Ide im o udržanie nezdravého spôsobu života

Psychiatrická „biblia“ s názvom DSM (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders) vymenúva v 5. vydaní z r. 2013 374 psychických ochorení oproti 106 z r. 1952. To kontrastuje so 7 oficiálne definovanými duševnými chorobami) zo začiatku 20.storočia (mania, melancholia, monomania, paresis, dementia, dipsomania a epilepsia). Za tento bezpríkladný vzostup sú priamo zodpovedné farmakoncerny, ktorí na bežiacom páse vymýšľajú nové a nové tzv. duševné choroby, ktoré sa „musia“ liečiť chemikáliami. V pozadí nestoja snahy o prevenciu a dokonca ani o vyliečenie „duševne chorých“, ale peniaze, ziskuchtivosť a chamtivosť.

S prevenciou sa nedá veľa zarobiť, preto nikto nebude vynakladať veľa úsilia, aby aktívne pomáhal upevniť duševné a emocionálne zdravie zostresovaného, o každodenný chlieb bojujúceho obyvateľstva. Práve naopak: farmapriemyslu a verejnému zdravotníctvu ide o udržanie nezdravého stravovania (Američanov) chorobne adipóznymi a chemicky zamorenými potravinami, tvoriacimi živnú pôdu pre srdcovo-cievne a rakovinové ochorenia. Vedúci politici a veľké koncerny majú eminentný záujem o udržanie nášho nezdravého spôsobu života, čo im zaručí dlhodobú lekársku starostlivosť celého obyvateľstva v záujme maximalizácie profitu.

V odbore psychiatrie ide o to, aby sa každý člen spoločnosti mohol atestovať ako duševne chorý, ktorého samozrejme treba trvalo liečiť. Prípadné falošné diagnózy nikoho nezaujímajú, tým skôr, že celému diagnostickému systému chýba vedecký základ. DSM je čisto propagandistický nástroj koncernov, ktoré možno bez preháňania označiť za „psychiatrické Gestapo“, ktorému ide jedine a výlučne o moc. Tým má každý licencovaný terapeut v rukách prostriedok každého kvalifikovať za duševne chorého, najmä toto, ktorý sa prispôsobí a príliš nevystrkuje hlavu; taký sa vyhlási za „normálneho“, kým neprispôsobivý, ktorý ukazuje znaky samostatného rozmýšľania a vlastnej vôle, sa označí za „odchylného“, „abnormálneho“, „duševne vyšinutého“ a „duševne chorého“. Sem medzitým patria aj všetci, ktorí v prirodzenom procese starnutia sa stávajú zábudlivými; tí sa môžu vyhlásiť za dementných, trpiacich „ľahkou neurokognitívnou poruchou“. Podobne aj tí, ktorí sa na základe platných zdravotných úvah sami rozhodnú o tom, čo do svojho tela privedú, teda čím sú ochotní sa stravovať a platiť za to, a napríklad odmietnu firmou Monsanto geneticky manipulované potraviny, sa môžu – v rámci zámernej psychopatologizácie obyvateľstva – označiť za jedincov s chorobnou túžbou po prírodných a zdravších potravinách, podľa editorov DSM 5 trpiacich onemocnením orhorexia nervosa. Tí všetci potrebujú dlhodobé „privedenie k zdravému rozumu“ pomocou syntetických liečiv ako Prozac, Paxil Zoloft, teda chemikálií s mnohými nebezpečnými vedľajšími účinkami, napríklad preukázaný zvýšený vplyv na samovražedné myšlienky.

Práve Prozac je dobrým príkladom, na ktorý poukazuje aj u nás známy indický autor John Virapen v knihe „Vedľajší účinok smrť“, pričom v podstate priznáva, že aj on, ako marketingový pracovník výrobcu Prozacu (Eli Lilly) tento liek ex-offo intenzívne propagoval, až ho samotná firma (ktorá sa asi naľakala úspechu príliš ambiciózneho zamestnanca) namiesto povýšenia vykopla, takže táto inak užitočná knižka bola zrejme napísaná z túžby po pomste „neuznaného“ marketingového génia voči zamestnávateľovi.

Zdroje:

Magazín NEXUS 59, jún-júl 2015, str. 20 (úryvky z článku)

www.globalresearch.ca

Šaman, jún 2015

Americká pseudoveda opäť prináša nové diagnózy

monkeyRok 2013 nám priniesol nový DSM-5, americký Diagnostický a štatistický manuál mentálnych porúch (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), najnovšie znenie opisov psychiatrických chorôb. Je to skutočný vrchol americkej pseudovedy, ktorý by mohol viesť k tomu, že čoskoro vyhlásia za bláznov všetkých. Elita psychiatrov USA má očividne v pláne, premeniť svet na blázinec. Jediná výhoda tejto vo všetkej tichosti uskutočnenej akcie spočíva v tom, dlhodobo zaistiť obrat farmaceutických spoločností, žiadna ďalšia výhoda mi neprichádza na um. To, čo sa číta ako pesimistický scenár konca sveta, ku ktorému ja osobne inak nemávam sklony, sa čoskoro stane oficiálnou doktrínou medicíny vyučovanej na školách, ak nebudeme hromadne protestovať. APA, teda americká psychiatrická spoločnosť (American Psychiatric Association) v DSM-5, ktorý je bibliou psychiatrickej komunity, definuje čo je ešte normálne, a čo už je poruchou a stáva sa patologickým dianím, ktoré vyžaduje terapiu. DSM už tradične ovplyvňuje medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD), naše definície chorôb.

Niekoľko príkladov hroziacej pandémie duševných chorôb:

Kto tri razy do týždňa stratí kontrolu nad množstvom konzumovanej potravy a obed premení na obžerstvo, nestratil dočasne zmysel pre mieru a nie je ani nestriedmy. Trpí nutkavým jedením (binge eating) a treba ho psychiatricky (a teda chemicky, pozn. prekl.) liečiť. A vtedy sa iste čoskoro vynájde zodpovedajúci medikament na túto ťažkú chorobu, pretože farmaceutický priemysel je skrátka vynaliezavý. Niektorí si to síce uvedomili a použili výrazy ako „vymýšľači chorôb“, mnohí sú však za takéto odľahčujúce diagnózy zrejme vďační. Ak ste boli voľakedy „nenažraná sviňa”, dnes ste „nutkavý jedák“ s nárokom na súcit a liečbu.

Zatiaľ čo doteraz ste na získanie diagnózy „depresia“ museli vykazovať symptómy ako smútok, potrebu rozjímať, pocity menejcennosti, strata radosti zo života počas doby najmenej dva mesiace, teraz stačia už iba dva týždne. Takže kto je mesiac po smrti svojho partnera ešte stále smutný a bez nálady a doteraz bol považovaný za smútiaceho rodinného príslušníka, po novom už trpí depresiou. Rovnako aj úpadok svojej firmy by moderný človek mal láskavo prekonať v priebehu 14 dní, inak mu tiež hrozí táto osudová diagnóza. V čase rýchleho spôsobu života je zrejme primerané aj to, že žiaľ z nešťastnej lásky trvajúci viac ako dva týždne vedie k diagnóze depresie. Dr. Schmiedel, od ktorého som sa o týchto Jóbových zvestiach nového DSM-5 v jeho maile s aktualitami prvý raz dozvedel, to vystihol s výrokom: “Kto smúti dlhšie, je skôr cvok” (súvis s bavorským filmom).

Ak ste si nenašli tú svoju diagnózu teraz, žiaden strach, neskôr si vyberie každý, napríklad kto sa bezdôvodne škrabe. To, čo voľakedy vôbec nestálo za zmienku, je teraz podľa (novej) pravdy syndróm chorobného škrabania pokožky (skin picking dysorder). Pokračovať v čítaní „Americká pseudoveda opäť prináša nové diagnózy“

Psychiatria: priemysel smrti

Tento film odhaľuje deštrukciu, ktorú spôsobili psychiatri v každej časti spoločnosti. Vďaka obrazovému materiálu, ktorý pochádza z archívnych a súčasných filmov zobrazujúcich psychiatrov v akcii, rozhovorov s odborníkmi na medicínu, ktoré vám otvoria oči, a sfilmovaným svedectvám obetí a ich rodín, je tento film najucelenejší a najohromujúcejší dokument o psychiatrickom zneužívaní a týraní, aký bol kedy vyrobený.

Dokumentárny film vyrobilo občianske združenie, medzinárodná nezisková organizácia: Citizens Commission on Human Rights (Občianska komisia za ľudské práva). Slovenská verzia.

Je to film, aký nám verejnoprávna televízia nepremietne, pretože farmaceutický priemysel si to neželá. Napriek tomu, že si ju platíme z daní a koncesionárskych poplatkov. Ale to je už iný príbeh…

Vďaka Bug Tom za odkaz.

Súvisiace články a filmy na tomto blogu.

Ikona psychiatrie priznáva vymýšľanie psychických porúch

Allen Frances nie je hocijaký psychiater, ale jeden zo spoluautorov katalógu psychických porúch (takzvaný DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Diagnostický a štatistický manuál mentálnych porúch, ktorý je pravidelne rozširovaný o údajné nové choroby na otvorenie nových trhov, pozn. prekl.), ktorý je v západnom svete považovaný za štandard na lokalizáciu psychických porúch. Vo svojej knihe „Normal“ sa profesor psychiatrie spovedá, ako jeho práca zo zdravých ľudí robí psychicky chorých. Polepšený psychiater v súčasnosti kritizuje metódy vymýšľačov chorôb ako nikto iný.

Svojou prácou na katalógu psychických porúch patrí Allen Frances medzi vymýšľačov psychických chorôb, ktorými v súčasnosti „trpí“ skoro 80 percent amerického obyvateľstva. DSM slúži ako metodický návod na rozlíšenie, čo je zdravé a čo je psychicky choré. Keď v máji 2013 vyjde katalóg „DSM 5“, ďalšie psychické aspekty budú opäť predefinované na choroby, na ktoré sa – ako inak – hneď nájdu aj lieky. Tie síce nepomáhajú a škodia, ale to vôbec nie je podstatné.

Svojou knihou „Normal“ účtuje bývalý spoluvymýšľač nových psychických chorôb so svojim cechom a obviňuje ich, že duševné stavy definujú ako choroby. Napríklad „nesmelosť“ bude považovaná za „sociálnu fóbiu“. Podľa istej štúdie už viac ako 80 percent mladých dospelých ľudí spĺňa kritéria nejakej psychickej poruchy.

Nie je pravda, že existuje stále viac psychicky chorých ľudí. Psychiatria je jednoducho veľkolepým trhom pre farmapriemysel, ktorý na antidepresívach, neuroleptikách, anxiolytikách, prostriedkoch na spanie a prostriedkoch proti bolesti každý rok zarába miliardy. To je šialené, píše americký psychiater Allen Frances vo svojej knihe „Normal“, ktorá nedávno vyšla: „Inflácia diagnóz v psychiatrii sa postarala o to, že v súčasnosti je absurdne vysoký podiel amerického obyvateľstva závislý na liekoch.“

Zdroj

Preklad z nemčiny ďurino, apríl 2013

Pozri tiež Biznis s vymyslenými chorobami

Biznis s vymyslenými chorobami

Nasledujúci film odhaľuje špinavé a neetické praktiky farmaceutických koncernov a úplatných psychiatrov, ktorí si v honbe za ziskom vymýšľajú psychiatrické diagnózy. Tieto takzvané choroby, vymýšľané v Spojených štátoch amerických (ako inak) pritom nemajú žiaden objektívny vedecký základ. Rozhoduje sa o nich hlasovaním!

Tieto umelé diagnózy vznikajú z jediného dôvodu. Kde je diagnóza, tam sa dá na ňu zaregistrovať „liek“ a pri dobrom marketingu každá nová diagnóza predstavuje miliardové zisky (nie obraty, zisky!). V týchto špinavostiach im pomáhajú tzv. vedeckí psychiatri, ktorí za peniaze vyrobia akúkoľvek štúdiu na objednávku farmapriemyslu.

Pritom psychiatri a spol. nedokážu rozpoznať psychicky zdravých od psychicky chorých (pozri Rosenhanov experiment). Zato od stola vedia 2-ročnému dieťaťu diagnostikovať bipolárnu poruchu a predpísať chemické svinstvá, ktoré majú za úlohu dostať mozog do údajnej chemickej rovnováhy.

Pešiaci psychiatrie sú z psychofarmák nadšení. Kým tieto svinstvá neboli na svete, boli iba ošetrovateľmi v blázincoch. Takzvaní normálni doktori si z nich robili posmešky, že sú to  „skoro“ doktori.

Teraz však môžu predpisovať! Konečne sú ozajstní doktori!

A preto z bežných emočných stavov robia diagnózy. A kde je diagnóza, tam je liečba v podobe psychofarmaka. A na konci je zisk. Za ním človiečik z rozhaseným mozgom. V niektorých prípadoch sa nezabije. Niekedy však áno. A niekedy zoberie so sebou viacerých.

Zákerné metódy však používajú nielen psychiatri, ale aj výrobcovia týchto psychosvinstiev. Jeden z obľúbených spôsobov, ako dostať ľudí na silne návykové psychofarmaká, sú bezplatné vzorky. Tie však nerozdávajú z lásky k blížnemu. Ich cieľom je navyknúť pacienta na liek, ktorý potom nedokáže prestať brať. Robia to rovnako ako drogoví díleri. Ťažko povedať, kto od koho túto „metódu“ odpozeral. Funguje však dokonale.

Môžeme sa tváriť, že sa nás to netýka. Títo borci však pôsobia aj na slovenskom trhu. Nevyrábajú iba psychosvinstvá, ale aj toxické vakcíny pre našich drobcov. Myslíte si, že v prípade vakcín používajú iné metódy?

Nerobím si žiadne ilúzie. Biznis je biznis.

Chcú nám iba dobre… Pokračovať v čítaní „Biznis s vymyslenými chorobami“