Biochemik: 17 let jsem vyvíjel směsi pro chemtrails

Prevzaté z blogu orgo-net.blogspot.cz

Následující informace pocházejí z r. 2012, kdy se na fórum webu godlikeproducton.com přihlásil člověk, údajně bývalý pracovník americké biochemické laboratoře, ochotný podat informace o chemtrailsových směsích.

Následující článek je shrnutím/výběrem odpovědí na otázky čtenářů fóra. (Otázky se na fóru opakují).
Nemohu vám říci jméno svých zaměstnavatelé, ani přesné chemické složení směsí, které jsem pomáhal vyvíjet. Jinak vám mohu říci téměř všechno. Pracoval jsem tam mezi lety 1980 a 2010.

Šíří to letadla společnosti Evergreen? – Nemohu říci na 100%, že chemické produkty, na nichž jsem pracoval, jsou rozšiřovány letadly Evergreenu, ale vím, že je dokázaným faktem, že transportní letecké společnosti jako Evergreen získávají obrovské sumy peněz za převoz a rozptylování chemtrails. Je to mnohem lukrativnější než přeprava nákladů. (Česky o společnosti Evergreen zde.)

Účel směsí: Těch cílů jich příliš mnoho, aby se daly spočítat i na prstech obou rukou. Záleží to opravdu na tom, kde mají být použity. Mnoho z nich obsahuje uklidňující prostředky. Jiné uvádějí do stavu zamlženosti, zmatenosti. Vzácně po nás chtěli, abychom připravili směsi, které vyvolávají hněv nebo násilné jednání. 90% toho, co jsme dělali, bylo zaměřeno na změnu emocí, nálady, nebo na vyvolání určitého stavu ducha.

Toxicita: Téměř ve všech případech nám bylo velmi jasně určeno, že to, co vyvíjíme, musí mít minimální toxicitu. Přirozeně, malé procento populaci si rozvine alergickou tendenci na určitou chemickou složeninu. Ale v některých případech jsme dokonce ověřovali na zvířatech, zda chemické produkty, na nichž jsme pracovali, jsou relativně netoxické. Nikdy jsem nepracoval na projektu, jehož cílem bylo, aby výsledek byl toxický/smrtelný.

Šíření/Akumulace: To je velice rozdílné podle chemické struktury. Některé ze směsí, které jsme vyvinuli, byly určeny k tomu, aby se rozptýlily až na úroveň tak slabé koncentrace, že na na zem jich dopadne jen jedna miliardtina. Některé byly specificky určeny pro to, aby dopadly až na zem a tam mohly vydržet až rok, i za deště, větru, sněhu apod.Vím, že z 99% si komerční piloti nejsou vědomi, že jejich letadlo může rozprašovat chemtrails. Po určité době jsem si uvědomil, že ať je „zákulisní organizace“ za tím vším jakákoli, jsou velice dobří v tom, že umějí přímo jednat s tak málo lidmi, jak je možné. Já jsem se nikdy nedověděl, kdo jsou zákazníci využívající služeb mého zaměstnavatele. Ani jednou jedenkrát.Vím, že severní Amerika není jediným kontinentem, který používá ADC (Aerially Dispersed Chemicals – chemické produkty rozptylované leteckou cestou) bez vědomí své populace. Ale vím též, že chemické technologie ostatních zemí jsou asi deset let zpět za těmi, které vlastní USA.

Nevěděl jsem, k čemu budou použity chemické produkty, na nichž jsem pracoval. Jak jsem již řekl, je v tom mnoho tajného. Dělal jsem to 17 let, protože plat a výhody byly velmi zajímavé. Všechno, co mohu říci, je, že někdy nám dali úkol vyvinout chemické směsi, od nichž se očekávaly velmi přesné výsledky, což mi dalo dojem, že budou použity ve specifických zónách. Stát, kraj, okres, město – to nevím. Vím jen, že by bylo velmi obtížné zaměřit zónu menší než město, z hlediska výšky, v níž letí komerční letadlo.

Pracoval jsem též na projektech, jejichž záměrem bylo vyvinout směs, která se nerozptýlí příliš daleko, a která co nejrychleji ztratí účinky, aniž se rozšíří.

Baryum jsme použili v nejednom finálním výrobku. Avšak celkově jsme v těchto projektech vždycky prováděli hloubkové testy, abychom se ujistili, že chemické produkty budou rozptýleny na netoxickou úroveň ve chvíli, kdy dosáhnou země. Barytóza (nemoc z barya) byla velkou obavou našich smluvních partnerů, ať se jednalo o jakýkoli produkt, kde bylo baryum nezbytné. Většina našich finálních směsí, kde se použilo baryum, byla koncipována tak, aby při dopadu na zem byla koncentrace jedné částečky z miliónu a méně.

Už jsem z podniku dosti dlouho, tolik, že se cítím v bezpečí, když odhaluji určité detaily z mého minulého zaměstnání. A pak taky díky sklence skotské. Jaké jsou důvody pro rozprašování? Jak už jsem řekl, nikdy jsme se nedozvěděli nic o skutečných záměrech našich zákazníků. Ale v devíti případech z deseti byl záměr dosti evidentní, protože když po vás chtějí, abyste vyvinuli chemickou směs, musejí taky říci, co ta směs má dělat.

Jmenujte 5 důvodů, proč to sprejují? – Modifikace klimatu, potlačení emocí, projevovače emocí, modifikace životního prostředí, nevolnost/chřipkové syndromy. Je zajímavé, že sem patří i „nemoc/chřipkové symptomy“, i když, jak jsem řekl, u 99% našich produktů jsme měli speciálně dbát na to, aby nebyly toxické. Přesto jsme pracovali na několiak projektech, které byly zaměřeny na vytvoření „symptomů“, aniž by způsobily reálné poškození subjektů.Jakými způsoby vcházejí tyto chemické látky do organismu? – Inhalací (vdechováním), absorbcí (kůží) i ingesci (ústy). Všemi třemi způsoby.Patenty? – Naše směsi nikdy nebyly patentovány. Zejména proto, že patenty jsou veřejné. I když by patenty mohly být drženy v tajnosti, naše směsi nikdy nebyly patentovány, aby bylo možno je přijatelným způsobem popírat a vyhnout se každé písemné zmínce o nich. Vězte, že všechno to, co nám bylo uloženo dělat, nebylo ve všech smyslech slova legální.

Vzpomínám si na jeden projekt, který byl koncipován tak, aby směs fungovala podle osvětlení sluncem – byl to projekt na modifikaci klimatu.

Jak se cítíte, když jste škodil lidem? – Cítil bych se teď o moc hůř, kdybychom při své práci tolik nedbali na netoxicitu směsí. I takhle, co jsem důchodu, jsem se musel vyrovnat s velkým množstvím výčitek svědomí. Dokonce jsem začal mít problém s alkoholem. Ale už jsem se s těmi skoro dvěma desítkami let práce vyrovnal a jsem připraven přijmout osud, který mě čeká.

Zmínil jste lék Midazolam? -Všechno, co vím, je, že je to kontroverzní lék, ale z hlediska chemické struktury mohu říci, má jisté reaktivní prvky s chemickými produkty vytvořenými v projektech se záměrem modifikovat stav ducha. Zkusím to shrnout, aniž bych byl příliš konkrétní. Hledali jsme ve specifické rodině receptorů „G“ spojených s proteiny, které se nacházejí pouze v mozkové tkáni. Realizovaným pokrokem bylo, že jsme vyvinuli inhibitor pro specifický receptor v této rodině. Tento specifický receptor je zapojen do vytváření a uchovávání nových vzpomínek. Vytvořením směsi, která se váže na receptor a blokuje přirozené vytvoření spojení, se nám podařilo zablokovat tvoření a uchovávání nových vzpomínek. Ale testy na úmrtnost byly příliš vysoké, a projekt byl opuštěn. Byl to ale jeden z nejzajímavějších projektů, na nichž jsme kdy pracovali.

Je možné, že některé věci, které jsme vytvořili, působí v součinnosti s volně prodejnými léky či léky na předpis. Během testu sloučenin jsme ověřovali druhotné účinky ve spojení s nejběžnějšími léky (acetaminofen, ibuprofen, atd.) Ale nebylo možné testovat a ověřit interakce se všemi léky na trhu.

Jste v kontaktu s bývalými spolupracovníky? – Teď vidím, že to bylo speciálně uděláno, abychom si nevytvořili vztahy s těmi, co zůstávají na pracovišti: tehdy jsme nechápali, proč jsme rozděleni do laboratoří podle věku: skupina do 5-10 let po fakultě – mezitím nic – až skupina 55 a více let. Takže moje skupina šla do důchodu téměř současně a každý tak přirozeně ztratil kontakt s pracovištěm. Musel jsem také podepsat hory papírů o mlčenlivosti. Podnik na místě, kde jsem pracoval, už není, byl jsem se tam podívat, je tam úplně něco jiného.

Preklad: OrgoNet

Jeden komentár k “Biochemik: 17 let jsem vyvíjel směsi pro chemtrails”

  1. Niekedy si už aj myslím, že je lepšia „sladká to nevedomosť“. Možno, že je lepšie ľuďom čo nevedia, že existuje každodenný postrek chemtrailsom, morgellonova choroba z postreku chemtrailsom, čo sa na nás sype, očkujú nás cez chemtrails (myslím, že včera bol o tom článok na http://www.naturalnews.com), máme nanočipy cez chemtrails…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *