako uvidíme ďalej v tejto správe, jednoduchý biologický tabak ešte nikdy nikomu neuškodil. V niektorých prípadoch dokáže (biologický tabak) prekvapivo pôsobiť v zdravotnej prevencii.

Nie všetky vlády na svete zdieľajú rovnaký problém. Japonsko a Grécko majú najvyšší počet dospelých fajčiarov cigariet na svete, no najnižšiu mieru výskytu rakoviny pľúc. Naopak, Amerika, Austrália, Rusko a niektoré ostrovné skupiny na juhu Tichého oceána majú zasa najnižší počet dospelých fajčiarov cigariet na svete, zároveň však aj najvyššiu mieru výskytu rakoviny pľúc. To je prvá indícia, ktorá pomáha rozlúsknuť toto absurdné ale neoblomné klamstvo histórie západnej medicíny, že „fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc.“

Európania sa prvý raz zoznámili s tabakom v roku 1492, keď Kolumbus a jeho spoločník, bádateľ Rodrigo de Jerez prvýkrát videli fajčiť kubánskych domorodcov. Ešte v ten istý deň si de Jerez prvýkrát potiahol a zistil, že fajčenie je veľmi uvoľňujúce, presne tak, ako ho miestni ubezpečovali. To bola dôležitá udalosť, pretože Rodrigo de Jerez odhalil to, čo Kubánci a domorodí Američania vedeli už po stáročia: že fajčenie cigár a cigariet je nielen uvoľňujúce, ale okrem toho lieči kašeľ a ďalšie ľahké ochorenia. Keď sa Rodrigo de Jerez vrátil domov a na ulici si hrdo zapálil cigaru, ihneď ho zatkla zdesená španielska inkvizícia, ktorá ho väznila tri roky. De Jerez sa tak stal prvou obeťou protifajčiarskej loby.

Za menej ako sto rokov sa fajčenie stalo v celej Európe veľmi obľúbeným a prijímaným spoločenským zvykom a z kolónií sa dovážali tisíce ton tabaku na uspokojenie rastúceho dopytu. Stále viac spisovateľov oslavovalo tabak ako univerzálny liek na rôzne ľudské choroby. Začiatkom 20. storočia fajčil takmer každý druhý človek, ale výskyt rakoviny pľúc zostal na nízkej, takmer nepodchytiteľnej úrovni. Potom však 16. júla 1945 došlo k mimoriadne desivej kataklizmatickej udalosti, ktorá sa nakoniec stala príčinou toho, prečo západné vlády navždy prekrútili predstavu o fajčení.

K. Greisen spomína:

„Keď intenzívne svetlo zoslablo, odložil som tmavé sklo a pozrel sa priamo k veži. Približne v tom okamihu som si všimol modrú farbu obklopujúcu mrak dymu. Potom niekto zvolal, že by sme mali sledovať postup tlakovej vlny nad zemou. Vyzerala ako jasne osvetlená kruhová oblasť tesne pri zemi, ktorá sa pomaly šírila smerom k nám. Mala žltú farbu.“

„Jednou z vecí, ktoré ma prekvapili, bola stálosť toho dymového mraku. Po úvodnej prudkej explózii získala spodná časť mraku zdanlivo ustálený tvar a zostala bez hnutia visieť vo vzduchu. Jeho horná časť medzitým ustavične stúpala nahor, takže po niekoľkých minútach dosiahla výšku najmenej osem kilometrov. Tam sa začala pomaly kľukatiť v dôsledku premenlivých rýchlostí vetra v rôznych výškach. Stĺp dymu na začiatku vzostupu prenikol mrakom a zdalo sa, že mrak na neho nijako nevplýval.“

trinitytest

© Inconnu

Bola to smutne známa jadrová skúška Trinity (na obrázku), prvá jadrová zbraň, ktorá vybuchla v atmosfére. Šesťkilogramová guľa z plutónia, zhusteného na nadkritickú hodnotu výbušnými šošovkami. Trinity explodovala nad územím štátu Nové Mexiko silou rovnajúcou sa približne 20 000 tonám TNT. V niekoľkých sekundách boli do atmosféry vymrštené miliardy smrtiacich rádioaktívnych častíc a vynesené až do nadmorskej výšky takmer desať kilometrov, odkiaľ ich dýzové prúdenie (jetstream, prúdenie vysokou rýchlosťou) rýchlo roznieslo široko ďaleko.

Americká vláda, napriek tomu, že vedela o radiácii a bola si veľmi dobre vedomá jej smrtiacich účinkov na ľudí, nemilosrdne nariadila vykonať tento test v absolútnom pohŕdaní ľudským zdravím a životmi. Právne to bola trestuhodne hrubá nedbanlivosť, na to však americká vláda kašlala. Skôr či neskôr bude tak či onak „nájdený“ iný vinník pre všetky dlhodobé účinky, ktorými trpeli Američania a ďalší občania v miestnych aj oveľa vzdialenejších oblastiach.

Ak vám na pláži pristane na tvári jediná mikroskopická čiastočka rádioaktívneho spadu, dostanete rakovinu pokožky. Po vdýchnutí jedinej čiastočky toho istého smrtiaceho svinstva sa nevyhnete úmrtiu na rakovinu pľúc – okrem prípadu, že ste mimoriadne šťastný fajčiar cigariet. Pevná, mikroskopická rádioaktívna čiastočka sa zaryje hlboko do pľúcneho tkaniva, rýchlo premôže obmedzené telesné zásoby vitamínu B17 a vyvolá neobmedzené, nekontrolovateľné delenie buniek.

Ako si môžeme byť absolútne istí, že častice rádioaktívneho spadu skutočne vždy vyvolajú rakovinu pľúc, ak je osoba exponovaná zvnútra? Praví vedci, na rozdiel od lekárskych šarlatánov a propagandistov vlády, s tým nemajú problém. Aby ľubovoľná teória bola vedecky akceptovaná, musí byť najskôr overená v zhode s tvrdými požiadavkami, na ktorých sa vedci všeobecne dohodli. Najprv museli izolovať podozrivý rádioaktívny činiteľ, potom skúsili v prísne kontrolovaných laboratórnych experimentoch dosiahnuť uvedený výsledok, to znamená vyvolať u cicavcov rakovinu pľúc.

Vedci takto v priebehu rokov neľútostne obetovali desaťtisíce myší a krýs, ktorých pľúca cielene vystavovali pôsobeniu rádioaktívnych látok. Zdokumentované vedecké výsledky týchto rozličných pokusov sú identické: každá myš alebo krysa si vyvinula rakovinu pľúc a každá myš alebo krysa na ňu uhynula. Z teórie sa tak stal neľútostný vedeckých fakt získaný v prísne kontrolovaných laboratórnych podmienkach. Podozrivý činiteľ (rádioaktívna látka) po vdýchnutí cicavcom spôsoboval predpokladaný výsledok (rakovinu pľúc).

Celkovú závažnosť rizika rakoviny pľúc pre človeka, spôsobeného atmosférickým rádioaktívnym spadom, nemožno dostatočne zdôrazniť. Pokým Rusko, Veľká Británia a USA 5. augusta 1963 postavili atmosférické jadrové skúšky mimo zákon, v ovzduší bolo rozptýlených už viac ako 4 200 kilogramov plutónia. Keďže vieme, že terminálnu rakovinu pľúc u človeka spôsobí menej ako jeden mikrogram (milióntina gramu) vdýchnutého plutónia, vieme aj to, že milé vlády našich spojencov rozprášili do ovzdušia približne 4 200 000 000 (4,2 miliardy) smrtiacich dávok, pričom polčas rozpadu týchto rádioaktívnych čiastočiek je najmenej 50 000 rokov.

Začínate mať strach? Žiaľ, bude to ešte horšie.

Na nasledujúcom videu je veľmi sugestívny prehľad uskutočnených jadrových výbuchov (prinajmenšom tých, o ktorých sa vie):

Vyššie spomenuté plutónium je súčasťou samotnej jadrovej zbrane pred jej výbuchom, ďaleko väčšie množstvo smrtiacich rádioaktívnych častíc je však vytvorené z obyčajného prachu alebo piesku, vysatého pri výbuchu z pôdy a ožiareného počas vertikálneho výstupu cez ohnivú guľu explodovanej zbrane. Tieto častice tvoria najväčšiu časť stĺpca „dymu“ na každej fotografii atmosférického jadrového výbuchu. Vo väčšine prípadov je takto odsatých a natrvalo ožiarených niekoľko ton materiálu. Buďme však na okamih konzervatívni a vychádzajme z toho, že pri každom atmosférickom jadrovom teste bolo do ovzdušia vtiahnutých iba 1 000 kilogramov povrchového materiálu.

Predtým, ako ich Rusko, Veľká Británia a USA zakázali, uskutočnili celkovo 711 jadrových skúšok v atmosfére, pričom vzniklo 711 000 kilogramov smrtiacich mikroskopických rádioaktívnych čiastočiek, ku ktorým ešte musíme pripočítať pôvodných 4 200 kilogramov materiálu zo samotných bômb, takže aj pri opatrnom odhade tu máme celkovo 715 200 kilogramov. Je to viac ako milión smrtiacich dávok na kilogram, to znamená, že milé vlády spomínaných krajín zamorili atmosféru počtom viac ako 715 000 000 000 (715 miliárd) takých dávok, čo je dosť na to, aby u každého muža, ženy a dieťaťa na Zemi 117-razy vyvolali rakovinu pokožky a rakovinu pľúc.

lung_bar

© WHO
Početnosť výskytu rakoviny pľúc a úmrtnosť podľa pohlaví a krajiny

Skôr než sa na to opýtate: nie, tieto rádioaktívne častice nezaniknú, aspoň nie za vášho života alebo života vašich detí a vnúčat. Pri polčase rozpadu 50 000 rokov alebo aj dlhšom, tieto nespočetné trilióny smrtiacich, vládami vytvorených rádioaktívnych častíc nás budú sprevádzať v podstate naveky. Mocné prúdenia rozniesli tieto častice náhodne po celom svete, hoci v obvode niekoľkých tisíc kilometrov okolo miest pôvodných testov vykazujú vyššiu koncentráciu. Náraz vetra alebo iné narušenie povrchu stačí na to, aby sa opäť dostali do ovzdušia a vytvorili vážne nebezpečenstvo pre všetkých ľudí v prostredí.

Kedysi nevinná aktivita na pláži, letná hra v piesku, sa dnes môže blížiť samovražde, ak sa podarí zvíriť zopár rádioaktívnych častíc, ktoré sa prilepia na tvár alebo ich človek vdýchne do pľúc. Doberali sme si Michaela Jacksona, keď sme ho videli niekde na letisku s ochrannou maskou cez nos a ústa. Môže to byť na pohľad výstrednosť, Michael by však väčšinu z nás takmer isto prežil.

Dvanásť rokov po kataklizmatickom teste Trinity si západné vlády uvedomili, že sa im veci kompletne vymkli z rúk. Správa Britskej rady pre lekársky výskum z roku 1957 uvádza, že celosvetová „úmrtnosť na rakovinu pľúc v období rokov 1945 až 1955“ sa viac ako zdvojnásobila, hoci pre to nebolo ponúknuté žiadne vysvetlenie. V priebehu toho istého desaťročia sa počet úmrtí na rakovinu v bezprostrednej blízkosti Hirošimy a Nagasaki strojnásobil. Od roku 1945 až do oficiálneho ukončenia atmosférických jadrových skúšok v roku 1963 sa počet prípadov výskytu rakoviny pľúc na tichomorských ostrovoch zvýšil päťnásobne. Potom, ako vlády úplne zasvinili životné prostredie na 50 000 rokov, nastal pre „veľkú vládu“ čas, spustiť dôležité akcie na odvrátenie skutočných príčin.

iaea_001

© Internet

V roku 1959 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uzavrela s Medzinárodnou agentúrou pre jadrovú energiu (IAEA) dohodu, ktorá tejto v prospech jadra nastavenej organizácie priznáva právo vetovať výskum zo strany WHO, týkajúci sa dôsledkov žiarenia. Išlo o to, ako presvedčiť ľudí, že za svoju rakovinu pľúc si môžu sami. To znamená, ako im podsunúť, že za svoje ochorenie si môžu sami a nie vláda, ktorá sa tak zbaví obviňovania a žalovania? Jediná neprehliadnuteľná substancia, ktorú ľudia vdychovali do svojich pľúc, ak odhliadneme do vzduchu, bol tabakový dym, vláda preto stavila na tento ťah. Nedostatočne kvalifikovaní medicínski „vedci“ boli náhle zaplavení obrovským množstvom štátnych podpôr, ktoré mali všetky za cieľ, dosiahnuť rovnaký koncový výsledok: „Dokážte, že fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc“. Praví vedci (najmä niektorí uznávaní jadroví fyzici) sa iba pousmiali nad patetickým (poľutovaniahodným) úsilím novopečenej protifajčiarskej loby a vlákali ju do pasce najťažšieho kalibru. Vyzvali medicínskych pseudovedcov, aby svoje chybné tvrdenia dokázali v rovnako prísnych vedeckých podmienkach, aké boli aplikované pri dôkaze, že rádioaktívne čiastočky spôsobujú cicavcom rakovinu pľúc.

Pripomeňme si: aby bola niektorá teória vedecky akceptovateľná, musí byť najskôr overená v súlade s náročnými požiadavkami, na ktorých sa vedci všeobecne dohodli. Ako prvé musia vedci izolovať podozrivý činiteľ (tabakový dym), aby sa potom v dôsledne kontrolovaných laboratórnych experimentoch pokúsili dosiahnuť predpokladaný výsledok, čiže rakovinu pľúc u cicavcov.

Napriek tomu, že v rámci pokusov boli doslova desiatky tisíc obzvlášť náchylných myší a krýs vystavené ekvivalentu 200 cigariet denne, nakoniec až na niekoľko rokov, ani v jedinom prípade sa „lekárskej vede“ nepodarilo vyvolať rakovinu pľúc! Áno, neklame vás zrak, čítate správne. Státisíce lekárov nás viac než štyridsať rokov klamali.

Praví vedci chytili medicínskych pseudovedcov pod krk, pretože „spárovanie“ experimentu so smrtiacimi rádioaktívnymi čiastočkami s experimentom neškodného tabakového dymu definitívne logicky dokázalo, že fajčenie za žiadnych okolností nemôže spôsobiť rakovinu pľúc. A ďalej, pri jednom veľkom „neúmyselnom“ experimente, ktorý nikdy nesmeli publikovať, títo praví vedci s prekvapujúcou jasnosťou dokázali, že fajčenie v skutočnosti pomáha chrániť pred rakovinou pľúc.

Všetky myši a krysy boli použité vždy iba v jednom špecifickom experimente, a potom utratené. Vedci tak zabezpečili, aby výsledky dosiahnuté nimi testovanou substanciou neboli nechtiac „zmiešané“ s reálnymi alebo pripisovanými účinkami inej substancie. Jedného dňa si však niekoľko tisíc myší z experimentu s tabakovým dymom „omylom“ našlo cestu do experimentu s rádioaktívnymi čiastočkami, ktoré v minulosti vždy spoľahlivo usmrtili všetky nešťastné pokusné zvieratá. Tentoraz však šesťdesiat percent „myšiek – fajčiarok“ stretnutie s rádioaktívnymi časticami prežilo, čo bolo v rozpore so všetkými očakávaniami. Jedinou premennou bolo ich predchádzajúce vystavenie hojnému množstvu tabakového dymu.

Vláda ihneď vyvinula maximálne úsilie, aby tieto fakty utajila, niektorí praví vedci však odmietli mlčať. Profesor Schrauzer, prezident Medzinárodnej asociácie bioanorganických chemikov, v roku 1982 pred komisiou amerického kongresu podal svedectvo o tom, že je už dlho všeobecne známe, že isté zložky tabakového dymu pôsobia u pokusných zvierat antikarcinogénne (majú protirakovinový účinok).

Tým však profesor Schrauzer neskončil. Pred výborom pod prísahou uviedol aj to, že „nikdy nebolo dokázané, že niektorá zo zložiek cigaretového dymu spôsobuje u ľudí rakovinu pľúc“ a dodal, že „doteraz nikto nedokázal pokusným zvieratám vyvolať rakovinu pľúc tabakovým dymom.“ Jeho vystúpenie pred výborom kongresu bolo elegantným riešením inak komplikovaného problému: ak vládni úradníci zablokujú publikovanie vašej vedeckej práce, choďte rovnakou cestou ako profesor Schrauzer a zvečnite podstatné fakty formou písomného záznamu parlamentnej komisie.

Ako sa dalo predvídať, z tejto neľútostnej pravdy sa štátni úradníci a medicínski pseudovedci išli zblázniť. V roku 1982 už skutočne začali sami veriť vlastnej absurdnej propagande, a nedokázali ich umlčať ani významní členovia vedeckej komunity. Náhle preniesli vinu na ďalšie „utajené“ prísady, pridávané do cigariet tabakovými spoločnosťami. „Áno, to musí byť ono!“, tvrdili horlivo. Niekoľkí vedci to však nedokázali počúvať, zdvihli telefón a vysvetlili im, že tie isté „utajené“ prísady boli použité aj pri experimentoch na myšiach, čím sa preukázalo, že ani tie nemôžu byť príčinou rakoviny pľúc.

windscale

© Eurostat
Miera úmrtnosti na rakovinu hrtana, priedušníc, priedušiek a pľúc (1997-1999). JE Windscale (Veľká Británia) počas viac ako 300 incidentov vyprodukovala v roku 1984 76 % rádioaktívneho ožiarenia umelého pôvodu.

Celkovo to pre vládu a medicínsku komunitu vyzeralo beznádejne. Odkedy začalo financovanie protifajčiarskeho hnutia na začiatku šesťdesiatych rokov, vyštudovali medicínu státisíce lekárov, ktorým bolo vštepované, že fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc. Väčšina z nich tejto lži uverila, stále viac ich však začalo pochybovať. Ani tí najzaťatejší treťotriedni lekári nedokázali v údajoch nájsť koreláciu (vzťah); a keď sa na to opýtali, bolo im povedané, že nemajú klásť také hlúpe otázky. Mantra „fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc“ sa zmenila na krédo, na dogmu náboženského presvedčenia, v ktorom slepá viera supluje akýkoľvek dôkaz.

Aj slepá viera však potrebuje pomoc zvonka. V tomto prípade im ju poskytli reklamné agentúry a médiá. Televízne obrazovky náhle zaplavili obrázky strašne sčernetých „fajčiarskych“ pľúc, sprevádzané mantrou, že zomriete v hrozných mukách, ak ihneď neprestanete (fajčiť). To všetko však bol iba patetický nezmysel. Na pitevnom stole vyzerajú pľúca fajčiara aj nefajčiara napohľad rovnako, sú ružové a jediný spôsob ako môže súdny patológ spoznať, že niekto bol fajčiar je, že nájde veľké škvrny od nikotínu na prstoch, balíček cigariet vo vrecku, alebo ak niektorý príbuzný o ňom neuvážene uvedie do záznamu, že zosnulý kedysi fajčil.

A čierne pľúca na fotografii? Tie patrili baníkovi, ktorý celý život vdychoval veľké množstvá mikroskopických častíc prachu čierneho uhlia. Rovnako ako rádioaktívne častice sa zachytia hlboko v pľúcnom tkanive a tam ostanú navždy. Keby ste pracovali dvadsať a viac rokov bez ochrannej masky v uhoľnej bani, vaše pľúca by vyzerali pravdepodobne rovnako, ako tieto na pitevnom stole.

poumonmineur

© Inconnu

Mnoho ľudí si kladie otázku, čo vlastne myšky – fajčiarky zachránilo pred smrtiacimi rádioaktívnymi časticami, a ako je možné, že podľa reálnych čísel na rakovinu pľúc zomiera v súčasnosti oveľa viac nefajčiarov ako fajčiarov. Azda najbližšie k pravde je profesor Sterling z univerzity Simon Fraser v Kanade, ktorý sa vo svojich výskumných správach prikláňa k úsudku, že fajčenie podporuje v pľúcach vytvorenie tenkej ochrannej vrstvy hlienu, ktorá zabráni vniknutiu rakovinotvornej častice do pľúcneho tkaniva.

Tento pohľad sa zrejme najviac blíži k pravde a z vedeckého pohľadu má zmysel. Smrteľné rádioaktívne častice, vdýchnuté fajčiarom, zachytí vrstva hlienu a telo ich vypudí von ešte skôr, ako preniknú do tkaniva.

Toto všetko bude pre vás nefajčiarov možno trochu deprimujúce, ale sú tu jedna alebo dve veci, ktoré môžete urobiť, aby ste riziko (rakoviny pľúc) znížili čo najviac. Namiesto aby ste utekali pred fajčiarmi v miestnej krčme či bare, prisadnite si k nim čo najbližšie a fajčite pasívne dym, za ktorý oni tak draho platia… Ak to však nemôžete alebo nechcete urobiť, zvážte nosenie chirurgickej masky, ako to robil známy spevák a hudobník M. Jackson.

(krátené)

Zdroj

Preklad z nemčiny ďurino, október 2013

V žiadnom prípade nechcem týmto prekladom propagovať fajčenie. Fajčenie prináša celý rad negatívnych zdravotných a estetických aspektov. Môže spôsobiť celý rad ochorení. Je to svinstvo (údajne) návykovejšie ako heroín.

Doktori však nevedia dať odpoveď na otázku, prečo dostávajú rakovinu pľúc stále viac nefajčiari, prečo explodujú výskyty rakoviny kože, neisto točia o zlej životospráve a skúšajú to hodiť na genetické aspekty, teda našich predkov, prípadne slnko. Pritom vysvetlenie je na dlani. Rádioaktívne svinstvo rozmetané horlivými vládami po celej zemeguli, jadrové elektrárne, a v neposlednom rade munícia s ochudobneným uránom, tak ochotne používaná neľudskými vládami a zoskupeniami, ktoré na to majú.

Posolstvo tohto článku je, že skutočné príčiny rakoviny pľúc sú utajované, napríklad aby niekoho s dobrým právnikom nenapadlo, žalovať vlády. Keď však nepoznáme skutočné príčiny chorôb, nemôžeme sa účinne brániť.

Máte rakovinu pľúc? Vďačíte za ňu s najväčšou pravdepodobnosťou jadrovým pokusom!

49 komentárov k “Fajčenie chráni pred rakovinou pľúc”

 1. Suhlasim, len vnesiem aj dalsiu uvahu 🙂

  Ale nenasla u neho ke svému údivu jediného parazita, hledala štourala proste nic. Jediné, co delal manzel a jeho zena ne, bylo to, že kouřil.
  linka

  Lidé jsou prolezlí červy. Způsobují i rakovinu
  linka

  Vezmeme – li v úvahu teorii p. doktorky Huldy R. Clarkové o tom, že hlavní příčinou nemocí jsou škodliviny (nečistoty) a paraziti v našem organismu (resp. kombinace jejich působení), pak pro všechny druhy rakoviny obecně platí, že parazitem je lidská střevní motolice (Fasciolopsis buskii) a škodlivinou je rozpouštědlo propylalkohol (isopropylalkohol).
  linka

  Stratia ludia bez parazitov chut na fajcenie ? 🙂

 2. Kysle telo,parazity,plesne,cervy a pod.to je zaklad pre rakovinu.Ocisti sa a zmen zivot.Mozno nebudes zit 100 rokov ale budes zit zdravy a vitalny zivot bez nemoci a stresu

  1. Jozef, Lekno: v zásade súhlasím. Nie je však rakovina ako rakovina. Tento článok pojednáva iba o rakovine pľúc, príp. rakovine pokožky.

   Z môjho pohľadu sú kľúčové tieto dva fakty:
   1. „…desaťtisíce myší a krýs, ktorých pľúca cielene vystavovali pôsobeniu rádioaktívnych látok. Zdokumentované vedecké výsledky týchto rozličných pokusov sú identické: každá myš alebo krysa si vyvinula rakovinu pľúc a každá myš alebo krysa na ňu uhynula…“

   2. „…doteraz nikto nedokázal pokusným zvieratám vyvolať rakovinu pľúc tabakovým dymom…“

   Čo myslíš, stihli popri otrave rádioaktívnou časticou dostať kandidózu?

   1. Candidu ma snad kazdy. Radiacia je previt. Niekde som raz videl statistiku poctu jadrovych vybuchov ktory stat. Je toho stovky aj ked podzemnych, ci v atoloch. Udajne je radiacia ‘uspesne’ pouzivana aj na neposlusnych politikov (Arafat, Chavez…).
    ______________________________ 🙂

    Tak plísně a paraziti spolu dřímají, dokud nějaké trauma nerozbije jejich bydliště, nebo dokud snížení imunity hostitele neumožní jejich další vývoj. I sluneční záření muže vyvolat aktivaci a rozesev larviček, proto se organismus plodu postará o ochranu tak, že zavíčkuje cystičky parazitu odolnými pigmentovými buňkami. Pokud dostanou histologové do ruky řez cystou s parazity, plísněmi, to vše prostoupeno pigmentovými buňkami, obraz se jim musí zdát nejasný a nesrozumitelný. Pak je nasnadě diagnóza: rakovina kuže – melanom. Pokud se v takovém případě začne s chemoterapií, místo s protiparazitárním léčením, je to pomalá smrt.
    Když je chemií imunitní systém zcela vyčerpán, dochází ke generalizované trichinellóze, popř. aspergillóze. Plísně a paraziti diseminují do celého organismu, včetně mozku, nastává takzvaná „msta faraónu“ a smrt. A tady se nabízí vysvětlení národního přísloví, že kdo má hodně mateřských znamének, je šťastný člověk.
    Je to dukaz, že imunitní systém plodu byl během nitroděložního života dostatečně silný, aby se parazitu zbavil. Děti, u kterých paraziti zustali v životně duležitých orgánech, se rodí se závažnými a systémovými vadami.

    Klinická praxe:
    žena, 48 let. V roce 1978 provedena operace – resekce žebra. Bylo odstraněno žebro spolu s nádorem. Závěr z histologie: nezhoubný nádor.
    Pacientka si přála vědět, co je to za nádor ? Z čeho je vytvořen? Ale z histologie odpověď nedostala. My víme, že echinokok muže napadat libovolné orgány, tedy i kosti. Proto se nám další pokračování příběhu bude zdát jasnější. V říjnu 1998 byla u pacientky při fluorografii nenadále objevena velká cysta – nádor- na pravé plíci. Byla provedena bronchoskopie, po které pacientka začala silně kašlat a zvětšila se podklíční lymfatická uzlina. Byla provedena operace jedné z lymfatických uzlin a histologické vyšetření znělo – rakovina. Ozařovaly se
    ostatní lymfatické uzliny a dostala pět kur chemoterapie. Po pul roce se na rentgenovém snímku objevily mnohočetné cysty. Navrženo ozařování plic a další chemoterapie. Tehdy se pacientka obrátila na nás.

    Na VTR diagnostice bylo zjištěno: narušení DNK třetího stupně, zničení imunitního systému, fibróza pravé plíce (po ozařování), měchožil zhoubný (granule) v obou plicích, na pobřišnici a v hlavním mozku.
    Zanalyzujeme si, co se stalo: Po resekci žebra se echinokok rozeběhl do celého organismu a začal shromažďovat své granule v pravé plíci. Bronchoskopie zpusobila roztržení některého měchýřku a diseminaci echinokoka do lymfatických uzlu. Když se odoperovala lymfatická uzlina, měchožil se dostal do levé plíce, pobřišnice a CNS.
    Pacientce jsme navrhli protiparazitární léčbu. Jak už jsem podotkla, v 90 % případu při nákaze echinokokem je pacientum vystavena onkologická diagnóza. Takových případu znám mnoho.

    zdroj: linka

    Odporucam konferenciu: tu

 3. Rakovina nemôže vzniknúť ak je zdravá pečeň! Každý druh rakoviny sprevádza teda buď oslabená alebo vážne narušená funkcia pečene. Iste sa teda nebude nikto domnievať, že fajčenie pečeň neoslabuje. Preto mi takého vyhlásenia pripadajú dosť povrchné a naivné. Splodiny fajčenia sú jedy a tie len prispievajú k celkovému poškodeniu zdravia a či sa to niekomu javí prehnané alebo nie na tom sa nič nezmení.

 4. Hovorím o ľuďoch ďurino. Ostatne cielené a jednostranné pokusy odtrhnuté od celku nemajú veľkú vypovedaciu hodnotu.Téma o rakovine je tak závažná, že stojí viac za to overiť si vyjasňujúce sa dlhoročné štúdiá vedcov, než krátkodobé vyhlásanie jedného druhu pokusov, ktoré viacmenej zaváňajú vždy iba dočasnou senzáciou. Hlavne to odvracia pozornosť tam, kde riešenia ani nádejí nieto!

 5. Aha, až tu vidím, že článok som nedočítal celý, neviem čo sa stalo, preto tá otázka o rádioaktivite. Samozrejme u rádioaktivity ide všetko rýchlo, tam niet debát. Neviem ale načo sa robili pokusy na desaťtisícoch myší, to len preto aby sa dokázalo, že fajčenie škodí menej ako rádioaktívny prach? K čomu to? Dnešným vedcom to už doslova hrabe, toľko zbytočných existencií, radšej keby sa venovali tomu ako škody eliminovať a zviditeľniť skutočné príčiny skazy, ale oni už iné aj tak nedokážu. Materialistický vedec je nielen zbytočný ale je prekážkou, o nič menšou ako znečisťovatelia životného prostredia. Materialista nikdy totiž nepochopí, že pre harmóniu Zeme musí byť chránený každý život, nielen ľudský ale i zvierat, najmenších živočíchov, dokonca i stromov a rastlín. Spôsobovať utrpenie jedným aby sa chránili druhí, čo je to za zvrátenosť? Snáď myši sú len odpad, z ktorým možno nakladať akokoľvek, že nič necítia? Príde doba, keď pozná človek, že je ďaleko menší, než si namýšľal a vo svojej trpkosti a beznádeji, keď sa bude plaziť po zemi a hltať prach doslova prežije, že mu nikto nedal právo vyvyšovať sa nad iné tvory. Všetko zlo na Zemi spôsobil iba človek a preto je z vyššieho hľadiska dnes cenený menej ako hmyz. Tí, čo škodili a konečne odišli to už prežívajú a oveľa tragickejšie, než by kedy v tele tušili, čo teda získali? A čo je im teraz platná moc, v ktorej sa chvíľu na Zemi slnili, keď zanechali po sebe diela smradu, špiny a ohavností, ktoré podporovali domnievajúc sa, že ovládli ľudí a dokonca i prírodu…
  Ale každý človek túto biedu svojim dielom podporoval, mal by sa teda snažiť so všetkých síl, aby ju naďalej neživil u seba

 6. Pěkně sepsaný článek. Mě cca před půl rokem napadlo nebo mi došlo, že jsem nikde nenašel zmínku o tom že indiáni trpěli rakovinou. S dnešním vědeckým poznáním to není problém zjistit. Proto mě tenhle článek utvrzuje v tom že kouření tabáku není „tak“ škodlivé jak se všude píše. Určitě tam jsou látky které škodí například dehet ale ten je tvořen převážně z hoření cig. papírku. A pak tu jsou takový frajeři co cígo dojíždí až k filtru a tam jsou ty největší sr@čky. Vlády nám tu pořád vnucují jak to je škodlivý ale to že ty jejich uhelný a jaderný elektrárny mají na svědomí víc lidí než cigaret to jim je jedno…

 7. Fajčenie tabaku možno rakovinu nespôsobuje, no problém je v tom že to čo fajčíme v továrenských cigaretách nieje len TABAK ale aj dalšie prímesi lepidlá a chemikálie pridávané do cigariet aby vytvorili ešte vačšiu závislosť akú vytvára nikotín. V jednej cigarete je možno 1/2 Tabaku… A to že niekto fajčí ručne balené cigarety neznamená že je za vodou… aj ten tabak je napúšťaní chémiou.

  1. Daniel- Presne tak.
   Čakal som,kto to spomenie prvý.To by kubánci pracujúci v tomto priemysle a majúci cigaru v hube nonstop mali mať najväčší výskyt rakoviny a nemajú.
   Čítal som niekde štúdiu,že cigareta obsahuje len 5 percent tabaku.Zvyšok je „tráva“ namočená vo vode,v ktorej bol tabak vylúhovyný,plus „bonusy“.
   Tam je pes zakopaný!

 8. ja by som tu nespojoval tieto dve veci – cigarety a radioaktivitu. to, ze je vo vzduchu svinstvo, nepopieram. ale ze fajcenie neskodi a dokonca nas chrani – no vazeni, chodte sa porozpravat s lekarmi priamo do nemocnic, s tymi lekarmi, co vidia za dlhorocnu prax stovky, tisice röntgenov pacientov. a nie su to ziadni globalisti ci konspiratori, su to len lekari, co si robia svoju robotu. ti by vam hned vysvetlili, co je to fajcenie.
  ja vravim jedno – ESTE MA NIKTO NEPRESVEDCIL O VYHODACH TEJTO CINNOSTI.
  fajciari si len neustale vymyslaju zamienky, ako ospravedlnit svoju zavislost. vidime to denno denne, ako dristaju milion dovodov, preco fajcit a preco neprestat, pricom si nedokazu priznat, ze prestat nemozu. su zavisli.
  a o spravani fajciarov uz ani nehovorim. hadzu spaky kdekolvek ich to napadne. z auta, na zastavkach, v parkoch… ved sa priroda postara, vsakze….. vydychuju ten humus z papule bez akehiokolvek ohladu na ludi v okoli. vzdy, ked mi nejaky fajciar vydychne rovno do papule dym, mam chut mu rozbit tu smradlavu hubu. moze to byt najslusnejsi clovek na svete, ale akonahle fajci, v tomto smere je to hovado ako vsetci ostatni fajciari. cest vynimkam – ale to je tak mozno jeden zo sto.

  1. tvoj prispevok krasne odhalil tvoju povahu.. nielen ze sudis, ako by si bol bez viny, ale si este i agresivny… vychadzas z toho horsie nez ktorykolvek fajciar

 9. Souhlasím s ďurinovým článkem. Kouřit jsem začal před 16 lety, v 21 letech. Do té doby jsem byl vrcholový hokejista s efektivním obsahem plic cca. 5,5 litrů. Nyní se živím opracováním kamene, jak ručně (palice a nástroje), tak pneumatickými i elektrickými nástroji. Při této činnosti vzniká obrovské množství prachu s velmi vysokým obsahem silikátů. Pracuji zásadně bez ochranných pomůcek (respirátor apod.), čili jsem silikátovému prachu vystaven celou pracovní dobu (min.8 – max.12hod.), v níž v pravidelných intervalech cca. 1 hod. vždy vykouřím jednu balenou cigaretu. Do dnešního dne bez jakýchkoliv zdravotních následků pro mé plíce, tzn. bez lékařského nálezu při preventivních prohlídkách. Funkční kapacita plic se mi za 16 let snížila o cca. 1,5 litru na 4 litry/nádech, což přičítám ukončení sportovní dráhy a absenci tréninku, zvláště intensivního vytrvalostního běhu. Z vlastní zkušenosti a vlastního (nekvalifikovaného) pohledu na věc tedy potvrzuji teorii o prospěšné, ochranné vrstvě hlenu, vyvolané vdechováním tabákového kouře.
  P.S.:Balím si do cigaret ručně kvalitní tabákové výrobky holandské firmy K.Theodorus Niemeyer B.V. (Javaanse Jongens halfzware, či 3/4 zware)

 10. No jo, ale ty částice z jaderných výbuchů skutečně někde musí být. To se nedá vážně opomenout přeci. Kde jsou a co dokážou napáchat?

 11. Ak niekto tvrdí, že fajčenie nespôsobuje rakovinu plúc je úplný blázon. Fajčenie je hlavný rizikový faktor kardiovaskulárnych, respiračných a iných x ochorení…to, že istý počet jedincov fajčí 3 škatuľky denne a vypijú 2 litre vína, nie je tým, že tieto veci nepoškodzujú zdravie, ale každý z nás má inú genetickú výbavu organizmu.
  Za posledné roky výrazne k rakovine priepieva znečistené ovzdušie, veľa spravil Černobyľ a v neposlednom rade strava plná chémie od pánov z Monsanto a kopec geneticky modifikovanej kukurice, ktora sa dáva do všetkých krmných zmesí…čiže tvrdiť, že fajčenie vytvára istý ochranný filter je čistý blábol, nech ho povie akýkoľvek vedec…akože teraz začneme fajčiť, aby sme nedostali rakovinu? Zaujíma ma koľko ten pán Doktor dostal prachov od Marllbora 🙂 chcete byť zdravý? Dávajte si pozor na to čo ide do vašich úst..nech je to čerstvé a plné živín, ale to asi nechuti ako McDonald, že?

 12. ma to malu chybicku krasy – samotny dym z cigariet obsahuje radioaktivne latky. ktore sa do tabaku dostavaju z hnojiva. pridavaju ho tam pre to, lebo tabak je po nom navykovejsi a odolnejsi voci skodcom. ze to sposobuje rakovinu pluc nikoho nezaujima. dokonca od 80. rokov je technologia, ktora dokaze vycistit tabak od radioaktivity, ale nepouziva sa…

 13. ako citam clanok, rozmyslam aka je skutocna pravda v prípadoch onemocnenia rakovinou plúc pri fajčiaroch. Ci ich ochorenie nesposobil tabak, alebo radioaktivné častice z tabaku, ktoré sa na tabakové polia dostali primárne alebo sekundárne vdaka testom atómových bomb. fajcit americký tabak z kontaminovanej oblasti je určite menej zdraviu prospešné ako fajcit tabak z nezamorenej pôdy. na druhej strane to že pri fajčení sa uvolnujú tisíce škodlivých látok asi počul už každí. videl som test kde chlapik stiahol dym cigarety do dvoch bandasiek, a potom tento dym prefiltroval cez handru. ten bordel co na tej handre ostal ide bezne do vasich pluc. takze hladat jednoduchy vzorec na rakovinu pluc a obvinovat len to alebo ono sa asi nedá.

 14. Ku***, všetci ste vedci a doktori….prečo ľudia nechcú poznať pravdu? Ak sa nadtým logicky zamyslíte,tak to dáva zmysel,a svetové korporácie to robia dodnes,vtáčie chrípky,prasacie chrípky,šialené kravy,veď to sú lobingy,a výmysly svetových výrobcov liekov. Svetové farmaceutické firme,po dohode s najvôčšími svetovými producentmi mäsa dohodnú pravidlá,teraz máme prebytky tohto druhu mäsa,tak na to druhé hodíme niejakú tú chrípku,a sklady s tým kvázi zdravím mäsom sa vyprázdnia. Veď si všimnite,že stále sa točí dookola niejaká chrípka,ale stále na iný druh mäsa. No nieje to tak?

 15. viete prečo nefajčím ? nie kvôli tomu že by som sa bál rakoviny, ale kvôli tomu že mi vadí byť závislý na fajčení, potom preto že to jednoducho smrdí, tiež preto že ten čas ktorý strávim fajčením môžem robiť niečo oveľa krajšie, a nakoniec preto že to to žerie moje peniaze a prispieval by som do štátnej kasy a teda do vrecka bande ľudí bez chrbtovej kosti.

  A keby si ľudia uvedomovali to, čo som napísal, bolo by to lepšie, ako zaoberať sa tým, či to škodí zdraviu alebo nie.

  Malá poznámka pre tých ktorí sú presvedčení že fajčiť je OK : Ste si istí že to je v cigaretách je len tabak ? Prepáčte, ale ste smiešne naivní.

 16. pekná blbosť.
  – aspon si cigaretová lobby zabepečila týmto článkom vyššie predaje
  – výdaje na liečbu rakoviny sú pekným ziskom pre spoločnosti zaoberajúce sa rakovinovým priemyslom

 17. pokiaľ bude strava pre človeka miešaná z viacerích zložiek, tak to bude vždy bizni no.1 To isté platí pre alkohol vid CZ alebo cigarety ale hlavne potraviny kupené od výrobcu sú miešané ani sám Boh nevie akými zdraviu prospešnými latkami.Pestuj potraviny aj tabak a budeš zdravý isto

 18. príde mi smiešne, ako obmedzení (nad vecou v tomto prípade nefajčiari) odsudzujú tých úbohých závislých fajčiarov
  a stále všade a pri všetkom s čím sa stretnem vidím, ako sa niekto stará do rozhodovania a života iných ludí viď napr. taký gecko, ten by huby rozbíjal ))
  prototip obmedzeného chudáka, ktorému vadí všetko odlišné jeho superegu a hladá čo a koho by napadnul svojím neznesitelným JA
  starám sa len o seba a je mi sveta žiť
  PEACE 😀

 19. 🙂 len fajcite, budete navzdy zdravy .. a chodte sa kuknut kolko % ludi v nemocnici na plucnom najdete s rakovinou a kolko % z nich fajci.. a spravite si nazor, vam este nik nezomrel na rakovinu pluc? 🙂

  Toto mohol napisat len chory clovek ktory nedokaze racionalne mysliet..

  1. heeh: neprečítal si si článok (zrejme si čítal iba nadpis) alebo nedokážeš pochopiť obsah prečítaného textu. Neobviňuj z toho svoje okolie 🙂

 20. Moji milí, rakovina je súhrnný ľudový názov pre početnú skupinu nádorových ochorení, spravidla indukovaných viacerými faktormi. Na nádorové ochorenia pľúc ročne na Slovensku zomiera okolo 3600 ľudí. Najčastejšie sa pripisujú nasledujúcim faktorom: fajčenie, azbest, arzén a radón v ovzduší domov. Posledne menovaný faktor bol jediný riadne preštudovaný a príčinná súvislosť expozícia radónu – nádorové ochorenie pľúc vedecky preukázaná. 50 rokov všetky výskumy ukazovali, že fajčiari i nefajčiari sú radónom ohrození rovnako (rovnaký koeficient rizika). Expozícii radónu môžeme podľa týchto poznatkov zodpovedne pripísať najviac 1200 prípadov. Ostatné padajú na vrub iných faktorov.
  Pred 10 rokmi americká WHO zaviedla výskumnú metódu Case and study. Princíp je zrejmý z názvu metódy. Postupy study nepoznám. Viem len, že rázom sa koeficient rizika fajčiarov zvýšil takmer na dvojnásobok a že senzibilizácia organizmu fajčením pretrváva 10 rokov (ja už som za vodou, nefajčím 12–ty rok). Neverím že fajčenie pred nádorovým ochorením pľúc chráni, ale som presvedčený, že pod tlakom americkej WHO sa fajčenie s obľubou používa ako zástupný iniciačný faktor v prípadoch, kde skutočnú príčinu nepoznáme alebo ju nevieme dôveryhodne preukázať.

 21. Môžem dokázať a potvrdiť, že v mojej rodine neumrel na rakovinu pľúc žiadny fajčiar a umrelo ich, nefajčiarov 5! To Vám nič nehovorí? A pritom je to len taká malá vzorka….nebojte sa, ja som fajčiar a mám dostatok rokov, aby som to vedel posúdiť..:-)))

 22. Môže jeden zdravý človek napísať toto? ak by slovo hlúposť malo mať škálu tak by bol tento článok maximum a všetko by sa porovnávalo už len s ním…

 23. Ja osobne nepoznám žiadneho fajčiara ktorý by dostal rakovinu pľúc, ale zato poznám kopec prípadov nefajčiarov s touto rakovinou, myslím, že niečo pravdy na tom bude. Pretože čo sa v dnešnej dobe ľúbi „demonizovať“ pomocou médiálnej propagandy a vymývaním mozgov, tak nie je určite pravda. Pravda je niekde medzi a to platí pri všetkom…

 24. Nášmu príbuznému – veľmi tuhému fajčiarovi – fajčí už vyše 30 rokov – práve našli nádor na pľúcach o veľkosti kocky s hranami 10-11 cm. Je na tom zle.

 25. 1 . Dnešné cigarety niesú čistý a pôvodný tabak, ale bordel => ZLO.

  2. Radioáktívny spád bômb je jednoznačne objektívnou príčinou zdravotných problémov. Nedá sa voči tomu brániť – viete zohnať 100% bio eko raw čistý tabak na fajčenie?

  Jedine čo môžme robiť je zdravo žiť ( jedlo, šport, spychosomatika, očista tela a mysle ).

 26. Vynikajúci článok. Plne vystihuje ten podozrivý obrat od niekdajšej propagácie fajčenia, k tvrdému stíhaniu fajčiarov dnes.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *