Vakcíny, ktoré zablokujú ducha

Prečo mnohí ľudia nechcú chápať spirituálne obsahy ani každodenné „očividno“? Nie je to azda preto, že ich duch má problémy preniknúť k telu? Existujú látky, ktorú pôsobia až do úrovne DNA a svetelnej výmeny človeka. Niektoré z nich blokujú naše napojenie na duchovný svet. Medzi ne patria aj rôzne látky, ktoré sú súčasťami vakcín.

Ostať otvorený pre vnuknutia z univerza: vakcíny môžu zhoršiť „napojenie“ na univerzálneho ducha

Ostať otvorený pre vnuknutia z univerza: vakcíny môžu zhoršiť „napojenie“ na univerzálneho ducha

Tieto zložky vakcín, ktoré sú rozoberané ďalej v článku, môžu mať priamy vplyv na zdravý duševný vývoj a spirituálne otvorenie očkovaného jedinca až na úrovni neutrín (svetelná výmena v DNA). V súvislosti s procesmi látkovej výmeny možno pochopiť aj to, čo sa odohráva v organizme z jemnohmotného pohľadu. S týmto poznaním už nie je udivujúce, že preočkovaní ľudia majú často veľké problémy otvoriť sa faktom alebo názorom mimo svojich úzkych, často vnútených schém myslenia. Existujú príčiny zodpovedné za túto „slepotu“. Pokračovať v čítaní „Vakcíny, ktoré zablokujú ducha“

Dôkazy zmien v našej DNA

V tomto článku Patricie Resch poskytla Dr. Berrenda Foxová dôkazy o zmenách v DNA a zmenách na úrovni buniek. Berrenda Foxová pracuje ako holistická (celostná) lekárka vo wellnes centre Avalon v Mount Shasta v štáte Kalifornia. Klinika Avalon je znovuzrodením ideálu liečenia, aké bolo praktizované na legendárnom ostrove Avalon.

Dr. Foxová prostredníctvom krvných testov dokázala, že v súčasnej dobe si niektorí ľudia vyvinuli ďalšie vlákna DNA.

PR: Berrenda, povedz nám niečo o sebe.

BF: Mám doktorát z fyziológie a prírodnej medicíny a počas odbornej prípravy v Európe som bola zapojená do médií, a toto zapojenie pokračuje vo filme a manažmente. Ako viete, spolupracujem s televíziou FOX na programoch o mimozemšťanoch a pochopení ich úlohy v tom, čo sa v súčasnosti deje s ľudstvom. Najznámejšie sú Pozorovania (Sightings) a Akty X (The X Files).

PR: Aké sú zmeny, ktoré sa dejú v tomto čase na planéte a aký dopad to má na naše telá?

BF: Sú to zásadné zmeny, mutácie, ktoré sa podľa genetiky začali, odkedy sme vyšli z vody. Pred niekoľkými rokmi sa v Mexiku konala konferencia genetikov z celého sveta na tému Zmena DNA. Robíme evolučnú zmenu, stále však nevieme, na koho sa meníme. Pokračovať v čítaní „Dôkazy zmien v našej DNA“

V genetickom kóde bola objavená druhá sémantická úroveň

Výskumný tím okolo Dr. Johna Stamatoyannopoulosa, profesora génových vied a medicíny na Washingtonskej univerzite, objavil druhý, skrytý kód v DNK (kyselina deoxyribonukleová, resp. DNA podľa anglického označenia deoxyribonucleic acid). Keď vedci v 1960-tych rokoch dešifrovali genetický kód, vychádzali z toho, že slúži výlučne na kódovanie proteínov. Nedávno vedci zistili, že na druhej významovej úrovni možno bunke poskytnúť informáciu, ako majú byť gény riadené.

Písmená klasickej genetickej abecedy (je ich 64) sa nazývajú kodóny. Niektoré z nich môžu vykazovať spomínanú druhú významovú úroveň. Výskumný tím v takom prípade hovorí o tzv. duónoch, aby vyjadrili duálny charakter kódu. Podľa názoru vedcov sa tieto dve reči vyvinuli spoločne – keďže jedna sa nachádza nad druhou, druhá významová úroveň ostala tak dlho neobjavená.

Zdá sa, že pokyny na riadenie génov pomáhajú stabilizovať žiaduce vlastnosti proteínov ako aj ich štruktúru. Ich objav môže mať ďalekosiahle následky pre vedcov a lekárov: „Skutočnosť, že genetický kód môže súčasne odovzdať dva druhy informácií, znamená: Mnohé zmeny v DNK, ktoré zdanlivo iba prepisujú proteínové sekvencie, by mohli skutočne spôsobiť choroby, pretože prerušujú programy na riadenie génov, prípadne negatívne ovplyvňujú oba mechanizmy súčasne“, hovorí Dr. Stamatoyannopoulos.

Preklad z nemčiny ďurino, máj 2014

Zdroj: Nexus Magazin, č. 52, str. 5-6

Komentár:

Napriek tomu tvorcovia vakcín vyrábaných genetickým inžinierstvom (tzv. rekombináciou), ktorí už stihli rozosiať do detí aj rakovinové bunky z krčka maternice černošky Henriety Lacksovej tvrdia, že vedia čo robia. Tvrdia to aj rôzni profesori sociálnej práce a ošetrovateľstva – teda odborníci na všetko len nie očkovanie a genetické inžinierstvo – (pozri napr. prof. Svetozár Dluholucký a jeho veľkohubé vyhlásenia typu „my odborníci“ a „kvalita života sa bez očkovania udržať nedá“), ktorí na Slovensku spolurozhodujú o povinnom očkovaní malých detí množstvami týchto problematických jedov a kontaminujú tak celé generácie.

Chcú nám iba dobre a zároveň je to celkom dobrý biznis…

Jemnohmotné telo ako základ vedomia

Fascinujúce rozprávanie Klausa Volkamera o svojich 30-ročných experimentoch v oblasti jemnohmotnosti, žiarenia zvyšujúceho alebo znižujúceho entropiu, rozšírenia rovníc špeciálnej relativity. Dokazuje, že nielen ľudia, ale prakticky všetko okolo nás má životné polia, ktoré sa navzájom ovplyvňujú, ktoré majú vedomie a s ktorými možno komunikovať. Prítomnosť tohto jemnohmotného poľa dokazuje jednoduchými experimentmi.Toto jemnohmotné pole sa napája na fázové hranice. Všetko vo vesmíre má fázové hranice, všetko vo vesmíre má teda jemnohmotné polia, s ktorými možno komunikovať. Univerzum kypí životom. Je to jedna obrovská, vysokointeligentná živá bytosť.

Praktické výskumy Klausa Volkamera potvrdzujú to, čo nám zanechali dávni mudrci vo svojich Védach.

Preklad z nemčiny a výroba titulkov ďurino, január 2014

Prednáška Nassima Harameina

Zaujímavá 8-hodinová prednáška originálneho vedeckého samouka Nassima Harameina na konferencii v roku 2003.

Témami jeho prednášky sú jeho jednotná teória poľa, praveké civilizácie, slnko, čierne diery, kruhy v obilí, pyramídy v Číne…

Video pre videokanál GoschaTV preložil Standa BZZ…

http://youtu.be/7L8FZW33B8Q

http://youtu.be/0mc7mw1ZESg

Ďakujem Jarovi a ďalším za odkaz na túto prednášku…

Tajomstvo nášho studeného Slnka

Prečo je nás vesmír studený a tmavý, keď ho vlastne biliardy sĺnk už celé miliardy rokov ustavične zohrievajú a keď ho vlastne od samého začiatku mali svojim svetlom presvetliť? Ak by Slnko bolo žeravou guľou, ako tvrdí veda, s teplotou na povrchu povedzme 5 500 °C, potom by jeho tepelné lúče pri rýchlosti 300 000 km/h prišli na Zem približne po 7,5 minútach zmrznuté na ľad.

Na vrcholoch kopcov je chladnejšie ako v nížinách, ktoré sú predsa od Slnka vzdialené viac.

Viete si predstaviť svet, v ktorom Slnko nie je žeravou guľou? Prečítajte si fascinujúci článok Matthiasa Härtela o téze studeného Slnka!

Preklad celého článku a jeho argumentácie si môžete stiahnuť z pdf na odkaze nižšie, na tomto mieste uvádzam záver správy s jeho odvážnymi tvrdeniami:

Naše Slnko je studené! Naše Slnko nevyžaruje teplo ani svetlo! Naše Slnko môžeme vidieť, pretože má vlastné svetlo! Naše Slnko nestráca svoju hmotu, pretože naše Slnko neopúšťa žiadna látka! Naše planéty dokážeme vidieť, pretože vytvárajú vlastné svetlo pomocou vzdušného kyslíka a slnečnej energie! Vesmír je preto tmavý a studený! Cudzie slnká (hviezdy) môžeme vidieť vo svojich špecifických farbách, pretože majú, podľa svojho zloženia, špecifické vlastné svetlo! Cudzie galaxie môžeme vidieť, pretože ich hviezdy majú vlastné svetlo! Takzvaný červený posun je podľa toho jednoducho nesprávny, čo znamená, že nás vesmír neexpanduje!

Údaje o vzdialenostiach hviezd a galaxií sú preto nesprávne! Údaje o veku hviezd a galaxií sú preto takisto nesprávne! Život môže vzniknúť všade vo vesmíre, ak planéty v príslušnej slnečnej sústave majú obal so vzdušným kyslíkom a vodu! Vzdialenosť týchto planét od svojho slnka pritom nehrá žiadnu úlohu!

Vo svetle tohto poznania sa dajú pochopiť zábery neznámych objektov v tesnej blízkosti Slnka, ktoré sa v poslednom čase množia, aj napriek starostlivej cenzúre. Ak by Slnko bolo skutočnou žeravou guľou, také fotografie a videá by vôbec nemali vzniknúť.

Matthias Härtel: Tajomstvo nášho studeného Slnka

Zdroj Preklad z nemčiny ďurino, marec 2013.

Ďakujem julík za linku 🙂

Svetelné lúče vychádzajúce z DNK?

Živé organizmy používajú na vzájomnú komunikáciu svetlo vo forme fotónov. Biofyzik Dr. Fritz-Albert Popp objavil, že deoxyribonukleová kyselina (DNK) tvorí najdôležitejší zdroj takýchto emisií svetla a vyžaruje biofotóny v širokom pásme frekvencií.

Sme skutočne svetelné bytosti?

Dostávam množstvo tipov na publikovanie článkov, a skutočne si to veľmi cením. Niektoré sú však pridobré na to, aby boli pravdivé. Napríklad jeden z takýchto článkov sa zaoberal obrovskou kostrou – dĺžky približne 20 metrov – ktorú objavila istá skupina ruských archeológov. Článok obsahoval fotografie a odkazy a pôsobil sľubne. Pri podrobnejšej kontrole však vysvitlo, že odkazy sú navzájom zacyklené. Každý odkaz používal ako zdroj druhý odkaz. Nakoniec sa objavili podrobnosti o fotografiách a zistili sme, že fotografie upravené Photoshopom z nás všetkých urobili bláznov.

Podobné pocity som mal, keď som dostal článok ruského (už zasa!) vedca Dr. Pjotra Garjajeva, ktorému sa podarilo zachytiť komunikáciu molekuly DNK vo forme ultrafialových fotónov (čiže vo forme svetla). To však nie je všetko. Tvrdí, že túto komunikáciu zachytil pomocou laserového lúča z jedného organizmu (žabieho embrya) a potom ju vyžiaril do DNK druhého organizmu (do embrya salamandry), načo sa embryo salamandry vyvinulo na žabu! To však stále nie je všetko.

Dr. Garjajev uvádza, že tento spôsob komunikácie sa vraj neodohráva iba v bunkách alebo medzi jednotlivými bunkami, organizmy vraj toto „svetlo“ používajú, aby sa „rozprávali“ s inými organizmami. Podľa jeho názoru by to mohlo poskytnúť vysvetlenie telepatie a mimozmyslového vnímania. Zdá sa, že ľudské bytosti majú svoj vlastný bezdrôtový internet na báze DNK. Neuveriteľné! Pokračovať v čítaní „Svetelné lúče vychádzajúce z DNK?“

Fenomén Keshe

Nasledujúce video veľmi podrobne a dôkladne osvetlí podstatu nadčasovej „technológie Keshe“. Zároveň priblíži zmysel, ciele a vôbec podstatu aktivít Dr. M.T. Kesheho a jeho nadácie. Tento dokument bude vyžadovať vašu najvyššiu pozornosť, pretože je doslova nabitý mimoriadne dôležitými informáciami. Odporúčame prehrať si ho aj viac razy. Jeho obsah je prevratný.

Zdroj

Nadácia Keshe sa predstavuje: