Zlodeji dažďa

Zlodeji dažďa

Na nemeckom blogu geoarchitektur.blogspot.sk sa nachádza dokument, ktorý názorne vysvetľuje, ako kabala pomocou takzvaných chemtrails, teda chemických svinstiev vypúšťaných z dopravných a vojenských lietadiel, dokáže ukradnúť vzdušnú vlhkosť a preniesť ju do požadovaného cieľového regiónu.

Celý dokument o kradnutí vody geoinžinieringu v podobe názornej prezentácie podloženej schémami a reálnymi fotografiami si môžete stiahnuť na odkaze pod článkom.

Veľmi zjednodušený postup, ako to robia

Nad zdrojovým územím rozprašujú nanočastice postupne v stále väčších výškach. Vytvorenými súvislými vrstvami postupne dvíhajú hranicu kondenzácie, vzduch nabitý vlhkosťou stúpa hore, až ho uchytí dýzové prúdenie vo veľkej výške, ktoré páni dokážu presmerovať požadovaným smerom a ktoré presunie vlhký vzduch do cieľovej oblasti, kde sa vyprší formou prívalových dažďov.

Prečo to robia

Staré ropné polia v Saudskej Arábii sú vyčerpané. Tieto polia možno prevádzkovať rentabilne už iba novými technológiami frakovania. Zrážková voda zvyšuje hladinu spodnej vody na Blízkom východe. Nahromadená spodná voda sa pod tlakom vháňa do spodných vrstiev ropných polí spolu s chemickými prísadami v podobe pary na rozdrvenie horniny, uvoľnenie kvapôčok ropy a ich vyplavenie.

Kto sa podieľ na realizácii

Lacné „nízkorozpočtové“ letecké spoločnosti, ktoré sú lacné preto, lebo poskytujú službu aj vtedy, keď letia bez cestujúcich. Letecké spoločnosti arabských petrodiktatúr, a v prípade potreby aj vojenské cisternové lietadlá.

Dôsledky

Náhle zmeny tlaku vzduchu. Zvyšujúce sa nebezpečenstvo zásahu bleskom zvýšením vodivosti atmosféry. Nezvyčajné sucho výpadkom zrážok. Prívalové dažde a obrovské krúpy. Extrémne tornáda, cyklóny, tajfúny. Každoročné rekordne vysoké záplavy. Vo zvolených regiónoch desaťročia trvajúce suchá – napríklad v Somálsku…

Spravte si názor na tému, ktorá sa odohráva nad našimi hlavami takmer denne, ktorá však v duchu politickej korektnosti neexistuje…

Odkaz na dokument v slovenskom jazyku

 

Geoinžinierstvo 2 – počasie ako zbraň

Druhý film s Dr. Jaśkowskim, v ktorom sa venuje hlavne využitiu geoinžinierstva na vojenské účely. Viac sa venuje aj dokumentu USAF – Owning the weather by 2025. Rozoberá problematiku HAARP a tiež zdravotné hľadisko.

Spravte si názor!

 

Geoinžiniering, nanotechnológie a ovládnutie ľudstva

Dozviete sa: čo na nás zahraničné hovädá sypú, prečo to na nás sypú, čo to spraví s našim telom a ako nás môžu o. i. pohodlne na diaľku zabiť.

20 minút informácií, ktoré vás navždy zmenia.

Možno zmenia aj učiteľa dejepisu z Považskej Bystrice, ktorý vytvára zoznamy jemu nepohodlných webov a odovzdáva ich americkej ambasáde.

Dodatok 14.6.2015

Pripájam odkaz na dokument vo formáte pdf v angličtine, v ktorom Harald Kautz-Vella uvádza aj konkrétne údaje: The chemistry in contrails

Kto chce samotné titulky, stiahnuť si ich môže tu.

Trójske oblaky

Preklad a výroba titulkov ďurino, september 2014.

Podstatnou zložkou systému na úpravu počasia je súbor intervenčných metód. Počet týchto špeciálnych intervenčných metód je obmedzený iba predstavivosťou, ale až na niekoľko výnimiek ide o to, meteorologickému procesu správnym spôsobom, na správnom mieste a v správnom čase dodať buď energiu alebo chemikálie.

Zo správy USA „Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025“ (Počasie ako zbraň: ovládať počasie do roku 2025), z roku 1996, str 13.

John Lear odkrýva svoje posledné tajomstvá

Zhrnutie relácie „Coast to Coast AM“ z 01.03.2014

V ufológii je John Lear už mnoho rokov považovaný za insidera (človek, ktorý má podrobné, dôverné informácie priamo zo zdroja, pozn. prekl.). Je to bývalý dopravný pilot, ktorý lietal okrem iného aj pre CIA. Jeho otec bol vývojárom Learjetu (výrobcu lietadiel). Počas svojej kariéry pilota sedel John v kokpite viac ako 150 rôznych testovacích lietadiel. V 1980-tych rokoch začal so zverejňovaním série nanajvýš pozoruhodných odhalení o UFO a iných, sčasti ešte bláznivejších vecí. Rozhovor v Coast to Coast AM začína úvodom, že čoskoro dosiahne vek 72 rokov a preto prišiel čas, aby verejnosti odhalil všetky svoje zostávajúce tajomstvá. Nasleduje zhrnutie jeho najzaujímavejších tvrdení.

Studená voja nikdy neexistovala. Konfrontácia medzi USA a ZSSR bola iba predstieraná, aby oba sa národy mohli v pokoji sústrediť na problém mimozemšťanov.

Fukušima: Cunami vyvolala atómová bomba, ktorú odpálili Izraelčania vo vzdialenosti približne 200 kilometrov severovýchodne od Fu­kušimy. Izraelčania boli zmluvne zodpovední za údržbu všetkých 152 jadrových elektrární Japonska. Neskôr zistili, že Japonsko predalo jadrový materiál vysokej čistoty Iránu; preto najskôr odpálili bombu, ktorá spôsobila cunami, a potom paralyzovali riadiace systémy jadrovej elektrárne, aby vyradili jej ochranné mechanizmy (pozri tiež článok Fukušima – nukleárny útok na ľudstvo? na tomto serveri).

Pred našou civilizáciou existovali na planéte iné, pôvodné civilizácie. Medzi ne patria Lemúria a Atlan­tída, ale aj ďalšie.

Atentát na Kennedyho: V skutočnosti bol za ním Mossad. Prvý premiér Izraela, David Ben-Gurion, bol naštvaný z toho, že Kennedy trval na tom, aby Izrael umožnil prístup do svojho jadrového zariadenia Dimona, v ktorom Izrael vyrábal svoje atómové bomby. Keďže Izrael verejne poprel vlastníctvo a výrobu atómových zbraní, Ben-Guri­on dal príkaz na zavraždenie Kennedyho. Pokračovať v čítaní „John Lear odkrýva svoje posledné tajomstvá“

Planéta bez budúcnosti?

14. júna 2012 zomrela Dr. Rosalie Bertellová, okrem iného autorka knihy PLANET EARTH: The latest weapon of war (voľne preložené Zem ako spôsob vedenia vojny). Táto kniha podrobne opisuje zbrane najnovšej generácie: HAARP, skalárne zbrane, manipulácia počasia a rozprašovanie toxických látok do atmosféry po celom svete. Dr. Rosalie Bertellová bola jedným z mála odborníkov, ktorí sa nebáli používať slovo chemtrails na označenie toho, čím chemtrails skutočne sú.

Nedávno bol uverejnený posledný rozhovor s Dr. Rosalie Bertellovou, z roku 2010 v nemeckom Bonne.

Redaktor: Vnímate tieto experimenty s ovplyvňovaním počasia zatiaľ ako niečo teoretické alebo náhodné? Zima bola napríklad veľmi studená a bohatá na sneh. Je to dôsledok toho oblaku [tvorby umelej oblačnosti] alebo už dlhšie aplikovanej stratégie? Počul som o experimentoch s prudkými dažďami a záplavami v Anglicku, a existujú aj niektoré iné podozrenia a indície, že s tým súvisia niektoré veľké hurikány alebo zmeny/anomálie počasia. Viete nám uviesť aj ďalšie príklady?

Bertellová: Áno, pozeráme sa na 1960-te roky s týmito experimentmi a vieme o jednotlivých udalostiach, v rámci ktorých boli uskutočnené pokusy s ovplyvnením počasia na určitý účel. Nie každý hurikán bol umelo vyvolaný, niektoré však áno, a je veľmi ťažké, rozlišovať ich. Najznámejšou umelo vyvolanou prírodnou katastrofou bolo zemetrasenie v Číne, pri ktorom zomreli tisíce ľudí. Neviem to teraz presne datovať, ale bolo to v 1980-tych rokoch. Bola to veľmi ničivá udalosť, a nad touto oblasťou sa predtým vyskytla plazma [svetelný úkaz, spôsobený umelým ohrevom ionosféry].

Inou udalosťou, ktorá bola pravdepodobne spôsobená úmyselne, bolo zemetrasenie v San Franciscu. Merania uskutočnené pred ním signalizovali, že sa niečo udeje. Spôsobilo ho zariadenie Woodpecker [v preklade ďateľ] – aspoň tak sme ho nazývali, tak ho nazývali v USA. To je nástroj, ktorý používajú; ten ruský sa volá Woodpecker, ten americký HAARP. HAARP je skratkou spojenia High Active Auroral Research Project, teda niečo ako vysokofrekvenčný aktívny polárny výskumný program.

Sú to programy, ktoré vychádzajú z viacerých navzájom synchronizovaných veží, z projekčných veží [veží, ktoré „vyžarujú niečo do vzduchu“]. A keď máte na niektorom mieste dostatok týchto veží, môžete nasmerovať na zem [smerom hore a odrazom od ionosféry opäť dole] pulzujúcu energiu a priviesť ju tak k rozkmitaniu a umelo tak vyvolať zemetrasenie. Ruské zariadenie sa preto volá ďateľ, pretože Američania zachytili jeho zvuk, ktorý je periodicky pulzovaný. A tento zvuk pripomína zvuk datľa, HAARP však robí presne to isté.

Takéto zariadenie existuje aj v nórskom Tromsø, tri sa nachádzajú v Rusku, a USA má podľa mojich vedomostí tiež tri, jedno v Colorade a dve na Aljaške. Jedno sa nachádza tiež na Portoriku.

Domnievam sa, že jedno také zariadenie existuje aj v Antarktíde, pretože tieto nástroje dokážu navzájom zladiť a vytvoriť tak úkazy ako cielene odklonené dýzové prúdenia [dýzové prúdenia sú meandrujúce, pomerne úzke vzduchové prúdy, v ktorých prúdi vzduch vysokou rýchlosťou a ktoré sa v spodnej atmosfére otáčajú okolo planéty a určujú počasie]. Nad dýzovým prúdením [na severnej polguli severne od neho] je ľuďom zima, pod ním [južne od neho] teplo. V každom prípade však odklonením dýzového prúdenia možno zmeniť počasie.

[Okrem dýzového prúdenia] existuje aj päť veľkých prúdov v atmosfére na severnej a päť na južnej hemisfére. Sú to prúdy vodnej pary. Prepravujú vodu z trópov do oblastí strednej zemepisnej šírky.

Sledovali sme jeden prúd vodnej pary nad Atlantickým oceánom, práve pred východným pobrežím USA. Experimentovali s ním a presúvali ho nad pevninu, a potom prišli tie strašné záplavy na Mississippi. Zaplavilo celý stred krajiny. To sú veci, ktoré dokážu spôsobiť. Dokážu vyvolať sucho tým, že zmenia priebeh prúdu vodnej pary, a dokážu vyvolať záplavu tým, že spravia to isté ale opačným smerom. Pokračovať v čítaní „Planéta bez budúcnosti?“

Rozhovor o geoinžinieringu v španielskej televízii

V španielskej televízii otvorene informujú o niečom, čo podľa slovenských médií, úradníkov, poslancov parlamentu, europoslancov a iných kolesíkov neexistuje.

Titulky boli vyrobené z trochu ťažkopádneho nemeckého prekladu, berte ich s rezervou 🙂

ďurino, január 2014

Dokument americkej vlády z roku 1966 informuje o národných programoch na modifikáciu počasia a ich následkoch

Dokument poskytuje dostatočný dôkazový materiál. Je to studená sprcha pre všetkých, ktorí doteraz popierajú existenciu masívnych tajných programov na modifikáciu počasia, koordinované rôznymi vládami na celom svete. Detailne informuje o existencii rozsiahlych amerických programov na modifikáciu počasia prebiehajúcich už najmenej desať rokov pred vznikom tohto dokumentu (čiže najmenej od roku 1956). V tomto dokumente sa poukazuje na „špeciálnu komisiu“, ktorá koordinuje početné vládne inštitúcie, podieľajúce sa na amerických programoch na modifikáciu počasia, ako aj nezávislé spoločnosti a univerzity, ktoré sú v správe tiež spomínané. Dokument rieši „manažment“ medzinárodných dôsledkov, zákonné a sociálne dopady, vymieranie živočíšnych a rastlinných druhov, biologické dopady atď.

Rýchlo rastúce množstvo údajov jednoznačne ukazuje, že takmer nikto z ľudí, ktorí sú dnes nažive, nepozná úplne prirodzené počasie. Rozsiahle tajné vládne programy sa s biosférou hrajú na Boha možno už 60 rokov a dlhšie. V posledných rokoch sa rozsah týchto zničujúcich programov na manipuláciu počasia zvýšil do takej miery, že v hre sú celá klíma a biosféra.

Tieto prebiehajúce „geoinžinieringové“ programy majú smrtiaci charakter. Život na našej planéte sa nachádza doslova na hrane. Je nevyhnutné geoinžiniering odhaliť a zastaviť. Je to apel na všetkých, aby toto dôležité úsilie podporili.

Zdroj

Preklad z nemčiny ďurino, január 2014

Vládny dokument USA: http://www.geoengineeringwatch.org/documents/19680002906_1968002906.pdf

Nie sú to však iba Američania, ale aj Rusi, Číňania a Brusel, a zrejme aj ďalší. Vtedy je skutočne nemožné robiť akékoľvek odhady vývoja počasia. Svedčia o tom aj bezradní meteorológovia. Pozri napr. článok: Klimatické extrémy budú stále častejšie: Nebudeme schopní povedať, čo bude za dva týždne!

Na ilustráciu krátke video o tom, čo oficiálne neexistuje. Treba si však uvedomiť, že chemtrails sú iba zlomok spomínaných technológií „geoinžinieringu“…