WHO nesmie robiť nezávislý výskum dopadov rádioaktívneho žiarenia na ľudské zdravie

Pri preklade článku Fajčenie chráni pred rakovinou pľúc som narazil na informáciu, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu má právo vetovať „nepohodlný výskum“ zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie v súvislosti so žiarením. Táto na prvý pohľad nepochopiteľná informácia je, žiaľ, pravdivá. Umožňuje to tzv. „rezolúcia WHA12-40“, ako vyplýva napríklad z nasledujúceho článku IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, resp. Hnutie lekárov za odvrátenie jadrovej vojny):

IAEO a WHO na 12. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia 28. mája 1959 prijali rezolúciu WHA12-40. Podľa nej IAEO nesie hlavnú zodpovednosť za atómové výskumné projekty. Svetovej zdravotníckej organizácii WHO síce bolo priznané právo, venovať sa zdravotnému rozvoju národov a podporovať ho vo všetkých aspektoch. Zmluva však požaduje aj to, aby pri príprave všetkých programov a aktivít, ktoré sú alebo môžu byť veľmi zaujímavé pre druhú stranu, WHO a IAEO si v tejto veci zabezpečia vzájomný súhlas. Inými slovami: agentúre IAEO bolo garantované účinné právo veta na všetky činnosti WHO, ktoré majú akýkoľvek vzťah k jadrovej energii. Svetová zdravotnícka organizácia tak nemá možnosť, zaujať nosnú úlohu v skúmaní rizík rádioaktívneho žiarenia na zdravie ľudí. Potvrdzuje to aj nasledujúca poznámka pod čiarou v „Documents Fondamentaux“ od WHO, 40. vydanie, z roku 1994: „IAEO a WHO sú si vedomé, že by mohlo byť potrebné, prijať reštriktívne opatrenia, na zachovanie dôverného charakteru určitých vymieňaných informácií (…)“.

Chris Busby, vedecký tajomník Európskeho výboru pre radiačné riziká a autor mnohých článkov a vedeckých publikácií o radiácii nízkej úrovne, túto problematiku zhrnul nasledujúcimi slovami: „Podriadenie WHO agentúre IAEA predmetnou zmluvou je kľúčovým prvkom systematického zavádzajúceho informovania o jadrových rizikách, ktoré existujú od zhodenia bomby na Hirošimu. Zmluva je zodpovedná za neprijateľný konflikt záujmov. Podriaďuje organizáciu pri OSN, ktorá je zodpovedná za ochranu nášho zdravia inej organizácii, ktorej hlavným záujmom je šírenie jadrovej energie. Zrušenie zmluvy medzi WHO a IAEA je prvý potrebný krok na obnovenie nezávislého výskumu WHO o skutočných následkoch ionizujúceho žiarenia a publikovanie jeho výsledkov.“

Zdroj

preklad z nemčiny ďurino, november 2013

Súvisiaci článok: Fajčenie chráni pred rakovinou pľúc

Krajiny sveta volajú po reforme OSN

Na 68. Valnom zhromaždení OSN niektoré hlavy štátov opäť požadovali reformy v OSN.

Takéto požiadavky vyslovili nielen niektoré rozvojové krajiny, ale aj priemyselné štáty ako Nemecko alebo nové hospodárske mocnosti ako India.

Jedna z najdôležitejších požiadaviek sa týkala zmeny štruktúry v Bezpečnostnej rade OSN. Bezpečnostná rada OSN je považovaná za dôležitý výkonný orgán na zachovanie mieru a bezpečnosti na svete a bola jej prisúdená významná rola v predchádzaní medzinárodným krízam a ich kontrole.

História však ukazuje, že hlavní členovia tejto rady zneužívaním svojho práva veta na uskutočnenie vlastných záujmov alebo záujmov svojich spojencov zabránili tomu, aby táto rada splnila svoju najdôležitejšiu úlohu.

Z toho dôvodu a v súvislosti s novými medzinárodnými mocenskými štruktúrami rozvojové krajiny a nové hospodárske mocnosti sú súčasným systémom nie sú spokojné.

V tejto súvislosti indický premiér Manmóhan Singh v sobotu 28. septembra vo svojej reči pred Valným zhromaždením OSN poukázal na to, že je nevyhnutná štrukturálna reforma Bezpečnostnej rady a zdôraznil, že stálymi a nestálymi členmi tejto rady musí byť väčší počet rozvojových krajín. Zdôraznil, že štruktúru Bezpečnostnej rady OSN treba zmeniť, aby odzrkadľovala súčasnú existujúcu realitu v spoločenstve štátov.

Zmenu štruktúry Bezpečnostnej rady však požadoval vo svojom prejave pred Valným zhromaždením OSN aj nemecký minister zahraničných vecí Guido Westerwelle. Povedal, že ak africké a latinskoamerické krajiny nebudú mať v Bezpečnostnej rade OSN stálych zástupcov, táto Rada nemôže viac zodpovedať súčasnej medzinárodnej realite. Pokračovať v čítaní „Krajiny sveta volajú po reforme OSN“