Exotické epidémie na Kaukaze: testujú Spojené štáty v Gruzínsku nové biologické zbrane?

Lugar center Tbilisi
Biolaboratóriá pri Tbilisi, Gruzínsko (foto veteranstoday.com)

Zhoršenie epidemiologickej situácie vo viacerých regiónoch môže súvisieť s bakteriologickými laboratóriami Spojených štátov v niektorých krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, medzi nimi v Gruzínsku a na Ukrajine, píše portál fondsk.ru.

Hlavný objekt gruzínskej siete biologických laboratórií, známy ako Lugarovo centrum [Lugar center, príp. Výskumné centrum verejného zdravotníctva Richarda Lugara], bol otvorený v roku 2011 v blízkosti Tbilisi za účasti predstaviteľov armády z Pentagonu a vtedajšieho prezidenta Micheila Saakašviliho. Gruzínsko a SŠA uzatvorili bilaterálnu dohodu „O spolupráci v oblasti technológií a patogénov, ktoré sú spojené s vývojom biologických zbraní a o nešírení informácií z tejto oblasti“.

Po prevzatí moci stranou Gruzínsky sen sa vyskytli nesmelé pokusy laboratóriá zoštátniť. Podľa existujúcich informácií Američania po skončení roku 2015 laboratóriá údajne odovzdali gruzínskej vláde (pod podmienkou spolufinancovania). Naďalej v nich však existujú tajné zóny, do ktorých smú vstúpiť iba občania Spojených štátov. 

1. septembra boli na tlačovej konferencii bývalého gruzínskeho ministra pre štátnu bezpečnosť, Igora Giorgadzeho, v Moskve predložené nové dôkazy o nebezpečných aktivitách Lugarského centra.

Vojenskí a civilní zamestnanci mohli v laboratóriu v Gruzínsku vykonávať tajné experimenty, medzi nimi aj na ľuďoch. Vyplýva to z dôverných dokumentov, ktoré budú čoskoro zverejnené. V nich sú prezentované výsledky experimentov na 340 ľuďoch, z ktorých 27 zomrelo, u ktorých boli zistené anémie, bakteriologické infekcie, masívna slabosť a iné vedľajšie príznaky. V decembri 2015 zomrelo 30 ľudí, ktorí boli údajne liečení na hepatitídu typu C, z toho 24 za jediný deň. Ako „príčina smrti“ bolo vždy uvedené „neznáma“. Podľa Giorgadzeho boli experimenty vykonávané na ľuďoch, ktorí súhlasili s experimentálnou liečbou, niektorí z nich za finančnú odmenu. Od roku 2015 boli v Gruzínsku aktívne aplikované medikamenty na liečbu hepatitídu typu C, no v biologickom laboratóriu v Lugarovom centre boli predpisované formou receptu „bez zohľadnenia požiadaviek pacientov“ a napriek kontraindikáciám. Konečným cieľom týchto experimentov na ľuďoch by mohol byť vývoj biologických zbraní. Podľa novinárov laboratórium pracuje na kmeňoch so zárodkami moru, prasacej chrípky, sneti slezinovej (antrax).

Medzi dokumentami je aj zoznam pacientov, ktorý poukazuje na výrobu produktov s dvojakým využitím v Lugarovom centre. Okrem iných ide o zariadenie na šírenie infikovaných komárov. Opis je opatrený komentárom, že hmyz sa aj vo vojnovom období používa na šírenie malárie, pričom u nepriateľa možno vychádzať zo 100-percentných ľudských strát. Okrem toho existuje aj patent na „strelu s kapsulou jedu“.

Nie sú tu informácie o tom, či tieto smrtiace zariadenia boli vyvezené z Gruzínska a kde by mohli byť nasadené. Experimenty v Tbilisi vykonávali súkromné vojenské firmy Pentagonu. Stopy vedú do Defense Threat Reduction Agency (DTRA, Agentúra na znižovanie hrozieb v oblasti obrany), štruktúry Ministerstva obrany Spojených štátov. Giorgadze sa obrátil na prezidenta Donalda Trumpa s naliehavou prosbou o kontrolu zákonnosti týchto experimentov v Gruzínsku zo strany zamestnancov Lugarovho centra, ktoré sa konali so súhlasom administratívy Spojených štátov a po dohode so vtedajším prezidentom Gruzínska.

Podľa vedcov biotechnológie umožňujú vypracovanie postupov na aplikovanie biologických zbraní – najmä v podobe vírusov, toxínov a genetického inžinierstva. Tieto zbrane umožňujú dosiahnuť mimoriadne vysokú efektívnosť pri skromných výrobných nákladoch, skryté použitie, oneskorený efekt a rýchly účinok. Skupinový a individuálny terorizmus môže byť mimoriadne nebezpečný, ak sa použijú biologické zbrane.

Podľa politológa Sergeja Sudakova je rast epidémií a doposiaľ nepoznaných vyvolávačov exotických ochorení na Kaukaze súčasnosti úplne očividný. „Približne pred dvoma rokmi sa v SŠA aktívne začalo so zriadením laboratórií, v ktorých sa uskutočňujú experimenty, na ktoré sú potrební výlučne ľudia slovanskej rasy. Len si pomeňme, koľko miliónov životov si vyžiadal mor v stredoveku, koľko miliónov ľudí zomrelo na týfus. Teraz sú Američania toho názoru, že dokážu vytvoriť geneticky pozmenené vírusy, ktoré by mohli zasiahnuť iba jednu rasu.“ Aj keď veda takúto úroveň doposiaľ nedosiala, pracuje sa na tom. Z výsledkov by sa ľudstvo zhrozilo.

Cezhraničný bioterorizmus by sa mohol stať trvalou hrozbou 21. storočia. Experimenty na vývoj biologických a bakteriologických zbraní a nosičov sú časťou programu Pentagonu vo viacerých krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, ako aj v krajinách na Blízkom východe a vo Východnej Ázii – v blízkosti hraníc Ruska, Číny a Iránu.

Zdroj de.sputniknews.com/zeitungen/20180913322307384-us-biowaffen-georgien/

 

Podľa nasledujúceho zdroja Pentagon má takéto zariadenia vytvorené v 25 krajinách, krv a patogény sú do labákov donášané a vynášané v batožine amerických diplomatov: blogs.mediapart.fr/matberg-kate/blog/130918/american-diplomats-blood-traffic-pathogens-us-secret-military-program-georgia

Patent na zariadenie na šírenie infikovaných komárov

Z textu uvedeného patentu pre blaho nadradenej rasy:

Predložený vynález je schopný dopraviť smrtiace a nesmrtiace jedy vrátane akýchkoľvek látok, ktoré je možné prenášať komármi.

A hneď jedna aktuálna správa z júdamédií, v deň publikovania tohto príspevku. Hlavnú rolu v nej hrajú – ako inak – komáre:  www.cas.sk/clanok/740448/zapadonilska-horucka-v-europe-zabija-v-rumunsku-zomreli-len-tento-tyden-uz-styria-ludia/

Spravte si názor…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *