Zlatom obklopený šéf miliardovej korporácie kritizuje kapitalizmus

Správa nie je nová, pochádza z roka 2013, je však o to aktuálnejšia:

Pápež František, šéf miliardovej korporácie s názvom „rímsko-katolícka cirkev“, v liste, ktorému sa dostalo veľkej pozornosti, ostro kritizoval vládnuci hospodársky systém. Ekonomický systém je vraj „principiálne nespravodlivý“, moralizuje majiteľ paláca, ktorého firma ročne zhrabne ťažké miliardy eur vďaka produktom „nádej a pokoj v duši“, financovaným cirkevnou daňou a milodarmi. K tomu sa pridávajú príjmy z vlastníctva vydavateľstiev, nehnuteľností, akcií, pevne úročených cenných papierov a ďalších kapitálových účastí na celom svete.

Iba predajom tohto paláca by bolo možné pomôcť tisícom chudobných: bazilika sv. Petra

„Toto hospodárstvo zabíja“, žaluje František v Apoštolskom liste „Evangelii Gaudium“, zatiaľ čo on osobne nesie spoluzodpovednosť za stovky mŕtvych na AIDS ročne odmietaním kondómov.

Je „neuveriteľné, že to nevzbudí žiadnu pozornosť, keď zamrzne starý muž, donútený žiť na ulici, zatiaľ čo špekulácie na burze sú predmetom tituliek novinových denníkov“, tvrdí náčelník „Svätej stolice“, ktorý vlastní okrem iného aj Vatikánsku banku – úverovú inštitúciu, ktorá vďaka prepojeniu s mafiou a ďalším nepriehľadným finančným špekuláciám dosahuje ročnú bilančnú čiastku približne päť miliárd eur.

Namiesto nich by bolo možné živiť aj chudobných: piati z viac ako 400 000 kňazov

František, pri pohľade na vlastníctvo pôdy, aktíva a majetok by zbledol závisťou aj Tebartz-van Elst [biskup, ktorý sa smutne preslávil nákladnou, prepychovou prestavbou biskupského sídla v Limburgu „z peňazí nadácie na pomoc chudobným“], dáva k dobru ďalšiu perlu múdrosti: „Človek je považovaný za konzumný tovar, ktorý možno spotrebovať a potom odhodiť. Vylúčení sa stávajú smeťami a odpadom.“ Záver: „Peniaze musia slúžiť a nie vládnuť!“

Na otázku, či kritika kapitalizmu zo strany pápeža Františka znamená, že katolícka cirkev sa vzdá celého svojho vlastníctva v hodnote miliárd eur a rozpredá ho v prospech chudobných, hovorca Vatikánu povedal: „Samozrejme nie! Nemôžeme však vylúčiť, že František aj naďalej občas na verejnosti umyje nohy zopár mladistvým páchateľom trestných činov.“

Zdroj: www.der-postillon.com/2013/11/in-palast-lebender-chef-von.html

Preklad ďurino, december 2018

Nie je vám nevoľno?

Manipulačné programy cirkvi

Nechcem sa dotknúť nikoho viery, preto nasledujúci preklad nech nečíta nikto, kto si myslí, že s rímskokatolíckou cirkvou je všetko v poriadku, že kňazi sú služobníci boží a že krst je niečo, čo našim deťom nemusí uškodiť. Ak si myslíte, že neexistuje aura, že neexistuje jemnohmotné telo človeka, že neexistujú zápisy vložené do aury, že kliatba je hovadina, nečítajte nasledujúci preklad. Mohol by zvrátiť svet vašich hodnôt. ďurino, október 2015.

Vedel si, že akt krstu vloží do tvojho duševného poľa kotvu a odtlačí do tvojej duše nezrušiteľnú pečať? Inštitucionalizované náboženstvá a cirkvi rovnako ako iné systémy, ktoré pracujú pomocou manipulácií, takýmito jemnohmotnými zásahmi potlačia individuálny vývoj človeka, udržiavajú ho v strachu pred Božím trestom a vládnu nad ním.

Pokračovať v čítaní „Manipulačné programy cirkvi“

Rabín Eli Ravage o kresťanstve II

V roku 1928 uverejnil newyorský mesačník “The Century Magazine” dve state rabína s menom Marcus Eli Ravage, v ktorých otvorene rozpráva o svetovom židovskom sprisahaní. Dve zriedkavo úprimné, dnes však politicky nekorektné state vyšli v januárovom a februárovom čísle tohto magazínu.

Iba dva roky po zverejnení oboch statí tento tradičný magazín zanikol, resp. bol pohltený magazínom “The Forum”, ktorý založil v roku 1885 akýsi Izák. Uverejnenie takýchto statí zrejme nebolo jeho vydavateľovi po srsti a tak privrel magazínu kohútik s peniazmi.

Ponúkam preklad druhej state.

Spravte si názor… Pokračovať v čítaní „Rabín Eli Ravage o kresťanstve II“

Rabín Eli Ravage o kresťanstve I

V roku 1928 uverejnil newyorský mesačník „The Century Magazine“ dve state rabína s menom Marcus Eli Ravage, v ktorých otvorene rozpráva o svetovom židovskom sprisahaní. Dve zriedkavo úprimné, dnes však politicky nekorektné state vyšli v januárovom a februárovom čísle tohto magazínu.

Iba dva roky po zverejnení oboch statí tento tradičný magazín zanikol, resp. bol pohltený magazínom „The Forum“, ktorý založil v roku 1885 akýsi Izák. Uverejnenie takýchto statí zrejme nebolo jeho vydavateľovi po srsti a tak privrel magazínu kohútik s peniazmi.

Ponúkam preklad prvej state.

Táto stať vysvetľuje mnohé z nedobrého diania v súvislosti so Slovanmi. Spravte si názor… Pokračovať v čítaní „Rabín Eli Ravage o kresťanstve I“

Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské

Ako to na tej Ukrajine bolo v skutočnosti

Celý svet videl, ako anarchisti (boli „vyškolení“ v tom tak katolíckom Poľsku) hádžu na policajtov na Majdane zápalné fľaše, ako ich mlátia palicami, železami. Amerika preukázateľne vynaložila na puč na Ukrajine päť miliárd dolárov. Je to doložené svedectvami obchodníkovi, ktorí zaznamenali prílev dolárových bankoviek. Je to doložené svedectvami študentov, ktorí chodili za americké doláre vrieskať na Majdan. A napokon to potvrdila aj samotná americká vláda.

Vrecia s touto nekrytou, voľne tlačenou menou, boli nafilmované, ako putujú cez diplomatickú poštu na Ukrajinu.

Samozvaná kyjevská vláda sa medzitým vyprofilovala ako čisto fašistické zoskupenie.

Cirkev to však vidí inak. Tento človiečik (tu na fotke ovešaný zlatom, ktoré mu nepatrí) nehanebne tvrdí, že všetko je inak. Biskup či vladyka či eparcha či kieho krista je tak trochu mimo reality. Nuž, keď to má takto popletené vo veciach svetských, ktoré možno ľahko dokázať, v záležitostiach duchovných by som mu neveril už vôbec. Je to jednoducho klamár.

Avšak blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Veď posúďte sami.

Na jeho neuveriteľné táraniny upozornil Filip (vďaka).

A toto je ukrajinská realita, ako ju pozná svet.

Ako to vidí konferencia biskupov Slovenská ústami akéhosi Svjatoslava? Úryvok je vytrhnutý z kontextu, celé stanovisko si môžete prečítať tu!

To, čo sa stalo na Ukrajine je naozaj niečo zázračné. Premieňajúca milosť bola vyliata na ľudí našej krajiny. Čistá obeta ukrajinských novodobých mučeníkov, horlivá modlitba miliónov ľudí na majdanoch, ako aj modlitba medzinárodného spoločenstva katolíkov, kresťanov rôznych konfesií a ľudí dobrej vôle rôznych vierovyznaní priniesli bohaté požehnanie. Dnes je Ukrajina, inou krajinou; ukrajinská spoločnosť bola obnovná. Váš príspevok k tomuto znovuzrodeniu je životne dôležitý.

Neuveriteľné, neskutočné, stredoveké, a hlavne cirkevné…

Najnovšie stanovisko katolíckej cirkvi k povinnému očkovaniu

monkeySubkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska sa na svojom zasadnutí dňa 26. 10. 2013 opätovne zaoberala etickými otázkami spojenými so zachovaním systému povinného očkovania na Slovensku. Dôvodom boli početné otázky veriacich rodičov a iných osôb nesúcich zodpovednosť za starostlivosť o deti a za ich výchovu, ktorým niektoré osoby alebo mimovládne organizácie pôsobiace v slovenskom verejnom a internetovom priestore predkladajú rozličné pomýlené či deformované „informácie“ týkajúce sa povinného očkovania detí a povinného preočkovania mládeže a dospelých. Pritom sa nezriedka odvolávajú aj na výroky Učiteľského úradu Katolíckej cirkvi, pápežov či Pápežskej akadémie za život, pričom však tieto vyjadrenia svojvoľne prekrucujú alebo nesprávne vysvetľujú. Subkomisia pre bioetiku sa preto cítila povinná zaujať toto stručné stanovisko aspoň k tým etickým aspektom povinného očkovania, ktoré majú v súčasnosti najzávažnejší praktický dosah na oblasť zdravotnej starostlivosti, a tým na život a zdravie detí, mládeže i celej spoločnosti. Pokračovať v čítaní „Najnovšie stanovisko katolíckej cirkvi k povinnému očkovaniu“

Peklo z pohľadu prekladateľa

Logika rímskokatolíckej cirkvi (a mnohých ďalších cirkví) je jednoduchá. Kto bol v živote dobrý (z pohľadu cirkvi), ten pôjde po smrti do neba. A kto bol v pozemskom živote zlý, ten ide do pekla. A medzi tým je tzv. očistec, kam ide ten, kto bol aj trochu zlý, aj trochu dobrý. Aspoň takto mi to bolo kedysi vtĺkané do hlavy istým farárom na hodine katechizmu.

Čo však peklo je?

Podľa doteraz šírenej predstavy je to temné miesto, pravdepodobne pod zemou, možno jaskyňa, kde horí „večný oheň“, je tam množstvo železných kotlov, v ktorých čerti s rohmi a kopýtkom nad ohniskami smažia hriešnikov… Opisov je mnoho, ale večný oheň, temno, kotle, opekanie v plameňoch, bolesť, kvílenie, hrôza a i. sa v nich spravidla opakujú. Keď k tomu pridáme filmový priemysel ako nástroj propagandy, peklo je režisérmi vykresľované skoro identicky.

Ako však cirkev prišla k tejto predstave? Opiera sa o texty, ktoré považuje za tak významné, že ich nazýva písmo sväté. Inými slovami, o Bibliu. Je to viacero (starostlivo vytriedených) textov od rôznych autorov, dnes nazývané ako Stará zmluva a Nová zmluva. Pôvodné opisy boli vyhotovené v hebrejčine a starogréčtine, z nich sa robili preklady a preklady prekladov.

V biblii však niet ani zmienky o pekle na spôsob cirkvi! Pokračovať v čítaní „Peklo z pohľadu prekladateľa“

Súvislosti okolo zatykača na pápeža, britskú kráľovnú a ďalších

V nasledujúcom rozhovore ide o súvislosti s voľbou pápeža a pobytom anglickej kráľovnej v nemocnici, ku ktorým došlo takmer súčasne.

Medzinárodný tribunál pre zločiny cirkvi a štátu www.itccs.org so sídlom v Bruseli sa už niekoľko rokov podrobne zaoberá históriou zneužívania detí, okrem iného v školách na území rezervácií pôvodných severoamerických obyvateľov pod vedením cirkevných organizácií, alebo v nimi prevádzkovaných detských domovoch v mnohých ďalších krajinách. Mnohé z týchto skutkov boli vysokými hodnostármi a úradníkmi v cirkvi a štáte aj napriek vedomosti o nich ustavične zastierané a udržované v tajnosti. Preto sa sformoval odpor v podobe žalujúcej organizácie, ktorá medzičasom naplno využíva právne kroky, aby zverejnila celý rozsah deštrukcie života nevinných (detí). Rozhovor sa uskutočnil na Veľký piatok 29.3. 2013. Alfred Webre kladie otázky reverendovi Kevinovi Annettovi, jednému z popredných aktivistov Medzinárodného tribunálu pri odkrývaní historického priebehu organizovaného zneužívania detí a jeho doterajšieho vývoja.

Preklad z angličtiny do nemčiny Sophiyama, preklad z nemčiny do slovenčiny ďurino, apríl 2013

Pokračovať v čítaní „Súvislosti okolo zatykača na pápeža, britskú kráľovnú a ďalších“

Na zamyslenie – bohatstvo katolíckej cirkvi

Katolícka cirkev je najväčšia finančná sila akumulujúca bohatstvo a majetok v celej histórii sveta. Vlastní viac materiálneho bohatstva ako ktorákoľvek banka, korporácia, fond alebo vláda na tejto planéte. Pápež, ktorý je viditeľným vládcom tohto kolosálneho bohatstva, je jeden z najbohatších ľudí na planéte. Keď 2/3 sveta zarába menej ako 2 doláre na deň, 1/5 umiera a hladuje, Vatikán drží svetové bohatstvo, bohatne z neho obchodmi na burze a zároveň učí o dávaní.

Akým spôsobom pápež a Vatikán akumulovali také bohatstvo v priebehu tisícročí? Jedným zo spôsobov bolo označkovanie chovania nálepkou hriechu. Kňazi potom chytrými marketingovými ťahmi za úplatu predávali odpustky. Uctievači boli povzbudzovaní, aby platili za hriechy, ktoré ešte nespôsobili, aby to mali zaplatené vopred. Tí, ktorí nezaplatili, riskovali nekonečné pálenie v Satanovom ohni.

Pápež Leo X. postavil baziliku svätého Petra predajom poukazov z pekla a poukazov do neba. V priebehu vekov katolícka cirkev hromadila nielen bohatstvo, ale aj poznanie. Držala masy v ignorantstve a v temnote odopieraním základného vzdelania. Viac ako 60 000 ozbrojených kresťanov bolo na ceste k získaniu Jeruzalema z rúk neveriacich. V období medzi rokmi 1095 a 1291 pápež odštartoval sedem veľkých krvavých kúpeľov nazvaných krížové výpravy. Mučenie, stínanie a masové vraždenie 100 000 moslimov a židov v mene Boha. Pápežovi brutálni vojaci boli nazývaní templári alebo rytieri Šalamúnovho chrámu, z ktorých sa vyvinuli dnešní Slobodomurári. V rokoch 1450 až 1700 katolícka cirkev pokračovala v terore zvanom inkvizícia. Na základe fám o praktikovaní čarodejníctva katolícka cirkev lovila, mučila a upálila zaživa na hranici milióny nevinných žien. V priebehu II. svetovej vojny bol Vatikán kritizovaný za podporu Hitlera a jeho nacistického režimu. Dodnes je Vatikán vyšetrovaný pre rabovanie zlata obetí holokaustu® zo švajčiarskych bánk. V posledných 5 rokoch bolo viac ako 1 500 kňazov a biskupov obvinených zo sexuálnych útokov na desaťtisíce chlapcov a dievčat v ich kongregáciách a sirotincoch.

Prečo táto nechutne bohatá inštitúcia učí duchovné hodnoty pokory a chudoby? Pokračovať v čítaní „Na zamyslenie – bohatstvo katolíckej cirkvi“