Petícia Za živé rieky a čistú vodu

Zdôvodnenie petície Za živé rieky a čistú voduZdôvodnenie petície

Voda nás sprevádza celým životom – JE NENAHRADITEĽNÁ. Jej nesmiernu hodnotu uznávame všetci. Ako všetko životodarné, aj voda potrebuje nielen naše pochopenie a úctu, ale aj láskavý vzťah. Je naším spoločným dedičstvom a musíme ju v dostatočnom množstve a kvalite odovzdať budúcim generáciám – či už vodu v riekach a jazerách, viazanú v živých organizmoch, alebo tú, ktorá nám tečie z vodovodných kohútikov.

RIEKA NÁM DÁVA ŽIVOT – Vo svete už dávno zavrhnuté metódy betónovania brehov riek, budovania hatí a iných bariér v prírodných korytách riek a výruby brehových porastov, nevhodné spôsoby hospodárenia v lesoch i na poliach, nedomyslené odvodňovanie ľudských sídiel, nadmerné odbery či vypúšťanie odpadov nám nezvratne znečisťujú naše rieky aj urýchľujú odtok vody z krajiny. A tak, kde vodu potrebujeme, nám začína chýbať a inde sa nám za našu bezohľadnosť mstí v podobe povodní. Úplné vysychanie prameňov a iných vodných zdrojov v celých regiónoch len dotvára obraz skutočnej situácie nášho „hospodárenia“ s týmto len relatívne „nevyčerpateľným“ zdrojom. Tu už nejde len o vodu ako takú, v hre je aj celková kvalita nášho života, naše živobytie, naše zdravie a budúcnosť našich detí.

OCHRANA VÔD NA PRVOM MIESTE – Hľadajme a vytvárajme rovnováhu medzi potrebami spoločnosti i prírody! Usmernime ľudskú činnosť tak, aby súčasne s uspokojovaním našich potrieb prispela ku ochrane prírodného prostredia a ku skutočnému ozdraveniu krajiny pri rešpektovaní platných predpisov Slovenskej republiky i Európske únie. Niekoľkoročné žiadosti, pripomienky a odporúčania občanov, ochranárov, užívateľov vôd i odbornej verejnosti – naposledy sformulované vo výzve „Za živé rieky, za čistú vodu“ – zostávajú doposiaľ nevypočuté.

Ochrana našich vôd je vecou verejného záujmu! Preto my, občania a občianky Slovenskej republiky, vedomí si svojej zodpovednosti za seba i naše budúce generácie, odvolávajúc sa na výzvu vedcov a odborníkov „Za živé rieky a čistú vodu“ žiadame kompetentných – Ministerstvo životného prostredia SR, Vládu Slovenskej republiky a Národnú radu Slovenskej republiky, aby zabezpečili splnenie 8 požiadaviek uvedených v texte petície.

Elektronická petícia

Stiahnite si petičný hárok v pdf na vytlačenie a zber podpisov pod petíciu v papierovej forme 

Celé znenie petície v pdf na stiahnutie 

Podporte iniciatívu Za živé rieky a čistú vodu aj finančne

Komentár:

Chceme bezcenné šekely alebo zdravú vodu, zdravé potraviny a zdravé životné prostredie?

Kto ju má chrániť, keď nie my?

Kedy, keď nie teraz?

Bratislava bez hazardných hier

Podporte Petíciu za Bratislavu bez hazardných hier

Bratislavskí starostovia a primátor koncom mája odštartovali petíciu Za Bratislavu bez hazardných hier. Boj proti herniam v blízkosti obytných domov či materských škôl môžete podporiť aj vy. Petičné hárky sú k dispozícii na miestnych úradoch a na magistráte, ale aj na kultúrnych podujatiach organizovaných mestskou časťou. Zbieranie podpisov bude prebiehať až do konca roka 2015, pričom úspešná petícia umožní mestu prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bude ustanovené, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov nie je možné prevádzkovať na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Ak chcete pomôcť so zberom podpisov ako dobrovoľníci, petičný hárok si môžete stiahnuť cez odkaz nižšie.

Petíciu môžu podpisovať iba obyvatelia s trvalým pobytom v Bratislave a starší ako 18 rokov. Petíciu chcú adresovať mestskému zastupiteľstvu, aby mohlo prijať všeobecne záväzné nariadenie zakazujúce hazardné hry na území mesta.

Zdroj

Petičné hárky na stiahnutie:

http://www.raca.sk/assets/Uploads/peticiazabratislavubezhazardnchhier.pdf

Komentár:

Žiaľ, kolesíkovia v Národnej rade splodili nejeden nedobrý zákon namierený proti občanom Slovenska, ktorých zastupujú. Petícia je preto asi jediným prostriedkom, ako vytlačiť hazard z blízkosti škôl a obytných domov.

Som presvedčený, že Bratislave sa to podarí a bude tak príkladom aj pre ostatné mestá.

Bude zaujímavé dozviedieť sa, ktorí kolesíkovia majú z ľudského nešťastia prevádzkovania herní na Slovensku osoh.

CETA – útok na demokraciu

Iba 3 minúty, a ste v obraze…

Na tomto odkaze môžete podpísať európsku petíciu proti pripravovanej dohode CETA:

Po odoslaní petície (tlačidlo PODPÍSAŤ) dostanete do e-mailu verifikačnú správu s odkazom, na ktorý treba kliknúť a potvrdiť tak účasť v petícii. Bez kliknutia na túto linku je váš hlas neplatný!

ďurino, september 201

Istota v predsieni pekla

Toto video obsahuje aj drastické scény.

Ak si však neuvedomíme, čo nám hrozí, keď nás USA cez NATO vtiahnu do vojny proti Rusku, tieto drsné scény uvidíme v celej Európe, vrátane Slovenska.

Ivo Sasek zo švajčiarskej Koalície proti cenzúre apeluje na všetky národy Európy.

Dáme sa vtiahnuť do vojny proti Rusku? Dovolíme paktu NATO, ktorého sme členom, aby zaútočilo na Rusko?

Nedovoľme to. Požadujme záruky od našich politikov, že sa to nestane!

preklad a titulky ďurino, august 2014

 

Petície

Dávam do pozornosti aj nasledujúce petície

Petícia proti vstupu cudzích vojsk na územie SR (myslí sa tým akákoľvek podpora jednotkám NATO)

Nesúhlas s ekonomickými sankciami proti Rusku

Vyhlásenie Petra Porošenka za personu non grata

 

Darebák Lajčák nesplnil sľub

Prosba o podporu petície

Milí priatelia!

Máme to tu zas! Po septembrovom odmietnutí Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR v neakceptovateľnej podobe – ku ktorému ste prispeli aj vy ako signatári Otvoreného listu ministrovi Lajčákovi – sa tento dokument objavil v medzirezortnom pripomienkovom konaní v novej podobe. Keďže nová verzia bola pripravovaná tajne, nebolo čas na ňu skôr reagovať a žiaľ, nesplnil sa sľub ministra Lajčáka, že jej bude predchádzať široká diskusia. Táto diskusia sa konala len v niektorých oblastiach, iné pracovné skupiny širokú diskusiu neumožnili, alebo názory z diskusie nezapracovali. Dokument, až na záverečné široko postavené úlohy, pod ktoré sa dá skryť všeličo, vyzerá oproti pôvodnému akceptovateľnejšie, ale aj nová verzia Stratégie obsahuje časti, ktoré hrubo zasahujú alebo potenciálne zasahujú do rodinného života, výchovy detí, vyvíjajú nepatričný tlak na legislatívu, uplatňujú protekcionizmus niektorých skupín občanov na úkor tradičnej kresťanskej morálky, ba dokonca kaličia slovenský jazyk. Navyše súčasťou Stratégie sú tentoraz rozsiahle prílohy, ktoré sa prijatím stávajú rovnako záväzné ako základný materiál, pričom niektoré z nich sú mimoriadne spoločensky nebezpečné.

Prosíme vás preto o podporu našej hromadnej pripomienky k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorú nájdete na tejto adrese spolu s návodom, ako pripomienku podporiť:

http://rizikaockovania.sk/leg/pripomienka_2014_cslp.html

Podporu našej hromadnej pripomienky prispejete k tomu, aby sme sa spoločne pokúsili zabrániť prijatiu strategicky dôležitého dokumentu v danej podobe. Pripomienku môžete podporiť na portáli právnych predpisov do štvrtka 19. júna do polnoci. Potrebujeme dovtedy získať podporu aspoň 500 občanov. Prosím, pomôžte nám so šírením tejto informácie, pošlite správu známym a priateľom.

Za pomoc vám všetkým ďakuje

Iva Vranská Rojková,

koordinátorka Otvoreného listu Evy Kristinovej ministrovi Lajčákovi,

predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, spisovateľka a publicistka

PS: Okrem nás vypracovali k Stratégii hromadnú pripomienku aj FKI, tá sa dá podporiť tu:

http://www.peticia.sk/ludske-prava-2014/index.php

a CBR celý materiál kompletne odmieta, čo sa dá podporiť tu:

http://www.cbreurope.sk/peticialp.html

Pán docent Alojz Rakús inicioval protest odborníkov proti zavádzaniu rodovej rovnosti do výchovy, ktorý môžu psychológovia, psychiatri a pedagógovia (prípadne iní odborníci v tomto ohľade) spoznať a podporiť tu:

http://www.cbreurope.sk/peticialp.html

 

Komentár:

Petíciu som podporil. Ďakujem všetkým, ktorí tak urobia. A ďakujem pani Vranskej-Rojkovej za jej čas a energiu.

A dovoľujem si pripomenúť ministrovi Lajčákovi, že je dočasne predĺženou rukou vôle občanov SR vo vzťahu k zahraničiu a nie predĺženou rukou vôle zahraničia vo vzťahu k občanom SR.

Človek, ktorý nesplní svoj sľub, obzvlášť vtedy, kedy je výhodné, sľub nesplniť, je u mňa darebák.

Odporúčam tiež článok El Dictador Lajčák: Keď ho vyhodia dvermi vráti sa späť oknom.

ďurino, jún 2014

Petícia za záchranu slovenskej pôdy (a vody)

Od mája 2014 môžu zahraničné osoby skupovať slovenskú pôdu. Za občanov s tým súhlasili slovenskí politici pri vstupe do EÚ(!). Všetci doterajší aj súčasní politici sú zodpovední za tento stav. Slovenská pôda je podstatou štátnosti a zvrchovanosti národa. Predaj slovenskej pôdy zahraničným subjektom je vlastizrada. V prípade zmeny hrozí vážne riziko, že sa cez vlastníctvo do rúk zahraničným subjektom dostanú naše najväčšie zásobárne podzemnej vody a ostatných prírodných zdrojov. My Slováci, národovci, vlastenci, príslušníci národnostných menšín žiadame NR SR a vládu, aby legálnym a zákonným spôsobom tomuto zabránili.

Z dôvodu naliehavosti prijatia účinných opatrení v tejto veci dňom 7.3.2014 Helena Mezenská spúšťa ako jeden z nástrojov zabránenia realizácie tohto popisovaného stavu petíciu za záchranu slovenskej pôdy.

Petičné hárky na vytlačenie sú k dispozícii tu (klikni na obrázok):

Elektronickú formu petície môžete podpísať TU.

Viac informácií tu.

Nestlé, Monsanto a Veolia sa už nevedia dočkať!

Výzva na podporu petície!

Keď sa vo Washingtone a v Bruseli rokuje, dvere sa zatvoria a občania musia ostať vonku. Nedozvieme sa žiadne podrobnosti o Dohode o voľnom obchode (TTIP) medzi zástupcami EÚ a  vládou USA. Vylúčenie verejnosti má svoj dôvod: z dokumentov, ktoré sa dostali na verejnosť vyplýva, že vyjednávači chcú splniť hlavné požiadavky koncernov. GM potrava, fracking (spôsob ťažby ropy a zemného plynu z bridlíc, ktorý v značnom rozsahu toxikuje spodnú vodu, pozn. prekl.), privatizované verejné služby, menej práv zamestnancov, laxná ochrana údajov – dohoda má umožniť ničím neobmedzené zisky.

Cestou demokracie by to nikdy nebolo možné. Bránu má koncernom otvoriť dohoda, ktorá sa prerokúva v tajnosti. Verejnosť sa však prebúdza: Niektoré médiá už odhalili, že rozprávka o príleve pracovných príležitostí je iba rozprávka a nachytali komisára EÚ pre obchod pri žonglovaní s vlastnými číslami. Niektoré médiá už kritizovali pripravovanú dohodu. Teraz je na rade, aby sme my občania dali najavo, že takéto darčeky koncernov nestrpíme. Aby si vyjednávači uvedomili, že dohovor cez parlamenty v Európe neprejde. Pokračovať v čítaní „Nestlé, Monsanto a Veolia sa už nevedia dočkať!“

Podporte hromadnú pripomienku proti legislatíve pripravujúcej odoberanie detí

Výzva už nie je aktuálna, splnila svoj účel! Legislatívci sa MUSIA zaoberať pripomienkami pani Vranskej!  Ponechávam túto výzvu na tomto blogu pre vaše komentáre, ktoré stoja za to, aby boli šírené. Vďaka.

ďurino, 30.11.2013

Stratégia na zlých základoch
Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal materiál Národná stratégia na ochranu detí pred násilím. Stratégia reaguje na Reprezentatívny výskum prevalencie násilia páchaného na deťoch v SR, z ktorého záverov údajne vyplýva, že vyše tretina detí na Slovensku je podrobovaná násiliu.

Tento široko medializovaný výskum, vykonaný dotazníkovou formou na vzorke cca 1500 ôsmakov a deviatakov je účelový, neadekvátny, odtrhnutý od slovenskej reality a jeho závery sú zavádzajúce. Štátne inštitúcie ho však vzali za bernú mincu, uverili vysokému číslu detských obetí násilia a vytýčili si štátnu prioritu boja proti tomuto násiliu. Keďže Stratégia v predloženej forme vykazuje obrovské množstvo nedostatkov a pritom je to veľmi dôležitý strategický materiál, ktorý môže mať negatívny dosah na atmosféru celej spoločnosti a priamo zasahovať rodiny, vypracovali sme sériu pripomienok.

V našich pripomienkach ide najmä to, aby sa Stratégia zásadne prepracovala, aby sa nevychádzalo z účelového výskumu, ale aby sa pri hodnotení situácie vychádzalo z reálnych slovenských pomerov, aby sa do Stratégie zapracovali mechanizmy ochrany proti nastoleniu totalitných praktík a aby sa deti chránili pred pedofilne orientovanou povinnou sexuálnou výchovou v zmysle štandardov WHO a proti povinnému poučovaniu detí o sexuálnom zneužívaní v LGBTI sfarbení.

Prosíme vás preto o podporu našej hromadnej pripomienky, a to najneskôr do piatku 29.11.2013.

Hromadnú pripomienku podporíte tak, že prejdete na stránku jej autorov, Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania a budete sa riadiť uvedeným návodom.