Viceprezident Európskej komisie chce vymazať monokultúrne štáty

Frans Tim­mer­mans, holandský diplo­mat a od 1. novem­bra 2014 prvý viceprezident Komisie EÚ a komisár EÚ pre „lepšiu právnu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv“, vyzval členov parlamentu EÚ, aby znásobili svoje úsilie vo „vymazaní monokultúrnych štátov“ a urýchlil proces realizácie „mul­ti­kul­túrnej diverzity“ každého národa na svete.

Budúcnosť ľudstva, podľa Tim­mer­mansa, už nespočíva na jednotlivých národoch a kultúrach, ale na domiešanej super­kul­túre. Súčasní konzervatívci, ktorí si vážia vlastné tradície a chcú pre svoju vlastnú komunitu pokojnú budúcnosť, sa podľa Tim­mer­mansa odvolávajú na „minulosť, ktorá nikdy neexistovala“ a preto nemôžu diktovať budúcnosť. Euró­pska kul­túra a európske dedičstvo sú vraj iba sociálne konštrukty a každý, kto tvrdí niečo iné, je obmedzený. Európa bola vraj odjakživa kon­ti­nentom migran­tov a európske hodnoty znamenajú vlastne akceptáciu mul­ti­kul­túrnej diverzity. Kto tak nerobí, spochybňuje mier v Európe.

Masové prisťahovalectvo mos­limských mužov do Európy je prostriedok na tento účel. Žiadna krajina nemá uniknúť nevyhnutnému miešaniu, naopak, privandrovalci majú byť povzbudzovaní, aby „dosiahli aj tie najvzdialenejšie miesta planéty, s cieľom zabezpečiť, aby všade na svete zanikli homogénne spoločnosti.“

Timmermans je jedným z prvých politikov EÚ, ktorý si strhol masku z tváre a jasne hovorí o svojich predstavách. Jeho tvrdenia jednoznačne implikujú: európskym národom hrozí zánik!

Zdroj http://unser-mitteleuropa.com/2016/05/04/vizeprasident-der-eu-kommission-monokulturelle-staaten-ausradieren/

Komentár:

Ďalšie skvosty tohto debila, ktorému aktuálne všetci prispievame na jeho rozprávkový život každoročným tribútom:

Európa bez židov už nie je Európa (Europe without the Jews is no longer Europe)

Ak židia v Európe nemajú budúcnosť, ani Európa nemá budúcnosť (If there’s no future for Jews in Europe, there’s no future for Europe)

Skutočnosť, že mnohí židia opúšťajú Európu, je nanajvýš alarmujúca (The fact that under the current circumstances many Jews are leaving Europe is most alarming)

O kultúrnom obohacovaní židov prirodzene ani zmienky. Čo myslíte, za koho kope prvý predseda EK Frans Tim­mer­mans? A aký má názor na kultúrne domiešanie Slovákov podpredseda EK Maroš Ševčovič? Nevie o plánoch svojho šéfa? Alebo sa mu za tie peniaze oplatí držať hubu a krok a gumovať [erase] Slovákov?

Spravte si názor…

https://youtu.be/N14U5ZE-N2w

Pozadie gréckych dlhov

Aktuálna debata o gréckych dlhoch dala podnet na všetky druhy vyhrážok, najskôr proti vláde Tsiprasa, potom proti gréckym voličom. Bez toho, aby sa zaoberal tou ‚odpornou časťou‘ dlhov, Thierry Meyssan analyzuje medzinárodnú kampaň proti vystúpeniu Grécka z Eurozóny. Odkazuje na historický návrh európskej únie a eura, tak ako ho v roku 1946 sformulovali Churchill a Truman, a uzatvára, že Grécko je dnes v pasci medzinárodného geopolitického prostredia a nie pre svoju hospodársku situáciu. Pokračovať v čítaní „Pozadie gréckych dlhov“

Európania nemajú silu na politiku proti Rusku, rovnako ako Spojené štáty

Putin, „najviac rešpektovaný vodca na svete“, reprezentuje rozmáhajúcu sa veľmoc, šašo v kožených nohaviciach zanikajúce impérium židovskej loby

Zatiaľ čo Putina prijal pápež so všetkými poctami, Obama smel šaškovať v malom bavorskom mestečku
Zatiaľ čo Putina prijal pápež so všetkými poctami, Obama smel šaškovať v malom bavorskom mestečku

Generál americkej armády na dôchodku, David Keane, v rozhovore pre Fox-News nielen potvrdil zánik USraela (ktorý portál NJ na základe hĺbkových analýz predpovedal už dávno), súhlasil aj s konštatovaním portálu NJ, že rozmach Ruska a Číny ako dominujúcich svetových veľmocí už nemožno zastaviť. Pokračovať v čítaní „Európania nemajú silu na politiku proti Rusku, rovnako ako Spojené štáty“

Európska únia je Štvrtá ríša

Viac razy som vysvetľoval, že Európska Únia je pokračovaním Tretej ríše inými prostriedkami. Po skončení druhej svetovej vojny nacisti nezmizli z povrchu zemského, jednoducho sa zamaskovali a svoju ideológiu uskutočnili v inom obale, pod iným názvom ale s rovnakým obsahom. Pod nacistami myslím tých skutočných fašistov na najvyšších miestach politiky, hospodárstva, priemyslu a finančníctva. Nie tých trtkov, ktorí pobehujú v jazdeckých čižmách a s vyholenou hlavou. Ako definoval Mussolini fašizmus? Je to zlúčenie štátnej moci s mocou koncernov. On to musel vedieť najlepšie, on predsa fašizmus v 1920-tych rokoch vymyslel a nacisti neskôr túto totalitnú ideológiu prevzali. Čo je prvým prikázaním, ktorým sa riadi EÚ vo všetkých svojich činnostiach? Je to voľný pohyb tovaru, spoločný trh pre tovar bez hraníc. K tomu sa pridáva voľný pohyb osôb bez prekážok, ktorý vláči lacné pracovné sily po celej únii a demontuje tak sociálne výdobytky. To znamená, Európska únia slúži výlučne prospechu koncernov… nie ľudí. Je to fašizmus v tej najčistejšej forme, občanom EÚ je však podsúvaný ako bohovský pokrok.

EUDas4Reich Pokračovať v čítaní „Európska únia je Štvrtá ríša“

TTIP: Ako tajnostkári robia z občanov debilov

SocialMedia_Facebook_Umwelt_mit_NoTTIP_Header851x315

Okolo tzv. transatlantickej dohody o voľnom obchode a investíciách (TTIP) medzi EÚ a USA nastalo ticho. Problematické zámery ako zavedenie tajne zasadajúcich súdov boli na niekoľko týždňov odložené bokom. Komisia EÚ a národné vlády chcú stoj čo stoj zabrániť, aby sa občania pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu dozvedeli, ako koncerny USA čoskoro budú môcť vybabrať s demokraciou v Európe. Pokračovať v čítaní „TTIP: Ako tajnostkári robia z občanov debilov“

Nestlé, Monsanto a Veolia sa už nevedia dočkať!

Výzva na podporu petície!

Keď sa vo Washingtone a v Bruseli rokuje, dvere sa zatvoria a občania musia ostať vonku. Nedozvieme sa žiadne podrobnosti o Dohode o voľnom obchode (TTIP) medzi zástupcami EÚ a  vládou USA. Vylúčenie verejnosti má svoj dôvod: z dokumentov, ktoré sa dostali na verejnosť vyplýva, že vyjednávači chcú splniť hlavné požiadavky koncernov. GM potrava, fracking (spôsob ťažby ropy a zemného plynu z bridlíc, ktorý v značnom rozsahu toxikuje spodnú vodu, pozn. prekl.), privatizované verejné služby, menej práv zamestnancov, laxná ochrana údajov – dohoda má umožniť ničím neobmedzené zisky.

Cestou demokracie by to nikdy nebolo možné. Bránu má koncernom otvoriť dohoda, ktorá sa prerokúva v tajnosti. Verejnosť sa však prebúdza: Niektoré médiá už odhalili, že rozprávka o príleve pracovných príležitostí je iba rozprávka a nachytali komisára EÚ pre obchod pri žonglovaní s vlastnými číslami. Niektoré médiá už kritizovali pripravovanú dohodu. Teraz je na rade, aby sme my občania dali najavo, že takéto darčeky koncernov nestrpíme. Aby si vyjednávači uvedomili, že dohovor cez parlamenty v Európe neprejde. Pokračovať v čítaní „Nestlé, Monsanto a Veolia sa už nevedia dočkať!“

V mene tolerancie

Na oficiálnom internetovom sídle Európskeho parlamentu sa už niekoľko dní nachádza dokument, ktorý pre budúcnosť Európanov neveští nič dobré. Vypracoval ho akýsi »Výbor EU pre toleranciu a zmierenie« (European Council on Tolerance and Reconciliation).

Za nič nehovoriacim nadpisom »dokumentu o tolerancii« sa ukrýva požiadavka, aby Európsky parlament prijal »konkrétne opatrenia«, aby »eliminoval« rasizmus, predsudky na základe farby pokožky, etnickú diskrimináciu, náboženskú netolerantnosť, totalitné ideológie, xenofóbiu, antisemitizmus, homofóbiu a »antifeminizmus«.

S tým cieľom má byť v krajinách EÚ obmedzená sloboda názoru, sloboda umenia ako aj sloboda vedy a sloboda tlače. Namiesto toho má byť zavedená »povinná tolerancia« a nový superúrad EÚ, ktorý bude dohliadať na zavedenie a realizáciu zodpovedajúcich opatrení.

Návrh zákona o. i. zavádza veľmi široké a tvárne pojmy ako tolerancia, skupina, skupinové ohováranie a zločin z nenávisti… Pokračovať v čítaní „V mene tolerancie“

Podľa správy Červeného kríža Európa upadá do najhlbšej chudoby

Čo sme ja a ďalší pozorovatelia tvrdili už dávno, potvrdil Medzinárodný červený kríž. Európa sa utápa v masovej nezamestnanosti, hlbokej chudobe, sociálnej nerovnosti a kolektívnom zúfalstve, ako výsledok úsporných opatrení, ktoré boli presadené ako odpoveď na dlhovú krízu a krízu eura v posledných rokoch, najmä vďaka nemeckej kancelárke Merkelovej. V správe, ktorú má britský Guardian exkluzívne k dispozícii, sa uvádza:

„Zatiaľ čo iné kontinenty úspešne znížili chudobu, Európa ju zväčšila.“

V 68-stranovej správe, ktorá bola vydaná spoločne s Červeným polmesiacom, sa ďalej uvádza:

„Dlhodobé dôsledky tejto krízy ešte vôbec nevyplávali na povrch. Spôsobené problémy budú citeľné celé desaťročia, aj keď sa hospodárstvo v blízkej budúcnosti obráti k lepšiemu… Pýtame sa, či ako kontinent skutočne rozumieme tomu, čo nás postihlo.“

Táto zničujúca kritika opatrení vyvolaných dlhovou krízou v južných krajinách kladie základnú otázku, či je možné ďalšie udržiavanie jednotnej meny, ak v dôsledku toho majú milióny Európanov pred sebou extrémne pochmúrnu budúcnosť.

Masová nezamestnanosť – špeciálne v radoch mladistvých – 120 miliónov Európanov, ktorí vegetujú na hranici chudoby alebo pod ňou, rastúce vlny nelegálneho prisťahovalectva, spojené s nenávisťou voči prisťahovalcom, rastúce nebezpečenstvo sociálnych nepokojov a politickej nestability, väčšia neistota strednej triedy, to všetko robí budúcnosť Európy tak neistú, ako doteraz nikdy v povojnovom období. Pokračovať v čítaní „Podľa správy Červeného kríža Európa upadá do najhlbšej chudoby“