Európska komisia otvára verejnú konzultáciu o novej stratégii prispôsobenia sa zmene klímy

Európska komisia otvára verejnú konzultáciu o novej stratégii prispôsobenia sa zmene klímy

Na portáli EÚ (odkaz) je od mája 2020 zverejnená nasledujúca výzva: „Prispejte svojím názorom či skúsenosťami k zostaveniu novej EÚ stratégie prispôsobenia sa zmene klímy.“
Nuž, ja by som mal nasledujúce návrhy:
  1. Vypracovať jednotnú metodiku kontroly zloženia tzv. kondenzačných pásov ťahaných za lietadlami, o ktorých mienkotvorné médiá tvrdia, že sú prirodzeného pôvodu, a to až do veľkosti nanočastíc.
  2. Vykonávať pravidelné náhodné kontroly zloženia týchto tzv. kondenzačných pásov ťahaných tak dopravnými, ako aj vojenskými lietadlami, primárne nad územím Európy, neskôr nad všetkými kontinentami a oceánmi. Tieto kontroly by merali tak obsah cudzorodých látok v tzv. kondenzačných pásoch, ako aj letovú hladinu/výšku nad zemským povrchom, v ktorej boli vykonané.
  3. Zverejňovať výsledky vykonávaných pravidelných kontrol vo vestníkoch EÚ, spolu s uvedením maximálnych dovolených hodnôt látok v ovzduší, ktoré boli potenciálne zistené počas kontroly.
  4. Umiestniť na obežnú dráhu satelity, ktoré by dokázali sledovať intenzitu ožarovania horných vrstiev atmosféry elektromagnetickými vlnami (EMV) a vhodným spôsobom (napríklad trianguláciou) dokázali zistiť polohu ich zdroja, prípadne polohu viacerých zdrojov a smer lúčov EMV, či už na povrchu planéty, alebo na obežnej dráhe. Zisťovali by tiež ich výkon a frekvencie.
  5. Zverejňovať zistenia satelitov merajúcich ožarovanie atmosféry EMV v podobe dynamických prezentácií či grafov.
  6. Zverejňovať zistenia satelitov merajúcich koncentráciu tzv. častíc v atmosfére v podobe dynamických prezentácií či grafov. Satelity, ktoré dokážu merať obsah častíc v atmosfére, okolo planéty už dávno krúžia.
  7. Vypracovať systém, ktorý by nedovolil lietať leteckým spoločnostiam,  u ktorých by boli zistené nálezy podľa bodu 2 a ktorý by umožnil medzinárodným jednotkám obsadiť a prípadne vyradiť z činnosti základne alebo zariadenia, či už statické alebo dynamické, u ktorých by boli zistené nálezy podľa bodu 4, a penalizovať krajiny alebo spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú.

Zoznam, opatrení nie je úplný, je to však dobrý začiatok na to, aby sa tzv. klimatické zmeny vrátili do normálu.

ďurino, jún 2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *