Štúdia OSN o rakovine spôsobenej katastrofou vo Fukušime: pokus o zatĺkanie na celej čiare

Dnes sme sa v novinách dočítali o tom, že podľa názoru Výboru OSN pre následky rádioaktívneho žiarenia (UNSCEAR) sa riziko rakoviny pre obyvateľstvo v Japonsku nezvýšilo. Záverečnú správu predstavili experti UNSCEAR včera (26.3.2014) v Ženeve. Zákonite sa natíska otázka, čo to boli za experti? Ide o pokus zamiesť následky fukušimskej tragédie pod koberec? Odkiaľ čerpajú títo takzvaní experti svoje údaje?

Už rok informuje portál netzfrauen.org o následkoch katastrofy vo Fukušime. Záverečná správa nám pripomína vtip o človeku, ktorý skočil desaťpodlažnej budovy ako tak padá okolo jednotlivých okien, zakaždým si povie:: „Zatiaľ je to dobre!”

Desať dôvodov, prečo si myslíme, že v prípade štúdie OSN o rakovine môže ísť o pokus o zatĺkanie.

Údajne boli použité hodnoty ožiarenia z rôznych skupín obyvateľstva, vrátane detí, ako aj vedecké skúsenosti o dopadoch žiarenia na zdravie. Pýtame sa, odkiaľ mali experti tieto údaje, priamo od prevádzkovateľa JE Fukušima, spoločnosti TEPCO?

V nasledujúcom texte sme zhrnuli naše výskumy a môžete si sami spraviť obraz o tom, aký spoľahlivý je odhad výboru OSN. Určite rovnako spoľahlivý, ako sú spoľahlivé samotné jadrové elektrárne. Pokračovať v čítaní „Štúdia OSN o rakovine spôsobenej katastrofou vo Fukušime: pokus o zatĺkanie na celej čiare“

Lidé nyní udělají společně kvantový skok, nebo projekt Lidstvo může v troskách skončit

fukushima__noaa_rad_plume-539x400Konec světa všichni očekávali v prosinci 2012.  Marně. Ten skutečný může však nastat jen o pár měsíců, maximálně let později. Lidstvo se ve své novodobé historii ocitá zřejmě nejblíž svému vyhynutí.

Důvod je prostý, z rukou vymknutá energie technologie štěpení jádra. Atomová energie. Mozky planety Země předběhli dobu, vymysleli a rozpracovali tuto energii přes veškerá učiněná varování příliš brzy. Chybou bylo, že lidé na používání této formy energie postrádali vyšší úroveň vědomí.

Paradoxně jsou to nyní právě mozky lidí, myslící společně jedním směrem, v minimálním počtu větším jak 50 milionů jednotlivců, které jsou schopné zachránit planetu Zemi a zajistit přežití lidstva i dalších druhů.

Tématu fukušimské katastrofy se věnuji již několik let. V Americe padají z nebe mrtví ptáci, kteří se díky radiaci rozložili zaživa. Celé americké západní pobřeží je pokryto mrtvolami ryb a mořských živočichů. Ledním medvědům na severním pólu líná srst a objevují se velké krvavé boláky. V této fázi jsou zaznamenány oběti na životech i mezi lidmi. V Japonsku dokonce vydali zákaz měření radiace. Budete-li tam přistiženi s dozimetrem, skončíte ve vězení.  V Japonsku je také pod pohrůžkou vězení zakázáno psát o Fukušimě cokoliv jiného, než oficiálního.

Každý den se přes poškozené elektrárny přímo do moře uvolní 400 tun radioaktivní vody, která v sobě nese částice plutonia. Voda z moře se dostává přímo k reaktivním tyčím a odtud zpět k živým tvorům, kteří masivně hynou.

Odborníci odhadují, že nám zbývají asi jen 2-3 roky, než radiace silně zasáhne celou planetu. Při špatném chlazení však zejména dochází k tavení tyčí, což se dnes děje a hrozí tedy gigantický nukleární výbuch.

“Lidé se nyní musí sjednotit a ukázat svou sílu. Ve svém vlastním zájmu, v zájmu svého přežití.” Sedím v malém soukromém letadle na jednom z evropských letišť. Osud lidí, ale i lidstva chodí často v nejrůznějších narážkách a znameních. Proto mé překvapení, že se se mnou chce vidět indigová dívenka, se kterou jsem se před 5 lety v zahraničí setkal, bylo jen malé ve chvíli, kdy jsem od ní dostal tuto žádost. Bylo to totiž hned následujícího dne poté, co jsem měl sen. Ve snu se mi tato dnes třináctiletá dívenka zjevila a předala vzkaz, že se mnou chce velice naléhavě mluvit. Kdo je tato dívka jsem popsal v TOMTO článku. Její schopnosti jsou pro normálního člověka 20. i 21. století stále jen těžko uvěřitelné. Dokáže vidět minulost, i budoucnost.  Dokáže teleportovat své vědomí.  Dokáže číst životy i osudy lidí tak jasně, že máte dojem, že s vámi mluví někdo, kdo vás celý život od rána do večera pozoruje.

Právě ona před několika dny vyřkla v malém najatém letadle, do kterého si mne pozvala, neboť hned pokračovala dál, naléhavou prosbu: “Lidé všech ras a přesvědčení, spojte se, jinak máte jen malé vyhlídky na přežití.” S touto zprávou přiletěla z nějakého důvodu, který je znám zřejmě jenom jí, právě za mnou. Teď sedí pohodlně zabořená v sedačce a nespouští ze mne oči, její panenky jak přilepené bez jediného mrknutí hledí do mých očí. “Řeknu ti jak to udělat, máte ve svých silách a ve svých rukou to dokázat.” Říká odhodlaným hlasem člověka, který přesně ví, co má na mysli, s důrazem na každé slovo.

Pokud se k projektu připojí aspoň 50-90 milionů lidí, elektrárna ve Fukušimě a veškerá jejím prostřednictvím uvolněná radiace, zmizí. Lidstvo tak poprvé hmatatelně ochutná a prožije svou sílu. Pozná, že pokud se lidé a jejich mozky dokáží v synergii spojit za ušlechtilými účely, je jen těžko na planetě Zemi síla či technologie, která by to dokázala překonat.

Prosíme všechny čtenáře velmi naléhavě, pomozte i ve svém vlastním zájmu. V této chvíli, jakkoli se to snaží vlády i masová média zamlčet, jde již lidem zcela o všechno.

Myslete alespoň 1x denně, od této chvíle až do uskutečnění cíle na tuto základní myšlenku, kterou si zároveň prosím uvědomte:

“V této chvíli mizí ze světa celá japonská jaderná elektrárna Fukušima a to včetně veškeré radiace, kterou ve světě zanechala.”

Kdo umí, můžete zároveň s větou i vizualizovat. Vnímat své překvapení, emoce, až poprvé uvidíte, že elektrárna opustila náš hmotný svět.

Veškerá hmota je v základu energie a tuto energii lidské vědomí dokáže ovlivňovat! Váš mozek má totiž větší sílu, než atomová bomba, což není mezi lidmi obecně příliš známo. Mozky 50-80 milionů lidí při koherentním, čili stejném myšlení, vytvoří tak ohromnou energii, že se přání uskuteční. Představte si tuto ohromnou sílu, která bude působit na hmotu, která se v důsledku tohoto koherentního myšlení lidí zdematerializuje = zmizí z fyzického světa. To je v této chvíli jediná možnost, jak lidstvo zachránit.

“A připojí-li se skutečně k tomuto rituálu více než 50 milionů lidí, budete překvapeni, že opravdu dojde k fyzickému zmizení jaderné elektrárny. Započne zcela nová etapa v dějinách lidstva. Dnes je ale třeba aktivity každého z vás pro rozšíření zprávy po celé zemi. Všude žijí lidé, kteří si chtějí navzájem pomáhat a pomoci také Zemi, ale potřebují tento návod, aby věděli, co dělat. Ať již mluvíte jakýmkoliv jazykem, přeložte prosím tento text do něj a oslovte své známé a také nezávislá média ve své zemi.“

Vše je jasné. Piloti nahazují motory a já se loučím. Přede mnou stojí úkol, jak oslovit 50 milionů lidí z celého světa.  Není už v této době malých úkolů.

Vy jste dnes jedním z nich.

Prosím, pomozte!

tomáš marný, Česká republika, 21.1.2014

Zdroj, prevzaté z czechfreepress

Pozri tiež článok o jadrovej energii, Fukušime a záhube ľudstva na tomto blogu

 

O jadrovej energii, Fukušime a záhube ľudstva

Triezvy pohľad na jadrovú energiu, ochudobnený urán, nešťastie vo Fukšime a ich dopady na ľudské zdravie. Zatvárať pred nimi oči nepomôže…

Z obsahu:

Každá jadrová elektráreň, keď je mierovo prevádzkovaná, produkuje v každom prípade plutónium na vojenské účely. Preto ich väčšina krajín chce! Existujú krajiny, ktoré vôbec nemajú elektrickú sieť potrebnú na rozvod energie. Prípadne majú toľko ropy a zemného plynu, že ich vôbec nepotrebujú. Ale samozrejme chcú atómovú bombu. K atómovej bombe sa možno dostať skutočne iba mierovým využívaním jadrovej energie, inak by to bolo príliš drahé. To znamená, jadrové elektrárne, sú potrebné aj na to, aby zásobovali vojsko potrebným plutóniom, a elektrická energia je v podstate odpadový produkt.

Neexistuje hranica, po ktorú je rádioaktivita bezpečná. Tá hranica začína nulou. Napriek tomu sú limity rádioaktivity ustavične posúvané smerom hore. Po Fukušime bol limit, teda ako silne môžu potraviny žiariť, 4 000-razy zvýšený. Je to žiaľ vynútené situáciou, nemôžu to zvrátiť. Pred Černobyľom sme mali iba 0,3 becquerela na kilogram potraviny. Po ňom 500! Po Fukušime, aj keď je to na opačnom konci sveta, bola hranica zvýšená až na 1 350 becquerela na kilogram potraviny. A keď teraz začnú vyberať palivové články zo skladovacieho bazéna v reaktore č. 4 a stane sa ďalšia katastrofa, chcú zdvihnúť hranicu na 4 000 becquerelov. To je 13 000-násobné zvýšenie v porovnaní s časom pred Černobyľom. Takže to, čo bolo voľakedy rádioaktívny odpad a patrilo do olovenej schránky, je teraz zdravá potrava, ako nám podsúvajú. A to stále nie je koniec. Prídu ďalšie nehody reaktorov, aj v Európe. To znamená, že hodnota (žiarenia) bude ustavične rásť…

Atómová loby, atómové hospodárstvo dokázalo privatizovať zisky a všetko, čo súvisí s následnými nákladmi, okrem iných likvidácia jadrového odpadu, to bolo presunuté na štát. Žiadna jadrová elektráreň ani nie je poistená, pretože poisťovne ich nedokážu reálne poistiť. Keby ich reálne poistili, kilowatthodina by stála desiatky eur.

Plutónium vložili do schránky z nehrdzavejúcej ocele a skla, a potom ju uložili do úložiska vytesaného v najtvrdšej žule. To svinstvo cez to prechádza! Difunduje cez steny kontajnera, sklo, a najtvrdšiu žulu rýchlosťou povedzme 5 metrov za rok. Nedá sa zadržať, to svinstvo!

Existuje štúdia, ktorá hovorí o tom, že čím bližšie človek, aj ako dieťa, býva pri jadrovej elektrárni, tým vyššia pravdepodobnosť, že zomrie.

Francúzske pobrežie pri La Hague, kde je francúzske zariadenie na regeneráciu jadrového paliva, vyžaruje 40-razy viac rádioaktivity, ako všetky reaktory na svete v prevádzke (cca 440)… Majú tam dlhé rúry, ktoré ústia priamo v mori, kde vypúšťajú tie vysokorádioaktívne svinstvá…

Ožiarením sa oslabí imunitný systém. To znamená, oslabí sa zdravie. Človek ľahko prechladne, ochorie povedzme na nemoc spôsobenú parazitmi, Je to podobné ako pri AIDS. Keď je raz imunitný systém vyradený, prakticky všetci pôvodcovia chorôb môž spraviť zo života peklo. Môžete dostať rakoviny, a prirodzene sa vám poškodí genetická informácia. A svoju poškodenú genetickú informáciu odovzdávate potomstvu. Deťom, vnukom, pravnukom… Často sa mnohé tieto poškodenia prejavia až po viacerých generáciách, resp. keď sa stretnú partneri, ktorí majú  obaja poškodené gény, kedy choré gény niet čím vyvážiť. Vtedy to začne explodovať… Je to najhorší zločin vôbec! Rádioaktívne žiarenie ničí nielen ľudí, ale všetok vyšší život.

To, že potrebujeme jadrovú energie na zníženie zaťaženia prostredia oxidom uhličitým, je skutočne tá najväčšia sprostosť. Začína to už tým, že rádioaktívne ušľachtilé plyny, teda argón, xenón, kryptón, nemožno zachytiť, pretože netvoria zlúčeniny. Hodia tam pred to uhlíkové filtre, trvá to dva dni, potom tie plyny prejdú aj cez ne, prejde to do prostredia. A napríklad kryptón je látka, ktorá azda najefektívnejšie ovplyvňuje klímu. Oveľa účinnejšie, ako oxid uhličitý. Je omnoho horší. A kryptón uvoľňujú iba jadrové elektrárne.

Celý rozhovor je v nasledujúcom videu v dvoch častiach, so slovenskými titulkami.

Preklad a výroba titulkov ďurino, november/december 2013 Pokračovať v čítaní „O jadrovej energii, Fukušime a záhube ľudstva“

WHO nesmie robiť nezávislý výskum dopadov rádioaktívneho žiarenia na ľudské zdravie

Pri preklade článku Fajčenie chráni pred rakovinou pľúc som narazil na informáciu, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu má právo vetovať „nepohodlný výskum“ zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie v súvislosti so žiarením. Táto na prvý pohľad nepochopiteľná informácia je, žiaľ, pravdivá. Umožňuje to tzv. „rezolúcia WHA12-40“, ako vyplýva napríklad z nasledujúceho článku IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, resp. Hnutie lekárov za odvrátenie jadrovej vojny):

IAEO a WHO na 12. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia 28. mája 1959 prijali rezolúciu WHA12-40. Podľa nej IAEO nesie hlavnú zodpovednosť za atómové výskumné projekty. Svetovej zdravotníckej organizácii WHO síce bolo priznané právo, venovať sa zdravotnému rozvoju národov a podporovať ho vo všetkých aspektoch. Zmluva však požaduje aj to, aby pri príprave všetkých programov a aktivít, ktoré sú alebo môžu byť veľmi zaujímavé pre druhú stranu, WHO a IAEO si v tejto veci zabezpečia vzájomný súhlas. Inými slovami: agentúre IAEO bolo garantované účinné právo veta na všetky činnosti WHO, ktoré majú akýkoľvek vzťah k jadrovej energii. Svetová zdravotnícka organizácia tak nemá možnosť, zaujať nosnú úlohu v skúmaní rizík rádioaktívneho žiarenia na zdravie ľudí. Potvrdzuje to aj nasledujúca poznámka pod čiarou v „Documents Fondamentaux“ od WHO, 40. vydanie, z roku 1994: „IAEO a WHO sú si vedomé, že by mohlo byť potrebné, prijať reštriktívne opatrenia, na zachovanie dôverného charakteru určitých vymieňaných informácií (…)“.

Chris Busby, vedecký tajomník Európskeho výboru pre radiačné riziká a autor mnohých článkov a vedeckých publikácií o radiácii nízkej úrovne, túto problematiku zhrnul nasledujúcimi slovami: „Podriadenie WHO agentúre IAEA predmetnou zmluvou je kľúčovým prvkom systematického zavádzajúceho informovania o jadrových rizikách, ktoré existujú od zhodenia bomby na Hirošimu. Zmluva je zodpovedná za neprijateľný konflikt záujmov. Podriaďuje organizáciu pri OSN, ktorá je zodpovedná za ochranu nášho zdravia inej organizácii, ktorej hlavným záujmom je šírenie jadrovej energie. Zrušenie zmluvy medzi WHO a IAEA je prvý potrebný krok na obnovenie nezávislého výskumu WHO o skutočných následkoch ionizujúceho žiarenia a publikovanie jeho výsledkov.“

Zdroj

preklad z nemčiny ďurino, november 2013

Súvisiaci článok: Fajčenie chráni pred rakovinou pľúc

Fajčenie chráni pred rakovinou pľúc

fukushima-nuklear

Každý rok vydávajú tisíce lekárov a iných členov „protifajčiarskej inkvizície“ miliardy dolárov na to, aby udržali to, čo je bezpochyby najzavádzajúcejším, no úspešným spoločenským podvodom histórie. S podporou väčšiny západných vlád títo orwellovskí lobisti prenasledujú fajčiarov s fanatickou horlivosťou, ktorá s odstupom zatienila smiešny debakel americkej prohibície, ktorá začala v roku 1919 a trvala až do roku 1933.

V súčasnosti sa s oprávneným údivom pozeráme späť na americkú prohibíciu. Je to skutočne pravda, že jeden celý národ strpel, aby mu malá skupina fanatikov bijúcich na poplach zakázala pivo či pálenku? Áno, žiaľ, je to pravda, napriek úplnému nedostatku dôkazov o tom, že alkohol ľuďom, pokiaľ ho nepijú skutočne v astronomických množstvách, škodí.

Žiaľ, bezpečnosť konzumu alkoholu pre človiečikov bijúcich na poplach vôbec nebola zaujímavá; ich jediným, skutočným cieľom bola kontrola nad ostatnými. Američania očividne „zhrešili“, keď si dopriali zopár alkoholických nápojov, puritáni však v mene Boha zasiahli, aby sa všetci cítili opäť mizerne.

Aj keď medzi alkoholom a tabakom nie je priama súvislosť, história americkej prohibície je dôležitá, pretože umožňuje pochopiť, ako je to možné, že hŕstka horlivcov dokázala ovládať správanie a život miliónov ľudí. V súčasnosti sa deje presne to isté s fajčiarmi, aj keď tentoraz na objednávku vládnych horlivcov a ignorantských lekárov a nie náboženských fanatikov  bijúcich na poplach.

Niektoré vlády vedia, že ich bývalé konanie je v priamej príčinnej súvislosti s väčšinou prípadov rakoviny pľúc a rakoviny kože na celom svete, vyvíjajú preto veľké úsilie, aby odvrátili pozornosť od svojej zodpovednosti a žalovateľnosti, aby pozornosť verejnosti presmerovali na neškodné biologické tabaky. Ako uvidíme ďalej v tejto správe, jednoduchý biologický tabak ešte nikdy nikomu neuškodil. V niektorých prípadoch dokáže (biologický tabak) prekvapivo pôsobiť v zdravotnej prevencii.

Nie všetky vlády na svete zdieľajú rovnaký problém. Japonsko a Grécko majú najvyšší počet dospelých fajčiarov cigariet na svete, no najnižšiu mieru výskytu rakoviny pľúc. Naopak, Amerika, Austrália, Rusko a niektoré ostrovné skupiny na juhu Tichého oceána majú zasa najnižší počet dospelých fajčiarov cigariet na svete, zároveň však aj najvyššiu mieru výskytu rakoviny pľúc. To je prvá indícia, ktorá pomáha rozlúsknuť toto absurdné ale neoblomné klamstvo histórie západnej medicíny, že „fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc.“ Pokračovať v čítaní „Fajčenie chráni pred rakovinou pľúc“

Bezstarostne do katastrofy

Jadrová energia, ako ju nepoznáte

Holger Strohm odpovedá na otázky Jo Conrada v súvislosti s atómovou energiu a pomalou genocídou, ktorú páchame na sebe a svojich deťoch, za výdatného prispievania úplatných médií a atómového priemyslu. Atómový priemysel stavia jadrové elektrárne prakticky zo štátnych peňazí, inkasuje obrovské zisky a všetky riziká prenáša na okolité obyvateľstvo, ktoré je v prípade nehody odpísané. Možno nie iba v prípade nehody…

Na túto tému natočil Holger Strohm aj film s názvom Friedlich in die Katastrophe (Bezstarostne do katastrofy). Tento film mal premiéru v roku 2012, zatiaľ nie je verejne dostupný.

Deje sa toho veľmi veľa, niet času, preto toto video nie je otitulkované, prinášam „iba“ jeho prepis. Som presvedčený, že poznačí vaše zmýšľanie.

Preklad z nemčiny ďurino, apríl 2013. Článok si môžete stiahnuť aj vo formáte pdf. Pre lepšiu čitateľnosť som do článku vložil podnadpisy tak, ako som to cítil.

http://youtu.be/vy3vPoTBTa0

J. C.: Zdravím vás, milí diváci, sedím tu s Holgerom Strohmom, ktorý pred mnohými rokmi napísal napríklad knihu Bezstarostne do katastrofy (Friedlich in die Katastrophe), ktorá sa zaoberá jadrovou energiou. Napísal aj mnoho ďalších kníh na iné témy, my sa však teraz budeme zaoberať jadrovou energiou.

Holger, v súčasnosti sa veľa hovorí o predĺžení životnosti jadrových elektrární (JE). Mnoho mladých ľudí vôbec netuší, s akými problémami sú jadrové elektrárne spojené. Je to v prvom rade likvidácia rádioaktívneho odpadu, riziká, bezpečnosť. Čo je podľa teba dôležité vedieť, ak je reč o predĺžení životnosti jadrových elektrární?

H. S.: Ide predovšetkým o to, čo sa stane v prípade jadrovej havárie. Vieme že nemecké reaktory, o ktorých sa údajne tvrdí, že sú najbezpečnejšie na svete, vôbec nie sú nemecké. Pretože všetko to, čo bolo v Nemecku vybudované, okrem guľového reaktora v Hamme, čiže tlakovodné a varné reaktory, sú vlastne licenciami dvoch amerických firiem, Westinghouse a Electric House. A v 70-tych rokoch sa zistilo, že bolo sfalšovaných viac ako 230 závažných nevyriešených bezpečnostných problémov. Predstierali, že boli vyriešené, aby získali povolenie na prevádzku. Na tom sa zakladá nemecká filozofia bezpečnosti a naše reaktory. Napríklad varné reaktory boli medzičasom všade na svete zakázané, pretože sú považované za nebezpečné. My však máme 20 km odtiaľto najväčší a najmenej bezpečný reaktor na svete. A to Krümmel. Varný reaktor s výkonom 1 300 MW. Do toho vstupujú ďalšie otázky. Napríklad sabotáž. Pancierovou päsťou, ktorá najskôr prerazí plášť, až potom exploduje, dokážeme zničiť každý reaktor. Vieme, že v Černobyle sa stalo veľké nešťastie, o ktorom nás ubezpečovali, že také niečo sa vôbec nemôže stať, to je úplne nemožné, to je všetko iba šírenie paniky zo strany odporcov jadra. Bol to vojenský reaktor, v ktorom sa vyrábalo plutónium na použitie v bombách. To znamená, palivové články nesmú ostať pridlho v reaktore, inak nastane takzvané znečistenie plutónia. Z plutónia 239 sa stane plutónium 240, 241. Nepárne plutónia sa dajú štiepiť, párne nie. Čím kratšiu dobu je palivový článok v reaktore, o to čistejšie je plutónium na vojenské účely. Preto ho vymieňali v priebehu niekoľkých dní. A Krümmel resp. Černobyľ mali špeciálnu konštrukciu, kde sa to dalo robiť. Na moderovanie tam používali grafit. A ten tam horel, a táto ohromná horúčava vyhnala žiarenie do výšky. Žiarenie, ktoré bolo veľmi nízke, na rozdiel od JE Krümmel. Tam sú palivové články v reaktore 6 rokov. A majú podstatne vyšší stupeň vyhorenia. Krümmel je aj väčší, ako Černobyľ. To všetko môže znamenať, že vnútri máme až 1000-násobok rádioaktivity. A teplo z horiaceho grafitu toto žiarenie nevynesie do výšky, ako v Černobyle, kde ho vetry rovnomerne rozdelia. V Krümmeli sa reakcia spomaľuje vodou. To znamená para, ktorá odtiaľ vychádza, je najskôr prirodzene horúca, potom sa ochladí, poklesne, a vietor ju začne hnať ako absolútne smrtiaci oblak. Čo sa potom stane, s ľuďmi v Hamburgu a jeho okolí? Alebo v Berlíne, Mníchove, alebo Frankfurte? Ak by sme chceli evakuovať ľudí iba v samotnom Hamburgu, podľa istého znaleckého posudku štátnej skúšobne ich treba evakuovať do 2-3 hodín. Pretože potom príde rádioaktívny oblak. Oblak, ktorý je absolútne smrtiaci. A to samozrejme nie je možné. Okrem toho by na to bolo potrebných asi stotisíc autobusov, pre Hamburg. Pre Berlín by bolo treba dvestotisíc autobusov. Niekto to musí organizovať. A tých ľudí treba niekam umiestniť. To je celkom nemožné. A čo sa potom stane s ľuďmi, keď budú vysoko zamorení? Štát tvrdí: Treba ísť do pivnice, a vyčkať! No rádioaktívne vzácne plyny sú ťažšie ako vzduch, budú sa zbierať v pivnici. To znamená, títo ľudia zomrú skôr. Možno to bude pre nich vykúpenie, pretože ich budú očakávať ohromné riziká.

Ožiarená populácia nemá šancu

Ak by malo dôjsť k medicínskej liečbe, tá je prakticky nemožná. Za prvé, ožiarení budú aj lekári. Za druhé, náklady a rozsah budú obrovské. Ľudí bude treba dekontaminovať, zvonka i zvnútra. Na vnútornú dekontamináciu sa používajú takzvané chelátory. To sú chemické látky, ktoré majú rádioaktivitu tak upraviť, aby ju bolo možné vylúčiť. Potom však treba vymeniť aj krv. Treba vymeniť kostnú dreň. Treba vypumpovať žalúdok… Treba toho spraviť veľmi veľa. A všetko, čo z človeka vyjde, je rádioaktívne. Treba to teda zaliať do sarkofágov z olovobetónu. Pokračovať v čítaní „Bezstarostne do katastrofy“

Planetárna genocída: Fukušima rok po katastrofe – otrava planéty Zem

Ilya Sandra Perlingieri

„Najťažšie je dokázať vidieť veci priamo pred našimi očami tak, akými skutočne sú ” J.W. Goethe

K prvému výročiu tragickej katastrofy Fukušima dňa 11.3. 2011, ktorá na viacerých reaktorových blokoch viedla k roztaveniu jadra, sa vychádzalo z toho, že postihnuté bude iba japonské obyvateľstvo. Teraz už vieme, že touto nočnou morou bude postihnuté globálne celé ľudstvo. V tejto súvislosti by sme nemali zabudnúť ani na to, že to bol už tretí atómový útok na japonské obyvateľstvo (prvými dvoma boli bomby zhodené na Hirošimu a Nagasaki). Ak si uvedomíme, čo všetko na ochranu obyvateľstva podniknuté nebolo, treba o podozrení z útoku uvažovať ako o reálnej možnosti. Spôsob informovania zo strany oficiálnych miest a ochrany pred následkami katastrof boli od prvého dňa poznačené vlnou zastierania, klamstiev, a to nielen v Japonsku. Japonskí ochrancovia pred následkami katastrof a TEPCO (Tokio Electricity Power Company, jeden z najväčších prevádzkovateľov elektrární na svete, ktorý teraz dostal od Obamu objednávku na výstavbu štyroch atómových elektrární v SŠA…; pozn. prekl.) úmyselne znižovali rozsah katastrofy a klamali verejnosť tak o rozsahu zničenia atómových reaktorov, ako aj o intenzite a nebezpečenstve rádioaktívneho zamorenia, ktoré z nich vychádzalo. V SŠA sídliaca firma General Electric, ktorá tieto reaktory prvej generácie dodala Japonsku a tiež do celého sveta (vrátane Nemecka, pozn. prekl.) si bola vedomá toho, že tento konštrukčný rad bol zaťažený závažnou technickou chybou (zodpovedný konštruktér/inžinier, ktorý na to vtedy poukázal, dostal zo strany GE okamžitú výpoveď; pozn. prekl.). Mnohé z týchto reaktorov sú v prevádzke v SŠA (…a rozpadávajú sa, ako napr. v St. Onofre v Kalifornii; pozn. prekl.). Pokračovať v čítaní „Planetárna genocída: Fukušima rok po katastrofe – otrava planéty Zem“

Fukušima – nukleárny útok na ľudstvo?

Zdá sa, že katastrofa vo Fukušime je vojnovým aktom proti obyvateľstvu pod predstieraním ekologickej katastrofy. Tento článok vychádza zo skráteného prekladu článku Jima Stoneho, mnohé objasňuje a poskytuje dôkazy o plánovanom zničení atómového zariadenia vo Fukušime, za výdatnej pomoci vírusu Stuxnet (vyvinutého zjavne v Izraeli, aspoň tam si prisvojujú jeho úspech) a pofidérnych obrovských stereoskopických kamier, vyvinutých spoločnosťou z bezprostrednej blízkosti izraelského výrobcu atómových zbraní (!). Pokračovať v čítaní „Fukušima – nukleárny útok na ľudstvo?“