Úprimná radosť rasovo nadradených človiečikov z útokov v Európe

nenávisť židov voči Európe

Po útokoch v Bruseli sa na niektorých hebrejských účtoch sociálnych sietí objavili statusy vyjadrujúce úprimné, nefalšované nadšenie z diania v Európe. Posúďte sami:

Konečne dostali čo si zaslúžili tí antisemiti a všetky tie socky.. rovnako ako Francúzsko.. zaslúžia si to

Vyžerte si svoje vlastné sračky…   Európa zaslúžiš si to

Gratulujem, čim viac toho v Európe, tým lepšie

Iba 33 [mŕtvych]? Tí teroristi sú značne neprofesionálni.. ale samozrejme.. práca Arabov!!! Nech pokračujú, chceme celú Európu v plameňoch. Dúfam v aspoň 10 takýchto útokov denne. Iba takýmto spôsobom sa tie antisemitské socky zobudia

Európa, označila si nás??? Boh označil teba [narážka na povinnosť označovať výrobky vyrobené na ukradnutých územiach]

Čerešničkou na torte je, že nebol zranený žiaden žid

Aleluja

Ste ako Arabi… užite si to

 

A postoj vládnych činiteľov „jedinej demokracie na Blízkom východe“ ústami izraelského ministra pre vedu, technológiu a vesmír Ofira Akunisa:

„K útokom v Bruseli by nedošlo, keby EÚ nebojkotovala výrobky vyrobené v osadách [na okupovanom území]“ (Brussels wouldn’t be attacked if EU didn’t boycott products made in the settlements).

Alebo z iného súdka:

Európa musí prejsť masívnou transformáciou… židia v nej budú hrať obrovskú úlohu…

Tak teraz neviem, u nás v televízii, ktorú si povinne platíme, tvrdia, že to boli teroristi. Hm, to je akési čudné. Teroristi azda chcú, aby Európa prestala povinne značiť izraelské výrobky vyrobené na okupovaných palestínskych územiach?

Nuž spravte si názor…

Zdroje: Jim Stone, Ofir Akunis

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)

Až bude Izrael mocný

Ponúkam preklad prepisu videa istého tučného židovského človiečika, hebrejského intelektuála menom Yossi Gurwitz. Ak si myslíte, že vás sa jeho reči netýkajú, mýlite sa. Dotýkajú sa nás i našich detí viac, než si myslíte.

Až bude Izrael mocný, budeme na tom horšie ako zvieratá.

Autentický výklad židovských náboženských kníh o ich nenávisti voči kresťanom a všetkému nežidovskému. Židovská náboženská obec so svojimi knihami napĺňa všetky znaky extrémizmu.

Video otitulkovala do angličtiny nejaká dobrá duša, ktorej sa tiež nepáči byť otrokom žida. Pod videom nájdete prepis v slovenčine. Spravte si názor…

Preklad anglického transkriptu

Všetci vieme, že to, čo rabíni hovoria, je pôvod judaizmu. Mojžiš postúpil Tóru starším. Starší postúpili Tóru prorokom. A takto to bolo celý čas až po Talmud. A nedošlo k žiadnym zmenám.

Ústredným motívom židovského poňatia dejín je, že v jeho náboženstve neboli žiadne zmeny. Inými slovami to, čo rabíni hovoria teraz, sú len drobné vylepšenia toho, čo rabíni rozprávali počas doby starších – v dobe Mišny a Talmudu.

Po prvé, problém s touto verziou histórie je, že je úplne nepravdivá. Po druhé, existuje niekoľko historických problémov spojených s touto skreslenou verziou histórie. Problémy, ktoré pokračujú dodnes. Je to spôsobené tým, že judaizmus ako náboženstvo, bol za posledných 1800 rokov zmrazený v čase.

Všeobecne možno povedať, že rabínsky judaizmus, ako je uvádzaný v Talmude, je zdrojom judaizmu. Na rozdiel od toho, čo sa všeobecne učí na sekulárnych školách – zdrojom judaizmu je vraj Biblia – skutočným zdrojom judaizmu je Talmud. Ľudia, ktorí spísali Talmud sú tí istí ľudia, ktorí rozhodli, aké knihy by mali byť zahrnuté do biblického kánonu. Čo nechceli, aby bolo v Biblii, to sa do Biblie ani nedostalo.

Napríklad zatiaľ čo katolícka cirkev knihy Makabejské zahrnula do svojej verzie biblického kánonu, judaizmus ich vylúčil. V skutočnosti sa zachovala iba grécka verzia týchto kníh. Či existovali hebrejská alebo aramejská verzia z nich je zaujímavá otázka, faktom však je, že len kresťanstvo ich zachovalo.

Kniha Judita, kniha Tobiáš a mnoho ďalších kníh, ktoré sa zaoberajú prevažne židmi v diaspóre, sa nedostali sa do židovského biblického kánonu. Ostalo na kresťanstve, aby ich zachovalo.

Judaizmus, ktorý predchádzal rabínskemu judaizmu, teda judaizmus Talmudu, bol účinne vymazaný z histórie. Inými slovami, už nie je ľahké dozvedieť sa, čo sa stalo a čo sa učilo pred príchodom rabínskeho judaizmu. Vieme, že tam boli saduceji. Vieme, že tam boli farizeji, čo boli rabínski židia, a vieme, že tam boli esejci. Avšak, nevieme všetko, veľa o týchto ďalších skupín. Dôvodom, prečo  nevieme nič o tých ostatných skupinách je to, že jedna skupina, farizeji, prežila ako ideologický víťaz a zabezpečila, aby ostatné skupiny boli viac či menej zabudnuté a poslala ich na smetisko dejín. Víťazní farizeji ustanovili viac ako 10 náboženských sviatkov na oslavu svojho víťazstva nad saducejmi, ich ideologickými konkurentmi.

Možno upadnete do pochybností a zmätku z toho, ako to bolo v skutočnosti. Jeden fragment informácií tu, ďalší fragment informácií tu. Nič nie je isté. Pristihnete sa, ako hovoríte: „možno to bolo takto“ alebo „možno to bolo inak“. Je nemožné určiť, čo sa skutočne stalo.

Jedna vec, ktorú teraz vieme, a vieme ju s istotou: od najskorších čias, rabínsky judaizmus – náboženstvo farizejov – bolo náboženstvo, ktoré nenávidelo zvyšok ľudstva. Ako ľudské bytosti definuje iba židov. Len židia, ktorí verili v rabínske židovstvo, ako je zakotvené v Talmude, boli považovaní za ľudí a všetci ostatní boli vylúčení.

Uveďme to na pravú mieru: ako plne ľudské bytosti definuje iba židov, ktorí veria v talmudský judaizmus. Všetci ostatní sú na nižšej úrovni. Tieto podradné bytosti sú vnímané ako tí „ostatní“. Musia byť odmietnutí, odstrčení a – v extrémnych prípadoch – zničení.

Rabínsky židovský zákon nezakazuje zabíjanie nežidov? To je to, čo niekedy počuť. V skutočnosti to však nie je celkom tak. Rabíni zakazujú zabíjanie nežidov, ale robia to zvláštnym spôsobom: odmietajú potrestať žida, ktorý zabije nežida. Ak zabijete žida, budete potrestaný. Aj keď zabijete otroka žida – tu je dôležité uvedomiť si, že ortodoxný judaizmus nikdy nezrušil otroctvo – ešte stále musíte počítať s trestom. Mohlo by dôjsť k poprave. Alebo by sa to mohlo urovnať. Vidíte, v tých časoch nemali väznice. Ale keď zabijete nežida, čo potom? Žiadny právny trest! Áno, vy ste vinný, ale zákon vtedy nestanovuje žiaden trest. Potrestá vás Boh!

A to je – ako by som to povedal – trochu problematické. Keď tvrdíte, že niečo je trestný čin, no neexistuje žiadny trest za jeho spáchanie, potom to v skutočnosti nie je trestný čin.

To je Talmud pre vás.

Keď sa pozrieme na spisovateľov neskoršieho výkladu, najmä na Šulchana Arucha, spisovateľ už tvrdí, že existujú situácie, v ktorých môžete zabiť nežida beztrestne. Samozrejme, je to napísané v 16. storočí, po vyhnaní židov zo Španielsko [1492 n. l.], takže spisovateľ musí dávať pozor, ako sa vyjadruje a musí využívať kódovaný jazyk. Preto odkazuje na gojimov – nežidovských kresťanov – ako na „modloslužobníkov“.

Všimnite si, že v tejto časti sveta v tom čase neostali žiadni „pohania“. Nie v Európe. Ani v moslimskom svete. Tak koho by mohol označovať za „modloslužobníkov“? Každý vie, o kom hovorí. Hovorí o nežidoch. Gojimoch.

Najhorší prípad, podľa môjho názoru, je prípad Maimonida, jedného z najväčších a najuznávanejších filozofov judaizmu. Ten nariaďuje, že je prípustné mať pohlavný styk s 3-ročným dievčatkom. Je to éra „súhlasu“. Problematické, nie?

Po druhé, a ešte viac alarmujúce, Maimonides nariaďuje, že ak žid znásilní 3-ročné nežidovské dievčatko, potom to dievčatko musí byť popravené [executed]. Áno, nežidovské dieťa musí byť popravené za to, že zviedlo žida k hriechu! Samotný židovský násilník nie je popravený. Jeho život je ušetrený. Pokračovať v čítaní „Až bude Izrael mocný“

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)

Stratégia židov v rozklade Slovanov

prevzaté z http://tnit.fr/book/katechismus.htm (vďaka Robo)

Hebrejci !

Milujte se navzájem, podporujte se vzájemně, buďte jednotni, i v případě, že jste rozmístěni po širokém povrchu zemském, i v případě, že jste blízko sebe a nenávidíte jeden druhého.

Naše síla spočívá v jednotě. V ní je záruka našich úspěchů, naší spásy a našeho rozkvětu. Mnohé národy zahynuly, protože neměly jasný program a dlouhé lokte. Zato my, díky našemu rozptýlení po celém světě a přesto v jedné rodině, prošli jsme zkrz staletí, zkrz národy, přežili jsme, rozmnožili se a zocelili. Jednota je náš cíl i prostředek k dostižení cíle /…/

Pomáhejte si navzájem, nebojte se používat protekci – je to náš hlavní instrument. Náš nacionalismus je internacionální a proto věčný. Otvírá dveře hebrejcům všech národností, všech vyznání a všech politických stran. Skutečný internacionalismus je pouze ten, který má krevní vztah s židovstvím, vše ostatní je profanace a klam. Obklopte se lidmi blízkými krví, jen oni vytvoří vám nutnou biosféru.

Formujte naše kádry. Kádry řeší vše, kádry dneška jsou náš zítřek. Každá laboratoř, každá katedra, každý institut, časopis, noviny, vydavatelství musí se stát tavírnou našich národních kádrů.

Dejte gójům více vodky, aby degradovali a skutečně představovali pracující skot. Peníze, alkohol, sex a žádná duchovnost! Sami nekonzumujte žádný alkohol, nekuřte, abyste rodili zdravý, tělesně zdatný židovský dorost, schopný převzít štafetu nové generace.

Připravujte hebrejskou mládež, aby převzala štafetu nové generace. Nechť každé pokolení nežidů se střetává s naší lépe vyzbrojenou mládeží. Všemi prostředky potlačujte sebevědomí gójů. Nejlepšího mezi nimi rozdrďte, snižte, zato toho nejhoršího, podobného tupému beranu, povyšte. Pokračovať v čítaní „Stratégia židov v rozklade Slovanov“

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (6 votes cast)

Neoliberálny fašizmus Medzinárodného menového fondu

Podvodné praktiky Medzinárodného menového fondu resp. Trojky vysvetlené v priebehu 3 minút.

Trojka je trio pozostávajúce z Medzinárodného menového fondu (MMF), Európskej centrálnej banky (ECB) a Európskej únie (EÚ). Všetko v rukách (podľa ich vlastného náboženstva) rasovo nadradených človiečikov.

Titulky pre vás pripravil ďurino, marec 2016

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.9/5 (7 votes cast)

Útok na biele národy

Krátke video názorne ilustruje, čo sa v Európe práve deje.

Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, na záver uvádzaná sionacistka je autentická.

K tomu príhodný úryvok vytrhnutý z komentára (buheh) na nadhľade:

Už si nespomínam, či som to tu niekedy citoval, ale pre istotu, výrok Karla Kryla: „Nezapomínejte na to, že jako svobodní občané takzvané „demokratické a svobodné“ společnosti máte právo zavírat vrátka před čímkoliv a komukoliv!“

A každá vypečená kiska na smatane, ktorá by ma azda chcela nazývať rasistom či xenofóbom, nech si svoj názor strčí do svojej špinavej bútory. Môžu okolo toho všelijako talmudizovať, ale nič nezmenia na fakte, že ozajstná sloboda a demokracia je taká, kde ľudia majú prirodzené právo si svoj životný priestor chrániť pred tým, čo sami uznajú za vhodné (samozrejme, ak tým nezasiahnu do práv niekoho druhého).

Spravte si názor.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.4/5 (7 votes cast)

Kenneth O’ Keefe v tom má jasno

Bývalý mariňák a aktivista Kenneth O’ Keefe v debate stanice Press TV otvorene hovorí o USA ako teroristickom štáte č. 1, ktorý na celom svete mučí, vraždí, zohyzďuje a znásilňuje.

Svinstvá na Blízkom Východe sa dejú s cieľom vytvoriť Veľký Izrael. Preto je potrebné destabilizovať (=zničiť) každý národ s čo i len nepatrnými ambíciami na samostatnosť a sebaurčenie.

Spravte si názor…

Tým, ktorým sa nechce čítať titulky, ponúkam prepis:

Pokračovať v čítaní „Kenneth O’ Keefe v tom má jasno“

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.6/5 (9 votes cast)

Antirasista Hitler

Nedajte sa, prosím, odradiť slovkom Hitler v názve príspevku. Príspevok, ako čoskoro zistíte, sa týka každého z nás osobne.

Venujem ho šialenej židovke Barbare Spectre, ale aj množstvu poslancov Slovenského a Európskeho parlamentu s izraelským pasom, ktorí neúnavne decimujú slovač a všetko nežidovské.

Pestrosť je dobrá (dajverzity is gúd) ako hovorí magda/hitler. Nadržaní arabskí samci a iní raketoví odborníci a lekári nás obohatia svojou kultúrou. A staré babky sa nemusia báť znásilnenia…

Poznanie oslobodzuje…

Pokračovať v čítaní „Antirasista Hitler“

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.7/5 (3 votes cast)

Európsky kontinent čelí genocíde

Alebo ide o „transformáciu“ pod vedením židov?

https://youtu.be/44vzMNG2fZc

Komentár:

Koľko z tých nadržaných afrických a arabských samcov si vezme magda vášáryová k sebe domov? Koľko z nich ubytuje u svojich detí? Koľkým bude platiť ničnerobenie zo svojho?

Ani jednému?

Tak prečo to požaduje od slovenských občanov?

ďurino, november 2015

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.6/5 (10 votes cast)

Barbara a jej terapia Európy multikultúrnym šialenstvom

Židia sa sťažujú, že Európania ich nemajú radi, že sú antisemitskí. A tak ich idú vyliečiť… záplavou arabských a afrických migrantov. Je to vraj transformácia, ktorou Európa, pod vedením židov, musí prejsť.

Musí?

Podľa šialenej rasistky ukážkový prípad kolektívnej viny Európanov a genocídy z rúk židovskej nadradenej rasy.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.9/5 (7 votes cast)

Nemecký policajt nasadený vo vojnovej zóne vypovedá

„Hlavných vojnových zločincov netreba postaviť k stene, ale pred nové štátnoprávne súdy“

Náš dánsky kamarát a spolupracovník Florián Flemming navštívil nemecké vojnou postihnuté územia s cieľom spraviť si osobný obraz o prebiehajúcej vyhladzovacej vojne proti bielej rase Európy. Túto ukrutnú vojnu potrebujú židovské mocenské centrá na svoju plánovanú „etnickú transformáciu“. Prostredníctvom priateľov sa Florián stretol v Bavorsku s mladou ženou, ktorej brat je vo vojnovom nasadení na bavorskej hranici s Rakúskom. Svoju službu vníma ako nedobrovoľné pašeráctvo v prospech Merkelovej a Seehofera [šéf CSU a ministerský predseda Bavorska, pozn. prekl.].

Ide o pracovníka polície stredne vysokej funkcie, v tomto článku nazvaného ako Robert Wilmers [1], ktorý musí prevádzať cez hranicu invázne vojská [2] na príkaz zradcov a vrahov národa. Robert Wilmers bol ochotný portálu NJ [National Journal na adrese www.globalfire.tv/nj/ pozn. prekl.] poskytnúť rozhovor, trval však na tom, že rozhovor s ním bude natočený audiotechnickými prostriedkami a uložený na troch bezpečných miestach mimo SRN a u ďalších dvoch kamarátov v Berlíne. Nie je si istý, či prežije túto vojnu, v prípade svojej smrti však chce dať zverejniť zvukové nahrávky pod svojim skutočným menom. Dočasne sme mu museli čestným slovom zaručiť anonymitu, čo je pre nás rovnako samozrejmé ako záväzné. Pokračovať v čítaní „Nemecký policajt nasadený vo vojnovej zóne vypovedá“

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (10 votes cast)