5G a debakel vo Wuhane

Trocha zdĺhavé, ale ľahko pochopiteľné a porozumiteľné vysvetlenie súvislostí okolo tragického „vypuknutia“ takzvaného koronavírusu vo Wuhane spojené s rozbehom technológie bezdrôtovej siete 5 G. Pochopí aj laik.

Ide o preklad časti prepisu video rozhovoru Leny Pu, ženy s obrovskými znalosťami z oblasti environmentálnej toxikológie s moderátorkou Judith Kwoba. 

Celé video v anglickom jazyku je dostupné na adrese: youtube.com/watch?v=xXYfHkTUjtY. 

Prepis celého videa v angličtine: hľadajte na nete „5G & The Wuhan Debacle“

Začiatok mojej cesty

Lena: Áno, v podstate vtedy som začala. Keď som si uvedomila, že miestne školy sa rozhodli, že začnú používať chromebooky [notebooky alebo tablety s operačným systémom Chrome] bezdrôtovo, začala som sa tým zaoberať a požiadala som riaditeľa školy o ďalšie informácie v súvislosti s týmto plánom, aby som sa dozvedela viac. Zistila som, že sa chystajú nasadiť WiFi v školách v dôsledku môjho spochybňovania chromebookov. Nakoniec som hovorila s celou správnou radou školy a s celým reťazcom rozhodovacích orgánov, pričom som sa s postupne s každým jedným stretla a vysvetľovala im poznatky vedy o poškodzovaní zdravia žiarením bezdrôtového spojenia, a naliehala: „Ľudkovia, toto nemôžete deťom urobiť. Nemôžete ožarovať deti.“

Myslela som si, že je to len ojedinelý problém s jednoduchým riešením, napríklad – vrátime sa späť k drôtom. Ale rýchlo som zistila, že to vôbec nebol problém miestny ale problém národný, neskôr medzinárodný. Bol to celosvetový problém! Takže jedna aktivita viedla k druhej a skôr než som si uvedomila, stala som sa hovorcom ľudí proti základňovým staniciam 5G, malým stožiarom mobilnej telefónie a ďalším, a bojovala som proti početným novým základňovým staniciam a návrhom zákonov v súvislosti s 5G.

Všetko to začalo veľmi skromne, počnúc sieťou Wi-Fi na školách, potom som začala komunikovať so zákonodarnými orgánmi a poskytovala svedectvo senátorom. Bola to zaujímavá cesta a udalosť, ktorá mi zmenila život, nikdy som si nemyslela, že sa stanem takto politicky aktívnou. Ale vzhľadom na moje environmentálne zázemie, vediac aké zničujúce môžu byť skryté neviditeľné toxíny, cítila som že sa musím chytiť tejto kauzy, pretože iba veľmi málo ľudí vedelo o nebezpečenstvách, ktorým čelíme. Nachádzame sa na križovatke ohľadom nášho planetárneho zdravia, kde naša životaschopnosť závisí od toho, či podnikneme okamžité kroky, aby sme nielen chránili seba, ale aby sme sa stali politicky aktívnymi. Musíme konať. Už nie je čas byť divákom. Výsledky zavedenia internetu vecí budú pre planétu zničujúce, ak nebudeme pracovať na jeho zastavení.

Dnes tu máme približne 75- až 80-percentnú stratu vo všetkých populáciách vtákov, včiel, hmyzu na celom svete, v dôsledku nedávneho dramatického nárastu žiarenia mobilnej telefónie za posledných tridsať rokov. V roku 2014 zaslalo americké ministerstvo vnútra Federálnej komisii pre komunikáciu (FCC) list, v ktorom uviedlo negatívne zdravotné účinky žiarenia základňovej stanice na navigáciu vtákov. Naznačuje to tiež obrovský počet odumretých stromov po celom svete. Budem sa venovať aj odumieraniu stromov, a moja teória skutočnosti, že určité stromy by nemali odumierať no predsa odumierajú, najmä keď sa niektoré odumierajúce stromy nachádzajú aj v nedotknutých lesoch… Ide o lesy nedotknuté žiarením 5G alebo akýmkoľvek žiarením mobilnej telefónie, takže je namieste otázka, prečo odumierajú?

Jeden z vinníkov spôsobujúcich odumieranie flóry a fauny je spojený s nanočasticami, kovmi a chemikáliami rozprašovanými do ovzdušia s primárnym cieľom vytvorenia pozitívne nabitej atmosféry a jej ionizácie v záujme zvýšenia elektrickej vodivosti vo vzduchu na účely úpravy počasia pomocou technológie fázovaných anténnych polí, ktoré nájdeme vo všetkých našich základových staniciach a 5G. Ďalšie účinky geoinžinierstva samozrejme súvisia s odumieraním stromov. Vysoký obsah prvkov hliníka, stroncia a bária otravuje pôdu, stromy, flóru a faunu na celom svete.

Začala som teda skúmať dôvody všetkých týchto problémov. Prečo by niekto chcel ublížiť deťom a ničiť ich, ako aj svet a prírodné zdroje našej Zeme? Vtedy som skutočne začala chápať prvotnú podstatu týchto problémov.

Cudzie vlny

Judith: Veľmi zaujímavo ste hovorili v Silicon Valley Health Institute. Pozerala som to na YouTube. A áno, uvediem nižšie uvedený odkaz, aby si ho všetci mohli pozrieť aj neskôr. Tam ste povedali niečo veľmi zaujímavé – že tieto frekvencie sem nepatria a že za normálnych okolností je Zem pred nimi chránená. Mohli by ste to trochu vysvetliť?

Lena: Áno, Judith. Tieto vlny nazývam xenovlny, pretože xeno znamená cudzie, čiže niečo, čo nepatrí na túto planétu.

Väčšina mikrovlnnej časti elektromagnetického spektra neprichádza na Zem inak ako občasnými slnečnými erupciami, no v súčasnosti generujeme na planéte vlastné umelé mikrovlny na takých úrovniach výkonu, že zatieňujeme úrovne pozadia prirodzeného kozmického žiarenia rádovo o miliardu až kvintilión úrovní vyššie. Nielenže sú úrovne výkonu šialene vysoké, ale rovnako hrozné je aj to, že FCC už v roku 2016 oznámila na verejnosti uvoľnenia celého spektra mikrovĺn, vrátane milimetrových vĺn, na komerčné použitie, čím nútene vystavila všetok život celému spektru týchto xenovĺn. K výkonom a frekvenciám sa pridávajú aj techniky umelého šírenia týchto tvarov vĺn, ako napríklad neprirodzené pulzovanie, generovanie špičiek, modulácia, fázované pole, formovanie lúča, všesmerové žiarenie atď.

O niekoľko rokov neskôr, ešte predtým, ako bola technológia 5G plne implementovaná, FCC oznamuje zavedenie ďalšej generácie konektivity, 6G, ktorá sa skladá z terahertzových frekvencií, pásma frekvencií nachádzajúcich sa medzi milimetrovými vlnami mikrovlnného žiarenia a frekvenciami infračerveného svetla. 5G nás vystaví celej šírke pásma mikrovlnných frekvencií a 6G nás vystaví celej šírke pásma terahertzových frekvencií. Všetky z nich sú zohľadnené

Všetky z nich sú považované za xenovlny, na Zemi sa prirodzene nevyskytuje ani jedna frekvencia v rámci týchto dvoch spektier, ani nepodporujú život na zemi. V skutočnosti sú pre život na zemi genotoxické.

Nedostatok UV žiarenia

Jediné frekvenčné pásma potrebné na podporu života na Zemi sú to, čo dostávame od slnka medzi frekvenciami infračerveného žiarenia a UV žiarenia. Prakticky všetok život na Zemi potrebuje vystavenie celému spektru slnečného žiarenia, ktoré sa pohybuje cez deň od infračerveného žiarenia pri úsvite až po UV žiarenie za úsvitu. Všetok život prispôsobuje svoj denný rytmus meniacej sa kvalite spektra farieb slnečného žiarenia. Ľudské zdravie je založené na takýchto expozíciách, pretože stimuluje uvoľňovanie prírodných antioxidantov nášho tela, ako je melatonín, serotonín, vitamín D, a nabíja naše mitochondriálne „batérie“, ktoré bojujú proti chronickým zápalom a oxidácii. Kvalita slnečného žiarenia poskytuje rôzne účely a ochranu, napríklad schopnosť UV žiarenia ničiť virulentné kmene mikróbov, vírusov, baktérií a plesní v životnom prostredí.

Rovnako ako odumieranie stromov v dôsledku zvýšeného množstva kovov v pôde, je odôvodnená domnienka, že náhly nárast problémov s plesňami v životnom prostredí je spôsobený zvýšeným obsahom kovov vo vzduchu, ktoré zatieňujú kompletné a úplné spektrum slnečného svetla. To je podľa mňa dôvod, prečo naše problémy s toxickými formami za posledné dve desaťročia tak dramaticky vzrástli. V našom prostredí s najväčšou pravdepodobnosťou nie je dostatok prirodzeného ultrafialového žiarenia, ktoré by zabíjalo plesne, čo vedie k nerovnováhe v celom reťazci života ekosystému, od mikróbov až po stromy.

Problém s plesňami, ktorý pramení z nedostatku slnečného žiarenia a jeho ochranných UV vlastností, spočíva vo všadeprítomnom rádiofrekvenčnom mikrovlnnom žiarení, ktoré sa nachádza dokonca aj vo väčšine vidieckych oblastí, pretože základňové stanice prenikajú do každého štvorcového kilometra krajiny. Doktor Dietrich Klinghardt uskutočnil výskumnú štúdiu o plesniach, vystavil ich žiareniu v Petriho miske a zistil, že za prítomnosti mikrovlnného žiarenia uvoľnili 600-násobne viac biotoxínov! Mikróby vrátane plesní sú vysoko citlivé na elektromagnetické žiarenie.

Je zrejmé, že slnečné svetlo je životne dôležité pre naše zdravie a zdravie nášho životného prostredia. Teraz je však blokované kovmi z geoinžinieringu, opaľovacích krémov, slnečných okuliarov a ustavičného pobytu v interiéroch – nedovoliac slnečnému žiareniu preniknúť cez oči a stimulovať epifýzu. Nedostatok slnečného žiarenia je ničivý pre náš cirkadiánny rytmus. Je to veľmi škodlivé pre hormonálny systém celého nášho tela. Ovplyvnené je všetko, vrátane spánkového cyklu. Orgány a bunky nášho tela pracujú v cykloch. Všetko pracuje v cykloch, je to súčasť vibračnej rovnice, ktorá tvorí náš vesmír.

Neskôr spojím dôležitosť uvedeného s koronavírusom, ale je to dobrý vzdelávací základ pre to, čo uvediem neskôr.

To, čo sa v skutočnosti deje, je, že vypíname liečivé frekvencie slnečného žiarenia a absorbujeme všetky deštruktívne frekvencie, ktoré na planétu nikdy nepatrili. Tieto xenovlny pozostávajú z celého spektra všetkých mikrovlnných, milimetrových a terahertzových frekvencií, čo je celkovo 6 000 rôznych typov frekvencií, ktoré na zem nepatria. 5G a 6G umožňujú využitie všetkých týchto 6 000 rôznych typov xenovĺn. To je šialené, toto terraformuje Zem na niečo iné, na úplne iný účel, ktorý nepodporuje život, ako ho poznáme.

Mikrovlny spôsobujú lepivosť krvi

Čo je veľmi zaujímavé, Judith, je to, že na mojej prezentácii v Silicon Valley Health Institute, kde som predstavila svoju krvnú štúdiu a diskutovala o tom, ako vystavenie mikrovlnnému žiareniu vedie k lepkavej alebo ku koagulovanej krvi. Vieš, čo lepkavú krv obnoví? Vieš, že existuje niečo, čo nielen zabráni lepkavosti našej krvi, ale môže tiež opraviť tento problém, ak nastane? Je to slnečné svetlo! Prirodzeným procesom, ktorý môže obnoviť lepkavú krv, je slnečné svetlo! Je to také jednoduché a prehliadané. Dary a liečenie prírody považujeme za samozrejmosť, pretože si neuvedomujeme, ako veľmi ich potrebujeme na správne fungovanie, až kým nám nie sú odobraté.

Mikrovlny teda spôsobujú, že naša krv je lepkavá, slnečné žiarenie však ruší lepivosť krvi. Slnečné svetlo v skutočnosti nabíja vaše telo takým spôsobom, že celý systém plynie a pracuje znovu v zhode, od zdravia ciev až po zvýšenie prietoku plazmy krvi, na opravu náboja krvných buniek. Ďalším spôsobom, ako sa na to pozerať, je to, že pobyt na slnečnom svetle reštrukturalizuje vodu v tele – dobíjate prirodzené batérie vášho tela a upravujete a korigujte tok negatívnych a pozitívnych iónov. Tento proces sa ešte viac umocní, keď sa uzemníte chôdzou naboso na mokrej pôde, čím sa do nej rýchlo uvoľnia pozitívne ióny spôsobujúce zápal, zatiaľ čo zo zeme priťahujete negatívne ióny podporujúce zdravie.

Neuzemňujte sa prosím v mestách, pretože s rastúcim vysokonapäťovým vybavením od solárnych zariadení až po „malé“ základňové stanice a veže prichádza rozptýlený elektrický náboj a špinavá elektrina. Zmerala som si vlastné telo, keď som sa snažila uzemniť v mestských oblastiach, a občas sa pristihnem, že čerpám viac elektriny alebo mikrovlnnej energie. Pri uzemňovaní v hustých mestských oblastiach som sa v podstate stala buď trubicou, alebo anténou.

Ak máte možnosť, choďte do prírody a uzemnite sa v nej. Vyzujte sa a postavte bosé nohy na vlhkú pôdu, alebo ešte lepšie, do prírodných vodných plôch. Nechajte slnečné žiarenie pôsobiť na vašu holú pokožku primeranú dobu. To začne nielen vybíjať mikrovlny, ktoré vaše telo pohltilo, ale uzemnenie a slnečné žiarenie tiež pomôžu vyčistiť vašu krv a reštrukturalizovať vodu a plazmu vo vašom tele.

Stále je veľmi mnoho toho, v čom sa musíme vzdelávať. Aká je pravda? Čo je prirodzené? Čo je liečenie? Získať odpovede na tieto otázky je dôležitejšie, ako len vedieť a sústrediť sa iba na to, čo sa pre nás považuje za „zlé“.

Zameraním sa na pozitívne stránky liečenia a ich objavenie, a s týmito poznatkami – je za tým slnko a prírodná štruktúrovaná voda z vodných tokov – sa prirodzene liečime. Pochopenie liečivých darov, ktoré pochádzajú z nášho prirodzeného sveta, je fascinujúce a nádherné, a vyplýva z neho poznanie, prečo treba naliehavo chrániť naše prírodné zdroje, ktoré sú tak potrebné pre naše prežitie.

Judith: Máme tiež veľmi milé nacistické spojenie – vedca. Myslím si, že by sme to mali spomenúť.

Lena: To prirodzene povedie k ďalšej téme, ktorá bude nadväzovať na to isté vlákno, o ktorom sme diskutovali – štruktúrovaná voda. Toto je skutočne dobré načasovanie. Chystám vám, Judith, povedať niečo, čo som doteraz nikomu v rozhovore nepovedala. Rada hovorím o dôležitosti štruktúrovanej vody, pretože som hlboko fascinovaná a posadnutá poznaním vody. Stále sa učím, pretože je toho veľa čo sa o tom dozvedieť. Čím viac sa o vode dozvedám, tým viac si vážim všetky dary prírody a nášho Stvoriteľa za to, ako úžasne je všetko vyrobené.

Vojenské limity mikrovlnnej expozície na termickej báze

Pokiaľ ide o nacistické spojenie, máte na mysli Hermana P. Schwana. Bol to nemecký vedec, ktorý podporoval nacistický režim, Tretiu ríšu. Do USA bol prepašovaný prostredníctvom operácie Paperclip a pokračoval vo svojom radarovom výskume na Pennsylvánskej univerzite, kde skúmal biologické účinky mikrovlnného žiarenia. Je to kompromitovaná postava? Som absolútne presvedčená, že nezveríte vypracovanie a stanovenie programu ochrany národného zdravia a bezpečnosti vedcovi, ktorý pochádza nepriateľského národa. To sa jednoducho nerobí. Nie je v najlepšom záujme národa, dať túto zodpovednosť nelegálnemu votrelcovi, ktorý chápe aj to, ako možno mikrovlny použiť ako vojnové zbrane. Jeho prvý súbor bezpečnostných limitov expozície rádiovými frekvenciami, ktoré sú stále v platnosti a používajú sa dnes, v skutočnosti odporučilo vojenské námorníctvo. Prečo si myslíš, že nastavil svoje úrovne tak vysoko, na teplotných úrovniach? Aby podporil vojenské využitie radaru a mikrovĺn a umožnil im využívať takmer neobmedzené úrovne výkonu, ktoré by inak boli nezákonné, ak by sa použili skutočne bezpečné a hygienické úrovne expozície, založené nie na tepelnej báze, nie na báze ohrevu tkaniva.

O čom sa s vami podelím o svojom výskume, o ktorý som sa s nikým iným verejne nepodelil, je toto – keď som sa začala zaoberať výskumom Hermana Schwana, zistila som, že je tiež posadnutý dvoma z mojich obľúbených predmetov výskumu – vodou a krvou. Urobil rozsiahly výskum vody a krvi – na ktoré som zamerala svoj výskum aj ja. Keď som si to uvedomila, bola som šokovaná. Povedala som si – ak študujete tieto dve témy v spojení s účinkami mikrovĺn, od nízkych, cez stredne vysoké a vysoké frekvencie, zistíte, že expozície celého mikrovlnného spektra budú mať negatívny vplyv na vodu, a dospela som k záveru, že tento nemecký vedec to nemohol nevedieť. V skutočnosti mnohé z jeho štúdií uvádzajú, že sú tu netepelné účinky na bunky, krvinky a molekuly vody, keď nimi prechádzajú mikrovlnné frekvencie na úrovniach považovaných za netermálne.

Ak sú tu netepelné účinky, tak prečo Schwan uvádza, že škodlivé sú iba tepelné účinky? Prečo Schwan stanovil štandard limitov pre rádiofrekvenčné žiarenie na tak vysokú úroveň a zároveň tvrdil, že všetko, čo je pod nimi, na neteplotnej a netkanivovej úrovni ohrevu, je sporné – to znamená, že nie je dôvod na obavy, pretože neexistujú biologické účinky?

Pri pohľade na jeho výskum nastal rozhodujúci okamih, ktorý si jednoznačne pamätám. Narazila som na túto jeho konkrétnu tabuľku a takmer som zmeravela. Zobrazuje zásadné spojenie s mojím vlastným výskumom krvi a keď som uvidela jeho graf, okamžite som si uvedomila jeho dôsledky. Je to rovnaký graf, aký som ukázal počas svojej prezentácie v Silicon Valley Health Institute. Tento graf ukazuje, ako sa bunky v prítomnosti elektromagnetického žiarenia preskupujú a vytvárajú to, čo Schwan nazýva ako „formácia perlového reťazca“. Zaoberám sa krvou teraz už niekoľko rokov a viem, že vytvorenie rovnakého efektu na krvné bunky v živom tele netrvá dlho a netreba na to vysoký výkon. Dosiahnutie tohto „formácia perlového reťazca“ trvá iba 45 minút pri vystavení jednému typu frekvencie. Viem to, pretože som vykonala tento experiment na sebe a nastavila som si ho doma, je to dokonalé miesto na kontrolu testu, pretože je rádiofrekvenčne čisté.

Experiment s Wi-Fi

Mám starý WiFi router, ktorý používa iba jednu frekvenciu, 2,45 gigahertzov. Otestovala som sa, či vystavenie jednej mikrovlnnej frekvencii bude mať vplyv na moju krv. Tento experiment bol skutočnosti súčasťou vedeckého projektu mojej dcéry. Povedala, že mi chce urobiť rozbor krvi. Naučila som ju, ako používať zložený mikroskop, naučila som ju, čo má hľadať a ako robiť fotografie a nakoniec, ako ma vystaviť mikrovlnnému žiareniu s využitím iba jedného frekvenčného pásma. Experiment sme rozdelili na štyri časti, 0 (kontrolná), 15, 30 a 45 minútová expozícia. Minúta nula, kontrolná základná hodnota, ukazovala zdravé okrúhle červené krvinky vedľa seba. V priebehu 15 minút začala membrána červených krviniek vykazovať mierne vrúbkovanie, už nebola oblá a okrúhla. O 30 minút sa krvinky začali párovať. A o 45 minút začali krvinky vytvárať dlhé reťazce. Vzhľadom na rýchle viditeľné účinky a nízke úrovne výkonu v porovnaní s tým, čo navrhol Schwan ako bezpečné, nechápem, ako vedec, ktorý študuje vodu a krv, nedokáže ihneď vo svojom výskume vidieť, ako ľahko sú tieto molekuly a krvinky ovplyvnené, keď na ne pôsobia mikrovlny.

Judith: Inými slovami, FCC stále pracuje s jeho odporúčaniami. Máte predstavu, prečo sa nikdy ani len neunúvali vykonať vlastné skúšky?

Lena: Vôbec ich nerobili. Nemajú žiadneho vlastného vedca ani zdravotnícky personál, ktorý by sa zaoberal biologickými účinkami poškodenia. Namiesto toho sa FCC od samého začiatku pozerala na iné organizácie, aby založili svoje limity rádiofrekvenčnej bezpečnosti. Pozerá sa na ANSI a IEEE [ANSI je americká normalizačná agentúra, IEEE je združenie elektrických a elektronických inžinierov].

FCC nikdy nerobila vlastné testy rádiofrekvenčnej bezpečnosti výrobkov

Zaujímavé je, že navrhované odporúčania Hermana P. Schwana ANSI prijala krátko po ich vypracovaní pre námorníctvo v roku 1953. Agentúry ANSI aj IEEE sú medzinárodné organizácie. O týchto dvoch organizáciách je tiež zaujímavé vedieť, že nie sú ani oficiálnou vládnou agentúrou. Obidve sú klubové organizácie podporované členstvom v technologickom priemysle, vývojármi výrobkov, inžiniermi v oblasti elektroniky a elektrotechniky. A máme tu FCC, ktorá sa na ne spolieha v oblasti noriem. Ani jedna z týchto troch skupín nevykonáva žiadne skúšky bezpečnosti. IEEE ani ANSI nikdy nerobili nejaké testy. Žiadna z týchto troch skupín nie je zdravotníckou agentúrou a nemá zdravotné výbory zaoberajúce sa vedou a už vôbec nie súčasnou vedou. Opakujem, sú to klubové organizácie pozostávajúce z inžinierov a členov z oblasti elektronického priemyslu.

Je tam mnoho ľudí s ochotou robiť kompromisy, ktorí sa očividne a zámerne vyhýbajú svojim povinnostiam. Dokonca aj FCC pripúšťa, že nikdy neurobili žiadne testy rádiofrekvenčnej bezpečnosti výrobkov predávaných v USA alebo v zahraničí. A napriek tomuto hrubému zanedbávaniu FCC najnovšie uvoľnila celé spektrum mikrovlnných frekvencií na komerčné a verejné použitie, všetkých 3 000 frekvencií.

Počuli ste verejný prejav Toma Wheelera ako predsedu FCC, ktorý už v roku 2016 oznamoval zavedenie technológie 5G? Uviedol niečo v tom zmysle:

Chystáme sa vám ľudkovia zaviesť 5G a budete ho milovať. Rozdáme celé mikrovlnné spektrum a všetkých vás vystavíme tomuto spektru. Priemysel si môže z toho vybrať, čo len chce. Musia nám len povedať, čo chcú, a dáme im licenciu na používanie ktorejkoľvek časti spektra.

[Tom Wheeler bol predsedom FCC v rokoch 2013-2017.]

Bol to prejav súdneho dňa, jediné, čo som cítila, bolo – ach panebože, ty si ale darebák.

Neskôr, o pár mesiacov neskôr alebo to bolo o rok neskôr… Bola predstavená 6G a táto technológia využíva terahertzové frekvencie a v tom okamihu som si povedala „a je to tu“, naša Zem je definitívne odsúdená na zánik. Tiež som si povedala, že musíme vážne zintenzívniť náš aktivizmus, pretože naša Zem nebude schopná toto vydržať. Myslím, že skutočne neexistuje spôsob, ako naša Zem prežije nápor všetkých týchto cudzích xenovĺn takého rozsahu. Tieto mikrovlny, a teraz terahertzové frekvencie, nemôžu súbežne existovať s prirodzenými frekvenciami Zeme. Neexistuje spôsob, ako to bude fungovať. Niečo padne a bude to Zem a jej prirodzené frekvencie a všetok život, ktorý tieto podporujú, ak nezastavíme toto 5G a 6G šialenstvo.

Judith: Existuje dôvod, prečo to ionosféra atď. filtruje.

Lena: Áno, mikrovlny sú nebezpečné pre všetok život tu na zemi. Nielen to ovplyvňuje nielen našu planétu, ale aj elektromagnetické spojenia našej planéty so slnkom. Všetky tieto umelé mikrovlny ovplyvňujú našu planetárnu komunikáciu spôsobmi, ktorým nedokážeme porozumieť. V okamihu, keď uvidíte akékoľvek negatívne účinky, je už neskoro. Týka sa to všetkých problémov a životných ťažkostí, ako sú rakovinové bunky, ktoré sa skryte množia, až kým počet malígnych buniek narastie natoľko, že je možné ich zistiť, vtedy je však už ťažké, situáciu zvrátiť. Nechcite sa dostať do tohto bodu.

Keď hovoríme o rakovinových bunkách, jednou z vecí, ktoré chcem spomenúť, je to, ako geoinžinierstvo ovplyvňuje Zem spôsobmi, ktoré obchádzajú detekciu. Vizuálne vidíme, čo to robí so všetkými vrstvami našej atmosféry vrátane počasia, prírody, pôdy, flóry, fauny, hmyzu, zvierat a zdravia ľudí. Existuje však nový skrytý problém s geoinžinierstvom, ktorý nikto netuší, a to je vzťah vláknovej optiky so spadom kovových častíc z geoinžinierstva.

Vláknová optika nie je v skutočnosti pre Zem bezpečná. Je to takpovediac veľký fotónový stroj a ak by niekto niekedy robil prírodne liečivé alebo vibračné alebo energetické liečenie, pochopil by, čo sa chystám popísať. Väčšina ľudí počula o Rifeho zariadeniach. Ide o liečebné zariadenie vyvinuté vynálezcom Royalom Rifeom, využívajúce frekvencie na ničenie poškodených buniek, nebezpečných patogénov a na podporu hojenia v bunkách, ktoré to potrebujú, atď. Aplikácia frekvenčného hojenia je nekonečná, čo dokazuje Rifeho rozsiahly výskum v tejto oblasti.

Rifeho zariadenie je jeho vynálezom a zariadenie, ktorý generuje frekvencie, ich posiela po vodičoch až po kovové elektródy, ktoré držíte v rukách. Cez tieto elektródy prijímate generované frekvencie na dosiahnutie konkrétneho dôsledku. Jedným z najdôležitejších objavov Royala Rifeho je nájdenie rezonančných frekvencií pre všetky typy ľudských buniek, tkanív, orgánov, ako aj rezonančných frekvencií mnohých mikróbov a rakovinových buniek a ďalších. Rifeho prístroj generuje frekvencie, ktoré udržiavajú informácie v tele, takže sa cez tieto frekvencie uzdravujete. K tejto aplikácii a k tomuto efektu dochádza aj pri informáciách dodávaných v podobe fotónov cez optické vlákna, s výnimkou toho, že sú poskytované prostredníctvom zemskej kôry.

Rovnaký princíp prenosu informácií z vláknovej optiky je použitý na prenos informácií do pôdy a moja teória je taká, že to ovplyvňuje našu pôdu negatívne. Priamo to ovplyvňuje mikrobióm pôdy a to je príčinou úmrtia mnohých stromov. Na zdravie zemskej pôdy nemá vplyv iba zmes hliníka, stroncia a bária z geoinžinierskeho spadu, ale aj kombinácia týchto kovov a informácií z vláknovej optiky.

Zdravie stromov závisí od mikrobiómu pôdy, ktorý pomáha dodávať vodu a živiny koreňovej sústave. Stromy sú závislé od mikróbov a mycélia, ktoré im pomáhajú čerpať vodu cez koreňovú sústavu. Je to nevyhnutný a najdôležitejší symbiotický vzťah medzi zdravím stromu a mikrobiómom priaznivým pre skryté korene. Predstavte si pôdu ako črevo zeme pre stromy a všetok rastlinný život. Keď privediete ďalší cudzí zdroj svetla z vláknovej optiky, ovplyvňujete prirodzene svetlocitlivý citlivý systém Zeme medzi sieťou mikrobiómu a koreňovými sústavami rastlín.

Potom zmiešate tento cudzí svetelný zdroj s vysokou úrovňou kovových znečisťujúcich látok z geoinžinierstva a výsledkom je vážny recept na katastrofu.

5 G – celé spektrum mikrovĺn

Judith: Aby teda bolo úplne jasné, 5G alebo 6G alebo čokoľvek iné nenahrádza 3G a 4G. Je to celé vrstvené. Všetky technológie sú stále tam.

Lena: Áno, máš pravdu. Je tam všetko, 2G, 3G, 4G, 5G a 6G, WiFi a ešte oveľa viac, pretože 5G skutočne znamená celé spektrum mikrovlnných frekvencií, takže obsahuje VŠETKY mikrovlnné frekvencie, staré aj nové! Ľudia sa snažia definovať, čo je 5G, ale už na tom nezáleží, pretože to znova znamená všetko. Je zbytočné pokúšať sa definovať niektorú technológiu ako 3G alebo 4G alebo 5G, pretože 5G „pohltila“ všetko dovolené použitie celého mikrovlnného frekvenčného spektra, starého aj nového. Namiesto toho teda pri pokuse o definíciu generácie technológie odporúčam používať pojem internet vecí.

Cítim potrebu sa trochu vrátiť späť a uviesť, ako FCC prideľuje svoje frekvencie a prečo je táto 5G taká zlá a úplne nezodpovedná a zničujúca. 1G, 2G, 3G, 4G sú frekvenčne špecifické alokácie, kde FCC dala priemyslu špecifický počet frekvencií na použitie, a bolo ich niekoľko. Takto to pokračovalo pre každú generáciu technológie bezdrôtovej siete od 1G do 4G, kým nezaviedli 5G. Technológia 5G je kvantový skok počtu povolených frekvencií. Tentokrát FCC odovzdala celé mikrovlnné spektrum, všetkých 3000 frekvencií na použitie v priemysle, súkromnom a obchodnom sektore. To je neslýchané množstvo frekvencií, ktoré sa majú náhle uvoľniť do sveta. S týmto vedomím, akonáhle sa dostanete na 5G, 6G, 7G a 8G, už to nie je o konkrétnych počtoch alebo typoch frekvencií, ale o systémovej aplikácii, pretože všetky tieto technológie využívajú rovnaký celý rozsah mikrovlnných a terahertzových frekvencií. Rozdielny bude iba účel ich použitia.

Aplikácia týchto „generácií“ sa navzájom prekrýva, ale 5G je hlavne o internete vecí a 6G je o komunikácii medzi satelitmi navzájom a medzi satelitmi a pozemnými bázovými stanicami. A technológie 7G a 8G sú kvantové. Smeruje k aplikovanému použitiu nanotechnológií a nanoscale. 6G je v skutočnosti už toho schopná, pretože používa terahertzové vlny. Počnúc 6G budú schopní ovplyvňovať a používať nanotechnológie spôsobom, aký ste ešte nevideli.

Preto sa domnievam, že z toho dôvodu zaviedli terahertzové vlny, nazývajúc to 6G. Nemá to nič spoločné s našou potrebou tejto technológie. Má to umožniť globalistom ovládať elektróny, protóny, atómovú a molekulárnu štruktúru prakticky všetkého na našej planéte. Toto sú ich hanebné plány. V skutočnosti, súdiac podľa toho, ako globalisti majú všetko vždy vopred pripravené a vopred naplánované, som presvedčená, že na týchto plánoch pracovali skutočne dlho. Až teraz uvoľňujú svoje úplné zámery za skutočnou trajektóriou bodu, kam sa vždy chceli dostať so všetkou touto takzvanou technológiou.

Keď skutočne pochopíte konečný cieľ, smerovanie a zmýšľanie týchto globalistických technokratov, uvedomíte si, že ide o získanie kontroly nad malými a menšími jednotkami.

Čím kratšia vlna, tým je biologicky aktívnejšia

Ak sa pozriete na 2G a prvé dve generácie, vlny boli dlhšie. Zaviedli mikrovlnné frekvencie dlhšieho typu. Sú bezpečné alebo bezpečnejšie? Nie, skutočne nie. Žiadna z nich nie je bezpečná, čo sa vám však snažím ukázať je to, ako postupne a postupne zavádzali vlnové dĺžky, ktoré postupne zmenšovali, až zaviedli najkratšie mikrovlnné frekvencie, milimetrové vlny a potom ešte kratšie ako terahertzové vlny. Čím kratšia vlnová dĺžka, tým sú biologicky aktívnejšie. Je to skutočne syndróm pomalého varenia žaby. V súčasnosti voda už vrie, v dôsledku kvantového skoku s technológiou 5G a všetkými jej frekvenciami.

Ďalšou dôležitou zmienkou je, že ako sa vlny stávajú kratšími a kratšími, tým väčší bude mať dopad na tieto mikroskopické prvky z dôvodu ich schopnosti rezonovať s veľkosťou týchto vĺn. Napríklad začnú rezonovať s menšími a menšími organizmami, ako sú hmyz, mikróby, kvasinky, baktérie, vírusy a bunky.

Technológia 5G je prvá, ktorá zavádza extrémne krátke vlnové dĺžky, milimetrové vlny. Existuje veľa vedeckej literatúry, ktorá ukazuje, že milimetrové vlny ovplyvňujú mikróby všetkých druhov. Je to všetko pekne malé, však? Ale tým to nekončí. Zavádzajú 6G, aby mohli priamo ovplyvňovať molekuly, elektróny a protóny. Všetky mikrovlny ovplyvňujú molekuly v rôznej miere, ale čím kratšie sú, tým je ich dopad okamžitejší.

To je smerovanie technológie 6G a ďalších. Musíte vidieť obraz z nadhľadu. Nemôžete len povedať, že to je internet vecí a tým to hasne. Žiaľ, bojím sa to povedať – ale chystajú sa ovládnuť kvanty. Už to začína byť kvantové.

Judith: Existuje tiež korelácia medzi príjmom kyslíka – alebo povedzme absorpciou kyslíka v bunkách a 5G. Možno by sme mohli začať tým, pretože ako ste uviedli vo svojom e-maile, myslíte si, že existuje korelácia medzi koronavírusom a celým týmto debaklom vo Wu-chane a 5G. Možno je to teda dobrý bod na začiatok.

Wuhan

Lena: Dobre. Wuhan je celkom vo vnútrozemí. Jeho poloha je dosť centrálna v strede Číny. Nachádza sa na juh od Pekingu a západne od Šanghaja a severne od Kantonu. Je centralizovaný a obklopený v rovnakej vzdialenosti niektorými z najväčších priemyselných miest Číny.

Wuhan, ktorý je tak vnútrozemský a súčasne je šiestym najväčším mestom v Číne, nie je v žiadnom prípade typickým priemerným mestom v nejakej inej krajine. V meste žije asi 11 miliónov obyvateľov. Kvalita ovzdušia je príšerná. Počul som, že sa svojho mestského odpadu zbavili spaľovaním. Teraz by to prirodzene viedlo k vážnym problémom so znečistením ovzdušia, pretože Wuhan je veľmi veľké mesto.

Na porovnanie: Wuhan je oveľa väčší, ako druhé najväčšie mesto USA, Los Angeles, v ktorom žijú 4 milióny obyvateľov. Všeobecné zdravie pľúc obyvateľov Wuhanu pred zavedením 5G pravdepodobne nebolo najlepšie, pretože je všeobecne známe, že obyvatelia už trpeli respiračnými problémami. Keďže chronické choroby zvyčajne spôsobujú ďalšie chronické problémy, ľudia tam mali pravdepodobne oslabenú imunitu už len z toho, že žili v prostredí so zlou kvalitou ovzdušia. Teraz, ak zavádzate úplne novú formu toxínov v podobe elektromagnetických frekvencií v hojnom počte v celom meste, naložíte ďalšiu vrstvu toxínov ľuďom, ktorí sa snažia udržať si zdravie pľúc, nakoniec ich pretlačíte na druhú stranu. Akékoľvek plošné zavedenie veľkého počtu malých mikrovlnných rádiotelefónnych antén do mesta, ktorého obyvateľstvo už trpí zdravotnými problémami, dostane ľudí do vážnych problémov.

Pozrela som sa na frekvencie, ktoré Čína používa pre svoje „malé“ antény mobilnej telefónie. Nepoužívajú nič iné, ako zvyšok sveta. Takže si kladiem otázku, prečo schytal vírus práve Wuhan? Prečo trpeli nejakým vírusom, na rozdiel od iných miest, ktoré tiež zaviedli 5G v rovnakom čase? Do zavedenia siete 5G v Číne bolo zapojených jedenásť miest. Wuhan nebol jediným pilotným mestom. Iba jednými z jedenástich.

Prečo Wuhan?

Čo je skutočne zaujímavé, Judith, je to, že toto je spôsob, ako fungujú globalisti. Keď zavedú určitý nový systém, nerobia to kúsok po kúsku, aby sa ľudia mali čas zobudiť a vidieť, čo sa deje a mať čas na reagovanie. Nie, všetky plánované udalosti už majú vopred pripravené, takže keď je čas na zavedenie akejkoľvek agendy, nikto nemá čas, aby sa pripravil alebo upozornil ostatných, aby mohli pracovať na zastavení tejto agendy. Oni to radi rozbalia naraz, všetko nainštalujú a potom stlačia tlačidlo „Zapnúť“, tlačidlo, ktoré by som nazvala skôr tlačidlom „Zabiť“, všetky naraz.

Takto to dokázali v USA. Všimla som si to, pretože som pozorovala, ako nasadzovali 5G v mojom susednom meste. Bolo to pilotné mesto a rýchlo postavili všetky „malé“ telefónne antény po celom meste a potom ich zapli všetky naraz. Nezapínali „malé“ telefónne základne postupne, ako ich osadzovali, ale čakali. Keď bolo všetko na mieste, stlačili tlačidlo „Zabiť“ alebo „Zapnúť“, všetky naraz. Predstavujem si, že takto to bolo s nasadením v Číne.

Viete, ako sa všetci divili, či tento vírus vôbec existuje. Moja úvaha je, že ak neexistuje, nemalo by potom všetkých ďalších jedenásť miest trpieť rovnakými škodlivými účinkami otravy mikrovlnami namiesto účinkov niečoho, čo sa zdá byť vírusového pôvodu?

Vezmime si napríklad Šanghaj, najväčšie mesto Číny, kvalita ovzdušia je tu rovnako znečistená, ak nie viac. Je to tam skutočne zlé, môže mať ešte horší vzduch, ako Wuhan. Prečo teda nepočujeme správy o neobvyklých chorobách a úmrtiach v Šanghaji?

Judith: Bola som v Šanghaji aj v Pekingu. Aj keď musím povedať, že prinajmenšom vtedy, keď som tam bola, bol Šanghaj v poriadku. Peking dokáže byť naozaj zlý. Vôbec sa vám nechce spraviť vonku čo i len krok. Kvalita vzduchu je taká zlá, že to vidíte. Vidíte špinu a prach. Naozaj vidíte to, o nejakom slnečnom svetle ani nehovoriac. Vyzerá to, akoby prichádzala silná búrka. Bangkok mal pred pár rokmi rovnaký problém, ale niečo urobili. Takže je to tam lepšie. Ale máte pravdu. Čína a čínske mestá trpia znečistením ovzdušia – extrémne vysokým.

Umelo vytvorené vírusy

Lena: Takže zaviedli 5G v 11 mestách a Wuhan je jediné, kde všetky tie zaznamenané choroby majú podobné príznaky vážnych respiračných problémov. A ako viete, spájajú to s koronavírusom. Či je [ten vírus] umelo vyrobený? Verím, že áno, pretože z môjho výskumu prípadov vypuknutia vírusových ochorení nedávnej minulosti, takmer každý z nich zahŕňal mikróby pripravené pomocou biologického inžinierstva. Žiadny z nich nepochádza z voľnej prírody. Tieto mikróby boli vyvinuté tak, aby stimulovali váš imunitný systém a sťažili tak chorým zbaviť sa tejto choroby. Lymská borelióza je dobrý príklad. Je to skonštruovaná biologická zbraň. O tejto problematike existuje množstvo vedeckej literatúry. Vyskytlo sa množstvo prípadov rozšírenia rôznych úrovní umelo vyrobených vírusov, kde najextrémnejšie sú morgellony, najmenej prirodzené zo všetkých.

Ďalší príklad, o ktorý sa s vami podelím. Pred pár rokmi v Disneylande v Los Angeles došlo k náhlemu vypuknutiu osýpok. Objavený kmeň osýpok, ktorý našli, pochádzal z vakcín. Neboli to prirodzené osýpky pochádzajúce z voľnej prírody. Tie kmene osýpok, ktoré našli, boli z vakcín.

Naše prostredie je tak umelé. Zdá sa, že už nič nemôže byť prirodzené.

Za normálnych okolností sú koronavírusy v prírode úplne bežné a existuje veľa ich kmeňov. Ale vzhľadom na virulenciu tohto konkrétneho kmeňa alebo kmeňov je očividné, že bol umelo vyrobený. Virológovia z iných krajín, zaoberajúci sa vírusom, skutočne postrehli, že tento vírusový kmeň má genetické zmeny. Vieme, že laboratórium Wuhan bio4 je vzdialené asi 15 až 30 kilometrov. Mohlo to odtiaľ prísť? Niektorí oznamovatelia povedali, že áno, prišlo to odtiaľ, ale nie bez zapojenia určitých kanadských a amerických vedcov a ďalších osôb, ktoré v minulosti prepašovali koronavírus do laboratória vo Wuhane, kde bol údajne ďalej upravený pred prepustením na verejnosť. Takže, bolo to vypustené z wuhanského biolaboratória? V tejto chvíli to naozaj nevieme. Je to však skutočne dôležité? Táto situácia mi hovorí, že sa musíme zbaviť všetkých laboratórií bio4. Bodka. A to, či uniklo z konkrétneho laboratória alebo nie, skutočne nie je ten hlavný problém. To, že tieto vírusy sú umelo vyvinuté znamená, že pochádzajú z nejakej laboratória alebo laboratórií. A všetkým laboratóriám pracujúcim s nebezpečnými biologickými látkami hrozí riziko náhodného alebo zámerného úniku. Je mi teda úplne jedno, kde to bolo navrhnuté alebo vytvorené. Nie je to to, čo je v tomto okamihu dôležité.

Dôležité je, že každé jedno z týchto laboratórií Bio4 na celom svete by malo byť demontované. To, čo sa deje v Číne, je dokonalým príkladom toho, čo sa môže pokaziť, keď dôjde k náhodnému alebo zámernému uvoľneniu nebezpečného patogénu. Mali by sme využiť túto príležitosť, vytvoriť z toho medzinárodný príklad na vynútenie odstavenia každého jedného laboratória bio4 na celom svete. Nielenže sú z pohľadu zlepšenie kvality ľudského života zbytočné, sú domovom nebezpečných biologických zbraní a každé z nich by malo byť odstavené.

Opakujem, nezáleží na tom, odkiaľ vírus pochádza, či už je z laboratória Wuhan alebo nie. Je tu veľa ponaučení, ale aj príležitostí. Dostali sme príležitosť konečne venovať pozornosť nebezpečenstvám, ktoré tieto laboratóriá predstavujú, ako aj argumenty, prečo by sme mali požadovať, aby boli všetky zneškodnené a odstavené z prevádzky na celom svete.

Áno, Čína trpí. Verím však – a to aj keď je umelo vytvorený, že náš vlastný imunitný systém s ním dokáže bojovať a prekonať ho. Verím, že pri prechode do ďalších krajín, kde je dobrá hygiena, t. z. žiadne znečistenie ovzdušia, kde sú ľudia v lepšom zdravotnom stave vrátane toho, že nie sú vystavení 5G, budú mať ľudia väčšiu šancu bojovať proti nemu. Takže v prípade splnenie týchto kontrolných bodov si myslím, že budú v poriadku.

Dobre fungujúci imunitný systém

Mali by ste tiež udržiavať si čo najsilnejší imunitný systém, napríklad aj tým, že žijete v prostredí bez elektrosmogu z mobilnej telefónie. Spite na mieste, ktoré je z pohľadu telefónie bez žiarenia, a tak budete v noci schopní opravovať sa a liečiť. Tiež zabezpečte, aby ste mali čistý vzduch, ako aj vodu, ktorú pijete, a jedlo, ktoré konzumujete. Keď sa postaráte o tieto primárne kroky, myslím, že budete v poriadku.

Nemyslím si, že koronavírus bude pre väčšinu sveta taký zničujúci, ako v Číne. Môžeme mať všeobecne lepšiu zdravotnú starostlivosť, pokiaľ ide o systém zdravotnej starostlivosti a osobnú starostlivosť, ako aj starostlivosť o seba navzájom, čo sú dôležité aspekty, ktoré je potrebné zohľadniť, pokiaľ ide o duševné zdravie a silu ľudí, ktoré v takom veľkom rozsahu môžu chýbať. pracovité mesto ako Wuhan zápasiace pod sociálnymi obmedzeniami a obmedzeniami. Táto myšlienka vychádza zo skutočnosti, že tam bolo osem čínskych lekárov, ktorí spustili poplach v počiatočných štádiách vypuknutia choroby a vláda ich potlačila a stíšila. Veľa vecí bolo riešených otázne. Týchto osem lekárov hovorilo v podstate to isté:

„Ľudkovia, deje sa tu niečo skutočne vážne. Zrazu tu vidíme obrovské množstvo skutočne zvláštnych prípadov, ktoré sa objavili z ničoho nič, a príznaky sú rovnaké a veľmi vážne a smrteľné. Čo sa tu deje?“

Namiesto toho, aby vláda konala podľa tohto objavu, namiesto toho im hovorí, aby sa utíchali „neviete, o čom hovoríte“. Potom, skôr ako sa nazdáte, tieto činy potlačenia sa potom stali príliš reálnymi a veľkými na to, aby ich zvládli, už nemohli viac obsahovať súčasne prepuknutie nákazy aj klamstvá.

Expozícia 5G spôsobí koaguláciu krvi

Ako ovplyvňuje 5G týchto ľudí priamo? Môžem vám povedať, že na základe mojich krvných štúdií viem, že všetky mikrovlny všetkých frekvencií ovplyvňujú lepivosť krvi. Mám overené, že vystavenie frekvenciám 5G spôsobí koaguláciu krvi, pretože 5G bude obsahovať oveľa viac nových frekvencií vrátane novozavedených milimetrových vĺn, popri tých starých, ktoré bude priemysel naďalej používať. Budú biologicky oveľa aktívnejšie ako čokoľvek, čo sme doteraz zažili. Aby bolo jasné, najdôležitejším rozdielom, a najdôležitejším na pochopenie je skutočnosť, že 5G znamená celé mikrovlnné spektrum, priemysel môže využívať všetkých 3 000 frekvencií a to zahŕňa všetky predchádzajúce generácie frekvencií. 5G pohltilo všetky ostatné „G“, takže sa vlastne nijako zvlášť nelíši od ničoho iného, ​​iba to znamená – VŠETKY. Toto je najväčšia mylná predstava verejnosti v chápaní tohto zámerne nesprávneho výrazu „5G“. Viem, že súčasné úrovne vystavenia všetkým bezdrôtovým sieťam vytvára abnormálne tvary a zoskupenia krviniek, vrátane spájania krviniek do vláčikov (rouleau, formálnejší výraz opisujúci lepkavú krv). S ďalšími vrstvami 5G frekvencií nad to, čo sa v súčasnosti používa, vzniknú veľmi vážne problémy s krvou. Ak sa vaša krv lepí, nebude schopná prejsť cez mnoho krvných vlásočníc, ak vôbec prejde cez nejaké, teda cez sieť najmenších krvných ciev v tele. Tieto malé vlásočnice vyžadujú, aby krvinky cez ne pretekali po jednej za sebou a tento systém privádza kyslík a živiny do všetkých orgánov a tkanív tela.

Aj pľúca tiež pozostávajú z týchto veľmi jemných kapilárnych systémov. Krv preteká týmito kapilárnymi systémami a aby krvinky čo najlepšie dopravovali vzdušný kyslík, musia tiež prúdiť cez tieto kapiláry po jednej. Avšak prietoku krvi a transportu kyslíka bráni jej lepenie mikrovlnami novej technológie 5G, popri 4G, 3G, 2G, smartfónov, bezdrôtových zariadení, WiFi atď. Ovplyvnenie krvi týmito frekvenciami a následné vypustenie závažného vírusu respiračného typu je smrteľná kombinácia, najmä tam, kde je prísun kyslíka zhoršený zápalom pľúcneho tkaniva spôsobeného vírusovou záťažou.

Pozrela som sa na frekvencie použité na zavedenie 5G a našla som článok o spektre 5G spoločnosti Huawei. Preberala sa v ňom ich verejná politika a boli v ňom uvedené použité frekvencie. Porovnala som ich frekvencie so zvyškom sveta a ukazuje sa, že sú si veľmi podobné. Milimetrové vlny používané pre „malé“ antény mobilnej telefónie sú v súlade s tým, čo pre svoje siete 5G používa zvyšok sveta. Milimetrové vlny siahajú od 28 GHz do 38 GHz.

Rezonančná frekvencia vody

V celom mikrovlnnom spektre existujú určité frekvencie, ktoré určité molekuly tlmia, alebo ich úplne pohltia. Nazýva sa to efekt „rezonančnej frekvencie“ (peak resonance). Napríklad určité frekvencie sú tlmené molekulami vody, niektoré zasa molekulami kyslíka. 60 GHz je tlmených kyslíkom, zatiaľ čo 22 GHz je tlmených molekulami vody.

Takmer všetky molekuly vody sú ovplyvnené mikrovlnami akejkoľvek frekvencie, pretože majú dielektrické vlastnosti. Špičková rezonancia znamená, že s touto frekvenciou plne rezonujú, a 28 GHz je skutočne blízko tejto rezonančnej úrovne. Tento frekvenčný rozsah sa v Číne ale aj na celom svete teraz používa pre automobily bez vodiča. USA využívajú túto frekvenciu a vysielajú ju cez množstvo „malých“ 5G antén, aj keď nás to nemusí tak ovplyvňovať, pretože možno sme zdravší a pravdepodobne nebudeme trpieť silným znečistením ovzdušia v mestách – podľa toho, kde žijeme. Avšak v týchto veľkých mestách, najmä vo Wuhane, ak už trpia chorobami dýchacích ciest a potom prídu do styku s touto frekvenciou, ktorá je blízko rezonančnej frekvencii vody, pravdepodobne to spôsobí, že ich krv bude ešte lepkavejšia ako obvykle. Dochádza k efektu dvojitého dusenia, pretože molekuly vody v krvi sú ovplyvnené maximálnou mierou. Vidíme kombinované účinky na krv z expozície rezonančným frekvenciám vody 2,45 GHz zo zariadení Wi-Fi a časti milimetrových vĺn 5G vo Wuhane, plus všetko ostatné, čo sa bezdrôtovo vysiela.

Umelo šírené kovové častice z ovzdušia do pľúc

Už to, o čom sme hovorili, je dosť vážne, je toho však viac. Poďme si teraz povedať o problémoch s kombinovaním. Už skôr som spomínala kovy vo vzduchu z geoinžinieringu. Nuž, skombinujme to s jedinečnými a špecifickými problémami silného znečistenia ovzdušia vo Wuhane, následkom priemyselnej výroby, spaľovania odpadkov. Obyvatelia majú všeobecné problémy s dýchaním. Ak ustavične vdychujete všetky častice vo Wuhane – kovy a častice plávajúce vo vzduchu – a potom vystavíte obyvateľov Wu-chanu úplne novým mikrovlnným frekvenciami všetkého druhu vrátane milimetrových vĺn, toto žiarenie vybudí tieto kovové častice – dá im energiu. Vďaka tomu budú veľmi reaktívne. A keďže vdychujú všetky tieto častice na dennej báze, kovové mikročastice alebo dokonca nanočastice sa dostanú hlboko do pľúc a uviaznu tam. Toto je ďalší úder na ich pľúca.

Mikrovlny ovplyvňujú nielen štruktúru vody v organizme, krv, krvnú plazmu a železo alebo hemoglobín v krvi, ale pôsobia aj na kovové častice usadené hlboko v pľúcnom tkanive. Takže v tele máte organické zlúčeniny a anorganické zlúčeniny, ktoré reagujú s mikrovlnami. Diskutovali sme o tom, ako mikrovlny ovplyvňujú vodu, krv a systém transportu kyslíka, ale čo robí s kovmi, je iný príbeh. Kovy fungujú ako antény priťahujúce mikrovlny. Takže keď mikrovlny, najmä vysoko reaktívne milimetrové vlny zasiahnu kovy usadené v pľúcach, vytvoria sa mikroaktívne body [hot spots], ktoré z kovov urobia častice na spôsob rádioaktívnych častíc. Táto akcia sa nijako nelíši od toho, ako keby ste vdýchli skutočné rádioaktívne častice ako je plutónium alebo cézium. Jediný rozdiel je v tom, že akonáhle prestanete byť vystavení mikrovlnám, kovy prestanú vibrovať v súlade s pôsobiacimi frekvenciami.

Rozbitá hematoencefalická bariéra

Preto je také zničujúce pre ľudí, keď si kladú mobilné telefóny k hlave. Mobilné telefóny fungujú na dvoch veciach. Zatiaľ čo súčasne narúšajú hematoencefalickú bariéru (HEB), akýkoľvek toxín a kovy v krvi prejdú cez HEB a dostanú sa do mozgu. Skôr ako budem pokračovať, čo myslíte, o ktorej konkrétnej frekvencii je podľa mnohých vedeckých štúdií známe, že narúša HEB? Je to 900 MHz. A čo myslíte, akú hlavnú frekvenciu vybrali pre mobilný telefón? Práve týchto 900 MHz! Mobilné telefóny používajú 900 MHz aj 1 800 MHz. Rezonujú a pôsobia ako súzvuk sestier tej istej rodiny, čo znamená, že sa navzájom umocňujú, pretože majú číselne rovnakého menovateľa alebo vzory delenia. Predstavte si ich ako klavírne akordy, ktoré spolu vytvárajú intenzívnejší duálny rezonančný efekt.

Takže narúšate hematoencefalickú bariéru a ak sa nejaké kovy dostanú do mozgu, potom sa tieto kovy správajú ako malé mikroantény vo vašom mozgu a vytvárajú tak mikroteplo, oscilácie a „minivýbuchy“. Rovnako ako som vysvetlila problémy s kovmi v pľúcach, tu je problém rovnaký. Prirovnávam to k stavu, akoby sa v mozgu nachádzali jadrové častice – pokiaľ ste v prítomnosti mikrovĺn, tieto kovové častice sa neustále aktivujú. Je to ako rádioaktívny zdroj vo vašom mozgu – čomu hovorím „mikrovlnný aktívny bod“. Takže kedykoľvek používate telefón, rozbíjate HEB a časom znižujete jej životaschopnosť, pretože je oslabená, takže je trvale netesná a celý čas priťahuje kovové nečistoty z geoinžinierstva alebo zo znečistenia ovzdušia a z ďalších zdrojov. Nehovoriac o priveľkom počte nevyčísliteľných škôd, ku ktorým v mozgu dochádza už len zo samotnej expozície mikrovlnám.

Rovnaké problémy sa dejú s pľúcami. Ak ustavične vdychujete kovy a neustále sa kúpete vo všetkých týchto mikrovlnách s rôznymi frekvenciami, ste ožarovaní všetkými týmito mini „aktívnymi bodmi“ vo vašich pľúcach. Opakujem: má to vplyv na krv, plazmu, železo vo vašej krvi. Vaše pľúca sú už zapálené od kovov a iných stresových faktorov. Nedostávate kyslík. A budete naďalej vdychovať častice, zatiaľ čo všetky tieto častice sa stávajú mini anténami a pôsobia, akoby boli rádioaktívne.

Toto sú moje teórie, prečo toľko ľudí vo Wuhane umiera na tento viac ako vážny príznak zápalu pľúc. Je to také zlé, počúvam, že podľa štatistiky každý piaty človek vo Wuhane zomrel. Tak to je neskutočné. To je dvadsať percent – jedna z každých piatich osôb zomrie. To je šokujúca štatistika.

(krátené)

Preklad a vložené nadpisy ďurino, marec 2021

Zdá sa, že mnohé z opisovaných príznakov takzvaného kovidu sú spôsobené nedostatočným prekrvením orgánov. Napríklad v dôsledku lepivej krvi a nepriechodných kapilár.

Spravte si názor.

Jeden komentár k “5G a debakel vo Wuhane”

  1. Pekne zosnované a skombinované a patrične úderné. Až ma núti povedať klasická informačná zmes objektívneho a subjektívneho filtra vnímania, aj keď tá hranica medzi neexistuje, v tom je to čaro. Pôvodný zámer je však „čistá magická zbraň“, to znamená, je to vypustené predátorom vedomia za účelom korekcie slabých. Tento typ informácie, to znamená, predátorovania, sa stáva stále účinnejším nástrojom kontroly vedomia v navyšujúcom sa vedomí súvislostí vo vzorke nejakého civilizačného priemeru. Je to magický nástroj samotného zdroja, pretože takto efektívne zaangažuje nejaké zdanlivo odseparované vedomie seba do práce. Práce na obnovení či (znovu) nájdení svojej suverenity. Nie je nič trápnejšie, v existencii, ako nejaký zdebilnený, zmagorený človek, ktorý pobehuje v ohrade nejakej zhmotnenosti, na Zemi napríklad, a hrá sa na nevinného užívateľa, chudáka, trpiteľa, chorého, obeť a ovčana. Skáče, ako mu pre tento stav príslušne sformované autority pískajú. Robí to samozrejme preto, lebo je to, v konečnom dôsledku, a teda v prvotnej príčine, jeho rozhodnutie, byť takýto, hrať tupého a sprostého, tvoriac si ohromný priestor pre sabotovanie seba samého – nevedomie. Tak náležite trpí dôsledkami tejto slabosti alebo debilizmu. Karma je nekompromisná.

    Ak existuje niečo, čo človeka ovláda, znamená to, že človek nemá kontrolu nad svojou mysľou, nemá teda spojenie so svojím duchom, ktoré je v tom najpriamejšom spojení so zdrojom. Ovládnu ho napríklad vírusy, nejaká frekvencia, absencia „patričných“ slnečných lúčov, čí púho-púhy nejaký kontrolný orgán svojími opatreniami a agendami, napríklad farmamafia, politikomafia, atď, všetko to vyviera z toho istého predátorovania slabých. V konečnom dôsledku, tak ako na samotnom počiatku, človek je stále postavený len pred tú istú „dilemu“. Mať kontrolu nad vlastnou existenciou, alebo byť trpiteľom deja niekoho alebo niečoho iného. A keď je jeho nevedomie, tá časť, ktorá sa hrá na debila, zdatne prebujnené, nemá šancu okúzlenie vlastnou slabosťou prekonať. A tak, vďakapánubohu, je tu vždy účinný nástroj a požehnanie, podkopnutie, od samotného zdroja, karmického princípu zdroja – diabol v nejakej podobe, ktorý s takýmto slabochom a bojkotérom existenčnej synchronicity patrične zatočí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *